Antycywilizacja w natarciu

Jan Maria Jackowski W jednej z gazet – znanej z relatywizmu i rozmiękczania zbudowanej na fundamencie chrześcijaństwa tradycji kultury polskiej – ukazał się znamienny tekst pod krzykliwym tytułem „Szczęśliwe związki homo”. Jego autorka z entuzjazmem donosi, że związki homo są szczęśliwsze od rodzin tradycyjnych. Powołując się na badania Joanny Mizielińskiej – przedstawionej jako „profesorka w Czytaj dalej

WOBEC ZAGROŻENIA GLOBALNĄ KATASTROFĄ. ŚWIAT NA KRAWĘDZI WOJNY

Lesław Michnowski Wieloletni (1993-2011) członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk Prezes Klubu Twórców Ekorozwoju przy Ludowym Towarzystwie Naukowo-Kulturalnym.    Wiele oznak wskazuje, iż światowa społeczność ponownie (Kryzys Kubański) stoi na krawędzi Trzeciej - nawet termojądrowej - Wojny Światowej Na takie globalne zagrożenie Czytaj dalej

ATEIŚCI-SPRZYMIERZYŃCY ISLAMU?

Gdy czytamy wiadomości o bezwzględnej walce polskich ateistów z większością chrześcijańską, gdy pod obrady sejmu wnoszone są kolejne antykatolickie ustawy, gdy otwarte opowiadanie się za wiarą, powoduje sankcje zawodowe i publiczne, koniecznym wydaje się przypomnieć o naszych wspólnych zagrożeniach ze strony islamskiego fundamentalizmu. Należy zrozumieć, że polscy ateiści są tak samo Czytaj dalej

WOLNOŚĆ WYZNANIA W POLSCE.

Katolicy zadają sobie pytanie, czy spolegliwa i tolerancyjna polityka polskich biskupów wobec niektórych przedstawicieli władzy państwowej nie doprowadziła do sytuacji, w której władza wbrew konstytucji niszczy katolików za prezentowane wyznanie? Widzimy rodzimych hierarchów kościelnych, jak w sposób demonstracyjny wspierają przedstawicieli władzy i unikają opowiadania się za prawdą. Poniżej Czytaj dalej

PRAWDY O UKRAINIE NIE UDAJE SIĘ UKRYĆ

Półtora czołgu i szpicem po Donbasie Przed szczytem NATO w Walii, grupa amerykańskich emerytowanych pracowników CIA wystosowała list do kanclerz Merkel ostrzegając ją przed dezinformacją, jaką uprawia rząd amerykański w sprawie Ukrainy. Autorzy przypuszczają, że swoim antyrosyjskim kursem Stany Zjednoczone próbują sprawić, by Ukraina została członkiem NATO. Dlatego też w lutym br. USA Czytaj dalej

Baza ideowa Słowiańskiej Akademii Cywilizacyjnej

WSTĘP Nie jest błędnym twierdzenie, że mamy do czynienia z kryzysem systemowym. Cały kłopot w tym, że nie jest zdefiniowane, czym ta „systemowość” jest. Pod to bowiem pojęcie podkładane są różne treści. Do tego w Polsce występują nasilone objawy konfliktu cywilizacyjnego. I tutaj mamy podobną sytuację – nie są jednoznacznie określone i zdefiniowane cywilizacje biorące w tym udział. Czy Czytaj dalej

Powstanie Noworosji – Polską Racją Stanu

Czy taki pogląd jest kontrowersyjny? Spotkałem się z takim zarzutem. Spróbuję wyjaśnić. "Nasi" politycy faszerują nas swymi przekonaniami, że bezpieczeństwo i niepodległość Polski wielce zależy od niepodległości Ukrainy. Dlatego politykę polską dostosowali do tego założenia i, nie bacząc na niespójność takich poglądów, forsują je za wszelką cenę. Nawet kosztem bieżących Czytaj dalej

Władza, hierarchia a Polska Racja Stanu

„My, z Bożej Łaski , król....”   To częsta formuła stosowana przez władców mająca określić umocowanie władzy panującego, a jednocześnie wskazać specjalną ich rolę. Formuła w zasadzie nie różni się od przyznania specjalnego statusu jakiejś grupie, czy narodowi. Umocowanie jest identyczne.   Po przyjęciu takich założeń można już rozpocząć proces formowania praw regulujących Czytaj dalej