Wyjaśnienie nazistowskiej synagogi szatana

Opublikowano 14 września 2023 r., autor: State of the Nation

Jonas E. Alexis, starszy redaktor | VT

Nikt NIGDY nie zrozumie historii świata i tego, co dzieje się teraz, dopóki nie nauczy się i nie zrozumie, że naziści są w rzeczywistości fałszywymi Żydami, którzy poprzez swój banksteryzm i narodowe banki centralne Rotszylda, zdobyli kontrolę nad większością rządów świata, kupując (przekupując) zdradzieckich polityków, takich jak Arthur Balfour (autor “Deklaracji Balfoura”), aby uchwalić ustawodawstwo “zalegalizujące” ich plany przeciwko własnym narodom polityków. wbrew Bożemu Prawu, podczas gdy ONI fałszywie twierdzą, że są wybranym ludem Bożym, ponieważ w rzeczywistości Bóg ich nienawidzi.
2 lat temu ostrzegano was przed tymi, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, i przed prawnikami i politykami, ale nie zwróciliście na to uwagi i pozwolili im sprowadzić was na manowce do waszej własnej zagłady.

Apokalipsa 2:9 Znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo (ale ty jesteś bogaty) i [znam bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a NIE są, ale [są] (Idumejczycy i Aszkenaziści) synagogą szatana.

Izajasz 3:12 [Jeśli chodzi o] Mój lud, dzieci [są] ich ciemiężcami, a kobiety rządzą nimi. O ludu mój, ci, którzy cię prowadzą, sprawiają, że błądzisz i sprowadzają cię na manowce, ku twojej zagładzie.

Mateusza 23:13 Ale biada wam, prawnicy i (faryzeusze – farsis – perscy nawróceni na judaizm, którzy byli) politykami, hipokrytami! bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi, bo ani nie wchodzicie [sami], ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą, wejść (zob. Enoch 93:4-104:6).
23:14 Biada wam, prawnicy i politycy, obłudnicy! Pożeracie bowiem domy wdów i pod pozorem długo się modlicie, dlatego otrzymacie większe potępienie.
23:15 Biada wam, prawnicy i politycy, obłudnicy! Albowiem wy krążycie morze i ląd, aby się nawrócić, a gdy on się stworzy, uczynicie go podwójnie bardziej dzieckiem ognia piekielnego niż wy sami.
23:16 Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy mówią: Ktokolwiek przysięgnie na świątynię, to nic nie jest; ale ktokolwiek przysięgnie na złoto Świątyni, jest dłużnikiem!
23:17 Wy głupcy i ślepi, bo czy większe jest złoto, czy świątynia, która uświęca złoto?

Wbrew powszechnemu przekonaniu, naziści NIE przegrali WW2: niemieccy chrześcijanie tak. Po wojnie tysiące nazistów zostało zabranych do USA w ramach “Operacji Paperclip” i dołączyło do OSS i utworzyło nazistowską CIA, poprzez którą kontrolują Amerykę, od czasu publicznego zamordowania prezydenta JFK, w Dealey Plaza, Dallas, Texas 22Nd Listopad 1963 roku.niemiecki nazista George H.W. Bush; (prawdziwe nazwisko George Scherff jnr.) został wysłany do USA wraz ze swoim ojcem Prescottem (prawdziwe nazwisko George Scherff snr.) przez Adolfa Hitlera, jako szpiedzy, na długo przed wybuchem WW2.George H.W. Bush był tam w Dallas w dniu, w którym JFK został zamordowany przez CIA, a Bush pracował dla nazistowskiej CIA, której został dyrektorem, zanim nielegalnie został prezydentem, ponieważ był Niemcem, a nie Amerykaninem, jak wyjaśniono w artykule pod poniższym linkiem.

Po lewej Martin Bormann. Po prawej stronie (w mundurze niemieckiej marynarki wojennej) znajduje się George H. Scherff, Jr. Z tyłu jest Joseph Mengele.

Wyznania na łożu śmierci, zdjęcia potwierdzają twierdzenia, że George H. Scherf (f), Jr., był 41St Prezydent USA

Prescott Bush (bankster Hitlera w Ameryce), ojciec George’a H.W. Busha i dziadek G.W. Busha, planował faszystowski zamach stanu w Ameryce.

Przed 2 wojną światową banksterzy AshkeNAZI próbowali przeprowadzić zamach stanu przeciwko rządowi USA, aby zainstalować faszyzm w stylu Hitlera w USA, ale nie udało się, ponieważ bohater wojenny wysoko odznaczony generał piechoty morskiej Smedley D. Butler słuchał, ale odmówił przyjęcia ich planu i wyrzucił ich, w tym Prescotta Busha, JP Morgana i innych fałszywych żydowskich finansistów. Na nieszczęście dla narodu amerykańskiego, zamiast zostać straceni za zdradę, ich potężni zdradzieccy przyjaciele w polityce dali im tylko policzek.

Poli-tiki: Poly oznacza wiele, a tiki są pasożytami wysysającymi krew.

Lista domniemanych spiskowców obejmowała byłego kandydata na prezydenta Johna W. Davisa, partnera JP Morgan Thomasa W. Lamonta, Prescotta Busha (prawdziwe nazwisko George Scherff snr.) i wielu przywódców wojskowych. Butler mianował Billa Doyle’a, dowódcę Massachusetts American Legion, współspiskowcem, ponieważ Doyle najwyraźniej uczestniczył w kilku pierwszych spotkaniach.

Nowe dochodzenie rzuciło światło na klikę maklerów władzy, w tym Prescotta Busha, którzy dążyli do obalenia rządu USA i wdrożenia polityki Hitlera.

Udowodniona historia zaangażowania Prescotta Busha w finansowanie nazistowskiej machiny wojennej łączy się z faktem, że był on częścią zbrodniczej (zdradzieckiej) kabały, która aktywnie dążyła do narzucenia faszystowskiego zamachu stanu w Ameryce.

Włoski faszystowski dyktator Benito Mussolini zdefiniował faszyzm jako korporacjonizm – połączenie władzy korporacyjnej i rządowej.

Prescott nie odniósł sukcesu, ale wielu twierdzi, że dwa pokolenia później misja została prawie zakończona.

W 1942 roku naziści wiedzieli, że niemieccy chrześcijanie przegrają WW2, więc już planowali stworzyć nazistowską faszystowską Unię Europejską, aby zrobić komercyjnie to, czego nie udało im się zrobić militarnie.

Ujawniono: Tajny raport, który pokazuje, jak naziści planowali Czwartą Rzeszę… w UE (dostępny plik PDF)

Między połową VIII i IX wieku naszej ery Jafetyci (NIE semici) Aszkenaziści * Chazarowie masowo nawrócili się na judaizm talmudyczny na rozkaz ich władcy Bulana, ich kagana (króla), i dołączyli do Idumejczyków (potomków Ezawa) fałszywych żydowskich konwertytów na judaizm talmudyczny i od tego czasu próbują POSIADAĆ cały świat poprzez swój banksteryzm i złe machinacje, jak ostrzegał Jezus:

Mateusza 21:33 Posłuchaj innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę i zabezpieczył ją dookoła, i wykopał w niej tłocznię do wina, i zbudował wieżę, i wypuścił ją rolnikom, i udał się do dalekiego kraju: 21:
34 A gdy zbliżał się czas owocu, posłał swoje sługi do rolników, aby mogli otrzymać jego owoce.
21:35 I wzięli Jego sługi, i pobili jednego, i zabili drugiego, a drugiego ukamienowali.
21:36 Znowu posłał innych sług niż pierwsi, i oni uczynili im podobnie.
21:37 Na koniec posłał do nich swego syna, mówiąc: Będą szanować mojego Syna.
21:38 A gdy gospodarze ujrzeli Syna, powiedzieli między sobą: To jest dziedzic; chodźmy, zabijmy go i zagarnijmy jego dziedzictwo.
21:39 I złapali go, i wyrzucili [go] z winnicy, i zabili [go].
21:40 Gdy więc Pan winnicy przyjdzie, co uczyni tym rolnikom?
21:41 Mówią mu: On nieszczęśliwie zniszczy tych złych ludzi i wypuści [swoją] winnicę innym rolnikom, którzy wydadzą Mu owoce w ich porach roku.
21:42 Rzekł im Jezus: Czyż nigdy nie czytaliście w Piśmie, Kamień odrzucony przez budujących, który stał się głową narożnika: to jest dzieło Pana i to jest cudowne w naszych oczach?
21:43 – Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane i dane narodowi, który wyda jego owoce (“10 zagubionych pokoleń” – “Dom Izraela”).
21:44 A kto upadnie na ten kamień, będzie złamany, ale na kogokolwiek spadnie, zmieli go na proch.

Mateusza 16:26 Cóż bowiem zyska człowiek, jeśli zyska cały świat, a straci duszę swoją? Albo co człowiek da w zamian za swoją duszę?
16:27 Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swego Ojca ze swymi aniołami; a wtedy wynagrodzi każdego według jego UCZYNKÓW.

Apokalipsa 3:9 Oto uczynię ich z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami, a NIE są, ale kłamią (Idumejczycy i Aszkenaziści); Oto sprawię, że przyjdą i oddadzą pokłon przed twoimi stopami i poznają, że cię umiłowałem.

I Ks. Mojżeszowa 10:2 Synowie Jafeta (nie Sema/Semitów); Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech i Tiras.
10:3 I synowie Gomer; ASHKENAZ, Riphath i Togarmah.

Jak sami przyznają, NIE są oni ludem Biblii.

Adolf Hitler, akuszerka nazistowskiego fałszywego państwa żydowskiego w Izraelu, był Rothschildem Aszke-nazistowskim fałszywym Żydem, który został sfinansowany i umieszczony u władzy w Niemczech przez aszkeliowskich niemiecko-amerykańskich banksterów. Ich bracia-fałszywi Żydzi byli zachęcani do emigracji do Izraela na mocy tajnej umowy transferowej (“Umowa Haavara” po hebrajsku) między hitlerowskim nazistowskim rządem Trzeciej Rzeszy a ich współwyznawcami syjonistami, a podczas wojny, którą zainicjowali, ci, którzy odmówili emigracji, byli, dla własnego bezpieczeństwa, umieszczani w obozach “koncentracyjnych”, które miały baseny i sale koncertowe.

Noc Kryształowa miała na celu przestraszenie fałszywych Żydów do emigracji z Niemiec i Europy do Palestyny.

Jest też powodem, dla którego grając wieczne ofiary holokaustu dla sympatii świata i pieniędzy, zachowują się tak, jak naziści zrobili to w Niemczech wobec Palestyńczyków w Palestynie, gdzie Aszkenaziści NIE mają prawa przodków, ponieważ są Jafetyckiminazistami Aszke, a NIE semickimi Izraelitami, i to jest w ich złej syjonistycznej dominacji nad światem. Zachowują się jak naziści, ponieważ  nazistami – Aszkenazistami i nie mogą mieć “prawa powrotu” do miejsca, w którym ani oni, ani ich przodkowie nigdy nie żyli.Ponownie, jak sami przyznają, NIE są oni ludem Biblii.

Były generał IDF porównuje kontrolę wojskową nad Zachodnim Brzegiem do nazistowskich Niemiec (The Times of Israel)

Motto AshkeNAZI Mossad brzmi: “Przez oszustwo będziesz prowadził wojnę”.

To cytat: “Mottem izraelskiej agencji szpiegowskiej, Mossadu, jest, według niedawno zdezerterowanego agenta Mossadu, Wiktora Ostrowskiego: ‘Przez oszustwo będziesz prowadził wojnę’. To motto opisuje więcej niż modus operandi najbardziej bezwzględnej i budzącej strach organizacji zawodowych zabójców i agentów szpiegowskich na świecie; To naprawdę opisuje modus vivendi całej rasy. Konieczne jest zrozumienie tego faktu, zanim będzie można mieć nadzieję na pełne zrozumienie roli (fałszywych) Żydów w sprawach narodowych i światowych”.

Na nieszczęście dla nich, podczas wojny (WW2) nie byli w stanie zapewnić żywności więźniom obozu i głodowali, jeździli na, złapali tyfus i tyfus i zmarli. Najlepiej ułożone plany myszy i ludzi często się nie udają. Jako najlepszy z planistów jest Bóg, a Bóg ich nienawidzi, jak stwierdził przez Swoich proroków.

Sura 3:54. I (niewierzący) knuli i planowali, i Bóg też planował, a najlepszym z planistów jest Bóg.

Sura 8:30. Przypomnij sobie, jak niewierzący spiskowali przeciwko tobie, aby trzymać cię w więzach, zabić lub wydostać (z twojego domu). Knują i planują, a “JA JESTEM” też planuje, ale najlepszym z planistów jest “JA JESTEM”.

2 Księga Ezdrasza 6:6. Potem rozważałem te rzeczy i wszystkie one zostały stworzone tylko przeze Mnie, a nie przez nikogo innego: przeze Mnie również będą zakończone i przez nikogo innego.
6:7. Wtedy odpowiedziałem i rzekłem: Cóż to będzie za rozstanie czasów? Albo kiedy będzie koniec pierwszego i początek tego, który nastąpi?
6:8 I rzekł do mnie: Od Abrahama do Izaaka, gdy Jakub i Ezaw narodzili się z niego, ręka Jakuba trzymała najpierw piętę Ezawa.
6:9 Albowiem Ezaw (Edom) jest końcem świata, a Jakub (Izrael) jest początkiem tego, który nastąpi.
6:10 – Ręka człowieka jest między piętą a ręką: inne pytanie, Ezdrasie, nie pytaj.

Abdiasz 1:18 A dom Jakuba będzie ogniem, dom Józefa płomieniem, a dom Ezawa ścierniskiem, i rozpalą w nich i pożrą ich; i nie pozostanie [żadna] z domu Ezawa; albowiem “JA JESTEM” [to] wypowiedziało.

Ks. Malachiasza 1:3 Nienawidziłem Ezawa i oddałem jego góry i dziedzictwo smokom pustyni.

Rzymian 9:13 Jak napisano, Jakuba kochałem, ale Ezawa nienawidziłem.

Jednak wykorzystali śmierć w obozach, którą spowodowali, i obrócili je na swoją korzyść, aby przedstawić się jako wieczne ofiary, i wykorzystali to jako przemysł holokaustu, aby wymusić odszkodowania od nie-aszkenazistowskich ofiar ich nikczemnych planów.

Tak więc Azkenaziści dokonali złego wyboru, sprzymierzając się z Idumejczykami / Edomeńczykami (potomkami Ezawa) z chciwości i chcąc posiadać i dominować nad całym światem za pomocą jednego rządu światowego Nowego Porządku Świata, tak jak starali się to zrobić dla szatana poprzez podżeganie do wojen między i przeciwko narodom chrześcijańskim; i ich banksteryzm lichwy; waluta fiducjarna (pieniądze z powietrza za pośrednictwem prasy drukarskiej); bankowość z rezerwą cząstkową i tworzenie boomów i krachów gospodarczych, które spowodują, że żaden z nich nie przetrwa.

Mateusza 16:26 Cóż bowiem zyska człowiek, jeśli cały świat zyska, a duszę swoją utraci? Albo co człowiek da w zamian za swoją duszę?
16:27 Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swego Ojca ze swymi aniołami; a wtedy wynagrodzi każdego według jego UCZYNKÓW.

Abdiasz 1:18 I dom Jakuba będzie ogniem, a dom Józefa płomieniem, a dom Ezawa płonem, i rozpalą w nich i pożrą ich; i nie pozostanie [żadna] z domu Ezawa; albowiem “JA JESTEM” [to] wypowiedziało.

Gutle, pani Mayer Amschel Rothschild (z domu Schnapper) (1753-1849) stwierdziła, że gdyby jej synowie banksterzy z AshkeNAZI Rothschild nie chcieli wojny, nie byłoby żadnej.

Zbrodnie nazistowskich banksterów Ripple Effect

Prezydent USA Thomas Jefferson ostrzegał: “Szczerze wierzę, że instytucje bankowe są bardziej niebezpieczne niż stałe armie, i że zasada wydawania pieniędzy na potomność pod nazwą finansowania jest tylko oszustwem przyszłości na dużą skalę.” – Thomas Jefferson do Johna Taylora, 1816.

“Jeśli Amerykanie kiedykolwiek pozwolą prywatnym bankom kontrolować emisję ich waluty, najpierw przez inflację, a następnie przez deflację, banki i korporacje, które będą rosły wokół [banków], pozbawią ludzi wszelkiej własności, dopóki ich dzieci nie obudzą się bezdomne na kontynencie, który podbili ich ojcowie. Władza emisji powinna zostać odebrana bankom i zwrócona ludziom, do których właściwie należy”.

Ponad 96%+ ludzi dzisiaj, którzy fałszywie twierdzą, że są Żydami, to fałszywi Żydzi Aszke-nazistowscy, którzy nie mają ani kropli krwi Judy / Żyddy w swoich żyłach, ani Jakuba / Izraela. Większość prawdziwych potomków Judy stała się chrześcijanami wieki temu, a fałszywi Żydzi chcą, aby oni, i wszyscy prawdziwi Izraelici zmarli, trwale ukradli ich pierworodztwo.

JEDYNYM sposobem na pokonanie ich jest powrót do egzekwowania doskonałego Bożego Prawa Wolności; Znieść CAŁE ich ustawodawstwo, które wzmacnia i wzbogaca ich, zubażając i zniewalając was. i zabić WSZYSTKICH zdrajców.

___
https://www.vtforeignpolicy.com/2023/09/the-ashkenazi-synagogue-of-satan-explained/

Wypowiedz się