PRAWDY O PRZYCZYNACH I CELACH ORAZ PRZEBIEGU HOLOCAUSTU

Halina Birenbaum opisuje sceny z getta warszawskiego, powstania i Auschwitz oraz postawy i relacje miedzyludzkie ale dziwnie mało dywaguje na temat motywacji, przyczyn i celów holocaustu jakby przyjmując za oczywiste,    Halina Birenbaum polska kapłanka syjonistycznego kultu z holocaustycznych selekcji. Na jednej z niedawnych rocznicowych uroczystości w Auschwitz w obecności Prezydenta polskiego Czytaj dalej