Po której stronie stoi Kościół?

Czy polski katolik winien zaufać Kościołowi w kwestiach polityki?

KKCzy można ufać, że po upadku żydo-systemu IIIRP Kościół znów nie wskaże na kolejnych syjonistycznych Żydów jako polskich polityków i przywódców?

Po której stronie stoi Kościół?

Pytanie to, a zwłaszcza sformułowanie prawidłowej na nie odpowiedzi staje się coraz bardziej istotne. Oto bowiem z wolna następuje rozkład żydowskiej hydry UE, syjonistyczne USA zaczynają już w sposób widoczny – choć to dopiero początek procesu – tracić pozycję imperialistycznego hegemona. Nas jednak najbardziej winien interesować upadek systemu żydowskiego kapitalizmu i systemu żydo-władzy w Polsce, który z pewnością niebawem nastąpi jako pochodna rozkładu UE i słabnięcia USA.

W związku z faktem, że w Polsce nie istnieją w szerszym społecznym odbiorze autentyczne siły polityczne reprezentujące polskie społeczeństwo, a funkcjonujące partie polityczne realizujące interesy syjonistycznego okupanta utracą jakąkolwiek wiarygodność, rola politycznego drogowskazu przypadnie niejako automatycznie jedynej instytucji posiadającej ugruntowane struktury organizacyjne i szerokie oddziaływanie społeczne, czyli Kościołowi.

KK 1

Czy polski katolik winien zaufać Kościołowi w kwestiach polityki, politycznych wyborów? Czy można ufać, że po upadku żydo-systemu w Polsce Kościół znów nie wskaże lub nie uwiarygodni kolejnych syjonistycznych Żydów jako polskich polityków i przywódców?

 Że Kościół jest wrogiem nacjonalizmu, czyli polityki narodowej, wiemy choćby z niedawnej deklaracji jego hierarchy – abp S. Gądeckiego:

„(…) nacjonalizm jest przeciwieństwem patriotyzmu.

„Patriotyzm to uczucie, którym kochamy naszych bliskich, ale nie nienawidząc innych. Patriotyzm zdrowy i normalny to taki, w którym człowiek kocha swoją rodzinę, ale przenosi tę miłość szerzej. Nacjonalizm jest przeciwieństwem: kochaniem swoich, przy nienawiści do obcych. Ci ludzie powołują się na słowa „Bóg, honor, ojczyzna”, lżąc te hasła. W nacjonalizmie te słowa zamienione są w bluźnierstwo, bo obcego, z innej nacji, próbuje tratować jako niewolnika. To nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem”.* 

Tak abp S. Gadecki lał miód na serca żydowskiej delegacji podczas polsko-żydowskiego spotkania w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski 26.11.2015.

Pan abp S.Gądecki pomylił – świadomie, czy nie, mniejsza o to -, nacjonalizm z szowinizmem. Ale czy ktoś z katolików słyszał w Kościele słowa potępienia syjonizmu, czyli żydowskiego szowinizmu, panoszącego się dzisiaj na całym Zachodzie w formach prawnie zalegalizowanych i zinstytucjonalizowanych?

Dla Kościoła nie jest istotne, że cała władza w Polsce przeszła w żydowskie ręce i że ta nowa władza zniszczyła, zlikwidowała polski majątek produkcyjny, że żydowski kapitalizm wyrzucił z Polski 8 milionów młodych Polaków, że obce, głównie żydowskie korporacje i banki okradają i wyzyskują nasz naród, że Polska znalazła się pod syjonistyczną okupacją, że niszczona jest kultura naszego narodu, że żydowskie władze IIIRP czynnie wspierają światowy syjonistyczny terroryzm, itd., itp. – a w żadnej z tych kwestii nie było słychać protestów Kościoła. Przeciwnie, były zachęty do udziału w wyborach, do popierania i oddawania głosów na żydo-systemowe partie, bo tylko takie mogą znaleźć się w parlamencie.

Ale Ty, Polako-katoliku, jeśli chcesz być dobrym chrześcijaninem pamiętaj: miłuj swoich nieprzyjaciół(Mt 3,44), miłuj bliźniego swego jak siebie samego (Mt 22, 37).

Być może to z tych chrześcijańskich nakazów wywodzą się unijne prawa wymuszające równość traktowania podmiotów gospodarczych narodowych i zagranicznych? W IIIŻydo-RP praktyka polityczna poszła nawet dalej i system podatkowy gnębi przedsiębiorstwa rodzime, a obce premiuje – czyż nie piękny to przykład stosowania w praktyce biblijnej filozofii.

KK 2

„Miłuj swoich nieprzyjaciół” nauczał Jezus – cóż za szatańska filozofia za tym się kryje. Żydzi zamordowali Jezusa – tak przynajmniej utrzymywał Kościół do czasu SVII –, a więc czy wypada, żeby wyznawcy nauk Jezusa sprzeciwiali się jego nauczaniu i byli gorsi od samych Żydów, od jego zabójców?

Polski katolik nie posiada politycznej, historycznej wiedzy, nie analizuje docierających do niego informacji. Polski katolik z zasady ufa Kościołowi i jego hierarchom i za ich nawoływaniami i wskazaniami chętnie zawierza losy Ojczyzny Opatrzności – i oto wykonał wielki akt patriotyczny: odmówił „zdrowaśki” na poczet tegoż zawierzenia, a więc będzie dobrze, bo wszystko w rękach Boga.

W 2010r. WPS zrealizowało filmowy reportaż „Polacy na Białorusi”. Pokazaliśmy jak przestępczy, syjonistyczny element rządzący w Polsce realizując politykę USA i UE finansuje agenturalny ZPB niejakiej A. Borys, jak próbuje – na szczęście bez efektów – wykorzystać polską mniejszość jako V kolumnę do obalenia białoruskich władz.

KK 3 Wysłaliśmy nasz reportaż do TV-trwam z propozycją nieodpłatnego wyemitowania – nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi od tej katolickiej, dbającej o kontakty z Polonią i ponad wszystko miłującej prawdę – bo, jak głosi sam tate dyrektor telewizji: tylko prawda nas wyzwoli.

 A tak widzi sytuację Polaków na Białorusi redaktor katolickiego tygodnika „Niedziela”, wielokadencyjny senator PiS, absolwent dwu katolickich uczelni, Cz.Ryszka:

Nie ustają ataki reżimu Łukaszenki na mniejszość polską na Białorusi. 8 lutego br. białoruska milicja i komornicy wkroczyli do Domu Polskiego w Iwieńcu, należącego do Związku Polaków na Białorusi, któremu szefuje Andżelika Borys. Po brutalnym wyrzuceniu z budynku przedstawicieli ZPB milicjanci zablokowali wejścia, a komornicy, choć nie mieli wyroku sądowego, przeprowadzili inwentaryzację i opieczętowali cały obiekt.

 Przeciwko bezprawnemu traktowaniu Polaków przez białoruskie władze zaprotestowało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, uważając, że jest to absolutnie łamanie praw polskiej mniejszości narodowej. Także Klub Parlamentarny PiS wystosował apel do premiera Donalda Tuska oraz ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o podjęcie natychmiastowych działań w obronie polskiej mniejszości narodowej na Białorusi.

Przejęcie Domu Polskiego w Iwieńcu jest dokładną powtórką grodzieńskich wydarzeń z 2005 r., kiedy to po wyborze Andżeliki Borys na prezesa ZPB milicja zajęła główną siedzibę Związku w Grodnie i umieściła w niej byłego, lojalnego wobec Mińska, prezesa Tadeusza Kruczkowskiego. Wydarzenia w 2005 r. doprowadziły do wojny dyplomatycznej między Polską a Białorusią. Warszawa m.in. odwołała z Mińska ambasadora.

Za: http://www.niedziela.pl/artykul/91075/nd/Wrogie-dzialania-wobec-Polakow-na

Tak widzi sprawy Polaków nie tylko katolicki redaktor i katolicki tygodnik wydawany przez Kurię Metropolitalną w Częstochowie , czyli oficjalny organ Kościoła w Polsce, ale co za tym idzie i sam Kościół.

A zatem, czy Kościół w Polsce identyfikuje się z polskim narodem, z polskim interesem państwowym, czy z ponadnarodowym interesem Międzynarodowego Żyda i światowego syjonizmu?

Czy można ufać Kościołowi, jego hierarchom w kwestiach polityki?

Paradoksalnie na tytułowe pytanie, po której stronie stoi Kościół, dobrze odpowiada J. Kaczyński – oczywiście J. Kaczyński nie miał na myśli Kościoła.

 https://www.youtube.com/watch?v=MYbNcd0LyU4&feature=player_embedded

A dlaczego Kościół ma stać tam gdzie ZOMO ? – bo już wtedy ZOMO pilnowało, żeby władza nie wymknęła się żydostwu z rąk – czyż o to samo nie zabiega współczesny Kościół?

Dariusz Kosiur

* abp S.Gądecki – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

  1. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Abp-Stanislaw-Gadecki-nacjonalizm-jest-przeciwienstwem-patriotyzmu,wid,18005999,wiadomosc.html
  2. http://www.fronda.pl/a/chcesz-byc-katolikiem-to-porzuc-antysemityzm,61208.html
  3. https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/12/10/list-pasterski-episkopatu-polski-czy-judeopolonii/

WYBRANE KOMENTARZE

  • Zgadzam się po części z przedmówcami, jak i autorem.

Z jednej strony autor ma rację. Kościół po II wojnie światowej zaczął się zmieniać w antypolską instytucję, co jest związane ze zwycięstwem aliantów – sił antychrześcijańskiego komunizmu(ZSRR) i satanistycznej masonerii (USA, UK). Z jednej strony żydokomuniści mordowali patriotycznie nastawionych duchownych, z drugiej strony wysyłali oni swoich ludzi do seminariów, aby wykonywać od środka krecią robotę. Wygrana aliantów to wygrana żydów, która pozwoliła na utrwalenie mitu “6 milionów”, który do dziś służy żydostwu jako karta przetargowa we wszystkim. To doprowadziło do II Soboru Watykańskiego, po którym na tronie Piotrowym zasiadali papieże z prożydowskim nastawieniem i dokonują do dziś destrukcji Kościoła Świętego. Do dziś trwa walka pomiędzy modernistami a księżmi wiernymi Tradycji. Dziś duchowni zamiast występować przeciwko wojnie na Bliskim Wschodzie, wolą karać takich patriotycznych księży jak Jacek Międlar.
http://3droga.pl/aktualnosci/odwolanie-skutkiem-narodowego-zaangazowania-ks-jacka-miedlara/

Z drugiej strony, zarówno moher jak i Zdzich mają rację. Pan dosyć często porusza temat Kościoła Katolickiego, w negatywnym świetle, zwłaszcza sugerowanie że katolicy są “głupimi owieczkami” (zupełnie tak samo pisze antypolskie lewactwo), co daje innym prawo stwierdzić, że WPS walczy z Kościołem. Nie wiem czy to wynika z Państwa prorosyjskości, czy może trzymania się z rodzimowiercą opolczykiem, który nie tylko na Kościół, ale na chrześcijaństwo ogółem wylewa hektolitry jadu. Zgadzam się, że trzeba potępiać duchownych kolaborujących z wrogiem, ale mam wrażenie że Pan widzi w Kościele same zło, zupełnie jak taki Hartman czy Urban.
Nie sposób ocenić Państwa dobrej roboty, zarówno jeżeli chodzi o analizy geopolityczne, a zwłaszcza jeżeli chodzi o utrzymywanie dobrych stosunków z Rosją, panowie próbują naprawić to co psują syjonistyczne okupacyjne rządy w Polsce. Państwo są świetnie zorganizowani i mają niezły potencjał, szkoda że antykatolicka publicystyka zostawia plamę na Waszej organizacji.

Moje rozwiązanie: dokonać rozdziału Kościoła od Państwa, ale na zasadzie zdrowej świeckości, coś jak Baszar al-Asad w Syrii, czy Sukarno w Indonezji. W Indonezji jest uznawanych 5 religii: katolicyzm, islam, pozostałe odłamy chrześcijaństwa, hinduizm i buddyzm. W Polsce też można było by uznawać 5 religii, byłyby to: katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, rodzimowierstwo słowiańskie, islam.
Kościół nie powinien dostawać żadnych pieniędzy od państwa, jak i nie powinien płacić żadnych podatków. W edukacji powinno się obiektywnie pokazywać zarówno tych patriotycznych, szlachetnych zaangażowanych społecznie duchownych, jak i tych, co kolaborowali z wrogiem.

Mam nadzieję, że mój post raz na zawsze zakończy te bezsensowne tarcia pomiędzy katolikami i sceptykami.

Sukarno 18.02.2016 20:44:15

  • @Rzeczpospolita “Po której stronie stoi Kościół?”

Kościół jest stroną…

Zbigniew Jacniacki 18.02.2016 22:31:06

  • @Zdzich 20:11:11

Według mnie, z obserwacji, te 78 % Kościoła dzieli się na: wierzących i kościelników.
Wierzący zasługują na najwyższy szacunek, przestrzegają przykazań, nie zieją nienawiścią, są tolerancyjni wobec innych i nie narzucają się ze swoją wiarą innym.
Kościelniki chodzą do kościoła aby wszyscy widzieli jacy są bogobojni, po wyjściu z Domu Bożego, hulaj dusza, piekła nie ma: obgadywanie, zawiść do sąsiada, w rodzinie, zacietrzewienie w stosunku do inaczej myślących i narzucanie innym kościelnictwa, także tym prawdziwie wierzącym.

lorenco 18.02.2016 23:55:14

  • nacjonalizm jest przeciwieństwem patriotyzmu…

Wczoraj wieczorem oglądałem telewizornię – Pospieszalski.
Tematem był młody ksiądz Jacek Międlar z parafii we Wrocławiu. Obecny był tchórzliwy “przedstawiciel ” Kurii.
Chazarska gazeta shechtera nakazała usunięcie księdza z Parafii . Urzędnicy dziwnym trafem podkulili swoje kulasy. Czy czasami Aron ,gdy buszował w archiwach SB nie “znalazł” teczek i kompromitujących materiałów na “tych panów” ,lustrowania których domagał się ksiądz Isakowicz – “usadzony” przez Dziwisza ?

kfakfa 19.02.2016 07:47:23

  • @nocny gryzoń 09:29:36

“a co jeśli spełnia pożyteczne funkcje propaństwowe i społeczne?
co jeśli demokratyczna większość tego chce?
masońska idea ważniejsza ponad wolę ludzi?
co jeśli KK został złupiony a do dziś tego nie rozliczono?”

Po pierwsze, jeżeli chodzi o fundusze dla Kościoła od Państwa, to nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, gdyż podatki płacą wszyscy a z nich m.in jest utrzymywany Kościół, przy czym nie każdy sobie tego życzy, aby jego pieniądze przeznaczano na Kościół, w który nie wierzy. Tak samo Pan czy ja nie chcemy, aby z naszych pieniędzy płaconych w podatkach realizowano antychrześcijańską, czy antypolską sztukę.

Wspominasz o masońskiej idei, a czy dzisiejsza “demokracja” nie jest jedną z nich? Problemem nie jest sam Kościół, tylko biskupie elity, zaprzedane żydom i mamonie. Większość zwykłych księży jest w porządku i zapewne ma świadomość, że działania biskupów mogą ściągnąć niechęć do instytucji KK. Nie chcę, żeby z podatków płacono na Kościół, który organizuje dni Islamu, Judaizmu!

Sukarno 19.02.2016 10:41:37

  • @Zdzich 20:11:11

Według najnowszego badania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego odsetek wierzących wynosi w Polsce 60,8 procenta. To o 26 proc mniej niż 12 lat temu.

drugi akapit: http://www.iskk.pl/news/177-konferencja-religijno-polakow-1991-2011.html

Na podstawie wielu pańskich komentarzy uważam Pana za dość szubrawego katolika, czyli takiego, który nie wiele ma wspólnego z etyką deklarowanego wyznania. Mimo wszystko może Pan przeanalizuje ciekawe zjawisko odchodzenia od wiary właśnie teraz, w IIIRP, gdy polityczne władze nie walczą z Kościołem.

Rzeczpospolita 19.02.2016 10:51:36

  • @nocny gryzoń 11:05:25

“cały ekumenizm, dialog, miłowanie nieprzyjaciół, podawanie ręki żydom zamiast mordowania ich? tak byłoby uczciwiej.”

Problem w tym, że to jest jednostronny dialog. Katolicy mają się kajać przed żydami za rzeczywiste i rzekome prześladowania, ale żydzi nie muszą robić nic! Żydzi dalej mogą uważać nie-żydów za bydło i podludzi, żydzi nie przeprosili za zamordowanie Chrystusa. Co do miłowania nieprzyjaciół, nie sposób miłować kogoś, dla kogo jesteś bydłem, i chcę Cię zniszczyć nie tylko fizycznie, ale i duchowo – czyli żydów. Dla nich nauczanie Talmudu to normalność, natomiast nie każdy Niemiec patrzy na Polaków jak na podludzi, nie każdy Rosjanin to imperialista, nie każdy Ukrainiec to banderowiec, nie każdy Amerykanin to głupi grubas i imperialista. Każda z tych nacji kształtowała się w mniejszym, czy większym stopniu w etyce chrześcijańskiej.

Przed Soborem Watykańskim II nie było mowy o dialogu z żydami, jeżeli ci się nie przyznają do winy i nie będą żałować tego, że zamordowali Jezusa Chrystusa.

Sukarno 19.02.2016 11:22:38

Opublikowano za: http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/129761,po-ktorej-stronie-stoi-kosciol

PS. Polecamy dla Dociekliwych i Samodzielnie Myślących przeczytanie i przeanalizowanie, co najmniej zamieszczone na poniższych linkach teksty o zjawiskach cywilizacyjnych i zachodzących na Ziemi procesach oraz wpływie na nie – globalnych jawnych i tajnych organizacji sieciowych. Obraz, który się pojawi z połączenia wielu „puzli” w całość, będzie szokujący, zwłaszcza dla tych, którzy wierzą w kłamstwa mendiów ( jako instrumentu w „zorkiestrowanej” propagandzie globalistów NWO), polityków, edukacji na wszystkich szczeblach, pielęgnując własne lenistwo umysłowe i zwyczajne tchórzostwo. Zalecamy czytanie i analizowanie w podanej kolejności.

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/wiwisekcja-wspolczesnego-zachodniego-spoleczenstwa/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/ignorancja-mieszkancow-zachodu-indoktrynowanych-przez-psychopatow-zabija-miliony-ludzi/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/dominacja-psychopatow-na-wysokich-stanowiskach/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/12/gdzie-rzadza-dogmaty-tam-kwitnie-niewolnictwo-oraz-degradacja-moralna-i-duchowa/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/rzad-usa-jako-narzedzie-w-rekach-globalistycznych-zbrodniarzy-nwo/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/proroczy-obrazek-the-economist-o-upadku-systemu-amerykanskiego/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/rzeczpospolita-globalna-sukces-polskiej-mysli-politycznej/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/film-ecoscience-plan-globalnej-eksterminacji-ujawniony/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/ludobojstwo-indian-w-kanadzie-trwa-do-dzis/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/zielone-szalenstwo-owladnelo-watykanem-papiez-wzywa-do-utworzenia-nowego-porzadku-swiata/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/nowa-globalna-religia-1/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/transhumanizm-pulapka-dla-ludzkosci/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/po-ktorej-stronie-stoi-kosciol/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/watykan-i-hierarchia-kosciola-katolickiego-wspiera-islamski-multikulturowy-podboj-europy/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/czy-satanizm-jest-promowany-jako-jedyna-swiatowa-religia-xxi-wieku/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/niepokojace-zmiany-satanizm-rosnie-w-sile-a-publicznosc-sie-cieszy/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/12/krzysztof-jackowski-programowanie-umyslow-i-gotowanie-zaby-przeslanie-na-2016-r/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/zmieniac-wszystko-wokol-siebie-czy-zmieniac-siebie-czy-czekac-na-mesjasza-az-poda-nam-wszystko-gotowe-na-talerzu/

Wnikliwe przestudiowanie i przemyślenie zawartych treści zaoszczędzi czytania kilkudziesięciu tysięcy stron, w tym zwłaszcza gazetowej „sieczki”, gdzie ważna prawda ukryta jest w mieszance wielkich kłamstw z mało ważną prawdą, która służy jedynie uwiarygodnieniu wielkich kłamstw.

Więc trzeba czytać i analizować, analizować, analizować… i wydobywać ważną prawdę na powierzchnię oraz … realizować według zasady australijskich Aborygenów: „Musisz stać się tą zmianą, którą chcesz widzieć w świecie.”

Redakcja KIP

Wypowiedz się