SPOTKANIE RUCHÓW OBYWATELSKICH 29.09 WARSZAWA.

Federacja Obywatelskich Ruchów – Polska

Drodzy Rodacy!

JOW Kukiz

Partie zamieniły się w oligarchie, dbające tylko o swoje interesy. Przyczyna tego leży w szkodliwej, partyjnej ordynacji wyborczej dającej partyjnym bonzom niesłychane przywileje, a odbierającej nam, zwykłym Polakom – prawa obywatelskie. Do tego doszło finansowanie partii z budżetu państwa – czyli z naszych kieszeni.

Na skutek tych wad ustrojowych nie mamy właściwej reprezentacji narodowej dbającej o interesy Polaków i Polski. Mamy kilku partyjnych wodzów – szefów przedsiębiorstw zwanych „partia” i kupę miernot zasiadających w sejmie, bezmyślnie, na polecenie wodza podnoszących ręce i naciskających guziki.

Na skutek tego stanu rzeczy Polska umiera. Nie dość, że partyjna oligarchia zlikwidowała właściwie narodową gospodarkę (czego efektem jest milionowa  emigracja i wielomilionowe bezrobocie)  to jeszcze nie jest w stanie skutecznie rządzić państwem. Nie funkcjonuje najważniejszy sektor państwa jakim jest wymiar sprawiedliwości. Sądy i prokuratura krzywdzą setki tysięcy uczciwych obywateli, a osłaniają przestępców. Konieczna jest gruntowna reforma sądownictwa polegająca na likwidacji przywilejów i wprowadzeniu kontroli obywatelskiej a to wymaga zmiany Konstytucji. Jednak oligarchie partyjne same korzystające z licznych przywilejów nie są tym zainteresowane.

Podobnie jak nie są zainteresowane wprowadzeniem uczciwego i prostego systemu podatkowego.

My zwykli obywatele, Polacy którzy nie wybierają się na emigrację nie możemy pozwolić na dalsze trwanie tego systemu. Nie możemy pozwolić na dalsze trwanie władzy partyjnych oligarchii. Żeby się im przeciwstawić, żeby doprowadzić do koniecznej zmiany ordynacji wyborczej, zmian w sądownictwie, koniecznej zmiany Konstytucji musimy być razem. Musimy się zorganizować!

Nie w partię, ale w swobodny, wielonurtowy, otwarty Ruch Obywatelski.

Taki, który będzie stanowił przeciwwagę dla partyjnych oligarchii.

Cele tego ruchu będą proste: zmiana ordynacji wyborczej i wprowadzenie wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych, zmiany w sądownictwie – przywrócenie kardynalnej zasady nadzoru Narodu nad działalnością władzy sądowniczej, zagwarantowanie praw obywatelom wobec Urzędów Skarbowych i ZUS.

Zapraszam wiec Państwa, wszystkich którzy podzielają przekonanie o konieczności gruntownych zmian, na spotkanie w Warszawie, w dniu 29 września br. (niedziela) na godz. 11.00 do Sali NOT przy ul. Czackiego 3/5.

Omówimy na tym spotkaniu sposób w jaki się mamy zorganizować.

Proszę o zgłaszanie się tych z Państwa, którzy wezmą udział w spotkaniu do Janusza Sanockiego, który koordynuje działania organizacyjne na adres mailowy:

jan_es@interia.pl

lub telefonicznie tel. 602-397-455

Liczę na Państwa przybycie i na to, że działając jako wolni obywatele, tak jak nasi szlachetni przodkowie, wspólnymi siłami zmienimy Polskę.

Póki (jeszcze) nie zginęła…

                                                                                                           Paweł Kukiz

                                                                                                                       Zmieleni.pl      

Platforma Oburzonych

Spotkanie Forum Obywatelskich Ruchów –  Polska

 

Warszawa sala NOT ul. Czackiego 3/5

Niedziela 29 września 2013

 

Godz. 11.00

Rejestracja uczestników : 10.00 – 10.30

 

 1. 10.30 – Paweł Kukiz – przywitanie gości, wystąpienie początkowe:

„Naprawić Polskę to zmienić Konstytucję!”

 1. 10.45 – Janusz Sanocki – zasady organizacyjne, idea i cel spotkania      (prowadzenie obrad);
 2. 10.45 – 11.05 – Prof. Andrzej Czachor„Jednomandatowe      Okręgi Wyborcze – fundament demokracji”;
 3. 11.05-11.25 – Jerzy Jachnik „Stalinizacja sądownictwa      w Polsce”;
 4. 11.25-11.45 – dr Wojciech Błasiak„Kompradorskie      elity władzy III RP”
 5. 11.45 – 12.00 przerwa
 6. 12.00 – 13.15 – wystąpienia      przedstawicieli  stowarzyszeń i      gości spotkania
 7. 13.15 – podsumowanie dyskusji,      propozycje organizacyjne, powołanie zespołów tematycznych , powołanie      krajowej komisji koordynatorów (z zadaniem organizacji FORP w danym      środowisku);
 8. 13.45 – propozycja      deklaracji  końcowej – Paweł Kukiz
 9. 13.50 – Paweł Kukiz – zamknięcie spotkania.
 10. 14.00 – konferencja prasowa

Wypowiedz się