Czy wiesz co jesz? Podwójne standardy żywności w państwach Unii. Spotkanie przewodniczących komisji ds. UE państw Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie.

Wyszhradzka Grupa Komisja ds UE

Niektórzy skarżą się na globalizację, że wszędzie na całym świecie można kupić‡ dokładnie to samo, ale w przypadku Unii Europejskiej, to nie zawsze prawda. We Wspólnocie ten sam produkt sprzedawany w Austrii i np. na Węgrzech jest tożsamy tylko teoretycznie. W praktyce najczęściej występują… zasadnicze różnice w składzie produktów na niekorzyść‡ konsumentów z Europy Środkowej. Takie są… wyniki najnowszych badań„ standardów żywności w państwach Grupy Wyszehradzkiej, o których rozmawiano w poniedziałek na spotkaniu przewodniczących komisji ds. Unii Europejskiej w Bratysławie.

Gabriel Csicsai, sekretarz stanu w słowackim Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Rolnego, przedstawił‚ informacje o przeprowadzonych porównawczych badaniach żywności różnej kategorii z sieci handlowych w Austrii i Słowacji. W przypadku 10 produktów na 22 badane występowały zasadnicze różnice w składzie. Podobne badania przywołał‚ przewodniczący Węgierskiej delegacji Richard Hörcsik – Węgrzy przebadali 96 produktów, z czego 71 miało zasadnicze różnice składów.

W dyskusji politycy podkreślili, że niedopuszczalne jest wprowadzanie na rynki poszczególnych państw członkowskich Unii formalnie identycznych produktów, jednak o różnych parametrach jakościowych. Takie praktyki są… nieakceptowalne, gdyż nie ma zgody na dzielenie europejskich klientów na obywateli pierwszej i drugiej kategorii, co jest równoznaczne z dyskryminacją… konsumentów. Przewodnicząca sejmowej komisji ds. UE Izabela Kloc podkreśliła: – Chcemy być‡ w UE, która jest równoważna i opiera się™ również o zasadach™ wzajemności, gdzie ważny jest zarówno ten duży kraj, ale również ten, który ma mniejszy potencjał, czy mniej ludności.

GMO 2Członkowie komisji podkreślili ważną… rolę™ właściwego oznakowywania produktów, które zapobiegałyby‚ stosowaniu podwójnych standardów, pozwalając tym samym na zapewnienie różnorodności‡ produktów wynikająca… z preferencji konsumentów.

Podczas spotkania w Bratysławie dyskutowano także o przyszłości Unii Europejskiej w świetle Brexitu oraz kwestii związanych z kryzysem migracyjnym. Rozmawiano także o potrzebie wzmocnienia roli parlamentów narodowych w UE. Izabela Kloc zaproponowała‚ zorganizowanie w Polsce specjalnego spotkania przewodniczących komisji ds. UE parlamentów państw Europy Środkowo-Wschodniej w tej sprawie.

Na wniosek przewodniczącej Kloc uczestnicy spotkania ustalili, ze zwrócą… się™ do prezydencji Estońskiej, aby na organizowanym przez nią… spotkaniu COSAC w Tallinie w listopadzie 2017 omówione były kwestie rozbudowy infrastruktury obejmujące: Via Baltica, Via Carpatia, kolej dużych prędkości, rozbudowa infrastruktury żeglugi śródlądowej, w tym kanał‚ Odra – Dunaj. Zgodzono się™, że te projekty powinny być‡ finansowane z budżetu unijnego, tak jak nowe projekty infrastrukturalne w Europie Zachodniej, nie zaś ze środków pozostających w dyspozycji poszczególnych krajów.

 wtorek, 23 maja 2017 12:05

Tekst z mediów słowackich

Opublikowano za: file:///C:/Users/KRZYSZ~1/AppData/Local/Temp/Czy%20wiesz%20co%20jesz%20Podw%C3%B3jne%20standardy%20%C5%BCywno%C5%9Bci%20w%20pa%C5%84stwach%20Unii.%20Spotkanie%20przewodnicz%C4%85cych%20komisji%20ds.%20UE%20pa%C5%84stw%20V4%20w%20Bratys%C5%82awie..htm

Od Redakcji KIP: Należy przeczytać  także powiązany poprzedni tekst: Wstęp Redakcji KIP i deklarację Belwederską: Pełne poparcie KIP-u dla DEKLARACJI BELWEDERSKIEJ: „Karty Prawdziwego Rolnictwa i Prawdziwej Żywności”

Wypowiedz się