O religijnych kultach, judejskiej księdze “Tanija” i konwersji prezydenta Trumpa na judaizm

ZA: treborok2  Opublikowany 15 sty 2015

https://treborok.wordpress.com/tajemn…

Komentarz

Nortel  

Zawsze mówiłem że chrześcijaństwo to niewolnictwo! Że dane jest plebsowi,  a elita jak już to wyznaje judaizm czy inne kulty, o których nie mamy pojęcia! Grecja wymyśliła demokrację! Grecja pogańska! Potem wszystko z jej kultury ukradli Rzymianie.  Rzym padł, ale zmienił się na Watykan i ciągnie dalej! Cywilizacja niewolnictwa ciągle trwa! Najbardziej niekorzystne, niszczycielskie i degradujące chrześcijaństwo było dla słowiańskich ludów! Z potęgi słowiańskiej,  na która się zapuszczał Rzym nic nie zostało !A staliśmy się debilami z krzyżem i bredzimy, że to ostoja polskości i Europy… wycieramy se pyski hasłem “chrześcijańskie wartości”,  jak by żadna inna kultura i religia nie posiadała żadnych wartości… chrześcijaństwo to zaraza! Judaizm i Islam to tylko odmiany wirusa jednej wielkiej choroby!

Opublikowano za: https://www.youtube.com/watch?time_continue=457&v=lAYYG580XhM

W uzupełnieniu do problematyki zawartej w nagraniu filmowym i komentarzu polecamy następujący artykuł na naszej stronie pt.

LICHWIARSKA ANTYCYWILIZACJA: PAN, czyli żyd i NIEWOLNIK, czyli chrześcijanin i muzułmanin !!!
Did President Trump Convert to Judaism?

Comments

  1. krnabrny1 says:

    DEKLARACJA PODLEGŁOŚCI

  2. piast1 says:

    Ten ruski Gościu to jest trochę niedouczony…1. żydzi, to Chazarowie, lud turecki, którzy w VII-VIII wieku naszej ery przeszli na judaizm faryzejski (część na tzw. karaimski) i oni nic nie mają wspólnego z tymi opisanymi w Biblii…ani etnicznie, ani religijnie, ani językowo…bo ci z Biblii, to Aramejczycy zmieszani z Amorytami i Idumejczykami, mówili po aramejsku i byli wyznawcami Jahwizmu świątynnego…2. tzw żydzi nigdy nie mogli być w Egipcie w czasach tzw. Hyksosów…bo to były czasy XVII-XVI wieku przed naszą erą…a ci opisani w Biblii (jako Hebrajczycy, Izraelczycy i Judejczycy) to Aramejczycy…bo słowo żyd w Biblii nie występuje ani razu…Polacy jako jedyna nacja na świecie fałszuje tłumaczenie Biblii na język Polski…gdzie słowo Judejczyk (a u ks. Wójka i tzw. Biblii Gdańskiej i słowo Izraelita i Hebrajczyk) tłumaczą na słowo żyd…co jest wierutnym kłamstwem…i o dziwo fałszywego tłumaczenia dokonują i katolicy i protestanci i jehowici…a skoro Abraham, Izaak i Jakub, to Aramejczycy, to ci pojawili się w Palestynie dopiero w XII wieku przed naszą erą po upadku państwa Hetytów i najeździe tzw. ludów morza na Egipt…po zatrzymaniu ich przez jednego z Ramzesów pozwolono w Palestynie (późniejszej Judei, która należała wtedy do Egiptu) osiedlić się Filistyńczykom i Aramejczykom…wśród których był i Abraham…zobaczmy co na ten temat mówi Biblia…: Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 26, 5 “A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego: Ojciec mój, Aramejczyk błądzący, zstąpił do Egiptu, przybył tam w niewielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, silny i liczny.”)…wtedy Palestyna należała do Egiptu…a więc zstąpił do Egiptu należy rozumieć jako osiedlenie się w Palestynie, która wtedy była częścią Egiptu.. . Aramejczykiem był również Izaak syn Abrahama, który ożenił się też z Aramejską (Księga Rodzaju, rozdział 25 wiersz 20 “Izaak miał czterdzieści lat, gdy wziął sobie za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka z Paddan-Aram, siostrę Labana Aramejczyka.” ). I z tego związku urodził się Jakub, „czysty” Aramejczyk (z ojca i matki), który (jak mówi „żydowska” legenda) po żony wyprawił się do swoich aramejskich krewnych (Księga Rodzaju, rozdział 28 wiersz, 5 “Po czym Izaak wyprawił Jakuba w drogę i ten poszedł do Paddan-Aram do Labana, syna Betuela Aramejczyka, brata Rebeki – matki Jakuba i Ezawa.)…

Wypowiedz się