Wybory 2019 – bez polskiej, narodowej, alternatywy

 

Uwaga! obydwa kierunki prowadzą do tego samego miejsca!

Zatem nie ma najmniejszego znaczenia jak będą głosować wyborcy.

Ta wyborcza, żydowska, polityczna, świetnie reżyserowana i nakręcana przez powszechne żydowskie media, hucpa ma przyciągnąć uwagę Polaków i ustawić ich po dwu stronach żydowskiej barykady – zwolennicy żydowskiego syjonistycznego PiS kontra zwolennicy żydowskiej syjonistycznej PO. A jak dobrze pójdzie, to może Polacy zaczną się okładać na ulicy za żydowską, antypolską politykę – politykę, którą PiS i PO oraz wszelkie koncesjonowane dotychczasowe twory, realizują w interesie żydowskich lichwiarzy – politykę okradania i niszczenia Polski i Polaków.

Elektoracie pamiętaj: nikt wam tyle nigdy nie da, ile PiS obieca i wiedz Elektoracie, że: rzeczywista polityka składa się nie z obietnic, lecz z realnych faktów politycznych, a te od 30 lat wskazują niezmiennie ten sam antypolski, antynarodowy, antypaństwowy, ale zawsze prosyjonistyczny kierunek.

PiS w ramach wyborczej hucpy rzucił ostatnio hasło: budżet 2020 bez deficytu. Oznacza on nie mniej, nie więcej niż:

budżet bez deficytu = całkowity brak rozwoju (brak inwestycji)

Jednak nie będzie to stagnacja, tylko dalsze pogłębianie upadku gospodarczego i zadłużania kraju, ponieważ brak rozwoju powoduje, że długi generują kolejne długi. Ciekawe, że podobny pomysł rzucił w przodującej demokracji świata, w USA, D.Trump -?

Czyżby była to rozpaczliwa próba niewielkiego zmniejszenia wielkości zadłużania IIIRP w żydowskich bankach (art. 220 Konstytucji RP)? Sprowadzając rzecz całą do realiów realizowanej od 30 lat polityki można użyć słów premiera M. Morawieckiego, oddających prawdziwy sens i cel tej polityki:

„Polacy maja zap….ć za miskę ryżu”.

Poniżej tekst z grudnia 2015r. Czy zawarte w nim tezy i stwierdzenia, stawiane u progu rządów PiS – u progu „pontyfikatu” J. Kaczyńskiego -, okazały się błędne?

Co PiS da III RP?

hqdefault„Nie ma Polski bez Kościoła” – J.Kaczyński na Jasnej Górze, lipiec 2015

Czyli jaka będzie IIIŻydo-RP pod rządami PiS?

1. Główne kierunki polityki zagranicznej uwarunkowane wtłoczeniem Polski przez rządzącą żydowską V kolumnę do UE i NATO nie ulegną żadnej zmianie. Są one zresztą zgodne z wytycznymi dla IIIŻydo-RP przedstawionymi przez syjonistę Z.Brzezińskiego: ścisła współpraca z USA oraz zacieśnianie integracji w ramach UE budowanej przecież przez żydowską finansjerę wyłącznie dla jej korzyści.

Polityka ta zostanie tylko zintensyfikowana, co wynika z radykalnego syjonizmu PiS, wytłumionego wyłącznie na czas kampanii wyborczej, a jest już po kampanii.

z17666714Q,Prezydent-Lech-Kaczynski-i-jego-prawnik-Andrzej-DuDowodem kontynuacji syjonistycznego kierunku polityki IIIŻydo-RP jest niedawna wizyta byłego kapciowego L.Kaczyńskiego, kolejnego prezydenta, A.Dudy na Ukrainie i przyznanie jej żydowskiemu reżimowi kredytu na kwotę 1 mld € UE oraz opowiedzenie się przez byłego kapciowego za utrzymaniem sankcji wobec Rosji za jej wsparcie dla walczących z żydo-banderowską juntą Ukrainy Doniecką i Ługańską Republiką Ludową.

Tu nieodzowna wydaje się następująca refleksja. Nielegalny żydo-banderowski reżim Ukrainy jest wspierany przez USA i przez wszystkie pozostałe żydo-reżimy Zachodu. Żołnierze, partyzanci DRL i ŁRL, nie poddający się reżimowi są określani mianem bandytów.
Odwrotna sytuacja dotyczy Syrii, gdzie legalny prezydent Baszar al-Asad i jego rząd są przez żydo-reżimy Zachodu określani mianem reżimu przeciwko, któremu cztery lata temu USA wszczęły rebeliancką wojnę. Natomiast rebelianci są przez Zachód nazywani słuszną opozycją walczącą z reżimem Baszara al-Asada o demokratyzację Syrii.

Tę zadziwiającą asymetrię da się wytłumaczyć tylko w jeden sposób. Legalny prezydent i rząd Syrii w przeciwieństwie do nielegalnych władz Ukrainy (przejęły władzę w wyniku rebelii inspirowanej przez USA) nie są syjonistycznymi Żydami, a co za tym idzie nie są skłonne realizować interesów syjonistycznego żydostwa z USA. Innego uzasadnienia nie dostrzegam.

Dowód kolejny, to domaganie się przez rząd PiS zainstalowania na terytorium Polski baz NATO z bronią atomową. Ma to być ochrona przed ewentualną „agresją imperialnej Rosji”. Tylko z tego kierunku upatrują dla Polski zagrożenia wszystkie kolejne żydo-rządy, co znajduje odzwierciedlenie w żydo-medialnej propagandzie, a także w programach oświatowych.

I dalej, PiS odgrywa – udaje przed Polakami antyniemiecką retorykę. Z pewnością znajdą się tacy, którzy dadzą się na to nabrać, ponieważ zapomnieli już, że to właśnie L.Kaczyński podpisał bezwarunkowo traktat lizboński. Ten pozujący na polskiego patriotę bezwzględny syjonista nie postawił oczywistego warunku Niemcom: przyznania statusu mniejszości narodowej dla 2 mln Polaków w NRF, jaki posiada 150 tys. Niemców w Polsce. Co gorsza – a dla Polski i Polaków jest to zagadnienie priorytetowe -, nie zażądał podpisania przez NRF traktatu o granicy na Odrze i Nysie (w 1995r. wygasła moc porozumienia poczdamskiego) mimo, że „negocjacje” wokół traktatu lizbońskiego stwarzały ku temu niepowtarzalną okazję. Istniała także możliwość umiędzynarodowienia traktatu granicznego z NRF.

Jest oczywiste, że antyniemiecka retoryka PiS spotyka się z antypolską reakcją w NRF – ale, trzeba wiedzieć i pamiętać, że antypolska reakcja ma miejsce głównie w żydowskich lub kontrolowanych przez Żydów niemieckojęzycznych mediach. Nie zapominajmy, że NRF jest od 1945r. wasalem USA i nie może prowadzić własnej, niezależnej, niemieckiej polityki.

polska_armia_2014-03-09_21-09-03Zatem w interesie żydowskiej polityki USA PiS ustawia Polskę na wrogich pozycjach zarówno wobec Rosji i wobec NRF. Jest to czytelne powtórzenie polityki żydo-sanacyjnego obozu II RP z lat 1926-39, który również realizował politykę żydowskiej finansjery z Wall Street i londyńskiego City i wiemy dobrze, czym to się dla Polski skończyło.

2. Polityka gospodarcza PiS, mimo wprowadzenia doń elementów prospołecznych, socjalnych, również nie ulegnie żadnej istotnej zmianie. Dodatek 500 zł na dziecko oraz powrót do wieku emerytalnego 60 i 65 lat, choć należy je ocenić pozytywnie, to jednak poza wydźwiękiem propagandowym nie przedstawia żadnej realnej wartości poprawy bytu Polaków. Systematyczny wzrost kosztów utrzymania szybko zniweluje „dodatek na dziecko”, a coraz mniejsze wpływy do ZUS od coraz mniejszej liczby pracujących (upadek firm i malejący przyrost demograficzny) grożą załamaniem systemu emerytalnego.

Proponowane przez PiS opodatkowanie zagranicznych banków i sieci handlowych jest tylko pozornie dobrą propozycją stwarzającą jedynie iluzję zwiększenia wpływów do budżetu państwa. Pomysł ten nie spowoduje ani odbudowy polskiego – koniecznie państwowego! – systemu bankowego, ani polskiego handlu.
Interesujący się polityką – w tym i ekonomią – winni wiedzieć, że bezpieczeństwo, tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne, Państwa i jego obywateli, ale także i rzeczywista władza, zależą wprost proporcjonalnie od ilości rodzimego kapitału i od struktury własności gałęzi gospodarki. Im rodzimego kapitału i własności jest więcej, tym większe jest bezpieczeństwo Polski i Polaków. Jak łatwo po 25 latach trwania IIIŻydo-RP zauważyć nasze bezpieczeństwo zbliża się do zera. Własność jest przeważnie obca, głównie żydowska (żydowskich korporacji).
A co w tej kwestii proponuje PiS? – NIC.

Gospodarczy program PiS (a także wszystkich pozostałych koncesjonowanych przez żydo-reżim partii) nie przewiduje żadnej zasadniczej zmiany w polskiej gospodarce. W dalszym ciągu będzie ona podlegała systemowi pieniądza dłużnego, czyli zadłużaniu państwa i obywateli w zagranicznych prywatnych bankach, kontrolowanych przez żydowską finansjerę. Nie ma mowy o likwidacji zapisów art. 220 Konstytucji RP zabraniających finansowania polskiego rozwoju przez NBP, a tym samym nakazujących zewnętrzne zadłużanie kraju. A nawet gdyby PiS miał taki punkt w swoim programie, to nie posiada wystarczającej ilości mandatów do przeprowadzenia zmian w konstytucji.

Trzeba tu także zauważyć, że w IIIŻydo-RP zlikwidowano gospodarcze planowanie i program gospodarczy PiS podtrzymuje ten stan nadal. A więc nie może być mowy o rządowym planowaniu zwiększenia w ciągu kilku lat ilości miejsc pracy w gospodarce kraju, co zresztą jest logiczną konsekwencją pozbawienia rządu możliwości realizacji polityki pieniężnej kraju (Konstytucja RP art.220, 227 p.1). Nie można przecież oczekiwać, że przedsiębiorcy X i Y będą realizowali swoje inwestycje z myślą o racjonalnym rozwoju gospodarczym całego kraju – nie dysponują ani takimi środkami finansowymi, ani instrumentami polityki gospodarczej, ani nie muszą być zainteresowani takimi działaniami. Nie są nimi zainteresowane także zagraniczne banki.

Konsekwencją ekonomiczną wtłoczenia Polski przez rządzącą żydowską V kolumnę do UE, czy szeroko pojętego obozu Zachodu, czyli faktyczną kolonizacją Polski, jest podległość NBP żydowskim instytucjom finansowym MFW i BŚ (oraz EBC), które powodują, że znakomita większość zasadniczych decyzji gospodarczych podejmowana jest poza naszymi granicami przez czynniki obce i Polsce wrogie.

Dariusz Kosiur

_________________________

PS

Oto wierny jak cień, najbliższy współpracownik Beaty Szydło, K.Łapiński – szczery Słowianin z warszawskiej Pragi. Czy jest pracownikiem zaprzyjaźnionej ambasady USA, czy z sojuszniczego Mossadu, nie wiadomo, ale fizjonomia zdradza niewątpliwy geniusz nowo kształtowanej, europejskiej elity.

 

Współpracował także blisko z rezydentem IIIŻydo-RP/Polin.

Jednak jakiś czas temu zastąpił go nowy współpracownik – być może o roszadzie zdecydował czołowy pontyfik IIIŻydo-RP/Polin, a może i ktoś wyżej od niego (?). 

Byłoby nie do pomyślenia, że ta zmiana może nie ucieszyć wszystkich patriotów, którzy tak ochoczo opowiadają się po stronie „dobrej zmiany”, deklarując jednocześnie wzrost miłości do Izraela i zaufania do sojuszniczych USA. Choć z drugiej strony, spoglądając na fizjonomie tych współpracowników trudno dociec w czym tkwi istota tej zmiany – bo też i nie łatwo dostrzec tu różnicę. 

Dariusz Kosiur

WYBRANE KOMENTARZE

WPS

https://www.youtube.com/watch?v=G7t5oANqOYk

stanislav 03.10.2019 13:46:09

@stanislav 13:46:09

https://www.youtube.com/watch?v=YPUhpzGKWnM

stanislav 03.10.2019 13:48:05

WPS

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego Izrael to: “przyczółek naszej kultury w tamtym świecie ????”

https://www.youtube.com/watch?v=IPLF97h_nug

Musimy bronić prawdy…ale jaka ona jest zdaniem J. Kaczyńskiego:

“antysemityzm, to choroba duszy, którą podpowiada diabeł”

https://www.youtube.com/watch?v=kD3s8ChNytI

stanislav 03.10.2019 13:58:31

@stanislav 13:58:31

” Dziś wrogowie Polski, można powiedzieć, że dzisiaj diabeł podpowiada nam pewną bardzo niedobrą receptę, pewną ciężką chorobę duszy, chorobę umysłu – tą chorobą jest antysemityzm. Musimy go odrzucać, zdecydowanie odrzucać. “ cyt. za J. Kaczyński, Warszawa, 10.04.2018 r. podczas 94 miesięcznicy smoleńskiej.

stanislav 03.10.2019 14:03:59

@stanislav 14:03:59

Wyleczę was z antysemityzmu jedym ruchem (albo nie dam wmawać wam choroby). Zmarły niedawno, nieodżałowany Jan Kobuszewski, Żyd, bardzo porządny obywatel polski, a może nawet Polak (uczciwy, niesprzedajny), to pewnie i wasz ulubiony aktor i komik. Wy jesteście antysyjonistami, a nie antysemitami. Zacznijcie to tłumaczyć sobie i szerszym w gremium. Po co ma was byle syjonista czy faryzeusz pacyfikować tą pałką?

Oracz 03.10.2019 14:23:53

@Oracz 14:23:53

My zarzutu o antysemityzm się nie boimy, zresztą syjonistyczna banda już go nam nie stawia, bo wie, że wobec nas jest to zarzut idiotyczny, nie do udowodnienia.
Syjonistyczna banda idzie znacznie dalej, stawia nam zarzut propagowania faszyzmu. Taki zarzut postawił mi wysługujący się żydowskiemu reżimowi IIIRP debilny prokurator z warszawskiej prokuratury na Pradze. W rozmowie telefonicznej pochwalił mi się, że został przeszkolony w temacie faszyzmu.
A cała sprawa zaczęła się od doniesienia do prokuratury złożonego przez syjonistyczną kreaturę z Otwartej Rzeczpospolitej sponsorowanej przez legalnie działającą w Polsce syjonistyczną żydowską organizację bojową Jewish Defense League. Ta syjonistyczna kreatura poczuła się urażona takim oto obrazkiem:

W wyniku tego doniesienia policja dokonała rewizji w naszych domach i zarekwirowała nam komputery.

Rzeczpospolita 03.10.2019 14:53:15

@Oracz 14:23:53

Panie oracz, ja nie muszę się leczyć, bo nie jestem chory :))) Co pan mi wmawiasz chorobę, jak Żyd śledzie na Rynku Bałuckim w przedwojennej Łodzi? Teraz, kiedy to nie Żyd sprzedaje śledzie, ja je i tak kupuję, bo po prostu je lubię.

stanislav 03.10.2019 15:54:34

Jak nie PIS to kto ?

Krakanie bez konstruktywnych rozwiązań które można wdrożyć jest defetyzmem.

Dobór faktów w artykule pokazuje że autorowi zależy by uwalić PIS i tylko na tym…
w czyim to jet interesie .. kto marzy o uwaleniu PISu…?

Wszyscy wiemy .. totalnej opozycji.
I wszystko jasne.. artykuł propagandowy spłodzony czy skopiowany przez zwolennika totalnej opozycji.

Oscar 03.10.2019 18:05:34

Nie zapominajmy, że trwa kontynuacja tego – co zapoczątkowano panem, towarzyszem Hitlerem i towarzyszem Stalinem.

Dziadziusiowie likwidowali Polaków fizycznie na niespotykana skalę a obecnie wnuczkowie – rozpirzyli wszystko – co było po PRL i bosych i gołych – kopem w d*pę – podano nas “Brukseli” – ale już w charakterze sierot po Polsce. Referendum o akcesję to był tylko tak show.
Wniosek?
Likwidacja tego – co zostało po Polsce włącznie z sierotami po niej – trwa.

demonkracja 03.10.2019 18:55:21

Np.: Bernadeta Krynicka, PiS, posłanka VIII kadencji sejmu IIIRP

https://www.facebook.com/nowakzenon/videos/2388533387920192/

Rzeczpospolita 03.10.2019 20:27:39

5* oczywiście

Wybory 2019 – bez polskiej, narodowej, alternatywy

NIESTETY PRAWDA 🙁

Paulus Aquarius 03.10.2019 20:40:05

@Oracz 14:23:53

Polecam opracowanie: https://www.mpolska24.pl/post/17008/kiedy-zydzi-w-koncu-zaplaca-nam-polakom-100-bilionow
Ci mieszkający w Polsce na semitów jakoś nie wyglądają. Mieszkający przed wojną w Polsce wyznawali różne odmiany swojej religii, ale w 90% chasydyzm powstały w XVII wieku na wschodnich ziemiach Polski. Wspólne dla tych odmian były rytuały. Nie mówili też po hebrajsku tylko w jidisz. Obecnym językiem urzędowym w Izraelu jest hebrajski, ale to nie ten sam hebrajski, w którym pisano np. apokryfy. Tamten jest nazywany przez nich pismem Księgi. Zresztą proszę sobie poczytać i gdzie indziej pogłębiać a nie spłycać do syjonizmu i semityzmu.

wercia 03.10.2019 20:41:59

Fragment przemówienia J. Kaczyńskiego w żydowskiej fundacji S. Batorego luty,2005r.

„Nieoficjalnie i cicho mówi się, że szansa młodych ma być budowana kosztem starszej części społeczeństwa. Wiąże się z takimi pomysłami niebezpieczeństwo, które należy brać bardzo poważnie brać pod uwagę. W 2002 roku radykałowie otrzymali w wyborach przeszło 30 procent. W tej chwili ich notowania są nieco mniejsze. Ale jeżeli w Polsce dojdzie do sytuacji, w której połączą swoje siły, nie w jakiejś rewolucji, nie w wystąpieniach ulicznych, w wielkich strajkach, tylko przy urnie wyborczej, całkowicie wykluczeni z częściowo wykluczonymi, dwie wielkie grupy społeczeństwa, to będziemy mieli rządy Samoobrony, być może LPR-u(to też formacja radykalna) i rozwścieczonych swoim losem postkomunistów. Ci ostatni znajdują się dzisiaj w znanej sytuacji, ale nawet jeżeli uda nam się ich zdelegalizować – liczę na Trybunał Konstytucyjny – to ze sceny politycznej nie zejdą. (…) Podkreślam raz jeszcze: istnieje niebezpieczeństwo zdobycia władzy w Polsce przez radykałów.”

http://www.batory.org.pl/upload/jkaczynski.pdf

Rzeczpospolita 03.10.2019 20:48:55

@wercia 20:41:59

naczytałem się wiele.. podczas II Wś wyeliminowano biedotę i tych co to są bardzo ortodoksyjni, o to im chodziło. Pobratymcy ich wymordowali, aby powstał Izrael.. Syjonizm to narodowy socjalizm, tylko im wolno?
kolejna eskimoska na portalu chce mataczyć???

wk..ny 03.10.2019 22:03:17

@wk..ny 22:03:17

Ogarnij się bidny człeku. Fakt, że jesteś w…ny nie daje ci upoważnień do obrażania kogoś.

wercia 04.10.2019 10:59:39

@Oscar 18:05:34

Propagandysta PiSiacki się odezwał. Popychło mafii żydowskiej niskiego szczebla.

Wican 04.10.2019 12:55:39

@wk..ny 22:03:17

Bzdura. Faktyczni ortodoksi przetrwali. Wycięto mistyków. A w Polsce większość żydów to ortodoksi

Wican 04.10.2019 12:56:41

@wercia 10:59:39

Jakoś dziwnym trafem Ci ludzie byli wyganiani z kilkudziesięciu krajów na przestrzeni swej historii. Pewnie za swoją uczciwość i lojalność wobec ludzi wśród których żyli. Rasistowskie prawo w Izraelu wszystko o tym narodzie , czy też wyznawcach określonej religii mówi. To autentycznie czarci pomiot nie potrafiący współżyć z innymi narodami. Ich dzieje to potwierdzają. Oczywiście zdarzają się wśród nich “rodzynki” , ale nie oni prowadzą politykę i kształtują opinię. Nie wiem dlaczego chcesz ich rozgrzeszać.

zadziwiony 04.10.2019 12:58:14

@zadziwiony 12:58:14

Ależ ja ich wcale nie rozgrzeszam. Drażni mnie propagowane przez nich (i usłużnych) i o nich tzw. wybraństwo, jakaś wyjątkowość rasowa, chociaż rasowo nie wyglądają. Paskudne cechy i zachowania wynikające z wychowania (vide: wycieczki ich młodych do Polski), nieetyczne zasady Talmudu. Wypędzanie ich przez różne państwa miało swoje powody. Mają Izrael stworzony również za pomocą finansową z Polski, niech tam siedzą. Czy widzisz w Michniku przodków z dawnej Palestyny?

wercia 04.10.2019 17:21:40

@wercia 17:21:40

Przez te setki lat wszyscy są wymieszani i trudno o “rasowca”. W każdym jednak przypadku Michnik jest mentalnym żydem. Dzisiaj chyba bardziej o żydostwie świadczą wyznawane wartości cywilizacyjne niż pochodzenie etniczne.

zadziwiony 04.10.2019 21:28:09

Opublikowano za: http://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/150946,wybory-2019-bez-polskiej-narodowej-alternatywy

Wypowiedz się