Manipulowanie stosunkami Polski i Rosji

Słowiańskie siostry 3

Pocztówka z 1914 roku przedstawiająca jedność trzech słowiańskich narodów-sióstr – Ukrainy, Rosji i Polski

Stosunki Polska-Rosja to jedna wielka manipulacja -medialna, polityczna, obrosła w zakłamaną historie i fałszywe interpretacje oraz w tworzenie organizacji i ugrupowań politycznych działających przeciw Polsce i przeciw Rosji w interesie wrogów tych dwóch narodów.

Rosja to wielki kraj – olbrzymi rynek zbytu, kraj o nieprzebranych zasobach i bogactwach surowcowych.

Siły wrogie Polsce i wrogie Rosji usiłują nie dopuścić do zbliżenia Polski z Rosją – najbardziej zależy na tym Niemcom i USA. Na Polskiej scenie politycznej głównym graczem jest PiS, ostentacyjnie antyrosyjski (a tym samym pro-niemiecki, pro-amerykański i proizraelski). PO jest prounijną AGENTURĄ NIEMIECKĄ.

Unia Europejska to nowa forma agresji Niemiec na Polskę i Europę Wschodnią, ale też na inne kraje europejskie.

Miedzy Polską a Rosją są i były rachunki krzywd, ale zupełnie zakłamane i źle interpretowane – na korzyść wrogów, a na niekorzyść Polski.

Trudno to skomentować w paru słowach

Dwa kluczowe słowa, których tu brakuje – SŁOWIAŃSZCZYZNA i AGRESJA NIEMIECKA. Oraz tzw. ŻYDZI – czyli PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA i MASONERIA.

WIECZNYM AGRESOREM SĄ NIEMCY, tzw. ŻYDZI i ŚWIATOWA MASONERIA, którzy usiłują skłócić, poróżnić, napaść, rozbić zagarnąć, podporządkować WIELKI BLOK PAŃSTW SŁOWIAŃSKICH.

Dobrymi przykładami są np. oderwanie Kresów Wschodnich RP od Polski  (wielowiekowe działania Prus, aby tego dokonać) i stworzenie Ukrainy, tworu niemieckiego i masońskiego.

Inny przykład to napad NATO na Jugosławię – ROZBICIE I SKŁÓCENIE BRATNICH NARODÓW.

Kilka komentarzy do powyższego artykułu

Przedstawiciele ŚRSL zauważyli, że współczesne społeczeństwo rosyjskie „surowo ocenia zbrodnie dokonane przez nasz rząd w latach przedwojennych i powojennych (należy do tego zaliczyć również tragedię katyńską)”.

KATYŃ – autorzy utrwalają przekonanie, że za zbrodnię katyńska odpowiedzialni są Rosjanie i naród rosyjski.
Zbrodni dokonało żydowskie NKWD – sami Żydzi; wśród strzelających w Katyniu byli również Żydzi polscy.

KATYŃ – KTO STRZELAŁ ? Kto mordował Polaków?

W lipcu 1971 r. Prasa zachodnia szeroko rozpisywała się o wyznaniach polskiego żyda z Izraela, niejakiego Abrahama Vidro. Abraham Vidro wyznał, że :

 1. Komendantami obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie byli: *Raichman *Mierkułow *Urbanowicz
 2. Kierownikami masowych egzekucji byli członkowie mińskiego komisariatu GPU: *Lew Rybak *Chaim Finberg *Abraham Borisowicz
 3.  Zbrodnię wykonali: *Bogdan Zaharewicz *Kobulow *Begman *Elman *Estrin *Abram Borysowicz * Krongauz *Lejbkind J.Raichman *Abakumow *Milstein (transport) *Sierow *Lew Rybak *Chaim Finberg *major Joshua Sorokin *kapitan Aleksander Suslow *kapitan Samyun Tichonow

Żadna z wyżej wymienionych osób nie była Rosjaninem! Zbrodni dokonało żydowskie NKWD.

Okupacja sowiecka Polski (PRL-u ) po drugiej wojny światowej to efekt zwycięstwa Rewolucji Bolszewickiej.
Rewolucję bolszewicką finansowały przegrane w I wojnie światowej Prusy i Międzynarodówka Finansowa – 50/50.

Po przegranej I wojnie światowej Prusy wysłały Lenina do Rosji, a Piłsudskiego do Polski.

PIŁSUDSKI I LENIN TO AGENCI PRUS – AGENCI NIEMIECCY

W zbrodni UB, NKWD odpowiedzialni są Żydzi, a nie Rosjanie. Kierownictwo Informacji Wojskowej i UB było żydowskie.

„Z masowej świadomości społeczeństwa polskiego wyparto fakt, iż Rzeczpospolita «od morza do morza» powstawała w znacznym stopniu kosztem obszaru prawosławnej Rusi i że do XVIII wieku wojska rosyjskie ani razu nie pojawiły się na rdzennie polskich ziemiach, polskie zaś dochodziły do samej Moskwy” – czytamy w oświadczeniu.

Każde państwo jest wielonarodowe i wieloetniczne; przykładem Wielka Brytania – Anglicy, Irlandczycy, Szkoci, Walijczycy lub Niemcy – Bawarczycy, Sasi, Westfalczycy..

Rzeczpospolita była formułą, do której garneli się wszyscy. Polska była wielowyznaniowa wielonarodowa.

Rusini byli zawsze wierni Rzeczpospolitej i czuli się Polakami, tak jak Ślązacy, Pomorzanie, Mazowszanie , Wielkopolanie, Małopolanie, Litwini. Kresy wschodnie to efekt Unii z Litwą – Polska od morza do morza – Rusini chcieli być w Rzeczpospolitej, byli i czuli się Polakami

Nazwę Ukraina i Ukraińcy wymyśliło kilku (10 -15) intelektualistów z Kijowa rezydujących w Wiedniu; podszepnięto to cesarzowi austriackiemu Karolowi I – a ten nazwę tę wprowadził nakazem administracyjnym, zakazując używania nazwy Rusini.

Rusini to nie Rosjanie.

Wspaniała wypowiedz na ten temat w Sejmie 1931 r – to koniecznie trzeba przeczytać

RUSINI a UKRAIŃCY
http://www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/rus/rusini.html

Rozbiory były dziełem wyłącznie Prus – Prusy są WIECZNYM AGRESOREM na Polskę i pozostałe państwa słowiańskie.

Upadek Polski zaczął się od czasów elekcji na tron Polski niemieckiego Augusta II Sasa. Prusacy osadzili go na tronie polskim w drodze przekupstwa– i od tego momentu zaczął się upadek Polski przez cały XVIII w

Krzyżacy potrafili osadzić na tronach europejskich swoich wasali – to również bardzo charakterystyczne.
Tajna dyplomacja pruska, intrygi i zakulisowe działania to najbardziej ukryta i najmniej eksponowana i znana strona agresji pruskiej. To również stały element tajnej polityki pruskiej.

Było wprawdzie trzech zaborców – Prusy, Rosja i Austria, ale rozbiory były całkowitym dziełem Prus.
Rosyjski car Piotr III to Karl Peter Urlich, a jego żona to Sofia Augusta Anhalt – Zerbst Prusaczka rodem ze Szczecina znana, jako Katarzyna II.

Rosyjska dynastia Romanowów właściwie się zniemczyła – była to właściwie dynastia Romanow–Holstein–Gottrop.

Polityka państwa rosyjskiego wobec narodu polskiego pod zaborami (np. 1914 r.) wykonywana była niemieckimi rękoma – gubernator von Skalon ds. administracyjnych – Essen, ds. policyjnych Uthof , ds. wojskowych Rausch von Fraudenberg, gubernator warszawski von Korf, szef policji Meyer

Austriaccy Habsburgowie byli silnie związani z pruskimi Hohenzollernami.

Za rozbiory Polski odpowiedzialne są Prusy, tak samo jak i za dwie Wojny światowe. Prusy dokonały również „rozbiorów” Niemiec tzn. Bismarck zjednoczył 350 małych księstw niemieckich pod berłem pruskim dopiero w 1870 r. A potem były dwie wojny światowe wywołane przez militaryzm pruski.

NAJWIĘKSZYM ZAGROŻENIEM DLA POLSKI i wszystkich pozostałych państw i narodów słowiańskich są i zawsze byli Krzyżacy/Prusy/NIEMCY oraz tzw. Żydzi czyli Przestępczość Zorganizowana – mafia polityczna i gospodarcza.

PO STOKROĆ TRZEBA POWTARZAĆ – NIE MYLIĆ ROSJAN Z SOWIETAMI. W rewolucji Bolszewickiej zginęło 60 milionów Rosjan – wymordowanych przez Żydów.

MatkaPolka

Opublikowano za: https://redakcjapartyzant.wordpress.com/2013/11/18/manipulowanie-stosunkami-polski-i-rosji/

Comments

 1. aldona says:

  Nie mylić Ukraińców z ludnością Krymu, nie mylić Polaków z ludnością z Wilna.
  Ślązaków też nie mylić z Polakami. Nie mylić własności Polaków z Polską.
  W ten sposób podważa się żywotne interesy społeczeństwa.
  Rewolucja bolszewicka miała się zakończyć w Ameryce!

Wypowiedz się