Ołtarze całopalne judeo-satanistów w okresie II wojny światowej – lista adresowa

Publikacja o ofiarach całopalnych składanych przez judeo-satanistów przedstawi ogrom dewiacji religijnej bez kontroli społecznej.

Powracając jednak do poprzednich publikacji należy zauważyć, iż każde ciało zabitego Polaka w okresie II wojny światowej stanowiło bardzo cenny dar dla ich szatańskiego boga ponieważ nawet odgrzebywali zabitych w celach rytualnych Polaków po to tylko aby ich spalić jako dar i ofiarę dla niego.

Jednoznacznie mówi o tym raport w którym czytamy:
„W Raporcie Komórki Więziennej Delegatury Rządu z 15.XI.1943″ stwierdzono:
Na terenie Getta Niemcy wysadzają w powietrze ruiny ze zwłokami rozstrzelanych tam Ofiar, równocześnie wygrzebywane są i niszczone zwłoki pochowanych prowizorycznie po niektórych poprzednich egzekucjach”.

 

No cóż dla wielu odgrzebywanie zmarłych lub jak kto woli zabitych aby ich spalić w darze dla swego boga to czyste szaleństwo cywilizacyjne na takiej samej zasadzie jak picie krwi niemowląt w celach rytualnych. https://rafzen.wordpress.com/2014/12/18/kolaboranci-kanibali-z-polski-w-parlamencie-europejskim/

Polacy / Rodacy tacy cywilizacyjni zboczeńcy mają wpływ na życie Nas Polaków w Polsce i najwyższy czas z tym szaleństwem skończyć !!!

Powracając do zasadniczego tematu publikacji przedstawiam adresową listę ołtarzy całopalnych na terenie Warszawy w okresie II wojny światowej. Należy dodać, iż pod niektórymi adresami było po kilka takich ołtarzy ofiarnych o czym świadczy ilość wydobytych prochów Polaków.

Podane liczby są oczywiście zaniżone ponieważ większość studzienek i rowów melioracyjnych było zapchanych prochami a zbieranie prochów rozpoczęto dopiero w 1946 roku co należy uznać za kolejny dowód zacierania śladów przez swych braci w wierze przybyłych z Rosji ponieważ deszcze i śnieg zmyły ogromne ilości spopielonych szczątków Polaków.. Ale o tym innym razem.

Ołtarze całopalne judeo-satanistów na terenie Warszawy lista adresowa.

ul. Bielańska en face Banku Polskiego – wydobyto 259 kg prochów Polaków
ul. Chłodna 33 – wydobyto 920 kg prochów Polaków
ul. ul. Długa teren Ministerstwa Sprawiedliwości – wydobyto 120 kg prochów Polaków
ul. Działdowska 6 – wydobyto 70 kg prochów Polaków
ul. Górczewska 29; 46; 56 – wydobyto w sumie 1610 kg prochów Polaków
ul. Jesionowa 9 – wydobyto 3 kg prochów Polaków
ul. Nowolipki – wydobyto 600 kg prochów Polaków
ul. Okopowa 59 – wydobyto 64 kg prochów Polaków
Park Sowińskiego – wydobyto 1200 kg prochów Polaków
Teren Fabryki Dobrolin – wydobyto 80 kg prochów Polaków
Teren Placu Żelaznej Bramy i róg ul. Ptasiej – wydobyto 150 kg prochów Polaków
Teren Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych – wydobyto 5500 kg prochów Polaków
ul. Wolska 9; 54; 60; 64; 79; 84; 124; 143; – wydobyto w sumie 6059 kg prochów Polaków
ul. Wspólna 10 – wydobyto 8 kg prochów Polaków
ul. Zamenhofa 17; 19; wydobyto w sumie 6060 kg prochów Polaków
W sumie według danych Czerwonego Krzyża wydobyto 22 022 kg prochów Polaków.

Jeżeli przyjąć, iż ciało ludzkie po spopieleniu to ok.300 gram prochów, to wniosek jest jednoznaczny, iż tylko z tych ołtarzy całopalnych wydobyto przeszło 73 tysiące szczątków Polaków ofiarowanych bogu judeo-satanistów.
Część Katolików lub osoby nie wierzące, które posiadają problem ze zrozumieniem określenia judeo-sataniści odsyłam do Ewangelii Świętego Jana 8: 44.

Opublikowano za: https://rafzen.wordpress.com/2015/06/30/oltarze-calopalne-judeo-satanistow-wokresie-ii-wojny-swiatowej-lista-adresowa/

Wypowiedz się