PILNE ZAWIADOMIENIE !!! Członkowie Parlamentu Europejskiego i EMA zostali ostrzeżeni: osobiście odpowiadają za szkody spowodowane szczepieniem Covid !!!

UWAGA PILNE ZAWIADOMIENIE !! Członkowie Parlamentu Europejskiego i EMA zostali ostrzeżeni: osobiście odpowiadają za szkody spowodowane szczepieniem Covid! Oskarżamy o aktywne lub milczące torowanie drogi do drugiego Holokaustu w historii ludzkości!!
image
Odpowiedzialności za szkody i śmierci poszczepienne wysłane do EMA i wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego
16.09.2021r 📷

 

Członkowie Parlamentu Europejskiego i EMA zostali ostrzeżeni: osobiście odpowiadają za szkody spowodowane szczepieniem Covid !
Kiedy Parlament Europejski wznowił swoje prace w poniedziałek 13 września 2021 r. debatą na temat zdrowia i profilaktyki chorób (głosowanie we wtorek), list ostrzegawczy został wysłany do wszystkich członków Parlamentu Europejskiego w tym samym czasie , informowanie ich o zgłoszonej odpowiedzialności osobistej za szkody i śmierć w wyniku szczepionek COVID-19. 
Ostrzeżono również dyrektora Europejskiej Agencji Leków.📷
Do listu dołączono podsumowanie najnowszych dowodów naukowych dotyczących interakcji szczepionki z układem odpornościowym oraz list od ocalałych z Holokaustu wzywający do wstrzymania programu szczepień i zaprzestania bezprawnego przymusu medycznego. To dosłownie oznacza:Pospieszna decyzja o pierwszym szczepieniu, a później badaniach, spowodowała, że ​​polityka szczepień przeciwko COVID-19 została całkowicie usunięta z jakiejkolwiek istotnej bazy danych naukowych.
Nowe spojrzenie na immunologię SARS-CoV-2 i szczepionek przeciwko COVID-19Co dzieje się w organizmie po wstrzyknięciu szczepionek opartych na genach COVID-19? Czym ta nowa technologia „szczepienia” różni się od zwykłych metod szczepień i dlaczego jest niebezpieczna?
Co powoduje zakrzepy krwi po szczepieniu? Jak często to się dzieje i czy to prawda, że ​​szczepienie COVID-19 może powodować nieszczelności naczyń krwionośnych? 
Jeśli tak, co to oznacza dla bezpieczeństwa szczepień przypominających?W tym dokumencie (do pobrania w formacie PDF) lekarze i naukowcy odpowiadają na wszystkie te pytania w oparciu o najnowsze i największe dostępne dowody naukowe. 
Wyjaśniają, w jaki sposób różne publikacje z 2021 r. znacznie poszerzyły naukowe zrozumienie odporności na SARS-CoV-2, a tym samym także zrozumienie zagrożeń i korzyści szczepionek COVID-19. Ponieważ program szczepień przeciwko COVID-19 był prowadzony zgodnie z mottem „najpierw zaszczep się – potem zbadaj”, uniemożliwiło to niestety niezbędne zrozumienie zagrożeń związanych z planem pospiesznych szczepień, ponieważ wyniki nie były dostępne wcześniej.
Ponieważ w żadnym badaniu klinicznym nie podano więcej niż dwóch wstrzyknięć szczepionki, ważne jest, aby lekarze i pacjenci rozumieli, jakie są najnowsze dowody naukowe dotyczące interakcji między szczepionkami a układem odpornościowym oraz skutków szczepień przypominających.
Twierdzimy, że szczepienia przypominające są niebezpieczne w sposób, którego nigdy nie widziano w historii szczepień. Dzieje się tak, ponieważ powtarzające się wzmacnianie odpowiedzi immunologicznej powtarza intensywność samego ataku.
Ostrzeżenie wraz z odpowiednimi dokumentami można znaleźć w formacie PDF do pobrania tutaj .List otwarty i powiadomienie o odpowiedzialności od lekarzy i naukowców do EMA i członków Parlamentu Europejskiego w sprawie szczepienia przeciwko Covid-19
Panie i Panowie!
W marcu 2021 r. uświadamialiśmy światu, że zatwierdzenie tak zwanych szczepionek przeciw COVID-19 opartych na genach było przedwczesne i lekkomyślne, a ich podanie było niezgodne z Kodeksem Norymberskim.
 Nasze obawy dotyczące potencjalnych zagrożeń związanych z czynnikami eksperymentalnymi były oparte na ogólnej wiedzy podręcznikowej z zakresu immunobiologii i medycyny.
Proste rozważania doprowadziły do ​​przewidywania, że ​​podawanie środków może wywołać różne zdarzenia patologiczne, w tym zagrażające życiu zdarzenia zakrzepowo-zatorowe.
Zwrócono się do nich o zawieszenie programu szczepień do czasu zadowalającego rozwiązania tych obaw.
Prośba ta została zignorowana, a program szczepień został uruchomiony na całym świecie, z katastrofalnymi skutkami, o których bez wątpienia zdajecie sobie sprawę.
Nasze pierwotne obawy zostały potwierdzone, a w 2021 roku nowe odkrycia naukowe ujawniły dalsze związki, które prowadzą do obrażeń i śmierci z powodu substancji eksperymentalnych.
Pospieszna decyzja o pierwszym szczepieniu, a później badaniach, spowodowała, że ​​polityka szczepień przeciwko COVID-19 została całkowicie usunięta z jakiejkolwiek istotnej bazy danych naukowych. Aktualny stan tragedii podsumowano w załączonym dokumencie. Rozważając wprowadzenie ogólnego obowiązku podawania szczepionki, która jest naukowo przeciwwskazana, zwracamy uwagę na niedawno opublikowane dochodzenia w ramach Ustawy o Wolności Informacji, które ujawniają kryminalną błahość w procesie zatwierdzania szczepionki przeciw COVID, w tym wprowadzają w błąd Komitet ds. Produktów Leczniczych dla stosowania u Ludzi, czy przeprowadzono niezależny przegląd danych z badań rejestracyjnych szczepionek.
Niewinne i bezbronne dzieci są teraz ofiarami bezbożnego i niedbale uregulowanego programu szczepień.  Oskarżamy o aktywne lub milczące torowanie drogi do drugiego Holokaustu w historii ludzkości.
 Ocaleni z Pierwszego Holokaustu i ich rodziny z własnej inicjatywy wnieśli przeciwko tobie ten sam zarzut.
Niniejszym informujemy, że zostaniesz pociągnięty do osobistej i indywidualnej odpowiedzialności za spowodowanie przewidywalnych i możliwych do uniknięcia szkód i śmierci spowodowanych szczepionkami COVID-19, a także za pomoc w zbrodniach przeciwko ludzkości zdefiniowanych jako czyny celowo zdefiniowane jako bycie częścią szeroko zakrojonej lub systematycznej polityki przeciwko cywilów oraz we wspieraniu polityki rządu.
Powaga twoich działań jest niniejszym jasno przedstawiona światu.
W trosce o siebie i swoje rodziny wstań i odpowiedz. Albo przejdziesz do historii z nieusuwalnym poczuciem winy i wstydem.
podpisali
Lekarze dla etyki Covid
Jesteśmy lekarzami i naukowcami z 30 krajów, starającymi się stać na straży etyki medycznej, bezpieczeństwa pacjentów i praw człowieka w odpowiedzi na COVID-19.
Jesteśmy międzynarodowym stowarzyszeniem prawników, lekarzy, naukowców, dziennikarzy oraz przedstawicieli innych zawodów. Reprezentujemy interesy wszystkich ludzi na świecie, którzy dążą do życia w wolności, samostanowieniu, godności i prawdomówności.
https://doctors4covidethics.org/
Źródła
https://childrenshealthdefense.eu/covid-19/notices-of-liability-for-vaccine-harm-and-death-sent-to-the-ema-and-all-members-of-the-european-parliament/

Wypowiedz się