O co chodzi rolnikom? Szokująca konferencja o celowym niszczeniu polskich gospodarstw rolnych, a w konsekwencji rodzimej zdrowszej żywności !!!

Każdy Polak, zwłaszcza mieszkający w miastach, powinien obejrzeć to  bardzo rzeczowe nagranie filmowe w sprawach rolnictwa i produkcji  własnej żywności oraz przeczytać bardzo kompetentne komentarze  w dyskusji na ten temat oraz załączone na końcu opracowania. Cały ten materiał wskazuje jasno istniejący stan rzeczy.

MY MÓWIMY: – jeśli nie chcemy umrzeć z głodu, jeśli  nie chcemy  chorować  kupując i  jedząc  niezdrową żywność  sprowadzaną z zagranicy i o zgrozo – produkowaną w Polsce przez obcych producentów – MUSIMY SIĘ BRONIĆ OBNAŻAJĄC  TEN  ZBRODNICZY PROCEDER !!!

Trzy lata temu kraje grupy Wyszehradzkiej zwróciły się z prośbą, a powinny KATEGORYCZNIE ŻĄDAĆ od Komisji Europejskiej,  by stworzyła mechanizmy  uniemożliwiające wprowadzanie na rynek  tych krajów zatrutej żywności. Niestety dotąd nie zrobiono nic.

Na konferencji krajów Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie w  2016 r. przedstawiono badania słowackie i węgierskie tych samych produktów sprzedawanych w takich samych opakowaniach i w takich samych hipermarketach. Badania  słowackie wykazały, że na 22 zbadane produkty  z sieci handlowych w Słowacji i Austrii – 10 miało zasadnicze różnice w składzie.

Z badań węgierskich wynika, że na 96 przebadanych takich samych  produktów sprzedawanych w starych państwach UE, aż 72 miało zasadnicze różnice w składzie na niekorzyść państw z Grupy Wyszehradzkiej. Tam nie  dopowiedziano, że chodziło także o produkty zatrute !

Potwierdził to na kolejnym, jesiennym spotkaniu szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej, także Bratysławie, premier Węgier Viktor Orban. Stwierdził on m.in. że „ z przeprowadzonych analiz wynika, że 70 proc. produktów spożywczych różni się w zależności od tego, czy kupiliśmy je w sklepie na Węgrzech, czy w kraju Europy Zachodniej. – Nie możemy zaakceptować podwójnej jakości produktów, ta praktyka jest niedopuszczalna.”

Polityka wobec polskich gospodarstw  i polskiej żywności, którą przedstawiono w nagraniu filmowym i dyskusji jest realizowana od początku solidurnościowej transformacji w 1989 r. Leszek Balcerowicz na wspomnienie o polskich rolnikach w 1990/1991 r. zapytał, A ONI JESZCZE PRODUKUJĄ ???!!!

A Lech Kaczyński na widok niezabudowanej ziemi w postaci gruntów rolnych, zainteresował się,  ile to może być działek pod zabudowę. Kiedy Lech Kaczyński został prezydentem i pojechał do Wielkiej Brytanii w 2006 r. z oficjalną wizytą, to zaproponował, aby ZABRAĆ POLSKIM ROLNIKOM DOPŁATY I PRZEZNACZYĆ  te środki  NA STWORZENIE ARMII EUROPEJSKIEJ !!!

[ Jednak ten pomysł Kaczyńskich został częściowo zrealizowany, jak pisze komentatorka na Neon24.pl:

“Co do dotacji – przeczytałam ostatnia publikacje Tierrego Meysan i ze zdumieniem dowiedziałam się, że Polska zakupiła F-16 za pieniądze przeznaczone przez Unie na MODERNIZACJE ROLNICTWA !
Czy poinformowano o tym polskie społeczeństwo ?!
Być może, gdyby wydano tę kasę zgodnie z przeznaczeniem, polskie rolnictwo byłoby dziś w lepszej kondycji.
A owoce tego szwindlu latają dziś nad Litwa i Israelem..w głowie się nie mieści. Samoloty brzydkie, niemrawe, ani porównać z Su-34, przepiękna, szybka, skuteczna maszyna bojowa. ]

Sposoby w jaki wylicza się składowe dochodów  w  rolnictwie  można określić jako manipulacje, a wręcz jako  METODY  PRZESTĘPCZE.  Jedni nieucy ekonomiczni uczą,  inni nieucy nie zastanawiając się nad zasadnością wyliczeń, te sposoby liczenia stosują, a jeszcze inni nieucy w mediach to propagują. Pierwszy z zamieszczonych   komentarzy, „Jana Kowalskiego”, rzeczowo wytyka szereg błędów w liczeniu i pokazuje jak powinno się te dochody obiektywnie  liczyć.

Można szacować, że obecnie przeciętny w skali makroekonomicznej dysparytet dochodów  ludności rolniczej do nierolniczej  na 1 zatrudnionego w rolnictwie ( a więc również z przeliczeniem udziału: dzieci i młodzieży, w wieku emerytalnym i także zatrudnionych poza rolnictwem i po godzinach pracujących w gospodarstwie) wynosi jak 0,4-0,5 : 1,0 ( w latach 80-tych wynosił od 0,8-1,06 w relacji do zatrudnionego poza rolnictwem).

Natomiast dysparytet w przeliczeniu na godzinę pracy ( piszący te słowa robił badania w tym zakresie w latach 80-tych, ub. wieku) można szacować, że kształtuje się na poziomie 0,2-0,25 : 1,0 poza rolnictwem ( w latach 80-tych kształtował się od 0,48 do 0,65 : 1,0 czyli na dochód na godzinę z pracy poza rolnictwem), mimo, że ponad 80% procent ludzi w Polsce ma obecnie dochody poniżej średniej i jest duże bezrobocie, łącznie z ukrytym. Należy dodać, że jeden pełnozatrudniony w gospodarce uspołecznionej przed 1989 r. przepracowywał rocznie nieco ponad 1800 godzin, w górnictwie około 2000 godzin, natomiast w rolnictwie około 3000 godzin ( ten wskaźnik wykorzystywał GUS w przeliczaniu na pełnozatrudnionych w rolnictwie), co udokumentowały rzetelne, chociaż utajnione, reprezentacyjne wyniki badań czasu pracy w gospodarstwie, przeprowadzone przez GUS na początku lat 80-tych.

Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest niemal masowa ucieczka ludzi młodych do miast  i pracy poza rolnictwem. Młode pokolenie nie chce tak ciężko i długo pracować. Postawy tej nie zmienia nawet coraz większe usprzętowienie i zmechanizowanie. Tę dogodność w wydajności pracy, niestety równoważy, wymagana ogromna i skomplikowana biurokracja, która wraz dowolnością interpretacji, zwłaszcza w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tworzą prawne mechanizmy destrukcji produkcji własnej żywności z gospodarstw małych i średnich. Natomiast wiele przepisów, norm i niskich kar dla dużych podmiotów, uprzywilejowuje wielkie gospodarstwa i zakłady przetwórcze, głównie z obcym kapitałem.

 W dużych gospodarstwach można osiągać jeszcze duże dochody,  jak rolnicy posiadają dobry sprzęt i nie wzięty na kredyt, ale kosztem znacznego pogorszenia jakości żywności, ponieważ dominuje w nich produkcja monokulturowa w uprawach, przy wykorzystaniu dużych dawek nawozów i środków ochrony roślin.

Użytki rolne, w tym zwłaszcza gleba gruntów ornych, nie jest tak schemizowana w Polsce, jak na Zachodzie i pozwala produkować zdrowszą żywność, bardziej bogatą w składniki odżywcze, przy zachowaniu odpowiedniej ich proporcji. Ale także w Polsce następuje systematyczny ubytek próchnicy w glebie. Obecnie to zmniejszenie wynosi ponad 1/3 składu w glebie sprzed transformacji, co obniża jakość produktów rolnych, a tym samym pogarsza zdrowotność konsumentów. W mniejszych gospodarstwach, gdzie można byłoby zdrową żywność produkować, to pajęczyna przestępczych przepisów, procedur, norm, dopłat za nieużytkowanie oraz monopol zagranicznych firm w skupie i przetwórstwie to wręcz uniemożliwia.

Duży wpływ na aktualną sytuację w polskim rolnictwie ma fakt tolerowania przez administrację państwową  dysproporcji cenowej  pomiędzy ceną produktu w skupie i ceną tego samego artykułu na sklepowej półce. Różnice cen sięgają do kilkudziesięciu razy.  Jest to HAŃBĄ kolejnych rządów od 1989 r.

Skup i przetwórstwo zostały zmonopolizowane przez kapitał obcy: „niemieckojęzyczny”, „francuskojęzyczny”,  „angielskojęzyczny” i inny.    Za lepsze polskie produkty żywnościowe płaci  się w skupie niskie ceny,  wywozi się te produkty na Zachód  i  sprzedaje znacznie drożej niż żywność miejscową.  Jednocześnie  firmy te sprowadzają do Polski żywność z Zachodu, często wycofaną z obrotu,  i wręcz świadomie zatrutą długo działającymi truciznami (pestycydami, antybiotykami i hormonami w żywieniu oraz konserwantami), a także masowo stosowanymi produktami  z  udziałem GMO. Podobnie wygląda sytuacja z artykułami czystości i innymi produktami wprowadzanymi na Polski Rynek .

Przed transformacją rynek produktów rolnych był chroniony za pomocą: cen urzędowych,  skupem spółdzielczym, polskim spółdzielczym i państwowym przetwórstwem oraz handlem, które uniemożliwiały takie wielkie spekulacyjne rozpiętości cenowe między ceną jednostki produktu w skupie rolnym, a ceną jednostki żywności w handlu detalicznym, zarówno w mieście jak i na wsi.  Stosowane w PRL-u ostre normy odnośnie składu i jakości  żywności  były nieporównywalnie bardziej bezpieczne dla konsumentów, niż obecne wprowadzone przepisami UE. Nawet tych bardzo łagodnych norm nasze służby weterynaryjne i Sanepid nie egzekwują  przy importowanych produktach rolnych i żywności.  

W załączeniu  zamieszczamy cały pakiet rzetelnych publicystycznie i naukowo artykułów na temat dokonań rządów solidurnościowych od 1989 r., na temat rolnictwa i wyżywienia Narodu Polskiego, publikowanych wcześniej na naszej stronie  !

Redakcja KIP

https://youtu.be/VXobaZffOQg

Film opublikowano za: eMisjaTv  Data premiery: 19 gru 2018

Na polach śnieg, święta za pasem, tłumy w galeriach i marketach, a rolnicy na ulicach. Blokują autostrady i drogi szybkiego ruchu. Dlaczego zimne grudniowe dni spędzają na barykadach zamiast z rodzinami? Skąd bierze się ich desperacja? Nie ma wątpliwości, że rolnictwo to jedna z ostatnich enklaw polskości w naszej Ojczyźnie. To oni „żywią i bronią”, gdy przyjdzie chwila próby. Nie zdajemy sobie jednak sprawy, że tradycyjnych gospodarstw rolnych pozostało już niewiele. Ich miejsce zajmują przedsiębiorstwa produkujące żywność na masową skalę. Co gorsza, większość z nich należy do międzynarodowych koncernów, które robią wszystko, aby minimalizować koszty produkcji. Zwykle odbywa się to ze szkodą dla konsumenta, ponieważ żywność faszerowana jest rakotwórczą chemią, zapobiegającą ewentualnym stratom w uprawach lub podnoszącą ceny produktów odzwierzęcych. Chłopi z kolei dokonują oprysków tylko wtedy, kiedy muszą. Większość z nich nie zaprząta sobie tym głowy… i traci. Ponadto normy produkcji żywności są o wiele wyższe dla upraw krajowych, niż dla żywności sprowadzanej zza granicy, a na tej bazują sieci sklepów wielkopowierzchniowych. Niektóre w ogóle nie przeprowadzają inspekcji, bo kary są symboliczne. Maksymalnie do 500 zł. Dlatego rolnicy żądają od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołania Państwowej Inspekcji Kontroli Żywności, która stale monitorowałaby jakość importowanego jedzenia. Być może okazałoby się, że krajowa produkcja, choć nieco droższa, jest o wiele bardziej wartościowa. Tymczasem urzędnicy podchodzą do pomysłu niechętnie. Twierdzą, że to raczej kompetencje Ministerstwa Zdrowia. Kolejną kwestią są tzw. strategiczne rezerwy żywności gromadzone przez państwo na wypadek konfliktu zbrojnego, bądź stanu klęski żywiołowej. W sytuacji paraliżu produkcji, bądź zagrożenia funkcjonowania państwa, każdy Polak powinien mieć zagwarantowane racje żywnościowe. Przynajmniej przez pewien czas. Mimo to raport NIKu z 2016 r. nie pozostawia złudzeń. Wynika z niego, że Polska nie ma takich rezerw i nic w tej sprawie się nie robi. A przecież przez lata system gospodarowania takimi rezerwami był także swoistą normą stabilizującą rynkowe ceny. Rolnicy mogli spać spokojnie świadomi, że ich płody rolne nie pójdą na zmarnowanie, a płace w skupie nie będą zaniżone. Okazuje się, że przeszkodą w normalnym prosperowaniu rolnictwa jest również prawo. I to krajowe, a nie unijne, o którego szaleńczych zapisach tyle się przecież mówi. Zdaniem polskich chłopów wszystko leży w gestii rządu, bo Rumunia, czy Węgry potrafią obejść niewygodne zapisy, a podlegają tym samym dyrektywom unijnym co Polska. Logika podpowiada, że jeśli rząd nie widzi problemu, to są przecież związki zawodowe, których zadaniem jest lobbing na rzecz rolnictwa i uzmysławianie politykom natury problemu. Wystarczy jednak spojrzeć na NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, gdzie przewodniczącą została poseł PiSu i od razu widać jak rozmowy na linii rząd – związek zawodowy mogą tu przebiegać. Skoro mowa już o rządzie to należy jeszcze wspomnieć, że od lat przedstawiciele władzy podają zaniżoną wartość zadłużenia polskich gospodarstw rolnych. Oficjalnie mówi się o 430 mln zł, ale organizacje rolnicze twierdzą, że może to być nawet suma rzędu 6 mld zł! Dodajmy do tego kryteria wydatkowania kredytów z ARiMR , których dziwnym trafem niemal nigdy nie spełniają rodzimi producenci sprzętu rolniczego; interwencyjną politykę Polski na Ukrainie, gdzie nasze państwo angażuje się m.in. w nasadzenia malin, które już teraz trudno w naszym kraju chłopom sprzedać; niekontrolowany import żywności w ramach przygranicznych kontyngentów oraz wyprzedaż polskich przetwórni w obce ręce (nawet Chinom i Ukrainie!) i mafię spożywczą, a wyłoni się obraz kompletnej bezsilności rolników, którym pozostaje tylko protestować, organizować blokady i krzyczeć, że jedna z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki jest świadomie, cynicznie niszczona, a konsekwencje tej patologii odczuje cały naród.

Wybrane komentarze

Janek Kowalski

Skąd się bierze, wyliczony dochód rolnika przez państwo, przecież to jest wyssane z palca. Na różnych stronach w różnych ośrodkach doractwa rolniczego, co roku są podawane kalkulacje . Te kalkulacje podają zyski  na poziomie ok 800 zł rocznie z ha, nie uwzględniając kosztów utrzymania maszyn. Gospodarstwa rolne to zazwyczaj gospodarstwo rodzinne, gdzie pracują też zona i czasem dzieci, jeżeli uwzględnimy tu podział na osobę/ha to już mamy na osobę 400 zł z ha, a nie 800. zakładając , że opłacalność jest zgodna z wyliczeniem, ośrodków doractwa rolniczego, żeby jeden rolnik miał na życie tylko 2000, musi obrobić 2,5 ha tj (x 12 miesięcy) na gospodarstwo jednoosobowe 30 ha, jeżeli rolnik ma żonę i jedno dziecko to liczę mu 60 ha na osoby dorosłe. I powstaje pytanie czy jeden rolnik sam z żoną, obrobi 60 ha i coś uhoduje? A zakładamy że raz w roku musi wydać na naprawy kombajnu 5000 zł , i na lemiesze, zęby do bron, redliczki do siewnika , sprzęgło do traktoru, lub inne naprawy 5000 nie starczy czyli,  znów musimy dołożyć 5 ha,  żeby to ogarnął. Nie sa wliczone szkolenia, ogrzanie budynków gospodarczych ,czy oświetlenie gospodarstwa i wiele kosztów. Miastowy zapłaci za prąd 100 zł miesięcznie,  a rolnik 400. Żeby dziś rolnik żył normalnie i miał faktycznie 4000 zł  z gospodarstwa na rodzinę , musi uprawiać 100 ha i znów wchodzimy w diabelski krąg,  bo musi zatrudnić pracownika, a jak zatrudni,  to musi mieć dochód z następnych 30 ha żeby zapłacić pracownikowi 2000 zł brutto,  a żeby to było 2000 zł netto,  to musi dołożyć znów 2000 kosztów,  które odprowadzi do państwa, ponieważ każdy pracownik zatrudniony w gospodarstwie rolnym jest zatrudniony tak samo,  jak w fabryce czy korporacji. I wtedy na rolnika spadają następne koszty, pomieszczeń socjalnych i ok 15 szkoleń, czyli musimy znów uprawić więcej ziemi, żeby to ogarnąć. I teraz mamy 160 ha i przychodzi susza, jak w tym roku, gdzie rolnik nie zebrał4 tony rzepaku z ha, ale tonę. I nie ma dochodu, są straty na jeden ha 1500 zł. I pytam kiedy i jak ten rolnik mając strat powiedzmy 200 000 jest w stanie to odrobić,  złotousty chlapnął,  że państwo znajdzie na ten problem pieniądze. Wyliczyli na 1, ha ok 900 zł, a za miesiąc przysłali,  ze tylko tym rolnikom którzy byli ubezpieczeni, co oznacza, ze państwo w niczym rolnikom nie pomogło, tylko ubezpieczalnie. Ale hak jest jeszcze gdzieś, ponieważ jakiś urzędnik,  który nawet nie wie jak rzepak wygląda, uznał sobie,  ze rzepak nie wchodzi w grę,  dlatego ze na początku maja padało. Czyli nie można uznać suszy. I takie debilizmy, są rolnikom obwieszczane i oczywiście miastowym, żeby skłócić wieś z miastem. W końcowym efekcie w połowie polski rolnik,  jak już napisałem,  nie zebrał 4 ton rzepaku tylko 1 tonę , ale pan w kurwacie na urzędach powiedział,  ze susza nie wpłynęła na rzepak. I jak takiemu wyjaśnić,  że wpłynęła, jak on odpowiada na każdy argument, pomidor. A, i jeżeli kogoś interesuje, to żeby cokolwiek uzyskać, trzeba wypełnić dziesiątki formularzy niejasnych, wręcz głupawych na odstraszenie o staranie się o odszkodowanie , czyli ludzie pracujący w gdzieś,  a mający tylko 5 czy 10 ha nawet nie składali podań. Co robią rolnicy, nie płaczą tylko idą do żydów lichwiarzy po kredyty na hipoteke.  Co się stanie,  jak znów będzie nieurodzaj, susza, wymarznięcia, albo za dużo wody? Polski rolnik straci gospodarstwo, bo lichwiarze zechcą swój dług. I znów żyd komornik , zlicytuje podstawionemu żydowi gospodarstwo za pół ceny. A Polski rolnik pójdzie się powiesić. Cała ta gra państwa z rolnikami dokładnie na to liczy. Rząd narobiłby w gacie z radości, jakby w przyszłym roku unia zmniejszyła dopłaty w Polsce rolnikom. Tak wiec sprawy omawiane przez panów w studio to nawet nie połowa problemu,  jaki czeka polskiego rolnika , jak będzie grzecznie kiwał głową, jak mu minister powie ze dostanie , a kończy sie na obietnicach i skłócaniu miasta ze wsią, hodowców świń z hodowcami bydła, hodowców bydła z sadownikami itd. Ciekawe czy miastowe wiedza ze rolnik musi prowadzić książkę wejść  i wyjść do chlewa i mieć  dla każdej świni paszport i książkę szczepień. Itd I gdyby mi się tu jakiś buc wyrwał, że rolnik ma dopłaty, to od czasów,  kiedy te dopłaty weszły tona nawozu przestała kosztować 600 zł tylko kosztuje 2000, (np. polifoska) czyli dali dopłatę nie rolnikowi,  ale koncernom chemicznym. Rolnikowi dali 800 zł,  a cenę podnieśli o 1400 z ta myślą,  że rolnik dostał dopłaty, z tą samą myślą,  zachodnie koncerny podniosły ceny środków ochrony roślin też 4 krotnie. I jak jeszcze jakiś buc , leming, dzban, wyskoczy z tym że rolnik płaci tylko KRUS, a powinien ZUS,  jak wszyscy, to niech się dowie najpierw,  ile rolnik ma emerytury,  i ile samego Vatu płaci przy zakupie paliwa, płacąc w nim podatek drogowy,  a jeździ po polu , nawozów i innych spraw śmiem sądzić,  że 6 razy tyle co miastowy ZUS-suu miesięcznie, plus rolnik sam sobie wybudował chlewnie,  żeby miał,  gdzie pracować, a miastowemu urząd wybudowali i idąc do pracy nie musiał kupić nawet jednej cegły,  a nawet stołka. A jak to mało,  to niech wie ze rolnik pieniędzy nie produkuje, tylko koszty wlicza w cenę np. cebuli , i jak zapłaci ZUS,  to cebulakom ten ZUS wliczy w koszty cebuli i nie będą jeść cebulki po 2 zł za kg tylko po 8 i tyle sobie nawojują. A rolnik się sam wyżywi. O chamstwie rządu z ustawą o GMO i Randapie , już mi się nie chce pisać jak skorumpowane warchoły ustawy kolanem przepchnęły.

iguana

trzeba jeśli nie zrozumieć,  to być  świadomym jednej podstawowej rzeczy.. . od pokoleń zarządza/rozporządza nami ten sam pasożytniczy żydowsko-chazarski okupant tresując nas na goi -bydło hodowlane z mentalnością niewolniczą, przejął cała władzę,  a zatem i cała gospodarkę… , a naród gnębi  i upadla,  jak tylko może…  robi wszystko by Polacy jeśli nie uciekli za granice,  to siedzieli cicho i cieszyli się,  że jego pan wcale,  nie taki zły, w porównaniu do tego poprzedniego i już przestaje się ukrywać oswajając nas ze sobą… wytresował nas za pośrednictwem szkoły i kościoła na tyle dobrze,  że tak jak kiedyś Polacy za walkę z okupantem oddawali swe życie,  tak dzisiaj oddają na niego swój głos … to czego może bać się i boi się okupant,  to to że świadomość  w narodzie,  że jest pod okupacją osiągnie masę krytyczna,  która zdolna będzie odciąć od siebie pasożyta http://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=lista-prawdziwych-zydowskich

Seed of Light

Tak to miała być dobra zmiana i jest…dla żydów i innych nacji w tym kraju.

George Ford

Polskie gospodarstwa rodzinne są niszczone przez żydowsko-banderowski rząd w Warszawie. To jest plan żydomasonerii.  PIS to żydostwo i banderowcy.

Nie Polin Nie Dla Polin

Na wiosnę do wyborów mobilizować rodziny, znajomych, sąsiadów i głosować na Ruch Narodowy do PE,  a jesienią do naszego sejmu obecnie knesetu! !!!! CWP! !!! Bez szabesgoji i świec chanukowych!!!!!

mariusz mariusz

@Nie Polin Nie Dla Polin na pewno nie ruch narodowy!!! Pis też głośno krzyczał,  a teraz macie ciągle podwyżki!!! Winnicki dużo krzyczy a gówno zrobi.

Pan Polityczny

Nie jestem rolnikiem prowadzę małą polską firmę i uważam że z roku na rok rządy niszczą Polską przedsiębiorczość . Rolnicy i przedsiębiorcy potrafią zadbać o siebie jednocześnie dając coś innym to taki prawdziwy kapitalizm który prowadzi do wspólnego dobrobytu .Ale komuś to bardzo nie na rękę. Musimy walczyć z marketami i walczyć z systemem bankowym . Kupujmy w polskich sklepach i płaćmy gotówka . PS Dlaczego nie ma takich dyskusji w publicznej TV ? Ida święta spotkanie z rodziną spożytkujmy tez tak aby namówić kogoś aby wiedzę czerpał z tego typu programów .To jest nasza walka mądra walka bez krwi i majdanu .❤️

mp3hipnozy

Przepoczwarzony kato-komunizm atakuje ponownie. Ten system nigdy nie lubił takich samowystarczalnych jednostek.

jolka Bulinka

Przedsiębiorcy niech nawiążą współpracę z rolnikami. Będzie siła większą.

Pan Polityczny

jolka Bulinka Głęboko wierze ze ludzi dobrej woli jest więcej …. Człowiekowi trudno jest przyznać ze jest głupszy od drugiego człowieka … ale mam wrażenie ze tacy jesteśmy bo dajemy się sobą manipulować .Światełkiem w tunelu jest wolny internet i nawet jak ktoś uważa się za lepszego to nastały takie czasy ze musi się sporo natrudzić aby nas ubezwłasnowolnić . Musimy się buntować przeciw wszystkiemu co nam narzucają zwłaszcza trzeba walczyć z bankami i forma własności marketów To możemy zrobić .

Adam Gabruk

Pan Polityczny. Masz rację. Prowadzę mała firmę a system z każdej strony próbuje człowieka zgnoić. Od dawna wszystkim w koło tłumaczę że musimy kupować polskie produkty, płacić gotówką, markety i inne zachodnie sieci handlowe omijać szerokim łukiem. Kłopot w tym że Polacy nie chcą słuchać. U. Skarbowe, zus, sanepid, izby handlowe, izby lekarskie itd. szkodzą nam, Polakom. Ale nie przestajemy. Musimy namawiać innych. Może w końcu zrozumieją! Pozdrawiam

Magdalena Żak

Przecież Stonoga powiedział co będzie!

Jeremi Wasag

Trójmorze, Grupa Wyszehradzka, unia jewropejska , zrównoważony rozwój. Okupacja trwa.

Arek Wiśniewski

Co można zrobić rolnikom się nie chce, a Polacy nie popierają rolników, więc nic z tego nie będzie. Niektóre organizacje rolnicze protestują blokując drogi a to politykom wisi. Powinno się blokować urzędy i przejścia graniczne, porty itp.

andrzej rytkowski

Trzeba to nagłaśniać, urzędasy z wiejskiej są na usługach Izraela

Wadim Serb

1000% prawda

Stanislawa Przybylska

Przecież to tajemnica poliszynela , ale nasz boCHaterski naród ocknie się dopiero jak dostanie kartki żywnościowe w łapę

Arton ZX

@Stanislawa Przybylska Niekoniecznie . Starsze pokolenie zaniesie swoje cierpienie do Pana Boga i będzie modlić się o zbawienie . Młodsze – frajdowicze , będą szukać frajdy , ćpania , bzykania , i zabawy , panienki po szkoleniu w Euroweek rozłożą nóżki przed książętami Orientu . Po co się buntować , kiedy każdy dostanie “czego mu najbardziej brak” (Bułat Okudżawa)

andrzej rytkowski

@Bronisław Jessa jude (żyd) nigdy nie będzie szanował goja. Talmud, nakreśla im sposób życia.

Bronisław Jessa

@andrzej rytkowski A w nim pisze. “Dla ratowania siebie może poświęcić własną rodzine” zapis z ll wieku. A co może zrobić z innymi?! Tyczy się amerykańskich Mośków nie hasydów. Oni tak się za nimi przepadają jak my za mośkokomuną!

Jaro Kowalski

khazarki, żydki, ja wam radzę bierzcie stąd swoje dupy i wynocha, póki jeszcze możecie

Andrzej Haha

Popieram panowie 100 procent prawda

jan kowalski

PIS-dzielcy za włażenie parchom i banderowcom w d… pójdą pod sąd

Seed of Light

Prawda, przez 30 lat niszczy się Polaka i Polskę. DZIECI Z DOMÓW DZIECKA SĄ SPRZEDAWANE I WYWORZONE ZA GRANICE. Są towarem przeznaczonym do sexu dla pedofilów, Na organy (organy pobiera się, gdy dziecko żyje, potem się utylizuje zwłoki). Na mordy rytualne. Na eksperymenty medyczne.

maciek zajac

Super konferencja , tak trzymać i prowadzić sprawy tak, by połączyć nasze siły i spowodować strajk generalny,  by zmusić te polsko-języczną bandę żydowskich przebierańców do oddania władzy nad Naszą Ojczyzną . Rządy od zakończenia I wojny światowej, nie są nasze a ci ostatni to wyjątkowo perfidni zdrajcy i sługusy żydowskim okupantom , dosyć tego rodacy i musimy wyjść wszyscy razem bez wyjątku .

graga zw

Rząd pisowsko-żydowsko-masoński nie spełni żądań rolników , bo realizują plan ONZ : ,,Agenda 21″ i ,,Agenda 2030″,celem tych planów jest min. depopulacja ludności poprzez trucie żywności, GMO, chemitrails, zatrute rtęcią obowiązkowe szczepionki, niedostępność innowacyjnych leków ratujących życie ,wywoływanie fałszywych ataków terrorystycznych ,sprowadzanie imigrantów -muzułmanów do Europy do wzbudzania zamieszek by wprowadzić pełną kontrolę przez wojsko i policję.

Monika zona Jana Glasgow

Nawiązując do słów p. Rybaka polecam książkę emigracyjnego historyka rosyjskiego Andriya Diky “Jews in Russia and CCCP” wydana w latach 70-tych w Kanadzie. Autor udowadnia tam, że żydzi mają zawsze podwójną lojalność i działanie na rzecz społeczności lokalnej traktują jedynie w kategoriach wywiadowczo-mącicielskich lub czysto gospodarczych. Rosjanie zrobili z tym porządek w latach 50-tych kiedy uchwałą parlamentu ograniczono udział żydów w administracji państwowej do 1.1% ludności. My w Polsce musimy zrobić to samo,  bo jeżeli tego nie zrobimy,  to naród Polski czeka upadek podobny do narodu palestyńskiego. Za 25 lat żydzi będą opowiadali na cały świat bajkę, taką samą jak teraz opowiadają o Palestynie, że nic w tym kraju nie było, żadnej cywilizacji i dopiero oni jak przyszli to zmienili Palestynę w kraj cywilizowany.

hori2ful

To spotkanie powinno było odbyć się w publicznej naszej TV :pr.1, 2, TV Trwam oraz TV Info. Bardzo dużo Polaków ogląda jeszcze Wiadomości bo liczą, że coś dobrego jeszcze usłyszą. Rolnicy ! Macie sprzęt ciężki, jedziecie pod gmachy TV i ma Kurski Was przyjąć i stworzyć odpowiednie warunki do nadawania waszych wiadomości w TV polskiej / narodowej. A jak nie to rozpieprzyć te gmachy wraz z nimi. Suweren czyli naród was poprze. Zamiast kabaretów, tańców na lodzie i tym podobnych rozrywek czy muzułmańskich seriali chcemy prawdy i rzeczywistej informacji z kraju…. suweren

Ryszard Z

Unia nie jest nam do niczego potrzebna, jesteśmy samowystarczalni a bogactwo naszej ziemi dało by nam spokojne i na wysokim poziomie życie. Celowo niszczą naszą gospodarkę i tak będą robić do momentu aż staniemy się tak słabi,  że zrobią z nas białych niewolników – Zadajecie sobie pytanie – Dlaczego mam być dziadem w swoim kraju i komu na tym zależy aby tak się stało !!!

Regina Wieladek

Komu na tym zależy? Tym co z Polski chcą zrobić Polin – wystarczy przyjrzeć się kogo mamy w rządzie i w sejmie i czyje interesy oni reprezentują w rzeczywistości.

Piotr Knapczyk

My już jesteśmy białymi niewolnikami!

wesoly Baca.

Kup I przeczytaj ostatnia książkę Henryka Pajaka.pt. Ida po Polskę. Następnie kup książki bill holmes gunsmithing books.

Wadim Serb

Więcej Polski w Polsce a polskojęzycznym zjebom mowie won parchy

misiek671

NA WIEJSKIEJ SIEDZĄ SYJONIŚCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

George Ford

Rolnicy czy nie rozumiecie ze żydzi was niszczą. To jest zaplanowane i realizowane. Tak długo jak im na to pozwolicie tak długo żydzi będą działać na wasza szkodę.

graga zw

Jest zima, rolnicy teraz mają dużo czasu, niech założą ,,żółte kamizelki” i idą na Warszawę, zablokować i zażądać komisji badania żywności ,niech media to rejestrują na cały świat ,i nie odpuszczać. Dlaczego inne narody (francuzi, niemcy, hiszpanie, irlandczycy, anglicy) potrafią wyjść na ulice i walczyć , a Polacy tylko narzekają ,tchórze, dają się okradać ,i to komu – żydowskiemu rządowi na pasku obcych krajów.

Magdalena Żak

To głupcy, tylko potrafią z krzyżem iść za Rydzykiem!

Malina Mjut

Brawo Panie Marcinie ! Bardzo zrozumiałe przedstawienie sytuacji rolnictwa w Polsce.

barbara myslinska

To rząd, jak matka, która wkłada do reklamówki swoje dziecko i pali je w piecu, jak za wiele, morduje i zakopuje pod drzewem….

Malina Mjut

Wiedzon

Witam w dn. 15 grudnia 2018 r. powołano nowe władze i prezesa partii Pana Mariana Barańskiego , jako siła alternatywna dla Prawicy …. Przymierze Ludowo Narodowe z siedzibą w Warszawie , członek zarządu Adam Jakubiak Pozdrawiam.

Regina Wieladek

Czy na lewicy czy na prawicy interes polskiego rolnika jest ten sam i taki sam. Wprowadzenie wielkich ferm produkujących trzodę chlewną czy drób zatruwa środowisko naturalne i pogarsza warunki życiowe okolicznej ludności. Wg rządzących Polakom powinny wystarczyć gówniane produkty z supermarketu, odzież z secondhandów i tureckie seriale,  a dla panów programy sportowe. Porobiono gimnazja a zlikwidowano szkoły zawodowe. Dziś nie ma fachowców do zrobienia instalacji elektrycznej czy wykonania prawidłowej zaprawy murarskiej, nie powiem już o murowaniu. Produkuje się bezmyślne roboty do produkcji taśmowej za najniższą krajową płacę. Jeszcze od tej płacy pobiera się podatki i inn daniny. Wszystkie partie, jakie by nie były powinny mieć w nazwie “bezprawie i niesprawiedliwość” bo tego dowodzą swoim działaniem. Jedyna nadzieja w partiach narodowych, inaczej to już nie będzie Polska,  a jakiś Polin wg słów Pana Dudy.

Wiedzon

?…. Dalej widzę sztandar związku który !!!…. zniszczył stocznie, huty, fabryki ! i wiele innych gałęzi gospodarczych !… teraz wykańcza rolnictwo a OSTATNIA nowina górnictwo ?

Lech Trybun

Bravo Panie Marianie Barański. Gratuluję inicjatywy. Otwórzcie stronę internetową szybko aby zainteresować nowych. Pozdrawiam. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Wiedzon

Cóż….? Pan Prezes obecnie ma tyle pracy że trudno sie z nim skontaktować. Podjął się TYTANICZNEJ pracy – zbudować alternatywę dla POLSKI… stanąć przeciwko – pisupopslsldtrwam?….

barbara myslinska

Rząd Polin, zniszczy rolnictwo. Nie mieści się. Polski rząd przeciw rolnikom, to rząd czy nierząd???? Interes rządu ,sprowadzać, skażoną żywność, sprowadzać węgiel z Rosji, a polskie kopalnie zniszczyć. Komu te rządy służą??? Czas zmienić, odsunąć nieodpowiednich rządzących i tą patologię dla kasy.

Mk406 Mk406

Skoro jest polin to gdzie masz polski rząd , To prorestytucyjny nierząd;-(

Zofia Barbara

@Mk406 Mk406 – MÓWCIE POLIN JAK NAJCZĘŚCIEJ MÓWCIE, KU UCIESZE ŹYDÓW !!

Nadzieja

Nie powinno być żadnych dopłat, bo to droga do likwidacji małych gospodarstw. Dlatego my rolnicy mali w Polsce padamy. Konkurencja wie ile mamy zbóż, świń itd.. i łatwo jest Polskę niszczyć

Janusz Anonim

Dyskusja z Rządem, jest bez sensu. Wierzę, że wszyscy powinniśmy zakupić “żółte kamizelki” I wspólnie z innymi krajami, obalić ten cały zakłamany system. Mamy przykłady że “żółte kamizelki” dają efekty . I zacząć normalnie żyć w swoich krajach, a nie ze UE dyktuje nam, co mamy robić . Jesteśmy w swoim kraju I tylko I wyłącznie my decydujemy, co jest dla nas dobre

Mano Mano

Tzw. nie/rząd trzeba zmusić do dymisji i wysłać tam gdzie jego miejsce

Malina

PAŃSTWOWA INSPEKCJA KONTROLI JAKOŚCI ŻYWNOŚCI PRZY GRANICACH ! ! ! ! CEL ! ! ! . NIE DOPUSZCZAĆ DO POLSKI NIEZDROWEJ ŻYWNOŚCI . To Polscy Rolnicy produkują zdrową żywność ! MY SIĘ SAMI WYŻYWIMY !

jan kowalski

JUDA wprowadza swoich parchów do Polski .

Jan Stankiewicz

To wielkie draństwo żeby ludzie musieli walczyć o kraj a nasi oficjele mają to w odbycie !!!

ppanc Brygadier

kaczora to bym kurwe zadusił gołymi łapami.

Nie Polin Nie Dla Polin

Oni nie są Polakami to syjonistyczno-banderowskie ścierwo! ! CWP! !!!

mati fin

i tak zagłosujecie na PO, PIS czy tym podobne…

Jana Jana

Wszyscy Polacy powinni być świadomi że bez Was rolnicy nie istniejemy ! Te cholerne kolejne nierządy od kilku dekad niszczą wszystko co Polskie ! TAK NIE MOŻE BYĆ . Niech oni sami żrą truciznę którą sprowadzają do kraju . Całym sercem jesteśmy z Wami , nie możemy dłużej pozwalać na niszczenie naszego państwa .

Andrzej Grabowski

Bo żyd jest żydem nikim więcej

andrzej rytkowski

W archiwum wojskowym są zapisy Żydów, którzy przybrali nazwiska Polskie. Musi być wymieniony Rząd, muszą zostać usunięci żydzi z urzędów niższego szczebla, gminy, powiaty.

Piotr Knapczyk

No tak. Ale jak ich wykryć i wyłapać? Gdzie to wszystko sprawdzić?

Robinson Tabak

P.K -otwarcie trzeba powiedzieć,  że dziękujemy za  ekonomie  żydowską-złodziejską, POLACY  DADZĄ SOBIE RADĘ GOSPODAROWANIA- dzięki dzięki  j.d.s.m-pasożytom.

andrzej rytkowski

@Piotr Knapczyk po zachowaniu, jude (żyd) nie będzie nigdy szanował goją. Mają za białych murzynów Polaków i żydek nie weźmie się za fizyczna pracę. Będzie szkodził.

Piotr Knapczyk

@Robinson Tabak Szczerze mówiąc z tym czy dadzą radę to nie wiem. No chyba PRAWDZIWI POLACY. Moje myśli są dlatego takie że patrzę na tereny które były pod poszczególnymi zaborami. W zaborze niemieckim, wszystko elegancko , porządeczek, tak jak zaborca zostawił. W zaborze rosyjskim, tak jak car zostawił dziadostwo, tak jest do dzisiaj. Tyle kurwa lat i nic się w zasadzie nie zmieniło. Mieszkam na granicy zaborów rosyjskiego i niemieckiego. Różnica jest bardzo widoczna i kosmiczna. Polacy przez ten czas, poza nowymi domami, nie zrobili nic!!!! A ściana wschodnia to już kołchoz do kwadratu. Tyle lat!!!! No ale spróbować po raz enty można.

Slawko B

@Piotr Knapczyk mam rodzinę w Wielkopolsce i tam już też rozjebali gospodarstwa nie dają rady się utrzymać

Piotr Knapczyk

@Slawko B To niech fury sprzedadzą to pomoże zawsze finansowo. A przede wszystkim, niech jeszcze raz zagłosują na PiS, Po, PSL, SLD lub Nowoczesną. To też pomaga.

andrzej rytkowski

@Piotr Knapczyk , jeśli jude, to trzeba zmienić pracodawcę .

Ryszard Z

Rząd idzie w dupę żydom, to zdrajcy Narodu, czas wyjść na ulicę !!!

Mano Mano

Ryszard Z jeśli wyjdziesz na ulice bedziesz prawie sam: gawiedź znad Wisły ogląda w Tvpis “Na dobre i na dobre, reszta jest na promocji w biedrze…..

Pan Polityczny

Zanim damy się zabić bojkotuj markety płac gotówka i namów kolegę aby oglądał wiadomości w internecie , kup broń nawet czarnoprochową zrób zapasy . Namawiaj znajomych aby wrócili do kraju , młodych aby mieli dzieci ,Głosuj na partie wolnościowe .

Regina Wieladek

@Pan Polityczny – właśnie tak! Głupio byłoby dać się zabić kiedy można lepiej i mądrzej żyć.

Regina Wieladek

Ryszard Z-oni już dawno w tej doopie siedzą. A to co mówią to tylko dla ogłupienia narodu polskiego.

romka791

Nigdy siłą i zbrojnie. To pewne samobójstwo przy obecnych narzędziach masowej likwidacji. NIE anihilacji narodu na własne życzenie. Trzeba wykorzystać wszystkie legalne sposoby. Presja ma sens. nagłaśnianie sprawy w końcu ruszy lawinę, ale nie głupią powstańczą.

Pan Polityczny

romka791 cieszę się ze to rozumiesz, walka tak, ale nie zbrojna,  oni tego chcą,  a my mamy możliwości inne ….

Booorrrsuk Czarny

@Pan Polityczny Słusznie pokojowo z odwagą i sprytem!!! czas ubić pasożyta nad korytem! p.s ale bardzo mnie cieszy fakt,  że coraz więcej świadomych komentarzy pod takimi konferencjami- widać że się rodacy budzą! Sława i Chwała Bogu! bo tylko razem możemy wyrzucić z ziem naszych dziadów pejsatych pasożytów!

mariusz mariusz

@Mano Mano ja w ogóle nie oglądam telewizji bo tvp manipuluje i kłamie podobnie jak tvn !!! Ludzie teraz głośną krzyczą a w wybory znowu pójdą głosować na tych komuchów z Pisu, PO i innych złodziei

Malina

Złotousty Morawiecki .Rządzi nami POLSKOJĘZYCZNA UNIA WOLNOŚCI ! DOBRA ZMIANA NAS WYKIWAŁA ! Zamiast dofinansowywać żydów, ukraińców. USA, itd…zająć się Polską

Regina Wieladek

Popieram panowie, wszystko co powiedzieliście to święta prawda! Organizujcie się, bo niedługo Polski nie będzie! Jest projekt utworzenia uzbrojonej służby, która będzie wspomagać wejście obcych podmiotów na grunty rolników w celu wydobycia kopalin (kanał polskie sprawy na YT). Podobno Tarczyński z PIS produkuje swoje wyroby z surowca sprowadzanego do Polski. Realizują ten sam program od 1989 roku, okrągłostołowi oszuści. Nawet do kół gospodyń wiejskich się dobrali, czego nawet za komunistów nie było.

landlash

[Pytanie] Czy podpisanie CETA miało negatywny wpływ na polskie rolnictwo ?

Bogdan J.

w końcu rozumiem o co tu chodzi ! Panowie gorąco was popieram jak i całe polskie rolnictwo !

George Ford

Sanepid ściga Polaków, którzy nie szczepią dzieci i straszy karami pieniężnymi nie mając żadnej podstawy prawnej, to niech się zajmie badaniem jakości importowanej żywności tak jak to było za czasów PRL.

Maria J

Tu jest Polska a nie Izrael. A Izrael wypad do Izraela, żadne chanuk nie będą palone w sejmie. To jest mafia która grabiła i sprzedaje. To jest wymyślone a dziki zrzucali z samolotów i wmówili że to jest pomór świń.

MrTomcreativ

Powinny się już pojawić transparenty we wszystkich dużych miastach na targowiskach informujące o nadchodzącym strajku ludzie w miastach nie wiedząc,  że zdrożeje im woda A jak przekroczę odpowiedni limit zużycia wody będą płacić 100% więcej,  to samo Rolnik który ma własną studnie będzie musiał płacić za wodę,  jakby korzystał z hydrantów to jest czyste żydowskie złodziejstwo które zafundował zdychający Kaczyński podpisując traktat lizboński.  Traktat lizboński to jest nic innego jak konstytucja Europejska pozwalająca zaorać Polskę wszerz i wzdłuż,  ludzie musicie się w końcu zjednoczyć,  bo po wyborach będzie podatek katastralny,  o którym się jeszcze nie mówi  1 lub 2% od wartości nieruchomości komornicy już zacierają ręce.

George Ford

Zatrute szczepionki i zatruta żywność są narzędziami do zmniejszenia liczby Polaków.

ZWIREKiMUCHOMOREK

Izrael już od dawna produkuje mięso w laboratorium do żarcia… i chcą być coraz w tym lepsi

sven svenson

nikt nikogo nie jest w stanie zmusić do szczepień,  ani kupowania tego gówna w marketach. Trzeba myśleć,  a nie jak 80 procent społeczeństwa wyprane mózgi ma i jak bydło lezie,  bo reklama w tv tak mówi ze to zdrowe i dobre.

wojciech aleksander

Brawo brawo brawo wreszcie się zaczyna przebudzenie … Wreszcie ludzie!!!!…. Rozpowszechniajcie .. Niech wszyscy to oglądają….. Ja udostępniam jak mogę .!!!!… Do dzieła… Polska żywność jest najlepsza na świecie… Żadne bojlery junkersy nas nie powstrzymają

Malina

Trzeba się organizować , żeby Ruch Narodowy wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego . Narodowcy strzeżcie się KRETÓW !

Andrzej Holdys

Polacy maja zlasowane mózgi oglądają ten szlam,  co się sączy telewizji anty polskiej i są zadowoleni że mają biały papier do d….py

mariusz mariusz

Nigdy nie zagłosuje na Winnickiego!!! Dość już oszustów u władzy widać co robili PO i co robi teraz Pis!!! Wprowadzają ustawy jakie im się podoba nie pytając o nic ludzi po prostu mają na nas wyjeb..e!!! Czas się obudzić !!! Koniec rozkradania Polski i oszukiwania i okradania obywateli! Ciągle są jakieś nowe podwyżki i Podatki. Czas z tym skończyć! Oni w tym sejmie robią co chcą a nasze zdanie mają gdzieś a my na nich płacimy. Jeb.ć PIS , PO i innych komuchów!

Ortalionowy Wiesław

Malina to jest praca na 15 lat. Nie ma szans na wygraną w czymkolwiek. Nikt ich nie zna, nie mają struktur terenowych. Karierę zaczyna się od samorządów a nie od czmychnięcia do Brukseli.

Malina

@Ortalionowy Wiesław Za 15 lat może już ni być Polski. Trzeba się śpieszyć i modlić o Pomoc z Nieba ! Trzeba działać , bo bez tego i Niebo nie pomoże…. Został czas do…..WYBORÓW ! OPTYMIZMU !

Ortalionowy Wiesław

@Malina Bez urazy, ale ja jestem pesymistycznym realistą, i powiem Ci że wszystko tak wygląda jak ja to widzę. Klucz do sukcesu to: 1) Właściwi ludzie których nie ma, a już w tych wyborach samorządowych powinni być!!! 2) Przez lata, działalność polityczna by być rozpoznawanym i piąć się ku szczeblom centralnym. 3) Kasa. Kasa. Kasa. Żeby zająć się polityką trzeba mieć pieniądze. Ruch narodowy ich nie ma. Ciekawi mnie ilu takich krzykaczy-entuzjastów którzy pokrzykują że już… że teraz… że w najbliższych wyborach trzeba wygrać…. ilu takich entuzjastów zdecydowało się na samoopodatkowanie na rzecz ONR na kwotę 2tys zł. rocznie.

Ortalionowy Wiesław

@Malina Cholera jasna co ty z tym Duchem Św!! Co ona ma do tego. Do usranej śmierci możesz klepać mantry zwane modlitwami i nic tym nie osiągniesz!! A kandydatów po prostu niema. Ukształtował się międzypartyjny beton który ma w rękach urzędy z zainstalowanymi rodzinami a reszta jest goła i bez znaczenia. Nie sposób się przebić. Karty zostały dawno rozdane. Zobacz co za typ został prezydentem Warszawy. Co? Wychodzi na to ze za słabo się modliłaś? W Krakowie działacze pis byli przeciwko Wassermann bo są dogadani z platformiakami co do stanowisk w okolicy. Małgośka która jest rozpoznawana była w efekcie NIKIM!!! A cóż dopiero jakiś nikomu jakiś nikogo nieznany człowiek z ruchu narodowego.

Ortalionowy Wiesław

@Malina A no właśnie. A puki co królestwo ziemi nie należy do sił światłości. Jak Jezus przybędzie i zasiądzie na tronie nastaną zapewne lepsze czasy. Oczywiście nie mówie żeby czekać sobie z założonymi rękami, jednak jako pesymistyczny realista wskazuję tylko uwagę na to że ,,na hurra,, nic w takich warunkach nie osiągniemy. Dlatego sukces może być osiągnięty przede wszystkim poprzez pragmatyczne, metodyczne działanie i planowanie na przestrzeni wielu lat, ruch narodowy się nie rozwija. Zresztą wydaje mi się ze jest on zinfiltrowany od środka i tak prowadzony by ten entuzjazm młodych ludzi i pragnienie zmian wypalał się bez kreowania czegoś namacalnego, bez wykreowania siły politycznej. Ot pospacerować sobie na marszu 11 listopada, wrócić do domu i pisać w sieci że trzeba coś zmienić, i popsioczyć na żydów, ruskich, jankesów w zależności od poglądów. Dobra kończę, Wesołych Świąt.

sven svenson

@Andrzej Holdys no i oczywiście pincet plus i już są w raju,  a drugą ręką rząd zabrał im w nowych podatkach tysiąc pięćset i debile tego nie widza.

maja09

Za swoje zasługi na rzecz narodu polskiego, rząd polskojęzyczny zasługuje na wybatożenie i przepędzenie na kopach. Trzeba im zafundować program “pierwsza praca dla polityka” i wysłać do kamieniołomów chamów i sprzedawczyków!!! Wszystkich złodziei: balcerowiczów, lewandowskich i innych “zasłużonych” OSĄDZIĆ i wsadzić do więzień. Panowie mają100% racji !!!!!!!!

Darek Szymański

Ten rząd reprezentuje żydów i Ukraińców.

Kerina Langen

Doprowadzić do ruiny gospodarstwa małe rolne, przejąć ziemię i produkować drogo syf do jedzenia, albo sprzedawać zatrute , zachodnie niepełnowartościowe. Produkt, rynek zbytu, a wy będziecie dziadami

Arwial

Również Niemców, Anglików, Amerykanów, w znacznej mierze także Rosjan (zakupy węgla) i wiele innych, obcych państw. Pozdrawiam.

sven svenson

zajebać zdrajców narodu Polskiego

sara aragor

JESZCZE RAZ…LUDOBOJSTWEM JEST TRUCIE LUDNOSCI żywnością z chemia….ZACZNIJCIE na przekór robić bio żywność a wygracie z UNIA. a i Polacy będą kupować od was nie z marketów….CZAS NA ZMIANY….jestem z rodziny rolników i wiem co mówię…NIE DAJCIE SIE….

Jadwiga Zielinska

Hahaha a Szydło to niby komu służyła Panie Rybak? Co to za Rabin ja namaszczał znakiem demona?

Arwial

Niestety. Pani Przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów jest poza kręgiem zainteresowania Mediów Społecznościowych w Internecie. Są tematy, których unikają i przymykają oko na demoniczne zakusy zakłamanych karierowiczów. Trudno rozeznać się w ich zamiarach. Może próbują uratować Watykan przed upadkiem. Niestety. Jest to niewykonalne. Dbajmy wyłącznie o własne państwo. Tylko i wyłącznie o Polskę. “Jeżeli Bóg mierzy człowieka, to przykłada miarę nie do głowy, lecz do serca.” – przysłowie irlandzkie

Anna NowotarskaUrban

Czy to przypadek , że w Rumunii i w Polsce rolnicy są tak samo źle traktowani i jednocześnie w obu tych krajach są przymusowe szczepienia , a w innych krajach UE przymusu nie ma ?

Lathyruhs

NIE ODKRYLIŚCIE CZEGOŚ NOWEGO TO SA KURWY NA WIEJSKIEJ ZABLOKOWAĆ TO COŚ CO NAM DAJE WYTYCZNE

Malina

Rolnicy powinni zapewnić zbyt dla Polaków ! Zlikwidować, Zablokować przypływ żywności spoza granic kraju ! Jest zadanie dla Ministerstwa Rolnictwa ! ! Polacy ! Zbojkotujcie zakupy w w zagranicznych Marketach ! Zabraniamy wyprzedaży polskiego majątku !

POLAK POLAK

https://youtu.be/1MOvmGIPi7w. Tak strajkują rolnicy we Francji!

ezlp

w kraju w którym mieszkam na metce musi być napisany kraj produkcji

Andrzej Karol

Policjanci, górnicy, nauczyciele, frankowicze, poszkodowani przez Amber-Gold, Getibank, przedsiębiorcy ,  rolnicy i inni nieudacznicy.

Waldek Rombecki

Chłopy kosy na sztorc i pod Parlament, nie ma wyjścia.

Leon Don

CZOŁEM WIELKIEJ POLSCE NA POCHYBEL DRANIOM NISZCZĄCYM POLSKĘ. I POLAKÓW

romka791

(P)osłowie komisji “rozwoju wsi i rolnictwa’ i środowiska w październiku 2017r na wniosek ministra rolnictwa uchwalili likwidację gospodarstw z trzodą w PL. pod pozorem ASF (afrykański pomór świń). Byłam świadkiem kilkunastominutowej debaty i głosowania (byłam tam stroną społeczna przeciw planowanej wtedy ustawie o ustanowieniu upraw GMO w całej Polsce). Najpierw KRWiR, a potem maszynka sejmowa zaklepała wybijanie polskich świń. Nie uchwalili nic, by przeciwdziałać szerzeniu ASF. Wiceministra E. Lach ujawniła na w/w komisji, że do października 2017r weterynarze powiatowi (pałkami w łebki świń i zdrowe mięso w piach) zlikwidowali ponad 17 tys. hodowli świń. Promująca ustawę w sejmie viceministra powiedziała “trzeba chronić wielkie hodowle eksportowe”. Zapewne do końca 2018r zlikwidowali dwa razy więcej małych hodowli. Obecnie w biedronkach Łodzii innych marketach kupujemy mięso z napisem “wyhodowano w Polsce” kod kreskowy 2 997…………-Dania. W Polsce zagraniczne mięso w marketach zamiast polskiego. W ostatnim tygodniu grudnia 2018r wybuchła wieść za sprawą protestujących rolników, że minister rolnictwa pozwala importować wieprzowinę z Litwy z czerwonej strefy (ze strefy ASF) . Nierząd toczący Kraj.

GC

Coś nie tak z tymi rolnikami; nie protestują kiedy wprowadzają GMO, leją glifosatem zboża przed zbiorem. Sami przyczyniacie się do trucia Polaków. Zastanówcie się, bo tylko biadolicie a nie potraficie się zorganizować. Tylko gadanie, narzekanie. A tak na prawdę na zdrowiu Polaków w większości z was, wam nie zależy. Taka prawda.

Malgorzata Joniak

W końcu ktoś powiedział prawdę. Dziękuję i popieram w 100%.

wandalea

Brawo. Odważnie. Jestem z wami.

sara aragor

Panowie …nie poddawajcie się …w Was nasza nadzieja….wiem ….postaram się dołączyć do Was

Leon Don

DO PRZODU PANOWIE MACIE MOJE POPARCIE NA DOBRO POLSKI I POLAKÓW

Gość 23

W tym tygodniu w 1 programie Polskiego Radia podano, że 70 procent wieprzowiny do produkcji wyrobów, jest sprowadzana z Europy zachodniej. Co my jemy ?

TADEUSZ KOŚCIUSZKO

a co na to PSL BO Z TEGO CO SIĘ ORJENTUJE TO DURZO ROLNIKÓW NA NICH GŁOSUJE

mistrzgatunku

PSL ma w dupie rolników. Potrzebni są tylko do głosowania, a że naiwni i łatwowierni to głosują. 😀

TADEUSZ KOŚCIUSZKO 5 dni temu

dosłownie trafiłeś w sedno PSL – Praca Swoim Ludziom rolników mają głęboko w poważaniu o_0

Maria J

Ustawa o sprzedaży polskiej ziemi wstrzymuje jednych, a otwiera prawną drogę innym dla gmin wyznaniowych żydowskich i dla kościołów. Poprawki zrobił PiS dwa tygodnie temu w sejmie.

Robinson Tabak

PANOWIE WALCZCIE O ROLNICTWO ZA WSZELKĄ CENĘ-NAJEDZONY NIEUZALEŻNIONY MOŻE DRUGIEMU POMÓC -BRAWO PANOWIE 1000% -POPARCIA. NIE ODDAWAJMY  Z I E M I   .WYNOCHA Z ZAGRANICZNYMI MARKETAMI -SERWUJĄCYMI TECHNICZNĄ ŻYWNOŚĆ!!!!!!!!!!-BRAWO-BRAWO -BRAWO!!! r

Władza absolutna

Syjoniści nigdy nie zrozumieją rolników bo to nie ich branża jak świat stary

Patryk Unlock

żremy gówno jeszcze teraz nam zajebią na głowę 5G i tylko zdychać w męce

Hanna Szalinska

Brawo ! Sama prawda ! Popieram !

Pawel Lll

Apel do wszystkich rolników. Jedziemy ciągnikami pod sejm, i pod gmach TVP. Przejmujemy władze, wywalamy sługusów szatana z POLSKI

Karol Palka

nie jestem za ani przeciw ale w moim regionie rolnicy kasą rządzą etaty w gminie banku i wszelkich urzędach to dzieci rolników a nie ludzi mieszkających w miejscowości Gminnej korytko się kończy czy jak

Roman Kołderka

Zakazana prawda! Jak ma wyglądać Polin ? Polacy będą żyć jak psy na obrzeżach żydowskich metropolii dokładnie tak jak jest to w Palestynie! To przesłanie wynika zarówno z praktyki jaką prowadzą żydzi w Izraelu jak i historycznych ich wizji np.; “Nie-żydzi muszą być wytrzebieni, a ta resztka, która zostanie na obrzeżach żydowskich granic, będzie „żyć jak psy” – (Moshe Dajan) Na stronach Gazety Warszawskiej opublikowano zapiski Żabotyńskiego i informacje o nim, z których wynika jasno, że – wg własnych deklaracji samego żyda Żabotyńskiego – jakakolwiek koegzystencja żydów z nieżydami na miejscu osadnictwa żydowskiego nie może mieć miejsca! Nie jest zaspokojeniem, jakichkolwiek aspiracji żydowskich nawet przywództwo polityczne żydowskie w takiej mieszanej wspólnocie, a musi to być teren czysty od nieżydów. Żydzi nieformalnie faktycznie dokonali zamachu na państwo Polskie stając się kastą uprzywilejowaną. Fakt, że praktycznie zdominowali wszelkie agendy rządowe i medialne dowodzi, że działalność ta ma charakter mafijny czego dowodem jest chociażby ustawa z 3 dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Dz.U. 1997 Nr 41 poz. 251 – Praktycznie nikomu nie znana ustawa w praktyce daje Żydom większe prawa niż Polakom, ponieważ sprowadza się do utrzymywania Żydów z podatków Polaków (szerzej na str. 6 – żydokracja) . Wszelkie nieformalne grupy tu etniczna, które podstępem dążą do zdobycia władzy w Polsce – tutaj wręcz osiągnęły swój cel – są sprzeczne z art.13 Konstytucji „Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”. Żydzi utajnili swe struktury i członkostwo zmieniając nazwiska oraz podstępnie przypisali żydowskie w istocie partie jako polskie, widoczne to jest dopiero w głosowaniach sejmu gdzie zawsze przedkładają interes żydów nad interesem Polaków. Żydowskie rządy hojnie wydają pieniądze na podgrzewanie nienawiści rasowej w tym propagowaniem fałszu historycznego np. Jedwabne, żołnierze wyklęci czy chociażby wyimaginowanych zbrodni Polaków wobec Żydów. To przecież z pieniędzy polskiego podatnika opłacano i opłacają takich jak Lebionka, Cała, Śpiewak czy chociażby zagranicznych kłamców jak Aleksijewicz – 40 tys. złotych nagrody dla pisarki oskarżającej Polaków o współudział w Holokauście Żydów! http://prawy.pl/57141-40-tys-zlotych-nagrody-dla-pisarki-oskarzajacej-polakow-owspoludzial-w-holokauscie-zydow/ . Obecnie ziomek pierwszego zbrodniarza PRL żyda Jakuba Bermana obecny senator Marek Borowski (rodowe nazwisko Berman) zajmuje się szczególnie gorliwie krytykowaniem ustawy w/s IPN dotyczącej przeciwstawienia się zniesławianiu Polski i narodu Polskiego, to dowód, że nie można lekceważyć powiązań rodzinnych i przynależności etnicznej. W rezultacie całe pokłosie po żydowskich zbrodniarzach czyli cała scena polityczna udająca Polaków z PIS (Prawo i Sprawiedliwość) na czele w trybie nadzwyczajnym i ekspresowo w czerwcu 2018r. zmienili ustawę w/s ochrony imienia Polski tak, że żydzi mogą nadal bezkarnie pluć na Polskę, szydzić i pomawiać nie ponosząc żadnych konsekwencji. Oczywiście już dzień po tym w całym Izraelu ze zdwojoną siłą żydostwo w każdy możliwy sposób oskarżyło Polaków o tzw. Holokaust! I tak zbrodniarze narodu Polskiego oskarżyli swe ofiary, odwracając kota ogonem. To wszystko dzieje się na naszych oczach nam Polakom się to wydaje niezrozumiałe, właśnie dlatego, że władzę w Polsce dzierży wroga Polakom etniczna mniejszość ! Menachem Begin, premier Izraela 1977-1983, laureat Pokojowej Nagrody Nobla: http://www.rense.com/general45/master.htm “Nasza rasa jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych ras, ponieważ wywodzą się one od insektów. Faktycznie porównując je do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, owce w najlepszym przypadku. Inne rasy są uważane jako ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest rządzenie ponad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone poprzez naszych liderów za pomocą rózgi żelaznej. Masy będą lizać nasze stopy i 4 służyć nam jako nasi niewolnicy.” http://www.rense.com/general45/master.htm http://www.usopal.pl/publicystyka/2069-przedstawiciele-qrasy-panowq-o-sobie-i-innych

Roman Kołderka

Rabin Owadia Josef, duchowy przywódca partii Szas wchodzącej w skład koalicji rządzącej Izraelem oznajmił, że „goje rodzą się po to, by służyć żydom”. – „Po co goje są tak naprawdę potrzebni? – Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy 5 tylko siedzieć i jeść jak panowie” zapowiedział rabin podczas przemówienia w synagodze. Potem porównał osoby, które nie są Żydami do… zwierząt pociągowych – pisze „Rzeczpospolita”. Zdaniem rabina, gdyby goje nie mogli służyć żydom „nie mieliby po co istnieć”. Tłumacząc zaś długowieczność ludzi pochodzenia nie-żydowskiego rabin Josef użył plastycznej metafory, porównując takich ludzi do… osłów: – Wyobraźcie sobie, że zdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. To jest taki sam sługa. Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie. By dobrze pracować dla Żyda”mówił rabin. Przedstawiciele “rasy panów” (parchów) prowadzą globalną kampanię antypolską, propagandę kłamstw, oszczerstw i nienawiści – takich wypowiedzi można znaleźć w przekazie medialnym tysiące pod adresem Polski i Polaków, jednak nie można zaakceptować faktu, że po 89 roku praktycznie każda władza RP jest narzędziem żydowskiej polityki szykanującej Polskę i oskarżaniem Polaków o rzekome zbrodnie i długi, chociaż jest dokładnie wprost przeciwnie ! Wydaje się Tobie, że Polska to kraj demokratyczny ? jeżeli tak myślisz, to znaczy , że masz poważny problem z rozpoznaniem rzeczywistości , ale jeżeli jesteś Polakiem to po zapoznaniu się z faktami zrozumiesz, że żyjesz pod rządami ŻYDOKRACJI o tym decydują fakty a nie deklaracje. Żydzi odważnie postulują już, że to „Polacy w Polsce winni żyć w mniejszości” jako ich niewolnicy! Jakub Czupryński na żydowskim kongresie w Berlinie w/s szerokiego powrotu żydów do Polski, odważnie oznajmił, że Polska powinna przyjąć nie 3,3 mln żydów, lecz 16 mln – ponieważ to Polacy powinni znaleźć się w mniejszości ! https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/10/04/juz-nawet-nie-iiizydo-rp-tylko-polin-tegoim-sie-chce/ I robią to na bazie swej religii na każdym polu czy to edukacji własnych dzieci czy szerokiej propagandy medialnej w myśl Talmudu który dla żyda oznacza to samo co do Chrześcijan dekalog, np.; 6 “Życie Goja i wszystkie jego siły fizyczne należą do żyda” (A. Rohl. Die Polem. s. 20). „Tylko żydzi są ludźmi, nie-żydzi nie są ludźmi, tylko bydłem” (Goyim –ludzkie bydło) – (Kerithuth 6b s. 78, Jebhammoth 61a) „Nie-żydów stworzono by służyli Żydom jako niewolnicy” – (Midrasch Talpioth 225) “Tam gdzie silni są żydzi, nie wolno pozostawić żadnego bałwochwalcy. . .” Ibid (X,7) Polskojęzycznego żyda można poznać np. po tym, że obraża Polaków, Polskę i Polonię, chwali Izrael i inne państwa, używa obcego Polakom słowa “diaspora” oraz boi się endeków i Słowian (polonofobia i rusofobia), takim przykładem flagowym są dziennikarze Gazety Wyborczej czy sam Urban, Gross i im podobni nie licząc setek posłów ziejących nienawiścią do Polaków, wystarczy jedno słowo „Żyd” – to jak uderzyć w stół a nożyce się odezwą. Dlaczego na świecie jest nagonka na Polskę ? skąd nazwa “polskie obozy ” Żydzi ubzdurali sobie, że Polskę ograbią – nie wyszło w Sądzie USA – Wyrok Sądu Najwyższego USA 23 Marca 2006 roku – Sygnatura Docket Act 02-78-44 oddalił roszczenia Żydów, wyrok ten odrzucił raz na zawsze wszelkie roszczenia żydów wobec Polski. Wyrok jest prawomocny. Mimo tego wyroku, przestępcza grupa działająca pod wodzą Singera próbowała wyłudzić pieniądze od Polski. Przedstawiłem ich działalność do Sądu Najwyższego USA z prośbą o przywołanie ich do porządku prawa i w konsekwencji ludzie ci zostali usunięci ze Światowego Kongresu Żydowskiego. http://www.usopal.pl/publicystyka/3663-kolejna-proba-wyudzenia-zpolski-65-miliardow Sąd Najwyższy USA odrzucił tym bandytom ich bezzasadne urojone roszczenia więc dzierżąc media całego świata wypowiedzieli wojnę Polsce i Polakom w której dopomaga im żydowska zakamuflowana V kolumna w rządach Polski – siejąc jadem i podsycając nienawiść do Polaków bzdurami typu Polacy to naziści albo antysemici ! http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/wedlug-premiera-izraela-adolf-hitler-nie-chcialzaglady-zydow W konsekwencji żydowskich zabiegów w sprzeciwie do zawartego układu pomiędzy USA a Polską w dniu 16 lipca 1960 roku oraz prawomocnego wyroku j/w Kongres – rząd USA wydał złowieszczą ustawę 447 w 2018r. Brutalna nie mająca precedensu w skali światowego sądownictwa ustawa 447 USA, wprost daje żydom zielone światło do bandyckiej grabieży narodu polskiego i jest ona w zasadniczej mierze wynikiem wpływu żydów polskich z polskiego sejmu i rządu na politykę Polski. To przecież PIS swym zaniechaniem i milczeniem nie podejmując żadnych działań dyplomatycznych czy prawnych w istocie uznał urojone roszczenia żydowskie za właściwe, ponieważ w prawie przyjęte jest, że milczenie jest przyznaniem roszczeń ! Zachowanie Prawa i Sprawiedliwości jak każdej innej partii w sejmie posiada znamiona zdrady państwa zaś w praktyce sprowadzała się do podżegania żydów i współdziałania milczącą zmową przeciwko narodowi Polskiemu.

Basia S

Rolnicy musza się zjednoczyć, wybrać swoich przedstawicieli, zebrać się i przeanalizować całą sytuacje. Wystawić swoich 3 przedstawicieli i iść do sejmu do premiera .Podczas rozmów, na zewnątrz niech czekają rolnicy w liczbie miliona . Rozmowa ma być puszczona we wszystkich mediach. Tak dalej być nie może. Przede wszystkim, ludziom , którzy mieszkają miedzy Odrą a Bugiem wytłumaczyć,  żeby nie kupowali zagranicznej żywności. To jest bardzo proste , jeśli jesteś Polakiem to kupuj polską żywność w polskich sklepach. A ludzie jak te barany , gnają do hipermarketów i kupują odpadki z pańskiego zagranicznego stołu. Jeśli naród nie zmądrzeje to Wy nic nie zrobicie. Przecież do centrów handlowych chodzą cale rodziny , matki z małymi dziećmi , a dzieci już widza gdzie się kupuje zatrute papu i jak podrosną to zrobią to samo. Dużo by tu pisać, ale nasz naród był głupi jest i będzie i na tym bazują zarządzający . Oni doskonale wiedzą ,że z polskimi baranami można zrobić wszystko. Dalej słuchajcie polityków, księży, głosujcie na PiS PO i PSL .Szczepcie się, zryjcie leki i oglądajcie telewizję szczególnie TVP info. A w ogóle to zapierdalajcie za miskę ryżu. Puknij się w ten durny pusty łeb jeden z drugim, a nie durnie nawet w domach się kłócicie bo jeden jest za pisem a drugi za po. Durny tan nasz naród, durny. Wasi przodkowie w trumnach się przewracają. Wybory się zbliżają idźcie kur… znowu głosować na tych samych, to na pewno będzie lepiej. Czolem Wielkiej Polsce.

My to miliony oni to garstka

Dokładnie, sam byłem kiedyś świadkiem jak rozmawia jakaś babcia z dziadkiem na ulicy, przed wyborami. Dziadek się pyta babci na kogo będzie głosowała a ona mówi – no nie wiem chyba na tych samych, no tacy źli nie byli, na bruk nie wyrzucali.  Nie wierzycie ? Ja też bym nie uwierzył gdyby nie to że widziałem to na własne oczy !

Dawcio

Zapraszam do dyskusji na prawicowy i patriotyczny serwer discord Republiko okrągłego stołu zdychaj CWP! https://discord.gg/J6j8cXy

Jacek Kurcek

W związku z kryzysem na rynku malin, zaorałem większość ekologicznej plantacji, Mam wszystkie ekologiczne certyfikaty, polskie i niemieckie. Gospodarstwo budowałem około 10 lat

My to miliony oni to garstka

Ja nie rozumiem jednego. Kto się słucha tego żydostwa i wykonuje ich rozkazy ? Dlaczego rolnicy dali sobie powybyjać te świnie i nie walczyli o swoje. Jak bym był rolnikiem i przyszedł by do mnie jakiś pajac wymordować moje świnie to bym chyba jego zamordował. Zorganizował bym ekipę innych rolników i dojechał bym te żydoskie ścierwa tak że by im milicja nie pomogła ani nawet armia USraela !!!

Marek Zadrożniak

Zapamiętajcie, bo nie będę powtarzał: Ludzie którzy głosują na nieudaczników, złodziei, zdrajców i oszustów nie są ich ofiarami, są ich wspólnikami! Jerzy Orwell

Wu eR

NIE głosować na PiS. ! Rolnicy powinni wyjść na ulicę i pod Sejm. WSZYSCY!!!

Dariusz Pietka

Tolko na kogo głosować, wszyscy już byli i guzik zrobili.

PAWEł gala

rolnictwo to tylko 3 % tak wam powie Morawiecki i jedzenie i prąd nie zdrożeje i gaz z ameryki,  ale nie ważne za ile takie dobre zmiany dla ludu polskiego trzeba się zebrać regionalnie strajki jazda traktorem żeby zwrócić uwagę Polaków co się dzieje bo są ogłupieni maja klapki na oczach jak by stanęła gospodarka to zaraz wprowadza stan wojenny bo rolnicy chcą godnej zapłaty a Ukraina sponsorowana z naszych podatków dostała sadzonki borówki,  malin, truskawek najlepszej jakości i będą mieli kontrakty na te owoce w polskich zakładach,  a polski rolnik będzie za 1 oddawał a będą sprowadzać za 4 zł i wmawiać,  że to lepsze haha takie dobre zmiany i jeszcze tworzenie nowych klanów grup owocowych od 5 ha i nie będzie nadprodukcji ?? pseudo trzeba obniżyć im wynagrodzenia na wiejskiej do najniższej ustawa i niech się tam pchają nie produktywni ludzie,  nic nie wytwarzają,  a ten co się robi w polsce guzik dostaje chory system nawet sie szczepili w tv tego najstarsi gorale nie widzieli taki cyrk patologia rzadzi to nie sa mezczyzni to sa chlopcy nie maja honoru a jeszcze przeciez w polsce nie ma komu pracowac rekordowe niskie bezrobocie haha niech ujawnia jakie jest ukryte tak samo jak w hiszpanii i jeszcze mi sie przypomnialo nigdzie na swiecie oprocz polski nie ma czegos takiego jak 70 nie wiem dokladnie zagranicznego kapitalu w kraju w neimczecvh obcy kapital to 20% cos takeigo ale w razie wojny to niemcy hiszpania francja beda nas bronic bo tou sa ich wielkie interesy chyba ze nie sa nie beda im potrzebne DLA PRZYPOMNIENIA MORAWIECKI TO ZADEN EKONOMISTA TYLKO HISTORYK Z WYKSZTALCENIA czas oczyscic ten syf jaki zagniezdzil sie w polsce banki reklamuja sie ze tworza produkt jaki nic nie wytwarzaj nic nie wkladaja do interesu tylko ludzie co pracuja i cos wytwarzaja jakies dobro np meble jedzenie to sa produkty a bank wmawia ze cos wytwarza tak faszywy produkt ktory nbie ma pokrycia dopiero jak kowalki wezmie i cos zrobi to on jest dobrem a nie bank tak na pocieszenie PiS = Przeproscie i spierdalajcie .

Leon Don

NIE MA TAKICH SŁÓW KTÓRE BY OPISAŁY ZDRADĘ W STOSUNKU DO POLAKÓW A NIE NASZEGO RZĄDU.  NARODZIE WSTAŃ BO INACZEJ OBUDZISZ SIĘ W ŁAPACH ZAMOCZONYCH W BRUDNYM NOCNIKU A WTEDY BĘDZIE ZA PÓŻNO.  PRZEPRASZAM ZA OSTRE SŁOWA,  ALE TAKA JEST PRAWDA NAJGORSZE JEST GDY KTOŚĆ W TYM PRZYPADKU NASZ NIBY NIE RZĄD PLUJE NA NAS A MÓWI ŻE DESZCZ PADA

alina dorzak

Dlaczego Panowie rolnicy nie zrzeszycie się ze związkiem p. Michała Kołodziejczaka, który organizował ostatnie protesty i blokowanie autostrad w obronie polskiego rolnictwa? Chcecie stworzyć kolejny związek rolników? Narzekacie, że takiego związku nie macie! A przecież on jest i możecie działać razem!

Leon Don

PODZIĘKOWAĆ TYM DARMOZIADOM NISZCZĄCYM POLSKĘ I POLAKOM KURWA WSTYD OGÓLNE NIE WYPAD Z POLSKI CHODZBY I NA KSIĘŻYC I NIE SZKODZIĆ DALEJ NAM RODOWITYM POLAKOM TAKIM GOSPODARZOM WYSYSAJĄCYCH SERCE I PATRIOTYZM NARODU MÓWIMY STANOWCZE NIE NIE NIE I TYLE W TEMACIE TO JEST CZYSTE DZIAŁANIE NA ROZBIÓR POLSKI

Leon Don

CO SIĘ STAŁO PO89 ROKU ZACZELI ROZKRADAĆ POLSKĘ I POLAKÓW W STOPNIU PRZYSPIESZAJĄCYM. ROLNIKU DO PRZODU ANI KROKU W TYŁ BO ZGINIEMY WSZYSCY W TYM ZŁODZIEJSKIM BAGNIE

Prawdziwy Polak za kierownicą

Żyd dla Polski nigdy nie zrobi dobrze. Ludzie obudźcie się trzeba z tym skończyć sam pochodzę z regionu sadowniczego z lubelskiego i wiem jak to jest. Także żółte kamizelki i protest przeciwko rządu i blokować jak we Francji!!!

Henryka Willim

zapomnieli Panowie o takiej wartości jak WODA, wodę polską już sprzedali, płacę właśnie za 1 litr wody z własnej studni !!!

Piotr Kowalski

Robcie potezne blokady bo nam zamykaja polskosc wkrotce zabronia j polskiego,n a g l a s n i a c kochani rodacy

Neta Mal

STOP HANDLOWI POLSKIMI DZIEĆMI !!! STOP ADOPCJI ZAGRANICZNEJ !!! STOP ŁAMANIU PRAW DZIECKA i RODZINY!!! ZMIEŃCIE PRAWO ADOPCYJNE W POLSCE!!! Podpisz petycję: http://wolnespoleczenstwo.org/pl/adopcja-zagraniczna-pod-eskorta-policji/ https://www.youtube.com/watch?v=Lmf2VtnUB7

Zbyszek

“zrównoważony rozwój” to hasło NWO- dążenie do biedoty i niewolnictwa

Leon Don

TO SĄ DARMOZIADY PASOŻYTY PIJAWY I NIE MA SŁÓW NA TYCH SKU>>>>>LI

Mk406 Mk406

ŻYD nigdy nie był semitą i nie będzie,  prędzej palestyńczyk.

Piotr Knapczyk

Rolnicy dwukrotnie wybrali PiS !!!! Czego więc pianę biją?!!! Cały naród przez to ma przejebane!!!!

Zofia Barbara

Piotr Knapczyk – ja też o tym pomyślałam !! Pis wygrał w miasteczkach i na wsi !!

Piotr Knapczyk

@Zofia Barbara Cała ściana wschodnia głosowała na PiS. Dodam, powtórzę że od czasów cara jest tam dziadostwo i kołchoz tak jak car zostawił. Poza tym, mam wielu znajomych rolników, 13 lat szacowałem szkody wyrządzone przez zwierzynę i wiem i widziałem. Rolnicy walą chemię łopatami. Polscy rolnicy!!! Pierdolenie o zdrowej żywności to KŁAMSTWO. Poza tym oszukują ile wlezie i gdzie się da. Kup polskie ziemniaki. Spożywcze, wymieszane z pastewnymi i aż świecą od nawozów i śmierdzą!!!! Polscy rolnicy to bardzo roszczeniowa grupa. Są to chorągiewki na wietrze. Wystarczy zobaczyć materiał, jak Morawiecki przemawia w stodole. Rolnicy chcą się tam posrać z radości i służalczości! Jak Morawiecki rzucił swoją marynarkę na słomę, mówiąc leżeć to się chyba pojszczali z radości. Wybrali PiS i kurwa wszyscy cierpimy właśnie dzięki rolnikom!!!! Teraz można się spodziewać że na Rydzyka zagłosują!!! Ja jestem prawie pewny!!! Zawsze byłem za rolnikami. Jednak kiedy poznałem tą grupę, jestem dwoma rękami przeciw!!! Jedź na Jasną Górę na dożynki. Tylko nic nie kupuj bo zostaniesz oszukana przez polskiego rolnika, pszczelarza etc!!!!! Gonić to do zagrody!!! Niech dalej siedzą w tym co im car zostawił!!! jak można dotować ursusa!!! Kurwa mać!!!! Czy moją małą firemkę ktoś dotuje??? Nie będę umiał podtrzymać opłacalności to plajta i finał!!! Co to za fabryka co generuje straty?? Chińczycy wykupili firmę McKornic produkującą ciągniki we Francji i fabryka śmiga aż miło!!!! BO ŻEBY MIEĆ PIENIĄDZE TO TRZA ZAPIERDALAĆ!!!!!!!

Zofia Barbara

@Piotr Knapczyk – dziękuję za lekcję źycia !! myślałam że naprawdę rolnicy produkują zdrową źywność !!

Piotr Knapczyk

@Zofia Barbara Nie zapomnę jak mój kumpel (rolnik) dopadł się do koncentratów paszowych dla świń. Skakał jak dziecko. Mówił. One nie rosną, tylko puchną w oczach. Później te koncentraty to nawet kozie dawał. Jeśli chodzi o rośliny to jak myślisz? Na co padają pszczoły poza warozą?? Smog je zabija? 🙂

Zofia Barbara

@Piotr Knapczyk – a ja ich tak żałowałam, że Państwo im nie pomaga, trzymałam ich stronę, kupowałam w sklepach polską żywność, myśląc że jest zdrowa, przynajmniej oni rolnicy tak twierdzą. A oni co sypią chemię ile wlezie. Przecież wszyscy poumieramy na raka od tej chemii !! Co do pszczół też myślałam, że pszczoły giną od smug które samoloty robią w powietrzu, tak ludzie piszą w internecie, że jakąś truciznę nam sypią na głowę !!

Piotr Knapczyk

@Zofia Barbara Spróbuj kiedyś kupić mleko od polskiego rolnika, tam gdzie jest gospodarstwo mleczne 30, 40 i więcej krów. Zobacz czy Ci się mleko zsiądzie. I powodzenia w uzyskaniu zsiadłego mleka.

Piotr Knapczyk

@Zofia Barbara Wesołe święta to u mnie nieprędko będą albo co raz smutniejsze. Jak się pracuje od rana do wieczora a za tą harówę ledwo się wiąże koniec z końcem (zwłaszcza zimą bo ogrzewanie) to się odechciewa wszystkiego. My z żoną sukcesywnie wyprzedajemy odziedziczone nieruchomości, na koniec sprzedamy dom i walizy pakujemy, dzieci pod pachę i spierdalamy stąd, jak najdalej od niebieskiego komunizmu. Wolimy nawet w Rosji czy na Białorusi zamieszkać niż w eurokołchozie. Bo nie wiem czy wiesz ale UE to ZSRR bis, tylko na zachód od Bugu. Stworzone przez tą samą pejsiatą nację na zgubę i zniewolenie Europy, tak jak ZSRR było na zgubę carów, cerkwi i świętej Rosji. Różnica jest jedynie taka że UE i jej zniewolenie, nie jest wprowadzane karabinem i łagrami (kwestia czasu), co uważam za dużo bardziej niebezpieczne gdyż ludzie nie wiedzą do końca co jest grane. Zło odbierają jako dobro, zniewolenie, odbierają jako ponadprzeciętną wolność, ucisk fiskalny, odbierają jako dobrobyt i brną w socjalizm, zasiłki, jałmużny, nie zauważając że sami za to płacą, że ludzie przedsiębiorczy, pracujący, myślący, są karani ogromnymi podatkami na rzecz nierobów, patologii, lenistwa. Poza tym, w Polsce źle się żyje bo Polak Polaka, dyma, oszukuje, okrada na każdym kroku. Tankujesz paliwo? Chrzczone – rodak Cię wydymał. Zaprowadzisz auto do mechanika to Cię oszuka, wydyma, okradnie – zapłacisz za błahostkę jak za zboże. Wszelkie naprawy wszystkiego to zawsze dymanie i oszustwo. Ubezpieczysz się od powodzi, wydymają Cię bo powiedzą że podtopienie tylko było. Od huraganu – wydymają bo powiedzą że zefirek to był, na emeryturę płacisz a ZUS już głośno mówi że jej nie będziesz mieć etc, etc, etc. Mimo wszystko dziękuję za życzenia i również życzę zdrowych i wesołych świąt oraz smacznego chińskiego, sprzedawanego jako polski, karpia.

Janusz Piwo

Jestem za systemem szwajcarskim rządzenia krajem. Mówi o tym Jerzy Zięba. Polacy POWSTAŃCIE Z KOLAN.

Kazimierz Zmysłowski

ROLNICY PATRIOCI KOSY W DŁOŃ POPISOWCÓW GOŃ GOŃ !!!!!!!!

Zbyszek

jesteśmy w uni żeby nas wykończyć

graga zw

Rolnicy, idźcie do TVN z tymi problemami, bo do Polsatu propisowskiego i TVP info was nie wpuszczą. Musicie to nagłaśniać w ogólnopolskich mediach, by też posłuchali oszukiwani wyborcy PISu.

5455zg

Polska kraj chrześcijański a jakieś żydowskie Chanuki się obchodzi w sejmie i w belwederze. Toż to szok ! Świński pomór ? A dziki skąd się wzięły wysoko na drzewach ? Z rzucają zdechłe zarażone z samolotów i u nas wybijają nasze hodowle.

Miroslaw Skwarczynski

Takie zwracanie się do Tuska czy kaczoego to tak jakby w obozie zagłady zwrócić się do Niemca o jedzenie. Oni tu są po to by nas systematycznie niszczyć utrzymując nas w spokoju do czas gdy już będzie nas na tak mało i będziemy tak słabi, że nie będziemy mimo chęci chwycić za broń dokładnie tak jak było z ludźmi w obozach. Te Polskie obozy to jest stan w jakim żyjemy.

piotr majsterkowicz ,

Brawo kolego w sweterku sam jestem członkiem izby rolniczej masz rację dbają tylko o swoje interesy a zwłaszcza by chapnąć więcej ziemi izby rolnicze powinny nie tyle zostać zlikwidowane,   a przejść głęboką reformę od wewnątrz pozdrawiam i działajcie panowie jestem z wami

Piotr Kowalski

OO prawdziwy orzeł to dobry znak hehe. Ten tzw. rząd czy juda , karakan ,cala reszta celowo perfidnie nas niszczą,  życzę sił panowie w walce z patologią Morawieckiego robota itp ścierwa

AgroMatix

Co dla mnie jest chore , że jadąc do skupu muszę mieć numer weterynaryjny gospodarstwa, nie mam hodowli , nie mam nip-u , ale aby sprzedać muszę to wyrobić… Precz z biurokracją !

ppanc Brygadier 4 dni temu (edytowany)

PSEUDO-MINISTRZE ROLNICTWA, CO MI Z TEGO ŻE NAJEBAŁEŚ PRZEPISÓW STERYLIZACJI CHLEWNI, KAPCI I PIŻAM DLA ŚWIN SKORO TA ŚWINIA JEST NASZPRYCOWANA JAK NARKOMAN I ŚWIECI W NOCY ? GDZIE SĄ KONTROLE JAKOŚCI? GDZIE JEST SANEPID ?

Nie Polin Nie Dla Polin

Zdrowych wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich prawdziwych Polskich rolników, przedsiębiorców i patriotów !!!!!! CWP! !!! Bez szabesgoji i świec chanukowych!!!! Po nowym roku czas na czyny dość pierdzielenia. Żydo-komuna musi zniknąć z naszego kraju raz na zawsze! !!

Marian Witek

Polak to się dopiero opamięta jak zobaczy pustą miskę, potem będą mogli sobie milionami spacerować w protestach, ale od tego chleba nie będzie. Wygląda na to, ze głód będzie ostatnią deską ratunku na przebudzenie ze śmiertelnego letargu, o ile żydopisowski okupant pozwoli. Moim zdaniem żydopisowski okupant ściągnął do Polski USRAELSKIE WOJSKA i rozbudował ustawę 1066 w celu tłumienia potencjalnych niepokoi w kolonii.

slawek kowalski

brawo tak trzymajcie jestem z wami

jan kowalski

Tds pierdolisz jak typowy parch bez napletka tfu tobie

Regina Wieladek

TdsSbl-nie zabieraj głosu jak nie wiesz o czym mówisz i nie znasz tematu. Jeśli się do kogoś dopłaca to do takich trolli jak ty, który będzie lizał tyłek każdemu kto rzuci złotówkę lub dwie za głupi komentarz.

Nie Polin Nie Dla Polin

Ludzie nie głosujcie tylko na szabesgoji takich jak pisiory , jakubiak , rydzyk i jego nowy twór polityczny! !!!! Tylko Ruch Narodowy! !!!! CWP! !!!! Pozdrawiam Jacka Międlara on już działa praktycznie a nie tylko gada! !!!

kamil zajac

UMIECIE SIĘ TYLKO ZALIC WEJZTA PRZYKŁAD Z FRANCJI I ROZWALCIE TO SZAMBO A RYDZYKA I SUTANNY FUCK OFF TO NIE NASZA WIARA NIE U NAS TO SIĘ WYDARZYŁO FUCK OFF

Maria J

Ci co dostali paszporty od polskojęzycznych, to będą wyjeżdżać w podskokach do swoich krajów. Czwarta rzesza niech się od Polski odczepi.

Jola Lipska

Chodzi o to, aby polskich rolników zniszczyć, aby mogli żydzi kupić za grosze ich ziemie.

Anita Turczyniak 4 dni temu

Wygląda na to, że chce przejąć dyskusję, jedynie brakuje mu Matki Boskiej w klapie!. Mówi slogany, które znamy.

Rafal Nedza

Ostrzegał was Kowalski parę lat temu przed unia. To co kurwa teraz płaczecie. Sprzedaliście swoja ziemie za bezcen. Teraz kamizelki, kosy w łapę i zapierdalać do Warszawy,  wyciąć tych skurwysynów do 3 pokolenia

Leon Don

MALUTKI OPAMIĘTAJ SIĘ CO DOBREGO ROBISZ DLA POLSKI I POLAKÓW PRZY NIE DOBREJ ZMIANIE

Mk406 Mk406

Poprawiam adres filmu bo trochę za późno puszcza https://youtu.be/EW7kg_AW7U8

Leon Don

MAŁOWIECKI KASĘ DOSTAŁ I RESZTĘ MA TO W DUPIE NIE LICZY SIĘ Z WYBORCAMI

Leon Don

TO NIE JEST POLSKI RZĄD TO NIERZĄD CUDZY CUDZY I JESZCZE RAZ CUDZY NIERZĄD KTÓRY GOSPODARZ SRA NA WŁASNE GOSPODARSTWO SWOJE GNIAZDO KURWA WSTYD WSTYD

Jola Lipska

To jest rząd żydowski, trzeba to wprost powiedzieć.

Leon Don

CZOŁEM WIELKIEJ POLSCE I NASZYM ROLNIKOM NIE DAĆ SIĘ

Zofia Zelan

Antysemici to ci których syjoniści nie lubią, wiec większość ludzi.

Leon Don

NAJGORSZY TEN GOSPODARZ KTÓRY SIKA DO SWOJEGO GNIAZDA

Waldek Rombecki

Bardzo trudno odróżnić produkty Polskie w Supermarketach. Oznaczajcie biało czerwonych kolorem .

Leon Don

ŻLE ROBIĄ CI NA NIBEJ GÓRZE OJ ŻLE ALE DO CZASU AŻ DO PIERDOLNIE

Robert Smyk

A kto ten obcojęzyczny rząd wybrał? Muminki?

Piotr Knapczyk

WINIARY – FIRMA NESTLLE !!!!

Prawdziwy Polak za kierownicą

Za zdradę Ojczyzny kula w łeb!!!

markowa33

Żydzi szykują nam GŁÓD

ełstachy poprawa

pasożydom khazarskim mówimy WONT!!! CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!!!

Janek Kowalski

a gdzie jest reszta polakow https://www.youtube.com/watch?v=Od_60On0LOk

Adam Fery  

A co ten Żyd robi na ścianie hipokryci znacie historie polski stare dziady wypie………c z tym krzyżem wsiury

Maria J

Sam jesteś żydem, przeszkadza ci ten krzyż, to nie nie patrz. Chyba że się boisz krzyża.

Arwial

Nie pozwólcie dawać się rozgrywać pimpusiom za 3 grosze z antypolskiej zmiany. Z antypolskimi urzędnikami się nie rozmawia. Wszelkie dialogi są irracjonalne. To samo dotyczy skompromitowanych łgarską propagandą mediów w Multipleksie. A także niektórych wynalazków służb w Internecie. Nie wchodźcie w żadne układy z resortowymi pluszakami. Wszyscy nadają się tylko do dyscyplinarnego zwolnienia z pracy, pozbawienia Praw Publicznych itp. Wszyscy. Również ich etatowi współpracownicy. Dziękuję za nowe informacje. Pozdrawiam. “Jestem Polakiem – więc całą rozległą stroną swego ducha żyję życiem Polski, Jej uczuciami i myślami, Jej potrzebami, dążeniami i aspiracjami. Im więcej nim jestem tym mniej z jej życia jest mi obce i tym silniej chcę, żeby to, co w mym przekonaniu uważam za najwyższy wyraz życia stało się własnością całego narodu.” – Roman Dmowski Źródło: Myśli nowoczesnego Polaka, 1903

W I L K

Z TEGO BĘDZIE WOJNA I TO NA CAŁEGO – BO JEST ZA CO, A I WRÓG JEST WIDOCZNY – WIADOMO Z KIM WALCZYĆ – TE SQRWYSYNY NIE ODPUSZCZĄ BĘDĄ SIĘ POKAZYWAĆ W KOŚCIELE JAK ŁAPIĄ HOSTIĘ I BĘDĄ PIERDOLIĆ W TV O KOLEJNYCH SUKCESACH A PODCZAS TEGO BĘDĄ WAM I DZIECIOM WSTRZYKIWAĆ SILNIE TOKSYCZNE TRUCIZNY I KARMIĆ GMO STERYLIZUJĄCE NARZĄDY RODNE – SKRACAJĄCE ŻYCIE A JAKO BONUS RAK ORGANIZMU PRZEZ ROUNDAP I GLIFOSATY – ZAŁĄCZĄ TEŻ 5G ŻEBY MÓZGI TEGO NIE WYTRZYMAŁY I TO TU UMARŁ NA NIE WIADOMO CO TO TAM I JESZCZE TAM I NIKT SIĘ TAK LOSOWO NIE ZNA WIĘC NIE ZAUWAŻA JAK LUDZIE PADAJĄ JUŻ JAK MUCHY BO ONI WŁAŚNIE LUDZI MAJĄ JAK TE MUCHY KTÓRE MOŻNA ROZGNIEĆ GAZETĄ NA SZYBIE BEZ NAJMNIEJSZYCH WYRZUTÓW SUMIENIA A BAAA – DO LUDZI TO JESZCZE Z PEŁNĄ POGARDĄ I ZADOWOLENIEM JAK UMIERAJĄ OD TYCH ICH ZASERWOWANYCH SZATAŃSKICH DOBROCI.

Stan Turski

Myślę, że protesty rolników są zbyt słabe, już następuje niszczenie polskiego rolnictwa. Temu ma służyć powołanie na stanowisko premiera Morawieckiego idealnego człowieka dla Izraela i zagranicznych koncernów handlowych. Cały rząd polski pilnie współpracuje w niszczeniu polskiego rolnictwa, co widać już od wielu lat. Europosłowie to figuranci w parlamencie Unii Europejskiej, a nasi posłowie na Wiejskiej to opłacani przez nasz polski rząd sabotażyści polskiego rolnictwa. Rolnicy polscy jesteście popierani przez większość Polaków, walczcie o swoje prawa!!!

Kasia 1991

Unia to zło,  a wy rolnicy co robicie kiedyś w każdej wsi,  każdy miał krowy świnie kury,  a teraz co unia daje wam dopłaty,  nie jeden ma rentę rolnicza 500 plus,  a teraz w każdym gospodarstwie po 3 samochody,  po co coś uprawiać,  daliście sobą rządzić,  no to macie rolnicy,  już dawno powinni hodować,  robić wyroby i sprzedawać a nie dać rządzić na swoim podwórku

Gość 23

Kilkadziesiąt tysięcy rodzin nie straciło 500+ oraz zasiłki rodzinne i stypendia dla studentów itp. ze względu na “tragiczne” przeliczenie dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r. 3399 zł. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł. Szkoda, że nie ma Leppera !

Jadwiga Ostrowska

Polak nie kupi ziemi, ale obcokrajowiec tak,  wielka obłuda.  Rolnicy za granicą wszystkie samochody zatrzymali z żywnością nie pozwolili im wjechać do miast jesteśmy Państwem kontrolowanym, nie możemy sami myśleć decydować.  Rząd za nas podejmuje decyzje począwszy od noworodka mamy nakazy zakazy ( musi dziecko mieć szczepienia)jak rodzić sprzeciwi się jest karany mówisz prawdę ukarać do czego to doszło.

Marek D

Teraz to wielkie żale i płacze że jest źle że wszystko drogie a tak małe dochody że to że tamto . A GDZIE KUR…..WA BYLIŚCIE JAK BYŁO PRZYSTĄPIENIE DO UNII ?!!!!!! DOBRZE BYŁO WAM SIĘ PRZYŁĄCZYĆ BO DOTACJE DAWALI ? !!!! ZA 1 ZŁ Z DOTACJI UNIA ODBIERA NAM 10SIĘCIO KROTNOŚĆ . TO PO PRAWIE 20 LATACH KONKRETNEGO ROZPIERDOLU POLSKIEGO ROLNICTWA WY TERAZ NA PROTESTY JAK WSZYSTKO ROZJEBANE I ZAPRZEDANE ŻYDOM I MASONERII ? !!! CO WY TERAZ CHCECIE OSIĄGNĄĆ ? SPRZEDALIŚCIE SIĘ ZA GROSZE . SAM JESTEM ROLNIKIEM I WIEM DOSKONALE ŻE DOPÓKI NIE BYŁO NACISKU W LATACH 90 OBCEGO NOMINAŁU TO PODSTAWOWY ROLNIK MAJĄCY 15 SZTUK DOJNYCH ZAROBIŁ Z MLEKA NA ROPĘ NAWOZY OPŁATY I PAPUGA FORSY BYŁA JESZCZE W KIESZENI . WY SAMI rozjebaliście rolnictwo chciwością bo było wam mało !!!!!!!!!! bo jak to on ma 2 ciągniki i 15 dojnych to ja mam dotację i wezmę kredyt na oborę 4 nowe traktory i od razu 100 sztuk bydła . PIERDOLNIJCIE SIĘ W TE GŁUPIE ŁBY BO PRZEZ WAS 95 % POLSKIEGO ROLNICTWA JUŻ UPADŁO . I NIE RZĄD TYLKO CHCIWI BAMBRZY DOPROWADZILI DO ROZPIERDOLU . RZĄD PODAJE JAK NA TACY JASNE WARUNKI I JAWNIE MÓWIĄ ŻE WAS DOJĄ ALE WY TYLKO WIDZICIE EURO !!!!! ALE TO ŻE Z PAROMA GROSZAMI W KIESZENI I PODPISANIEM HIPOTEKI DAJĄ WAM PĘTLĘ NA SZYJĘ TO TEGO JUŻ NIE WIDZICIE !!!!!! TYLKO TERAZ WIELKI KWIK JAK ŚWINIE PRZED UBOJEM . PAJACUJECIE I DEBILI TYLKO ROBICIE Z SIEBIE BO DOPUKI DO TEGO GÓWNA NALEŻYMY TO NIGDY JUŻ NIE BĘDZIE DOBRZE !!!!!!!

sven svenson

szanowni rolnicy jeszcze tylko na was można liczyć ze wyjdziecie i rozpieprzycie ten żydłacki system i rząd. Jeśli nie wy, to tego kraju już nie ma, jesteście ostatnim ogniwem trzeźwo patrzącym na te popieprzona sytuacje nie poddawajcie sie wielu was wspiera

mar may

PiS zdradził nas wszystkich ,nie zmienił nic ani w sądach, oświacie i w urzędach, jest jeszcze gorzej, dziś mamy polskojęzycznych urzędników, większość żydów na urzędach kontrolujących wszystko w RP, hańba po trzykroć, dobrowolnie idziemy w łapska chazarskie, do tego trza będzie zapłacić 300mld$ tym łajdakom,  a to znaczy niewolę Polaków pod żydowskim butem na zawsze, wonnnn z PiSem i ich poplecznikami POwcam i PSLem i cała ta reszta, wszyscy won ,zdrajcy jedni.

Stanisław STASZECKI

SLUCHAM I LZY SIE CISNA DO OCZU !!!! ROLNICY TO JEST NAWAZNIEJSZA KASTA BO BEZ ROLNICTWA BEDZIEMY KAMIENIE JEDLI. NAS RATUJE REWOLUCJA I GILOTYNA – KOSY – CEPY . PANOWIE WSZYSTKO CO MOWICIE JEST MADROSCIA NASZEGO NARODU . NARODZIE OBUDZCIE SIE. W PAROWKACH I TAK NIE MA MIESA , MOZNA GO JESC NAWET W POSTY . W MIESIE KTORE JEMY JEST TYLKO 40% MIESA.

kamil zajac

KTO ROZWALA KAPUSTE I JĄ JESZCZE ZBIERA GDZIE MACIE JAJA WYBORY SĄ USTAWIANE KARZDY TO WIE NALEZY ROLNICY ZABLOKOWAC WARSZAWE I BANERAMI DYMISYJNYMI PIS PO PSL NOWOCZESNA KUKIZ ALBO ZGINIEMY OD NĘDZY I BIEDY

Ortalionowy Wiesław

Albo kwestia świń. Niszczy się rolników na terenach ASF, a jednocześnie z Litwy idą szeroką rzeką tuczniki, a rejonów objętych ASF. I przedsiębiorstwa nie maja nic przeciwko wobec tamtej. No teraz minister rolnictwa, w grudniu, coś się obudził i zablokował import tuczników pod tym pretekstem. A cena 3.50-3.70zł (z lekkimi chwilowymi wahnięciami) za wieprzowinę jest stabilna od 30 lat.

meteor lot

Gdy czytam komentarze na wielu podobnych przemówieniach to myślę że ludzie dłużej nie wytrzymają i obalą ten rząd. Policja też ludzie i nie zechcą strzelać do narodu bo przecież mają rodziny, a polityków będą wieszać publicznie i strach pomyśleć, co mogą z nimi zrobić bo jak ktoś dzióbie do psa i jeszcze wkłada kij do budy to pies, który nie ma już nic do stracenia rozszarpie właściciela na śmierć, aby być pewnym,  że go już nie uderzy. Tak samo ludzie i głupio myślą rządzący że obroni ich ochrona, policja czy wojsko. Nic im nie pomoże, bo naród się porostu wścieknie,  a wojsko czy policja przyłączy się,  bo to nie karabin jest siłą tylko potęga jedności narodu. Wiele ludzi podobnie ocenia tą całą sytuację,  bo żaden inny wniosek się tu nie nasuwa.

Mike Smith

“Z przykrością i niedowierzaniem informujemy że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy oficjalne pismo z Muzeum Auschwitz, z którego wynika wykluczenie Rodzin Polskich Ofiar z uroczystości rocznicowych w dniu 27 stycznia 2019r. Muzeum (czytaj dyr. Cywiński) “ukarało” nas tą decyzją za jedną Biało-czerwoną flagę, która tak strasznie “przeszkadzała” na ubiegłorocznej uroczystości.  Muzeum Auschwitz nie znosi głosu prawdy, bo PRAWDA OSKARŻA!!! Prosimy o należyte stanowisko w tej haniebnej dla Polaków sprawie odpowiedzialnych za dyskryminacje, poniżanie Rodzin Polskich Ofiar przez Muzeum Auschwitz” – napisali Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych.

Patryk Zrób se sam

Mówiłem , nie wchodzić do UNI . Obawiam się ,ze nadchodzi czas , by postawić kosy na sztorc . Co to jest za wolność , to jest powolne zniewalanie. W 1989r. nas oszukano i dalej to robią

Philip Marshall

Tak samo robią w ITALII, ale już ten nowy RZAD (Mateo Salvini, ego), zmienia to wszystko, choć  z ogromnym trudem, bo tzw. Biznes Wielkich Kapitałów- ang. franc. niemieckich=Żydowskich BANKOW, trzyma wszystkich za mordę  i NIE chce dopuścić do zmian! Jedyna rada -to wybrać takich młodych ludzi, którzy maja “moralny kręgosłup” i tak jak Rolnicy kochają Ziemie – Ojczyznę!!!

Eugeniusz Maciejewski

Biogazownie nie mogą być rynkiem zbytu dla zdrowych Polskich płodów rolnych !!! To paranoja żeby zdrowe Polskie produkty spalać w biogazowniach, a miliony ton roślin GMO sprowadza się z zagranicy i karmi nimi zwierzęta oraz żywi społeczeństwo. Biogazownie buduje się wyłącznie do utylizacji ODPADÓW !!! Powtarzam, PIAST – JMEN ma rozwiązania dla ROLNICTWA, ZAPRASZAMY ! www.piast-jmen.pl

Beat Korn

Drodzy Panowie, my Polacy się obudzimy…, jak zamkną hipermarkety i zaczniemy umierać z głodu, a to jedna z najgorszych rodzajów śmierci, to jest straszna śmierć…. Jeśli mi nie wierzycie, zróbcie sobie post 2-3 dni, bez żadnego jedzenia ,tylko woda…..Mam nadzieję , że tego nie dożyję, nie chcę patrzeć na cierpienia moich najbliższych, straszne cierpienia.

Jarosław Łysko

Z konferencji rolników wynika, że przestaliśmy być samowystarczalni żywnościowo. Domyślałem się tego obserwując latami porastające chwastami okoliczne pola. To jest bardzo niepokojące. Dobrze że rolnicy ruszyli ten problem.

Sebastian Polit 5 dni temu

Polska ma 700 000 urzędników darmozjadów i oni generują masę przepisów , których nikt nie rozumie nawet Ci urzędnicy a przedsiębiorców się niszczy przy pomocy urzędów skarbowych . Potrzeba zmniejszyć ilość stanowisk państwowych oraz przepisów natomiast wszędzie na zachodzie do rolnictwa się dopłaca.

00 oo7 3 dni temu

polscy rolnicy są ostoją narodu polskiego, proszę jednoczcie się, stwórzcie ogólnopolską organizację rolniczą, bo w jedności siła, to naród powinien rządzić, a rząd być tylko wykonawcą woli Narodu, prezydent i premier to nie królowie tylko urzędnicy, zwykli urzędnicy, dzisiaj są, jutro ich nie ma

Janusz Czaczkowski

Gdyby tu chodziło o wołowinę,  którą eksportujemy do Izraela to wszystko było,  by na swoim miejscu a jeśli chodzi mięso świńskie, co żydzi nie jedzą i im to nie potrzebne,  to będzie coraz gorzej,  chyba że zmienimy rząd i podejście do polskości.

thepolek1

Sami sprzedajecie ziemię polską, a pretensje miejcie do siebie,  bo na ten rząd wszyscy rolnicy głosowali, myśleliście, że jak wybierzecie pis to zaraz wam miliony z nieba spadną.

Monika Stępień

Dobrze, że Państwo o tym wszystkim mówią. Do tej pory nie wiedziałam, ze Firma Sokołów jest duńską firmą. Mam nadzieję, ze wkrótce – jeśli Bóg pozwoli- to się zmieni. Dziękuję, że Panowie walczycie o Polskie rolnictwo. Musimy wspierać rodzimy rynek.

Halina Sułkowska

Politykę Rządu Panie Premierze należy zmienić natychmiast. Nie może być tak, żeby zyski z pracy nieproporcjonalnie należały się tylko sprzedającym . Dotyczy to nie tylko ciężkiej pracy rolników, ale i górników. Cena pracy rolnika lub górnika jest nieporównywalna z odpowiedzialnością pracy kierownika handlu węglem lub płodami rolnymi.

Eugeniusz Maciejewski ,

Rolnicy !, wybory tuż, tuż, proszę przyłączyć się do PIAST – JMEN, wystawić SWOICH ludzi na listy i dopiero w Sejmie możemy załatwić strategiczne problemy ROLNICTWA. Stanowczo podkreślam, że temat rolnictwa, jest sprawą nie tylko rolników, ale CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA !!!, www.piast-jmen.pl

Stanisław Słowikowski 3 dni temu

Nie będą cię nazywać antysemitą, bo antysemitami są żydzi, którzy mordują Palestyńczyków, a to Palestyńczyk jest semitą. Nawet to żydzi zakłamali i zastraszają Polaków antysemityzmem, a sami nimi są.

Stanisław STASZECKI

Rosja zbroi się coraz szybciej Państwo Polskie z rządzącą mniejszością żydowską – RP z gwiazdą Dawida w tle →Tajne przemówienie Jakuba Bermana do żydów w Polsce |Plan zagrabienia Polski

Henryk Busz

Dlaczego Szydło nie ,,rozdzierała szat,, kiedy Kaczyński ją odwoływał ? Poza tym przyjęła poniżającą funkcję, a tym samym straciła mój szacunek dla niej. ,,Ciepło,, Szydło pomogło w wygranej Dudy, a tak ohydnie została potraktowana.

Dracon20000

Polecam Panom zacząć swoich kolegów rolników douczać bo narzekacie i protestujecie, a czy przypadkiem nie na wsi było największe poparcie dla obecnego rządu?

                                                                                                           Czeslaw Lipka

Panie Rybak ! Z całym szacunkiem dla Pana ale jak na mój gust to zbyt często się Pan wcina komuś w słowo. Pozdrawiam.

Ka Zet

O co chodzi z Rybakiem, że tam jest? Nie mogę tego słuchać tak mnie szlag trafia, pier.ne antyrządy od 1989 roku po dziś dzień rozwalają nasz kraj.

Antyoksydant

Marnowanie pieniędzy przez zadłużanie, nietrafione inwestycje, jak muzeum urojonego polin, domeną tego rządu.

mamkfull andy

Precz z PISem, skurwiele nic nie zrobili dobrego dla rolników świnie po 3,7zł , do czego to doszło ludzie trzeba odsunąć ich od władzy obudźcie się!!!!!!

Eugeniusz Maciejewski

Nie ma potrzeby powoływania kolejnych instytucji kontroli i zwiększania biurokraci, wystarczy rozliczyć z obowiązków prawnych już istniejące, www.piast-jmen.pl

Bogdan Szawarzynski

od 220 lat ssał naszą krew , nie od Kazimierza małego ssią naszą krew, bo chciało mu się Esterę wydupczyć. Bóg, honor i Ojczyzna. Na wieki wieków AMEN. Czołem Potężnej Matce, Wielkiej POLCE. Amen.

W I L K

PAPIEŻ MÓWIŁ NA KONIEC ŻE TO JEST “CYWILIZACJA ŚMIERCI” I MIAŁ RACJĘ!

Michał Kubica

Emisja dobra robota zapraszaj częściej rolników do programu niech mówią o patologiach jakie funduje im państwo.

Jola Lipska

Oni wszyscy kłamią, Szydło też kłamała, jaka to była dobra zmiana za Pani Szydło_?

Rafal Gawronski

Straszne czarne chmury nad Polska będą dalej okradać Naród Polski, aż Polska zbankrutuje jak Grecja Rumunia itp

ArturMigacz

W Wielkopolsce cena skupu żywca wynosi 3,6 netto Moim zdaniem należy wnieść ceny minimalne

Stefan Krawężnik

Pracownicy Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. walczą o swoje miejsce pracy http://www.iswinoujscie.pl/artykuly/57404/

MCBek

Czegoś takiego w telewizji nigdy nie zauważysz. Jebana propaganda. Propsy, zajefajny kanał! Zostaje na dłużej ^^

Rafal Nowak

Panie szanowny z RPN z całym szacunkiem Ursus nie jest Polski .To jest składak i namiastka Ursusa z dawnych lat .

Krzysztof Lesiak

co to za gburowate zachowanie P. Rybaka, który odpycha I. Partykę ?

Mk406 Mk406

Pan Netanjahu,  czy jakoś tam powiedział, że bez problemu przejmą Europę środkową bez żadnego oporu.;-(

izarost

Rząd nie panuje nad niczym,  ale pensje sobie wypłaca i mnoży stołki.

Agent oo7

Po co nam rezerwy w razie czego Niemcy nakarmią nas Randapem.

Mk406 Mk406

Źle będzie się działo dopóki demoniści rządzą tym krajem.

andrzej rytkowski

Polskę oddadzą jude za dług. Już jest około 5 bilionów złotych. Dlatego tak chętnie dają kredyt dla Rządu i Polaków indywidualnie.

Janusz Piwo

Łapki w dół, to pewne dają ministrowie tego żydowskiego rządu w Polin.

DARIUSZ S.

biedronka karkówka zmieszane paczki z polski i belgi !! ZAKAZ SPROWADZANIA MIĘSA Z ZAGRANICY !!

bemaxxx

W końcu ktoś mówi jak naprawdę wygląda w naszym kraju.

Safari

Kto, jak nie rolnik wie i mówi na głos, że Nas…doją!!!

Slawko B

A jakim prawem kowr pobiera dopłaty skoro ziemi nie uprawia

andrzej rytkowski

Ciekawe ilu z 460 posłów jest zaprzańcami Polski.

Dariusz Pietka

Polski już niema zginęła wraz z wejściem do Unii.

Jaro Kowalski

Czas przegnać żyda z Polski.

Stanisław Słowikowski

PiS do wypieprzenia natychmiast. To zdrajcy chazarscy.

glutek2006

http://www.wicipolskie.org/?p=28811 REZYDENT POLIN https://www.youtube.com/watch?v=3octOJr8VK4

Magdalena Żak

Ludzie nic w tym kraju nie zrobicie!

Henryk Busz

Wielki szacunek dla was panowie !

Monika Stępień

Widać brak “głosu” w obronie rolników w UEhttps://www.youtube.com/watch?v=vNUNNUq0DoU

Ryszard Dolatowski

Naród tępy i sprzedany. Nic nie dacie rady zrobić. To nie nasz rząd.

Stanisław Słowikowski

Morawiecki do dymisji.

Mary Poppins

Nie mogę słuchać spokojnie.

Pawel Mechanic

Wypierdolić cały kapitał zagraniczny…..

POLasze

JUŻ PRZEGRALI !!!!! POD KRZYŻEM ,POD TYM ZNAKIEM ! żyd pozostaje żydem Polak ŻEBRAKIEM. Rolnicy już zostali przejęci przez Rybaka a to KOSMICZNY BŁĄD !!!!

PODLASIE

PANOWIE ROLNICY — WIELKIE UZNANIE ZA WALKE I DBANIE O INTERESY POLSKI I ZA TO ZE CHCECIE NAS POLAKOW KARMIC WASZA ZDROWA ZYWNOSCIA …. , POLSKO JEZYCZNY NIERZAD ROBI WSZYSTKO ZEBY NISZCZYC POLSKE !!!

brayan zaharwick

LUDZIE. TRZEBA ICH ZAJEBAĆ ! TE ŻYDOWSKIE KURWY WJEŻDZAMY DO WARSZAWY I KACZYNSKIEGO MORAWIECKIEGO I BANDĘ PIS !

Opublikowano za: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=VXobaZffOQg

Od Redakcji KIP:

Polecamy dla Dociekliwych i Samodzielnie Myślących przeczytanie  i przeanalizowanie powyższego tekstu wraz załączonymi poniżej na linkach artykułami, rzetelnymi publicystycznie i naukowo o działaniach i decyzjach kolejnych rządów po Solidurnościowym „Okragłym Stole”, wspólnie z hierarchią KK i większością kleru, w kwestii rolnictwa i wyżywienia w Polsce:

Wnikliwe przestudiowanie i przemyślenie zawartych treści zaoszczędzi czytania kilkudziesięciu tysięcy stron, w tym  gazetowej, naukawej i „wyłączającej umysł” „świątobliwej” „sieczki”, gdzie ważna prawda ukryta jest w mieszance wielkich kłamstw z mało ważną prawdą.

Redakcja KIP

Comments

 1. nanna says:

  „O co chodzi rolnikom?”

  = = rolnikom chodzi o pieniądze. Bo mają ich za mało.

  Skąd miałyby się brać pieniądze zasilające prywatne posiadłości rolników – z „państwowej kasy”?
  A no, rzecz jasna, że od mieszczuchów!
  Jak wiemy, mieszczuch nie posiada własnego warsztatu pracy w przeciwieństwie do rolnika, będącego właścicielem kilkudziesięciu, a często kilkuset hektarów ziemi.
  Mieszczuch jest zadowolony, gdy mógł stać się posiadaczem 50 m2 mieszkania w budynku niegdyś państwowym, czy też spółdzielczym. Poza tym, mieszczuch nic nie posiada i żyje wynajmując się do pracy. Zależny jest więc od tzw. pracodawcy.

  Pamiętamy i to dobrze całkiem niedawne czasy, gdy rodzice brali każdą pracę by móc utrzymać się w mieszkaniu i jakoś wyżywić dzieci.
  Kasjerki w „supermarketach” tyrały po 12 godzin dziennie świątek piątek i zakładały pampersy – nie dobrowolnie przecież! – żeby nie tracić czasu na sikanie w toalecie jak to zwykle robią wolni ludzie.
  Mieszczuchom starczało z tego tyrania ledwo ledwo na rachunki, często było tak, że nie było już pieniędzy na jedzenie i miejskie dzieci żebrały żeby przeżyć.

  To nie fikcja ale rzeczywistość sprzed paru lat!!!

  Na wsiach rolnik wówczas nie tylko nie martwił się o to, gdzie będzie w razie co mieszkać, ale miał jedzenia pod dostatkiem. Dopłat co prawda nie było, ale na wsi zawsze jest łatwiej przeżyć z racji na dostępność choćby kory na brzozach i ziół wszelakich, niechby w przydrożnych rowach oraz lebiody na nieużytkach i ruinach.
  W miastach takich możliwości nie ma.

  Gdzie była wówczas rolnicza LUDZKA SOLIDARNOŚĆ? Nie ta pomylona, „solidarność rolników indywidualnych” gryząca socjalistyczną rękę, która dała im nie tylko ziemię ale i zapewniła rynki zbytu i szansę na awans społeczny szerokich mas chłopskich zapewniając im pracę w socjalistycznych fabrykach i kombinatach.

  To nie są żadne opowiastki, to jest prawda!

  Miasta głodowały a rolnicy chcieli się bogacić rozwalając system skupu płodów rolnych i dystrybucji ich w sieci miejskich spółdzielni, jak PSS/WSS czy Samopomoc Chłopska.

  To, co się teraz dzieje jest zaledwie cieniem konsekwencji, jaka powinna była spaść na niewdzięcznych chłopów, którzy zapomnieli dziwnie łatwo, skąd mają ziemię i jaką cenę zapłacili za to ludzie broniący PKWN – parcelującego obszarnicze majątki.

  Rolnicy zgodnie opluwali „komuszą” reformę rolną i teraz ponoszą konsekwencje, a będą one jeszcze ostrzejsze. Tak to działa i o tym powinni byli chłopi wiedzieć już na wstępie a nie łypać chciwym okiem na kasiorę, którą mamił ich zachód.

  Mieszczuchy z tego wyciągnęły słuszne wnioski i dlatego nie przejmują się zbytnio „losem rolnika”. Mieszczuchy urządziły swoje życie tak, by było ono choć doraźnie wygodne i beztroskie, i zrobiły to naprawdę BARDZO SŁUSZNIE!
  Miasto musiało przeżyć i jeśli nie było pomocy ze strony polskich chłopów no to problem rozwiązano w inny sposób. Podkreślam: bardzo słusznie!

  Miasto ratując się w dostępny sobie sposób uratowało większą część naszej populacji, jako że na wsiach liczba ludności tam zamieszkującej jest przecież o wiele mniejsza niż mieszczuchów w miastach.

  Można się na to oburzać, można nawet rzucać bluzgami, ale to nic nie zmieni, ponieważ ja napisałam prawdę. A ta jest niezależna od jakichś emocji osób chcących ugrać coś tylko dla siebie, bo koniunktura sprzyja.

  Jako Polska i Polacy mogliśmy przeżyć albo wszyscy jako CAŁOŚĆ, albo zmuszeni byliśmy się ratować każdy jak sam może. Stało się to drugie głównie z powodu samolubstwa rolników uważających się nagle w wyniku „transformacji” za jaśniepanów na włościach.

  Czy w ogóle i kiedy da się to odkręcić, tego nie może nikt wiedzieć. To musi jakoś ewolucyjnie wypracować przy zaangażowaniu tzw. dobrych chęci z obu stron: tej chłopskiej i tej mieszczuchowej. Bez tego ani rusz.

  Podam taki prosty przykład z własnego życia: od lat kupujemy zboże dla kur u jednego takiego chłopa i on zawsze liczy nam po cenach skupu. Ani on tym skupem nie jest, ani nie ma kosztów związanych z dowozem zboża do owego skupu. Przy tym bierze on górną cenę zboża, za takie czyste, bez domieszek nasion chwastów i innych ciał obcych jak grudki ziemi czy kamyki, a takie właśnie z kamykami i śmieciami on nam sprzedaje. Od lat! I sumienie go nie rusza.
  Nie chodzi o te dziesięć złotych na worku (50kg) lecz o samą zasadę. Choć z drugiej strony jeśli my dajmy na to przez te lata zapłaciliśmy mu powiedzmy 5 tys. złotych, to co najmniej 1/10, czyli 500 złotych on od nas wyłudził. I to tylko dlatego, że traktujemy go z szacunkiem jako człowieka i nigdy z nim się nie targowaliśmy niczym ż y d z i.

  Sam fakt wystąpienia chłopa polskiego przeciw ludowej władzy – która im ziemię dała! – był preludium do tego, by skierować tych wiejskich głupoli w kierunku „zwiększania areału” rujnując jednych drobnych rolników a dając innym dopłaty – po to, by któregoś dnia cwaniacy gorszego sortu mogli zgarnąć całość nie bawiąc się w drobiazgi.
  O ileż łatwiej jest dokonać napadu na „worek jabłek wyzbieranych pod drzewem” niż zbierać je z mozołem samemu po jednej sztuce by worek taki wypełnić?
  Tyle mądrości powinno było w chłopie polskim być. Ale nie było.
  Na lamenty teraz za późno.

  „Szokująca konferencja o celowym niszczeniu polskich gospodarstw rolnych, a w konsekwencji rodzimej zdrowszej żywności !!!”

  = = Na załączonym filmie widać panów rolników, a w tle wisi krzyż katolicki, jest jakiś plakat „solidarności” (związek zawodowy rolników rzeczpospolitej) oraz hasło „ruch Polski niepodległej” uzupełnione niżej napisem „narodowy radykalizm”, a to wszystko okraszone orzełkiem w koronie!

  I przy pomocy czegoś takiego panowie rolnicy chcą nagonić chłopom kasę od mieszczuchów? Bo przecież nie będą jej zabierać innym chłopom, jako że w domyśle mamy, iż tylko chłop jest biedny i jemu się należy. Więc że nie od innego chłopa, to zrozumiałe. Czyli należy mu się ta dodatkowa kasa od mieszczucha.

  Ale atakowany jest rząd, że to niby robi on rolnikom krzywdę. A w jaki to sposób?

  O prywatny warsztat pracy ma obowiązek zadbać jego właściciel.
  Nie może być tak, że ludzie są łupieni podatkami, by rolnik mógł żyć „tak jak ludzie w mieście”. Wieś to nie miasto i betonowanie dróg i dróżek, żeby traktor sobie nie pobrudził kółeczek jest idiotyzmem. Ciężki sprzęt, do jakiego należy traktory zaliczyć, szczególnie te ciągnące wyładowane płodami rolnymi przyczepy, zniszczy w jeden sezon każdą utwardzoną drogę. I można tak w kółko betonować, asfaltować i jojczyć, że doły.
  Tylko zwykła, gruntowa droga może spełniać latami swoje zadanie pod warunkiem, że rolnik nie jedzie zawsze tym samym śladem ale zawsze tuż obok śladu, tak że doły w ogóle nie powstaną.

  U nas widzę, że rolnik na zagrodzie równy burmistrzowi z gminy i wykrzykuje on co roku grożąc, że jak płaci podatki to i drogę dobrą mieć musi. Fakt, że gdy naprawiona to sam rolnik ją dewastuje, nie dociera to takiego chłopa.
  On czuje się ważny, bo jest wolność i demokracja.
  Więc gminy dostają dofinansowanie z miast, by naprawiać co roku wiejskie drogi i co roku mamy ten sam obłędny korowód z krzykami i żądaniami.
  Podatków od chłopów z naszej gminy nie starczyło by nawet na utrzymanie wiejskiej szkoły, a co dopiero mówić o bezsensownych naprawach dróg gruntowych, niszczonych bezrozumnie co roku zarówno na wiosnę jak i jesienią.

  Można uniknąć wielu wądołów korzystając rozumnie z gminnych dróg dojazdowych do pól, ale rolnicy nie mają nawet zamiaru się dostosować, więc jeszcze to potrwa, to wyżydzanie środków z miast na zasypywanie dołów w gruntowych, gminnych drogach.
  A na tym zarabia prywatna firma, która „wygra przetarg”. W sumie to też Polacy i z czegoś żyć muszą, ci z tej prywatnej firmy zasypującej doły w wiejskich drogach, czyli zostaje w rodzinie, w polskiej rodzinie.

  Całkiem niedawno „rolnicy” na ziemi ornej „zakładali sady”. Za hektar takiego „sadu” dostawali DOPŁATY, czyli mieszczuchy były łupione po to, żeby Polska mogła wpłacić składkę do unijnej kasy, a z tej kasy szła forsa do rolnika na „sad”.

  Dwa razy do roku, przez kilka dni, taki „sadownik” dosadzał parę kikutów drzewek ponoć owocowych, by w razie kontroli stan się zgadzał i brał forsę siedząc w domu w dni pozostałe.
  W tym czasie mieszczuch zasuwał do roboty, a kasjerki przegrzewały łona w pampersach nie mając prawa do wysikania się zgodnie z potrzebą.

  Ale płaciły podatki do państwowej kasy, z której pośrednio czerpał taki „sadownik” przez lat pięć – bo na tyle się zobowiązał, a potem zaorywał całość i brał dopłaty np. do zasiewu gryki, bo była najwyższa, ta dopłata.
  Orał byle jak, jako że nie miał zamiaru tej gryki zbierać, bo nie musiał, nie miał takiego obowiązku. Kasę brał za zasianie, nie za zbieranie. Więc gniło wszystko na pniu.

  Nic wielkiego, prawda?
  Piszę to na podstawie własnych obserwacji oraz informacji otrzymanych od zaprzyjaźnionych ludzi, również mieszkających na wsiach.

  Widzimy więc ewidentny brak odpowiedzialności rolnika i jego rodziny za dostarczanie miastom dobrej żywności.
  Niezrozumiałe jest więc i bezpodstawne żądanie, by mieszczuchy robiły nieustannie zrzutę w postaci podniesionych podatków jedynie po to, by chłop mógł czuć się jaśniepanem.
  Mieszkając na wsi ma się obowiązek pracować uczciwie na ziemi i z ziemią, ma się obowiązek dostarczać żywność miastom, a zyski w postaci finansowych nadwyżek można i należy między bajki włożyć.
  Nie na bogaceniu się może polegać życie na wsi. A wręcz w ogóle na NA BOGACENIU SIĘ POLEGAĆ NIE MOŻE.

  Jeżeli komuś tak nie pasuje, to nawet lepiej, że straci on ziemię i wyląduje w jakimś slamsie w mieście.
  Ziemię Matkę należy szanować.
  Każdy, kto chce zarabiać na własnej Matce jest bękartem niegodnym życia.
  Każdy, kto chce zbijać majątek na Ziemi Matce jest również takim bękartem, niegodnym miana człowieka.

  Tak zwana unia robi tylko takie pociągnięcia, jakie u nas przechodzą. Czyli tylko takie, na jakie rolnicy się zgadzali i się zgadzają czy to chciwie oblizując się na myśl o dopłatach „do sadów”, czy dopłatach „do gryki” której nawet nie zbierają czy też innych „dopłatach”, które nie są żadnymi dopłatami lecz kontrybucją nałożoną na mieszczuchów i dolą odpalaną z niej polskiemu rolnikowi po to, żeby chcąc mieć więcej stracił całość.

  Z Matką Ziemią nie ma żartów, każda pomyłka to przybliżanie katastrofy ekologicznej i rolnicy powinni byli o tym wiedzieć!
  Wiejskie baby kupując żywność w supermarketach – a tak robią nagminnie !!!!!!!!!!!!!!! – same przyczyniają się do własnego unicestwienia. I to jest słuszna kara za lenistwo i oszustwo.

  Jeden rolnik u nas dokupił ziemi.
  Ziemi nie da się ot, tak dokupić, bo ona musi gdzieś już tam być i być do sprzedania z jakiegoś powodu.
  Powodem jest głównie to, że nie ma chętnych by na niej pracować.
  W POCIE CZOŁA, ROZUMIE SIĘ, ale na wsi nie pracuje się przecież od świtu do nocy przez cały rok, lecz są prace sezonowe i te rolnik może sobie sam ustawiać w zależności od pogody i własnych możliwości. Czyli rolnik jak mało kto może być panem siebie i u siebie.

  Ale nie jest, bo zajął się uprawą dopłat, czyli stał się niewolnikiem mamony jak jest nim mieszczuch.

  Nie powinno to nikogo zaskakiwać, jako że chłop dał sobie wmówić, że powinien on mieszkać „tak wygodnie jak ci w mieście”. Co jest totalną bzdurą! Wieś to wieś, a miasto to miasto tak samo jak dziewczynka to dziewczynka a chłopczyk to chłopczyk i konstruowanie „pCi pośredniej” skończy się katastrofą, bo musi.

  No więc ten rolnik u nas dokupił ziemi, bo inni przenieśli się do miasta i ją sprzedali. On ma jej teraz tak z 50 hektarów. A może więcej, nie wiem dokładnie, bo nie pytałam i nie zapytam.
  Praca na 10 ha które on miał dotychczas była krótsza niż konieczna jest do wykonania na 50 hektarach, co każdy łatwo zrozumie.
  Rolnik ten ma żonę i synów, dwóch.
  Żona pracuje w sklepie w mieście bo ona ma miejskie ciągoty i w gnoju grzebać się nie chce.
  Synowie się uczą również w mieście i na wsi nie mają zamiaru mieszkać.
  Pytanie więc: po co temu rolnikowi było kupować więcej ziemi?
  Ja go rozumiem, bo on Polak i dobrze jest, gdy ziemia jest u nas w polskich rękach. Ale na jego ręce to on ma tej ziemi zwyczajnie za dużo i już teraz z ledwością może ją obrobić, a zbyt na płody rolne jest ograniczony – jako że firmy prywatne chcą od chłopa kupować jak najtaniej

  (a powinno być tak, że PAŃSTWO POLSKIE JEST WYŁĄCZNYM NABYWCĄ POLSKIEGO ZBOŻA I POLSKICH PRODUKTÓW ROLNYCH – JAK TO BYŁO W PRLu!!!!!!!!!!!!!!! )

  – i dla niego faktycznie „dopłaty z unii” to ratunek, choć zwodniczy.

  Nic nie da dawanie mu coraz większych pieniędzy, ponieważ nie w ich braku tkwi sedno problemu.

  Po prostu Polacy nie rozumieją, że Polska istnieje tylko dlatego, że istnieje ziemia nazywana polską ziemią.
  Bez niej nie byłoby żadnej Polski i o takiej prawdzie wiedzą wszyscy ludzie na świecie dbając o własne państwa,

  ale Polacy tak nie chcą!

  Polacy chcą dutków – jak to ma miejsce u „goralenvolk”,
  albo chcą „ojro” jak ma to miejsce na Podlasiu zasilającym rynek pracy stawek minimalnych w różnych brukselach czy innych paryżach bądź berlinach.
  Albo jak pozostali kłaniają się funciakom drapiąc przypalone gary w angielskich pabach i płacąc za nieogrzewaną klitkę dwutygodniowy zarobek.

  Ktoś musi przestać nieustannie chcieć mieć coraz więcej, bo tym niszczymy nasz kraj permanentnie.
  Tym kimś powinni być rolnicy, jako że oni mają największą szansę przeżyć bez dodatkowych pieniędzy.
  Mieszczuch, zmuszony do płacenia coraz większych podatków, by nimi zasilać kasę unijną i tym samym stwarzać możliwości zwiększania „dopłat” dla polskich rolników
  – zwyczajnie w którymś tam momencie nie wydoli!

  Więc to na rolniku spoczywa obowiązek utrzymania polskiej ziemi w polskich rękach, w czym powinni wspierać go mieszczuchy rozumiejąc także swój polski obowiązek.

  Ale nie może być tak, że chłop sprzedaje zboże „po cenach skupu” w sytuacji, gdy ktoś je nabywa u niego bezpośrednio, ponieważ takie postępowanie zemści się na samym chłopie.

  Chciwości należy wytyczyć wyraźne granice i dobro wspólne powinno być nadrzędne w stosunku do zysków własnych.

  Więc skoro już konieczne jest pracować, do niby dlaczego nie uczciwie? Bez żądania dla siebie przywilejów odmawianych bliźnim?

  Rolnicy kąsali rękę, która dała im ziemię (Polskę Ludową) i umożliwiła awans społeczny ich dzieciom.
  To musi być ukarane i mamy do czynienia właśnie z tym procesem.
  Przy czym jest to proces samoukarania się, jako że nie tylko nie ma właściwej współpracy wieś-miasto, ale nawet nie ma współpracy między samymi rolnikami.

  Nie wyświadczają oni już sobie – jak to było w Polsce Ludowej – żadnych sąsiedzkich przysług, nie wspierają się oni wzajemnie i to jest ta kara, jaką oni na siebie sami ściągnęli czy to kradnąc sprzęt z Kółek Rolniczych, czy to biorąc „dopłaty” za „ugorowanie” czyli dokładnie za nic, czy też siejąc grykę i biorąc do tego „dopłatę” ale pozostawiając ją na polu by zgniła.

  Baby wiejskie przyczyniły się do zrujnowania zasobów starych gatunków roślin użytkowych i ozdobnych likwidując przydomowe ogródki warzywne i niszcząc rabatki kwiatowe robiąc na ich miejscu trawnik i sadząc przebrzydłe i obce środowiskowo iglaki.

  Pierwszym krokiem do naprawy czegokolwiek jest ROZPOZNANIE, uczciwa analiza przyczyn zaistniałej sytuacji, a nie szantaże stosowane wobec rządu w Polsce, by ten rabował miasta dając większą kasę rolnikom.

  W sytuacji, gdy rolnik nastawił się na zyski, tym samym sam spisał siebie na straty.
  Więksi od niego gracze ustalili reguły tej gry i rolnik w każdym razie będzie w niej przegrany.
  No, chyba że zmieni zastawienie do ziemi, do Ziemi Matki i Rodaków, mieszkających w miastach.
  Wówczas zrodzić mogło by się coś w rodzaju współpracy miast i wsi, a wtedy wszyscy bylibyśmy wygrani.

  Czy ktoś w wyniku tego stał by się bogaty?
  Ale po co miałby bogaty być?
  Nagi się rodzisz i nic ze sobą nie weźmiesz w Zaświaty. W ostatnim garniturze nie ma ponoć żadnych kieszeni…
  Dociera? …

Wypowiedz się