Piekielny bój w majowym słońcu

  Z Peterem Caddick-Adamsem, autorem monografii „Monte Cassino – dziesięć armii w piekle” rozmawia Mariusz Łaciński – Istnieje ogromna liczba publikacji poświęconych bitwom o Monte Cassino. Co skłoniło Pana do pochylenia się raz jeszcze nad tym bardzo obszernie opracowanym tematem? Jakie aspekty, Pana zdaniem, nie pojawiły się w poprzednich opracowaniach i analizach dotyczących włoskiej Czytaj dalej

SPRAWIEDLIWOŚĆ W WOJSKU

Postępowanie wyjaśniające w sprawie pijanego oficera SKW  Grażyna Niegowska     Na początku stycznia 2014 r. redaktor naczelny Pulsu Tygodnia, Piotr Nisztor,poinformował o znalezieniu przez amerykański patrol oficera Służby Kontrwywiadu Wojskowego, będącego na misji w Afganistanie. Oficer miał się znajdować w stanie upojenia alkoholowego. Do zdarzenia doszło ponad miesiąc temu – czytamy w Czytaj dalej

WAŻNA INFORMACJA. PRAWO, CZY BEZPRAWIE?

  Ważna informacja. Dr Grażyna Niegowska   Informuję wszystkich Internautów, że w dniu 22 stycznia 2014r. odbędzie się posiedzenie Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie (ul. Nowowiejska 28), w głośnej, opisywanej na licznych portalach internetowych sprawie sygn. akt PG.Śl. 45/13 (sygnatura sądowa: Kp 40/13). Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień, tworzenia fałszywych Czytaj dalej

JEST ZBRODNIA, CZY BĘDZIE KARA?

Warszawa, dn. 06.01.2014 r.     Grażyna Niegowska ul. Piaskowa 1 m. 9                                                  Wojskowy Sąd Okręgowy 05-119 Legionowo                                                    w Warszawie                                                                                      ul. Nowowiejska Czytaj dalej

WALKI Z BEZPRAWIEM CIĄG DALSZY

Szanowni Państwo. Przekazuję Państwu do wiadomości kopię pisma do KPP Legionowo, wraz z kopią "notatki urzędowej", "Notatka urzędowa jest" bez pieczęci urzędu (KPP Legionowo) i bez czytelnego podpisu policjantki. Być może jest tak, że policjantka nie wie, że taką notatkę sporządzono w dniu 12.04.2013 r. Notatka ta została spreparowana na okoliczność śledztwa sygn. akt PG.Śl. 45/13, szeroko Czytaj dalej

PROKURATOR WOJSKOWY – możliwość popełnienia kolejnego umyślnego przestępstwa

    Wojskowy Prokurator  Okręgowy w Warszawie                                                                                                                          Warszawa, dnia 22.08.2013 r.   ul. Nowowiejska 26 B 00-911 Warszawa   Od: Grażyna Niegowska ul. Piaskowa 1 m. 9 05-119 Legionowo     Dot. Śledztwa sygn. akt Pg.Śl. Czytaj dalej

Sąd nad Sądem

Jego sąd, jego starosta, jego miasto - Pruszków. On, współpracownik PRL-owskiej bezpieki i wróg swojego brata Henryka - cichociemnego, oficera wywiadu Armii Krajowej w czasie wojny i po wojnie. Czytaj dalej

Pani dr Grażyna Niegowska oskarża. (Cz. II)

Część II Warszawa, dnia 28.03.2013 r.   Do: KPP Legionowo w Legionowie ul. Jagiellońska 26 B 05-120 Legionowo   Oraz   WPG w Warszawie ul. Nowowiejska 26 B 00-911 Warszawa   Wnioskodawca: Grażyna Niegowska ul. Piaskowa 1 m.9 05-119 Legionowo     Sygn. akt KPP – D – 894/13 (KPP Legionowo) Sygn. akt PG. Śl 24/13 (WPG w Czytaj dalej