Jak się wyżywić i nie chorować, gdy zbliżają się niedobory żywności w Polsce, w związku z samobójczym krachem gospodarczym, spowodowanym pod pretekstem koronawirusa ?

Zbliżają się czasy wielkiego bezrobocia i niedoborów żywności w Polsce, spowodowanych samobójczym, dekadenckim “odruchem stadnym” rządzących i rządzonych w krajach Zachodu, w tym w Polsce, pod pretekstem epidemii koronawirusa.

Zmasowana medialna PORNOGRAFIA STRACHU uczyniła wirusa, co najwyżej tak samo groźnego, jak coroczny wirus grypy,  uzasadnieniem dla wprowadzenia medycznych stanów wyjątkowych.

W konsekwencji doprowadzi to do głębokiego kryzysu gospodarczego, upadłości wielkiej liczby małych i średnich polskich firm, wielkiego wzrostu bezrobocia, braków żywności zwłaszcza w dużych miastach, a nawet głodu najsłabszych warstw społeczeństwa.

Jeśli nastąpi przyśpieszenie upadku polskich sklepów i dostawy żywności zostaną zupełnie zdominowane przez globalne korporacje  sieci zagranicznych marketów, to należy się spodziewać jeszcze większego  zatrucia żywności, niż obecnie. Ta żywność, głównie sprowadzana z Zachodu, jest jedną z ważniejszych przyczyn rosnącej zachorowalności i umieralności na wiele chorób, z rakiem na czele.

Rosnąca świadomość Polaków kupowania żywności od wiadomego producenta, przede wszystkim polskiego, umożliwia stworzenie nowych rozwiązań produkcji i zaopatrzenia się w żywność od wiadomego i znanego wytwórcy, którego można na bieżąco kontrolować.  Dla osób przedsiębiorczych i z wyobraźnią skutków uruchomionych procesów, a zamieszkałych w miastach, polecamy kilka rozwiązań:

  • produkcji żywności w małych ogródkach przydomowych, a nawet na werandach;
  • organizowanie się społeczności lokalnych w celu wspólnego organizowania produkcji żywności;
  • organizowania produkcji żywności u rolników z udziałem organizacyjnym i finansowym w jej produkcji w formie przedpłat oraz organizowaniem dostaw do miast;
  • organizowanie niezależnych sieci dostaw żywności od rolników na zasadach kontraktacji i dostaw do sieci polskich sklepów w miastach, na ujednoliconych zasadach dzielenia się nadwyżką w poszczególnych ogniwach ( produkcja, skup i transport, handel miejski) według ponoszonych kosztów, w tym czasu pracy.

Poniżej zamieszczamy wycinkowe informacje jak produkować na małych areałach, co to znaczy zdrowa żywność i przykłady z innych krajów.

Redakcja KIP

Od Redakcji KIP:

W związku z blokadą na facebooku wszelkich artykułów ze strony www.veteranstoday.com polecamy ja na linku:

Zachód popełnia samobójstwo poprzez irracjonalną reakcję na COVID 19

Comments

  1. alru says:

    Po 1.5 roku od tego artykułu nic się nie zmieniło.

Wypowiedz się