Solidarność była operacją specjalną CIA

Wszyscy , którzy twierdzą , że Solidarność była ruchem stricte polskim są w błędzie ….. … w błędzie celowo zaprogramowanym przez teoretyków CIA po to , by Polacy w to uwierzyli , co też się stało i pomimo upływu lat nadal tkwi w świadomości wielu Polaków, którzy nie potrafią krytycznie myśleć.

za: https://detektywjarzynski.blogspot.com/search?updated-max=2018-02-13T15:03:00-08:00&max-results=7

Sztuczne rozdzielanie Solidarności na starą i nową i przypisywanie jej ,że ta stara jest ok, a ta nowa jest be, jest ogólnie mylące , chociaż samo w sobie nosi znamiona samousprawiedliwienia się tych starych przed tym, co zrobili i robią Ci nowi .

Dodatkowo z psychologicznego punktu widzenia w zakresie socjotechnicznym jest samooszutwem /vide: samooszukiwanie jako jedna z metod rozwiązywania konfliktów zewnętrznych i wewnętrznych/.

Koncepcja ta jako metoda dochodzenia do prawdy jest metodologicznie błędna, chociaż epistemologicznie dopuszczalna.

Chcąc dokonać trafnej oceny Solidarności z punktu widzenia dobra Polski lub jej szkodliwości dla Polski należy patrzeć na nią całościowo, holistycznie, bez rozbijania ją na starą /tę rzekomo dobrą/ i tę nową /tę złą/ , z podkreśleniem jednakże , iż na tzw. ”suwaku polskości” ta stara faktycznie była lepsza od tej nowej min. dlatego , że był w niej duży pierwiastek narodowy/ narodowowyzwoleńczy/ , co nie zmienia jednakże faktu, że te obie Solidarności były dziełem i owocem skutecznie zaplanowanej i zrealizowanej przez CIA operacji specjalnej występującej u nich pod tą samą nazwą.

Wszyscy , którzy twierdzą , że Solidarność była ruchem stricte polskim są w błędzie …..

w błędzie celowo zaprogramowanym przez teoretyków CIA po to , by Polacy w to uwierzyli , co też się stało i pomimo upływu lat /przyp. własna : chodzi o ten zaimplementowany z zewnątrz do struktur poznawczych Polaków błąd poznawczy/ nadal tkwi w świadomości wielu Polaków , którzy nie potrafią , tak jak to w swoim czasie zrobił Andrzej Szubert z Niemiec , aktywny działacz Solidarności , krytycznie myśleć i zerwać raz na zawsze z tą ichnią socjopropagandą.

Andrzej wyszedł poza krąg tego samouwielbienia , charakterystycznego dla wielu byłych i obecnych działaczy Solidarności przez co realnie ocenia sytuację na froncie walki ideologicznej dwóch przeciwstawnych ideologii nie będąc zakładnikiem żadnej z nich, co świadczy bardzo pozytywnie o jego otwartym myśleniu , które nie jest zaczadzone żadnymi ideologicznymi „izmami” i obciążone religijną kulą u nogi , z czym mamy do czynienia w przypadku wielu dyskutantów dla których powołanie się na religijność jest predykatem ich wszelakich „prawd”.

Przypomnę i przytoczę jeszcze raz , gdyż już to robiłem dowód na to , iż Solidarność była operacją specjalną CIA.

Mówi o tym fragment rosyjskiego filmu o generale Jaruzelskim . Chodzi o fragment w którym dyrektor Centrum problemów geopolitycznych w Rosji generał Leonid Iwaszow przywołuje wypowiedź wielkiego amerykańskiego ideologa i stratega, jednego z największych w świecie rusofobów /zmarłego w zeszłym roku/ Zbigniewa Brzezińskiego, który powiedział i potwierdził wprost, bez żadnych ogródek fakt , że „Solidarność była operacją specjalną CIA”.

https://youtu.be/bOJxNu_pUnQ?t=1246“>https://youtu.be/bOJxNu_pUnQ?t=1246

http://www.youtube.com/v/https://www.youtube.com/watch?,bOJxNu_pUnQ%26hl=pl%26fs=1%26rel=0″ width=”489″ height=”275″>

https://www.youtube.com/watch?v=ldb7UM27zcU&t=11s“>https://www.youtube.com/watch?v=ldb7UM27zcU&t=11s

http://www.youtube.com/v/https://www.youtube.com/watch?,ldb7UM27zcU%26hl=pl%26fs=1%26rel=0″ width=”489″ height=”275″>

 

Obejrzyjcie sobie cały ten film zarówno część I , jak i II Nie ze wszystkim się zgadzam , co jest w tym filmie . W swoim czasie jak ukazał się na YT w polskiej wersji w 6 odcinkach , ja go szczegółowo tam pod tymi filmami omówiłem .

Efekt był taki, że ten film zniknął z YT , a zamiast niego ukazał się inny zmanipulowany jednoczęściowy film , który oprotestowałem jako manipulację i który został przez YT też usunięty.

Niedawno , dzięki pomocy kolegów /krzyk 58 /piszących na blogubruska dotarłem do oryginału tego filmu /przytoczony wyżej/ , z czego się bardzo cieszę.

Informuję także , iż będąc oficerem kontrwywiadu wojskowego w 1986 roku , gdy pracowałem w Zarządzie WSW w Bydgoszczy jako inspektor udałem się do Gdańska w celu kontroli podległych nam tam oddziałów WSW i wtedy dla relaksu poszedłem sobie do tego kościoła ś. Brygidy, by go zwiedzić.

W Zarządzie WSW bylem wówczas głównym inspektorem do walki z dywersją ideologiczną zwaną współcześnie wojną informacyjną . Podlegała mi w tym zakresie wojskowa Polska, patrząc na mapę w trójkącie od Łodzi do Szczecina , Koszalina, Gdańska , Olsztyna i do Łodzi. Był wtedy bardzo gorący czas . W związku z czym miałem pełne ręce roboty.

Osobiście ja do Solidarności miałem i mam cały czas negatywny stosunek, ponieważ tak , de facto Solidarność jest dziełem , koniem trojańskim USA/CIA powołanym po to , by zniewolić Polskę i rozgrabić ją / co obecnie się dzieje , a w zasadzie dobiega końca/ , a docelowo wykorzystać Polskę i Polaków jako „mięso armatnie” by ich rękami skoczyć do gardła Rosji i Rosjanom, czemu należy za wszelką cenę przeciwdziałać.

Mamy negatywny przykład przerobionej w ten sposób Ukrainy . Nie bierzmy z niej przykładu, nawet jak „nasz” agenturalny wobec USA rząd oraz polskojęzyczne media, w tym prostytutki dziennikarskie będą nas do tego namawiać i nakłaniać , co też się na co dzień dzieje.

Oficjalnie to co mówię potwierdził Zbigniew Brzeziński / jeden z apostołów Tajnego Światowego Władzy Centrum w skrócie TŚWC/, do niedawna jeden głównych ideologów i strategów rządu USA .

autor: detektywmjarzynski

______________________________________________

Nie zapominajmy o wielkim wsparciu jakie „Solidarności” udzieliła

Potem było już z górki

A jak wyszło? – ano tak, że nawet kolebkę trafił szlag

 

D.Kosiur

PS

„… Młodość górna i durna …” 

W 1980r. mając 26 lat także zostałem członkiem NSZZ Solidarność – niestety. Rzecz ciekawa, nigdy nie otrzymałem związkowej legitymacji.

WYBRANE KOMENTARZE

Dla mnie to była katodebilna tłuszcza i tak pozostało do dzisiaj. Główny agent ubrany na biało stoi – na razie – spokojnie po krzakach w każdej mieścinie.

nikander 19.02.2018 21:17:13

Solidarność efektem dywersji CIA

Następny dowód, lepszej jakości to powstrzymanie budowy (1982–1989) elektrowni jądrowej nad jeziorem Żarnowieckim z reaktorem wodnym ciśnieniowym typu radzieckiego. Wzburzenie grup ludności poszło w typowy sposób dla CIA, tym razem od pracowników administracji i urzędów, czyli z miejsc, w których siedzi najwięcej kolaborantów i zdrajców.

Zasadniczym faktem jest, że EJ typu radzieckiego nie powstała. Natomiast od roku 2011 planuje się powstanie EJ na planach zachodnich. Koncernowi Westinghouse (USA) rząd PiS-u poświęca najwięcej uwagi.

adevo 19.02.2018 21:27:08

CIA i nowy feudalizm

“(…)de facto Solidarność jest dziełem , koniem trojańskim USA/CIA powołanym po to , by zniewolić Polskę i rozgrabić ją / co obecnie się dzieje , a w zasadzie dobiega końca/ , a docelowo wykorzystać Polskę i Polaków jako „mięso armatnie” by ich rękami skoczyć do gardła Rosji i Rosjanom, czemu należy za wszelką cenę przeciwdziałać.”/ detektywmjarzynski/

Z perspektywy czasu, niestety, można nabrać takiego przekonania. Polska ciągle jest i pozostanie pod wpływem CIA, i niewątpliwie była wykorzystana w ukraińskim przewrocie na Majdanie. Skaczemy teraz do gardła Rosji, a nasza rusofobia nie jest tylko elementem lokalnego folkloru, jest częścią wieloaspektowego globalnego zjawiska, które ma związek z niebezpiecznymi zmianami zachodzącymi w samej CIA, czyli procesowi prywatyzacji amerykańskiego rządu. Przeciwdziałanie “atakowi na Rosję” będzie bardzo trudne, ponieważ globalne procesy prywatyzacyjne doprowadziły do zaistnienia bardzo niebezpiecznych w swojej formie, niemalże feudalnych uzależnień.

Cytuję fragment z Consortium News:
https://consortiumnews.com/2018/02/13/how-intel-for-hire-is-undermining-u-s-intelligence-part-2/

INTEL-FOR-HIRE STAWIA POD ZNAKIEM ZAPYTANIA AMERYKAŃSKI WYWIAD

SZARE STREFY PRAWA
W 2016 roku Tim Shorrock napisał artykuł przedstawiający pięć firm – gigantów wywiadu – które za pomocą sprzedawanych przez siebie usług przejęły kontrolę nad politykę wewnętrzną, politykę zagraniczną, wojskiem i przywódcami cywilnymi. Oni nadają kształt informacjom, analizują je i decydują, kogo prezydent Stanów Zjednoczonych będzie postrzegał jako wroga, a kogo jako przyjaciela.

Mniejsze firmy dostarczają im zasobów, na podstawie których opierają i opracowują oni swoje raporty. W epoce cyfrowej sektor zdobywania i analizy informacji stał się „rynkiem kupujących”. O ile większa firma zyskuje więcej finansowo odnajdując oddziaływanie rosyjskich wpływów na bożonarodzeniowe przedstawienie w szkole podstawowej, to taki wniosek zostanie wyciągnięty. Według zasady, że jeśli nie jesteś gotowy do wykonania zadania, to ktoś inny dostarczy “dowód”. W końcu liczą się pieniądze.

Jednym z głównych graczy w tym procesie jest Grupa Chertoffa, założona przez byłego Sekretarza Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Michaela Chertoffa.

Od Grupy Chertoffa, poprzez Sojusz na rzecz Zabezpieczenia Demokracji, Niemiecki Fundusz Marshalla i Dashboard Hamilton 68, którego celem jest śledzenie “rosyjskich wpływów na Twitterze”, informacje są destylowane i przekazywane do graczy na średnim poziomie.

Michael Chertoff w latach 2005-2009 prowadził potężny Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie był krytykowany za zwolnienie DBW z przestrzegania przepisów dotyczących wszystkiego – od spraw środowiska naturalnego rozpoczynając, a na wolności wyznania kończąc. Raport wydany przez Kongresową Służbę Badawczą stwierdził wówczas, że zakres niekontrolowanych uprawnień dla Chertoffa był bezprecedensowy. Chertoff był również znany z wystąpień przeciwko przepisom prawa międzynarodowego, w których oświadczał, że traktaty takie jak Konwencja Genewska nakładają nadmierne ograniczenia na działania USA za granicą.

Jako długoletni pracownik – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym – jest on jedną z czołowych postaci w amerykańskim zespole wywiadu i bezpieczeństwa.

AMERYKAŃSCY (I ZAGRANICZNI) KONTRAKTORZY RZĄDOWI

W swoich usługach firmy sektora prywatnego, w tym Intel-for-Hire, starają się naśladować działalności agencji rządowych, czyli przeprowadzają akcje szpiegowskie, operacje informacyjne, akcje bezpośrednie i operacje propagandowe. Jest to praca, którą, jak rząd wielokrotnie deklarował, należało pozostawić w agencjach rządowych, ponieważ mogły one być pociągnięte do odpowiedzialności publicznej, a prywatni kontraktorzy takiej odpowiedzialności nie podlegają.

Firmy prywatne działają zarówno w kręgach rządowych USA, jak i poza nimi. Zdarza się, że firmy te pracują również dla obcych rządów. Ponieważ stanowią one sektor prywatny mogą zatem pozwolić sobie na atakowanie i nękania zarówno obywateli USA jak i resztę globalnej społeczności. Gdziekolwiek ich klienci „wyceluję”, tam oni dokonują „wystrzału”.

Jest to zależność, którą niektórzy z najgorszych przestępców traktują bardzo poważnie. W ich świecie oni są Jamesem Bondem, a niszczenie reputacji niewinnych ludzi jest usługą dla ich kraju; przy okazji na ich konta ciągle napływają świezym strumieniem pieniądze. W ich wyobraźni są oni super-patriotami tego pokolenia, a w rzeczywistości – gdy tylko to, co robią, zostaje otwarte do wglądu – są oni pospolitymi przestępcami.

Osoby o niesprawdzonym życiorysie i o radykalnych poglądach posiadają do swojej dyspozycji państwowe urządzenia cybernetyczne i mogą je wykorzystywać do własnych celów politycznych, prywatnego biznesu i osobistych vendet w taki sam sposób, w jaki używają narzędzi hakerskich CIA do projektów państwowych. I to dzieje się od lat(…)Pomimo braku profesjonalnych referencji, doświadczenia w zaangażowaniu w służbę publiczną lub nawet minimalnej liczby lustracji, ci szpiedzy z sektora prywatnego zbierają informacje, które są przekazywane i ostatecznie mogą być uwzględnione w codziennym briefingu prezydenta.

Innymi słowy, konsultanci i “specjaliści od spraw publicznych” z niewielkim faktycznym doświadczeniem w profesjonalnej społeczności wywiadowczej – z których niektórzy mają na celu dokonanie odwetu, a jeszcze inni zarobienia przysłowiowego dolara- pomagają w podjęciu decyzji, kto jest wrogiem państwa. Taka jest rzeczywistość, mimo że brzmi to jak surrealistyczny film klasy B.”

AgnieszkaS 19.02.2018 22:07:21

Nawet to czerwone logo z tą pijaną czcionką zostało pewnie zaprojektowane, przez….

jakąś najlepszą amerykańską agencję (tfu)marketingową.
Wzięli film “Sól ziemi czarnej” i pojechali po emocjach.
A potem wzięli kogoś na słupa i burak się ucieszył, bo dostał pewnie kasę za friko.
Pospólstwo musiało mieć “swoje” logo, jak to jest w zwyczaju żeby towar się dobrze sprzedawał na tym “wolnym” rynku…

Jan Paweł 19.02.2018 23:02:53

 • @jazmig 21:17:14

zbrodniarzy należy szukać wśród beneficjentów. A kto jest tym rzeczywistym beneficjentem to widać gołym okiem (po wstawionym do podbitej Polski, potencjale zbrojeniowym, który pilnuje interesów beneficjentów)

Jan Paweł 19.02.2018 23:07:54

Autor

Polska i blok wschodni ( który przeszedł na pozycje narodowe w latach 60-tych) Był nie strawny dla amerykańskiego kapitału syjonistycznego.
Nazwa “Solidarność” nie gra roli. W tym czasie następuje wzmacnianie sil anty-rządowych i anty-narodowych (Np. KOR), ale podstępnie wykorzystujących hasełka narodowe i wciągających siły narodowe i kościół do osłabiania rządu i Polski.
Podobny mechanizm działa na Ukrainie-osłabianie kraju przez wykorzystywanie sil narodowych i kościoła.
CIA, podobnie jak inne służby amerykańskie są finansowane przez kapitał syjonistyczny i jemu podlegają, a nie rządowi USA.

mac 20.02.2018 03:51:11

@jazmig 21:17:14

Oszalałeś człowieku ?
Solidaruchy sterowane przez CIA i inne zachodnie służby w tym Watykan z JPII na czele rozwalały Polskę od 1980r a nawet wcześniej, ale bez powodzenia (1970, 1976..)
To była dobrze zorganizowana agresja na Polskę wspierana przez lokalną V kolumnę żydowską oraz masy lokalnych pożytecznych idiotów sterowanych poprzez ambony.

Okrągły stół był tylko uzgodnionym z agresorami (z Rockeffelerem) aktem poddania po przegranej obronie Polski przed zachodnią grabieżą.
Od tego momentu rozpoczęła się masowa grabież Polski.

Kiszczak i Jaruzelski byli stroną przegraną…a nie sprawczą..
Poddali Polskę bo następnym krokiem globalnych bandytów miał być scenariusz Syryjski…
Jaruzelski bronił Polski tak długo jak mógł i poddał Polskę by uniknąć wielkiego rozlewu krwi.
To najlepsza z możliwych strategii dla Polski w warunkach wsparcia wrogów przez lokalnych pożytecznych idiotów.

Oscar 20.02.2018 06:31:29

 • @jazmig 21:17:14

Bo Gierek trzymał resorty za mordę najbardziej ze wszystkich, szczególnie obywatelską, dlatego nie można było kraść na całego.

AlexSailor 20.02.2018 08:59:03

Operacja CIA

Nie ulega wątpliwości, że za wydarzeniami z lat : od drugiej połowy lat 70-tych do dnia dzisiejszego, stały i stoją CIA , BND, Mossad.
Brak weryfikacji służb wojskowych PRL-u po 1989 roku był wynikiem tego, że zostały one “odwrócone na nowy układ”, jak to wyjaśniał szef CIA M. Zalewskiemu, na początku prezydentury Wałęsy politykowi Porozumienia Centrum i sekretarzowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w rozmowie z filmowcem Jerzym Zalewskim, co ten utrwalił w swojej książce pt. “Dwa kolory” :

(…)Czego dowiedziałem się w Ameryce – tak ma być.

Drugą lekcję otrzymałem, kiedy byłem w BBN i kiedy rozmawiałem z szefem CIA, który też mi powiedział, że tak ma być: „Zostawcie tych agentów, zostawcie tych szpiegów, wszyscy jak mieli być odwróceni, to zostali odwróceni, pracują na rzecz nowego układu. Zostawcie to w świętym spokoju.

Wszystkie wasze pomysły są pomysłami idealistów, którzy nie rozumieją układu.

Tak ma być.(…).
Wszystkie rządy po 1989 roku powstawały za przyzwoleniem USA, a stawianie na czele różnych partii, wynikało z aktualnego interesu USA zgodnie z amerykańską tradycją wymiany “starych swoich skurwysynów” na “nowych swoich skurwysynów”.
Tak było np. w 2007 roku (przygotowanie do polityki resetu z Rosja), tak było 10.04.2010 roku (wypełnianie uzgodnień resetowych) i tak było w 2015 roku (interes po klęsce resetu USA z Rosją).

35stan 20.02.2018 09:07:29

“„Solidarność” była operacją specjalną CIA”

Nie byłoby Solidarności gdyby wcześniej komuniści* tak nie gnietli ludzi.

CIA wykorzystała tylko istniejące napięcia społeczne. Głupia by była gdyby nie próbowała – taka jej natura, za to jej płacą.

To nie całkowita wina zwykłych ludzi, że dali się oszukać przez CIA, organizacji doskonale znającej zasady manipulacji.

To wina (post)komunistów, że takie napięcia w społeczeństwie spowodowali.

——————————
*wiem, że to nie byli prawdziwi komuniści ale używam potocznego zwrotu określającego PRL-owską nomenklaturę.

kowalskijan584 20.02.2018 09:53:32

@kowalskijan584 09:53:32

//CIA wykorzystała tylko istniejące napięcia społeczne.//

Fiu fiu fiu…”napięcia społeczne”. No faktycznie to nie przelewki. Od czasów państwa Sumerów nikt nigdy nie zetknął się z “napięciami społecznymi” więc skoro tylko one gdzieś wystąpiły jeno nieliczni wiedzieli co z tym począć.
Szanowny kowalski jan; w 1968 r przez wzorcowe państwo na planecie Ziemia czyli USA, przetoczyła się fala buntów znanych pod nazwą Holy Week Uprising.
Do ich stłumienia PAŃSTWO użyło wojska z lotnictwem włącznie.
Liczbę ofiar ocenia się (w zależności od źródła) od kilkudziesięciu do kilkuset zbitych i kilka tysięcy rannych. To były “napięcia społeczne”.
Zaś to co miało miejsce w PRL lat 70-80 to nie żadne tam “napięcia społeczne” a wyraz karygodnej słabości żeby nie powiedzieć indolencji państwa.

ikulalibal 20.02.2018 11:41:23

jak zwykle “bijatyka”

Soli-durność to wspólne działania chazarów “Założycieli” jak również strony chazarskiej-partyjnej PZPR, WSW, SB. 
Chodziło tylko i wyłącznie o skanalizowanie Polaków, aby już więcej nic im się nie śniło.
Co widzimy obecnie- udawany cwelocaust-chazarów z chazarami.

kfakfa 20.02.2018 11:55:05

@ikulalibal 11:41:23

“napięcia społeczne” mogą być większe lub mniejsze. PRL sprawił, że zamiast być “mniejsze” były “większe”, co natychmiast wykorzystało CIA (oraz JP2 i inni) z pożytkiem dla siebie i przy okazji PRL-owców. W każdym kraju “”napięcia społeczne” istnieją, jest to normalne.

kowalskijan584 20.02.2018 13:47:11

List otwarty i apel komandosa Michała Jarzyńskiego do swoich Braci Komandosów w Polsce.

Przytaczam fragment dyskusji , która toczyła się moim udziałem na jednym z portali , a dotyczyła przyczyn upadku w Polsce polskie lewicy. Ta moja wypowiedź, a w zasadzie diagnoza przyczyn i sposobu doprowadzenia do upadku w Polsce polskiej lewicy jest dla nas o tyle ważne , gdyż możemy ją implementować na nasz związkowy grunt , by wcześniej , niż dojdzie do upadku naszego związku – co od dłuższego już czasu , w dużej mierze dzięki „naszemu” Kierownictwu, ma miejsce- antycypować przeciwdziałanie wobec tego zagrożenia i podjąć niezbędne środki, by jemu zapobiec.

To, że w naszym związku spadochronowym od dłuższego czasu dzieje się źle nie muszę nikogo przekonywać . Widać , to gołym okiem min. , po doprowadzeniu do upadku „Komandosa” , który dawał możliwość naszym Braciom na znalezienie godnej pracy po zakończeniu służby wojskowej.

Teraz nasi członkowie i było komandosi muszą się tułać od firmy do firmy ochroniarskiej prosząc o pracę. a , miejsce po „Komandosie ” zajęły firmy o kapitale zagranicznym częstokroć izraelskim takie jak Solid , Konsalnet, Impel i inne. To co się stało nie stało się tak sobie , lecz było efektem prowadzonej poprzez obce służby wywiadowcze gry operacyjnej obliczonej na wyrugowanie z rynku ochroniarskiego naszej firmy z wykorzystaniem agentury umieszczonej min . w naszym związku , w tym jego wierchuszce. Odbyło się to poprzez ich agenturę , która działa w Kierownictwie naszego związku /częstokroć są to ludzie , którzy w przeszłości odbywali przeszkolenie w USA/.

Zwracam się do wszystkich Braci Komandosów zarówno tych należących do Związku Polskich Spadochroniarzy jak również tych pozostających poza tym związkiem o przemyślenie we własnych gronach tego mojego do Was apelu po to by nie było za późno, by nie doszło do tego , co miało miejsce w niedalekiej przeszłości w Polsce wobec partii lewicowej , iż doszło do publicznego jej upadku połączonego z aktem wyprowadzenia sztandaru do lamusa.

Nie dopuśćmy do tego .

PS. autor tego apelu jest członkiem III Oddziału ZSP w Dziwnowie . W przeszłości 1976-80 był oficerem kontrwywiadu wojskowego w 1 batalionie szturmowym w Dziwnowie, w latach późniejszych był ekspertem Zarządu WSW w Bydgoszczy w dziedzinie walki z dywersją ideologiczną nazywaną obecnie wojną informacyjną , posiada duże doświadczenie w zakresie bezpośredniej walki z dywersją, terroryzmem , sabotażem itd. , obecnie jest publicystą aktywnie komentującym współczesne , bieżące wydarzenia w kraju i na świecie, ma wiele kontaktów z polskim środowiskiem patriotycznym w kraju i na świecie.

Przykładowa prezentacja mojej aktywności na portalach społecznych w internecie:

„Z Tweeta –
Ludzie, którzy wydają się promować abstrakcyjną ideę grupy społecznej zwanej „lewicą”, często są tymi, którzy korzystają z jej nieistnienia.

Polubione przez ciebie oraz 4 innych ludzi

heavymetal60 , 6 lutego 2018 at 00:59
Odpowiedz

Lewicę w Polsce zniszczono metodą od góry poprzez agenturalnych wobec CIA/Mossad jej przywódców Aleksandra Kwaśniewskiego i Leszka Millera. Niestety ślepcy z lewicy nie widzą tego do dzisiaj.

Polubione przez ciebie oraz 7 innych ludzi”

Michał Jarzyński , 6 lutego 2018 at 07:18 ”

źródło :https://kodluch.wordpress.com/2018/02/05/05-02-2018-syria-857-dzien-sprzatania-swiata/#comments

Bracia Komandosi !

Nie bądźmy takimi ślepcami jak Ci ludzie z lewicy. Obowiązkiem każdego komandosa jest prawidłowe rozpoznanie przeciwnika i jego pokonanie . Nie zapominajmy o tym .

Łączę żołnierskie pozdrowienia dla Was i Waszych rodzin.

Łódź, dnia 20 luty 2018 r. komandos Michał Jarzyński

detektywmjarzynski 20.02.2018 20:10:55

piękny obrazek ta flaga i te świnie xD

NO ten obrazek oddaje dokładnie obecny związek “soliterność”…. Nowa cholerna inkwizycja SS-synów….

Leon. 21.02.2018 00:45:38

List otwarty dysydenta, komandosa Michała Jarzyńskiego do byłych generałów LWP

Polska z każdym dniem coraz bardziej ginie, a Wy sobie zakładacie Klub Generałów stanowiący coś w rodzaju towarzystwa wzajemnej adoracji, by poprzez samouwielbienie i sobiepaństwo rozkoszować się sobą , kompletnie ignorując otaczającą rzeczywistość i jej zgubne skutki dla Polski i Polaków , jak również ich potomnych. Gdzie jest Wasza godność i służba dla Ojczyzny , której przysięgaliście służyć do końca.

Kompletnie zaprzedaliście się zgubnej dla Polski władzy publicznej z agenturalnego nadania USA. Robicie to ze strachu , czy dla własnej korzyści ? ….a oni kpią z Was na każdym kroku /vide: Macierewicz i inni / , a Wy , żeby się czasami nie wychylić udajecie , iż „deszcz pada jak Wam plują w twarz” .

Nie potraficie siebie ochronić, już zaczynają Wam odbierać stopnie /degradować / vide : Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak / a Wy czekacie , bo przecież Was osobiście to nie dotyczy . A jak Wy macie zamiar bronić Narodu Polskiego w sytuacji zagrożenia , kiedy sami się nie potraficie obronić.

Otóż informuję Was , że przy tej władzy publicznej w Polsce , co teraz jest , to Was również spotka. Czekajcie dalej … a obudzicie się z ręką ubabraną po pachy w gównie. W sumie Was nie żałuję , bo sami na to zasłużyliście poprzez swoje zaniechanie. Nawet Was nie było dotąd stać na takie minimum oporu jak to zrobili byli wojskowi z NRD.

https://opolczykpl.wordpress.com/2015/05/09/apel-bylych-wojskowych-bylej-armii-bylej-ndr/

Żałuję , iż w przeszłości służyłem pod takimi jak Wy.

Łódź , dnia 21 luty 2018 r. Michał Jarzyński

detektywmjarzynski 21.02.2018 08:47:09

@autor-Polacy uwierzyli kłamstwu bo stali się niezdolni do elementarnej oceny sytuacji.

Wniosek ze zmianą systemu i powstanie Solidarności było działaniem agenturalnym CIA oczywisty. Oczywiście podłączyły się pod ten proces służby specjalne innych państw, które od początku współdziałały w procesie przejmowania terytorium Polski od kontrole systemu anglo-amerykańskiego. Cała historia świata, to niekończące się podboje, historia ostatnich dziesiątków lat [ Noam Chomsky ,,Rok 501 Podbój Trwa ,,] pokazuje że USA nigdy nie miały na względzie interesu i dobra przyłączanych siła i podstępem narodów do systemu anglo- amerykańskiego. Samo USA jawi się, jako globalne narzędzie elit finansowych w realizacji celu jakim jest jednobiegunowy model świata, w którym mówienie o prawach jednostek i samostanowieniu i suwerenności narodów, to ciężki przypadek niedorozwoju umysłowego jednostek lansujących idee tzw. ,,zachodniej demokracji”.  Przypomnę art ,,Rosja największa grabież XX w,, niema wątpliwości, zostaliśmy jako naród okłamani i oszukani, stało się to w znacznej mierze z naszej winy, ponieważ w sposób niewystarczający dążyliśmy do prawdy i rozumienia w czasie, gdy procesy te miały miejsce. Zresztą to przejmowanie kontroli się nie zakończyło, ono ciągle trwa, by osiągnąć cel jakim jest zniewolenie totalne [ patrz film ,,End Game,].

Dziwić może postawa Kościoła Katolickiego, który współdziałał z agencjami wywiadu, i postawa JP2, wytłumaczeniem może być obietnica w podziale łupu, oraz zabezpieczenie systemowe przed ,,zagrożeniem,, prawosławiem [walka o rząd dusz] zresztą wątków, które spowodowały współudział  KK w procederze sprzedania Zachodowi jest wielce w tym istotny jakim są finanse Watykanu. Niestety teraz nie pozostaje nic innego, jak czekać na rozwój sytuacji. [Jesteśmy własnością osób z zagranicy-premier Morawiecki] bo globalne przetasowania są poza zasięgiem naszych możliwości bytowych, by to kontrolować i mieć na to znaczący wpływ w obecnej chwili.

jan 21.02.2018 09:46:47

Opublikowano : http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/142530,solidarnosc-byla-operacja-specjalna-cia

Comments

 1. czystesale says:

  Bohaterowie czy zdrajcy ?

  takie pytanie stawiają autorzy odnośnie członków NSZZ “Solidarność”

  https://marucha.wordpress.com/2018/06/01/relacje-polski-z-usa/#comment-758792

  czy nie czas zerwać z tradycją historyczną polskich nieudaczników, którzy kolekcjonują od wielu wieków przegrane powstania i nazywają warhołów powstańczych bohaterami. NSZZ należy do tego prądu.

Wypowiedz się