Potrzeba egzopolityki: implikacje pozaziemskich teorii spiskowych dla decydentów politycznych i globalnego pokoju

Badanie nr 1

Opublikowano 20 stycznia 2003 (zaktualizowano w październiku 2003)

www.egzopolityka.org

© Michael E. Salla, PhD

drsalla@exopolitics.org

Abstrakt

Według sondażu Roper z września 2002 r. dwie trzecie obywateli USA nie wierzy, że ich rząd ujawnia prawdę o obecności istot pozaziemskich (ET) w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat w USA, a 60% poparło ujawnienie tego przez rząd federalny. Informacja. Historia rzekomej obecności istot pozaziemskich zaowocowała licznymi książkami, filmami, artykułami, stronami internetowymi i teoriami spiskowymi na temat różnych działań i intencji istot pozaziemskich oraz tajnymi wysiłkami różnych agencji rządowych w odpowiedzi na obecność istot pozaziemskich. Wiele z tych popularnych teorii spiskowych jest często niespójnych pod względem intencji, działań i wpływu istot pozaziemskich oraz tajnych organizacji rządowych stworzonych w odpowiedzi na obecność istot pozaziemskich.Te teorie spiskowe obejmują spektrum od wojowniczego pragnienia istot pozaziemskich, by pozbawić ludzkość suwerennej kontroli nad planetą, do życzliwego pragnienia pomocy ludzkości w rozwiązaniu jej niezliczonych problemów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych; i ewoluować jako gatunek. Jeśli chodzi o zaangażowanie tajnych agencji rządowych, teorie spiskowe wahają się od niewybieralnych urzędników rządowych, którzy chcą przejąć władzę polityczną przez „rząd cieni”, po oświecone wysiłki zmierzające do stopniowego przygotowania opinii publicznej na zaskakującą prawdę dotyczącą ET obecność.teorie spiskowe wahają się od niewybieralnych urzędników rządowych, którzy zamierzają przejąć władzę polityczną poprzez „rząd cieni”, po oświecone wysiłki zmierzające do stopniowego przygotowania opinii publicznej na zaskakującą prawdę dotyczącą obecności ET.teorie spiskowe wahają się od niewybieralnych urzędników rządowych, którzy zamierzają przejąć władzę polityczną poprzez „rząd cieni”, po oświecone wysiłki zmierzające do stopniowego przygotowania opinii publicznej na zaskakującą prawdę dotyczącą obecności ET.

Niniejsze studium badawcze jest zwieńczeniem dwuletnich badań nad popularnymi teoriami spiskowymi dotyczącymi obecności pozaziemskiej, tajnych wysiłków rządu w celu ukrycia tych informacji z sfery publicznej; oraz implikacji politycznych dla wybieranych urzędników i ogółu społeczeństwa. Studium dokonuje przeglądu różnych źródeł pierwotnych wspierających obecność pozaziemską; główne teorie spiskowe lub „perspektywy ET” generowane przez te źródła; główni zwolennicy różnych „perspektyw”; orientacja moralna odpowiednich elementów ET znajdujących się w każdej perspektywie; analizuje konsekwencje dla decydentów i ogółu społeczeństwa; i wreszcie sformułować szereg zaleceń politycznych, które wspierają potrzebę egzopolityki i przyczyniają się do globalnego pokoju.

o autorze

Dr Michael E. Salla był wykładowcą w Szkole Służby Międzynarodowej Uniwersytetu Amerykańskiego w Waszyngtonie (1996-2001) oraz na Wydziale Nauk Politycznych Australijskiego Uniwersytetu Narodowego w Canberze w Australii (1994-96). Wykładał jako adiunkt na George Washington University w Waszyngtonie w 2002 roku. Obecnie bada metody Transformational Peace jako Researcher in Residence w Center for Global Peace (2001-2003) i kieruje programem Ambasadorów Pokoju w Centrum która wykorzystuje transformacyjne techniki pokojowe dla indywidualnego usamodzielnienia. Posiada tytuł doktora nauk rządowych na Uniwersytecie Queensland w Australii oraz tytuł magistra filozofii na Uniwersytecie w Melbourne w Australii. Jest autorem The Hero’s Journey Toward a Second American Century(Greenwood Press, 2002) oraz autor/współredaktor trzech innych książek: Essays on Peace (Central Queensland University Press, 1995); Dlaczego skończyła się zimna wojna (Greenwood Press, 1995); oraz islamski radykalizm, narody muzułmańskie i Zachód (1993). Jest autorem ponad siedemdziesięciu artykułów, rozdziałów i recenzji książek na temat pokoju, konfliktów etnicznych i rozwiązywania konfliktów. Prowadził badania i prace terenowe w konfliktach etnicznych w Timorze Wschodnim, Kosowie, Macedonii i Sri Lance. Zorganizował szereg międzynarodowych warsztatów z udziałem uczestników średniego i wysokiego szczebla z tych konfliktów. Dalsze materiały biograficzne znajdują się na jego stronie internetowej www.american.edu/salla/ .

Potrzeba egzopolityki:
konsekwencje dla decydentów politycznych i globalnego pokoju

Wprowadzenie [1]

Według sondażu Roper z września 2002 r. dwie trzecie obywateli USA nie wierzy, że ich rząd ujawnia prawdę o obecności istot pozaziemskich (ET) w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat w USA, a 60% poparło ujawnienie tego przez rząd federalny. Informacja. [2] Podczas konferencji prasowej w maju 2001 r. w National Press Club w Waszyngtonie, dwudziestu „informatorów” z grupy ponad stu byłych amerykańskich urzędników wojskowych, rządowych i lotniczych złożyło ustne zeznania i przedstawiło dowody na ich udział w tajnych projektach rządowych obejmujących inżynierię odwrotną technologii ET, projekty współpracy z ET lub tłumienie informacji dotyczących UFO. [3] Miniserial telewizyjny wyprodukowany przez Stevena Spielberga, Taken, był oglądany przynajmniej częściowo przez 31 milionów amerykańskich widzów w ciągu szesnastu dni od pierwszego odcinka 2 grudnia 2002 r. i wywołał spekulacje, że opinia publiczna jest przygotowywana do oficjalnego ujawnienia przez rząd obecności ET w najbliższej przyszłości. [4]

Historia obecności ET zaowocowała licznymi książkami, filmami, artykułami, stronami internetowymi i teoriami spiskowymi na temat różnych działań i intencji istot pozaziemskich oraz tajnymi wysiłkami różnych rządów w odpowiedzi na obecność ET. Wiele popularnych teorii spiskowych, które wyłaniają się z rosnącej literatury na temat obecności ET, jest często niespójnych pod względem intencji, działań i wpływu ET oraz tajnych organizacji rządowych stworzonych w odpowiedzi na obecność ET. Te teorie spiskowe obejmują spektrum od wojowniczego pragnienia istot pozaziemskich, by pozbawić ludzkość suwerennej kontroli nad planetą, do życzliwego pragnienia pomocy ludzkości w rozwiązaniu jej niezliczonych problemów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych; i ewoluować jako gatunek. Jeśli chodzi o zaangażowanie tajnych organizacji rządowych, teorie spiskowe sięgają od niewybieralnych urzędników rządowych, którzy zamierzają przejąć władzę polityczną poprzez „rząd cieni”, po oświecone wysiłki mające na celu przygotowanie opinii publicznej na zaskakującą prawdę dotyczącą obecności ET.

Intencje i działania istot pozaziemskich oraz tajnych organizacji rządowych stworzonych w celu współdziałania z istotami pozaziemskimi, jeśli obie te cechy okażą się prawdziwe, mają istotne implikacje dla tego, jak wybrani urzędnicy rządowi i opinia publiczna powinni zareagować na całe zjawisko istot pozaziemskich jako na polityczne wyzwanie szeregu opcji politycznych. Staje się to szczególnie ważne w obliczu rosnącego prawdopodobieństwa, że ​​oficjalne ujawnienie przez rząd obecności istot pozaziemskich natychmiast przeniesie temat z mrocznego świata teorii spiskowych, alternatywnej nauki i filozofii New Age do głównego nurtu polityki publicznej. Takie ujawnienie doprowadzi do narodzin nowej dziedziny polityki publicznej, „egzopolityki”, które można zdefiniować jako debatę polityczną nad wyborami, jakich muszą dokonać rządy i społeczeństwa przy formułowaniu i wdrażaniu legislacyjnych i politycznych odpowiedzi na obecność istot pozaziemskich w sprawach ludzkich.

Zamiast pozostawiać poważne badania tej nowej dziedziny polityki publicznej hipotetycznemu światu po ujawnieniu, książka ta zaleca, aby większość opinii publicznej popierała ujawnianie informacji rządowych na temat istot pozaziemskich; poszerzająca się literatura na temat obecności ET; a jakość dowodów potwierdzających obecność ET wskazuje, że egzopolityka jest już częścią krajobrazu politycznego. Istnieje potrzeba zarysowania głównych koncepcji, teorii i źródeł informacji wykorzystywanych w egzopolityce jako wyłaniającej się dziedzinie polityki publicznej. Pomoże to zarówno ogółowi społeczeństwa pragnącego zapoznać się z różnymi kwestiami politycznymi związanymi z obecnością ET, jak i nieujawnionym „specjalistom”, którzy mają informacje na temat konkretnego aspektu obecności ET (zazwyczaj na zasadzie „wiedzy koniecznej”), ale brakuje szerokiej i holistycznej wizji tego, co dzieje się w całym spektrum działań dotyczących obecności ET.

W tym artykule dokonam przeglądu głównych źródeł wspierających obecność ET; główne teorie spiskowe lub „perspektywy” generowane przez te źródła; główni orędownicy różnych „perspektyw”; dowody wspierające dla każdej perspektywy, orientacja moralna odpowiednich elementów ET znalezionych w każdej perspektywie; i analiza implikacji dla decydentów i ogółu społeczeństwa dla perspektyw najbardziej popartych dowodami. Kończę artykuł kilkoma zaleceniami politycznymi, które wspierają potrzebę egzopolityki jako dziedziny studiów.

Źródła informacji

Literatura na temat obecności ET pochodzi z różnych źródeł, które znacznie różnią się pod względem wiarygodności, dokładności i standardów naukowych. Praktycznie wszystkie te źródła działają w politycznym kontekście oficjalnej polityki rządowej, która odmawia jakiejkolwiek obecności ET lub systematycznego ukrywania takiej obecności przez tajne organizacje rządowe. Obszerną dyskusję na temat historii zjawiska UFO/ET przeprowadzili autorzy, tacy jak Richard Dolan, który omawia, w jaki sposób ukrywanie stało się częścią „fundamentu bezpieczeństwa narodowego obecności ET w USA i na całym świecie. [5]

Istnienie takiego oficjalnego „zatajania” zwiększa trudności w badaniu rzekomej obecności ET i dokładności źródeł wspierających różne perspektywy takiej obecności, ponieważ oficjalne nieujawnienie sugeruje albo hurtowe wprowadzanie w błąd lub oszustwo przez tych, którzy popierają takie perspektywy, lub tajny program rządowy, mający na celu ukrycie tych informacji przed wybranymi urzędnikami publicznymi oraz przed opinią publiczną. Jeśli rzeczywiście tak jest, co wskazują dowody przedstawione w tym artykule, to jasne jest, że badanie egzopolityki zostanie spotęgowane przez oficjalnie sponsorowane akty dezinformacji, oficjalne zaprzeczanie, a nawet zastraszanie przez tajne organizacje rządowe.

Innym kluczowym podejściem organizacji wojskowych/wywiadowczych jest „dezinformacja”, dzięki której śledczy obecności ET/UFO są spychani ze ścieżki przez funkcjonariuszy publicznych, którzy publikują zniekształcone lub fałszywe informacje. Dezinformacja, w sensie informacji, która ma rdzeń merytoryczny, jest prezentowana lub „obracana” w sposób, który odciąga osoby od drażliwych kwestii i w kierunku tych obszarów, które mogą odwracać uwagę lub zużywać energię i zasoby innych. Na przykład, słynny „dokument informacyjny Eisenhowera”, oparty na czymś, co mogło być faktycznym briefingiem na temat obecności ET, został uznany przez niektórych za sprytną dezinformację mającą na celu dzielenie i rozpraszanie badaczy obecności ET. [6]

Byli informatorzy wojskowi/wywiadowczy zeznali, że częścią ich oficjalnych obowiązków było ukrywanie, manipulowanie lub niszczenie dowodów związanych z obecnością ET. [7] Wśród tych byłych urzędników jest John Maynard, analityk wywiadu wojskowego Agencji Wywiadu Obronnego, który służył w armii amerykańskiej przez 21 lat. Maynard ujawnił następujące informacje w ekskluzywnym wywiadzie w październiku 2001 r.:

Zaangażowałem się [w UFO] podczas pobytu za granicą w Niemczech, Turcji i Korei. Obszary te nie były znane z dużej aktywności UFO. Miałem przede wszystkim możliwość zbadania kilku incydentów na marginesie i wdrożenia programów dezinformacyjnych, aby odwrócić uwagę od wojska w kierunku zjawisk paranormalnych i/lub UFO [zwolenników] na tych obszarach. Jednak punktem, którego nigdy nie ujawniłem wojsku, było to, że moja babcia wychowała mnie w przekonaniu, że UFO istnieją.

Niezależnie od tego, nadal byłem zagorzałym konserwatystą (politycznie) i stawiałem swoje obowiązki wojskowe ponad moje przekonania. Miałem postawę typu „kraj, obowiązek i honor”. Wierzyłem, że z powodu mojego poświęcenia i tego, co wydawało się być naiwnością z mojej strony, moi przełożeni wojskowi nie kwestionowali moich działań, jeśli chodzi o obalanie obserwacji UFO. Jednak bardzo zaintrygował mnie fakt, że UFO nie miały być publicznie znane i że (rząd) wolał, aby wszelkie informacje o UFO przeznaczone do publicznej konsumpcji pozostawały w sferze zjawisk paranormalnych i/lub niewiarygodnych zasobów UFO.

Kilka lat zajęło mi zorientowanie się, że to rażące lekceważenie opinii publicznej było planem mającym na celu utrzymanie presji dowodowej na pewne elementy naszego społeczeństwa. Plan polegał w zasadzie na nałożeniu ciężaru dowodu na badaczy UFO i odciągnięciu opinii publicznej od organizacji wojskowych, które były bezpośrednio zaangażowane w badania UFO. W tym planie wydedukowałem, że wojsko wykorzystywało media, aby powstrzymać tych badaczy UFO przed zbytnim zajmowaniem się tym problemem, naznaczając ich jako dziwaków, dziwaków, paranoidalnych i niewiarygodnych; jeszcze lepiej, mając ludzi, którzy chodzą za cieniami w przekonaniu, że UFO są prawdziwe, a rząd coś ukrywa. Do tej pory ten plan działał znacznie powyżej średniej, a opinia publiczna nadal ma opinię, która podąża za tym, co mówią media. [8]

Innym kluczowym podejściem organizacji wojskowych/wywiadowczych jest zastraszanie, które istniało od początku ukrywania obecności ET i można je datować na tajemniczą śmierć byłego sekretarza obrony USA. Możliwą ofiarą zastraszania, mającą na celu zachowanie tajemnicy wokół obecności ET, jest James Forrestal, sekretarz obrony za prezydenta Trumana. [9] Forrestal doznał załamania nerwowego w 1948 roku po tym, jak skarżył się, że był śledzony przez „obco wyglądających mężczyzn”, których opis był podobny do teraz słynnego „Mężczyzn w czerni”, który później odegrał znaczącą rolę w zastraszaniu świadków ET/UFO. [10]Truman ogłosił, że zwolni Forrestala w styczniu 1949 roku. Po formalnym opuszczeniu stanowiska w marcu wydarzenia potoczyły się szybko i 22 maja Forrestal został znaleziony martwy po rzekomym skoku ze swojego apartamentu VIP na 16. piętrze w Bethesda Naval Hospital. Wydarzenia związane z samobójstwem Forrestala obejmowały znaczne naruszenia bezpieczeństwa, które od dawna podsycały spekulacje, że Forrestal został zamordowany przez potężną organizację, która z łatwością mogła przeniknąć do bezpiecznego szpitala Bethesda Naval. Wielu prominentnych urzędników rządowych i wojskowych twierdzi, że Forrestal został zamordowany, ponieważ pragnął ujawnić prawdę o obecności ET. [11]

Jeśli dezinformacja i zastraszanie są tylko dwoma aspektami serii „oficjalnych” polityk i praktyk mających na celu zachowanie tajemnicy obecności ET, to rodzi to ważne pytania o to, jak potwierdzić dokładność i weryfikowalność źródeł wspierających obecność ET. Wysoce wiarygodne zeznania świadków mogą zostać podważone przez zaginięcie kluczowych dokumentów lub zapisów, które uzasadniają wiarygodność i/lub twierdzenia świadków i/lub urzędników rządowych/wojskowych. Z drugiej strony nie można po prostu założyć, że zeznania i dokumenty dotyczące obecności ET są faktycznymi raportami niezależnych świadków/byłych pracowników rządowych lub dokładnymi dokumentami. Takie raporty mogą w niektórych przypadkach być częścią oficjalnie usankcjonowanego programu „dezinformacji” mającego na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej w całości lub w części od prawdy o obecności ET.

Zacznę teraz od opisania głównych źródeł wspierających obecność PZ i które dostarczają treści różnych perspektyw PZ, które zostaną przedstawione w dalszej części tego artykułu. Źródła te zostaną zgrupowane w siedmiu kategoriach, a kategorie te zostaną przedstawione w kolejności, która wydaje się najbardziej przekonująca dla krytycznego czytelnika w środowisku politycznym sprzed ujawnienia. Źródła te otrzymają ranking pod względem siły dowodowej gdzieś w przedziale: Silne-Umiarkowane-Słabe. Opracowując te rankingi, kieruję się rozumowaniem, które posłużyłoby się ławie przysięgłych w sądzie przy przeszukiwaniu dostępnych dowodów w konkretnej sprawie. Nacisk kładziony jest na zidentyfikowanie najsilniejszych dowodów i wydanie werdyktu na temat wiarygodności tego przy ustalaniu winy lub niewinności. Rankingi nie są wykorzystywane do odrzucenia znaczenia dowodów na obecność ET dostarczanych przez różne źródła, ale wyłącznie do określenia, jakie dowody dostarczają najsilniejszego wsparcia dla obecności ET w umysłach ogółu społeczeństwa i zainteresowanych urzędników publicznych. Rankingi te zostaną następnie wykorzystane do analizy politycznego znaczenia różnych kwestii związanych z obecnością ET, które zostaną przeanalizowane w kolejnych rozdziałach.

Kategoria A – Sygnaliści

Pierwsza kategoria źródeł informacji o obecności ET to raporty i zeznania byłych urzędników rządowych lub wojskowych i/lub personelu lotnictwa cywilnego, którzy mieli bezpośredni kontakt z UFO i/lub dowody obecności ET. Najsłynniejszym incydentem związanym z UFO w USA jest zgłoszona katastrofa statku w kształcie spodka zajętego przez ET w Roswell w stanie Nowy Meksyk w 1947 roku. Początkowe odkrycie oficera wywiadu wojskowego wysłanego na miejsce, majora Jesse Marcela, było takie, że szczątki z awarii były jak „latający dysk”. Oficer ds. informacji w bazie lotniczej Roswell Army Airbase następnie zatwierdził komunikat prasowy rankiem 8 lipca [12]To natychmiast wywołało nagłówki na całym świecie i po tym, jak major Marcel został wysłany do Waszyngtonu, generał brygady Roger Ramey ogłosił prasie światowej, że major Marcel się pomylił i „latający dysk” był eksperymentalnym balonem pogodowym. W kolejnym wywiadzie, lata po incydencie, który podsycił twierdzenia o rządowym spisku mającym na celu ukrycie tego, co wydarzyło się w Roswell, major Marcel zapewnił, że został uciszony przez przełożonych i powiedział: „To nie było nic z tej Ziemi. Tego jestem całkiem pewien… Będąc w wywiadzie, znałem wszystkie materiały stosowane w samolotach i podróżach lotniczych. To nie było takie. To nie mogło być. [13]

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat od katastrofy w Roswell, był powolny, ale stały strumień byłych urzędników rządowych lub wojskowych, którzy chcieli ujawnić informacje o obecności ET. Należy zauważyć, że ci byli urzędnicy zazwyczaj składali przysięgę w tajemnicy, że nie będą ujawniać informacji o swoich dawnych obowiązkach i narażają się na poważne kary finansowe lub karne za złamanie ich przysięgi, a także narażają reputację i przyjaźnie wypracowane przez lata ich wykonywania służby urzędowej. W przypadku armii amerykańskiej odpowiednia przysięga nosi nazwę „Przysięga w przypadku nieumyślnego narażenia na niejawne dane lub informacje dotyczące bezpieczeństwa”, a James Goodell, były oficer Sił Powietrznych, opisuje konsekwencje złożenia tej przysięgi:

… rezygnujesz ze swoich konstytucyjnych praw. Podpisujesz kartkę mówiącą, że jeśli naruszysz umowę o bezpieczeństwie… bez procesu, bez prawa do apelacji, pójdziesz do federalnego więzienia Leavenworth na dwadzieścia lat. To naprawdę duża zachęta do trzymania gęby na kłódkę. [14]

Znanym demaskatorem ujawniającym ostatnio swoje oficjalne działania związane z obecnością ET jest były wysoki rangą urzędnik Pentagonu, pułkownik Philip Corso (w stanie spoczynku), który służył w administracji Eisenhowera, a później kierował Działem Technologii Zagranicznych w departamencie badań i rozwoju armii. Po ponad trzydziestu latach milczenia pułkownik Corso publicznie ujawnił w swojej książce „Dzień po Roswell” z 1997 r ., że kierował ściśle tajnym projektem inżynierii wstecznej technologii ET odzyskanej po katastrofie w Roswell. [15]Napisał, że jego projekt z powodzeniem wprowadził wiele technologii ET poddanych inżynierii wstecznej zarówno dla sektora wojskowego, jak i cywilnego. Firmy, które skorzystały z tego tajnego projektu, to między innymi IBM, Hughes Aircraft, Bell Labs i Dow Corning. Corso twierdzi, że szybki postęp technologiczny w ciągu ostatnich 50 lat w zakresie światłowodów, układów scalonych, sprzętu noktowizyjnego i włókien o wysokiej wytrzymałości, takich jak kamizelka kuloodporna z kevlaru, był bezpośrednim wynikiem tych tajnych projektów.

Pomimo wielokrotnych odmów tajnych rządowych programów mających na celu inżynierię wsteczną technologii ET odzyskanej w Roswell i innych miejscach katastrofy, nieustające wysiłki rządu na rzecz stłumienia obecności ET są nadal zagrożone przez ujawnienie byłych urzędników wojskowych, rządowych i lotniczych,  którzy brali udział w tych tajnych projektach i/lub byli świadkami UFO i/lub nawet ET. Dr Steven Greer, dyrektor Disclosure Project, organizacji non-profit, której celem jest zakończenie oficjalnej tajemnicy obecności ET, przedstawił wybraną liczbę tych świadków prasie i opinii publicznej na konferencji prasowej w maju 2001 r. w National Press Club w Waszyngtonie. Dr Greer zebrał zeznania ponad 100 świadków na taśmie i w formacie wideo i udostępnił je opinii publicznej oraz dochodzeniu w Kongresie.[16]   Jedno z bardziej odkrywczych zeznań pochodzi od byłego astronauty Apollo, Edgara Mitchella:

… kiedy dowiedziałem się, że kosmici naprawdę istnieją, nie byłem zbyt zaskoczony. Ale to, co mnie zaszokowało, kiedy dziesięć lat temu zacząłem badać doniesienia pozaziemskie, to stopień, w jakim dowód został zatuszowany. Nie tylko rząd Stanów Zjednoczonych milczał o wizytach obcych. Byłoby aroganckim, gdyby Amerykanin taki jak ja zakładał, że obcy zdecydują się tylko odwiedzić mój kraj. Rzeczywiście, słyszałem przekonujące historie o rządach na całym świecie, które wiedzą o wizytach obcych – w tym o rządzie brytyjskim. [17]

Jako źródło informacji o obecności ET, byli urzędnicy rządowi, wojskowi i lotnicy mają wysoką wiarygodność ze względu na działania, które wykonywali w ramach swoich oficjalnych stanowisk. Kary finansowe i prawne, jakie ci byli urzędnicy ryzykują w związku z naruszeniem ich przysięgi zachowania tajemnicy, a także możliwe szkody dla ich reputacji i przyjaźni, sugerują, że osoby o wysokiej uczciwości są zaniepokojone ciągłym nieujawnianiem obecności ET i ukrytym spiskiem rządowym, aby to ukryć, poprzez kampanię zastraszania, dezinformacji i tajności. W sądzie zeznania „informatorów” są bardzo mocne i same mogą z powodzeniem ustalić winę lub niewinność, nawet jeśli nie można przedstawić żadnych dowodów fizycznych. Podsumowując, tę kategorię informacji można uznać za „silne” ze względu na weryfikowalne referencje tych, którzy twierdzą, że mają doświadczenie z pierwszej ręki obecności ET, spójność ich zeznań i ich ogólną liczbę.

Kategoria B – Porwania/Kontakty

Wiele informacji pochodzących od osób twierdzących, że zostały uprowadzone/skontaktowane przez ET, pochodzi z pionierskiej pracy Budda Hopkinsa, dr Davida Jacobsa i dr Johna Macka, w leczeniu osób, które najwyraźniej cierpią na skutek takich wizyt. [18] Raporty te wzrosły w liczbach i zazwyczaj skupiają się na doświadczeniu, które jest zaskakująco jednolite, gdy osoby twierdzą, że zostały uprowadzone i przeszły szereg procedur medycznych przez jedną lub więcej ras ET. Korzystając z różnych narzędzi terapeutycznych, w tym hipnozy, dr Mack znalazł zaskakującą spójność w różnych i niepowiązanych ze sobą przypadkach, które zbadał, które opisał w swojej pierwszej książce:

Każda z trzynastu osób, których przypadki są opisane w tej książce – a właściwie każdy z siedemdziesięciu sześciu uprowadzonych, z którymi pracowałem – opowiada wyjątkową historię. Indywidualne różnice mogą być prawdopodobnie wytłumaczone na podstawie różnych osobowości doświadczających i różnorodności okoliczności w samych porwaniach. Ale to, co od początku moich badań uznałem za tak niezwykłe, to łatwo rozpoznawalne wzorce, które wyłaniają się, gdy narracje przypadków są uważnie analizowane. [19]

Mack opublikował swoje odkrycia w wielu książkach i czasopismach naukowych, które później stały się tematem popularnego filmu. W 1995 roku Mack był współgospodarzem konferencji w Massachusetts Institute of Technology, podczas której przedstawiono szereg naukowych prezentacji „zjawiska uprowadzeń” i jego znaczenia dla ludzkości. [20] Rosnąca liczba przypadków uprowadzenia doprowadziła do tego, że kategoria ta zyskała na znaczeniu jako wiarygodne źródło dowodu na obecność ET. Szacunki dotyczące liczby uprowadzeń w USA sięgają nawet kilku milionów, co oznacza ogromną bazę danych potencjalnych informacji o obecności ET. Ta baza danych jest stale udoskonalana, ponieważ badacze opracowują narzędzia analityczne i techniki terapeutyczne do odpowiedniego radzenia sobie z przypadkami uprowadzenia/kontaktu.

Ogólnie rzecz biorąc, druga kategoria informacji wyróżnia się spójnością i konsekwencją różnych raportów z uprowadzeń oraz zebranych dowodów na obecność ET. Badacze i zbieracze tych informacji mają wysokie kwalifikacje w stosowaniu technik psychologicznych i są pionierami w zakresie rygorystycznych standardów oceny dowodów. W sądzie takie zeznania byłyby bardzo przekonujące ze względu na ich konsekwencję i spójność. Ta kategoria źródłowa będzie zatem uszeregowana, jako silna.

Kategoria C – Raporty świadków/obserwacji

Trzecią kategorią źródeł informacji o obecności ET są zeznania tych, którzy byli świadkami ET/UFO. Stanowią one większość dostępnej literatury na temat obecności ET i często towarzyszą im fizyczne dowody w postaci fotografii, obrazów radarowych, filmów wideo, a nawet artefaktów ET. Obserwacje UFO/ET krótko po drugiej wojnie światowej były tak przytłaczające pod względem częstotliwości i zasięgu, że Siły Powietrzne USA rozpoczęły trzy kolejne śledztwa, które zostały oznaczone jako Znak Operacji (1947-48); Operacja Grudge (1948-1952); oraz Operacja Niebieska Księga (1952-69). [21]  Projekt Blue Book odrzucił przytłaczającą masę dowodów podanych w 12 618 obserwacjach jako błędnie zidentyfikowane samoloty lub możliwe do wytłumaczenia przyczynami naturalnymi i pozostawił stosunkowo niewielką część przypadków, 701 jako „niezidentyfikowane”. Niezależna ocena przeprowadzona przez University of Colorado, Condon Report, zaleciła zakończenie Projektu Blue Book. [22] Zamiast zakończyć sprawę wizyty UFO, wywołało to tylko więcej kontrowersji w związku z tym, co wielu twierdziło, że jest stronniczością Przewodniczącego w ignorowaniu ważnych dowodów i zalecaniu zakończenia Projektu. [23] Dla wielu raport Condona był kolejnym przykładem sprytnie zaaranżowanego tajnego spisku rządowego mającego na celu ukrycie prawdy przed amerykańską opinią publiczną.

Pomimo kontrowersji związanych z zakończeniem najbardziej znanego oficjalnego śledztwa w sprawie zjawiska UFO, wciąż napływały nowe doniesienia świadków, dodając do i tak już imponującej ilości materiałów wspierających obecność ET. Wśród niezadowolonych z zakończenia Projektu Blue Book i pragnących dokładniejszego i bardziej przejrzystego śledztwa wyróżniał się dr Allen Hynek. [24]   Dr Hynek, wybitny astronom, służył jako konsultant astronomiczny przy projektach Grudge i Blue Book w latach 1949-69; i zaczynał jako wybitny demaskator tego, co dyskredytował jako „psychologicznego powojennego szaleństwa na latających spodkach, które zdawały się ogarniać cały kraj oraz naiwności i łatwowierności naszych bliźnich, którzy zostali nabrani przez tak oczywiste „bzdury” ”. [25]Później stał się potężnym orędownikiem wiarygodności dowodów potwierdzających obecność ET; udzielił wywiadów, obszernie pisał i organizował naukowe badania zjawiska UFO jako dyrektor Centrum Badań UFO. [26]

Inicjatywa sfinansowana przez Laurence’a Rockefellera na początku lat 90. zaowocowała raportem, który został przekazany Kongresowi USA i decydentom politycznym na całym świecie, a następnie opublikowany jako dokument informacyjny UFO: Best Available Evidence . [27] Była to kompilacja najlepszych przypadków obserwacji, które można wykorzystać do zmuszenia rządów do pełnego ujawnienia wszystkich informacji o UFO/ET. Projekt ujawnienia Stevena Greera był również bardzo istotny w kompilowaniu zeznań świadków dotyczących UFO/ET. [28] Organizacje takie jak Mutual UFO Network nadal utrzymują popularną stronę internetową, organizują coroczne spotkania z najnowszymi dowodami na obserwacje i sponsorują dyskusję na temat wydarzeń w dziedzinie badań UFO. [29]

Ogólnie rzecz biorąc, trzecia kategoria informacji wyróżnia się spójnością i konsekwencją różnych zeznań świadków i zebranych dowodów obecności ET/UFO. Badacze i zbieracze tych informacji mają wysokie kwalifikacje i zazwyczaj przy ocenie dowodów stosują rygorystycznie opracowane standardy naukowe. Chociaż ta kategoria dostarcza mocnych dowodów na istnienie UFO jako samolotów przewyższających możliwości powszechnie znanych samolotów, toczy się prawdziwa debata, czy są to autentyczne statki pilotowane przez ET, czy ściśle tajne pojazdy wojskowe. W sądzie takie zeznania byłyby bardzo przekonujące dla UFO, ale prowadziłyby do pewnej niepewności co do zakresu zaangażowania ET. W związku z tym ta kategoria źródłowa będzie sklasyfikowana jako silna-umiarkowana.

Kategoria D – Dokumenty dowodowe

W latach 80-tych do badaczy UFO zaczęło „wyciekać” wiele dokumentów, które dostarczyły niezwykłego wsparcia dokumentacyjnego dla istnienia istot pozaziemskich i wysiłków rządu w odpowiedzi na obecność istot pozaziemskich. Te „wyciekły” dokumenty dotyczyły takich tematów, jak rozporządzenie wykonawcze prezydenta Trumana ustanawiające ściśle tajny komitet koordynujący sprawy ET, skład grupy koordynującej politykę powołanej przez Trumana – Majestic 12; dokument informacyjny dla prezydenta Eisenhowera; raporty tajnej „Jednostki ds. Zjawisk Międzyplanetarnych” osadzonej w wywiadzie wojskowym; oraz raport Alberta Einsteina i Maxa Oppenheimera na temat relacji z rasami pozaziemskimi. [30]Dokumenty Majestic od czasu ich pojawienia się wzbudzają ogromne kontrowersje. Znany krytyk Phillip Klass oświadczył: „Albo [dokumenty] są największą wiadomością ostatnich dwóch tysiącleci, albo jednym z największych oszustw, jakie kiedykolwiek próbowano przeciwko społeczeństwu”. [31]

Innym źródłem dokumentów dowodowych dotyczących kwestii związanych z ET/UFO są wcześniej sklasyfikowane dokumenty pozyskane przez różne osoby uzyskujące dostęp do departamentów rządowych/wojskowych na podstawie wniosków Ustawy o wolności informacji (FOIA). Najbardziej obszernym zbiorem wcześniej sklasyfikowanych dokumentów, pozyskanych dzięki prośbom FOIA, jest Black Vault, który jest stroną internetową założoną przez Johna Greenewalda Jr. w 1996 roku. [32]Baza danych zawiera obszerne informacje na temat szeregu projektów, które są interesujące dla badaczy obecności ET. Jednak najbardziej wrażliwe informacje na temat obecności ET nie są ujawniane w procesie FOIA ze względu na zwolnienie, które istnieje dla odtajnienia dokumentów, które mają wpływ na bezpieczeństwo narodowe. Sędzia federalny może po prostu podtrzymać prawo odpowiedniej agencji do nieujawniania informacji objętych jednym z dziewięciu wyjątków związanych z odtajnieniem dokumentów niejawnych. Należą do nich: polityka obronna lub zagraniczna, prywatność osób, interesy majątkowe biznesu oraz funkcjonowanie rządu.

Podsumowując, dostępne dokumenty potwierdzające szereg kwestii, projektów i wydarzeń dotyczących obecności ET są ograniczone pod względem zakresu i szczegółów i odnoszą się wyłącznie do odtajnionych dokumentów, które sędzia federalny uznałby za niewystarczające implikacje dla bezpieczeństwa narodowego, aby uzasadnić ich wykluczenie z FOIA. Co więcej, nie można wykluczyć, że ujawnione dokumenty mogą w niektórych przypadkach stanowić część skoordynowanej strategii dezinformacyjnej mającej na celu wprowadzenie w błąd badaczy obecności ET. Ujawnione dokumenty uzyskane poza procesem FOIA rodzą ważne pytania dotyczące ich legalności i dokładności, ale mimo to zawierają bogactwo informacji z dokumentów niejawnych, które, jeśli były autentyczne, posiadały wcześniej najwyższą klauzulę tajności „ściśle tajne”. W sumie, rola urzędników publicznych odpowiedzialnych za sprawy ET w udostępnianiu dokumentów za pośrednictwem FOIA lub „wycieku” sugeruje, że istnieje możliwość dezinformacji w czasie i znaczeniu różnych dokumentów. W konsekwencji tej kategorii można nadać pozycję dowodową nieco poniżej dwóch pierwszych zbadanych dotychczas. ZA Dlatego do tej kategorii przypisywany jest ranking mocny-umiarkowany .

Kategoria E — Zdalne oglądanie

Piąta kategoria źródeł pochodzi od uczestników projektów Remote Viewing. Remote Viewing to technika gromadzenia informacji wywiadowczych, która była przedmiotem kilku finansowanych przez rząd projektów organizowanych w Instytucie Badawczym Stanforda od wczesnych lat 70. do 1989. [33] Projekty te zostały zainicjowane w wyniku badania technik psychicznych stosowanych przez Sowietów, Unię i jej państwa satelickie. Według Shieli Ostrander i Lynn Schroeder, autorów książki z 1970 roku Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain, Stany Zjednoczone pozostawały daleko w tyle za Sowietami, jeśli chodzi o wykorzystanie tych psychicznych technik do takich działań, jak zbieranie informacji wywiadowczych. Rzeczywiście, psychiczne techniki używane przez nazistowskie Niemcy w komunikowaniu się z rasami pozaziemskimi odegrały kluczową rolę w zapewnieniu im technologicznej przewagi zarówno nad Zachodem, jak i Związkiem Radzieckim. Potwierdzenie programu teleobserwacji przyszło we wrześniu 1997 roku wraz z oficjalną odpowiedzią CIA na prośbę FOIA od Johna Greenewalda o informacje na temat programu teleobserwacji prowadzonego przez CIA i wojsko USA oraz wykorzystania mediów:

Jak być może już wiesz, Projekt Gwiezdne Wrota był jedynym konkretnym, raczej krótkotrwałym programem, który zajmował się badaniami nad zjawiskiem parapsychologicznym znanym jako „zdalne oglądanie”. Jednak w ostatnich latach zaczęliśmy używać „Gwiezdnych wrót” jako rubryki dla serii projektów badawczych CIA i wojska USA na odległość. Wszystkie zapisy związane z twoim drugim przedmiotem, “wszystkie dokumenty związane ze zdalnym podglądem i wykorzystaniem medium w operacjach DoD” są zawarte w kolekcji Gwiezdnych Wrót, opisanej poniżej. Omówione tu projekty są martwe; dziś CIA nie finansuje badań na odległość. [34]

W Stanach Zjednoczonych zdalne oglądanie zostało zapoczątkowane przez naukowców Russella Targa i Harolda Puthoffa, którzy wyszkolili widzów poruszania się w przestrzeni, aby przemieścili część swojej świadomości do wyznaczonych miejsc, nieznanych zdalnym widzom, w celu uzyskania informacji wywiadowczych. [35]  Zdalni widzowie otrzymywali po prostu zestaw współrzędnych składający się z losowo wygenerowanych kodów numerycznych i poinstruowani, aby zrelacjonowali, co zaobserwowali. Pozorny sukces tych projektów jako narzędzia gromadzenia danych wywiadowczych na temat obecności ET i innych tematów interesujących różne agencje wywiadowcze doprowadził do przeszkolenia wielu osób w zakresie rygorystycznych standardów i protokołów tego procesu. Wielu z tych zdalnych obserwatorów napisało później o swoich doświadczeniach z obserwacji obecności ET i rozpoczęło szkolenie innych w tym procesie. Wśród ważniejszych z nich był dr Courtney Brown, który napisał dwie popularne książki na temat teleobserwacji, które skupiają się na obecności istot pozaziemskich, i wraz z wieloma innymi próbuje rozwinąć teleobserwację jako naukowo wiarygodne narzędzie do zbierania informacji. [36]Informacje na temat istot pozaziemskich gromadzone przez zdalnych obserwatorów są często dość zaskakujące w swoich implikacjach. Na przykład, Brown opisuje resztki marsjańskiej cywilizacji i relacji z Ziemią: „Nie są Marsjanami na Ziemi, ale trzeba jasno myśleć o konsekwencjach tego wcześniejszego dzwonka alarmowego. Ci Marsjanie są zdesperowani. Podobno na Marsie mają bardzo prymitywne pomieszczenia mieszkalne. Nie mogą żyć na powierzchni. Ich dzieci nie mają przyszłości w swoim rodzinnym świecie. Ich dom jest zniszczony; to planeta pyłu”. [37]Być może co ważniejsze, zdalni widzowie opisali federację światów odpowiedzialną za kontrolowanie ewoluujących planet, takich jak Ziemia. W różnych sesjach zdalni widzowie opisywali naturę siedziby głównej tej Federacji oraz sposoby, jakimi te rasy pozaziemskie wpłynęły na zachowanie. [38]

Biorąc pod uwagę nowość i stosunkowo niedawne pojawienie się Telewizji jako narzędzia do gromadzenia danych wywiadowczych, które ma wiarygodne, choć kontrowersyjne podstawy naukowe, w „badaniach psychicznych” ta kategoria informacji może zostać sklasyfikowana poniżej dwóch pierwszych pod względem wiarygodności i obiektywizmu. Relacje i historia zdalnego widzenia w kategoriach badań psychicznych z pewnością sytuują się poza głównym nurtem oczekiwań co do rzetelnych i wiarygodnych informacji o obecności istot pozaziemskich. Jakość i referencje zdalnych widzów mogą zaimponować ławie przysięgłych w sądzie, ale zeznania złożone przez zdalnych widzów same w sobie byłyby niewystarczające do ustalenia winy lub niewinności w sprawie. Podczas gdy informacje dostarczane przez zdalnych widzów konsekwentnie wykazują wysoki stopień dokładności, stopień przedmiotowej podmiotowości plasuje tę kategorię dowodów nieco poniżej zeznań „świadków” lub „informatorów”. W związku z tym Remote Viewing można przypisać ranking dowodowy jako umiarkowany.

Kategoria F – Archeologia niezależna

Szóstą kategorią źródeł są prace archeologów, którzy specjalizują się w tłumaczeniu lub interpretacji archeologicznych dowodów historycznej obecności ET. Teorie i tłumaczenia rozległych archiwów publicznych i zabytków ze świata starożytnego oferowane przez tych niezależnych archeologów, często kierowane przez „niezależnych archeologów”, którzy działają poza archeologią głównego nurtu z siedzibą w instytucjach publicznych i uniwersytetach, nadal przyciągają publiczność na całym świecie. Wśród bardziej znanych publicznie jest Erich von Daniken, którego Rydwany bogów stały się fenomenalnym bestsellerem po opublikowaniu w 1969 roku. [39] Innym najlepiej sprzedającym się autorem jest Graham Hancock, którego Fingerprints of the Gods, okazał się niezwykle popularny dzięki swoim spekulatywnym teoriom opartym na zapomnianych starożytnych cywilizacjach i astronomicznych wskaźnikach do domów odległych przodków ET. [40]   Innym, być może mniej znanym, ale nie mniej kontrowersyjnym przykładem jest sumeryjski uczony Zechariah Sitchin, który przetłumaczył tysiące starożytnych sumeryjskich tekstów pismem klinowym opisujących starożytną obecność ET na planecie. [41] Sitchin opisuje swoje kontrowersyjne podejście do tłumaczenia sumeryjskiego i innych starożytnych tekstów biblijnych w prologu do swojej pierwszej książki opublikowanej w 1976 roku:

Stary Testament wypełniał moje życie od dzieciństwa. Kiedy zasiano ziarno tej książki, prawie pięćdziesiąt lat temu, zupełnie nie zdawałem sobie sprawy z toczących się wówczas debat między Ewolucją a Biblią. Ale jako młody uczeń studiujący Genesis w oryginale hebrajskim, stworzyłem własną konfrontację. Czytaliśmy pewnego dnia w rozdziale VI, że kiedy Bóg postanowił zniszczyć ludzkość przez Wielki Potop, „synowie bóstw”, którzy poślubili córki ludzi, byli na Ziemi. Hebrajski oryginał nazwał ich Nefilim; nauczyciel wyjaśnił, że chodziło o „gigantów”; ale sprzeciwiłem się: czy nie oznaczało to dosłownie „Ci, którzy zostali zrzuceni”, którzy zstąpili na Ziemię? Zostałem upomniany i kazano mi zaakceptować tradycyjną interpretację. W następnych latach, kiedy uczyłem się języków, historii i archeologii starożytnego Bliskiego Wschodu, Nefilim stali się obsesją. Znaleziska archeologiczne i odszyfrowanie sumeryjskich, babilońskich, asyryjskich, hetyckich, kananejskich i innych starożytnych tekstów i epickich opowieści coraz bardziej potwierdzały dokładność biblijnych odniesień do królestw, miast, władców, miejsc, świątyń, szlaków handlowych, artefaktów, narzędzi i zwyczajów starożytności. Czy nie nadszedł zatem czas, aby przyjąć słowo tych samych starożytnych zapisów dotyczących Nefilim jako odwiedzających Ziemię z niebios? [42]

Choć poprzednio niezależni, Sitchin i inni autorzy z tej kategorii zazwyczaj tworzą wysokiej jakości prace, które nadal budzą kontrowersje wśród archeologów głównego nurtu. Kontrowersje i subiektywność otaczające te debaty dotyczące archeologicznych dowodów obecności starożytnych istot pozaziemskich i dokładnych tłumaczeń starożytnych tekstów wymagają niskiej rangi w tej kategorii informacji. W sądzie takie dowody mogłyby zostać uznane za pomocne w odkryciu kontekstu lub tła zjawiska, ale nie byłyby rozstrzygające. Dlatego dowód w tej kategorii zostanie przypisany w rankingu słaby-umiarkowany .

Kategoria G – Kanały

Siódmym i najbardziej kontrowersyjnym źródłem informacji o obecności istot pozaziemskich są prace tych, którzy twierdzą, że są w telepatycznej komunikacji z różnymi rasami istot pozaziemskich. Większość z tych „kanałów” ma niewiele akademickich lub zawodowych referencji, ale to nie przeszkodziło im w zdobyciu międzynarodowego rozgłosu jako przywódcy lub rzecznicy ruchu Alternatywy/New Age. W czymś podobnym do rozkwitającego ruchu społecznego o globalnym zasięgu i towarzyszącego religijnej pobożności, setki tysięcy, jeśli nie miliony zwolenników zaświadcza o transformacyjnym wpływie tych przesłań od istot pozaziemskich i wyzwalającej wartości tych przesłań dla całej ludzkości. W przedmowie do jednej z bardzo popularnych książek „kanałowej” Barbary Marciniak jej siostra pisze:

Przez ponad dziesięć lat grupa wielowymiarowych istot – które nazywają siebie Plejadanami – zmieszała i połączyła swoje energie z moją siostrą Barbarą, tworząc wyjątkową i wciągającą relację. Infuzja Plejadańskiej energii w życie Barbary, moje życie i życie niezliczonych innych ludzi została naznaczona zmianą. Ponadto, wraz z sukcesem pierwszych dwóch książek Plejadan… Barbara i ja byliśmy czasami przytłoczeni obfitością otrzymywanych przez nas listów… Plejadanie mówią, że Rodzina Światła [ludzie zaangażowani w transformacyjną zmianę] to niszczyciele systemów [podkreślenie dodane] którzy podróżują w czasie do systemów potrzebujących zmian, pomagając ułatwić upadek tych systemów. [43]

Marciniak i większość tych „kanałów” popiera ideę, że obecność ET istnieje na planecie od tysiącleci i że istnieje oficjalnie usankcjonowany spisek rządowy, który ma zasięg globalny, aby utrzymać tę obecność w tajemnicy przed opinią publiczną. Zeznania kanałów w sądzie byłyby oczywiście kontrowersyjne i prawdopodobnie nie byłyby w żaden sposób rozstrzygające. Niemniej jednak, przytłaczające dowody sugerujące, że rasy pozaziemskie komunikują się z ludźmi poprzez wymianę telepatyczną, sugerują wagę niewykluczania tego materiału dowodowego. Pod względem standardów dowodowych dla źródeł informacji, ze względu na wysoce subiektywny charakter materiałów kanalizowanych, kategorii tej można zaliczyć do niskiej oceny słabej. Ranking ten nie umniejsza aktualności tych informacji, a jedynie dostrzega trudność weryfikacji i analizy takiej formy komunikacji dla rozwoju polityki publicznej oraz odpowiadania na wyzwania związane z nieujawnianiem przez różnych urzędników państwowych obecności OB. .

Podsumowując, źródła informacji o obecności ET różnią się znacznie pod względem: referencji akademickich i zawodowych osób składających taką sprawę; dostarczone dowody fizyczne; subiektywność osób interpretujących lub dostarczających dowody; spójność i zgodność zeznań dotyczących obecności ET; intencje i działania istot pozaziemskich oraz ich orientacja moralna, która zazwyczaj mieści się w przedziale życzliwy-neutralny-złośliwy. Poniżej znajduje się próba analizy tych różnych źródeł informacji i generowanych przez nie teorii spiskowych pod kątem czterech głównych perspektyw obecności ET. Każda z tych perspektyw zostanie przeanalizowana pod kątem jej głównych tematów, głównych zwolenników, siły dowodowej i orientacji moralnej przypisywanej obecności ET.

Perspektywa intruza

W „perspektywie intruzów” istoty pozaziemskie są przedstawiane jako istoty pozaziemskie, które przebyły ogromne odległości międzygwiezdne i bez zapowiedzi lub uzyskania pozwolenia wielokrotnie naruszały przestrzeń powietrzną USA i porywały obywateli do eksperymentów genetycznych w celach, które nie zostały jeszcze w pełni ustalone. W popularnej książce Budda Hopkinsa z 1987 roku, zatytułowanej po prostu Intruzi , popiera ideę natrętnych istot pozaziemskich w ich sposobie zbierania i eksperymentowania z materiałem genetycznym pobranym od uprowadzonych. [44]Raczej wojowniczo przedstawia perspektywę intruzów pułkownika Philipa Corso, który opisuje istoty pozaziemskie jako wielokrotnie naruszające przestrzeń powietrzną USA, porywające obywateli USA w celu ekstrakcji i manipulacji materiałem genetycznym oraz mające cele, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla interesów narodowych USA. Pułkownik Corso opowiada się za tym, aby Stany Zjednoczone wykorzystały odzyskaną technologię ET do budowy nowej generacji broni zdolnej do zestrzeliwania ET w dowolnym miejscu na planecie. Rzeczywiście, twierdzi on, że przez lata Stany Zjednoczone odnosiły duże sukcesy w wykorzystywaniu tej technologii inżynierii wstecznej do zestrzeliwania niektórych z tych statków pozaziemskich, ale należy poświęcić więcej wysiłku i zasobów na kompleksową globalną tarczę obronną. Zeznania złożone przez świadków w Projekcie Ujawniania potwierdzają pogląd Corso, że taka potajemna operacja wycelowana w loty ET jest w toku od jakiegoś czasu, jednak przedstawiają one ET jako nie odwetowe za te wrogie działania sił zbrojnych USA.[45]

Innym zwolennikiem perspektywy intruzów i jej negatywnych implikacji jest dr David Jacobs, którego książka The Threat przedstawia obecność ET w następujący sposób:

Nie podoba mi się to, co widzę. Po raz pierwszy od ponad trzydziestu lat badań zjawiska UFO, boję się go. Zrozumienie nie prowadzi do poczucia wkładu lub osiągnięcia. Raczej doprowadziło to do głębokiej obawy o przyszłość. Zjawisko porwania jest o wiele bardziej złowieszcze, niż myślałem. Optymizm nie jest właściwą odpowiedzią na dowody, z których wszystkie silnie sugerują, że program obcych jest korzystny przede wszystkim dla nich, a nie dla nas. [46]

W przeciwieństwie do tego, dr John Mack, który również przyjmuje perspektywę intruza, opisuje obecność ET w bardziej moralnie pozytywnych kategoriach. Uważa, że ​​intruzi są często katalizatorami transformacyjnych zmian osobistych doświadczanych przez uprowadzonych w wyniku ich głębokiej interakcji z ET. [47]

Mack stwierdza, że ​​uprowadzeni często angażują się w szereg postępowych globalnych spraw, które nadają wartość i sens ich życiu. Ochrona globalnego środowiska, ograniczenie użycia broni nuklearnej i innych niszczycielskich technologii oraz pokojowe formy zarządzania konfliktami są, według Macka, stałymi tematami w interakcji ET-uprowadzony. Rozwijając ten „transformacyjny” aspekt uprowadzonego/kontaktowanego przez człowieka, dr Richard Boylan pisze na podstawie swojego „dialogu” z takimi osobami:

Jednym z bardziej powszechnych efektów u tych Doświadczających, którzy przeszli kompetentne odprawę i poradę, jest poczucie zmienionej i podwyższonej świadomości. Wraz z tym idzie odczuwana potrzeba rozpoczęcia „sprzątania czynu” w odniesieniu do praktyk, które są sprzeczne z wyższą świadomością. Niektórzy doświadczający czują pociąg do wegetariańskiego stylu życia, podczas gdy inni doświadczają konieczności pozbycia się nawyków, które zakłócają ich pełną świadomość. Obejmowały one wyrzucanie z diety tytoniu, alkoholu, marihuany i innych narkotyków, kawy z kofeiną, wolnego cukru i innych substancji zmieniających świadomość. Żartobliwie narzekałem na to, że ET przemienili mnie w „mnicha Zen”. Ale prawda jest taka, że ​​dobrowolnie dokonałem tych zmian, bo czują się lepiej, a stare nawyki mnie teraz odpychają.[48]

Istoty pozaziemskie opisane przez uprowadzonych i te rzekomo odzyskane z zestrzelonych UFO są powszechnie opisywane jako mające około cztery stopy wzrostu, z szarą karnacją (stąd nazwa „Szary”), z dużą głową nieproporcjonalną do jej małego, chudego i żylastego ciała, z dużymi oczami w kształcie migdałów, bardzo małymi ustami i brakiem organów do rozmnażania płciowego. [49] Potwierdzenie takich raportów pochodzi z wywiadu z byłym oficerem armii/CIA, który opisał żywego Greya ET widzianego w tajnej placówce wojskowej: „Miał dużą głowę i większe oczy, jakby skośne większe oczy. Wyglądał, jakby nosił okulary przeciwsłoneczne, ponieważ soczewki były naprawdę ciemne. Miał szczupłą twarz aż do spiczastego podbródka, z niewielkim obszarem nosa, małą szczeliną ust i tylko otworami z boku głowy na otwory na uszy”.[50] Domowy system gwiezdny ‘Szarych’ jest powszechnie opisywany jako Zeta Reticulum, w konstelacji Oriona. Niektórzy byli urzędnicy i/lub pracownicy zaangażowani w tajne rządowe projekty wojskowe twierdzą, że widzieli żywe istoty pozaziemskie w różnych bazach wojskowych. Michael Wolf, były członek komitetu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, który nadzorował obecność ET, twierdził, że „spotykałem się z istotami pozaziemskimi każdego dnia w mojej pracy i dzieliłem z nimi pomieszczenia mieszkalne”. [51]

Raporty o wspólnych bazach ET-ludzi dają wiarygodność doniesieniom, że traktat został podpisany już w 1954 roku, za administracji Eisenhowera, przyznający ET prawa do ustanowienia wspólnych baz dla współdzielenia technologicznego na amerykańskiej ziemi i nakładający ścisłe ograniczenia na eksperymenty biologiczne. Szarzy dyrygowali  obywatelami USA. Istnienie takiego traktatu między administracją Eisenhowera a rasą pozaziemską zostało ujawnione przez wielu rządowych/wojskowych „informatorów”. [52] William Cooper był częścią zespołu informacyjnego wywiadu marynarki dla dowódcy amerykańskiej Floty Pacyfiku, opowiada o wydarzeniach związanych z tym traktatem z tajnych dokumentów, które, jak twierdzi, przeczytał w ramach swoich oficjalnych obowiązków:

[W] 1954 rasa wielkonosych Szarych Obcych, którzy krążyli wokół Ziemi, wylądowała w Bazie Sił Powietrznych Holloman. Osiągnięto podstawowe porozumienie. Rasa ta zidentyfikowała się jako pochodząca z planety wokół czerwonej gwiazdy w Konstelacji Oriona, którą nazwaliśmy Betelgeuse. Stwierdzili, że ich planeta umiera i że w jakiejś nieznanej przyszłości nie będą już w stanie tam przetrwać. Doprowadziło to do drugiego lądowania w bazie sił powietrznych Edwards. Wydarzenie historyczne zostało zaplanowane z góry i uzgodniono szczegóły traktatu. Eisenhower umówił się na wakacje w Palm Springs. W wyznaczonym dniu prezydent został przewieziony do bazy, a prasie usprawiedliwiono wizytę u dentysty. Prezydent Eisenhower spotkał się z kosmitami i podpisano formalny traktat między Obcym ​​Narodem, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. [53]

Nawiązując do traktatu podpisanego przez administrację Eisenhowera, płk Phillip Corso, wysoko odznaczony oficer, który służył w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Eisenhowera, napisał: „Wynegocjowaliśmy z nimi rodzaj kapitulacji, dopóki nie mogliśmy z nimi walczyć. Podyktowali nam warunki, ponieważ wiedzieli, że najbardziej obawialiśmy się ujawnienia”. [54]

Innym demaskatorem, który omówił ten traktat, był Phil Schneider, inżynier budownictwa, który pracował przy budowie tajnych podziemnych obiektów, a którego znaleziono martwego siedem miesięcy po wygłoszeniu wykładu w maju 1995 roku z następującymi informacjami:

„W 1954 roku, pod rządami Eisenhowera, rząd federalny postanowił ominąć Konstytucję Stanów Zjednoczonych i zawrzeć traktat z obcymi podmiotami. Nazywano go Traktatem Greadzkim z 1954 r., który zasadniczo zawierał umowę, że zaangażowani kosmici mogą wziąć kilka krów i przetestować swoje techniki implantacji na kilku istotach ludzkich, ale muszą podać szczegóły dotyczące zaangażowanych osób. Powoli kosmici zmieniali umowę, aż zdecydowali, że w ogóle jej nie będą przestrzegać.” [55]

Byli urzędnicy zaangażowani w tajne projekty prowadzone przez różne agencje rządowe twierdzą, że Szarzy komunikują się poprzez telepatyczną wymianę myśli i używają myśli do aktywacji zaawansowanych technologii i instrumentów nawigacyjnych ich statków kosmicznych. [56] W oparciu o wywiady z różnymi świadkami ET, kontaktowcami i personelem wojskowym/wywiadowczym, dr Richard Boylan wyjaśnia komunikację telepatyczną używaną przez rasy ET i jej związek z urazem psychicznym często związanym z kontaktami ET:

Ponieważ spotkania z istotami pozaziemskimi często wiążą się z nagłym pojawieniem się jednego lub więcej istot pozaziemskich bez ostrzeżenia w nieoczekiwanym miejscu, takim jak nocna sypialnia, ich pojawienie się może początkowo wydawać się inwazją. Wykorzystanie telepatii mentalnej przez istoty pozaziemskie i ich łatwość w odczytywaniu myśli i treści umysłu może odczuwać osoba, która wcześniej przeżyła traumę, jak stara, znajoma i niemile widziana ingerencja w to, co w naszej kulturze znajduje się w ich prywatnej przestrzeni. Mamy tu do czynienia ze zderzeniem dwóch kultur, biegunowo przeciwstawnych w swoich założeniach. W kulturze ludzkiej (w każdym razie zachodnio-nowoczesnej kulturze industrialnej) zakłada się, że myśli i przestrzeń życiowa są prywatne, ponieważ ceniony jest indywidualizm. W dotychczas zbadanych kulturach pozaziemskich, wydaje się, że przestrzeń życiowa i myśli są nieuchronnie dzielone ze względu na automatyczną, dwukierunkową naturę wzajemnych zdolności telepatycznych wszystkich członków ich społeczeństwa. Żyją we wspólnej “wspólnocie” pola umysłu. [57]

Dr John Mack w swojej ocenie pacjentów wykazujących objawy uprowadzenia przez ET twierdzi, że wielu z nich komunikowało się z Szarymi za pomocą telepatii. [58] W raportach na temat treści telepatycznej komunikacji z Szarymi, porwani/kontaktowcy donieśli, że przetrwanie Szarych jako gatunku jest zagrożone z powodu genetycznej degradacji w wyniku wielokrotnego używania klonowania do celów reprodukcyjnych. Szarzy mówią, że muszą stworzyć rasę hybrydową, która zintegruje geny człowieka i Graya, aby kontynuować ich gatunek. Twierdzi się, że wraz ze stworzeniem tej hybrydowej rasy Szarzy będą w jakiś sposób w stanie przenieść swoją „esencję” lub „świadomość” jako jednostki do hybrydy, utrwalając w ten sposób kontynuację swojej rasy. [59]Pomysł, że telepatia jest standardowym środkiem komunikacji istot pozaziemskich, uwiarygodnia twierdzenia licznych źródeł cywilnych, że istoty pozaziemskie kontaktowały się z nimi i prowadziły z nimi komunikację telepatyczną. Jest to szczególnie ważne w przypadku informacji przekazywanych przez channelerów, którzy twierdzą, że komunikują się z różnymi rasami ET.

Podsumowując, „perspektywa intruzów” opisuje intencje, działania uprowadzeń, eksperymenty genetyczne, naruszanie przestrzeni powietrznej USA i sojuszników oraz zaawansowaną technologię istot pozaziemskich jako natrętne. Kategorie moralne używane do opisania intruzów Szarych są niejasne, ponieważ chociaż ich działania są wyraźnie opisane jako natrętne i istnieje podejrzenie co do ich ostatecznego planu, jak zalecają autorzy tacy jak Philip Corso i David Jacobs, wydaje się, że istnieje niewiele, jeśli w ogóle, wrogich działań przeciwko siłom wojskowym na całym świecie lub ludności cywilnej zabranej na pokład, a następnie wypuszczonej z szarych pojazdów ETV (pojazdów pozaziemskich). Rzeczywiście, relacje Johna Macka i Richarda Boylana sugerują, że transformacyjne zmiany zachodzące w jednostkach sprawiają, że zjawisko „uprowadzenia/kontaktu” jest pozytywne dla wielu, jeśli nie dla większości jednostek.

Głównym celem teoretyków spiskowych w tej perspektywie są tajne agencje rządowe, które chcą ukryć prawdę o obecności ET przed opinią publiczną. Źródła informacji dla tej perspektywy pochodzą ze wszystkich siedmiu opisanych wcześniej kategorii dowodowych. Spośród nich kategoria sygnalistów wyróżnia się jako najbardziej przekonująca ze względu na uczciwość, wiarygodność i spójność zeznań ekspertów. Rosnąca liczba przypadków uprowadzeń i ich analiza również dostarczają silnego wsparcia dowodowego dla tej perspektywy. Źródła świadków i dokumentów zapewniają również silne, umiarkowane wsparcie dowodowe. Biorąc pod uwagę silne rankingi dowodowe przypisywane tym pierwszym dwóm kategoriom, teorie spiskowe dotyczące perspektywy intruzów można uznać za silne wsparcie dowodowe.

Perspektywa manipulatora

Ta perspektywa obejmuje teorie spiskowe sugerujące, że zaawansowana rasa istot pozaziemskich o zwiększonych zdolnościach psychicznych i zaawansowanej technologii albo jawnie kontroluje lub potajemnie manipuluje ludzkością od czasu pierwszej obecności człowieka na planecie. Rozwijając temat „manipulacji” ET, Bill Cooper pisze: „W całej naszej historii Obcy manipulowali i/lub rządzili rasą ludzką poprzez różne tajne stowarzyszenia, religię, magię, czary i okultyzm”. [60]Twierdzi się, że te istoty pozaziemskie odegrały bezpośrednią rolę w tworzeniu gatunku ludzkiego jako źródła niewolniczej pracy, a zatem czują się uprawnione, a nawet odpowiedzialne za kierowanie/kontrolowanie rasy ludzkiej jawnie przez bezpośrednią kontrolę lub potajemnie za pośrednictwem ludzkich pełnomocników. Według Williama Bramleya,

… rasa ludzka była kiedyś źródłem pracy dla cywilizacji pozaziemskiej i nadal pozostaje własnością. Aby utrzymać kontrolę nad jej posiadaniem i utrzymać Ziemię jako coś w rodzaju więzienia, ta inna cywilizacja („Opiekunowie”) doprowadziła do niekończącego się konfliktu między istotami ludzkimi, promowała ludzki duchowy rozkład i stworzyła na Ziemi warunki nieustannych fizycznych trudności. Ta sytuacja trwała od tysięcy lat i trwa do dziś[61]

Jednym z najczęściej cytowanych źródeł naukowych dla teoretyków spiskowych mieszczących się w tej perspektywie jest sumeryjski uczony Zechariah Sitchin. [62]W swoich tłumaczeniach tysięcy sumeryjskich tekstów klinowych Sitchin opisuje, jak starożytna rasa ET, opisywana przez Sumerów jako Anunnaki lub jako Nefilim w Starym Testamencie, stworzyła ludzkość za pomocą inżynierii genetycznej. Mieszając własne DNA z DNA naczelnych istniejących wówczas na Ziemi, Anunnaki stworzyli ludzkość, aby wykorzystać ją jako rasę niewolników i naturalny zasób dla Anunnaki. Były jednak gwałtowne spory między różnymi frakcjami Anunnaki, które doprowadziły do ​​wielu regionalnych zniszczeń i zdziesiątkowania uwięzionej populacji ludzkiej. Sitchin twierdził, że są to te same istoty różnie opisane w Księdze Rodzaju i Księdze Henocha; i że biblijne opowieści o Elohim, zbuntowanych aniołach i wężu, odniósł się do konfliktu między różnymi frakcjami Anunnaki o to, jak zarządzać ludzkością.[63] Najwyraźniej wśród Anunnaki istniały dwie odrębne rasy, jedna humanoidalna rasa gigantów, podczas gdy druga była rasą nieludzką, która miała wygląd „wężopodobny”, co dało początek bardziej popularnemu terminowi dla tej rasy , „Gadów”. Autor, RA Boulay, obszernie przeanalizował różne źródła historyczne i argumentował, że istnieją wystarczające dowody na poparcie wniosku, że starożytna rasa ET Reptilian zamieszkiwała Ziemię i odegrała rolę w stworzeniu ludzkości. [64]

Sitchin opisuje te rasy pozaziemskie jako posiadające jawną kontrolę nad ludzką populacją przez tysiąclecia, ale potem w dużej mierze znikająca ze sceny około 4000 lat temu po intensywnej bitwie frakcyjnej między nimi. Przypuszczalnie większość Anunnaki opuściła scenę wierząc, że nie jest już konieczne sprawowanie bezpośredniej władzy nad ludzkością, która była gotowa do samodzielnego panowania. Jednak kohorta rebeliantów, która się nie zgadzała, pozostała w tyle z zamiarem potajemnego monitorowania i wpływania na ludzkie sprawy z głębokich podziemnych baz istot pozaziemskich, aby zademonstrować, jak nieodpowiednia ludzkość miała sprawować zarządzanie planetą Ziemia. Wzmianki o „wężach” w księgach biblijnych sugerują, że elementy rasy gadów pozostały w tyle. Taki scenariusz jest zgodny z chronologią używaną przez egipskiego historyka Manethona, który twierdził, że przed 30 dynastiami ludzkich królów rządzących Egiptem, bezpośrednie rządy bogów i półbogów.[65]

Pogląd, że pozostałości Anunnaki ET są ukryte na Ziemi, popiera dr Courtney Brown i inni, którzy przeprowadzili szeroko zakrojone sesje zdalnego obserwacji obecności ras ET na planecie i poza nią. [66] Brown doszedł do wniosku, że zbuntowana frakcja Anunnaki, którą on i inni określają jako Reptilian, jest ukryta na Ziemi i oddzielona od większego ciała ich rasy. Według Stewarta Swerdlowa, który twierdzi, że brał udział w tajnych projektach rządowych zlokalizowanych w ośrodku Sił Powietrznych/Naval Montauk; [67] dziennikarz śledczy Jim Marrs; [68] oraz kontrowersyjny autor brytyjski David Icke; [69]ta pozostała na Ziemi banda Anunnaki wpłynęła na ludzkość poprzez ludzkich zastępców wywodzących się z krzyżowania ET/ludzi, które ostatecznie stały się arystokratycznymi „błękitnymi krwiami” Europy i innych narodów. Według Ickego

… rasa krzyżujących się [„królewskich” gadów i ludzkich hybryd] linii krwi … skupiała się na Bliskim Wschodzie w starożytnym świecie i przez tysiące lat rozszerzyła swoją władzę na całym świecie … tworząc instytucje takie jak religie, aby mentalnie i emocjonalnie uwięzić masy i doprowadzić je do wojny. [70]

Te ludzkie elity utrzymywały pewne ezoteryczne tradycje, dzięki którym mogły utrzymywać kontakt z buntownikami Anunnaki ukrytymi w różnych miejscach na Ziemi. Brown, Marrs, Bramley, Icke i inni twierdzą, że ta zaawansowana rasa potajemnie wpływa na ludzkość, aby wytwarzać zasoby, które podtrzymują te ukryte istoty pozaziemskie. [71]

Autor / kanał Alex Collier twierdzi, że niewielka liczba istot Anunnaki w tej chwili ukrywanych na Ziemi z niecierpliwością oczekuje powrotu elity Anunnaki, która, jak mają nadzieję, zakończy tajemnicę historii i obecności Anunnaki oraz przywróci jawną kontrolę Anunnaki i koniec potrzeby rządzenia potajemnie przez niewiarygodnych ludzkich pełnomocników. [72] Brown opisuje szczątki Anunnaki jako często będące w konflikcie z intruzami ET, Szarymi. [73]

Stargate Conspiracy Lynne Pickett i Clive Prince opisują proces, w którym ta zaawansowana rasa istot pozaziemskich ustanowiła religię jako instrument kontroli ludzkości. [74]Twierdzą, że tajne agencje rządowe są świadome pozostałości Anunnaki na Ziemi i są podzielone co do tego, jak zareagować na oczekiwany powrót elit Anunnaki w najbliższej przyszłości, które mogą próbować przywrócić jawną kontrolę nad planetą. Brown, Picknett i Prince twierdzą, że tajne programy rządowe wykorzystują „egzotyczne” technologie, takie jak broń psychotroniczna aktywowana myślami, zwiększone zdolności psychiczne, „gwiezdne wrota”, a nawet podróże w czasie, aby militarnie przygotować się na powrót Anunnaki, którzy posiadają technologia, która ma być lepsza niż wszystko, co zostało poddane inżynierii wstecznej z zestrzelonego statku kosmicznego Graya. [75]

Wiele osób, które twierdzą, że uczestniczyły w tajnych programach wojskowych z rasami pozaziemskimi, zgłosiło również interakcje lub obserwowanie dużych gatunków Reptilian, które prawdopodobnie są związane z historyczną obecnością Anunnaki na planecie. Andy Pero, który twierdzi, że został zwerbowany jako superżołnierz przez tajną organizację rządową, dał świadectwo takiego spotkania:

Pewnego razu zostałem przedstawiony Reptilianowi, gdy byłem w podziemnej bazie w latach 1989-90. Najpierw zobaczyłem wysokiego na 7 stóp człowieka o wyglądzie Aryjczyka. Podchodzi do mnie i zauważam, że jego obraz znika, jakby coś zakłóciło pole energetyczne. Robi coś z urządzeniem na swoim pasku i mówi mi: „OK, pokażę ci”. Następnie naciska przycisk i widzę, jak jego obraz zmienia się w wysokie na 7 stóp stworzenie podobne do jaszczurki, które wyglądało, jakby ważył ponad 400 funtów [76]

Według innych uczestników, w tym Michaela Relfe, Al Bielaka i Prestona Nicholsa, gadzie istoty są zaangażowane w technologię podróży w czasie/międzywymiarowej, kontrolę umysłu, psychotronikę i inną egzotyczną broń. [77]

Teorie spiskowe mieszczące się w tej perspektywie sugerują, że ludzkość musi przeciwdziałać wywrotowym wysiłkom ukrytych szczątków Anunnaki i przygotować się na potencjalne zagrożenie ze strony powracających Anunnaki, którzy mogą próbować pozbawić ludzkość suwerenności poprzez przywrócenie jawnej kontroli na podstawie globalnego złego zarządzania przez ludzkie elity. Ta perspektywa sugeruje, że szczątki Anunnaki ukryte na Ziemi nadal manipulują wydarzeniami międzynarodowymi za pośrednictwem ludzkich pełnomocników, aby stworzyć odpowiednie międzynarodowe środowisko, aby wpłynąć na decyzje ich przełożonych. Uważa się, że wojna, bieda i upadek środowiska tworzą sprzyjający klimat dla powrotu elit Anunnaki, które przedstawią się jako zbawiciele ludzkości, którzy rozwiążą te problemy i „ukaraj” odpowiedzialne za nie ludzkie elity.

Kategorie moralne użyte do opisania obecności Anunnaki, w przeciwieństwie do obecności Szarych ET, wyraźnie mieszczą się w złowrogim końcu spektrum moralnego. Istnieje kilka moralnie odkupieńczych cech obecności ET ukrytych na Ziemi i podejrzewa się, że powracają intencje większego ciała Anunnaki. W przeciwieństwie do perspektywy intruzów, która skupiała się na tajnym spisku rządowym, aby nie ujawniać obecności ET, ta perspektywa skupia się na spisku ET mającym na celu obalenie i kontrolowanie ludzkości za pośrednictwem ludzkich zastępców. Główne źródła informacji dla teorii spiskowych w tej perspektywie pochodzą z trzech ostatnich kategorii: Zdalnego Widzenia, Niezależnej Archeologii i Channelingu. Chociaż te źródła mają słabą lub umiarkowaną siłę dowodową, niewielka liczba „informatorów”, którzy zgłosili się w celu poparcia perspektywy manipulatora, sugeruje umieszczenie tej kategorii w górnej części jako umiarkowane wsparcie dowodowe.

Perspektywa pomocnika

Według teorii spiskowych, które mieszczą się w tej perspektywie, ET są tutaj, aby pomóc ludzkości w rozwiązywaniu niezliczonych problemów politycznych, społeczno-ekonomicznych i środowiskowych, ale nie jest to ujawniane opinii publicznej przez tajne agencje rządowe. Istoty pozaziemskie należące do tej kategorii są opisywane jako z wyglądu humanoidalne, o wzroście 8 stóp lub więcej, często o cechach fizycznych północnych Europejczyków i zazwyczaj nazywane Nordykami lub Semitami. [78] Dr Michael Wolfe twierdzi, że pracował z tymi humanoidalnymi rasami w tajnych obiektach wojskowych w USA i twierdzi, że „Semici i Nordycy [ET] pochodzą z Altair 4 i 5 oraz z Plejad [systemów gwiezdnych]”. [79]Bardziej kontrowersyjnym opisem tych pomocników ET jest Billy Meiers, który twierdził, że był odwiedzany przez istoty z Plejad, które pozwoliły mu sfotografować swoje statki i nawiązać z nim rozszerzoną komunikację. [80] Meier szybko osiągnął status celebryty, a ludzie przybywali z całego świata, aby usłyszeć jego historię i tajną historię połączenia ET-Ziemia oraz ezoterycznej filozofii ET.

Niektórzy z głównych zwolenników perspektywy pomocnika to dr Steven Greer, który osobiście przeprowadził wywiady i przeanalizował setki zeznań demaskatorów na temat obecności ET; dr Richard Boylan, który przeprowadził wywiady z szeregiem „kontaktowców” i „wtajemniczonych” w wojsku/wywiadu posiadających wiedzę na temat obecności ET; oraz Alfred Webre, były doradca naukowy Białego Domu Cartera, obecnie pracujący w Instytucie Badawczym Stanforda, który jest pionierem zaawansowanych technik komunikacji z rasami pozaziemskimi. [81] Istnieje wielu ‘channelerów’ ras ET, którzy również popierają perspektywę zaawansowanej rasy ET, która po cichu pomaga ludzkości w ewolucji. [82]

Zgodnie z tą perspektywą, „pomocnicze istoty pozaziemskie” są tutaj, aby pomagać ludzkości na wiele powiązanych ze sobą sposobów. Po pierwsze, pomocnicy ET pomagają ludzkości we wzmacnianiu się poprzez rozwijanie bardziej zaawansowanych poziomów świadomości, dzięki którym ludzie wykorzystują większą część swoich wrodzonych zdolności psychicznych i potencjału duchowego. Temat usamodzielniania się poprzez działania transformacyjne, takie jak modlitwa, medytacja i połączenie z polem energetycznym planety, jest powracającym tematem w opisach tego, czego Helper ET starają się nauczyć globalną ludzkość. [83]Był to temat promowany przez Meiersa w jego opisie filozofii nauczanej przez istoty pozaziemskie z Plejad, które najwyraźniej obawiały się, że samozniszczenie miało miejsce, gdy wcześniejsze cywilizacje ludzkie zintegrowały technologię Plejadan przed samozniszczeniem. Według Meiersa: „Semjase i Plejadanie, którzy zdecydowali się powrócić na Ziemię, byli potomkami pokojowej frakcji Lyrian [system gwiezdny Lyra], która teraz czuła się odpowiedzialna za kierowanie Ziemią w jej duchowej ewolucji, aby ludzie na Ziemi mogli długo unikać niepowodzeń jakie doświadczyli ich plejadańscy przodkowie.” [84] Courtney Brown twierdzi, że jego sesje obserwacji na odległość konsekwentnie dostarczają dowodów na istnienie Galaktycznej Federacji ras, która pomaga ludzkości w jej ewolucji. [85]

Drugim sposobem, w jaki pomocnicze istoty pozaziemskie pomagają ludzkości, jest przekazywanie wiedzy o zaawansowanych technologiach i alternatywnych źródłach energii, które są bardziej harmonijne z biosferą, którą uważają za żywy organizm, który należy chronić. Wynalazca z początku XX wieku, Nikola Tesla, jest często cytowany jako osoba wspomagana przez istoty pozaziemskie w opracowywaniu i rozpowszechnianiu tych przyjaznych dla środowiska technologii. [86]   Zgodnie z zeznaniami świadków w ramach projektu ujawniania informacji, szereg „technologii darmowej energii” jest posiadanych i wykorzystywanych przez rząd, ale nie są one ujawniane ogółowi społeczeństwa. [87] Paul Czysz, który przez 38 lat pracował w Siłach Powietrznych USA lub w wydziale egzotycznych technologii kontrahenta wojskowego McDonnell-Douglas, wyjaśnia, dlaczego te technologie są wstrzymywane w następujący sposób:

Ludzie, którzy mają dostęp do [tych zaawansowanych technologii energetycznych] nie wiedzą, jak to odpuścić, ponieważ boją się tego, kto dostanie je w swoje ręce. Nawet jeśli ludzkość odniosłaby ogromne korzyści, obawiają się również, że ktoś mógłby wykorzystać to samo źródło energii i zrobić to, co zrobili z USS Cole – zamiast wybić dziurę w boku, mogliby po prostu zniszczyć cały statek. [88]

Według wywiadów „wtajemniczonych rządowych”, Richard Boylan twierdzi, że bombowiec B2 działa w dużej mierze wykorzystując technologię antygrawitacyjną w swoim układzie napędowym, ale nie jest to ujawniane opinii publicznej, która wierzy, że opiera się na konwencjonalnych źródłach paliwa. [89]

Trzecim sposobem, w jaki istoty pozaziemskie pomagają ludzkości, jest zachęcanie ludzkości do pokojowego rozwiązania konfliktów międzynarodowych oraz zapobieganie proliferacji nuklearnej i użyciu innej broni niszczącej. Wielu byłych urzędników rządowych i wojskowych dostarczyło zeznań, które wspierają tę perspektywę istot pozaziemskich jako pomocników. Istoty pozaziemskie wykazały znaczne zaniepokojenie bronią jądrową, a nawet, w niektórych przypadkach, rozbrojoną bronią jądrową. Według kapitana Roberta Salasa w zeznaniach złożonych w grudniu 2000 r. w ramach Projektu Ujawnienia, 16 pocisków uzbrojonych w broń nuklearną zostało jednocześnie rozbrojonych w dwóch oddzielnych obiektach startowych po tym, jak strażnicy zgłosili unoszenie się UFO nad dwoma obiektami NORAD w marcu 1967 r. [90]  Inne źródła podają, że we wczesnych latach administracji Eisenhowera grupa istot pozaziemskich potajemnie spotkała się z urzędnikami rządowymi USA wyznaczonymi do zajmowania się kwestią ET i zaoferowała pomoc w wielu problemach środowiskowych, technologicznych, politycznych i społeczno-gospodarczych, jedynym warunkiem, że Stany Zjednoczone zdemontują swój arsenał nuklearny. [91]Kiedy urzędnicy rządowi odmówili, ta grupa istot pozaziemskich wycofała się i nie odegrała żadnej roli w rządowym tajnym programie inżynierii wstecznej technologii ET dla zaawansowanej broni. Twierdzi się, że te „pomocnicze istoty pozaziemskie” skoncentrowałyby następnie swoje wysiłki na podnoszeniu świadomości ogółu społeczeństwa; ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z jądrowymi i „egzotycznymi” systemami uzbrojenia powstałymi z inżynierii wstecznej z wykorzystaniem technologii ET; ograniczania wpływu na środowisko tajnych projektów; zachęcania do rozwoju alternatyw dla wykorzystywania paliw kopalnych jako źródła energii; oraz przygotowanie ogółu społeczeństwa do ostatecznego ujawnienia obecności ET.

Wreszcie, ET-pomocnicy opisują galaktykę Drogi Mlecznej, a nawet wszechświat, jako zamieszkałe przez liczne zaawansowane cywilizacje. [92] Poprzez lepsze zrozumienie ras ET i polityki międzygwiezdnej, pomocnicy ET wierzą, że pomoże to w ewolucji ludzkości. Alfred Webre, który w 1977 r. krótko kierował Specjalnym Studium Komunikacji z Istotami Pozaziemskimi zainicjowanym przez prezydenta Cartera, napisał książkę opartą na polityce ras pozaziemskich i ich interakcji z Ziemią:

Ziemia wydaje się być odizolowaną planetą pośrodku zaludnionego Wszechświata. Społeczeństwo wszechświata składa się z wysoce zorganizowanych i świadomie rozwijających się, zaawansowanych cywilizacji. Cywilizacje Wszechświata funkcjonują w naszym własnym międzygwiezdnym Wszechświecie, a także w innych wymiarach Wszechświata jako całości. Zaawansowane cywilizacje Wszechświata istnieją w innych wymiarach równoległych do naszego. Mają dostęp do naszej własnej planety, galaktyki i całej przestrzeni międzygwiezdnej. Planety niosące życie, takie jak Ziemia, są częścią zbiorowej całości Wszechświata, działającej zgodnie z uniwersalnym prawem. Pomyśl o Ziemi jako o części wspólnego wszechświata. Życie jest tu wszczepiane i kultywowane pod opieką bardziej zaawansowanych społeczeństw, zgodnie z ogólnymi zasadami ekologii Wszechświata.

Tam, gdzie jest to konieczne, prawo uniwersalne stosuje restrykcyjne środki wobec planety, która zagraża zbiorowej całości. Rząd Wszechświata może usunąć planetę z otwartego obiegu w społeczeństwie Wszechświata. Wydaje się, że ten los przydarzył się Ziemi w naszej odległej przeszłości. Ziemia przez eony cierpiała jako egzopolityczny wyrzutek wśród społeczności cywilizacji Wszechświata. Ziemia jest izolowana, ponieważ jest poddawana celowej kwarantannie przez zorganizowane, racjonalne społeczeństwo Wszechświata. Wokół nas widać oznaki inicjatywy Wszechświata mającej na celu reintegrację Ziemi ze społeczeństwem międzyplanetarnym. Możliwe, że Ziemia może ponownie dołączyć do społeczeństwa Wszechświata, pod pewnymi warunkami lub w pewnym czasie w przyszłości. [93]

Szybko rosnące informacje o tych pomocniczych istotach pozaziemskich pochodzą z wielu różnych źródeł. Byli wojskowi i rządowi „sygnaliści” ujawnili działalność tajnych agencji rządowych i interesów sprzeciwiających się włączeniu technologii ET na arenę publiczną. [94]   Ogromna liczba świadków tych Pomocniczych ET nadal sporządza raporty o fizycznych wizytach przez pomocniczych ET i komunikowaniu się z nimi zarówno za pomocą środków werbalnych, jak i/lub telepatycznych, które są gromadzone i dokładnie analizowane przez wiele wysoce uznanych osób i organizacje. [95]Kolejnymi źródłami informacji są uczestnicy naukowych projektów teleobserwacji prowadzonych pod nadzorem rządowym lub organizacji prywatnych; oraz osoby, które twierdzą, że komunikują się telepatycznie z tymi pomocniczymi istotami pozaziemskimi i często stają się popularnymi „kanałami” wglądów dla ogółu społeczeństwa.

Podsumowując, perspektywa Helper ET przedstawia obecność ET jako wyraźnie życzliwą w ich orientacji moralnej, a ich intencje i działania mają na celu pomoc ludzkości w radzeniu sobie z szeregiem globalnych problemów, w tym nieuczciwymi elementami ET, które mają na celu destabilizację globalnych instytucji, biosfery. lub uprowadzanie populacji ludzkiej do eksperymentów genetycznych. Teorie spiskowe, które wywodzą się z perspektywy pomocnika, skupiają się na wysiłkach tajnych organizacji rządowych w celu stłumienia informacji o obecności pomocników ET, a nawet zorganizowania konfliktu militarnego z ET w ogóle w celu utrzymania status quo. Podstawowe źródła informacji dla teorii spiskowych w tej perspektywie pochodzą ze wszystkich kategorii z wyjątkiem kategorii uprowadzeń. Najbardziej przekonująca jest kategoria Whistle blower. To sugeruje silne poparcie dowodowe dla tej perspektywy

Perspektywa obserwatora

Czwartą perspektywę można odróżnić od trzech pierwszych o tyle, że opiera się ona wyłącznie na dwóch ostatnich kategoriach źródeł – osobach twierdzących, że mają kontakt telepatyczny z istotami pozaziemskimi (“kanały”) i niezależnymi archeologami. [96] Główną ideą popieraną przez tych autorów jest to, że wiele istot pozaziemskich jest tutaj głównie po to, aby po prostu obserwować, jak ludzkość rozwiązuje swoje liczne konflikty społeczne i globalne w czasie, gdy energia kosmiczna gwałtownie rośnie w Układzie Słonecznym, a galaktyka zwiększa intensywność tych konfliktów . Zgodnie z perspektywą Obserwatora, ludzkość reprezentuje skomplikowany galaktyczny eksperyment zaprojektowany przez ET, którzy chcą obserwować, jak ludzkość reaguje na wzrosty energii w całej galaktyce.

Zgodnie z tą perspektywą, cały wszechświat składa się z wibrujących pól energii, które pojawiają się i zanikają w długich historycznych cyklach, które mają swój początek w energiach kosmicznych i galaktycznych, które emanują z jąder galaktyk i gdzie indziej we wszechświecie. W różnych punktach tych cykli pola energetyczne będą wzmacniane przez energie kosmiczne i galaktyczne, które mają cykl podobny do naszego Słońca, które co 11 lat doświadcza wzrostu emisji rozbłysków słonecznych, wyrzutów masy koronalnej i różnych energii elektromagnetycznych które tworzą wiatr słoneczny. Te przesunięcia energii okazują się być bardzo głębokie pod względem ich wpływu, a przyszłość cywilizacji planetarnych, zgodnie z tą perspektywą, zależy od tego, jak dobrze reagują na te przesunięcia energii.

Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwne, że rzeczywistość to nic innego jak energia, fizyka kwantowa rzeczywiście wykazała, że ​​cząstki subatomowe składają się z szybko wibrujących pól energii, a nie z oddzielnych cząstek, które wcześniej uważano za ostateczne podłoże rzeczywistości. Według Roberta Beckera w jego bestsellerowej książce The Body Electric, ludzkie ciało to nic innego jak skoncentrowane elektryczne i magnetyczne pola energii, które stale reagują na pola energetyczne większego środowiska. [97]

Zgodnie z tą perspektywą współczesna epoka odpowiada zakończeniu szeregu ważnych cykli niebieskich ujawnionych przez Kalendarz Majów. Jeden to koniec cyklu Majów trwającego 5200 lat, inny to koniec cyklu słonecznego trwającego 25 920 lat, co odpowiada precesji równonocy. [98]  Niektórzy twierdzą, że cykle trwające nawet do 225 000 000 lat również dobiegają końca w tym czasie. [99] Według Johna Majora Jenkinsa cykl słoneczny odpowiada czasowi potrzebnemu, aby płaszczyzna naszego Układu Słonecznego (ekliptyka) zrównała się z „jądrem galaktycznym”, gdzie kosmiczne i inne energie z centrum galaktyki dramatycznie wpływać na świadomość na całej planecie. [100]Te historyczne zmiany świadomości, według Jenkinsa, są opisane w tradycjach Majów, Wedy i Egiptu i wyjaśniają dramatyczny wzrost i upadki różnych cywilizacji na przestrzeni wieków.

Głęboka zmiana świadomości następuje z powodu cyklicznych przejść i ponownego wyrównania z galaktycznym jądrem, zmieniając intensywność wszystkich „energii” – elektromagnetycznej, słonecznej, grawitacyjnej, kosmicznej itp. – które wpływają na życie w całym Układzie Słonecznym. Oznacza to, na przykład, że wszystkie myśli, uczucia i działania, które razem wpływają na rzeczywistość jednostki, są albo powiększane, albo pomniejszane. W przypadku powiększenia ma to dwa spolaryzowane wyniki. Jednym z nich jest to, że cywilizacja ludzka imploduje z powodu intensyfikacji wszystkich ukrytych konfliktów i dysfunkcyjnych energii, które wychodzą na powierzchnię ludzkiego życia zbiorowego w rodzaju „planetarnych wiosennych porządków” i okazują się nie do opanowania. Analogią, która pomaga to zrozumieć, jest psychologiczny proces „projekcji”, w którym niezrównoważone jednostki rzutują na innych swoje nierozwiązane problemy psychologiczne. Gdyby miało to nastąpić w skrajnym stopniu w przypadku dużej liczby jednostek, takie społeczeństwo mogłoby implodować w gwałtownym, oczyszczającym uwolnieniu stłumionych negatywnych emocji.

Drugim wynikiem powiększenia energii wpływających na ludzką świadomość jest to, że przypływy energii umożliwiają skok w ewolucji z „rzeczywistości wymiarowej”, w której znajduje się dana cywilizacja, do wyższego wymiaru, w którym możliwe są bardziej wyrafinowane moce twórcze . Według wielu autorów cywilizacja ludzka zajmuje obecnie „poziom trzeciej gęstości” i przygotowuje się do przejścia do „poziomu piątej gęstości” pod koniec obecnego 5000-letniego cyklu Kalendarza Majów w grudniu 2012 r. [ 101]

Ta filozofia różnych poziomów gęstości, którą można również opisać jako „wielowymiarową rzeczywistość”, można zrozumieć poprzez metaforę cząsteczek wody w różnych temperaturach. W temperaturach poniżej 0 stopni Celsjusza woda zamarza w kryształki lodu. Stopień trudności lub energii użytej do manipulowania tymi cząsteczkami wody w postaci lodu pod względem ruchu, przechowywania, kształtów itp. jest metaforą trudności napotykanych przez istoty żyjące na niskim poziomie gęstości, takim jak trzecia gęstość, którą podobno cywilizacja ludzka zajmuje. W temperaturach od 0 do 100 stopni Celsjusza woda jest w postaci płynnej, w której cząsteczki są znacznie łatwiejsze do przenoszenia, przechowywania i umieszczania w różnych kształtach. Jest to metafora łatwości, z jaką cywilizacje są w stanie kształtować swoją zewnętrzną rzeczywistość zgodnie ze zużytą energią. Wreszcie woda o temperaturze powyżej 100 stopni Celsjusza staje się gazem, w którym najłatwiej jest manipulować cząsteczkami wody pod względem ruchu, przechowywania i kształtu. Ponownie, jest to metafora łatwości, z jaką cywilizacje są w stanie kształtować swoją zewnętrzną rzeczywistość w zależności od użytej energii.

Zgodnie z tą perspektywą, Obserwatorzy ET są tutaj, aby dowiedzieć się, jak ludzkość radzi sobie z przesunięciami energii, które intensyfikują ukryte konflikty i dysfunkcyjne energie z historii ludzkości. Chcą obserwować, czy cywilizacja ludzka imploduje, czy też udaje jej się przejść ze środowiska trzeciej gęstości do środowiska czwartej, a następnie piątej gęstości. Chociaż na początku może wydawać się dziwne, że zaawansowane cywilizacje pozaziemskie są tutaj, aby obserwować i prawdopodobnie uczyć się od ludzkości, może nie być tak dziwne, jeśli „historia galaktyczna” zostanie wyjaśniona z perspektywy wielu autorów, którzy twierdzą, że są w komunikacji telepatycznej z ET. [102]Według tych autorów galaktyka Droga Mleczna była świadkiem intensywnego konfliktu zbrojnego między dużymi sojuszami ras pozaziemskich, podzielonych przez rywalizujące filozofie, historie i dziedzictwo genetyczne. Mówiąc najprościej, konflikty te zostały spolaryzowane wokół dwóch rywalizujących ze sobą wizji dotyczących najlepszego zorganizowania galaktyki i miały miejsce głównie w konstelacji Oriona. [103] Jedna wizja jest taka, że ​​wszystkie rasy pozaziemskie powinny mieć równą rolę i głos w podejmowaniu decyzji w galaktyce, podczas gdy druga jest taka, że ​​najstarsza i najbardziej zaawansowana technologicznie rasa ma słusznie uprzywilejowaną pozycję.

Zgodnie z tą perspektywą, najpotężniejsze elity z obu stron wiele tysięcy lat temu zdały sobie sprawę, że nadchodzące cykliczne zmiany energetyczne, które można nazwać „Wielką zmianą”, najprawdopodobniej doprowadzą do kolejnej wojny galaktycznej ze względu na intensyfikację wszystkich kwesti, które nigdy nie zostały do ​​końca rozwiązane w poprzednich konfliktach i które leżały uśpione. [104]Byłoby to katastrofalne, ponieważ oznaczałoby to wielką dewastację i stratę dla tych cywilizacji pozaziemskich, które nie są w stanie dokonać przejścia do wyższej gęstości. Tylko wszechstronna jedność galaktyczna gwarantowałaby, że te ukryte konflikty nie doprowadzą do nowej wojny galaktycznej i że większość cywilizacji może z powodzeniem podnieść poziom gęstości podczas „Wielkiej Zmiany”. Jednak te elity z odpowiednich ras pozaziemskich uznały, że intensywne podziały między nimi pod względem historii, genetyki i filozofii najprawdopodobniej nie zostaną przezwyciężone na czas, aby osiągnąć kompleksową unię galaktyczną, czyniąc w ten sposób kolejną galaktyczną wojnę nieuniknioną.

Aby przezwyciężyć ten problem i uniknąć przyszłej katastrofy, elity ET zdecydowały się sponsorować rasę hybrydową, która obejmowałaby zróżnicowane pule genetyczne występujące w galaktyce. W wyniku genetyki i interwencji różnych ras pozaziemskich w wyznaczonym czasie, ta rasa istot doświadczy historii, która dokładnie odzwierciedla historię galaktyki. Gdyby ta hybrydowa rasa mogła rozwiązać swoje wewnętrzne różnice do czasu Wielkiej Zmiany, aby osiągnąć wszechstronną jedność polityczną, to stanowiłoby to przykład dla reszty Galaktyki na to, jak z kolei mogą poradzić sobie z Wielką Zmianą. W ten sposób rasa ludzka narodziła się jako „Wielki Eksperyment Galaktyczny”, którego prawdziwy cel był znany tylko wśród kilku elit najpotężniejszych ras ET. [105]Podczas gdy te nieliczne elity z najstarszych i najbardziej zaawansowanych cywilizacji pozaziemskich przypuszczalnie wiedziały, że tylko unia galaktyczna zapobiegnie przyszłej katastrofie, nie było to powszechnie akceptowane wśród większości ras pozaziemskich, które wierzyły, że ich uprzywilejowany punkt widzenia zwycięży w przyszłym galaktycznym konflikcie. Jest to analogiczne do ludzkiego konfliktu, w którym twardogłowi przywódcy wojskowi mocno wierzą, że militarnie zwyciężą w kolejnej konfrontacji i nie zgadzają się z bardziej rozważnymi wezwaniami do dialogu i negocjacji. Te nieliczne elity istot pozaziemskich, które mogły przepowiadać taką przyszłą galaktyczną katastrofę, sponsorowały ewolucję ludzkości poprzez różnorodne interwencje istot pozaziemskich w historii, zarówno życzliwe jak i złośliwe, w celu zademonstrowania reszcie Galaktyki, jak radzić sobie z Wielką Zmianą. Jedną z głównych orędowników perspektywy Obserwatora jest Barbara Marciniak, której pisma stały się przełomowym źródłem w społeczności channelingowej. Marciniak, przekazując grupę ET z Plejad, opisuje ten „Wielki Eksperyment Galaktyczny” w następujący sposób:

Większość egzystencji skupia się w tej chwili na sobie, chociaż nie oznacza to, że każdy ma swoje teleskopy skierowane na Ziemię. Jednak w kosmosie istnieją legendy, tak jak są legendy na Ziemi, a kosmiczne legendy mówią o tym czasie zmian i odnoszą się do ciebie jako do ukrytego klejnotu biblioteki genetycznej, eksperymentu przeprowadzonego w celu czas sprawy. I ten eksperyment był zwalczany i dyskontowany, rozpoznany i zapomniany, doceniony i rozdany; doświadczyłeś wszystkich tych wydarzeń w zbiorowości swojej świadomości, w komórkach tego, kim jesteś…. Jesteś tajemnicą Bogów ukrytą w czasie, a oni czekają, aby zobaczyć, czy potrafisz zmienić jedną formę bycia w inną w ciągu nanosekundy – na ich warunkach; w twoim, być może, trwa to całe życie, życie wzbogacone i nadzwyczajne, ponad i poza zwykłą egzystencję. Masz niezwykłą okazję, aby stworzyć całkowicie unikalny rodzaj mocy i nadać Ziemi celowość i znaczenie. Kosmiczne legendy pełne są tej opowieści o was, ludziach. Tak jak wasze legendy na Ziemi wypełnione są opowieściami o magach, w tym momencie w Księdze Ziemi jesteście postrzegani jako magowie, wszyscy, a nie tylko garstka. Niebiosa posiadają bogaty odcisk elektromagnetycznej żywotności, a kiedy poruszasz się w kosmosie, twoja planeta, układ słoneczny i galaktyka przemierzają nowe terytorium. To terytorium zostało zaplanowane na spotkanie, które przekoduje wasze DNA w tym życiu, aby połączyć was z wielowymiarową inteligencją, która istnieje poza waszą biologią i jest waszym dziedzictwem.[106]

Zgodnie z perspektywą Obserwatora, niedawne ludzkie doświadczenia w zakresie dwóch wojen światowych w pierwszej połowie XX wieku oraz lęków przed trzecią wojną światową w drugiej połowie XX lub na początku XXI wieku odzwierciedlały historię wcześniejszych konfliktów galaktycznych. O ile ludzkość była w stanie zapobiec trzeciej wojnie światowej, eksperyment na ludziach był jak dotąd wielkim sukcesem. Ludzkość pokazała, jak cywilizacja może przezwyciężyć długą historię różnic rasowych i kulturowych, konfliktów politycznych i ekonomicznych oraz degradacji środowiska, podczas gdy Wielka Zmiana intensyfikuje wszystkie aspekty tych różnic. Ten punkt widzenia jest wyraźnie nakreślony przez popularną autorkę Jeleila Starr, która twierdzi, że kieruje rasą istot pozaziemskich o wyższych wymiarach, związaną z zasiewem planety Ziemia:

Ziemia jest trzecim z 3 Wielkich Eksperymentów Integracji Polaryzacji. Oznacza to, że jest specjalną planetą, oddzieloną od wszystkich innych i zaludnioną przez wszystkie gatunki w znanym wszechświecie w konkretnym celu integracji. W tym tyglu gatunków, przy pomocy wysoko rozwiniętych, wcielonych dusz i ich aniołów/przewodników, jest nadzieja, że ​​uda się osiągnąć pełną integrację Światła i Ciemności. Jeśli tak się stanie, w galaktyce i wszechświecie zapanuje pokój. Dlaczego? Każdy gatunek otrzyma plan, stworzony w Wielkim Eksperymencie przez ich gwiezdne dzieci, aby rozwiązać każdy konflikt, bez względu na wiek. To właśnie te bolesne, starożytne nierozwiązywalne konflikty między rasami i gatunkami doprowadziły do ​​licznych galaktycznych wojen, które spowodowały konieczność tego eksperymentu. Jeśli Ziemia nie osiągnie pełnej integracji, galaktyki zostaną zniszczone, ponieważ nie będzie sposobu na rozwiązanie konfliktów. Jeśli Ziemia odniesie sukces i zapanuje pokój, gra w polaryzację się skończy, a wszystkie dusze, które osiągnęły integrację, będą miały możliwość przeniesienia się do innych wymiarów i stworzenia nowych wszechświatów i gier, dzięki którym będą mogły się dalej uczyć i rozwijać.[107]  Planeta Ziemia, Ludzkość i Galaktyka, jak twierdzi, mają ostateczny termin przygotowania się na to przejście do wyższego wymiaru lub poziomu „gęstości” pod koniec obecnego 5200-letniego cyklu Kalendarza Majów w grudniu 2012 roku. [108]

Podsumowując, perspektywa Obserwatora sugeruje, że galaktyczny/kosmiczny spisek istnieje tam, gdzie ludzkość została powołana, aby stworzyć rozwiązanie galaktycznego problemu, którego nie stworzyła sama ludzkość. Obserwatorzy ET są przedstawiani jedynie jako obserwujący, jak ludzkość integruje swoje różnorodne dziedzictwo i rozwiązuje historyczne konflikty, które mają pojawić się w ciągu następnej dekady. Zamiast bezpośrednio interweniować w ludzkie sprawy, Obserwatorzy ET są przedstawiani przede wszystkim jako obserwatorzy, którzy na przestrzeni tysiącleci są w stanie w jakiś sposób wpływać lub decydować, które inne rasy pozaziemskie mogą interweniować w ludzkie sprawy. Obserwatorzy ET są przedstawiani jako potrafiący obliczyć efekty takich interwencji w sposób, który predysponuje ludzkość do znalezienia wyjątkowo ludzkiego rozwiązania złożonego problemu galaktycznego.

Moralny wymiar tej perspektywy jest przede wszystkim neutralny ze względu na obserwacyjny charakter opisanych istot pozaziemskich oraz długotrwały wysiłek związany z promowaniem i uczeniem się na podstawie „ludzkiego eksperymentu”. Główne źródła informacji dla tej perspektywy pochodzą w przeważającej części z kategorii E, kanałów. Dodatkowe dowody pochodzą z niezależnej archeologii i obserwacji na odległość, ale brakuje im jasności i spójności przekazywanych informacji. Poleganie na informacjach z channelingu sugeruje słabe poparcie dowodowe dla tej perspektywy.

Pomimo słabej podstawy dowodowej, interesującym aspektem tej perspektywy jest to, że integruje wcześniejsze perspektywy w coś, co wydaje się być spójną strukturą spiskową, integrującą wszystkie inne teorie spiskowe dotyczące obecności ET. Co więcej, ci, którzy opowiadają się za tą perspektywą, piszą z jasnością celu, spójnością i przekonywaniem, które zdobywają wielu nawróconych, którzy pragną poznać „duży obraz” obecności ET i historii ludzkości. Można postrzegać tę perspektywę jako „matkę wszystkich spisków”, gdzie ten wielki galaktyczny spisek ras istot pozaziemskich z wyższych wymiarów kładzie podwaliny i zasady dla wszystkich innych spisków obejmujących rasy pozaziemskie i ludzkie elity.

Można teraz przedstawić streszczenia dla wszystkich zbadanych perspektyw, a także różne teorie spiskowe, orientacje moralne, źródła podstawowe i dowody dowodowe przypisane do każdej perspektywy, patrz Tabela 1.

Tabela 1: Podsumowanie perspektyw ET i teorii spiskowych.

Perspektywiczny Źródło spisku Orientacja moralna ET Podstawowe źródła

(Najlepsze 4)

Wsparcie dowodowe
Intruz Tajne organizacje rządowe Neutralny Sygnaliści

Porwania

Świadkowie

Dokumenty

Silny
Manipulator Remnant Anunnaki ET Wrogi Zdalni widzowie

Archeologia niezależna

Kanały

Sygnaliści

Umiarkowany
Pomocnik Tajne organizacje rządowe Życzliwy Sygnaliści Świadkowie

Zdalni widzowie

Dokumenty

Silny
Obserwator Obserwatorzy ET Neutralny Niezależna archeologia kanałów

Zdalni widzowie

Słaby
Implikacje egzopolityki dla decydentów politycznych

Wiele z tego, co zostało napisane do tej pory, jak można przewidzieć, będzie miało niewielki wpływ na społeczność tworzącą politykę w przypadku kontynuowania rządowej polityki nieujawniania obecności ET i tajnych projektów rządowych ustanowionych w celu zajęcia się różnymi aspektami tej obecności. Ostatnie sygnały, że rząd USA i inne rządy celowo przeciekają informacje wspierające obecność ET, sugerują, że jakaś forma oficjalnego ujawnienia może nastąpić w niedalekiej przyszłości. Wywiady z wieloma „wtajemniczonymi” byłymi/obecnymi rządami potwierdzają, że kluczowe organy tworzące politykę osadzone na różnych szczeblach rządowych realizują ostatnio politykę aklimatyzacji, przygotowując opinię publiczną do ujawnienia obecności ET. [109]

Pojawienie się setek byłych urzędników rządowych, wywiadowczych i wojskowych, którzy stali się lub są gotowi zostać „informatorami” w związku z ich udziałem w tajnych projektach i/lub ukrywaniem informacji dotyczących istot pozaziemskich, potwierdza twierdzenia, że ​​program stopniowego ujawniania jest w toku. [110]   Najbardziej widoczne wśród publicznych ujawnień byłych urzędników wojskowych/wywiadu są rewelacje pułkownika Phillipa Corso w jego książce The Day After Roswell. Nienaganne kwalifikacje wojskowe Corso, poprzednie stanowiska kierownicze w tajnym departamencie badań i rozwoju armii oraz związki z prominentnymi przywódcami republikańskimi, takimi jak senator Strom Thurmond, uczyniły go kluczową postacią w programie stopniowego ujawniania, który miał na celu przygotowanie opinii publicznej.

Dyskusja o politycznych implikacjach obecności ET jest wyraźnie trudna w oficjalnym środowisku nieujawniania takiej obecności. Oznacza to podjęcie pewnego wysiłku w celu ustalenia, gdzie poparcie dowodowe jest najsilniejsze, aby dyskusja na temat politycznych konsekwencji obecności ET przebiegała z jak najmniejszymi zastrzeżeniami co do dokładności i weryfikowalności omawianych kwestii politycznych.

Spośród czterech perspektyw dwie okazały się mieć słabe poparcie dowodowe. Perspektywa Manipulatora miała ranking słabe/umiarkowane poparcie dowodowe. Sugeruje to, że jakakolwiek dyskusja na temat jej implikacji politycznych, choć możliwa, musiałaby być zastrzeżona potrzebą silniejszych dowodów na poparcie wszelkich wniosków wynikających z tej perspektywy. [111]W rozdziałach piątym i szóstym tej książki ta perspektywa będzie odgrywać znaczącą rolę w analizie motywacji amerykańskiej interwencji wojskowej w Iraku w 2003 roku. Czwarta perspektywa, Obserwator, miała najsłabsze poparcie dowodowe spośród wszystkich perspektyw. Po raz kolejny sugeruje to, że jakakolwiek dyskusja na temat jej konsekwencji dla polityki, choć możliwa, musiałaby być ograniczona potrzebą silniejszych dowodów na poparcie wszelkich wniosków wynikających z tej perspektywy. [112] W dalszej części tego artykułu pokrótce dokonam przeglądu dwóch perspektyw, Intruza i Pomocnika, które mają najsilniejsze poparcie dowodowe, oraz ich implikacji dla decydentów.

„Perspektywa intruzów” ma wysoki stopień poparcia dowodowego i dlatego zasługuje na szczególną uwagę pod względem konsekwencji politycznych. Ta perspektywa przedstawia obecność ET jako natrętne i potencjalne zagrożenie, a tym samym nadaje się do reakcji politycznych USA i sojuszniczych rządów, które wspierają pozyskiwanie i używanie broni ET poddanych inżynierii wstecznej, oprócz innych egzotycznych broni zdobytych w tajnych projektach. Ta perspektywa sugeruje trwającą konfrontację wojskową, w której rządy USA i sojuszników militarnie współpracują w sposób zaprojektowany w celu przeciwdziałania temu, co jest postrzegane jako potencjalne zagrożenie ET. Chociaż może to zachęcać do większej globalnej współpracy politycznej, dzieje się to w oparciu o potajemne i skoordynowane gromadzenie sił zbrojnych, które w najlepszym przypadku przełożyłoby się na formę niewojowania, a nie globalny pokój, który charakteryzował znaczną część epoki zimnej wojny. W związku z tym trwa ukryta wojna, w której fizyczne dowody tego konfliktu z ET są ukrywane przed świadomością publiczną, ale pochłaniają zasoby krajowe, ponieważ decydenci uczestniczący w tajnych organizacjach rządowych próbują ulepszać przemysł obronny, aby lepiej powstrzymać lub skonfrontować ET w dowolnym miejscu na planecie w którym się pojawiają.

Jak wykazała wcześniej analiza tej perspektywy, natrętność można odróżnić od wrogości lub agresji. Niewiele jest dowodów na to, że szare ET okazywały wrogość lub agresję zarówno siłom wojskowym, jak i ludności cywilnej. Można zatem wywnioskować, że wspieranie militarnej konfrontacji z tą rasą ET jest przedwczesne. Sugeruje to, że zasoby przeznaczone na tajną konfrontację wojskową muszą być ograniczone i poddane ścisłej kontroli ze strony wybranych urzędników publicznych, którzy byliby bardziej wrażliwi na odpowiedzialną debatę polityczną na temat interakcji z gatunkami Grey ET.

Trzecia perspektywa, Helper, ma silne poparcie dowodowe, które zasługuje na omówienie jej implikacji dla decydentów politycznych. Ta perspektywa stanowi trudne wyzwanie dla tych przywódców politycznych, ponieważ opiera się na polityce rozbrojenia szeregu broni poddanej inżynierii wstecznej i egzotycznej, broni nuklearnej i innej destrukcyjnej broni, która prawdopodobnie szkodzi biosferze. Na przykład broń, taka jak fale dźwiękowe o bardzo długich falach (ELF), wykorzystywane do śledzenia sonaru w oceanach, przypuszczalnie do monitorowania aktywności ET, wyrządzają ogromne szkody życiu morskiemu. Podobnie, High-frequency Active Auroral Research Project (HAARP), który wykorzystuje mikrofale odbijane od jonosfery, również powoduje szkody w środowisku i jest uważany za instrument kontroli umysłu. [113]Te systemy uzbrojenia zostały włączone do obszernej listy kosmicznych systemów uzbrojenia, którą przedstawiciel Kongresu z Ohio, Dennis Kucinich, przedstawił do rozpatrzenia jako projekt ustawy przez Kongres Stanów Zjednoczonych w październiku 2001 r. [114] Wdrażając tak szeroko zakrojone rozbrojenie program zgodnie z ustawą Kucinicha, ustawą o ochronie przestrzeni kosmicznej, decydenci polityczni staną przed dylematem poświęcenia tego, co uważają za główny środek obrony militarnej w przypadku przyszłego konfliktu z rasą ET. Pomocnicy ET sugerują, że poprzez radykalną przebudowę ludzkiego społeczeństwa w celu wzmocnienia pozycji jednostek, wykorzenienia nierówności społecznych i ekonomicznych, przyjęcia zrównoważonych pod względem środowiskowym źródeł energii oraz wykorzystania nowych technologii do komunikacji i transportu, ludzkość ostatecznie rozwinie bardziej realną formę globalnej obrony przed ET ingerencja.

Implikacje dla globalnego pokoju sugerowane przez perspektywę pomocników ET polegają na tym, że głównymi przeszkodami na drodze do pokoju są tajne projekty rządowe, które wykorzystują technologię inżynierii wstecznej i egzotyczną broń z niewielkim uwzględnieniem szkód wyrządzonych biosferze, odmowę ujawnienia prawdziwej natury i motywacji obecność pomocnika ET i tajemnicę rządową dotyczącą odkrycia alternatywnych źródeł energii, które mogą zmniejszyć presję na biosferę w wyniku zużycia paliw kopalnych. W związku z tym wysiłki, takie jak projekt ujawnienia zorganizowany przez dr Stephena Greera, koncentrują się na nielegalnej tajemnicy tych tajnych projektów i instytucji oraz na znaczeniu alternatywnych źródeł energii dla zapobiegania katastrofom ekologicznym i konfliktom międzynarodowym. [115]

Ta perspektywa oferuje najdalej idącą wizję globalnego pokoju, w którym ludzkość gromadzi się, aby wyeliminować problemy społeczne, środowiskowe i gospodarcze poprzez odpowiedzialne włączenie technologii ET. Chociaż trzecia perspektywa jest moralnie pożądana, stanowi największe wyzwanie dla decydentów, którzy sprawowali potajemną kontrolę nad kwestią ET i którzy mają zakorzenioną dyspozycję, że obrona militarna jest najlepszym zabezpieczeniem przed natrętnymi działaniami ET i technologiczną wyższością takich ras. . Sugeruje to, że tajne procesy decyzyjne pierwotnie zaprojektowane jako zabezpieczenie przed ingerencją ET, muszą zostać ponownie ocenione i poddane ścisłej kontroli przez wybranych urzędników publicznych, którzy byliby bardziej wrażliwi na odpowiedzialną debatę publiczną na temat tego, jak radzić sobie z trudną kwestią rozbrojenia i obecności ET.

Zalecenia polityczne – potrzeba egzopolityki

Wywnioskowano, że spośród czterech perspektyw obejmujących szereg teorii spiskowych na temat obecności istot pozaziemskich, dwie mają wystarczające poparcie dowodowe, aby mogły być natychmiast rozważone przez decydentów politycznych i dokładnie zbadane pod kątem ich politycznych implikacji. Na podstawie dowodów potwierdzających te dwie perspektywy można sformułować pięć następujących zaleceń politycznych.

Po pierwsze, jakość dowodów potwierdzających obecność ET i tajne ukrywanie przez rząd ma znaczny stopień wiarygodności i przekonywania. Sprzyja to tworzeniu nowej dziedziny polityki publicznej, egzopolityki, która badałaby te dwie perspektywy w obecnym klimacie politycznym oficjalnie usankcjonowanej rządowej polityki nieujawniania obecności ET. Istnieje zatem potrzeba zarysowania głównych koncepcji, teorii i źródeł informacji wykorzystywanych w egzopolityce jako wyłaniającej się dziedzinie polityki publicznej. Ponadto należy dołożyć starań, aby przeanalizować polityczne implikacje egzopolityki we wszystkich obszarach, w których obecność ET ma wpływ.

Po drugie, istnieje potrzeba promowania oficjalnego ujawniania przez rząd obecności ET i uczynienia bardziej reprezentatywnym procesu tworzenia polityki, który ewoluował w odpowiedzi rządu na taką obecność. Skala problemów podnoszonych przez obecność ET wymaga energicznej debaty publicznej na temat obecności ET i sposobu interakcji z rasami ET. Prowadziłoby to do bardziej reprezentatywnego procesu podejmowania decyzji, w przeciwieństwie do tego, co sugerują dowody, że jest to ograniczony proces podejmowania decyzji w sprawie obecności ET, prowadzony przez niewielką liczbę „mianowanych” urzędników rządowych w sposób, który budzi poważne obawy co do ich odpowiedzialności, konstytucyjnej, statusu i braku nadzoru Kongresu.

Po trzecie, istnieje potrzeba ujawnienia pełnego charakteru polityki bezpieczeństwa narodowego podejmowanej przez tajne organizacje rządowe w odpowiedzi militarnej na obecność obcych. Dowody dostarczone przez wiele źródeł ujawniają tajną politykę rządu, która wykorzystuje broń ET poddanych inżynierii wstecznej jako dodatek do innych egzotycznych broni zdobytych w tajnych projektach w celu namierzania i niszczenia ETV. Dowody sugerują, że od ponad pięćdziesięciu lat trwa ukryta konfrontacja wojskowa, podczas której USA i inne główne rządy potajemnie współpracują w sposób zaprojektowany w celu monitorowania, powstrzymywania i angażowania się w to, co jest postrzegane jako potencjalne zagrożenie dla ET. Taka skoordynowana reakcja wojskowa na całym świecie na obecność ET pochłania zasoby krajowe, takie jak tajne organizacje rządowe, próby unowocześniania przemysłu obronnego, aby lepiej powstrzymywać lub stawiać czoła ET, jednocześnie utrzymując opinię publiczną i wybranych urzędników w nieświadomości tych działań wojskowych.

Po czwarte, istnieje potrzeba udostępnienia na arenie publicznej wszelkiej wiedzy o alternatywnych źródłach energii, które mają zastosowanie komercyjne, ale są ukrywane ze względów bezpieczeństwa narodowego. Istnieją istotne dowody sugerujące, że technologie ET poddane inżynierii odwrotnej zostały wykorzystane w rozwoju źródeł energii dla „czarnych projektów”, takich jak antygrawitacyjny system napędowy, który ma zasilać bombowiec B2. Biorąc pod uwagę wpływ ciągłego wykorzystywania energii z paliw kopalnych na środowisko, istnieje potrzeba udostępnienia na arenie publicznej wszystkich dostępnych technologii, które mają zastosowanie komercyjne.

Ostateczne zalecenie polityczne jest takie, że należy włożyć więcej wysiłku w określenie zakresu, w jakim wymagany jest nadzór Kongresu nad organizacjami utworzonymi w celu radzenia sobie z obecnością istot pozaziemskich. Istnieją dowody sugerujące, że wybranym urzędnikom publicznym, w tym nawet zasiadającym prezydentom, odmówiono dostępu do informacji o obecności ET ze względu na względy bezpieczeństwa narodowego. Chociaż argument, że względy bezpieczeństwa narodowego mogą czasami wymagać zachowania tajemnicy publicznej, a nawet nieujawniania informacji większości wybieranych urzędników publicznych, należy włożyć więcej wysiłku w opracowanie skutecznego i konstytucyjnego procesu ustanawiającego solidne wytyczne dla takiego procesu.

Podczas gdy znaczenie egzopolityki jako wschodzącej dziedziny polityki publicznej można zasadnie kwestionować w środowisku politycznym przed ujawnieniem, powaga twierdzeń i dowodów dostarczonych przez osoby prowadzące badania egzopolityczne oraz implikacje polityczne wyciągnięte przez analizę egzopolityczną zasługują na bliskie uwagę badaczy akademickich, decydentów politycznych i ogółu społeczeństwa. Egzopolityka daje możliwość zrozumienia, w jaki sposób ludzkość może lepiej dzielić się zasobami tej planety i zarządzać nimi z innymi gatunkami, zarówno ziemskimi, jak i pozaziemskimi, przyczyniając się w ten sposób do bardziej pokojowej i harmonijnej planety dla tego i przyszłych pokoleń.

PRZYPISY KOŃCOWE

[1] . Jest to poprawiona i zaktualizowana wersja książki „The Need for Exopolitics: Implications for Policy Makers and Global Peace”, wydanej 20 stycznia 2003 r. i opublikowanej w Internecie pod adresem www.exopolitics.org . Serdeczne podziękowania dla dr Petera Weinbergera za jego sugestie dotyczące tytułu oryginalnego artykułu oraz za jego przemyślane rady dotyczące uporządkowania materiału. Dziękuję również Art Millerowi za pomoc w poprawianiu błędów typograficznych.

[2] . Sondaż Ropera, „UFO i pozaziemskie przekonania i doświadczenia Amerykanów z życia pozaziemskiego”, przygotowany dla kanału SCI FI, wrzesień 2002 r., numer Ropera: C205-008232. (www.roper.com.) Ankieta została przeprowadzona na reprezentatywnej próbie 1021 osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych. Wywiady telefoniczne prowadzono od 23 sierpnia do 25 sierpnia 2002 roku.

[3] . Stephen Greer, Streszczenie projektu ujawniania informacji (Crozet, VA.: Projekt ujawniania informacji, kwiecień 2001). Strona internetowa: www.disclosureproject.com   Twierdzi, że dostępnych jest również 300 dodatkowych świadków, którzy mogą składać zeznania.

[4] . CNN.Com, „Taken” przenosi Sci Fi na nowe wyżyny”, środa, 18 grudnia 2002 r. http://www.cnn.com/2002/SHOWBIZ/TV/12/18/scifi.taken.ap/

[5] . Richard Dolan, UFO i Państwo Bezpieczeństwa Narodowego: Chronologia tuszowania 1941-1973 (Hampton Roads, 2002).

[6] . W celu omówienia dokumentu informacyjnego i podobnych „dokumentów oficjalnych”, patrz Jim Marrs, Alien Agenda: Investigating the Extraterrestrial Presence Among US (Harper Paperbacks, 1997) 160-80.

[7]   Zeznania świadków dotyczące udziału w niszczeniu lub manipulowaniu dowodami ET/UFO, patrz Greer, Disclosure .

[8]   Theresa de Veto, „Od dezinformacji do ujawnienia”, Surfing The Apocalypse , (październik 2001). Dostępne online pod adresem :  http://www.surfingtheapocalypse.com

[9] . Omówienie wydarzeń związanych z awarią, zwolnieniem i śmiercią Forrestrala znajduje się w Dolan, UFO’s and the National Security State, 70-76.

[10]   Omówienie tajemniczych „Mężczyzn w czerni” zob. Albert K. Bender, Flying Saucers and the Three Men (Neville Spearman Limited, 1963). Wyciąg jest dostępny online pod adresem : http://www.nexusmagazine.com/meninblack.html

[11]   Zob. „Świadectwo starszego sierżanta Dana Morrisa” , wyd. Disclosure, red. Steven Greer (Crossing Point, Inc. 2001), 359; i William Cooper, Behold a Pale Horse, (Light Technology Co., 1991) 198-99.

[12] . Więcej szczegółów na temat incydentu w Roswell można znaleźć w Jim Marrs, Alien Agenda: Investigating the Extraterrestrial Presence Among Us (Harper Collins, 1997) 133-37.

[13] . Marrs, Alien Agenda, s. 138.

[14]   Cyt. w Dolan, UFO’s and the National Security State, xx.

[15] . Corso, Dzień po Roswell (Pocket Star, 1997).

[16] . Stephen Greer, Streszczenie Projektu Ujawnienia . Strona internetowa: www.disclosure project.com.

[17]   Cyt. w Greer, Disclosure , 55.

[18]   Budd Hopkins, Missing Times (Ballantine Books, 1990); David Jacobs, Sekretne życie: relacje z pierwszej ręki o porwaniach przez UFO (Touchstone Books, 1993); oraz John Mack, Abduction: Human Encounters with Aliens (Nowy Jork: Ballantine Books, 1994); oraz Mack, Passport to the Cosmos: Human Transformation and Alien Encounters (Three Rivers Press, 2000).

[19] John Mack, Porwanie, 385.

[20]   W celu omówienia konferencji i prezentacji, patrz CDBBryan, Close Encounters of the Fourth Kind: Alien Abduction, UFOs, and the Conference at MIT (Alfred Knopf, 1995).

[21] . Oficjalna strona sił powietrznych dotycząca Projektu Blue Book to: www.af.mil/news/factsheets/Unidentified_Flying_Objects_a.html

[22] . Condon, Edward U. i Daniel S. Gillmor (red.). Raport końcowy z badania naukowego niezidentyfikowanych obiektów latających [przeprowadzonego przez Uniwersytet Kolorado na podstawie umowy z Siłami Powietrznymi Stanów Zjednoczonych], (Nowy Jork: Bantam Books, 1968).

[23]   Omówienie debaty wokół raportu Condona, patrz Dolan, UFOs and the National Security State , 312-70.

[24] . Allen Hynek, „The Condon report an UFOs”, Bulletin of the Atomic Scientists, XXV(4), 39-42.

[25] . Hynek, J. Allen:  Doświadczenie UFO (Chicago: Henry Regnery Co., 1972) . Część 1 Zjawisko UFO. Wstęp: Niewinny w UFO, Ziemia . paragraf 4

[26] . Więcej informacji na temat Centrum Badań UFO można znaleźć na stronie www.cufos.org

[27]   Don Berliner, Marie Galbraith, Antonio Huneeus, Whitley Streiber. Dokument informacyjny UFO , The Best Available Evidence (Mass Market Paperbacks, 2000).

[28] Greer, Ujawnienie.

[29] MUFON ma stronę internetową pod adresem http://www.mufon.com

[30]   Te „wyciekły” dokumenty zostały opublikowane wspólnie przez Roberta i Ryana Woods, The Majestic Documents Books. Książka i dokumenty dostępne są online pod adresem: http://www.majesticdocuments.com/

[31] Cyt. w Jim Marrs, Alien Agenda: Investigating the Extraterrestrial Presence Among US (Harper Paperbacks, 1997) 165.

[32]   John Greenewald, Poza tajemnicą UFO (The Black Vault, 2002). Adres strony internetowej to: http://www.blackvault.com Inne internetowe źródło dokumentów UFO opublikowanych przez FOIA jest dostępne pod adresem : http://www.chez.com/lesovnis/htm/foia.htm

[33] . W 1990 roku te agencje wywiadowcze przekazały swoje wsparcie finansowe dla zdalnego podglądu firmie Science Applications International Corporation. Zobacz Courtney Brown, Cosmic Explorers (Nowy Jork: Signet Publishing, 2000), s. 5. Aby uzyskać doskonały przegląd zdalnego podglądu, zobacz Marrs, Alien Agenda, 441-519.

[34] List CIA (numer referencyjny: F-1997-02079) w odpowiedzi na Johna Greenwalda, 27 września 1997 r. Dostępny online w Black Vault, http://www.bvalphaserver.com/secart72.html

[35] . Russell Targ i Harold Puthoff, Mind-Reach: Scientists Look at Psychic Ability (Londyn: Jonathan Cape, 1977).

[36] . Courtney Brown, Cosmic Explorers: Scientific Remote Viewing, Extraterrestrials, and a Message for Mankind (Nowy Jork, Signet, 2000); & Cosmic Voyage: naukowe odkrycie istot pozaziemskich odwiedzających Ziemię (Nowy Jork: Dutton, 1996) Obszerne informacje online na temat zdalnego oglądania można znaleźć na stronie głównej Międzynarodowego Stowarzyszenia Telewizji, http://www.irva.org/index.shtml .

[37]   Brown, Kosmiczna podróż, 68-69.

[38]   Marrs, Alien Agenda, 493-96.

[39]   Rydwany bogów (GP Putnam’s Sons, 1969).

[40] . Graham Hancock, Fingerprints of the Gods: Dowód zaginionej cywilizacji Ziemi (Londyn: Three Rivers Press, 2000).

[41] .Zecharia Sitchin, The Earth Chronicles , Books 1-6 (New York: Avon Books)

[42]   Sitchin, 12. Planeta: Księga 1 Kronik Ziemi (Avon Books, 1976) vii.

[43]   Barbara Marciniak, Family of Light: Plejadians Tales and Lessons in Living (Bear & Co., Santa Fe, Nowy Meksyk) xi-xii.

[44] . Budd Hopkins, Intruders: The Incredible Visitations at Copley Woods (Ballantine Books, 1987).

[45] . Streszczenie wykonawcze dokumentu informacyjnego projektu ujawniania 73-84. Strona internetowa: http://www.disclosureproject.com

[46] David Jacobs, The Threat: Revealing the Secret Alien Agenda (Simon i Schuster, 1998) 20.

[47]   Zob. John Mack, Paszport do kosmosu: ludzka transformacja i spotkania z kosmitami .

[48]   Richard Boylan, „Close Encounters And Personal Transformation”, cytowany w Internecie pod adresem http://drboylan.com/ce4trnf2.html ; także w Richard Boylan & Lee Boylan, Labored Journey to the Stars ( www.drboylan.com , 2003).

[49] . Opisy szaraków przez uprowadzonych, patrz CDB., Bryan, Close Encounters of The Fourth Kind ; i Jacobs, Zagrożenie . Szczegółowy opis online, który identyfikuje różne „szare gatunki”, patrz Richard Boylan, „The Various Kinds of Star Visitors”, w Boylan and Boylan, Labored Journey To The Stars. Dostępny w Internecie pod adresem : http://www.drboylan.com/etraces.html. Sztuczny proces, taki jak klonowanie, wydaje się być środkiem rozmnażania sików i częściowo wyjaśnia ich motywację do pozyskiwania ludzkiego materiału genetycznego.

[50] Linda Moulton Howe, „UFO i EBEs: więcej informacji poufnych”, Nexus Magazine (sierpień-wrzesień 1998) http://www.nexusmagazine.com/ufosebes.html

[51]   Cytowany przez Richarda Boylana, „Pozaziemska baza na Ziemi, usankcjonowana przez urzędników od 1954 roku”, http://drboylan.com/basespst2.html . Oryginalne źródło, Michael Wolf,. Łapacze nieba: trylogia (Dorrance Publishing, 1996).

[52]   Zob. Richard Boylan, „Oficjalna grupa ds. zarządzania tajemnicą UFO MJ-12 ujawnia wewnętrzne tajemnice” w Boylan and Boylan, Labored Journey to the Stars. Dostępne online pod adresem :  http://www.drboylan.com/wolfdoc2.html . Zobacz także William Cooper, „Origin, Identity and Purpose of MJ-12”, http://www.geocities.com/area51/shadowlands/6583/maji007.html ; i Cooper, Behold a Pale Horse (Wydawnictwa Technologii Światła, 1991) , 201-05; Phil Schneider, MUFON Conference Presentation, 1995, dostępna w Internecie pod adresem : http://www.ufocoverup-conspiracy.com/20.htm ; Zobacz Wywiad z Dr Nerudą #1, http://www.wingmakers.com ; Boylan podaje obszerniejszy opis wydarzeń związanych z podpisaniem Traktatu w „Pozaziemskiej bazie na Ziemi, usankcjonowanej przez urzędników od 1954 roku”, w Boylan and Boylan, Labored Journey To The Stars. Dostępne online pod adresem : http://drboylan.com/basespst2.html

[53] Cooper, Oto blady koń . Zobacz także Cooper, „Origin, Identity and Purpose of MJ-12”, referat wygłoszony na konferencji MUFON 1989 , dostępny online pod adresem http://www.geocities.com/Area51/Shadowlands/6583/maji007.html

[54]   Phillip Corso, Dzień po Roswell (Pocket Books, 1997) 292.

[55]   Phil Schneider, „MUFON Conference Presentation, May 1995” dostępna online pod adresem http://www.geocities.com/Area51/Shadowlands/6583/coverup044.html

[56] . Corso, The Day After Roswell, 79. Potwierdzają to autopsje Szarych, które wykazują niewielką fizyczną zdolność do komunikacji werbalnej.

[57]   Richard Boylan, „The Differential Diagnosis of Close Extraterrestrial Encounter Syndrome”, artykuł online opublikowany pod adresem http://drboylan.com/diffdxce4a.html

[58] . John E. Mack, Porwanie: ludzkie spotkania z kosmitami .

[59]   Aby zapoznać się z dyskusją na temat tworzonej rasy hybrydowej, patrz Jacobs, The Threat , 128-84.

[60] . Milton Wiliam Cooper, „Tajny rząd: pochodzenie, tożsamość i cel MJ-12” (Huntington Beach, Kalifornia: Prawa autorskie do rękopisu, 1989). Strona internetowa: http://www.abovetopsecret.com/pages/mj12.html

[61]   William Bramley, Bogowie Edenu (Avon, 1989) 37. Cytowany również w: Jim Marrs, Rule by Secrecy, The Hidden History That łączy Trójstronną Komisję, masonów i Wielkie Piramidy (Harper Collins, 2000) 406.

[62] .Zecharia Sitchin, Kroniki Ziemi , Księgi 1-6.

[63] . Księga Henocha bardzo szczegółowo opisuje ten konflikt. Wersję online można znaleźć pod adresem http://wesley.nnu.edu/noncanon/ot/pseudo/enoch.htm

[64]   RA Boulay, Latające węże i smoki: The Story of Mankind’s Reptillian Past (Drzewo książki, 1999).

[65] . Manetho,  Manetho, tr., WG Waddell (Harvard University Press, 1940).

[66] . Courtney Brown, Odkrywcy kosmiczni.

[67]   Stewart Swerdlow, Blue Blood, True Blood: Conflict & Creation (Expansions Publishing Co., 2002).

[68] . Jim Marrs, Zasada tajności (Nowy Jork: Bylina, 2000).

[69] . David Icke, Największy sekret, 2. wyd. (Wydawnictwa Bridge of Love, 1999). Aby uzyskać informacje online o Icke i jego najnowszej pracy, przejdź do http://www.davidicke.com

[70]   Cyt. Jim Marrs, Rule By Secrecy, 406. Źródło: David Icke, The Biggest Secret, 1.

[71] . Zamiast wydobywać zasoby materialne, takie jak złoto i inne metale szlachetne, które Sitchin opisuje jako pierwszy powód, dla którego Annunaki ustanowili ludzkość, Icke twierdzi, że rasa ta wykorzystuje ludzi jako podstawowy zasób dostarczający hormony pochodzące z emocji, takich jak strach i gniew, i używając ludzie jako źródło pożywienia. Największy sekret.

[72] . Alex Collier, Defending Sacred Ground: The Andromedan Compendium , pod redakcją Val Valeriana, styczeń 1997, poprawione w lipcu 1998. Strona internetowa: www.lettersfromandromeda.com/

[73] . Szaraki schwytane i/lub pod wpływem szczątków Annunaki, rzekomo wykonują wywrotowe zadania, takie jak okaleczanie bydła, ekstrakcja ludzkich hormonów i eksperymenty genetyczne, konfrontacja z USA i innymi siłami militarnymi oraz sianie strachu w ludzkiej populacji. Kosmicznych Odkrywców, 159-221

[74] . Lynn Picknett i Clive Prince, The Stargate Conspiracy (Nowy Jork: Berkley Books, 1999).

[75] . Termin „systemy broni egzotycznej” został zdefiniowany jako obejmujący broń zaprojektowaną do niszczenia kosmosu lub naturalnych ekosystemów (takich jak jonosfera i górna warstwa atmosfery) lub systemów klimatycznych, pogodowych i tektonicznych w celu wyrządzenia szkód lub zniszczenia docelowej populacji lub region na ziemi lub w kosmosie. Ustawa o ochronie przestrzeni z 2001 r. (wprowadzona w domu), HR 2977 IH, 107. KONGRES, 1 sesja, HR 2977. Strona internetowa: www.fas.org/sgp/congress/2001/hr2977.html

[76]   Zobacz Wywiad z Andym Pero, „Project Superman”, dostępny pod adresem : http://www.hostileinvader.com/ProjectSuperman.html .

[77] Dwa e-booki szczegółowo opisujące wspomnienia Michaela Relfe z jego spotkań z Reptilianami można znaleźć w The Mars Records , opublikowanym online pod adresem : http://www.themarsrecords.com/   Zobacz także Preston Nichols i Peter Moon, Pryamids of Montauk: Explorations in Conciouness (Sky Books 1995); oraz „Interview with Al Bielek”, „ Connecting Link” ( 19.10.1993 ); dostępne online pod adresem:

  http://psychicspy.com/montauk1.html

[78] . Szczegółowy opis nordyckich istot pozaziemskich można znaleźć w Richard Boylan, „The Various Kinds of Star Visitors”,  http://www.drboylan.com/etraces.html.

[79]   Cytowany przez Richarda Boylana, „Pozaziemska baza na Ziemi, usankcjonowana przez urzędników od 1954 r., teraz ujawniona. Ujawniono również: Tajna załogowa stacja kosmiczna USA-ZSRR, umieszczona na orbicie od ponad 30 lat”, w Boylan and Boylan, Labored Journey to the Stars. Dostępne online pod adresem : http://drboylan.com/basespst2.html

[80] Kal K. Korff, Statki kosmiczne Plejad: historia Billy’ego Meiera (Prometheus Books, 1995).

[81] . Steven M. Greer, Kontakt pozaziemski: Dowody i implikacje (Crossing Point Publications, 1999). Richard Boylan, Labored Journey To The Stars: Anthology o ludzkich reakcjach, rządowych, cywilnych i tubylczych, na wizytacje pozaziemskie, Rev., 2002. Alfred Lambremont Webre, Exopolitics: A Decade of Contact (Universe Books, 1999). Jego książka jest dostępna online pod adresem http://www.universebooks.com/

[82]   Należą do nich Barbara Marciniak, Family of Light , (Bear and Co., 1999); Lyssa Royal i Keith Priest, Przygotowanie do kontaktu: metamorfoza świadomości (Royal Priest Research, 1993); & Sheldan Nidle, Pierwszy kontakt (Vancouver: Blue Lodge Press, 2000).

[83] . Zobacz Marciniak, Rodzina światła i Nidle, Pierwszy kontakt. Dwa tematy samopomocy to, po pierwsze, ET są tutaj, aby pomóc ludzkości rozwinąć jej wrodzoną zdolność do kształtowania środowiska zewnętrznego poprzez skupienie swojej świadomej intencji na tym, co chcą zmienić lub stworzyć. Pomocnicy ET wierzą, że ludzie zrezygnowali ze swojej wrodzonej mocy tworzenia poprzez świadome intencje w wyniku samoograniczających się systemów wierzeń propagowanych przez instytucje polityczne i religijne, media i system edukacji. Na przykład przekonanie, że trzeba pracować w niesatysfakcjonujących zawodach, aby przetrwać, według pomocniczych istot pozaziemskich, jest samoograniczającym się systemem przekonań, który uniemożliwia ludziom podążanie za ich pasją, która jest kluczowym składnikiem ich wrodzonej zdolności do tworzenia poprzez świadome zamiar.Filozofia pomocnika ET polega na tym, że jeśli ludzie uświadomią sobie swoją wrodzoną moc kształtowania rzeczywistości poprzez skupienie swoich świadomych intencji, wiele społecznych, politycznych, ekonomicznych i środowiskowych problemów na planecie szybko zniknie. Po drugie, pomocnicy ET promują pogląd, że zewnętrzna rzeczywistość jednostki lub społeczności jest lustrem wewnętrznej świadomości jednostek/społeczności. Mówi się, że stłumione emocje, takie jak strach lub gniew, generują energie, które przyciągają do środowiska jednostek i grup, warunków, które odzwierciedlają te emocje. Na przykład osoba, która nieświadomie boi się porażki, będzie wielokrotnie wciągać w swoje otoczenie przypadki porażki, dopóki nie przezwycięży strachu przed porażką.Pomocnicze istoty pozaziemskie podkreślają znaczenie kultywowania pozytywnych emocji, takich jak współczucie i jedność, w celu wygenerowania pozytywnych wydarzeń zewnętrznych. Twierdzą, że jest to szczególnie ważne w przypadku spotkań z zaawansowanymi kulturami ET, ponieważ te stłumione emocje mogą wpływać na naturę interakcji. Na przykład, doniesienia o niepowodzeniu pomocniczych istot pozaziemskich w negocjowaniu porozumienia z przedstawicielami rządu USA wynikały z obawy tych ostatnich, że poświęcenie amerykańskiego arsenału nuklearnego naraziłoby USA na jakikolwiek przyszły konflikt z ET. Ten strach stwarza następnie okazję dla bardziej agresywnych ras pozaziemskich do wykorzystania takich obaw poprzez transfer technologii z przedstawicielami rządu USA, który ostatecznie zwiększa poziom strachu i podejrzeń, a ostatecznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu.Twierdzą, że jest to szczególnie ważne w przypadku spotkań z zaawansowanymi kulturami ET, ponieważ te stłumione emocje mogą wpływać na naturę interakcji. Na przykład, doniesienia o niepowodzeniu pomocniczych istot pozaziemskich w negocjowaniu porozumienia z przedstawicielami rządu USA wynikały z obawy tych ostatnich, że poświęcenie amerykańskiego arsenału nuklearnego naraziłoby USA na jakikolwiek przyszły konflikt z ET. Strach ten stwarza następnie okazję dla bardziej agresywnych ras pozaziemskich do wykorzystania takich obaw poprzez transfer technologii z przedstawicielami rządu USA, który ostatecznie zwiększa poziom strachu i podejrzeń, a ostatecznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu.Twierdzą, że jest to szczególnie ważne w przypadku spotkań z zaawansowanymi kulturami ET, ponieważ te stłumione emocje mogą wpływać na naturę interakcji. Na przykład, doniesienia o niepowodzeniu pomocniczych istot pozaziemskich w negocjowaniu porozumienia z przedstawicielami rządu USA wynikały z obawy tych ostatnich, że poświęcenie amerykańskiego arsenału nuklearnego naraziłoby USA na jakikolwiek przyszły konflikt z ET. Ten strach stwarza następnie okazję dla bardziej agresywnych ras pozaziemskich do wykorzystania takich obaw poprzez transfer technologii z przedstawicielami rządu USA, który ostatecznie zwiększa poziom strachu i podejrzeń, a ostatecznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu.doniesienia o niepowodzeniu pomocniczych istot pozaziemskich w negocjowaniu porozumienia z przedstawicielami rządu USA wynikały z obaw tych ostatnich, że poświęcenie amerykańskiego arsenału nuklearnego naraziłoby USA na jakikolwiek przyszły konflikt z ET. Strach ten stwarza następnie okazję dla bardziej agresywnych ras pozaziemskich do wykorzystania takich obaw poprzez transfer technologii z przedstawicielami rządu USA, który ostatecznie zwiększa poziom strachu i podejrzeń, a ostatecznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu.doniesienia o niepowodzeniu pomocniczych istot pozaziemskich w negocjowaniu porozumienia z przedstawicielami rządu USA wynikały z obaw tych ostatnich, że poświęcenie amerykańskiego arsenału nuklearnego narazi USA na bezbronność w przyszłym konflikcie z istotami pozaziemskimi. Strach ten stwarza następnie okazję dla bardziej agresywnych ras pozaziemskich do wykorzystania takich obaw poprzez transfer technologii z przedstawicielami rządu USA, który ostatecznie zwiększa poziom strachu i podejrzeń, a ostatecznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu.a w końcu zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu.i w końcu zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu.

[84]   Cyt. w Marrs, Alien Agenda, 303. Oryginalne źródło: Gary Kinder, Light Years   (Pocket Books, 1987) 98-99.

[85]   Brown, kosmiczni odkrywcy .

[86]   Aby uzyskać informacje na temat związku między Teslą a istotami pozaziemskimi, zobacz Tim Swartz, Timothy Beckley,  The Lost Journals of Nikola Tesla: Haarp – Chemtrails and Secret of Alternative 4 (Global Communications, 2000).

[87] . Zobacz zeznania w sekcji 5, Greer, ed., Disclosure, 489-559. Dr Greer twierdzi ponadto, że wysiłki te były hamowane przez partykularne interesy przeciwne alternatywnym źródłom energii.

[88]   Świadectwo Pawła Czysza, Ujawnienie, red., Greer, 519

[89] . Boylan, „Bombowiec Stealth B-2 jako statek antygrawitacyjny” w Boylan i Boylan, Labored Journey To The Stars. Dostępne online pod adresem: Strona internetowa: www.drboylan.com/waregrv2.html

[90] . Zobacz „Zeznanie kapitana Roberta Salasa, Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych”, w Disclosure, Greer, 167-71. Zob. także Streszczenie dokumentu informacyjnego projektu dotyczącego ujawniania informacji , 49; dostępne online pod adresem http://www.disclosureproject.com

[91] . Zobacz Michael Wolf, Łapacze Nieba ; i Bill Cooper, Poza bladym koniem. W artykule na stronie internetowej Cooper napisał: [A] rasa kosmitów o ludzkim wyglądzie skontaktowała się z rządem USA. Ta grupa kosmitów ostrzegła nas przed kosmitami krążącymi wokół równika i zaoferowała nam pomoc w naszym rozwoju duchowym. Zażądali, abyśmy rozmontowali i zniszczyli naszą broń jądrową jako główny warunek. Odmówili wymiany technologii, powołując się na to, że duchowo nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z technologią, którą wtedy posiadaliśmy. Wierzyli, że wykorzystamy każdą nową technologię do wzajemnego zniszczenia. Rasa ta stwierdziła, że ​​jesteśmy na ścieżce samozniszczenia i musimy przestać zabijać się nawzajem, przestać zanieczyszczać ziemię, przestać gwałcić jej naturalne zasoby i nauczyć się żyć w harmonii. Warunki te spotkały się z ekstremalną podejrzliwością, zwłaszcza głównym warunkiem rozbrojenia nuklearnego.Wierzono, że spełnienie tego warunku pozostawi nas bezradnych wobec oczywistego zagrożenia ze strony obcych. Nie mieliśmy też w historii nic, co mogłoby pomóc w podjęciu decyzji. Rozbrojenie jądrowe nie było uważane za leżące w najlepszym interesie Stanów Zjednoczonych. Uwertury zostały odrzucone.

Strona internetowa: http://www.abovetopsecret.com/pages/mj12.html

[92] . Zobacz Nidle, Pierwszy kontakt. W czymś przypominającym główną dyrektywę popularnej serii Star Trek, sojusz zaawansowanych ras pozaziemskich, do których należą pomocnicy pozaziemskie, często określany jako „Federacja Galaktyczna”, nie ingeruje w mniej rozwinięte społeczeństwa planetarne, chyba że bezpośrednio o to poprosi populacji lub w przypadku, gdy rozwijające się społeczeństwo planetarne stwarza zagrożenie dla biosfery i/lub innych cywilizacji planetarnych poprzez użycie niszczycielskich technologii, takich jak nuklearne i „egzotyczne” systemy uzbrojenia. Pomocnicze istoty pozaziemskie donoszą, że historycznie były w konflikcie z agresywnymi cywilizacjami istot pozaziemskich bazującymi głównie na konstelacji Oriona, określanej przez niektórych jako Sojusz Oriona, który nie przestrzega dyrektywy o nieingerencji.Wspomniane wcześniej rasy, zarówno z perspektywy intruza, jak i manipulatora, podobno wywodzą się z systemów gwiezdnych Oriona.

[93]   Alfred Lambremont Webre, JD, Med, Exopolitics: A Decade of Contact (2000), ebook opublikowany online pod adresem http://www.universebooks.com/exoone.html

[94] . Patrz Steven M. Greer, Kontakt pozaziemski: Dowody i implikacje (Crossing Point Publications, 1999).

[95] . Zobacz na przykład Richard Boylan i Lee K. Boylan, Bliskie spotkania pozaziemskie: pozytywne doświadczenia z tajemniczymi gośćmi (Wildflower, 1994). Strona internetowa: www.drboylan.com

[96] . Do najpopularniejszych „kanałów” propagujących tę perspektywę należą Barbara Marciniak, Family of Light; Robert Shapiro, Shining the Light , tomy 1-6 (publikacje dotyczące technologii światła); Jelaila Starr, jesteśmy Nibiruans: Return of the 12th Planet (New Leaf Dywidendowych Co., 1999) , a Drunvalo Melchizedek, Starożytna Tajemnica Kwiatu Życia, tom 2 (Light Technology Publications, 2000).

[97] Robert Becker i Gary Seldon, The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life, New York: Quill, 1985.

[98] . John Major Jenkins, Maya Cosmogeneza 2012, Santa Fe: Bear and Co., 1998. Zgodnie z tą perspektywą, cały wszechświat składa się z wibrujących pól energii, które rosną i słabną w długich historycznych cyklach, które mają swój początek w energiach kosmicznych i galaktycznych, które emanują z jąder galaktyk i gdzie indziej we wszechświecie. W różnych punktach tych cykli pola energii będą wzmacniane przez energie kosmiczne i galaktyczne, które mają cykl analogiczny do naszego Słońca, które co 11 lat doświadcza wzrostu emisji rozbłysków słonecznych, wyrzutów masy koronalnej i różnych energii elektromagnetycznych które tworzą wiatr słoneczny. Te przesunięcia energii okazują się bardzo głębokie pod względem ich wpływu na całą galaktykę, a przyszłość cywilizacji planetarnych zależy od tego, jak dobrze zareagują na te wzrosty energii.

[99]   Barbara Hand Clow, The Plejadian Agenda: A New Cosmology for the Age of Light (Bear and Co., 1995) 49.

[100] John Major Jenkins, Galactic Alignment: The Transformation of Consciousness Zgodnie z tradycjami Majów, Egipcjan i Vedic (Inner Traditions International, 2002).

[101] . Najbardziej znanym autorem opowiadającym się za tą osią czasu jest Jose Arguelles, The Mayan Factor, Santa Fe: Bear and Company, 1987. Omówienie różnych wymiarów/gęstości można znaleźć w Lyssa Royal i Keith Priest, The Prism of Lyra: An Exploration of Human Galactic Dziedzictwo , wyd. (Royal Priest Research, 1993) 1-9.

[102] . Niektóre z popularnych źródeł historii Galaktyki to Royal & Priest, The Prism of Lyra ; Sheldan Nidle, Pierwszy kontakt i Barbara Marciniak., Rodzina światła; oraz Fred Stirling, Kirael: The Great Shift, Oughten House Publication, 1998.

[103] O   konflikcie w Orionie patrz Royal and Priest, The Prism of Lyra, 39-46.

[104] . Termin „Wielka Zmiana” jest używany przez Freda Stirlinga, Kirael: The Great Shift. Strona internetowa: www.kirael.com

[105]   Idea, że ​​ludzkość jest rasą hybrydową zawierającą różne nici genetyczne ET jest promowana przez Zecharia Sitchin, Earth Chronicles (Bks 1-6). Aby zapoznać się z dyskusją na temat galaktycznej polityki otaczającej genetycznego składu ras ludzkich i zaangażowania ET, zobacz Royal and Priest, The Prism of Lyra, 67-74.

[106]   Marciniak, Rodzina światła, 186-87. Podobną perspektywę można znaleźć w Royal and Priest, The Prism of Lyra, 67-74.

[107] . Jelaila Star, 3 stycznia 2003, aktualizacja strony internetowej. Strona internetowa: http://www.nibiruancouncil.com/html/january2003update.html

[108] . Najbardziej znanym autorem opowiadającym się za tą osią czasu jest Jose Arguelles, The Mayan Factor, ( Santa Fe: Bear and Company, 1987). Zobacz także Jenkins, KosmogenezaIdeę różnych gęstości energii można zrozumieć na przykładzie cząsteczek wody. W temperaturach poniżej 0 stopni Celsjusza woda zamarza w kryształki lodu. Stopień trudności lub energii użytej do manipulowania tymi cząsteczkami wody w postaci lodu pod względem ruchu, przechowywania, kształtów itp. Jest metaforą trudności napotykanych przez istoty żyjące na niskim poziomie gęstości, takie jak trzecia gęstość, która podobno cywilizacja ludzka zajmuje. W temperaturach od 0 do 100 stopni Celsjusza woda jest w postaci płynnej, w której cząsteczki są znacznie łatwiejsze do przenoszenia, przechowywania i umieszczania w różnych kształtach. Jest to metafora łatwości, z jaką cywilizacje są w stanie kształtować swoją zewnętrzną rzeczywistość zgodnie ze zużytą energią. Wreszcie woda o temperaturze powyżej 100 stopni Celsjusza,staje się gazem, w którym najłatwiej jest manipulować cząsteczkami wody pod względem ruchu, magazynowania i kształtu. Ponownie, jest to metafora łatwości, z jaką cywilizacje są w stanie kształtować swoją zewnętrzną rzeczywistość w zależności od użytej energii.

[109] . Richard Boylan, Labored Journey To The Stars: Anthology o ludzkich reakcjach, rządowych, cywilnych i tubylczych, na wizytacje pozaziemskie, Rev., 2002. http://www.drboylan.com/aclmatn2.html

[110]   Zob. Greer, red., Ujawnienie .

[111] . W celu omówienia tej perspektywy w kontekście jej implikacji politycznych, patrz Marrs, Rule by Secrecy; i Courtney Brown, Kosmicznych Odkrywców. Perspektywa manipulatora stwarza jeszcze większe problemy dla decydentów, ponieważ przedstawia ukryte pozostałości konkretnej rasy istot pozaziemskich, Annunaki, w moralnie nagannych terminach, które potajemnie manipulują ludzkimi społeczeństwami w sposób, który tworzy więcej militaryzmu, chaosu politycznego, nierówności ekonomicznej, rasowej /antagonizmy kulturowe i degradacja środowiska. Ta perspektywa sugeruje, że pozostałości Annunaki zachęcają do globalnego konfliktu i załamania w celu stworzenia niezbędnych warunków, które usprawiedliwiałyby bardziej jawne formy kontroli Annunaki, w których ludzka suwerenność jest tracona na rzecz elity Annunaki, gdy masowo powrócą na planetę w najbliższej przyszłości . Nabycie egzotycznej broni ET, która sieje spustoszenie w środowisku podczas testowania i wdrażania,i które mogą przyczynić się do wrogich relacji między ludzkością a innymi cywilizacjami istot pozaziemskich, mogą zatem bezpośrednio wpływać na wywrotową agendę szczątków Annunaki. Reakcja militarna na potencjał przejęcia przez Annunaki prawdopodobnie tylko jeszcze bardziej pogorszy sytuację, ponieważ wywoła strach i panikę wśród przywódców politycznych i wojskowych zaniepokojonych zagrożeniem dla ludzkiej suwerenności nad zasobami i populacją Ziemi. To sprawia, że ​​potrzeba reakcji na pojawiający się kryzys, przed którym stoi światowa ludzkość, jest pilniejsza, poprzez pokojowe rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych, zajęcie się niesprawiedliwym podziałem zasobów gospodarczych i zapobieganie degradacji środowiska. To byłaby prawdopodobnie najlepsza ochrona przed tajną manipulacją Annunaki z wnętrza planety,i potencjał przejęcia przez powracającą elitę Annunaki. Pokojowe rozwiązanie globalnego konfliktu staje się zatem koniecznością, ponieważ jest to najlepsza gwarancja utrzymania ludzkiej suwerenności w przypadku hipotetycznego powrotu elity Annunaki.

[112] . Omówienie tej perspektywy w kontekście jej implikacji politycznych zob. Marciniak, Family of Light.Ta perspektywa dostarcza wieloaspektowych ram interpretacyjnych, które zawierają elementy z pierwszych trzech perspektyw dla zrozumienia intencji, działań i implikacji obecności ET. To, co należy ponownie podkreślić w odpowiedzi na obecność PZ, to fakt, że należy unikać jakiegokolwiek redukcjonizmu obecności PZ w prostych kategoriach moralnych i politycznych. Ze względu na zróżnicowaną liczbę aktorów PZ, intencji i działań, które można znaleźć w całej historii obecności PZ, wszelki redukcjonizm nieuchronnie prowadziłby do słabych reakcji politycznych ze strony rządów globalnych i populacji. Taki „redukcjonizm” jest czymś, z czego, w różnym stopniu, pierwsze trzy perspektywy, Intruz, Manipulator i Pomocnik, jak sugerują ich opisowe tytuły, mają trudności z pokonaniem. W przeciwieństwie,perspektywa Obserwatora dostarcza kompleksowych ram interpretacyjnych dla zrozumienia historycznej obecności ET i tego, jakie mogą być zasadnicze cechy odpowiedniej reakcji politycznej.

Długa historyczna obecność istot pozaziemskich obala pogląd, że obrona militarna jest potrzebna przeciwko istotom pozaziemskim, aby zapewnić ciągłą suwerenność człowieka nad planetą. Istoty pozaziemskie od dawna posiadają środki, aby jawnie przejąć planetę w konflikcie militarnym, jeśli tego pragnęli. To, co sugeruje perspektywa Obserwatora, to istnienie ukrytej dynamiki, sił i reguł, które nakładają ścisłe ograniczenia na interwencję istot pozaziemskich w ludzkie sprawy. Daje to większą wiarygodność poglądowi, że interakcja ludzkości pod względem sposobu rozwiązywania konfliktów w sobie i z różnymi rasami ET jest w jakiś sposób cenna sama w sobie dla Obserwatorów ET i szerszej społeczności ET. Z tej perspektywy największym zasobem ludzkim pożądanym przez istoty pozaziemskie byłyby zatem zdolności rozwiązywania konfliktów opracowane przez ludzkość w radzeniu sobie z niezliczoną liczbą społecznych,problemy polityczne i gospodarcze, które nasilają się w dobie wzmożonego globalnego napięcia w wyniku wielu czynników: wzrostu populacji, degradacji środowiska, globalnej komunikacji i jej wpływu na kulturę; i/lub co może być alternatywnie postrzegane jako intensyfikacja energii galaktycznych i kosmicznych ogarniających planetę.

Chociaż pomysł człowieka biorącego udział w galaktycznym eksperymencie mającym na celu znalezienie ludzkiego rozwiązania galaktycznego problemu może wydawać się dziwny, biorąc pod uwagę obecne trudne problemy polityczne, ekonomiczne i środowiskowe, przed którymi stoi globalna ludzkość, nie jest tak dziwne, gdyby którykolwiek z nich miał potencjał doprowadzenia do globalnego kataklizmu, który do chwili pisania tego tekstu został skutecznie zażegnany. Właściwą reakcją polityki rządu byłoby zatem kontynuowanie wysiłków na rzecz pokojowego rozwiązywania sporów poprzez globalny konsensus i poświęcanie większej ilości zasobów na rozwiązanie globalnych problemów, takich jak ubóstwo, degradacja środowiska i choroby.

W celu przezwyciężenia potencjalnych problemów stwarzanych przez perspektywę, która redukuje obecność ET do jednej ramy moralnej i politycznej, niniejszy dokument wspiera wszechstronne ramy tworzenia polityki, które obejmują istotne aspekty wszystkich czterech perspektyw obecności ET. O ile czwarta perspektywa włącza wcześniejsze perspektywy do wszechstronnego sposobu zrozumienia obecności ET, można stwierdzić, że oferuje ona bardziej odpowiednie ramy interpretacyjne dla tego, jak decydenci polityczni i opinia publiczna mogą reagować na obecność ET.

[113] . Jerry Smith, Haarp: The Ultimate Weapon of the Conspiracy: The Mind-Control Conspiracy Series (Adventures Unlimited Press, 1998).

[114] . Ustawa o ochronie przestrzeni z 2001 r. (Wprowadzona w domu), HR 2977 IH, 107. KONGRES

Sesja I, HR 2977.

[115]  Patrz Greer, wyd., Ujawnienie. Informacje online dostępne pod adresem http://www.disclosureproject.com

Opublikowano za: https://exopolitics-net.translate.goog/Study-Paper1.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,se,sc

Wypowiedz się