Rugi Polaków z majątku za pomocą przemocy finansowo-prawnej i „immunitetów bezprawia”

 

WOLNOSC

Rugowanie Polaków we własnej Ojczyźnie z majątku ma długą, co najmniej dwu wiekową historię. W tym procederze stosowano różne metody: poprzez lichwę pożyczkową i kredytową, emisję pieniądza bez pokrycia, podatki, zabieranie majątków za udział w powstaniach, wysyłanie na Syberie i do łagrów, mordowanie na miejscu całych rodzin, skłócanie rodzin i w procesach sądowych pozbawianie majątków oraz ewidentne łamanie istniejącego w danych czasach prawa.

Wywłaszczanie ludzi z majątku rozwiązaniami ekonomicznymi było do niedawna mało uświadamiane, tłumaczono, że są to obiektywne prawa, lub „niewidzialna ręka rynku” i każdy może mieć pretensje do siebie, a nie do konkretnych ludzi lub grup interesu, którzy podejmują poza rynkiem określone decyzje wpływające na zjawiska rynkowe. Ekonomia okazała się bardziej skuteczna w podbijaniu i zniewalaniu całych krajów lub warstw społecznych, niż najsilniejsze armie świata lub siły policyjne.

Pożyczanie i kredytowanie za procent od udostępnianej kwoty, w zależności od wysokości lichwiarskich odsetek, powoduje w największym stopniu wywłaszczanie z majątku i bankructwa, nie tylko osób i firm, ale także krajów. Kościół Katolicki przez 1000 lat bronił się przed lichwą pożyczkową, a religia islamska do dzisiaj zabrania tego procederu. Dziwić się należy, dlaczego obecnie Kościół Katolicki, a przede wszystkim jego hierarchia, nie chce widzieć tego SUPER GRZECHU i nie realizuje wskazań Jezusa z Nazaretu. Jezus w Kazaniu na Górze zabronił pożyczania na procent i wypędził spekulantów pieniądzem, czyli złodziei, ze Świątyni Jerozolimskiej ( wymieniali różne waluty na świątynne złote półszekle, którymi wyłącznie można było tam płacić).

Emisja pieniądza, kiedyś przez władców, obecnie przez banki emisyjne, kreacja   pieniądza z pozyskiwanych odsetek i wirtualnego kasyna „rynków finansowych” w wysokości znacznie przewyższającej realnie wytwarzane dobra – jest legalnym masowym sposobem okradania ludzi poprzez odbieranie im siły nabywczej ich pieniędzy i doprowadza do ubożenia, a następnie wywłaszczenia z majątku.

Maurice Allais, profesor ekonomii i laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1988 roku, napisał w swej książce „Les Conditions Monetaires d’une Economie de Marche” („Monetarne uwarunkowania rynku ekonomicznego”, str.2): „W istocie, obecny sposób tworzenia pieniądza z niczego przez system bankowy jest, nie waham się tego powiedzieć, aby pomóc ludziom wyraźnie uzmysłowić sobie, o co tu chodzi, podobny do wytwarzania pieniędzy przez fałszerzy, tak słusznie potępianego przez prawo. Mówiąc konkretnie, daje te same rezultaty.”

Według szacunków byłego szwajcarskiego bankiera Francois’a de Siebenthal’a „…więcej niż 90% pieniędzy będących w obiegu powstało po prostu z powietrza. Szacuje się, że 99,99% dolarów USA jest wytworzone z niczego.” Dolar amerykański jest pieniądzem światowym o największym obrocie w skali globalnej. Ponieważ ma on śladowe pokrycie w wytwarzanych lub posiadanych dobrach, więc ma taki sam charakter jak pieniądz wytwarzany przez fałszerzy np. na kserokopiarkach laserowych lub w formie elektronicznej i bezgotówkowej wypisywany w każdej ilości przez najważniejszych globalnych bankierów np. z amerykańskiego Banku Rezerwy Federalnej. Ta ogromna masa pustego, fałszywego pieniądza bez pokrycia dlatego nie wywołuje super hiper kosmicznej inflacji, ponieważ te pieniądze kontrolowane są przez niewiele rodzin banksterskich. Przejęły one na własność lub narzuciły własne zarządzanie bankom centralnym oraz własne kluczowe prawo, prawie w każdym kraju. Dla opornych krajów, które by nie chciały się na to zgodzić i chciały omijać dolar jako walutę światową w transakcjach międzynarodowych, mają zawsze pod ręką ważny argument – armię USA i jego sojuszników.

Dodatkowo pula tego pieniądza jest powiększana przez spekulację, czyli nazywając rzecz po imieniu – zwykłe szachrajstwa w kasynie rynków finansowych.

Gdyby zwykły człowiek zaczął drukować pieniądze i puszczać je do obiegu – to byłby przestępcą. A w sytuacji gdyby te pieniądze pożyczał jeszcze na procent i inkasował dodatkowo procenty, to byłby przestępcą do kwadratu. Natomiast gdyby jeszcze za niespłacone należności: kapitału, odsetek, prowizji i innych wydumanych kosztów, przejmował majątek od dłużników i sprzedawał za 1/3 – ½ wartości, obciążając pozostałym długiem kredytobiorcę/pożyczkobiorcę, a nawet jego następne pokolenia – to byłby kosmicznym przestępcą do n-tej potęgi. A gdy to samo robią instytucje całego systemu bankowego, to nie tylko jest to legalne, ale jeszcze rządzący, nauka, edukacja i media nazywają je „instytucjami zaufania publicznego”. Czy można sobie wyobrazić większy szczyt bezczelności ? Chyba nie.

Jacek Rossakiewicz, Złoty Cielec, 150x117, olej na płotnie, 1978 (własność prywatna)

Jacek Rossakiewicz, Złoty Cielec

Oczywiście zdecydowaną większość tej puli gromadzonego przez system globalnej lichwy pieniądza, zamienianego systematycznie na majątek, ma grupa kilku do kilkudziesięciu rodzin: głównie chazaro – żydowskich bankierów i także królewskich, z Rothschildami na widocznym szczycie. Ta grupa posiada majątek większy niż cała pozostała ludzkość. Oczywiście mają oni do pomocy całą armię ludzi w systemie bankowym, rządach, mediach, nauce, którzy korzystają z tego procederu według „kolejności dziobania”. To co obecnie dzieje się w świecie trafnie scharakteryzował dr Paul Craig doradca ekonomiczny prezydenta USA Ronalda Regana słowami: „No cóż to co się obecnie dzieje, to garstka bogatych elit z całego świata zamierza ukraść wszystko wszystkim”.

Ten proceder wykupywania za fałszywe pieniądze majątku: ziemi i nieruchomości, dotyczy także Polski, tylko że z większą intensywnością. Ziemię na Pomorzu i Mazurach wykupują poprzez podstawione „słupy” i kolejne ogniwa pośredników, najbogatsi – tacy jak Bill Gates formalny właściciel Microsoftu, o którym się mówi, że wykupił w Polsce co najmniej kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Łatwość wykupywania majątku w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii potwierdził kilka lat temu były prezydent Izraela Szymon Peres. W Warszawie wykupione są całe sektory nieruchomości wraz z gruntem. Aktualnym przykładem jest wykupowanie gruntów pod i wokół Pałacu Kultury od spadkobierców byłych właścicieli.

W związku z tym wykupem, należy postawić pytania:

Ile z tych działek zostało spłaconych przez Państwo Polskie w ramach międzypaństwowych umów indemnizacyjnych ?

Jeśli tak, to kim są oszuści, którzy chcą wyłudzić po raz drugi, a czasami i trzeci, nienależne odszkodowania ?

Istotnym elementem tego lichwiarskiego mechanizmu pieniądza jest cyklicznie powodowany jego brak w obiegu, który powoduje sztuczne zatory płatnicze, gdzie ludzie zadłużeni, chcąc spłacić rosnące w skutek oprocentowania długi, zmuszani są sprzedawać własne dobra trwałe nawet za bezcen. Szerzej na te tematy m.in. w artykule „Kim opiekuje się państwo opiekuńcze ?” Dr Szczęsnego Górskiego http://michaeljournal.org/gorski.htm.

O ile ta prezentowana sytuacja dotyczy w mniejszym lub większym stopniu wszystkich krajów, to jednak Polska należy do tych nielicznych, gdzie presja mechanizmów ekonomicznych, w tym pieniężnych oraz samego prawa jest znacznie większa niż w innych ponieważ:

 • Przeciętny poziom cen towarów i usług w Polsce jest niewiele niższy niż w całej Unii Europejskiej, natomiast poziom przeciętnych dochodów, z uwzględnieniem faktycznego kilku milionowego bezrobocia jest 3-5 krotnie niższy niż w krajach „starej” UE i należy do najniższych wśród „nowych” krajów.
 • Spowodowano boom na rynku nieruchomości poprzez sztuczne nadmuchanie ich wartości, ponieważ przeciętne ceny za 1 m2 mieszkania wynosiły np. w Warszawie w 2001 r. – 3300 zł, i wzrosły do około 10 000 zł w 2010 r., a więc trzykrotnie, aby zadłużyć Polaków w bankach, także w długi dewizowe, których znaczna część nie będzie w stanie spłacić, a pozostali będą spłacać do końca życia w kwotach wielokrotnie przekraczających zaciągnięty kredyt. Tego wzrostu cen mieszkań nie uwzględnia oficjalny wskaźnik inflacji. Ponadto w ostatnich kilku latach następuje przyśpieszenie wzrostu cen, czego wskaźniki inflacji w znacznym stopniu nie uwzględniają np. ceny energii elektrycznej wzrosły w ciągu ostatnich 7 lat ponad 2,5 krotnie, natomiast gaz o ponad 40 %. W tych branżach, w dużym stopniu sprywatyzowanych, nie dokonuje się żadnych istotnych inwestycji, co uzasadniałoby wzrost, ale nie aż taki.
 • Oprocentowanie kredytów wraz z wysokością innych opłat bankowych takich jak: prowizje, ubezpieczenia, system równych rat spłaty i wiele innych opłat, czynią poziom kosztów obsługi kredytów i pożyczek instytucji bankowych i parabankowych, jeśli nie najwyższy w Europie, to jeden z najwyższych. Poziom cen kredytów i innych usług bankowych jest 2,5-3,0 krotnie wyższy niż w krajach Starej Unii ( 15 krajów przed wciągnięciem m.in. Polski do Eurokołchozu). W Polsce jako jedynym kraju w Europie banki mogły do niedawna bez Sądu dokonywać egzekucji poprzez komornika zabezpieczenia kredytu lub pożyczki od dłużnika. Więcej na temat bezprawnego procederu banków, nie przestrzegania nawet istniejącego złego prawa, także unijnego, w zakresie kredytów konsumpcyjnych można poczytać m.in. na stronie Wojciecha Sawickiego- sawicki.cc i http://glosulicy.pl/.
 • W Polsce stworzono prawo umożliwiające łatwe wrogie przejęcia polskich przedsiębiorstw po niskich kryminalnych wycenach, ponieważ „prawo” to chroni przede wszystkim wierzycieli, czyli zagraniczne banki i inne firmy, a nie polskich przedsiębiorców. Więcej na ten temat na stronie: http://www.monitor-ekonomiczny.pl/s17/Artyku%C5%82y/a252/Wrogie_przej%C4%99cia_niszcz%C4%85_polsk%C4%85_gospodark%C4%99.html
 • Poziom opodatkowania Polaków i polskich firm jest najwyższy w Europie, mimo że firmy zagraniczne, jeśli płacą podatki to bardzo niskie. Wysokie zadłużenie i jego obsługa u samorządów i brak pieniędzy na scedowane przez państwo obowiązki, wytwarza sytuację zmuszającą samorządy do wprowadzeniu podatku katastralnego, być może nawet w wysokości 1 % wartości rynkowej, co umożliwi przejęcie własności prywatnej Polaków, poprzez przejmowanie mienia zadłużonych i niewypłacalnych samorządów.
 • Oficjalne zadłużenie zagraniczne i wewnętrzne Polski wynosi blisko 1 bilion złotych i uległo podwojeniu w ciągu kilku ostatnich lat. Natomiast nieoficjalne zadłużenie podane kilka lat temu przez pracownika NBP Jabłonowskiego, a ostatnio przez Gazetę Polską – przekracza 3 biliony złotych. Obecnie szacuje się te zadłużenie nawet na 4-5 bilionów złotych.

Do pomocy w egzekwowaniu praw ekonomicznych, zarządzaniu narodami i jednostkami służy prawo i dlatego do niedawna wielokrotnie wmawiano ludziom, że Polska jest „państwem prawa” oraz że należy przestrzegać prawa nawet złego. Coraz większy „wysyp” afer na szczytach władzy, zwłaszcza poprzez Internet, które są przysłowiowym czubkiem „góry lodowej” powszechnie uświadamia ludziom, że „prawo jest jak płot, tygrys przeskoczy, wąż się prześliźnie, ale bydło się nie rozbiegnie, będąc w ogrodzeniu”.

Więc, społeczeństwo, nie tylko w Polsce, stoi przed dylematem czy każdego prawa należy przestrzegać ? Odpowiedź na to pytanie dał Mahatma (po polsku znaczy – wielka dusza) Gandi – twórca bezkrwawej rewolucji w Indiach, która wyzwoliła je spod panowania Imperium Brytyjskiego. Według tego przywódcy, zamordowanego po uzyskaniu przez Indie niepodległości: każdy, kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją. Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie, musimy wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa.”

Już starożytni Grecy mawiali, że „im więcej prawa, tym więcej bezprawia”. I faktycznie Polska po 26 latach transformacji, wytworzyła chyba więcej prawa niż sama Unia od początku jej powstania. W ubiegłym roku padł rekord „produkcji” prawa w Polsce. „Wyprodukowano” go ponad 24 tysiące stron formatu A4. Nasi parlamentarzyści są jak stachanowcy w latach 50-tych w ZSRR. A jednocześnie zabezpieczyli sobie nietykalność immunitetem, aby nie ponosić odpowiedzialności za niejednokrotnie bandyckie prawo.

W czasie zaborów i powstań wysługiwanie się zaborcom, zwłaszcza w królestwie Kongresowym i inspirowanie Polaków do powstań w interesie politycznym Prus, Austrii, Francji czy Belgii, umożliwiało przejmowanie majątków rodzin Polaków zabitych w walkach, zesłanych na Syberię lub zmuszonych do emigracji na Zachód. W czasie II wojny światowej i do 1956 r. przejmowano majątki, wymordowanych przez NKWD lub zesłanych do łagrów. Począwszy od powstania listopadowego patriotyczne elity polskie za udział w konspiracji i powstaniach, pozbawiano majątku za pomocą prawa zaborców lub prowokowania w tych rodzinach sporów sadowych, w rezultacie których pozbawiano wszystkich majątku. Zwykle te majętności przejmowały nacje wysługujące się zaborcom.

Po drugiej wojnie światowej pozbawiono Polaków majątku dekretem o nacjonalizacji, a także pod pretekstem tego dekretu zabierano w czasach Bieruta i Bermana bezprawnie majętności nie podlegające nacjonalizacji. Między 1956 r., a 1989 r. ten proceder został znacznie ograniczony i zachodził przede wszystkim poprzez skłócanie rodzin i wykańczające finansowo długie spory sądowe, które umożliwiały przejmowanie znacznych części majętności, zwłaszcza przez wielopokoleniowe rody prawnicze. Cechą charakterystyczną tych wielopokoleniowych rodów prawniczych, wysługujących się w przeszłości okupantom, a nawet zaborcom w czasie rozbiorów, było dokonywanie przesyłek w czasie dla następnych pokoleń w rodzie – informacji majątkowych, w tym sfałszowanych dokumentów majętnych rodzin polskich, a zwłaszcza zasłużonych dla Polski i w walce o niepodległość.

Po rozpoczęciu transformacji stopniowo tworzono coraz gorsze prawo umożliwiające, ludziom biegłym w prawie lub majętnym, zgodne z prawem lub częściej bezprawne przejmowanie majątku Polaków, starszych i niezaradnych życiowo lub biednych, a szczególnie rodzinom zasłużonym pokoleniowo dla Polski, przez polskojęzyczne mafie w wymiarze sprawiedliwości. Długotrwałe procesy wykańczały też właścicieli finansowo, zwłaszcza że wielu adwokatów było włączonych w ten proceder i oszukiwało swoich klientów.

Podamy trzy przykłady rugowania z własności lub z życia społecznego przy pomocy polskojęzycznego wymiaru sprawiedliwości w III Rzeczpospolitej. Powodem rugowania są “Grzechy Przodków”, którzy nieopatrznie stanęli na drodze okupantów – zaborców Polski i co gorsze podjęli się odbudowy Polskiej Państwowości. Dwa pierwsze przypadki są skorelowane z sobą właściwością terytorialną Sądów.

Przypadek 1

Pokrzywdzona Kobieta – córka działaczy niepodległościowych postanowiła sięgnąć po testamentowy spadek. W swoim terytorialnie sądzie rejonowym zwróciła się wydruk pełnego wypisu z księgi wieczystej, który obejrzała na monitorze Komputera sądowego. Pomimo udokumentowania prawa do otrzymania takiego wypisu, odmówiono jej wydania wydruku i wygaszono monitor. Kobieta udała się ze skargą do wiceprezesa Sądu Okręgowego w innym gmachu. Pan Prezes po telefonie do ksiąg wieczystych, usiłował tą kobietę wyprosić ze swojego pokoju informując ją, że na temat nie będzie rozmawiać.

W końcu po innym telefonie wykonanym z sekretariatu stwierdził, że może przyjść po ten wypis o godzinie 14. 30 do Wydziału Ksiąg Wieczystych. W podanym terminie udała się do Ksiąg Wieczystych i co przedstawiono jej w zapisach Księgi Wieczystej. Czas trwania od złożenia tego samego dnia pierwszej wizyty o godz. 8. 30 i do przyjścia ponownie do Sądu o godz. 14.30. W czasie tych 6 godzin wystąpiły następujące zdarzenia „prawne”:

 • do księgi wieczystej wpisano tego dnia innego właściciela bez postępowania spadkowego i wyroku sądowego;
 • w tym czasie, córka tego wpisanego właściciela zaciągnęła kredyt bankowy na zakup tej nieruchomości, pod zastaw hipoteczny;
 • właściciel ten, aktem notarialnym z tego dnia sprzedał nieruchomość swojej Córce;
 • wpis nowej właścicielki wraz z zabezpieczeniem hipotecznym został natychmiast ujawniony w Księdze Wieczystej.

Na pytanie poszkodowanej Kobiety w związku z zaistniałą sytuacją, Pracownik Prokuratury   stwierdził, że organy ścigania nie wchodzą w sprawy dotyczące działalności wymiaru sprawiedliwości.

Przypadek 2

Pokrzywdzona Kobieta – córka zasłużonych działaczy niepodległościowych, która z siostrą otrzymała nieruchomość w drodze sądowego postępowania spadkowego po Ojcu zasłużonym oficerze KEDYWU.

Po uregulowaniu spraw spadkowych w 1972 pojawia się „słup”. Tak wynika z pisemnego oświadczenia, które złożył w 2015 roku po 21 letnim trwaniu postępowania sądowego w sprawie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądowym w 1972 roku. W   22 lata po tym postępowaniu sądowym zakończonym prawomocnym wyrokiem sądowym, czyli w 1994 r. po śmierci ojca, przysądzono tym kobietom spadek.

Mimo prawomocnego przyznania spadku „słup” wznowił sprawę i mogła się ona ciągnąć 21 lat tylko dzięki łamaniu prawa przez „immunitety” sądowego bezprawia sądów I i II instancji. Wreszcie w tym roku „słup” oświadczył, że działał pod przymusem w celu pozbawienia tych kobiet ich prawa do odziedziczonej nieruchomości, o czym świadczyły wpisy do ksiąg wieczystych oraz nakazy podatkowe podatku od nieruchomości,

Niby sprawa dotycząca pieniaczenia się, gdyby nie następujące okoliczności:

 • z archiwum sadowego giną akta spraw Sądowych wraz z materiałem dowodowym,
 • z archiwum ksiąg wieczystych ginie dokumentacja dotycząca tych nieruchomości,
 • Prezesi Sądu uchylają się od wyjaśnienia tych spraw,
 • Prokuratury i Prokuratorzy przedwcześnie umarzają sprawę przestępstwa przeciwko dokumentom,
 • Sędziowie dokładają do akt rewizje, które nie były zarejestrowane w biurze podawczym Sądu – składane do tego w dniach wolnych od pracy Sądu;
 • w Aktach pojawiają się sfabrykowane zeznania stron;
 • na orzeczeniach sądowych sporządzonych w maszynopisie, a które stanowią akta sądowe, pojawiają się odręczne dopiski, których nie ma w treści orzeczeń dostarczonych poszkodowanej;
 • w aktach pojawiają się pisemne wnioski procesowe sporządzane przez niepiśmiennego „SŁUPA”,
 • w aktach pojawiają się zeznania osób na rozprawach, które nie były rozpisane i o których pokrzywdzona nie była informowana;
 • w aktach pojawiają się zeznania osób, w tym nie żyjących w dniach rozpraw świadków, na rozprawach które nie były rozpisane i o których pokrzywdzona nie była informowana,
 • Sędziowie w wydawanych postanowieniach naruszają ustalenia obowiązujących wyroków Trybunału Konstytucyjnego odwołując się do orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
 • Sąd bez żadnego wniosku ze strony Starostwa, wprowadził Skarb Państwa na całą nieruchomość, mimo że cześć rzekomo sporna po prawomocnym wyroku, chociaż spłacona, stanowiła 1/24 całej posiadłości;
 • po pisemnych interwencjach z żądaniami przywrócenia działania Prawa, w tym w postępowaniu Sądowym, każdorazowo podejmowana jest tego samego dnia, ostentacyjna inwigilacja Pokrzywdzonej, co jest potwierdzeniem, że za takim przebiegiem stoją określone układy ponad ustrojowe z aparatu władzy;
 • historycznie sporna nieruchomość nigdy nie była własnością „starszych braci w wierze” a od   103 lat należy do rodziny Poszkodowanej.

Zażalenia i skargi składane do Sądu Okręgowego powodują to, że Sędziowie związani z prowadzeniem sprawy wniesionej przez “SŁUPA” są w nagrodę za swoje malwersacje awansowani do Sądu Okręgowego.

Dopiero postawienie przez Pokrzywdzoną sprawy jasno, że do tej sprawy powierza się w I i II instancji Sędziom określonego pochodzenia etnicznego, którzy mogli realizować zadania związane z tajną dyrektywą Premiera Tuska zobowiązującego do pozytywnegozałatwiania majątkowych roszczeń żydowskich, które nie legitymują się jakimikolwiek dokumentami” spowodowało reakcję “Słupa”, który rozpoczął się pisemnie wycofywać ze sprawy i oświadczającego też pisemnie, że działał pod przymusem. Pokrzywdzona wskutek 21 lat trwania procesu, zadłużyła się w bankach, aby wynajmować adwokatów, ponieważ chciano ją pozbawić własności zamieszkanej nieruchomości i uczynić bezdomną.

Ojciec pokrzywdzonej prowadził dochodzenie z ramienia struktur podziemnych Armii Krajowej w sprawie porwania do Moskwy Kierownictwa Armii Krajowej w 1945 roku.

Przykład 3

Kolejnym przykładem działania mafii sądowniczej jest okradanie z majątku, rozbicie siedmioosobowej rodziny i wykańczanie psychiczne, co Poszkodowany opisuje następująco:

„Mafia sądowa to standard w polskim systemie niesprawiedliwości. Sprawa rozwodu i podziału majątku moich rodziców trwa od 1993 roku. W 2013 roku sąd II instancji postanowił, że sędzia I instancji nie zrobił nic, zaniedbał wszystko, był całkowicie stronniczy. 20 lat dręczono i pastwiono się nad moją rodziną. Teraz sprawa rozpoczyna się od początku. Jedną sprawą jest rozwód – całkowicie sfałszowany. Drugą – sprawa karna, której akta zniknęły z sądu (niewygodne) – dla sądu nie istnieje. Trzecią jest podział majątku. Zamordowano całą siedmioosobową rodzinę. Zamordowano psychicznie i doprowadzono do całkowitego rozpadu więzi rodzinnych. Doprowadzono do złego zarządzania własnością (nieruchomość). Po złożeniu pisma do prokuratury z informacją, że w domu nikt nie mieszka, dom został całkowicie rozkradziony. Przypadek? Oni mordują psychicznie rodziny w tych sądach, doprowadzają do ekonomicznego rozpadu, a potem licytują ich mieszkania, nieruchomości za gówniane pieniądze. Jak ktoś jest niewygodny to kierują go na badania psychiatryczne i zamykają jeśli potrzeba. W obliczu postanowienia, które wydał sąd II instancji, wszyscy ci prokuratorzy, sędziowie, prezesi sądu, etc. wyglądają jak przestępcy, bowiem każdy z nich w pismach “informował”, że nie dopatrzono się niczego złego w prowadzeniu sprawy. Po 20 latach ta banda “sprawiedliwych” prowadzi sprawę od początku. To banda zwyrodniałych bandytów, a nie sądy. Ci ludzie nie mają za grosz odpowiedzialności. Etyka zawodowa to dla nich wielkie G. Większość z tych ludzi to moralne i intelektualne dno. Banda chamów i niedowartościowanych prostaków, którzy niszczą ludzi i są skorumpowani do szpiku kości. Zabrali nam 20 lat, czyli połowę mojego życia. Została mi może jeszcze 20, jeśli nie wykończą nas tymi swoimi bredniami sądowymi…”

Podsumowując te wybrane przykłady jako obraz znacznie większej, statystycznie skali, należy stwierdzić, że gdyby dobierano ludzi losowo, z ulicy do wymiaru sprawiedliwości, w tym zwłaszcza na sędziów, to wielokrotnie lepiej by sądzili, zgodnie ze znaczeniem słowa sprawiedliwość, niż obecna kadra tego wymiaru. Przestępczość w sferze wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza chronionej immunitetami, jest o wiele większa i na większą skalę niż wśród zwykłych ludzi. Dlatego kary dla sędziów, adwokatów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji, notariuszy itp., ponieważ znają prawo i procedury, powinny być znacznie surowsze niż dla zwykłych obywateli.

Jacek Rossakiewicz, Nie ma Reytana, 130x110, olej na płótnie, 1987, Galeria Zderzak

Jacek Rossakiewicz, Nie ma Reytana

Dla pełniejszego obrazu obecnej rzeczywistości z udziałem wymiaru niesprawiedliwości i „immunitetów” bezprawia, prezentujemy kolejno w całym pakiecie 7 następujących tekstów na naszej stronie internetowej:

1). „Dr Zbigniew Kękuś – Rządy Żydów w Polsce ? czyli czy mnie Żydzi z Sądu Okręgowego w Krakowie okradną w dniu 16.10.2015 r. z kwoty około 30 tysięcy zł”, zamieszczony na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/dr-zbigniew-kekus-rzady-zydow-w-polsce-czyli-czy-mnie-zydzi-z-sadu-okregowego-w-krakowie-okradna-w-dniu-16-10-2015-r-z-kwoty-okolo-30-tysiecy-zl/ Ten tekst opisuje jeden z wielu przykładów niszczenia w naszym kraju utalentowanych i przedsiębiorczych Polaków w sposób systemowy, mafijny i ponadustrojowy. Należy tu podkreślić podziwu godną niezłomność i umiejętności dr Kękusia oraz rosnące zrozumienie u ludzi i poparcie w tej walce w wymiarem niesprawiedliwości.

2). Prawda groźna dla żydo-reżimowych demokracji”. W artykule Dariusza Kosiura opisany jest przypadek znanego nękania rodziny blogera Opolczyka, bardzo kompetentnego publicysty, który od wielu lat odkłamuje m.in. historię Polski z okresu kilku tysięcy lat i obecną rzeczywistość zarówno światową jak i krajową. Tekst na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/prawda-grozna-dla-zydo-rezimowych-demokracji/

3) Władze Adwokatury chronią adwokatów wyłudzających pieniądze” W tekście opisane są działania władz korporacji adwokackiej osłaniających swoich członków w przestępczym procederze wyłudzania od klientów pieniędzy, bez wywiązania się z podjętych wobec zleceniodawcy zobowiązań. Autor – bloger civitasordo.neon24.pl kończy tekst pytaniem: „Czyżby w Adwokaturze Polskiej,  ORA Warszawa, tak jak w innych środowiskach w Polsce, istniała ‘kasta Nietykalnych’?” Tekst na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/wladze-adwokatury-chronia-adwokatow-wyludzajacych-pieniadze/

4) „Jak niszczy się niewygodnych dla światowego systemu niewolnictwa – Grzesiek” W artykule opisany jest przypadek Polaka w Niemczech, którego duża wiedza i umiejętność łączenia wielopoziomowego faktów i innych informacji spowodowała zamknięcie w szpitalu psychiatrycznym, jako niewygodnego dla obecnego systemu władzy w Niemczech, który funkcjonuje podobnie jak w Polsce. Warto przeczytać, chociaż może wiele podanych informacji wydać się niewiarygodnymi np. że obecne Niemcy to nie państwo, lecz prywatna spółka ( więcej na zawartym w tekście linku). Ale niestety jest to prawda. Artykuł na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/jak-niszczy-sie-niewygodnych-dla-swiatowego-systemu-niewolnictwa-grzesiek/

5) „Fundacja Georga Sorosa chce zakneblować usta Polakom” W artykule pisze m.in. żeRozsiane po całym świecie organizacje Georga Sorosa walczą z patriotyzmem, nacjonalizmem, prawem do posiadania broni i odbierają ludziom wolność krok po kroku. Ograniczając wolność słowa wprowadzają nas w Orwellowski Świat, w którym mówienie prawdy staje się „myślo-zbrodnią” opisaną w wizjonerskiej powieści Georga Orwella „Rok 1984”.” A więc jest to przygotowywana próba zakneblowania ust Polakom pod pretekstem m.in. „mowy nienawiści”. Artykuł na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/michal-kk-fundacja-georga-sorosa-chce-zakneblowac-usta-polakom/

6) „Przypadki kontroli umysłów w Polsce” . Treści zawarte w tekście mogą się wydawać dla wielu nieprawdziwe, ale niestety to się faktycznie dzieje, a skala zasięgu się rozszerza, więc warto przeczytać ten tekst i powiązać z wcześniej publikowanymi na naszej stronie kilkoma tekstami o technikach kontroli umysłu mniej lub bardziej zaawansowanych. Artykuł na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/przypadki-kontroli-umyslow-w-polsce/

Na podsumowanie jedno zdanie:

POLACY MUSZĄ SIĘ BRONIĆ, ALE ABY MOGLI SIĘ BRONIĆ MUSZĄ BYĆ DOINFORMOWANI I MUSZĄ CHCIEĆ DOCIEKAĆ PRAWDZIWEJ WIEDZY I INFORMACJI.

*

Istotną sprawą jest także, zmiana świadomości, droga obrony i wyjścia z impasu. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest zmiana świadomości wobec postrzegania otaczającej rzeczywistości. Następnym krokiem jest opowiedzenie się za konkretnym programem działania, który umożliwi odbudowanie suwerenności Polski. Kluczem do suwerenności państwa jest autonomia świadomości i woli człowieka: siła ducha i charakteru, konsekwentne dążenie do przestrzegania dobrego! prawa oraz podstawa realnego istnienia.  Na tej podstawie dopiero można będzie zbudować nowy ustrój, w którym prawo, ekonomia, w tym zwłaszcza pieniądz, będą służyły zwykłym ludziom, a nie nielicznym bogatym. Czy nazwiemy ten ustrój III drogą rozwoju, społeczeństwem obywatelskim, czy ustrojem dobra wspólnego, to jest kwestia drugorzędna.

Odniesienie do zmian ważnych pryncypiów świadomości i konkretne propozycje ustrojowe, w tym dotyczące pieniądza i ekonomii, zawarte są w artykułach:

Krzysztof Lachowski: WOLNY RYNEK – OPIUM DLA MAS, a WIĘŹ – ISTOTA ISTNIENIA

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/03/dr-krzysztof-lachowski-wolny-rynek-opium-dla-mas-a-wiez-istota-istnienia/

Jacek Rossakiewicz:  NACJONALIZACJA PIENIĄDZA

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/nacjonalizacja-pieniedzy-walka-o-suwerennosc-monetarna/

Krzysztof Lachowski: ZARYS KONCEPCJI EKONOMII OBYWATELSKIEJ I NOWEGO USTROJU

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2014/04/krzysztof-lachowski-zarys-koncepcji-ekonomii-obywatelskiej-i-nowego-ustroju/

 

Redakcja KIP

Trackbacks

 1. […] 2) Rugi Polaków z majątku za pomocą przemocy finansowo-prawnej i „immunitetów bezprawia”. Rugowanie Polaków we własnej Ojczyźnie z majątku ma długą, co najmniej dwu wiekową historię. W tym procederze stosowano różne metody: poprzez lichwę pożyczkową i kredytową, emisję pieniądza bez pokrycia, podatki, zabieranie majątków za udział w powstaniach, wysyłanie na Syberie i do łagrów, mordowanie na miejscu całych rodzin, skłócanie rodzin i w procesach sądowych pozbawianie majątków oraz ewidentne łamanie istniejącego w danych czasach prawa. Natomiast kluczowym sposobem pozbawiania ludzi majątku i zniewalania, zarówno w skali Świata jak i Polski jest pieniądz odsetkowy i inne pochodne, równie złodziejskie metody jego zastosowania. Wielowątkowy tekst to omawia i wskazuje w odnośnikach na końcu pozytywne rozwiązania w zakresie nowej ekonomii i rozwiązań ustrojowych. Artykuł na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/rugi-polakow-z-majatku-za-pomoca-przemocy-finansowo-p… […]

 2. […] 2) Rugi Polaków z majątku za pomocą przemocy finansowo-prawnej i „immunitetów bezprawia”. Rugowanie Polaków we własnej Ojczyźnie z majątku ma długą, co najmniej dwu wiekową historię. W tym procederze stosowano różne metody: poprzez lichwę pożyczkową i kredytową, emisję pieniądza bez pokrycia, podatki, zabieranie majątków za udział w powstaniach, wysyłanie na Syberie i do łagrów, mordowanie na miejscu całych rodzin, skłócanie rodzin i w procesach sądowych pozbawianie majątków oraz ewidentne łamanie istniejącego w danych czasach prawa. Natomiast kluczowym sposobem pozbawiania ludzi majątku i zniewalania, zarówno w skali Świata jak i Polski jest pieniądz odsetkowy i inne pochodne, równie złodziejskie metody jego zastosowania. Wielowątkowy tekst to omawia i wskazuje w odnośnikach na końcu pozytywne rozwiązania w zakresie nowej ekonomii i rozwiązań ustrojowych. Artykuł na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/rugi-polakow-z-majatku-za-pomoca-przemocy-finansowo-p… […]

 3. […] 2) Rugi Polaków z majątku za pomocą przemocy finansowo-prawnej i „immunitetów bezprawia”. Rugowanie Polaków we własnej Ojczyźnie z majątku ma długą, co najmniej dwu wiekową historię. W tym procederze stosowano różne metody: poprzez lichwę pożyczkową i kredytową, emisję pieniądza bez pokrycia, podatki, zabieranie majątków za udział w powstaniach, wysyłanie na Syberie i do łagrów, mordowanie na miejscu całych rodzin, skłócanie rodzin i w procesach sądowych pozbawianie majątków oraz ewidentne łamanie istniejącego w danych czasach prawa. Natomiast kluczowym sposobem pozbawiania ludzi majątku i zniewalania, zarówno w skali Świata jak i Polski jest pieniądz odsetkowy i inne pochodne, równie złodziejskie metody jego zastosowania. Wielowątkowy tekst to omawia i wskazuje w odnośnikach na końcu pozytywne rozwiązania w zakresie nowej ekonomii i rozwiązań ustrojowych. Artykuł na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/rugi-polakow-z-majatku-za-pomoca-przemocy-finansowo-p… […]

Wypowiedz się