Kierowane przez Żydów organizacje narodowe pielgrzymują na Jasną Górę

  Narodowcy na Jasnej Górze 1.04.2017r. na Jasnej Górze pojawili się przedstawiciele Obozu Narodowo-Radykalnego, Ruchu Narodowego oraz Zjednoczonego Frontu Narodowego. Przyjechali też członkowie węgierskiego Jobbiku.

PO mszy, na konferencji prasowej, były prezes RN, a obecnie poseł Robert Winnicki, przestrzegał młodszych członków przed zagrożeniami, jakie czyhają na narodowców. – Tymi zagrożeniami są: złamanie na skutek prześladowań, kupienie przez system i poprzez rozmycie – wyjaśniał Winnicki. Lekarstwem na to ma być: regularna modlitwa, aktywność polityczna i wierność zasadom.

Po Apelu Jasnogórskim uczestnicy pielgrzymki przemaszerowali z pochodniami z klasztoru pod pomnik Nieznanego Żołnierza w al. Sienkiewicza, skandowali: „Nie czerwona, nie laicka, tylko Polska katolicka”, „Cześć i chwała bohaterom”, „Nacjonaliści nadchodzą”, „Wielka Polska katolicka”.

 Narodowcy ONRCzy młodzi Polacy to idioci?

Narodowcy - Prymas Polak

A tak abp S.Gadecki lał miód na serca żydowskiej delegacji podczas polsko-żydowskiego spotkania w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski 26.11.2015r.:

„(…) nacjonalizm jest przeciwieństwem patriotyzmu.

„Patriotyzm to uczucie, którym kochamy naszych bliskich, ale nie nienawidząc innych. Patriotyzm zdrowy i normalny to taki, w którym człowiek kocha swoją rodzinę, ale przenosi tę miłość szerzej. Nacjonalizm jest przeciwieństwem: kochaniem swoich, przy nienawiści do obcych. Ci ludzie powołują się na słowa „Bóg, honor, ojczyzna”, lżąc te hasła. W nacjonalizmie te słowa zamienione są w bluźnierstwo, bo obcego, z innej nacji, próbuje tratować jako niewolnika. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem”. – http://wiadomosci.wp.pl/

Narodowcy abp G adecki i rabin Szuldrich„Antyjudaizm i antysemityzm są grzechem przeciwko miłości bliźniego, grzechem niweczącym prawdę o chrześcijańskiej tożsamości i dlatego ich kategorycznego potępienia nie można łagodzić przez uwarunkowania kulturowe, polityczne czy ideologiczne, w jakich antyjudaizm i antysemityzm występowały w przeszłości” abp S.Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski  podczas homilii w kościele św. Wojciecha w Poznaniu, z okazji XIX Dnia judaizmu.

I ani słowa o panoszącym się syjonizmie, o żydowskich zbrodniach na Polakach w przeszłości, o żydowskiej okupacji, o żydowskim reżimie i o ich niszczeniu narodu i państwa polskiego po 1990r.

Kościół katolicki, jego polityczni funkcjonariusze, odsądzają nacjonalizm od czci i wiary, a nacjonaliści jakby nigdy nic maszerują na Jasną Górę i żądają „wielkiej Polski katolickiej” – okazuje się, że wszystko można zrobić z młodymi umysłami, trzeba tylko poddać je odpowiedniej indoktrynacyjnej obróbce.

Ciekawe, ilu młodych narodowców wrzeszczących hasło „Wielka Polska katolicka” wie, że:

W czerwcu 1945 roku Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej został uznany przez większość krajów świata poza Hiszpanią Franco i Watykanem. Jednak na nowym rządzie nie zrobiło to większego wrażenia i już 12 września 1945 roku zawiadomił stolice apostolską, iż w związku z tym, że po agresji hitlerowskiej na Polskę w 1939 roku, Watykan zmienił niektóre granice polskich diecezji, dostosowując je do potrzeb episkopatów III Rzeszy i Słowacji, rządzonej przez księdza-faszystę Josefa Thiso, co oznaczało de facto uznanie przez Watykan niemieckiej agresji na Polskę, umowę konkordatową z 1925 roku uważa się za jednostronnie zerwaną.

Konflikt ten znacznie się zaognił, kiedy w marcu 1948 roku, znany z proniemieckich sympatii papież Pius XII, wystosował list do biskupów niemieckich, w którym wyraził ubolewanie z powodu losu 12 milionów Niemców wypędzonych „w formie odwetu z domu i ojczyzny”.

Pius XII, konsekwentnie negując polską granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej, za żadne skarby nie chciał się zgodzić na utworzenie przez polski episkopat na Ziemiach Zachodnich oficjalnej administracji kościelnej (…). Problem istniał aż do 1972 roku, kiedy to papież Paweł VI bullą „Episcoporum Poloniae Coetus” (spotkanie polskich biskupów) z dnia 28 czerwca utworzył nowe diecezje na polskich Ziemiach Odzyskanych, a- co za tym idzie- uznał wreszcie, 27 lat po wojnie (!) (wcześniej, w 1970r. uczynił to RFN), polską granicę zachodnią”. Paweł Petryka, „Polska Ludowa-prawdy niechciane”, s.60-61, Kraków-Włocławek 2015

 A ilu młodych narodowców, którzy nie widzą innej politycznej drogi niż „Polska katolicka” wie, że:

– były zakonny ksiądz, teolog, Ludwik Gościński, w krakowskim „Głosie Narodu” (listopad 1937) zamieścił „List otwarty do Papieża”, w którym pisze o kontaktach jezuitów z masonerią w celu koordynacji działań przeciw wspólnemu wrogowi – przeciw nacjonalizmowi. Szczególnie silnie zwalczano Zadrugę, nawet w czasie niemieckiej okupacji.

Pius XI napominał, aby nie przeceniać znaczenia narodu, wobec Boga wszystkie narody są bez znaczenia – oczywiście poza tym jednym najważniejszym „narodem wybranym”, którego przedstawiciel dostąpił łaski objawienia.

– gdy Kościół razem z żydowską finansjerą i z żydo-masonerią przystąpili w 1946r. do tworzenia planów wspólnej Europy – dzisiejszej UE – nie ukrywali, że warunkiem koniecznym dla tej idei musi być likwidacja suwerenności narodów i państw. Niebawem Kościół wyniesie na ołtarze ojców założycieli UE.

– żydowska IIIRP to rezultat współpracy Kościoła, żydowskiej V kolumny oraz agentury Zachodu, która finansowała obalenie PRL, a w konsekwencji pozbawienie Polaków pracy, wypracowanego majątku oraz wszelkiego bezpieczeństwa.

 Z czego wynika tak silny imperatyw ukierunkowany na katolicyzm w sterowanych przez Żydów narodowych organizacjach? Odpowiedzi udzielili sami Żydzi i to już przed II wojną światową. Żydowski „Nasz Przegląd” potępiając ruch narodowy oraz jego miesięcznik „Zadrugę” w listopadzie 1937r. stwierdził: „(…) zdecydowana wrogość do Żydów prowadzi w konsekwencji do odrzucenia religii (chrześcijańskiej – D.K.) o judejskich korzeniach.”. A zatem, przywiązanie do katolicyzmu – Kościoła, czyli do żydowskiej religii jest gwarancją poddania się żydowskiej okupacji, judaizacji całego życia społeczno-politycznego i gwarancją bezpieczeństwa dla Żydów eliminujących Polaków z całej przestrzeni społeczno-politycznej.
Ktoś spyta, no dobrze, a bóg, co z bogiem w tej sytuacji? To prywatna sprawa każdego z nas. Nikomu nie można zabronić lub nakazać wiary w tego lub innego boga. Nikomu nie wolno narzucać religii, zwłaszcza takiej, która jest tworem obcej kulturowo, wrogiej nam cywilizacji, jest religią szowinistyczną, uzurpującą sobie nadmiar praw politycznych, religią, której instytucja – Kościół -, indoktrynuje nasz naród w interesie jego wrogów i dla własnych korzyści.

Prawdziwy polski narodowiec, nacjonalista, nie może być politycznym idiotą, jakim chcą go widzieć syjonistyczni wrogowie naszego narodu i państwa.

 Dariusz Kosiur

WYBRANE KOMENTARZE

 julius

5 kwietnia 2017 o 18:44

Przede wszystkim przeczymy założeniu, jakoby to co katolicyzm dał naszemu narodowi było czymś wartościowym. Gdyby tak było, Polska pierwsza, tak bardzo katolicka i tak wyłącznie przez katolicyzm opanowana i po katolicku wychowana, nie byłaby utraciła politycznego bytu. Gdyby tak było, Polska druga, obecna, równie silnie przez katolicyzm opanowana, nie szłaby po linii zastraszającej degradacji. Za upadek Polski pierwszej i za nędzę Polski drugiej oskarżamy na podstawie tego, cośmy dotychczas na tych łamach powiedzieli, katolicyzm. Nie możemy oskarżać nikogo i nic innego, gdyż od czasu Batorego nie było w Polsce niepodległej innej siły poza katolicyzmem, która by dysponowała możliwościami naszego narodu. Wybawicielom, którzy się pojawiali, rzucano kłody pod nogi i wiemy, skąd one pochodziły. To co katolicyzm dał i daje naszemu narodowi jest wartościowe z punktu widzenia celów kościoła katolickiego, bezwartościowe i zgubne z punktu widzenia celów narodu polskiego. Dwa te cele wbrew uporczywie i po mistrzowsku wsączanym w naród sugestiom, nie pokrywają się.
L. Ziemicki. (właściwie: Ludwik Gościński) 1938 r.

julius

5 kwietnia 2017 o 18:56

Kościół jest powszechny. Przyjmuje Żydów z radością. Sądzimy, że z największą „radością”, boć to jego twórcy i pierwsi wyznawcy.
Ale jest jedno ale. Zaśmiecenie rasy słowiańskiej elementem obcym i szkodliwym, dokonywane przez kościół rzymski, będzie figurować na rachunku, który mu przedłoży w niedalekiej przyszłości Naród, po stronie „winien”.
Stanisław Grzanka 1937

hubalblog

5 kwietnia 2017 o 18:59

http://prawy.pl/48766-skandal-na-procesie-piotra-rybaka-zydzi-weszli-na-sale-polacy-nie/

julius

5 kwietnia 2017 o 19:12

Katolicki znaczy powszechny.
Co więc znaczy: powszechny? Przeznaczony dla wszystkich. Dla każdego człowieka, bez wyjątku.

Czyli Ci wszyscy tzw. wymienieni narodowcy chcą Polski powszechnej dla każdego bez względu na pochodzenie byle byłby katolikiem.
Dlatego nie jest dziwnym, że w tych ruchach narodowych pojawiają się osoby o pochodzeniu żydowskim, którzy manipulują młodymi Słowianami, dla osiągnięcia celów sprzecznych z interesem słowiańsczyzny

Dariusz Kosiur

5 kwietnia 2017 o 20:13

Poseł Winnicki o “uchwale fatimskiej” – wyznawanie Boga spaja naród

https://youtu.be/UhOkTysrr_Y

 • ·

Metro

5 kwietnia 2017 o 20:32

Panie Dariuszu, ja się nawet po części zgodzę z tym pajacem.

Ideologia narodowa (naród to pojęcie sztuczne, sami go definiujemy) ma za zadanie dostarczyć wyjaśnienie rzeczywistości, także wyjaśnienie sensu istnienia narodu. Do tego przydaje się bóg czy bogowie, tradycyjna religia.

Oczywiście odwołanie się do rzymskich zabobonów nie ma sensu. Ale Winnicki w tym materiale deklaruje podległość watykańskim zbokom i ich właścicielom, typu Dawid Rockefeller czy Jakub Rotszyld.

Winnicki ma rację bo ideologia narodowa powinna dostarczyć pozamaterialne wyjaśnienie sensu istnienia narodu. Dlatego w Polsce „narodowcy” odwołujący się do katolickiego fanatyzmu stoją na lepszej pozycji.

Ruskie chyba coś takiego mają jak pozamaterialne wyjaśnienie sensu istnienia Rosji. Oni mają nawet lepszą religię bo w prawosławiu jest coś takiego jak autokefalia.

Trudno odciąć się od chrześcijaństwa bo ta mitologia jest jednak ciągle silnie zakorzeniona w społeczeństwie. Rozpropagowanie zaś nowej religii to niesłychany wysiłek organizacyjny, zwykle połączony z przelewem krwi i generalnie z przemocą. Nic przyjemnego. Poza tym zabiera to dużo czasu liczonego w pokoleniach.

Metro

5 kwietnia 2017 o 20:18

Młodzież poszukuje ośrodków, które zapewnią poczucie wspólnoty. Jedni szukają go przy klubach kopaczy piłki, inni przy różańcu. Ci od różańca to chyba jacyś ekstremiści

Papizm obstawia różne grupy aby kanalizować ich funkcjonowanie w oparciu o swoje zabobony. To chyba dlatego opiekuje się tymi narodowcami.

Wśród młodzieży papizm raczej nie cieszy się specjalnym uznaniem, zwłaszcza wśród młodzieży narodowej. W ogóle papizm umiera, dzieje się chyba u nas coś podobnego, co stało się już w Hiszpanii pokolenia wcześniej.

Zwracam uwagę że osobowość internetowa, Aleksander Jabłonowski, początkowo odwoływał się do katolickiego fanatyzmu. Teraz już tego nie robi. Zakładam, że jest to skutek decyzji jego dysponentów, którzy uznali środowiska katolickich fanatyków za zbyt niszowe dla osoby o potencjale ludowego wieszcza.

Zakładam, że większość z tej szczerze narodowej młodzieży, która uczestniczyła w tych gusłach na Jasnej Górze (przylecieli tam na miotłach?) kiedyś, niedługo, przejrzy, i porzuci katolickie zabobony.

paziem

6 kwietnia 2017 o 15:34

Panie Rybak po co przyszli do sądu i weszli na sale ludzie wrogo nastawieni do Pana za spalenie wiązki siana . Nie wpuszczono Polaków sympatyzujących z panem . Sędzia Skórniak mówi ,że trzeba pokazać tylko dowód , a w dowodzie jest PESEL ,który mówi m/in kto jest Polakiem . Tak to sobie wykombinowali , przez kłamstwa do potęgi opanowali wszystko w Polsce . Wielki ” POLAK ” BARTOSZEWSKI , I KWAŚNIEWSKI w Jedwabnem na spotkaniu 2001 r założyli sobie jarmułki .pokazali swoje prawdziwe pochodzenie , Takich mamy już miliony w Polsce , przebierańców , którzy liczą tylko na władze i pieniądze i na wymarcie prawdziwych Polaków . Poprawnośc polityczna nas zabija , a oni robią swoje , Zlikwidowali nasze zakłady , postawili tysiące marketów , otworzyli tysiące aptek aby nas leczyły od długowieczności , 3 milony Polaków zmusili do tułaczki za chlebem , Powstały mafijne pośredniaki kuszące dobrymi zarobkami za granicą a w rzeczywistości wielu przypadkach Polacy staja sie żebrakami . nie płaci sie za prace , nie pokrywa kosztów delagacji , wymyśla sie jakieś szkolenia za które pracownik musi zapłacić ,a potem wygania się Polaka ze względu na brak pracy .

za: https://www.youtube.com/watch?v=w05eh6TuEv8

paziem

6 kwietnia 2017 o 15:46

https://gloria.tv/video/znQPzFae9yXB6ntaerJvXLwxJ

paziem 6 kwietnia 2017 o 16:12

https://www.tvp.info/29740520/soros-jest-niebezpieczny-wypowiedzial-wojne-panstwom-narodowym

Jewish Defense League (pol. Żydowska Liga Obrony) – prawicowa paramilitarna organizacja żydowska działająca w USA, uważająca się za kontynuację ruchu Betar. Utworzona w 1968 dla samoobrony Żydów na Brooklynie przed antyżydowskimi atakami (głównie Afroamerykanów), w styczniu 1971 przeprowadziła pierwszy zamach bombowy na radziecki ośrodek kultury w Waszyngtonie. Potem dokonywała ataków na przedstawicielstwa ZSRR, a także niektórych krajów zachodnioeuropejskich i arabskich. Obiektem ataków byli też oskarżani o antysemityzm politycy (wśród nich Jesse Jackson) i instytucje (np. Institute for Historical Review), naziści z czasów II wojny światowej oraz organizacje proarabskie. JDL została rozbita aresztowaniami w 1987. Przez jej szeregi przewinęło się 1000–2000 bojowników. Przywódca: do sierpnia 1985 – rabin Me’ir Kahane (od września 1971 w Izraelu, zabity w listopadzie 1990), później Irv Rubin. Z JDL wywodziły się inne żydowskie grupy paramilitarne: Żydowska Organizacja Obrony (Jewish Defense Organization) Mordechaja Levy’ego, Żydowska Akcja Bezpośrednia (Jewish Direct Action) Victora Vanciera oraz Zbrojny Opór Żydowski (Jewish Armed Resistance) Stevena Romboma.

za:https://pl.wikipedia.org/wiki/Jewish_Defense_League

http://www.jdl.org/

https://www.adl.org/education/resources/profiles/jewish-defense-league

https://pl.linkedin.com/in/eli-bartek-zolkos-266a6955

Bartek Zolkos‎ do Lidl Polska
29 października 2013 ·
Chciałbym doczekać czasów , kiedy w Państwa sklepach będę mógł spokojnie kupić produkty koszerne dla mojej rodziny. Inne sieci już działają w tym zakresie oto dzisiejsza informacja , którą dostałem od sieci handlowej Kaufland:
„Kaufland Polska Dział zakupu poinformował nas, iż pracuje nad zmianami w asortymencie i ma nadzieję rozszerzyć go także w zakresie produktów koszernych. Pozdrawiam, Kasia”
Nie lubię · 1 · 2 godz. temu
Pozdrawiam Eli Zolkos

za:https://www.facebook.com/lidlpolska/posts/584465391619210

Swoja drogą to zabawna ustawka, gdyż Kaufland i Lidl , to jedna koszerna grupa kapitałowa Schwarz, patrz: http://handelextra.pl/szukaj/0/tn/grupa-schwarz

paziem 6 kwietnia 2017 o 16:20

Bank Światowy pomógł niemieckim sieciom handlowym opanować polski rynek?
Blisko miliard dolarów pożyczyły właścicielowi niemieckich sieci handlowych Lidl i Kaufland (grupa kapitałowa Schwarz) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Światowy. Tak wynika z dokumentów opublikowanych przez brytyjski dziennik „The Guardian”.

Wsparcie udzielone tym firmom w latach 2003–2014 miało im pomóc w agresywnej ekspansji na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, także w Polsce. Na rozwój sieci m.in. w naszym kraju, Lidl miał otrzymać w 2004 r. 100 mln dolarów kredytu z należącej do Banku Światowego instytucji International Finance Corporation.

Już po ujawnieniu materiałów o pomocy finansowej przedstawiciele EBOiR tłumaczyli: „Daliśmy im kredyt. Oni, owszem, byli raczej agresywną nastawioną na zysk firmą, ale z drugiej strony dawali ludziom dostęp do produktów, których nie mieliby oni szansy inaczej zdobyć”. Jednak te wyjaśnienia nie rozwiewają wątpliwości wokół pytania, czy nie było to po prostu wsparcie dużych niemieckich sieci handlowych w ich rywalizacji na środkowoeuropejskim rynku z innymi dyskontami i marketami, a jednocześnie z małymi rodzinnymi sklepami w poszczególnych państwach. Dodajmy, że zarówno EBOiR, jak i Bank Światowy zarządzają środkami publicznymi, pochodzącymi ze składek rządowych, na które składają się przecież pieniądze podatników. W polskim kontekście warto także wspomnieć, że w latach 2003–2007 jednym z dyrektorów w EBOiR był Tadeusz Syryjczyk, były polityk Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Czy wiedział o takich działaniach, a jeśli tak, to czy je akceptował?

Informacje brytyjskiego dziennika rzucają nowe światło na propozycje polityków PiS ws. obłożenia podatkiem obrotowym wielkich sieci handlowych działających w Polsce. Czy obrońcy zagranicznych supermarketów wysysających z polskiego rynku miliardy złotych rocznie nadal będą bronić rynkowej nierównowagi już nie tylko sił, ale nawet szans?

za:http://www.solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/bank-swiatowy-pomogl-niemieckim-sieciom-handlowym-opanowac-polski-rynek/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lidl

Opublikowano za: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/04/05/kierowane-przez-zydow-organizacje-narodowe-pielgrzymuja-na-jasna-gore/

Od Redakcji KIP:

Piszący te słowa, w dniu dzisiejszym, czyli w rocznicę wybuchu  Powstania Warszawskiego, przechodząc w centrum Warszawy, przy metrze i Pałacu Kultury spotkał namiot narodowców  ONR z książkami na temat tego wydarzenia i wojny oraz pisemne informacje na plakatach. Książki gloryfikujące i fałszujące gorzką prawdę o Powstaniu  Warszawskim napisali w większości autorzy polskojęzyczni lub klerykalni.

Podszedłem do stoiska i zapytałem obsługujących młodych ludzi: dlaczego szumnie obchodzą rocznice powstania przegranego i niepotrzebnego, a nie zwycięskich wojen, bitew i powstań, jak np. Wielkopolskie i część Śląskich ?

Na reakcję chłopaczka o bohaterstwie powstańców i potrzebie powstania stwierdziłem: chylę czoła nad bohaterstwem powstańców niższych i średnich szczebli, ze względu na brak szerszej wiedzy politycznej, wojskowej i historycznej oraz dyscyplinę wojskową, co częściowo ich usprawiedliwia.

Natomiast w przypadku ludzi z kręgów dowódczych powstania, którzy je wywołali, wbrew generałom: Andersowi i Sosnkowskiemu, i doprowadzili do kompletnego wyburzenia Stolicy i wymordowania kilkuset tysięcy mieszkańców, to mogę jedynie splunąć, co zrobiłem i odszedłem.

Chłopaczek rzucił za mną, że na ten temat można dyskutować, czym udowodnił brak rzetelnej wiedzy historycznej i skutki indoktrynacji patriotycznej młodzieży zafałszowaną historią i romantyczna postawą emocjonalną, a nie chłodno rozsądkową.

Jeśli Niemcy odtajnią archiwa o Powstaniu Warszawskim, a mają dość dokładne, to cały mit Powstania Warszawskiego legnie w „gruzach”, i obnaży zdradę Polski i Polaków przez ludzi z najwyższych szczebli dowódczych, którzy mając szeroką wiedzę polityczną, wojskową i historyczną, wywołali ten „ubój rytualny” młodych Polaków i ludności cywilnej Warszawy, wiedząc, że w ówczesnych uwarunkowaniach politycznych i stosunku sił oraz uzbrojenia Niemców do Polaków, ten zryw nie ma szans.

Na podsumowanie mądra myśl Andre Gide:

Jedna ze sztuczek szatana polega na okłamywaniu nas, że nasze porażki są zwycięstwami!!!

I jeszcze kolejne uzupełnienie w związku ze stwierdzeniem wiceministra MON Bartosza Kownackiego w związku z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego:

“Na ulicach Warszawy byli niemieccy zwyrodnialcy. Dziś ich dzieci i wnuki próbują nas pouczać” (…) Dziś obchodzimy szczególne święto. Nie jest to obchodzenie klęski, jak chcieliby nieżyczliwi, ale jak mawiał prezydent Lech Kaczyński, jest to uczczenie tragicznej i wielkiej daty w historii Polski. Daty, która była dowodem determinacji, odwagi, niezłomności, a ponad wszystko – woli do życia w wolnej, nieokupowanej ojczyźnie” (…).

“Niektórzy zadają pytanie, czy było warto. Nie można było powstrzymać tego powstania. Wbrew temu, jak wielką ofiarę krwi ponieśliśmy, było warto” – stwierdził Kownacki. – To powstanie było krzykiem wolności – dodał.

Ci zwyrodnialcy mordowali z zimną krwią, a później wracali do swoich domów, jakby nic się nie stało – stwierdził i kontynuował:

“Trzeba o tym pamiętać szczególnie dzisiaj, kiedy ci, którzy współtworzą naszych współczesnych sąsiadów, dzieci i wnuki tamtych, próbują nas pouczać, czym jest wolność i demokracja, próbują mówić, czy czołgi mogą czy nie mogą wjechać na terytorium Polski. Oni nie mają do tego moralnego prawa. Najlepiej aby zamilkli, bo nigdy nie zapłacili za tamte krzywdy.”

więcej czytaj na linku: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,22174769,wiceszef-mon-dzieci-i-wnuk-zwyrodnialcow-probuja-nas-pouczac.html

Wybrane komentarze pod artykułem:

zfd3

Pani Ministrze nie wykluczam, że przygania kocioł garnkowi,

pan Minister miał słuszność mówiąc o zwyrodnialcach z III Rzeszy,

ale

anty -PRL-owską opozycję i listę jej bohaterów oraz Elit – III RP,

( historia płata figle nazewnicze)

tworzyli i tworzą dzieci i wnuki zwyrodnialców żydokomuny z okresu komunizmu wojennego w PRL,

etniczni krajanie tych, którzy doprowadzili  zwyrodnialców III Rzeszy do władzy,

w oczach Ambasadora USA w III Rzeszy w latach trzydziestych II RP była państwem faszystowskim nieudolnie rządzonym przez elity krajan tych, którzy doprowadzili do utworzenia III Rzeszy wraz z tymi zwyrodnieniami podobnie jak do wdrożenia komunizmu wojennego w ZSRR a potem w PRL.

czarnyminio

Że niemieccy zwyrodnialcy -ma rację. A, że musiało wybuchnąć to kłamstwo 1 sierpnia, to było drugie podejście do walki. Niemcy wiedzieli co się święci i byli przygotowani Organizacja i poziom dowodzenia powstaniem był na zbrodniczo niskim poziomie.Uzbrojenie Powstańców zatrważająco niedostateczne Wywiad AK nie sprawdził nawet stanu magazynów broni. Na terenie gdzie gromadzili Powstańcy broń lub gdzie mieli się grupować przed walką często od wielu dni stacjonowali Niemcy i miejsca te były niedostępne. Samobójcza hekatomba. Rzeź młodej inteligencji.

Pokaż odpowiedzi (1)

aagaj

Co za idioci wyrośli w moim kraju !

stachkaz47

TO KATOLIK WIELKI. Współczesny bohater.
Z W Y R O D N I A L E C kościelny.

tom_aszek

“dzieci i wnuki tamtych, próbują nas pouczać, czym jest wolność i demokracja, próbują mówić, czy czołgi mogą czy nie mogą wjechać na terytorium Polski. ”

To dlaczego jeździcie (nieostrożnie zresztą) limuzynami wyprodukowanymi przez te dzieci i wnuki? Czy nie byłoby bardziej godnie i patriotycznie przesiąść się do aut polskiej produkcji? Na przykład… na przykład… hmmm… podpowiecie mi jakąś rdzennie polską markę obecnie produkowaną?

jerzyb-ucholc

Podziwiam PiSuarskich szpiegów , opłacanych czy też nie świadomych.

apm1947

Powstanie Warszawskie było największą klęską w 1000 letniej historii Polski. W żadnej bitwie nie zginęło prawie 200 tys ludzi (w tym 33 tyś dzieci) i to w ciągu 63 dni. W całej II -giej WŚ , na wszystkich frontach zginęło ok 200 tyś żołnierzy polskich. Gen Anders uznał PW za zbrodnie i proponował postawienie dowódców AK przed Trybunałem Wojennym ale ze względów politycznych z tego zrezygnowano. Trzeba rozdzielić bohaterstwo powstańców i ludności cywilnej od głupoty dowódców AK. Nie zakłamuj historii ty ruski pachołku.

stoik_dn

Nie mają prawa! o właśnie mają, wiesz dlaczego? Bo oni ciągle istnieją a my okresowo znikamy, to może jednak oni lepiej sobie radzą z organizacją swojej państwowości! Jak myślisz dlaczego to Polska i Francja w kółko nie odbiera wolności Niemcom tylko oni z Ruskimi nam? Dlaczego oni po wojnie już są zjednoczeni i poukładania wewnętrznie z traumami i mają najsilniejszą gospodarkę w regionie i jedną z najsilniejszych na świecie, a my jako ofiara dalej się nie poukładaliśmy z własnymi demonami, dalej nie widzimy że to my stworzyliśmy Rosję nie dając wolności Ukrainie w imię partykularnych interesów oligarchów których również stworzyliśmy, że to my nie przeżyliśmy oświecenia, że ciągle jesteśmy dziećmi wymagającymi surowej ręki proboszcza (taty) zamiast dojrzeć z zacząć żyć na własny rachunek! Bartoszu Kownacki żal mi Ciebie, ale jeszcze bardziej żal mi nas że ktoś taki musi nas reprezentować, choć jest to o tyle logiczne że taki jesteś jacy my jesteśmy…

rapley21

“Wbrew temu, jak wielką ofiarę krwi ponieśliśmy, było warto – stwierdził Kownacki.” Za takie słowa powinieneś chłopcze dostać w pysk od tysięcy rodzin zmarłych w Powstaniu.

apm1947

Panie Kownacki ! nie bądź śmierdzącym tchórzem i podaj nazwiska tych zwyrodnialców i ich wnuków

a.k.traper

Termin klęska nie jest terminem nieżyczliwym a realną ocena faktów i na nic tu się zda patriotyzm, odwaga, determinacja i niezłomność skoro w pierwszych dniach poległa ponad połowa młodych ludzi, których jedyną przewiną była chęć do walki z najeźdźcą narastająca przez kilka lat. Nalezy pamiętać, że Niemcy podjęli decyzję o zburzeniu Warszawy, że Ukraińcy mordowali bestialsko powstańców i ludność cywilną i że Armia Czerwona była na drugim brzegu.
Żaden poważny dowódca nie będzie atakował dużego miasta bezpośrednio wiedząc jakie siły są po drugiej stronie, poza tym AK oficjalnie i buńczucznie głosiła swoje plany niepodległościowe, być może większość nie znała ustaleń z Jałty. Plan Burza nie wypalił bo NKWD znała ten plan i ostro się wzięli do roboty na zdobytych terenach, młodzi ludzie mieli inny problem niz Warszawscy rówieśnicy, musieli się kryć i uciekać przed wywózkami i wiezieniem, walczyli co najmniej 2-3 lata w lesie, w Warszawie młodzi odczuwali niedosyt, to musiało znaleźć ujście i znalazło, jednak nie nazywajmy powstania bohaterstwem, to była gotowość walki o Polskę nieświadomych młodych ludzi. To był stos ofiarny na drodze do niepodległości a nie Gloria.

 

Od Redakcji KIP: Polecamy dla Dociekliwych i Samodzielnie Myślących przeczytanie i przeanalizowanie, co najmniej zamieszczone na poniższych linkach teksty o: fałszowaniu historii Polski przez Watykan i Hierarchie Kościoła Katolickiego,  relacjach Polski z Watykanem, Rządu RP z KRK, Listach KEP i Biskupów przepraszających Niemców i Banderowców za ich zbrodnie na Polakach, oskarżaniu Polaków o niepopełnione zbrodnie, sojuszu z judaizmem przeciw Polakom, judaizacji Kościoła, procesach rozpadu Polski, współuczestnictwie Watykanu w budowie Nowego Porządku Świata  i historii Ziemi, ponieważ te z pozoru odległe tematyki łączą się ze sobą w pełny obraz. Zalecamy czytanie i analizowanie w podanej kolejności.

 Wnikliwe przestudiowanie i przemyślenie zawartych treści zaoszczędzi czytania kilkudziesięciu tysięcy stron, w tym zwłaszcza gazetowej „sieczki” lub „świątobliwej”, wyłączającej umysł „nowomowy”, gdzie ważna prawda ukryta jest w mieszance wielkich kłamstw z mało ważną prawdą, która służy jedynie uwiarygodnieniu wielkich kłamstw.

Więc trzeba czytać i analizować, analizować, analizować… i wydobywać ważną prawdę na powierzchnię oraz … realizować według zasady australijskich Aborygenów: „Musisz stać się tą zmianą, którą chcesz widzieć w świecie.”

Redakcja KIP

Comments

 1. marcin says:

  Wyżej w komentarzach znalazłem parę sformułowań dotyczących ofiar Powstania, które odwołują się do chrześcijańskiej mitologii. To dobry trop, poszedłbym dalej do źródeł tych mitów.

  Powstańcy i ludność Warszawy rzeczywiście poszli na nieuniknioną rzeź. Judejska mitologia często posługuje się rzezią niewinnych. Przywołam zwyczaj zwany Kaparot z dnia poprzedzającego Jom Kipur:

  https://www.youtube.com/watch?v=jofvvb438Ug

  Pobożny żyd chwyta koguta (żydówka – kurę) i trzykrotnie okręca zwierzę wokół głowy odmawiając odpowiednie modlitwy. W tym czasie wszystkie grzechy osoby spełniającej rytuał przechodzą na pojmane zwierzę. Następnie zwierzę zabija się i przygotowuje świąteczny rosół.

  Tyle zostało dzisiaj. W czasach publicznej aktywności Jezusa z Nazaretu jerozolimska Świątynia spływała krwią niewinnych zwierząt. Osobnicy bogatsi lub hojniejsi lub bardziej grzeszni zabijali woły, biedniejsi, cnotliwsi lub mniej bogobojni zabijali gołąbki. Zwyczaj rytualnego mordowania zwierząt musiał zaniknąć po zburzeniu Świątyni przez Rzymian.

  Ten właśnie zwyczaj – mordowanie zwierząt dla przebłagania plemiennego boga – zaadaptował do wymyślonej przez siebie religii święty Szaweł. W tej religii rolę gołąbka przyjął na siebie Jezus z Nazaretu, wydany na mękę i śmierć, podczas których przejął na siebie grzechy swoich oprawców, dokładnie jak kury i koguty podczas wigilii Jom Kipur.

  Oczywiście świat jest niedoskonały i grzech jest nieodłączną częścią istnienia. Stąd Kaparot trzeba powtarzać co roku. Warszawiacy zginęli w 1944 roku. Szalony wzrok Antoniego Macierewicza, niecierpliwość Jarosława Kaczyńskiego czy ideologiczne wolty prymasa Polaka i całego Episkopatu wskazują, że spuchnięta pula żydowskich grzechów domaga się nowej ofiary.

Wypowiedz się