Pojedynek prokuratorów.

Rozwiązał się przestępczy worek. Nie ma dnia, by w przestrzeni publicznej nie pojawiały się nowe dowody łamania prawa przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Aktywny udział w tym łamaniu prawa bierze również prokuratura wojskowa. Ta sama prokuratura, na którą tak liczą nieświadomi rodacy, oczekując na rozwiązanie tajemnicy tragedii smoleńskiej. Zresztą proponuję przeczytać zamieszczoną notatkę:

Prokurator Kałużny kontra Franz Kafka

Dr.Grażyna Niegowska

 

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie będzie musiał wkrótce rozstrzygnąć, który prokurator złamał prawo: Ireneusz Ważny, czy Jarosław Kałużny? A może obaj?

Niepodważalny jest już zarzut mówiący o tym, że Ireneusz Ważny oszukał sąd. Potwierdza to w treści zarządzenia prokurator Jarosław Kałużny, kierownik Działu Postępowania Karnego Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie. Wyszło więc na to, że prokurator zaprzecza prokuratorowi. Jakie będą tego konsekwencje?

Sprawa jest bardzo ciekawa – nie tylko z punktu widzenia jej materii. Przypomnę, że chodzi o zgloszone na początku tego roku przestępstwo opisane w art. 265 & 1 k.k. w zb. z art. 231 & 1 i 2 k.k oraz w zb. z art. 267 & 1, 2 i 3 k.k., polegające na nieuprawnionym ujawnianiu w latach 2005-2012 tajemnicy państwowej i na wykorzystywaniu informacji stanowiących tajemnicę państwową wbrew przepisom ustawy, czemu towarzyszyło nielegalne uzyskiwanie informacji objętych ochroną prawną i nadużywanie władzy przez funkcjonariuszy publicznych. Warto zapamiętać sygnatury: 3Ds. 51/12 (PR w Legionowie) i PG.Śl.11/12 (WPG w Warszawie).

Sprawa jest interesująca także z powodu zgoła odmiennej oceny materiału dowodowego przez cywilne i wojskowe organy ścigania. Czy prawnicy mieli już do czynienia z takim zjawiskiem?

Obie instytucje: wojskowa i cywilna otrzymały identyczne zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Jednak każda z nich inaczej oceniła ten sam, dostępny im przecież materiał dowodowy. Na tyle inaczej, że wydane przez te organy postanowienia o odmowie wszczęcia śledztw wzajemnie sobie zaprzeczają. Ponieważ oba postanowienia zostały zaskarżone, wkrótce będą rozpoznawane przez dwa niezależne sądy: wojskowy i cywilny.

Grażyna Niegowska

Czytaj całość:http://kontra.nowyekran.pl/post/70033,prokurator-kaluzny-kontra-franz-kafka