Rolowanie rolników – rolowanie Polaków. Nowy Bolek działa.

Nie jest możliwe rozwiązanie problemów wsi bez rozwiązania problemów państwa, jego suwerenności i powołania polskiego, narodowego, rządu.

Wieś jest naturalnym środowiskiem dla kształtowania się postaw pronarodowych, dlatego syjoniści i pookrągłostołowcy tak boją się rewolty na wsi.

Najtwardszych liderów mordują (Piotra Bartoszcze, Andrzeja Leppera i dziesiątki innych) lub doprowadzają do ruiny ekonomicznej. „Miękkich” po prostu zastrasza się lub kupuje.

Jest wreszcie grupa ”prawdziwków”, tj. tych najgorszych kanalii, które wykonują rozbijacką działalność pseudokrytyków i pseudoantysystemowców.  

Ci mają skupiać niezadowolenie na wsi i wekslować je na wyniszczające inicjatywę i energię bezproduktywne ”akcje protestu”. 

Plejada kanalii jest tutaj przebogata: cała rzesza agentów wewnątrz Solidarności RI, Solidarności Wiejskiej, Solidarności Chłopskiej, SL ”Ojcowizna”, ” Samoobrony”.

Przebogata galeria kundli w roli ministrów rolnictwa: Janowski, Jagieliński, Balazs,Jurgiel, Ardanowski, reszta patrz: wikipedia – odnośnie ministrów rolnictwa po roku 1990.

Nowe rozdanie ”liderów rolniczych” – po zużyciu i skompromitowaniu takich pajaców i gnid jak Kuropatwiński i Izdebski -, otwiera Michał Kołodziejczak, młody, wyuczenie „wygadany”, który udaje, że nie zajmuje się polityką. 

Nie jest możliwe rozwiązanie problemów wsi bez rozwiązania problemów państwa, jego suwerenności i powołania polskiego, narodowego rządu. 
Wiedział o tym już sto lat temu Wincenty Witos, ale nie wie o tym ”trybun ludowy” Kołodziejczak.
Zdają sobie z tego dobrze sprawę mocodawcy Michasia i dlatego on powtarzać ma do znudzenia, że chłopom od polityki wara i od zmiany systemu okrągłostołowego wara! Wolno jedynie go ”doskonalić”… aż do całkowitej likwidacji chłopskich gospodarstw rolnych jako podstawy ustroju rolnego i gospodarczego Polski.

Polska straciła samodzielność finansową, przemysłową, technologiczną, a teraz przychodzi pora na zasoby i w tym celu jest realizowane przejmowanie surowców naturalnych, ziemi oraz upraw i hodowli w ramach gospodarstw rodzinnych.

PZ 

Życzyłbym Polakom, rolnikom i sobie, żeby skupieni wokół M. Kołodziejczaka rolnicy rzeczywiście tworzyli autentyczny ruch chłopski.

Jednak 39 lat obserwacji i doświadczeń, poczynając od sierpniowych strajków w 1980r. sterowanej przez Żydów Solidarności i zamachu stanu we wrześniu 1980r. syjonistycznej junty Jaruzelskiego-Kiszczaka, potem od 1989r. tworzenia żydo-reżimowego systemu IIIRP – a wszystko to we współpracy i z błogosławieństwem żydo-katolickiego Kościoła,  każe mi mocno wątpić w pozytywny scenariusz rolniczego ruchu z M. Kołodziejczakiem na czele. Niebawem przekonamy się kim na prawdę on jest.

Sprawą fundamentalną dla jakichkolwiek i czyichkolwiek politycznych poczynań jest polityka finansowa (w tym własność systemu bankowego) – jej suwerenność. A tego problemu nie podnosi od 1990r. żadna organizacja polityczna pojawiająca się w żydo-medialnym obiegu – wniosek może być tylko jeden: polityczna organizacja istniejąca w przestrzeni żydo-medialnej musi posiadać koncesję żydo-reżimu i realizować zatwierdzony przez ten reżim scenariusz.

Dariusz Kosiur

Forum rolnicze – Poznań 2010r. Dwa linki dostępu do tego samego nagrania, które polecamy obejrzeć.

https://www.youtube.com/watch?v=mvlEzFOlC4Y

https://www.youtube.com/watch?v=oMdMG8VkIdo

Minister Krzysztof Ardanowski z Johny Danielsem – faktycznym zarządzającym Polską.

WYBRANE KOMENTARZE

Fundamentem narodu jest samowystarczalność żywieniowa.
Samowystarczalność oznacza również Technologie rolnicze, przetwórcze i dystrybucyjne)
Bez tego naród jest tylko żebrakiem zdanym na łaskę (i interes) wrogów.
PRL był samowystarczalny żywieniowo choć technologie miał proste mało nowoczesne.
Wrogowie Polski w tym ci wewnętrzni (solidaruchy, mafia żydowska, inni zdrajcy) konsekwentnie pozbawiają Polski suwerenności żywieniowej.
Wyprzedali przetwórstwo, dystrybucję, a teraz gnoją chłopa Polskiego.

Oscar 09.08.2018 13:57:59

@Oscar 13:57:59

Trzeba odbić Polskie rolnictwo.
To dziedzina strategiczna dla Narodu Polskiego.
Trzeba zdjąć z producentów Polskich kajdany limitów produkcji,
Trzeba im pozwolić na samodzielne przetwarzanie żywności oraz jej dystrybucje.
Dopłaty UE to wprost mechanizm likwidacji konkurencyjności Polskiego rolnictwa.
Dopłaty albo takie jak na zachodzie UE albo zamknięcie granic dla dotowanej przez UE żywności.
Trzeba odejść od norm UE w produkcji na rynek wewnętrzny bo to kolejne narzędzie do ograniczania możliwości naszego rolnictwa (ogórek musi być krzywy, a pomidor nie musi być okrągły)
Polska powinna mieć własne normy zgodne Polską tradycją rolniczą.
I żadnych ograniczeń w produkcji oscypków, i innych lokalnych dziwolągów na rynek wewnętrzny.
Co innego eksport tam odbiorca ustala z dostawca wymagania.
Przetwórstwo powinno być w Polskich rękach a wszystkie większe przetwórnie zagraniczne powinny mieć co najmniej 50% kapitału Polskiego a najlepiej państwowego (dziedzina strategiczna)
Dystrybucja żywności w rękach Polskich .. zagraniczne hipermarkety obowiązkowo powinny posiadać ponad 50% udziałów Państwa.
Państwo powinno dbać by była dystrybuowana Polska żywność a nie zagraniczne g..no.
Do tego obowiązek organizowania przez gminy targów żywności dla rolników. Gmina daje infrastrukturę (plac, dojazd, budynki…a chłopi handlują swoimi produktami).
Na poziomie powiatów, województw podobnie tylko na większą skalę (hurtownie żywności).
Obcy drobny kapitał tak, ale duży kapitał wyłącznie jako udziałowiec w Polskiej państwowej firmie (obcy kapitał z udziale Państwa Polskiego jako udziałowca i pilnującego Polskich interesów w Firmie).
Polskich latyfundystów z KK, PSLu czy innych gmin „wyznaniowych” należy potraktować tak samo jak zagranicę.
Problem w tym, że tego nie zrobią żydowskie rządy.
To Polacy muszą przejąć władzę w Polsce i pokazać UE duży palec…
z UE tak, ale tylko tam gdzie jest to Polski interes (poważne i asertywne renegocjacje warunków uczestnictwa)..

Oscar 09.08.2018 14:23:45

@ Autor

„Nie jest możliwe rozwiązanie problemów wsi bez rozwiązania problemów państwa, jego suwerenności i powołania polskiego, narodowego, rządu.”

A z tym to się zgodzę.

Jasiek 09.08.2018 20:38:36

@ Autor

„Zdają sobie z tego dobrze sprawę mocodawcy Michasia i dlatego on powtarzać ma do znudzenia, że chłopom od polityki wara…”

A już chyba w starożytnej Grecji mówiono, że tylko idioci się nie interesują polityką…

Jasiek 09.08.2018 20:40:05

20 lat za pozno……

https://piotrbein.wordpress.com/2014/02/16/roman-kafel-bronmy-zywiacych/

RomanKa 09.08.2018 21:18:49

Opublikowano za: http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/144998,rolowanie-rolnikow-rolowanie-polakow-nowy-bolek-dziala

PS. Uzupełnienie kilkoma komentarzami z Neon24.pl:

Zbigniew Brzeziński [mason 33 stopień wtajemniczenia ] [ ,,Kto kontroluje żywność kontroluje ludzi”.]

Od kilku lat próbowałem zwrócić uwagę na ważność problemu suwerenności żywieniowej bez większego skutku w odbiorze blogerów i komentatorów neonu 24.pl [ często z niewybrednymi komentarzami ]

Sprawy poszły w międzyczasie bardzo daleko i zostały wreszcie zauważone . Można powiedzieć lepiej późno niż wcale.

Jednym z celów doprowadzenia do zaistnienia Solidarności i zmiany systemu [ Tyminski ,,Rosja Największa Grabierz XXw,,] było dalekosiężne planowanie ludzi pokroju Brzezińskiego:

otwarcia obszarów Europy wschodniej na eksploatacje przez korporacje Zachodu oraz przejęcia kontroli nad populacją tych narodów w oparciu o nowoczesne technologie i metody psychofizycznej stymulacji.
Pod pretekstem rachunku ekonomicznego zmienia się strukturę rolnictwa, by w pełni realizować kontrolę poprzez żywność, łącznie z fizjologia człowieka.
Sprawy poszły niestety tak daleko, że inscenizuje się rzekome epidemie by podejmować jawnie wrogie działania przeciw narodowi.
Tym samym notka autora o wypowiedzeniu wojny polskiemu społeczeństwu jest jak najbardziej uzasadniona i oddaje stan obecnej sytuacji, która określić można mianem okupacji kraju, nawet przewyższającą te z czasów hitleryzmu, ponieważ konsekwencje dla zbiorowości będą duże, bardziej poważne.
Hitlerowscy okupanci Polski w okresie drugiej wojny światowej nie prowadzili tak jawnej polityki w kwestii odcięcia Polaków od bazy żywieniowej [ patrz też: Unia Europejska i Kodex Elementarius ].

jan 09.08.2018 10:03:44

  • @kula Lis 67 10:57:28

„Wybijają resztki tradycyjnych świń, bo wchodzi hodowla mutantów, tak jak w całej UE.”

Ciekawa ta uwaga. Kojarzy się z żarówkami. Były zwykłe, żarowe, dające zdrowe dla oczu światło i tanie. Ale ktoś stwierdził, że z nich nie ma pożytku dla banksterstwa, bo nie da się ich opatentować. I tak doszło do wypromowania „energooszczędnych”, ale szkodliwych i drogich, a zwykłych UE zakazała.
Te mutanty też by mogły być opatentowane i kolejni banksterzy mogli by leżeć pod gruszami.

miarka 09.08.2018 11:01:32

  • @jan 10:03:44

„Od kilu lat próbowałem zwrócić uwagę na ważność problemu suwerenności żywieniowej”.

Trudno ludziom uwierzyć, że władze państwowe mogą być tak nieludzko złe i zdradzieckie.
A suwerenność żywieniowa to jeszcze nie wszystko. Tym, co nas atakują na polu żywnościowym chodzi ponadto o odcięcie nas od możliwości produkowania naturalnej żywności przez nasz naród w ogóle, a więc już totalne nasze zniewolenie i poddanie pod „łaskę pańską” producentów „żywności wielkoprzemysłowej”.

miarka 09.08.2018 11:13:13

Za: http://miarka.neon24pl.neon24.pl/post/144957,wydano-nam-wojne-musimy-sie-obronic

Od Redakcji KIP: Polecamy dla Dociekliwych i Samodzielnie Myślących przeczytanie  i przeanalizowanie powyższego tekstu wraz załączonymi poniżej na linkach artykułami o działaniach i decyzjach obecnego rządu wspólnie z hierarchią KK i większością kleru, w kwestii rolnictwa i wyżywienia w ciągu ostatnich blisko 3 lat rządzenia w Polsce:

Jak można się ześwinić do potęgi – przykład ASF po 4 latach !!!
Wydano nam wojnę – musimy się obronić
Latające dziki. Tajemnice ASF
Omówienie fundamentalnej pracy Seraliniego na temat szkodliwości GMO
Inżynieria genetyczna to broń masowego rażenia.
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/04/10-faktow-o-ktorych-mainstreamowe-media-milcza-dotyczace-szokujacego-badania-gmo-prof-seraliniego/
Rolnicy z Kanady ostrzegają Polaków przed GMO: zastanówcie się, co chcecie jeść
Szokująca zmiana polityki wobec GMO w Polsce. Czy PiS realizuje ludobójstwo Polaków ?
Sejm przyjął, Rząd podpisał CETA i… Polska sprzedana z „inwentarzem” korporacjom ?
PROTEST – przeciw CETA, czyli oddaniu wszechwładzy nad Polską korporacjom – PODPISZ
Protest przeciwko podpisaniu porozumienia CETA. Kryminalne i podstępne działania polskiego rządu.
STOP TTIP & CETA: Bronimy polskiego rolnictwa i żywności
Zastąpienie władzy rządów narodowych przez korporacje za pomocą CETA (TTIP, TISA) ze szkodą dla społeczeństw
Wicemarszałek Stanisław Tyszka (Kukiz’15) ujawnia kulisy procedowania sprawy CETA w Sejmie
CETA zamiast TTIP pod przykrywką zakazu aborcji
PiS uderza w polską ziemię i jej obrońców
Wielki krok wstecz. Restrukturyzacja polskiego rolnictwa, część I
Wielki krok wstecz. Restrukturyzacja polskiego rolnictwa część II
Wnikliwe przestudiowanie i przemyślenie zawartych treści zaoszczędzi czytania kilkudziesięciu tysięcy stron, w tym zwłaszcza gazetowej i/lub  „wyłączającej umysł” „świątobliwej” „sieczki”, gdzie ważna prawda ukryta jest w mieszance wielkich kłamstw z mało ważną prawdą, która służy jedynie uwiarygodnieniu wielkich kłamstw.
Więc trzeba czytać i analizować, analizować, analizować ( i drukować oraz upowszechniać dopóki czynny jest internet) … i wydobywać ważną prawdę na powierzchnię oraz … realizować według zasady australijskich Aborygenów: „Musisz stać się tą zmianą, którą chcesz widzieć w świecie.”

Redakcja KIP

Comments

  1. khumieja says:

    Michał Kołodziejczak odrzuca wszelkie „propozycje” polityczne. Taka przyjął zasadę. Zdaje się, że Pan Kosiur również taką złożył, otrzymał „kopa w twarz” i teraz oburzony zwyczajnie się odgrywa. Nie byłoby lepiej, zamiast się obrażać, baczniej przyglądać się rozwojowi wypadków?

    • Klub Inteligencji Polskiej says:

      Proszę nie wstawiać insynuacji nie mając pewności. Natomiast takiego oglądu rzeczywistości politycznej w Polsce jaki ma Pan Kosiur, to Pan i wielu innych, w tym Pan Kołodziejczyk, możecie jedynie pozazdrościć, bo nie dorastacie mu nawet do przysłowiowych pięt.

Wypowiedz się