Uchrońmy Polskę przed inwazją banderyzmu

PiS Selin

Obecne PiS-owskie władze państwowe – które nie tylko kontynuują politykę swoich poprzedników z PO, ale zwiększają niebezpieczną dla Polski i Polaków pobłażliwość wobec rewizjonistycznego programu i konkretnych poczynań środowisk postbanderowskich na Zachodniej Ukrainie –  należy określić mianem sojuszników antypolskiego, szowinistycznego nurtu politycznego, który zdominował nie tylko  środowiska kombatantów OUN-UPA, ale stał się wprost częścią oficjalnej doktryny państwa ukraińskiego, jaka głoszona jest przez rządowy i prezydencki ośrodek władzy na Ukrainie.

Kult banderyzmu jest oficjalnie propagowanym narzędziem integracji społecznej oraz oficjalnie wyznawanym kanonem polityki zagranicznej władz Ukrainy, które wyłoniły się z przewrotu na kijowskim majdanie na początku 2014 roku.

W sytuacji, gdy zawodzą polskie instytucje państwowe, gdy zarówno prezydent A. Duda, marszałek Sejmu, M. Kuchciński,  jak i premier B. Szydło i ministrowie jej gabinetu – z ministrem Macierewiczem i Błaszczakiem ( odpowiedzialnymi bezpośrednio za sprawy bezpieczeństwa państwa) oraz ministrowie odpowiedzialni za politykę gospodarczą i politykę edukacyjną, informacyjną i kulturalną – kolaborują jawnie ze środowiskami banderowskimi lub bagatelizują jawnie antypolskie poczynania nie tylko na terenie samej Ukrainy, ale także na terenie Polski , naród polski musi bezpośrednio przejmować odpowiedzialność za bezpieczeństwo i interesy swojego państwa.

W dziedzinie świadomości historycznej i działań na rzecz ścigania i karania za propagowanie i poplecznictwo zbrodniczego, ludobójczego szowinizmu ukraińskiego, w sposób nieuprawniony nazywanego nacjonalizmem, winniśmy my, Polacy, nie tylko wzmocnić presję na polskiego ustawodawcę, aby do lipca 2017 została przyjęta przez  Sejm ustawa o upamiętnieniu ofiar ludobójczego szowinizmu spod znaku OUN-UPA z lat 1943 – 1947.

( Została przyjęta 22 lipca 2016 r. ale uchwała, a nie ustawa, więc pierwszy  krok został zrobiony, ale jako wynik dużej presji społecznej, przede wszystkim środowisk Kresowych – red kip)

Dawałoby to podstawy do ścigania zbrodniarzy z niedawnej przeszłości oraz  ich  współczesnych popleczników . Obowiązkiem Polaków jest także postawić tę sprawę na forum międzynarodowym, Rady Europy, ONZ i Trybunału w Hadze.

Kaczyński na Majdanie 2

Jest także obowiązkiem współczesnych pokoleń Polaków ( jeśli  chcą przeciwdziałać bałkanizacji i anarchizacji życia publicznego w Polsce) ujawnić wszystkie formy poplecznictwa, wspierania organizacyjnego i finansowego środowisk ukraińskich, afirmujących tradycję OUN-UPA, szczególnie tych, które oficjalnie działają w Polsce. Trzeba rozpocząć proces eliminowania ich z polskiej rzeczywistości społeczno-gospodarczej i politycznej, a organizacjom niejawnym wydać bezwzględną walkę na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym, która przy opieszałości władz i instytucji państwowych musi być realizowana przez organizacje samoobrony narodowej i straży obywatelskiej.

Niezwykle pilną rzeczą jest ujawnianie i likwidacja wszelkich form wspierania kontrabandy gospodarczej, czyli wchodzenia do polskiego obszaru gospodarczego ( przy bierności polskich służb granicznych i celnych paraliżowanych przez centralne decyzje polityczne) towarów i usług oferowanych po cenach dumpingowych, bez koniecznych dopuszczeń sanitarnych i technicznych. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do handlu surowcami energetycznymi oraz surowcami i produktami rolno-spożywczymi, gdyż rujnuje to polskich przedsiębiorców i rolników.

Nie mniej ważną sprawą jest także wyeliminowanie nieuprawnionego wspierania stypendialno-finansowego młodzieży ukraińskiej, studiującej w Polsce de facto na koszt polskiego podatnika. Udokumentowany fakt prowadzenia przez studiującą młodzież działalności na rzecz organizacji, czy programu szowinistycznego banderyzmu powinien być penalizowany zgodnie z regulacjami polskiej konstytucji prawa karnego w odniesieniu do ruchów o charakterze faszystowskim, a wyznawcy tego programu zobowiązani do zwrotu świadczeń stypendialnych i wydalani z Polski w trybie pilnym.

To samo dotyczy osób pracujących w Polsce w ramach pozwolenia na pracę, sezonową, tymczasową itp.

Trzeba postawić skuteczną tamę przestępczej, oligarchicznej, anarchicznej „kulturze” społeczno-gospodarczej, którą próbują zaszczepić na polskim gruncie banderowsko-syjonistyczne środowiska majdaniarskiego reżimu.

Albo Rzeczypospolita Polska, albo rzeczypospolita niczyja.

PZ

Dodatek medialny:

W dniu 23 lipca 2016 r. , na zaproszenie Związku Patriotyczno- Robotniczego „Grunwald” dla uczczenia kolejnej rocznicy śmierci polskich żołnierzy, poległych w obronie polskości Bieszczad i Podkarpacia,  ofiar bandyckich oddziałów OUN-UPA –  delegacje polskich organizacji patriotycznych i narodowych spotkały się przy pomniku w Ustrzykach Dolnych.  Obecne były delegacje Związku Patriotyczno – Robotniczego „Grunwald”( oprócz przedstawicieli z kraju także z Oddziału w Norwegii) , partii Zmiana, partii Polska Patriotyczna, stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej oraz  przedstawiciele lokalnych grup samoobrony narodowej.

Opublikowano za: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/08/07/uchronmy-polske-przed-inwazja-banderyzmu/

Wypowiedz się