O zasadach dyskusji w zakładce Polska Racja Stanu

Na portalu NEON24  (dawniej Nowy Ekran), rozpocząłem zamieszczanie tekstów związanych z Polską Racją Stanu.

Z uwagi na wagę sprawy chcę prowadzić dyskusję w sposób stonowany. Dlatego wprowadziłem pewne zasady obowiązujące w dyskusji. Mogą budzić zdziwienie, ale wiele osób spotkało się z mało przyjemnymi sytuacjami związanymi ze zwyczajami blogosfery. Stąd wspomniane zasady.

Zapraszam osoby zainteresowane do współudziału. Cała dyskusja będzie prowadzona na tamtym portalu; inaczej nie byłbym w stanie kontrolować wszystkich wypowiedzi, a do tego pisać nowe teksty.

 

Rozpoczynamy nowy projekt – moderowaną zakładkę tematyczną dotyczącą spraw istotnych. Ta dotyczyć będzie Polskiej Racji Stanu.

 

Blisko rok jak zacząłem dopominać się, aby rozważania na temat przyszłości Polski oprzeć na fundamencie Polskiej Racji Stanu.
Spotkałem się z różnymi reakcjami; cenne, że sprawa dojrzała na tyle, aby mogła powstać zakładka tematyczna. To ważna sprawa. Ważna o tyle, iż samo pojęcie Polska Racja Stanu nie jest jednoznacznie ukształtowane. I nie będzie żadną ujmą dla nikogo, aby stwierdzić, że do wypracowania spójnego poglądu możemy dojść wspólnym wysiłkiem.

Oglądając się wstecz zauważam ewolucję własnych poglądów – kiedyś sądziłem, że określenie czym jest PRS będzie proste i jednoznaczne. A tak nie jest. Wymaga głębokich przemyśleń sięgających podstaw filozoficznych fundamentalnych dla tworzenia się struktur społecznych.
Wobec zaś konieczności zmian jakie czekają w najbliższym czasie całą ludzkość – mamy bowiem do czynienia z kryzysem systemowym – wypracowane zasady stanowić muszą wyzwanie dla przyszłości. To z kolei wymaga zmiany mentalności, a ten proces jest długotrwały.
Decydując się na prowadzenie tej zakładki zdaję sobie sprawę z zagrożeń i wyzwań jakie się pojawią. Dlatego chcę zaproponować zasady , które obowiązywać będą w drodze do PRS.

 
Przede wszystkim można tu będzie zamieszczać zarówno notki, jak i komentarze, wyłącznie pod własnym nazwiskiem, a każda z osób będzie zobowiązana do podania krótkiej notki biograficznej– tworzymy galerię postaci a nie cieni. Jeśli ktoś obecnie pisze pod nickiem, a nie chce łączyć nazwiska z nickiem, otrzyma kody dla założenia konta na potrzeby tej zakładki. Osoby piszące winny być łatwo rozpoznawalne. Także pod względem sposobu przedstawiania swych racji wynikających ze światopoglądu.
Jeśli z jakichś powodów i ta forma jest nie do przyjęcia – można pisać prywatnie. Takie uwagi pojawią się jako „uwagi redakcji”.

Obowiązują polskie formy grzecznościowe. Dla wyjaśnienia: forma Pan, Pani – to podkreślenie personalizmu nieodłącznie związanego z polskością. Ważnym też jest, że tematyka, jaką się tu zajmować będziemy, nie jest naszą sprawą prywatną – jest dyskusją o Rzeczy Wspólnej, nawet jeśli prezentujemy prywatne poglądy.
Polskie formy grzecznościowe są dziedzictwem wychodzącym naprzeciw tym potrzebom. O ile w relacjach wzajemnych używamy określeń familiarnych, tu ta forma może być zaznaczona poprzez dodanie imienia.
Być może te zasady wzbudzać mogą zastrzeżenia, ale ich stosowanie przyczyni się do powagi dyskusji.

Otrzymałem uprawnienia admina zakładki. Funkcję tę traktuję jako okresową – na czas trwania projektu. Istotnym elementem będzie też moderacja tekstów i komentarzy. Tematy notek winny wyłącznie zajmować się budową (obecnie w sferze mentalnej) zrębów nowej rzeczywistości. Nie będą zatem dopuszczane teksty krytyczne, nawet najbardziej uzasadnione, dotyczące istniejących idei, państw, czy postaw narodowych. Czyli, mówiąc w skrócie, żadnych uwag „rozliczeniowych” dotyczących tego, kto jest winny obecnej sytuacji. Na krytyce niczego nie da się zbudować.
Dopuszczalną formą nawiązującą może być jedynie użycie opisu jako przykładu .
Zaznaczam, że wszelkie teksty i komentarze osób bez spełnienia wskazanych wymagań będą bezwzględnie usuwane. Merytoryczne, po uzgodnieniu z autorem, pojawią się jako „uwagi redakcyjne”.

Zakładka będzie miała formę „statyczną”. Na „jedynce” będzie tekst wprowadzający . Na „dwójce” – ten tekst traktujący o zasadach zakładki.
Na „trójce” biografie osób piszących i komentujących. – tu będą zmiany wraz z dodawaniem autorów.
Na „czwórce” – pierwszy tekst „ (1). O Polską Rację Stanu”
Kolumna lewa – nie mam na nią wpływu.
Kolumna środkowa – teksty merytoryczne pogrupowane tematycznie. Może to być kilka idei PRS opartych na różnych podstawach – jeśli takie idee się pojawią.

W ramach projektu będę proponował linię ideową prowadzącą do określenia Polskiej Racji Stanu opartą o rozważania cywilizacyjne nawiązujące do Dziedzictwa Przodków, jakim była Rzeczpospolita. Podstawą będą pogłębione rozważania filozoficzne krytyczne wobec myśli europejskiej.
Rozważania będą wielotorowe i wielowątkowe. Mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem, bo jedna osoba nie jest w stanie objąć wszystkich aspektów problemu, uda nam się wypracować spójną wizję JUTRA.

Dopiero po zakończeniu tej pracy, a przynajmniej ustaleniu zrębów budowli, będzie można zacząć rozważać tworzenie warunków realizacji PROJEKTU. Tu zakładam strukturę rozproszoną, gdzie może powstać wiele bytów organizacyjnych, których spoiwem będzie PRS, a zgodność programową łatwo porównać z wzorcem.

Kończąc – zbyt dużo czasu i wysiłku zmarnowano, aby ponownie decydować się na działanie bez wszechstronnych przemyśleń. Dlatego zakładka będzie funkcjonować aż do osiągnięcia zadowalającego stadium rozważań. Wtedy całość zamieszczona zostanie w jednym opracowaniu. Możliwa jest forma książkowa.

Po uzyskaniu spójności idei PRS – zwrócimy się do osób o charyzmatycznej roli na polskiej scenie politycznej z prośbą o zaopiniowanie.

I na koniec pozostaje jedna prośba do wszystkich – aby sami wyrażali swe opinie i zechcieli włączyć się w projekt, a także zaprosili wszystkich swych znajomych, którzy mogą wnieść wkład w to dzieło.

Wypowiedz się