Zostań członkiem OBWODOWEJ KOMISJI REFERENDALNEJ

 

WWS

Sierpień 31, 2013

Celem akcji referendalnej zainicjowanej przez Warszawską Wspólnotę Samorządową jest umożliwienie mieszkańcom Warszawy wyrażenia w głosowaniu powszechnym swojej opinii na temat Hanny Gronkiewicz-Waltz, sprawującej funkcję prezydenta m. st. Warszawy.

Jak wiemy referendum odbędzie się w dniu 13.10.br w godz.7.00 – 21.00

Należy zadbać, by głosowanie referendalne odbyło się w sposób niezakłócony, a jego wyniki zostały rzetelnie podane do wiadomości publicznej.

WWS jako inicjator referendum ma prawo zgłosić do obwodowych komisji wyborczych swoich przedstawicieli.

Dlatego apelujemy do mieszkańców Warszawy o zgłaszanie się do pracy w Obwodowych Komisjach Referendalnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową biuro@ws.warszawa.pl podając w zgłoszeniu:

Imię i nazwisko
Numer PESEL
Adres zameldowania
Dzielnica
Telefon
Mail

Członkowie komisji muszą być zameldowani w Warszawie i mieć skończone 18 lat. Po zgłoszeniu członków Obwodowych Komisji Referendalnych Warszawska Wspólnota Samorządowa planuje przeprowadzenie szkolenia w zakresie obowiązków, uprawnień i praw członków OKF.

Członkom Obwodowych Komisji Referendalnych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania. Dieta ta przysługuje w wysokości ustalonej w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej i wynosi 135 zł.

biuro@ws.warszawa.pl 

http://wws.org.pl/zostan-czlonkiem-obwodowej-komisji-referendalnej/

Wypowiedz się