Zielone szaleństwo owładnęło Watykanem. Papież wzywa do utworzenia Nowego Porządku Świata.

Wszechstronnie udokumentowane zamiary globalistycznych elit, do powołania Rządu Światowego i stopniowego zmniejszenia ludności Ziemi do liczby poniżej 1 miliarda ludzi, zawiera poniższy artykuł i wiele towarzyszących na linkach materiałów tekstowych i filmowych ze strony internetowej PrisonPlanet.pl.

Na szczęście te plany realizowane od setek, jeśli nie tysięcy lat, coraz bardziej się załamują, mimo wielowariantowych starannie opracowanych programów. Szybkie i stale przyśpieszające zmiany świadomości ludzi na Ziemi, najbardziej dzięki internetowi, powodują coraz większy opór przeciw tym działaniom. Zmiany świadomości zachodzące obecnie w ciągu roku są większe, niż 40 lat temu w ciągu 10 lat, a trzy wieki temu – w ciągu całego stulecia. Żyjemy w czasach największych przemian świadomościowych, a w konsekwencji cywilizacyjnych i ustrojowych, w znanej nam historii ludzkości.

Cywilizacja Zachodu zdominowana przez satanistyczne tajne organizacje, zarządzające tymi procesami depopulacji, za pomocą banksterów, rodzin królewskich i przy wykorzystaniu armii pomocników stanowiących 2-3 procent populacji – coraz bardziej się rozpada. Przeciwwagą dla tej cywilizacji śmierci, jest rosnący w siłę blok krajów BRICS, na czele z Rosją i Chinami, wbrew temu, co piszą niektóre poniższe teksty, a zwłaszcza globalistyczne mendia.

Wiele prób wywołania III Wojny Światowej przez globalistów nie powiodło się. Spowodowanie I i II Wojny Światowej i podobnie zamiary wywołania kolejnej Wielkiej Wojny, mają na celu obronę korupcyjnego kapitalizmu opartego na lichwie, spekulacji, kumulacji większości majątku na Ziemi w rękach nielicznych ludzi i zachowaniu rządów na Planecie. Niestety, hierarchie wielu religii biorą udział w tych działaniach od dawna, zaprzeczając w czynach, głoszonym podstawowym wartościom i zasadom Dekalogu.

Redakcja KIP.

Franciszek 7

Zielone szaleństwo owładnęło Watykanem. Papież wzywa do utworzenia Nowego Porządku Świata.

Wraz z rozszerzaniem się globalizacji impakt zmian jakie ona wprowadza nie obejmuje jedynie sfer ekonomicznych, geopolitycznych, czy kulturowych ale również dotyczy sfery religijnej. Plany co do transformacji obecnych systemów religijnych i połączenia ich w jeden globalny system religijny zostały sformułowane w 1949 roku i są bardzo pieczołowicie wprowadzane w życie. W roku 2012 Klub Rzymski opublikował konkretny plan transformacji Chrześcijaństwa do roku 2050 w globalną zieloną religię. Plan ten zakłada odejście od credo gdzie człowiek jest najwyższym tworem Boga, któremu stwórca oddał ziemię pod władanie w kierunku nowego credo gdzie człowiek jest elementem świata podporządkowanym stworzeniu. Jak napisano w publikacji “staliśmy się zagrożeniem” dla środowiska i rządzący muszą je chronić ograniczając ekspresję danego przez Boga ludzkiego potencjału poprzez modyfikację religii. Obecnie więc jesteśmy ofiarą wprowadzanej w życie powolnej, niemalże nienamacalnej konwersji chrześcijaństwa w nową religię w której nadrzędnym stworzeniem ma być szeroko pojęte środowisko.

______________________________________________________

 ZMIANY RELIGIJNE W NAJBLIŻSZYCH DEKADACH

W 1991 r. na spotkaniu w Rio powstała tzw. Karta Ziemi, która została określona jako 10 przykazań dla Ziemi. Od tego czasu powolna promocja ekologii, jako istotnego elementu kulturalnego przeniknęła do mediów, kultury, polityki, ekonomii i religii. Obecnie, pomału, Klub Rzymski, ONZ, i inne wpływowe organizacje tworzą nadrzędny ekologiczny mit, nowe credo, stojące w sprzeczności z obecnym, oficjalnie tworząc politykę zdominowania Chrześcijaństwa przez nową zieloną religię. Dodatkowo zamieściliśmy informacje z pism teozoficznych na temat budowania nowej globalnej religii…

______________________________________________________

prison Planet

Mając na względzie tą politykę obecny rozwój wypadków polityczno-religijnych wydaje się, iż wchodzi w krytyczny zwrot. Jak podaje Associated Press “W środę papież Franciszek postawił pierwszy krok pielgrzymki do trzech krajów Ameryki Południowej po tym jak zdecydowanie wezwał do utworzenia ekonomicznego i ekologicznego nowego porządku światowego, w którym dobra Ziemi miałyby być współdzielone przez wszystkich, a nie tylko wykorzystywane przez bogatych. […] Podejmując problem globalnego ocieplenia w Quito we wtorek, Franciszek podkreślał argumenty przedstawione w swojej encyklice z początku tego miesiąca, że planeta nie może być wykorzystywana przez nielicznych bogatych dla krótkoterminowych zysków kosztem biednych.”

Prison Planet 2

Nowy Porządek Świata jest frazą-kluczem używanym w świecie globalnej polityki określającym budowę jednego globalnego rządu, w którym funkcjonuje jeden globalny system polityczny, ekonomiczny, jak również religijny, gdzie nadrzędnym unifikatorem całości jest globalne zagrożenie kryzysem ekologicznym co bezpośrednio określił w latach dziewięćdziesiątych Klub Rzymski.

 _______________________________________________________

2025 – GLOBALNY RZĄD. RAPORT NIC i NSS

„Globalne zarządzanie – 2025: W punkcie krytycznym” – jest projektem stworzonym przez NIC ( National Intelligence Council ) oraz NSS (EU Institute of Security Studies). Dokument opisuje problematykę obecnej sytuacji na świecie w kontekście utworzenia światowego rządu. W dokumencie opisane są cztery scenariusze ewolucji obecnego systemu do jednego światowego ciała.
——————————————————————————————————————-

Przemówienie G. Busha i G.W. Busha odnoszące się do Nowego Porządku Świata.

https://youtu.be/vggil5sxcGs

Nowy Porządek Świata administracji Obamy.

https://youtu.be/cG8Grg-ywLs

Watykan opublikował ostatnio encyklikę skierowaną do 1,2 miliarda katolików z prośbą o wsparcie poszerzenia uprawnień rządów mających na celu zatrzymanie “globalnego ocieplenia”. W kontekście tej publikacji Reuters podał “Jeden ze współautorów długo oczekiwanego papieskiego dokumentu w sprawie zmian klimatu powiedział kiedyś, że Ziemia jest przeludniona o co najmniej 6 miliardów ludzi. Dokument nauczania, zwany encykliką, ukaże się 18 czerwca w Watykanie. Być może z wyjątkiem encykliki z 1968 o antykoncepcji, żaden z watykańskich dokumentów nie był oczekiwany z taką niecierpliwością.

Polityczna lewica ma nadzieję na dokument, który połączy wiarę w globalne ocieplenie z religijnym  obowiązkiem. Sceptycy klimatyczni już zaczęli krytykować dokument.

Wybór profesora Johna Schnellnhubera, dyrektora założyciela Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu, jako jednego z trzech autorów może dać lewicy nadzieję na wywołanie zawału wśród sceptyków. Jest on opisywany jako jeden z bardziej agresywnych naukowców w kwestii wywołanego przez człowieka globalnego ocieplenia.

W rozmowie udzielonej New York Times podczas “nieudanej Konferencji Klimatycznej w Kopenhadze w 2009 roku, Schnellnhuber, który doradzał niemieckiej prezydent Angeli Merkel i jest profesorem wizytującym w Oxfordzie, powiedział nt. globalnego ocieplenia: “W bardzo cyniczny sposób jest to triumf nauki, bo w końcu ustabilizowaliśmy coś – to znaczy szacunki dla nośności planety, czyli ilości populacji poniżej 1 miliarda ludzi.”

Zaangażowanie Schnellnhubera, chcącego dla ratowania ziemi obniżyć populację poniżej 1 miliarda w encyklikę jest jedynie jednym z problematycznych elementów obecnej polityki Watykanu. Obecnie bowiem naukowe ramie Watykanu zajmujące się problematyką ekologiczną zostało przejęte przez globalistę Bp Marcelo Sánchez Sorondo (jego bibliografia świadczy o tym bezsprzecznie) i motywowanych przez komunizm/socjalizm naukowców, którzy transformują Chrześcijaństwo od środka. Znany na całym świecie krytyk teorii globalnego ocieplenia lord Christopher Monckton wyraził się na ten temat bardzo dobitnie. W komentarzu do zmian politycznych w Watykanie czytamy: “Według Moncktona, [biskup] Sorondo jest “totalnym marksistą, który zdecydował, że zmiany klimatu są przydatne dla marksizmu.” Monckton stwierdził również, że Soronda nie obchodzi, czy zmiany klimatu są prawdziwe, czy nie. Zignorował informacje płynące od najbardziej wpływowych naukowców Watykanu dowodzących, że globalne ocieplenie było bardziej teoretyczne niż empiryczne.

Franciszek, który został wychowany w tradycji komunistycznej teologii wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej, zachęca Sorondo do takich działań. Poprzedni papieże tacy jak Jan Paweł II i Benedykt uważali, że należy pozwolić wypowiedzieć swoje zdanie sceptykom. Jak twierdzi Monckton, Franciszek pozwolił się zdominować Sorondo.

Monckton dalej wyjaśnił, że Franciszek jest pod wpływem ekstremistów takich jak profesor John Schnellnhuber, dyrektor założyciel Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu, który powiedział w 2009 roku na konferencji klimatycznej w Kopenhadze, że jeśli globalne ocieplenie będzie kontynuowane to sześć miliardów z siedmiu miliardów ludzi zostanie przez nie zabitych.

Monckton powiedział, że Schnellnhuber będzie stał u boku papieża Franciszka, kiedy ogłosi encyklikę w przyszłym tygodniu. “Fakt, że Schnellnhuber tam jest będzie bardzo złym znakiem,” oświadczył.

Wpływ jaki Schnellnhuber może mieć na papieski list martwi Moncktona. Fakt, że będzie tam obok papieża sugeruje, że Franciszek dziękuje mu za napisanie część encykliki poświęconej sprawom klimatu.”
_______________________________________________________________

Wykład Christophera Moncktona nt. oszustw związanych z tzw. globalnym ociepleniem 1 – 6 części:

Transkrypt razem ze slajdami prezentacji w formie pliku PDF: LINK

Pope Calls For New World Order ( w angielskim )

https://youtu.be/f83IkXNfu0M

W tym roku na przełomie listopada i grudnia ma również odbyć się kolejne spotkanie klimatyczne COP21 w Paryżu podczas którego kraje świata mają zobowiązać się do wprowadzenia globalnych podatków od CO2, również od osób indywidualnych, płaconych bezpośrednio ONZowi. Jeśli dojdzie do podpisania tych zobowiązań to będziemy mięli do czynienia z fundamentalną, w ramach Agendy 21, rearanżacją systemową w skali globalnej jak również powstaniem mechanizmu finansowania de facto rządu światowego wyłaniającego się z ONZ, o który jak widzimy zabiega również obecny papież Franciszek formując stwierdzenie odnoszące się do budowania “nowego porządku świata”.

ONZ: PROJEKT TECHNOLOGICZNEJ ZIELONEJ TRANSFORMACJI

Obecnie ONZ odgrywa coraz większą rolę w determinowaniu kierunków rozwoju świata. Obecny główny cel ONZ obejmuje przejęcie wszystkich form administracji narodowej pod swoją jurysdykcję. Ten proces odbywa się pod hasłami budowy zielonej technologii, zrównoważonej gospodarki, pomocy krajom nieuprzemysłowionym itd. Obecne koszta tej transformacji obejmujące tylko rozwój technologiczny wyceniane są na 1,9 biliona dolarów rocznie.

Transformacja energetyczna w Europie planowana przez wielkie korporacje i UE doprowadzi do drastycznych podwyżek cen energii, które będą trwały, aż do 2050 r. Po tym czasie ceny mają spaść do obecnych poziomów.

________________________________________________

Tak więc widzimy, jak zielone szaleństwo opanowało Watykan, zmierzający pod rządami nowego papieża niezwykle dynamicznie w kierunku wyznaczonym przez globalistyczny Klub Rzymski, który stwierdził w 1991 roku w książce “Pierwsza globalna rewolucja”; “FIRST GLOBAL REVOLUTION”, Alexander King, Bertrand Schneider, (Orient Longman): “W poszukiwaniu wspólnego wroga, przeciwko któremu możemy się zjednoczyć, wpadliśmy na pomysł taki, iż zanieczyszczenie, groźba globalnego ocieplenia, brak wody, głód itp., spełnią nasze oczekiwania. Wzajemne oddziaływanie tych zjawisk jako całość oraz poszczególne ich elementy  stanowią zagrożenie, z którym muszą się skonfrontować wszyscy na całym świecie. […] Wszystkie te niebezpieczeństwa są powodowane przez ingerencję ludzkości w naturalne procesy, i tylko dzięki zmianie postaw i zachowań społeczeństw, negatywne zmiany mogą być przezwyciężone. Idąc dalej tym tokiem myślowym, prawdziwym wrogiem jest sama ludzkość.”

Czy przy tak zinfiltrowanych instytucjach religijnych nadających ton i kierunek Chrześcijaństwu oraz przy takich anty-ludzkich motywacjach w sercu kościoła możemy oczekiwać na jakiekolwiek pozytywne zmiany? Odpowiedź na te pytania pozostawiamy Państwu do rozważenia.

Dla pełnego zrozumienia sterowania globalnymi procesami w kierunku stopniowego ludobójstwa około 90 procent ludności Ziemi, polecamy dokładną analizę całego zestawu poniższych opracowań (red.):

Katolicy krytykują Papieża za sianie paniki wokół “zmian klimatycznych”.  |

Do 2050 Klub Rzymski planuje konwersję Chrześcijaństwa w zieloną religię.  |

Eksperci przewidują globalną politykę jednego dziecka i pandemie by rozwiązać problem przeludnienia.   |

Pierwsza Globalna Rewolucja. Czyli kto wymyślił problem CO2.   |

Nowa globalna religia.   |

Papież Franciszek i Szimon Peres rozmawiają na temat stworzenia “religijnego ONZ”.   |

Religia, kultura i wielka wojna. #1   |

Religia, kultura i wielka wojna. #2   |

Przeciwko masonerii.  |

Masoneria. Pro publico bono?   |

Wielka Globalna Transformacja.   | 

Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.  | 

Film: Odkrywając ruch Nowej Ery. ( New Age )  | 

Karta Ziemi – Agenda 21. Marks w zielonej kominiarce.   |

Ostatni Papież?   |

Nie ma globalnego ocieplenia od 17 lat i 11 miesięcy!   |

Koniec globalnego ocieplenia i upadek prognozowania za pomocą modeli komputerowych.   |

Uganda: W imieniu globalnego ocieplenia uzbrojeni żołnierze palili domy i zabijali dzieci.   |

 Więcej na ten temat

Karta Ziemi – Agenda 21. Marks w zielonej kominiarce.
Bractwo Muzułmańskie, Naziści i AlKaida.
Religia, kultura i wielka wojna. #1
Religia, kultura i wielka wojna. #2
Wieczna wojna- konflikt kulturowy.
Kto rządzi światem. Wykład Stanleya Monteitha,…
Film: Neo-Eugenika. Wojna przeciw ludzkości. #2
Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna…
Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna…
Film: Odkrywając ruch Nowej Ery. ( New Age ) #1

 PrisonPlanet.pl

Polska

2015-07-09

Opublikowano za: http://www.prisonplanet.pl/polityka/zielone_szalestwo,p590985101

 Franciszek 8

 

PS. Polecamy dla Dociekliwych i Samodzielnie Myślących przeczytanie i przeanalizowanie, co najmniej zamieszczone na poniższych linkach teksty o zjawiskach cywilizacyjnych i zachodzących na Ziemi procesach oraz wpływie na nie – globalnych jawnych i tajnych organizacji sieciowych. Obraz, który się pojawi z połączenia wielu „puzli” w całość, będzie szokujący, zwłaszcza dla tych, którzy wierzą w kłamstwa mendiów ( jako instrumentu w „zorkiestrowanej” propagandzie globalistów NWO), polityków, edukacji na wszystkich szczeblach, pielęgnując własne lenistwo umysłowe i zwyczajne tchórzostwo. Zalecamy czytanie i analizowanie w podanej kolejności.

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/wiwisekcja-wspolczesnego-zachodniego-spoleczenstwa/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/ignorancja-mieszkancow-zachodu-indoktrynowanych-przez-psychopatow-zabija-miliony-ludzi/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/dominacja-psychopatow-na-wysokich-stanowiskach/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/12/gdzie-rzadza-dogmaty-tam-kwitnie-niewolnictwo-oraz-degradacja-moralna-i-duchowa/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/rzad-usa-jako-narzedzie-w-rekach-globalistycznych-zbrodniarzy-nwo/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/proroczy-obrazek-the-economist-o-upadku-systemu-amerykanskiego/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/rzeczpospolita-globalna-sukces-polskiej-mysli-politycznej/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/film-ecoscience-plan-globalnej-eksterminacji-ujawniony/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/zielone-szalenstwo-owladnelo-watykanem-papiez-wzywa-do-utworzenia-nowego-porzadku-swiata/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/nowa-globalna-religia-1/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/transhumanizm-pulapka-dla-ludzkosci/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/watykan-i-hierarchia-kosciola-katolickiego-wspiera-islamski-multikulturowy-podboj-europy/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/czy-satanizm-jest-promowany-jako-jedyna-swiatowa-religia-xxi-wieku/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/niepokojace-zmiany-satanizm-rosnie-w-sile-a-publicznosc-sie-cieszy/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/12/krzysztof-jackowski-programowanie-umyslow-i-gotowanie-zaby-przeslanie-na-2016-r/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/zmieniac-wszystko-wokol-siebie-czy-zmieniac-siebie-czy-czekac-na-mesjasza-az-poda-nam-wszystko-gotowe-na-talerzu/

Wnikliwe przestudiowanie i przemyślenie zawartych treści zaoszczędzi czytania kilkudziesięciu tysięcy stron, w tym zwłaszcza gazetowej „sieczki”, gdzie ważna prawda ukryta jest w mieszance wielkich kłamstw z mało ważną prawdą, która służy jedynie uwiarygodnieniu wielkich kłamstw.

Więc trzeba czytać i analizować, analizować, analizować… i wydobywać ważną prawdę na powierzchnię oraz … realizować według zasady australijskich Aborygenów: „Musisz stać się tą zmianą, którą chcesz widzieć w świecie.”

Redakcja KIP

 

Wypowiedz się