Szczepionki śmierci

Publikujemy ten ostrzegawczy artykuł dr wirusologii Geerta Vanden Bossche odnośnie szczepionek na Covid-19, mimo że powszechnie przyjęte dogmatyczne podstawy medyczno-biologiczne, chorób,  wirusów i szczepień są fałszywe. Więcej wyjaśnią to kolejne artykuły dokumentujące ludobójcze skutki szczepień w historii ostatnich ponad 2 wieków.
Redakcja KIP
***
Dlaczego obecne szczepionki na Covid-19, nie mogą być używane do masowych szczepień podczas pandemii?

Geert Vanden Bossche

Geert Vanden Bossche otrzymał dyplom DVM na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii, a stopień doktora w dziedzinie wirusologii na Uniwersytecie w Hohenheim w Niemczech. Był adiunktem na uniwersytetach w Belgii i Niemczech. Po swojej karierze w środowisku akademickim Geert dołączył do kilku firm zajmujących się szczepionkami (GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals), aby pełnić różne role w badaniach i rozwoju szczepionek, a także w późnym opracowywaniu szczepionek. Następnie Geert dołączył do zespołu Global Health Discovery Fundacji Billa i Melindy Gatesów w Seattle (USA) na stanowisko Senior Program Officer; następnie pracował w Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) w Genewie jako Senior Program Manager Ebola. W GAVI śledził wysiłki mające na celu opracowanie szczepionki na Ebolę. Reprezentował również GAVI na forach wraz z innymi partnerami, w tym WHO, w celu przeglądu postępów w walce z wirusem Ebola i stworzenia planów przygotowania do globalnej pandemii. W 2015 roku Geert przeanalizował i zakwestionował bezpieczeństwo szczepionki przeciwko wirusowi Ebola, która była używana w badaniach szczepień pierścieniowych przeprowadzonych przez WHO w Gwinei. Jego krytyczna analiza naukowa i raport na temat danych opublikowanych przez WHO w Lancecie w 2015 r. Zostały przesłane do wszystkich międzynarodowych organów ds. Zdrowia i organów regulacyjnych zaangażowanych w program szczepień przeciwko eboli. Po pracy w GAVI, Geert dołączył do Niemieckiego Centrum Badań Zakażeń w Kolonii jako szef Biura Rozwoju Szczepionek. Obecnie jest głównie konsultantem ds. Biotechnologii / szczepionek, prowadząc jednocześnie własne badania nad szczepionkami opartymi na komórkach Natural Killer.

Załączam slajdy z przemówienia, które wygłosiłem wczoraj podczas Szczytu Szczepionkowego w Ohio („Dlaczego obecne szczepionki Covid-19 nie powinny być używane do masowych szczepień podczas pandemii? ”). Proszę spojrzeć na nie. Najważniejsze jest to, że nie widzę, w jaki sposób kampanie masowych szczepień nie doprowadziłyby do katastrofalnych zaostrzeń pandemii Covid-19. Jednak nikt inny nie wydaje się zdawać sobie z tego sprawy; zamiast tego, lekarze kliniczni i naukowcy skupiają się jedynie na (pozytywnych) krótkoterminowych wynikach i wpływie na poziomie indywidualnym . Wydaje się, że nikt nie patrzy na konsekwencje i ryzyko dla człowieka i poziomu zaludnienia (który według mojego rozumienia ujawni się wkrótce).

Masowe szczepienia podczas pandemii – dr Geert Vanden Bossche [napisy PL]

https://rumble.com/veywir-masowe-szczepienia-podczas-pandemii-dr-geert-vanden-bossche-napisy-pl.html

Dlaczego nikt nie martwi się „ucieczką immunologiczną”, podczas gdy Covid-19 już uciekł z wrodzonej dla ludzkiej natury odporności, co znajduje odzwierciedlenie w wielu pojawiających się, znacznie bardziej zakaźnych wariantach wirusów (najprawdopodobniej z powodu globalne wdrożonych środków zapobiegania zakażeniom)? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kampanie na temat szczepień jeszcze bardziej wzmocnią (adaptacyjną) ucieczkę immunologiczną, ponieważ żadna z obecnych szczepionek nie zapobiegnie replikacji / przenoszeniu wariantów wirusów. Im częściej używamy tych szczepionek do uodporniania ludzi w środku pandemii, tym bardziej zaraźliwy stanie się wirus.

Z rosnąca zakaźnością wiąże się zwiększone prawdopodobieństwo oporności wirusów na szczepionki. To podstawowa zasada, której uczy się student na pierwszych zajęciach ze szczepień: nie powinno się używać szczepionki profilaktycznej w populacjach narażonych na wysokie ciśnienie zakaźne (co obecnie z pewnością ma miejsce ponieważ obecnie w wielu częściach świata krąży wiele wysoce zaraźliwych wariantów). Aby w pełni uciec selektywnej presji immunologicznej wywieranej przez przeciwciała szczepionkowe, Covid-19, jako wysoce mutowalny wirus, potrzebuje jedynie dodać kilka kolejnych mutacji w jego domenie wiążącej receptor …

Niepokoi mnie katastrofalny wpływ, jaki miałoby to na naszą ludzką „rasę”. Nie tylko ludzie tracą ochronę za pośrednictwem szczepionek, ale także cenną, odmiennie niespecyficzną (!), wrodzoną odporność, która zniknie (dzieje się tak, ponieważ przeciwciała szczepionkowe przewyższają naturalne przeciwciała w wiązaniu z Covid-19, nawet jeśli ich podobieństwo do wariantu wirusa jest stosunkowo niskie).

Powiadomiłem wszystkie odpowiedzialne organy odpowiedzialne za zdrowie i organy regulacyjne, w tym WHO, CDC, FDA itp.

Poprosiłem o rozważenie moich obaw i natychmiastowe rozpoczęcie dyskusji na temat katastrofalnej konsekwencji każdej dalszej ucieczki immunologicznej Covid-19.

Wiem oczywiście, że obecne kampanie masowych szczepień cieszą się energicznym i ogólnoświatowym poparciem wielu różnych stron / interesariuszy. Jednak jeśli się nie mylę, to ludzkość może obecnie przekształcać całkiem nieszkodliwego wirusa w niekontrolowanego potwora. Nigdy nie traktowałem tak poważnie swojego oświadczenia.

Dlaczego obecne szczepionki na Covid-19, nie mogą być używane do masowych szczepień podczas pandemii?

Vaccines Summit Ohio 2021

1-3 marca 2021 r.

Ohio, Stany Zjednoczone

G. Vanden Bossche, DVM, PhD

Niezależny konsultant ds. Badań szczepionek

Szczepionki są przeznaczone do… konwencjonalnego stosowania profilaktycznego, a NIE w warunkach pandemii

Szczepionki profilaktyczne należy podawać przed narażeniem na infekcję, wtedy:

– zapewniają pełną ochronę – zapobiegają zaostrzeniom choroby (por. Ebola – szczepienie pierścieniowe)

– zapobiegają ucieczce układu odpornościowego, a tym samym zwiększonej zakaźności lub nawet odporności na szczepionkę

Kilka przypadków ciężkiej choroby spowodowanej wysoce zakaźnymi wariantami już wystąpiło u młodych ludzi

• Kilka przypadków osób zaszczepionych w pełni przeciw Covid-19 z silnymi zakaźnymi wariantami ( niektóre z nich nawet rozwinęły łagodne objawy)

Czy te przypadki nie są wystarczająco przekonujące, aby pokazać, jak łatwo wirusy Covid-19 mogą obejść odporność gospodarza?

Zasada ogólna: replikacja wirusa na tle suboptymalnej reakcji odporności umożliwia ucieczkę immunologiczną wysoce mutowalnych wirusów.

Aktualne technologie szczepionek Covid-19

• Wszystkie z nich mają na celu indukowanie specyficznych przeciwciał Abs (S1-RBD), więc żadne z nich nie zapobiega replikacji wirusa, jeśli Abs ma zbyt niskie stężenie lub podobieństwo

• Nie mogą kontrolować replikacji bardziej zakaźnych wariantów CoV, a nawet mogą prowadzić do ucieczki immunologicznej (np. gdy w pełni zaszczepione osoby są narażone na warianty wirusowe)

• Czy są bezpieczne?

– tak, na poziomie indywidualnym – absolutnie nie w przypadku populacji ludzkich narażonych na pandemię Covid-19

• Czy skutecznie chronią przed chorobami?

– tak, na poziomie indywidualnym

– absolutnie nie w przypadku populacji ludzkich narażonych na pandemię Covid-19

Luki w naszym zrozumieniu naturalnego przebiegu pandemii wirusów

NAC *:

– niszczenie niespecyficznego Ag przez naturalne Abs (NAB), komórki NK zapewniają naturalną odporność nonNAC **:

– Choroba kontraktowa z powodu słabej wrodzonej odporności

– niszczenie Ag-niespecyficznego (neutralizacja) za pośrednictwem „adaptacyjnego” Abs → ochrona

– Podatny na choroby, gdy Ab spada P:

– Dlaczego naturalna (tj. bez interwencji człowieka) pandemia wirusowa obejmuje 3 fale?

– Dlaczego 2 fala zazwyczaj dotyka młodych ludzi ?

– Dlaczego / jak wirus pojawia się ponownie, w jaki sposób staje się sezonowy? Ag: antygen; Abs: przeciwciała * NAC:

Naturalni bezobjawowi nosiciele; dotyczy osób, u których nie występują żadne objawy kliniczne, lub u których rozwija się co najwyżej łagodna choroba (obejmująca tylko górne drogi oddechowe) po zakażeniu PIERWOTNYM

** non NACs: dotyczy osób, u których wystąpiły ciężkie objawy Covid-19 po zakażeniu PIERWOTNYM

Obecna pandemia COVID-19 jest często porównywana z pandemią grypy H1N1 z 1918 roku

Na przykład epidemia grypy w latach 1889-92 miała trzy różne fale, które różniły się swoją zjadliwością. Druga fala była znacznie bardziej dotkliwa, szczególnie u tzw. młodszych dorosłych.

Wykres przedstawia trzy fale zgonów: tygodniowa łączna śmiertelność z powodu grypy i zapalenia płuc, Wielka Brytania, 1918–1919. Fale były ogólnie takie same na całym świecie podczas pandemii.

Obecną pandemię COVID-19 często porównuje się do H1N1 z 1918 r do pandemii grypy, która miała trzy wyraźne fale w ciągu roku. Odsetek pacjentów z grypą, którzy byli ciężko chorzy lub zmarli, był dużo wyższy w ostatnich dwóch falach w porównaniu do pierwszej fali

Jako główne źródło rozprzestrzeniania się wirusa (inne niż NAC) zmniejsza się, natomiast więcej NAC staje się podatnych na chorobę: JAK TO DZIAŁA?

Abrogacja infekcji wirusowej w NAC (po replikacji krótkotrwałego wirusa) zachodzi za pośrednictwem wrodzonej odporności

ACE: Angiotensyna – konwertuje enzym

CSEPDM: komórki powierzchniowego patogenu

DC: ogniwo dendrytyczne

EC: komórka nabłonkowa

MBC: komórka pamięci B.

NKC: komórka Natural Kille

Abrogacja infekcji wirusowej na wczesnym etapie infekcji to tajna broń wirusa, aby zapewnić jego własne przetrwanie

IV: Wariant ucieczki immunologicznej

OCS: oryginalny szczep krążący

NIV: Nowy wariant ucieczki przed odpornością

8 vs 4 = 2: 1

8-2 przeciwko 4-2 = 6 przeciwko 2 = 3: 1

Krótko żyjące Ab specyficzne dla Ag hamują wiązanie CoV przez NABs, a zatem tłumią wrodzoną odporność

▪ Infekcja bezobjawowa momentalnie osłabia wrodzoną odporność bez zapewnienia ochrony odporności adaptacyjnej → podatność na choroby

Rosnące wskaźniki infekcji CoV sprzyjają wzmocnieniu wrodzonej immunosupresji w NAC ( → bardziej podatne na choroby) wskaźnik podatności w NAC wystarczy, aby zrekompensować wystarczająco długo, aż do momentu gdy znaczniki Ag-specyficzne obniżają się w NAC ⇒ wirus może uzupełnić zdolność replikacji

Środki ograniczające oraz szczepienia NAC zagrażają zdolności do replikacji wirusa

Zniesienie infekcji wirusowej na wczesnym stadium infekcji jest tajną bronią wirusa, aby zapewnić sobie własne utrwalanie i aby zapewnić sobie możliwość na zwiększoną zaraźliwość kiedy spadają wskaźniki infekcji.

Ponieważ replikacja wirusa w NAC jest pod kontrolą (wrodzonego) układu odpornościowego, wirus może zrekompensować utratę zdolności replikacji / transmisj przez zwiększenie zakaźności poprzez selektywną ucieczkę immunologiczną zakaźność wirusowa w NAC wystarcza, aby kompensować wystarczająco długo aż do momentu gdy znaczniki Ag-specyficzne obniżają się w NAC

Ale co, jeśli te miana (znaczniki) Ab nie spadną?

Stały S-spec. miana Ab (SZCZEPIENIE!) skutkować będzie dalszym wzrostem zakaźności wirusowej w NAC dopóki „powrót” ucieczki mutacji w non-NAC stanie się stosunkowo bardziej opłacalne dla wirusa

• Mutacje ucieczki specyficzne dla RBD umożliwiają odbudowę wirusa z wystarczającą pojemnością do replikacji w non-NAC.

Powstałe warianty ucieczki immunologicznej są teraz odporne na szczepionkę.

Rosnące wskaźniki infekcji / seropozytywności w NAC i non-NAC sprzyjają ucieczce odpornościowej

• Zwiększone wskaźniki infekcji prowadzą do zwiększonych wskaźników przejściowej seropozytywności w NAC; seropozytywność tłumi wrodzone odporności, ponieważ Ab-specyficzne dla Ag przewyższają NAB wiążą się z CoV i zapobiegają treningowi wrodzonego układu odpornościowego

1. Selektywna (wrodzona) ucieczka immunologiczna w NAC

2. zwiększona zakaźność

3. Selektywna (adaptacyjna) ucieczka immunologiczna w non-NAC

Dziwne obserwacje podczas trwającej pandemii Covid-19.

• Nietypowy przebieg / fale pandemii

• Pojawienie się kilku znacznie bardziej zakaźnych szczepów

• Całkowite wydalanie wirusa (z bardziej zakaźnych wariantów) u osób zaszczepionych

Selektywna (S / RBD) ukierunkowana na białko ucieczka immunologiczna

Masowe środki i masowe szczepienia w NAC przyspieszają ucieczkę wrodzonej odporności podczas gdy masowe szczepienia nonNACs przyspieszają ucieczkę wrodzonej i adaptacyjnej odporności

W razie potrzeby zarówno NAC, jak i nonNACs mogą służyć jako potencjalne źródło ucieczki odporności po interwencji człowieka w naturalną pandemię CoV

Natychmiastowe odwołanie wszystkich trwających kampanii masowych szczepień Covid-19 powinno teraz stać się najpoważniejszą kwestią kryzysową o znaczeniu międzynarodowym.

Streszczenie dla kierownictwa

Manuskrypt, który jest obecnie w trakcie finalizacji, powinien rzucić trochę światła na to jak wirus, a zwłaszcza jego interakcja z układem odpornościowym gospodarza, determinuje naturalny przebieg (tj. bez interwencji człowieka) pandemii koronawirusa (CoV).

Wzajemne oddziaływanie między obroną immunologiczną gospodarza a ucieczką wirusa przez odporność determinuje przebieg naturalnej pandemii CoV (w tym naturalnej pandemii Covid-19).

W medycynie, wirusowa ucieczka immunologiczna występuje kiedy neutralizujące zdolności surowicy przeciwciała (Abs) nie wystarczają, aby w pełni wyeliminować wysoce mutowalne wirusy (np. CoV) z powodu braku ich koncentracji lub podobieństwa. W warunkach pandemii CoV, serokonwersja występuje na tle podłoża wysokiego ciśnienia zakaźnego i dlatego jest podatna na promowanie ucieczki odporności wirusowej.

Pierwsza fala choroby 1 (i śmiertelność) dotyka głównie osoby starsze (lub nie) osoby z obniżoną odpornością. Oczekuje się, że spowoduje selektywną (tj. adaptacyjną) ucieczkę immunologiczną. Ta fala przechodzi w cięższą, drugą falę w młodszych grupach wiekowych. Następnie, nieselektywne (tj. wrodzone), jak również selektywne ucieczki immunologiczne obsługiwane przez coraz częściej zakaźne warianty wirusów wyzwolą trzecią falę. To ostatnie wpłynęłoby przede wszystkim najednostki, które wyzdrowiały z choroby, której nabawili się podczas pierwszej fali.

Ta trzecia fala chorób (i śmiertelność) dobiegnie końca, gdy ci, którzy wyzdrowieli z choroby, będą mieli nowe funkcjonalne Abs przeciwko tym wariantom ucieczki odpornościowej. Jako że serokonwersja w tej populacji będzie teraz zachodzić znacznie szybciej (z powodu przywołania krzyżowo reagujących komórek pamięci pomocniczych T) i większość populacji w młodym i średnim wieku będzie albo seronegatywna, albo będzie już posiadać serokonwersję, zanim trzecia fala zacznie się rozszerzać, szanse są niewielkie aby wirus mógł uniknąć reakcji Ab gospodarza. Bezobjawowe osoby seronegatywne (tj zdecydowana większość ludzi młodych i w średnim wieku) może rozprzestrzeniać wirusa po (ponownym) zakażeniu i w związku z tym stanowią istotne źródło przenoszenia wirusa.

Oczyszczanie wirusowe u tych osobników prawdopodobnie nastąpi poprzez aktywację komórek NK. Te ostatnie są w stanie rozpoznać związane z CoV, niespecyficzne dla antygenu (Ag) wzorce na powierzchni nabłonkowych komórek docelowych zakażonych CoV.

Na potrzeby artykułu termin „choroba” odnosi się do ciężkiej choroby Covid-19 z zakażeniem niższego poziomu dróg oddechowych

Na potrzeby artykułu termin „choroba” odnosi się do ciężkiej choroby Covid-19 z zakażeniem niższego poziomu

2 Na potrzeby artykułu, zakażenie „bezobjawowe” odnosi się do zakażenia CoV, które nie powoduje klinicznie istotnych objawów lub powoduje tylko łagodny przebieg choroby (tj. dotyczy tylko górnych dróg oddechowych)

Ponieważ serokonwersją u osobników bezobjawowych trwa bardzo krótko, wirusowa ucieczka immunologiczna normalnie nie występuje.

W przypadku „braku ucieczki odporności” pandemia będzie pod kontrolą i przekształci się w infekcję endemiczną. Jednak tak długo jak nie zostanie osiągnięty punkt „braku ucieczki odporności”, żadna dodatkowa presja selekcji immunologicznej, na przykład w wyniku suboptymalnego stężenia lub powinowactwa przeciwciał swoistych dla Ag (np. swoistych dla białka wypustek) nie pozwoli wirusowi szybko rozwinąć się w bardziej zakaźne, odporne warianty ucieczki. Dodatkowa presja selekcji immunologicznej, szczególnie podczas drugiej fali pandemii CoV, prawdopodobnie wzmocni wirusową ucieczkę immunologiczną. Może to nawet spowodować połączenie drugiej i trzeciej fali w jedną ogromna fala śmiertelności i chorób, która dotknie wszystkie warstwy populacji (prawdopodobnie z z wyjątkiem małych dzieci).

Szczególnie kampanie masowych szczepień, zwłaszcza przeprowadzane w trakcie pandemii, są podatne na wywieranie ogromnej presji immunologicznej na krążące szczepy wirusa. Dzieje się tak, ponieważ szczepionka jest używana w coraz bardziej zakaźnym kontekście (ponieważ jest więcej zakaźnych wariantów ucieczki). Kampanie masowych szczepień przyspieszą pojawienie się jeszcze bardziej zaraźliwych wariantów ucieczki immunologicznej. Dzieje się tak z powodu liczby biorców szczepionki ulegających serokonwersji, która w danym okresie dramatycznie wzrośnie. Ponadto antygeny o wysokim powinowactwie specyficzne dla Ag wywołane przez którąkolwiek z obecnych szczepionek pokonają naturalną, szeroko ochronną błonę śluzową przeciwciał IgM, które wiążą się tylko poprzez niskie powinowactwo z domeną wiążącą receptor CoV (RBD). Szczególnie wpłynie to na naturalną odporność młodszych grup wiekowych, które – dzięki dobrze wytrenowanym wrodzonym układom odpornościowym były odporne na chorobę podczas pierwszej fali. Te grupy wiekowe mogą zatem stać się bardziej podatne na objawowe zakażenia i wydalanie spowodowane przez bardziej zakaźne warianty.

Ale kampanie masowych szczepień będą miały również poważne konsekwencje dla tych, którzy otrzymali szczepienie jako pierwsi (głównie osoby starsze lub osoby z chorobą podstawową lub osoby z obniżoną odpornością). W wysoce prawdopodobnym przypadku osoby te nie będą miały ani odrobiny odporności.

W przeciwieństwie do krążącego wirusa zakaźnego, obecne szczepionki albo nie zawierają jakikolwiek komórek niszczących wirusa albo ich w ogóle nie aktywują. Można więc powiedzieć, że odpowiedzi immunologiczne wywołane szczepionką nieuchronnie doprowadzą do dramatycznego wzmocnienia współczynników zachorowalności i umieralności w całej populacji ludzkiej (z wyjątkiem małych dzieci?).

Ponadto, niska ekspozycja na krążące szczepy CoV (np. z powodu ostrych środków ograniczających) będzie coraz bardziej osłabiać wrodzoną odporność błon śluzowych.

Znowu jest to szczególnie istotne dla tych, którzy – dzięki swojej dostatecznej i adekwatnej naturalnej obronie immunologicznej – uniknęli bezobjawowego zakażenia podczas pierwszej fali. Surowe i powszechne środki zapobiegania infekcjom obecnie coraz bardziej zagrażają ich wrodzonym cechom odporności, czyniąc ich bardziej podatnymi na objawowe zakażenia. Szczególnie młodsze grupy wiekowe mogą zatem osiągnąć relatywnie wyższe wskaźniki zachorowalności i śmiertelności, nawet niezależnie od pojawienia się bardziej zakaźnych wariantów wirusów. To znaczy, ogólnie wdrożone środki zapobiegania infekcjom tylko wzmocnią to, co już jest szkodliwą konsekwencją trwających kampanii masowych szczepień. Można założyć, że połączenie nieselektywnej i selektywnej ucieczki immunologicznej spowoduje zachorowalność i śmiertelność o rosnących wskaźnikach w młodszych grupach wiekowych.

Im bardziej szczepienia Covid-19 w grupach ludzi młodych i w średnim wieku będą opóźniane (tj. w stosunku osób starszych), tym bardziej będą zwiększać zachorowalność i współczynniki śmiertelności w tej grupie: Do czasu rozpoczęcia masowych kampanii szczepień w grupie ludzi młodych i w średnim wieku, znaczna liczba tych osób już będzie zainfekowany Covid-19. Zwiększone wskaźniki infekcji przez wysoce zakaźne warianty wirusa znacznie zwiększą prawdopodobieństwo ponownej infekcji w trakcie serokonwersji. Tak więc do czasu zainicjowania szczepień wirusowa ucieczka immunologiczna w tej grupie może już napędzać błędne koło skutkujące zwiększoną infekcją wirusową serokonwersji, a co za tym idzie, większą ucieczką immunologiczną. Masowe kampanie szczepień w ej grupie tylko dramatycznie pogorszy sytuację, ponieważ doprowadzą one do szybkiego i masowego wzrostu liczby osób bezobjawowych, które są w trakcie serokonwersji na tle wysoce zakaźnym.

Ponieważ naturalnie nie ma powodu, aby się izolować, będzie mnóstwo okazji aby wysoce zakaźne krążące szczepy replikowały się w obecności nieoptymalnych znaczników Ab, a zatem aby uciec spod kontroli odpornościowej organizmu-żywiciela.

Dlatego im więcej kampanii szczepień w tej grupie się opóźnia, tym większy zakres bardziej zakaźnych wariantów wirusów zostanie przyspieszony. Wynikający z tego wykładniczy wzrost współczynnika ucieczki immunologicznej ostatecznie umożliwi wariantom wirusa nawet przebicie się przez szczepionkę- pośrednia ochrona u zaszczepionych osób starszych. Ponieważ ich znaczniki Abs coraz częściej nie będą do siebie pasować, pojawi się więcej zakaźnych wariantów i nie będą już w stanie kontrolować replikacji wirusa i przyspieszą ucieczki immunologiczne. Ponieważ sero-ochronne Abs przede wszystkim zapewnia ochronę poprzez atakowanie RBD Covid-19, wirus będzie teraz w coraz większym stopniu wybierał mutacje w tej konkretnej części białka, która najłatwiej umożliwiają wirusowi ucieczkę z Abs. To nieuchronnie przyspieszy oporność na szczepionkę. Tak jak w wyniku masowych szczepień ludzie, którzy otrzymali szczepionkę jako pierwsi, nagle przestaną być chronieni i pomimo szczepień padają ofiarą katastrofalnej fali zachorowalności i śmiertelności.

Nie ma zatem wątpliwości, że obecne strategie szczepień mają wpływ na nadchodzącą globalną katastrofę zdrowotną. Jednak masowe szczepienia szkodzą również indywidualnemu zdrowiu, jako że pozbawią jednostki ich szeroko zakrojonej ochrony i naturalnej (życiowej) linii obrony immunologicznej.

Jako że kampanie szczepień na dużą skalę połączone z trwałym wdrożeniem tylko kilku środków powstrzymujących jedynie przyspieszą wystąpienie mutacji wirusowej ucieczki, iluzja, że obecne szczepionki Covid-19 mogą wywołać odporność zbiorową, powinna raz na zawsze zostać odrzucona. Zgodnie z tym samym tokiem rozumowania nie można wykluczyć, że ​​Covid-19 po raz kolejny przekracza bariery gatunkowe. Zdecydowanie nie można wykluczyć, że przy wzroście odporności za pośrednictwem selekcji wariantów wirusa, Covid-19 nie będzie ostatecznie w stanie przenieść się na inne gatunki zwierząt, zwłaszcza inwentarz przemysłowy (np. hodowle świń i drobiu) ponieważ jak wiadomo już, gatunki te są żywicielami kilku różnych koronawirusów, zachodzi zmienność / mutacje w tym samym białku, a zwłaszcza w RBD. Podobnie jak w przypadku wirusa grypy, te gatunki zwierząt mogą następnie stanowić rezerwuar wirusa SARS-COVID-2.

W zależności od częstości występowania krążących COV wśród zwierząt w tych gospodarstwach, zwierzęta te mogą teraz służyć jako bezobjawowi nosiciele stanowiąc poważne zagrożenie dla ludzi.

Wniosek:

Połączenie masowych szczepień i środków zapobiegania infekcjom to przepis na globalną katastrofę zdrowotną. Podążając za nauką, należy stwierdzić, że wszystkie grupy wiekowe (prawdopodobnie z wyjątkiem małych dzieci) będą poważnie tym dotknięte i będą podlegać dużej zachorowalności i śmiertelności, która rośnie znacznie szybciej i jest znacznie wyższa niż oczekiwana w okresie naturalnego przebiegu pandemii CoV. Dzieje się tak szczególnie gdy sekwencja masowych szczepień po pierwszej fali zakaźnej jest paralelna ze szczepieniami naturalnymi (tj. najpierw osoby z obniżoną odpornością i osoby starsze, a następnie młodsze grupy wiekowe).

Nikomu z tego powodu nie należy przyznać prawa do wdrażania leków farmaceutycznych na dużą skalę i niefarmaceutyczne interwencje immunologiczne, zwłaszcza nie podczas pandemii wirusów, i z pewnością nie bez dogłębnego zrozumienia patogenezy immunologicznej pandemii wirusów.

Gdy ktoś podąża za nauką i tylko za nauką, niezwykle trudno jest nie nazwać trwających kampanii masowych szczepień jako przestępstwa, nie tylko dla zdrowia publicznego, ale także dla jednostki.

Aby uzasadnić powyższe rozumowanie, w tekście najpierw wyjaśniono, w jaki sposób składniki wrodzonego układu odpornościowego mogą chronić przed Covid-19 i powodować bezobjawowe zakażenia. Następnie przechodzi do bardziej szczegółowego wyjaśnienia, dlaczego i jak selektywna (tj. adaptacyjna) ucieczka immunologiczna przesuwa pierwszą falę chorób i śmierci od osób starszych (z obniżoną odpornością) do tych, którzy na początku choroby w pandemii udało się uniknąć bezobjawowego zakażenia (tj. populacja młodsza i w średnim wieku).

Podobnie zostanie wyjaśnione, w jaki sposób przyspieszona ucieczka immunologiczna populacji zakażonej bezobjawowo ostatecznie cofa wzrost zachorowalności i śmiertelności do osób starszych i sposób, w jaki populacja ostatecznie kontroluje pandemię, poprzez kontrolowanie wirusowej ucieczki immunologicznej.

To ilustruje ogromne znaczenie zmian odporności wrodzonej i adaptacyjnej w ogólnej obronie immunologicznej populacji przeciwko pandemii wirusów. Zrozumienie tej dynamiki pomaga zrozumieć przebieg naturalnej pandemii CoV, i jak ostatecznie przekształca się ona w endemiczną infekcję i dlaczego interwencja człowieka ma wysoce szkodliwy wpływ na udoskonaloną wzajemną zależność między wirusem i zainfekowanym organizmem.

Wyniszczający jest wpływ trwającej masy na zdrowie globalne, kampanie szczepień i towarzyszące im rygorystyczne i powszechne środki zapobiegawcze mogą się stać globalną i indywidualną konsekwencją zdrowotną nie do zniesienia przez wiele lat.

Po części wprowadzającej dotyczącej wrodzonych mechanizmów obronnych związanych z Covid-19, inne istotne tematy zostaną omówione w formie pytań i odpowiedzi. Ostatnia sekcja będzie poświęcone naukowym uzasadnieniom stosowania szczepionek na bazie komórek NK, które mogłyby zapewnić sterylizującą odporność, a tym samym usuwając Covid-19 i pokrewne warianty.

Naturalny przebieg pandemii CoV jest kontrolowany przez wrodzoną i adaptacyjną odporność populacji i jest dramatycznie pogorszona przez szczepionki oparte na przeciwciałach, gdy są stosowane w masowej kampanii szczepień prowadzonej w trakcie pandemii wraz z rygorystycznymi środkami ograniczającymi rozprzestrzenianie wirusa.

Źródło:

Why should current Covid-19 vaccines not be used for mass vaccination during a pandemic?

https://www.geertvandenbossche.org/post/why-should-current-covid-19-vaccines-not-be-used-for-mass-vaccination-during-a-pandemic

Przekład z języka angielskiego N.W.

Dr Geert Vanden Bossche: Masowe szczepienia podczas pandemii – korzyści i ryzyka

https://pubmedinfo.org/2021/03/24/masowe-szczepienia-podczas-pandemii/

http://kresywekrwi.blogspot.com/2021/05/szczepionki-profilaktyczne-sa.html

Opublikowano za: https://kresywekrwi.neon24.pl/post/161875,szczepionki-smierci

Wypowiedz się