Dyktatura Banksterów w Polsce – wspierana przez Rząd, w tym Państwowy Nadzór: Finansowy i Konsumencki

Banksterzy 9KOLEJNE SPRAWOZDANIE

z walki o normalność w kredytach w 6 miesięcy po wyborach i zmianie Rządu –  na dzień 25 kwietnia 2016 r.

Na końcu podana jest imienna lista stałych adresatów moich apeli jak i tego też listu.

I z całą powagą należy stwierdzić, że wszystkie wymienione tu osoby – godzą się na:

  • fakt, że nikt w Polsce nie nadzoruje działalności kredytodawców (nie został zrealizowany Art. 20 Dyrektywy KE). MF, KNF, NBP i UOKiK oświadczają, że tej funkcji nie pełnią. Ten brak nadzoru, potwierdza Biuro Legislacyjne Rządu, a Kancelaria Premiera stwierdza (12.01.2016 r), że ‘’Prezes RM nie jest uprawniony do ingerowania w politykę kredytową’’;
  • powszechny fałsz i łamanie prawa w ofertach i umowach kredytowych łącznie z następstwami tego precedensu, oraz na liczne błędy w Ustawie i jej odstępstwa od Dyrektywy KE (przykład i omówienie P.S.-1);
  • legalną lichwę i na prawo, które praktycznie nie ogranicza kosztów kredytu. I godzą się na kompro-mitujący Polskę limit oprocentowania ustalanego przez RPP/NBP (aktualnie = 10%), przy kosztach pozaodsetkowych, które mogą wynosić nawet 100%. Banki kpią sobie z tych 10% i reklamują się oprocentowaniem 0%, czy 1% w PKO bp. I mamy powszechną lichwę, a równoważny koszt pożyczki może wynikać z oprocentowania nawet 9125%  (P.S.-2);
  • grabież Polski – to ok. 16 miliardów zł rocznie, a to jest hamulec rozwoju gospodarczego Kraju,
  • tragedie wielu rodzin, w tym na samobójstwa związane z kredytami ( – 7 tysięcy w 2015 r.);
  • bezprawie bankowe, bezradność UOKiK, jako organu mającego Ochraniać Konsumentów, no i na obojętność prokuratury na to łamanie prawa (poniżej cytaty),  na brak reakcji NIK, który się tłumaczy tym, że to nie jego sprawa, bo przecież banki są prywatne oraz na postawę MR, MF, NBP, KNF, RzF, RzPO, MRPiPS.  Nie poruszam problemu frankowiczów bo to oddzielny temat (P.S.-3).

 Banki-niewola-banksterów-a-kredyt-społeczny

Podsumowanie.

Na dzień ostatnich wyborów parlamentarnych – 25 października 2015 r. sporządziłem RAPORT NA KONIEC KADENCJI SEJMU I RZĄDÓW PO, opisujący stan polskiej tragedii kredytowej. I to co napisano powyżej dokumentuję i powtarzam od wielu lat. Miałem nadzieję, że teraz pod rządami PIS, nastąpi zrozumienie i sytuacja się zmieni, więc z interwencją do Komisji Europejskiej czekałem, nie chcąc kompromitować Polski. Ale spotyka mnie rozczarowanie.   Nie spodziewałem się tego.

Ten Raport po ukonstytuowaniu się Rządu PIS, przesłany był w listopadzie do ‘’Wszystkich’’, którzy mają lub mogą mieć coś wspólnego, bezpośrednio lub pośrednio z tematem kredytowym, bankami i prawem. To 75-ciu adresatów, z tym, że wiele Osób te moje opracowania dokumentacyjne miało już poprzednio, nawet od 2011 r. No i teraz – do końca stycznia 2016 r. otrzymałem zaledwie 7 (siedem) i to żałosnych odpowiedzi lekceważących problem, ze stwierdzeniami typu – to nie nasza sprawa i jednocześnie dowodzących, że nawet nie przeczytano tego co piszę. Kierowany jestem np. z problemem do KNF lub UOKiK, a informuję i dowodzę, że oba te urzędy oświadczają, że nie nadzorują działalności kredytodawców. Moje listy odsyłane też są nieświadomie imiennie do nadal urzędujących osób, które były współautorami tej haniebnej ustawy akceptującej lichwę z sierpnia ub.r. – i trudno by był z tego rezultat.

Otrzymane odpowiedzi – to listy z Kancelarii Premiera, MR, MF, MS, Rz.F, BBN – były podpisane przez urzędników, co absolutnie nie usprawiedliwia tej antypolskiej postawy Szefów tych jednostek. Miłą zaś odpowiedź od Rz.PO osobiście parafował Adam Bodnar, z tym że jest mało prawdopodobne, by znał sens tego co napisano (że banki są prywatne i to go nie dotyczy – jak NIK). A wszyscy pozostali milczą.

No i dla uwiarygodnienia moich opinii, parę cytatów z listu od Kancelarii Premiera z 12 stycznia 2016 r., – ‘’Prezes RM nie jest właściwym w sprawie’’, ‘’Banki posiadają własne organy zarządzające i kontrolne’’, ‘’Prezes RM nie jest uprawniony do ingerowania w politykę kredytową’’.  Dodam, że na temat błędów w Ustawie kredytowej było dawniej, że ‘’tak to przecież zagłosowali Posłowie’’’.  Nieprawdopodobne!

Następny list otwarty z 8.12.2015 r w formie ‘’doniesienia’’ do PG dokumentował łamanie prawa na przykładzie Banku ING, a kolejny trzeci to – apel do Wszystkich z 3 lutego 2016 r. zatytułowany Ludzie opamiętajcie się. Przedstawiłem tu wszystkie otrzymane odpowiedzi (by Wszyscy to poznali), dokumentując ten ‘’polski’’ problem obojętności, czyli postawę antynarodową. I dotyczy to Wszystkich wymienionych adresatów tego listu, a więc i organów decyzyjnych. Do tego Apelu dołączony był tez czwarty list otwarty prezentujący niemoc Nadzoru na przykładzie nieprawidłowości w Kasie Stefczyka.

I boleję nad odmową pomocy i braku zainteresowania nawet ze strony Kancelarii Prezydenta, czy nad postawą pracowników Kancelarii Premiera. I wygląda na to, że działam na przekór obowiązującej w Kraju strategii pro-bankowej. Dowodem na to jest też i jakże wymowna odmowa kontaktów i współpracy ze strony UOKiK i NIK jak i wielu innych. Dodam, że do kilkunastu osób kierowałem poprzednio jak i teraz dodatkowo obszerne listy, nawet i z załącznikami o charakterze prywatnym i nic nie pomaga. I nawet nie wiem, czy to dotarło „do rąk własnych”. Milczenie. A to też i problem kultury osobistej.

I teraz, na ten list z lutego przyszły tylko dwie odpowiedzi – to usprawiedliwienie braku reakcji z MS i informacja z ABW o przesłaniu mego listu do Prokuratora Generalnego. A opisywałem, że Prokuratorzy, już 15 razy odmawiali wszczęcia śledztwa przy obojętności na to dotychczasowego PG. Więc swoje lekceważenie problemu potwierdzają już teraz Wszyscy. I nie mówiąc już o Rządzie, Ministrach i Urzędach, z przykrością muszę tu np. wymienić milczących – Jarosława Kaczyńskiego – Prezesa PIS, Elżbietę Mączyńską – Prezesa PTE, Kamila Pluskwę-Dąbrowskiego – Prezesa Federacji Konsumentów, czy Pana Posła Kornela Morawieckiego, do którego tak miło i obszernie napisałem. I tak jak poprzednio milczą też wszyscy Posłowie z Sejmowej Komisji Finansów.  Brak reakcji – bez komentarza !

Ostatni, już – piąty mój list otwarty z 14 marca był adresowany do Prezesa UOKiK i skierowany jak zawsze do 75 adresatów. Ponownie wytykam oszukaństwo i łamane prawa w kredytach, na przykładzie kilku wskazywanych od lat banków, czego ‘’nie daje się’’ zlikwidować i pytam – dla czego?. (P.S.-1)

I napisałem z ubolewaniem, że już chyba teraz jedynym rozwiązaniem, będzie kompromitująca Polskę skarga do Komisji Europejskiej. Wstyd mi będzie tego, więc list zakończyłem zdaniem – Powtarzam się:

 – Nie uruchomię tej procedury, gdy choć jedna Osoba z Państwa napisze mi, że podejmuje działania by coś z tym zrobić i pojawi się optymizm na naprawę Rzeczpospolitej.

Do tego całą dokumentację korespondencji i dowodów przekazać trzeba będzie do IPN i historycy za parę lat to opiszą, bo liczę, że mądrość kiedyś zapanuje.

 I czekam, a teraz, na ten list zareagowali:

– 29.03 – kulturą wykazała się TVN. Otrzymałem emaila: „TVN SA, jako nadawca programów telewizyjnych nie jest uprawniona do rozstrzygnięcia kwestii przedstawionych w nadesłanym liście”. Można i tak zrobić unik, ale to i tak lepiej od innych niemych mediów.

– 30.03 – otrzymuje 17-ty kolejny list z prokuratury, odmawiający działania na przedstawiane dowody oszukiwania i łamania prawa przez banki i na nie wypełnianie obowiązków przez Prezesa UOKiK. A oto wierne cytaty z tego dokumentu z prokuratury: „nie stwierdzono podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego”, „wprowadzenie w błąd co do rzeczywistych kosztów zobowiązań, nie zawiera znamion czynu zabronionego”, „nie oznacza to jeszcze, że banki dopuszczają się przestępstwa z art. 286 § 1 kk.”, (wprowadzanie w błąd), „ zawiadomienie, że Prezes UOKiK nie podejmuje działań, zmierzających do wyeliminowania z rynku nieprawdziwych reklam, nie przesądza o tym, że Prezes UOKiK swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstwa z art.231 § 1 kk.”, – (nie dopełnianie obowiązków, działanie na szkodę).  Rozpacz. To akceptowanie bezprawia i łupienia Polaków.

– 31.03 – otrzymuje informację z ABW o przesłaniu (ponownie) mego listu do Prokuratury Generalnej  (której już nie ma!).

– 06.04 – otrzymuje informację z MRPiPS o przesłaniu mego listu do KNF (i pytam po co?, kompletna nieświadomość!).

– 24 i 30.03 – to dwie informację z MS o przesłaniu moich listów do podległej Prokuratury Krajowej (czy teraz się coś zmieni?).

– 11.04 – jest raptem, po 9-ciu miesiącach przerwy, list z KNF (!). I czytam, że wskazywane nieprawidłowości były już przedmiotem zainteresowania KNF, że KNF ma ograniczony zakres kompetencji i że właściwym jest tu UOKiK.   Szok !!! (ale to nic nowego).

Od chwili napisania tego sprawozdania nie napłynęły żadne inne odpowiedzi na moje pismo do poniższych adresatów.

Pieniądz

I TO WSZYSTKO. PÓŁ ROKU MINĘŁO I BRAK REAKCJI. ZGROZA!

PREMIER, NIK, MF, NBP, KNF, UOKiK, RzPO, itd + POSŁOWIE = TO NIE NASZA SPRAWA

I zastanawiam się, czy ta obojętność Wszystkich podanych adresatów i ich zgoda na to co się dzieje, a co cały czas dokumentuję – czy to otępienie, czy też to Wasza świadoma postawa korupcyjna i kolaboracja na rzecz obcego kapitału, a tym samym na szkodę Polski. Tragedia!

Jedno i drugie jest porażające. Msze Św. o Wasz rozsądek nie pomogły. Ale gdyby dotyczyło to kilku, lub kilkunastu Osób – to rozumiem, a że dotyczy to wszystkich – to pytam, i proszę mi odpisać, czy to może ja jestem nienormalny, że zwracam uwagę na tą, wg mojej opinii tragedię kredytową w Polsce i walczę z tym z Wami. Jeśli ktoś mi to powie i udokumentuje tak bym to zrozumiał, że nie mam racji i bym się uspokoił, to przestanę i będziecie mieli spokój, ja też.

I proszę Panie Beatę Kępę, Aleksandrę Wiktorow, Elżbietę Rafalską, Elżbietę Witek, proszę Panów – Mateusza Morawieckiego, Pawła Szałamachę, Adama Bodnara, czy też Panią Elżbietę Miączyńską, jak i Macieja Pawlickiego – proszę – zastanówcie nad tym co piszę. Liczę na Zbigniewa Ziobro, no i Posłów. Apeluję do Prezesów NIK (!) i UOKiK (!) o zmianę postawy, przecież nadeszła nowa era działania na rzecz Narodu, nie banków. Podobnie jest z milczącymi Szefami BBN, NBP, KNF, FK, jak i Kancelarii Prezydenta, czy innymi tu nie wymienionymi.   I co z tym zrobić?

           A to jest list szósty,  tragedia.  Ale nadal z wyrazami nadziei

Zainteresowanym ten tekst z 25.X.2015 r, jak i wszystkie następne listy o których tu piszę mogę przesłać powtórnie. Oferuję też wyjaśnienie szeregu podanych tu uwag i wyliczeń, bo dla wielu Osób może to być nieprawdą czy absurdem. I czekam na reakcję, od czego uzależniam dalsze postępowanie.

Bankowa okupacjaPost Scriptum – uzupełnienie do podsumowania

1). Fałsz i łamanie prawa. Jako jeden z przykładów, podaję problem oszukańczego określania w ofertach i umowach całkowitej kwoty kredytu. Z tym walczę od czasu wydania nowej ustawy kredytowej w 2011 r. Po mojej skardze do Komisji Europejskiej o ‘’niewidzenie’’ tego przez Nadzór, UOKiK się ocknął i 31.12.2013 r. ogłosił raport kontrolny PKO bp pisząc, że to wprowadza klienta w błąd w zestawieniu z ratą i łamie prawo. Ale tylko na tym razie się to skończyło. Ten raport – jako dowód potwierdzający tą nieprawidłowość wysyłałem bankom wraz z kolejnym apelem o powagę i w ogromnej ich liczbie to pomogło, a bywało że natychmiast. I w różny, jak i rozbieżny sposób (bo brak jest określenia właściwego zapisu), dziś już większość banków podaje tą całkowitą kwotę kredytu zgodnie z prawem (bez kosztów kredytowanych). Dumny jestem z wyników tego zastępowania UOKiK, jak i z wielu innych spraw, które tylko dzięki moim zabiegom i uporowi zostały wprowadzone. To np. ujednolicenie rachunku rat (2007r), czy wyliczania RRSO i nawet teraz wszystkie para banki wg podanych wskazań (czy długiej walce o to jak z PKO bp) podają już prawidłowe te wartości. Nikogo to jednak nie bawi. Ale kilkunastu jeszcze kredytodawców uparcie nie chce mnie słuchać, UOKiK-u też i nie ma rady. Moje bezskuteczne interwencje w UOKiK w sprawie nieprawidłowości w tych wskazywanych bankach, trwają od 2014 r. Informowano mnie pięciokrotnie, że wystąpiono do banków, że wszczęto, a potem, że toczą się postępowania i od pół roku cisza. Nic się nie zmienia, a UOKiK – jako do wroga, przestał się do mnie w ogóle odzywać, podobnie NIK. I prawo jest legalnie łamane, a ludzie oszukiwani – do tego w ofertach tych upartych banków, kwota do zapłaty określana jest nawet z podwojeniem prowizji i ubezpieczenia (!). Nie kłamię (!). I tak jest nawet w Skoku Stefczyka i nikogo to nie wzrusza – Was – ww adresatów też.  I można tylko przekląć i się załamać.

2). Lichwa. Koszt przeciętnej pożyczki w Polsce jest 2,5 razy wyższy niż w innych krajach. Przypomnę, że w 2011 r. zlikwidowano limit 5% dopłat poza limitowanym oprocentowaniem, bo bankom było za mało i byliśmy jedynym krajem bez ograniczenia lichwy. I ustawą z sierpnia 2015 r. haniebnie i ze złamaniem procedur, Sejm bez świadomości posłów, wprowadził limity, których nawet żaden para-bank nie będzie w stanie nigdy wykorzystać. I nawet w Banku Pocztowym oferta na miesiąc ma równoważne oprocentowanie rzeczywiste 240% (i RRSO = 819%), i dzieje się to przy reklamie oprocentowania ‘’0’’ procent. Jeszcze ‘’ciekawiej’’ jest z RRSO, bo legalnie może ono wynieść 13 558 885 852 873 160 561 397 911 766 864 235, co znajdzie się w Księdze Guinessa i o czym cały czas piszę. Nie wiem jak się nazywa liczba mająca 35 przed przecinkiem. To prezent dla banków. Dokładnie w podanych listach omawiam to, wyliczam, oraz opisuję jak doszło do przeforsowania tej ustawy i nikt na to nie reaguje, ani nie chce wprowadzenia ograniczenia lichwy według standardów stosowanych na całym świecie.  Żałosne!

3). Nie mówię tu nic o problemie kredytów frankowych. To zupełnie oddzielny temat, a moja opinia wraz z sugestią jak to rozwiązać, by wszyscy byli zadowoleni i by nikt na tym nie stracił – jest na wstępie linku www.sawicki.cc/kredyty

—————————

Banki jako konsumenci
Lista Adresatów – i to wykaz osób oskarżanych o bezczynność na tą polską tragedię kredytową,

z tym, że brak działań Prezydenta i Premiera, usprawiedliwiony jest postawą pracowników ich Kancelarii.

1. Pan Andrzej Duda – Prezydent RP
2. Pani Beata Szydło – Premier RP
3. Pani Małgorzata Sadurska – Szef Kancelarii Prezydenta RP
4. Pani Beata Kempa – Szef Kancelarii Prezesa RM
5. Pan Mateusz Morawiecki – Wicepremier, Minister Rozwoju
6. Pan Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu w MR
7. Pan Paweł Szałamacha – Minister Finansów
8. Pan Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości (+ w kontynuacji PG),
z kolejnym doniesieniem o podejrzeniu popełniania przestępstwa
9. Pani Aleksandra Wiktorow – Rzecznik Finansowy
10. Pan Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
11. Pan Paweł Soloch – Szef BBN
12. Pan Henryk Kowalczyk- Przewodniczący Komitetu Stałego RM
13. Pani Elżbieta Witek –  Szef Gabinetu Politycznego Premiera
14. Pan Adam Lipiński – Minister w Kancelarii Prezesa RM
15. Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, PiPS
16. Pan Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli
17. Pan Marek Belka – Prezes Narodowego Banku Polskiego
18. Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
19. Pan Adam Jasser – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
20. Pan Kamil Pluskwa-Dąbrowski – Prezes Federacji Konsumentów
21. Pan Piotr Pogonowski – Szef ABW
22. Pan Ernest Bejda – Szef CBA
23. Pan Jarosław Kaczyński – Prezes PIS
24. Pan Poseł Kornel Morawiecki
25. Pan Senator – Grzegorz Bierecki
26. Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta RP w KNF

27 – 31. Przewodniczący Klubów Poselskich

– Ryszard Terlecki – PIS,  Sławomir Neumann – PO,
Paweł Kukiz – Kukiz-15,  Ryszard Petru – Nowoczesna,
Władysław Kosiniak-Kamysz – PSL

32 – 74. Wszyscy Posłowie Sejmowej Komisji Finansów (43 osób)

Paweł Arndt, Jerzy Bielecki,  Jacek Bogucki, Barbara Bubula, Janusz Cichoń, Tadeusz Cymański, Zofia Czernow,
Grzegorz Długi, Ryszard Galla,  Artur Gierada,
Paulina Hennig-Kloska, Wiesław Jańczyk, Michał Jaros,
Andrzej Jaworski, Marcin Kierwiński,  Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Zbigniew Konwiński, Andrzej Kosztowniak,
Izabela Leszczyna, Jerzy Małecki,  Gabriela Masłowska,
Jerzy Materna, Iwona Michałek, Joanna Mucha, Killion Munyama, Sławomir Neumann,  Włodzimierz Nykiel, Błażej Parda,
Tomasz Rzymkowski, Łukasz Schreiber, Krystyna Skowrońska, Lech Sprawka,  Jarosław Stawiarski, Elżbieta Stępień,
Jan Szewczak, Andrzej Szlachta, Bożena Szydłowska,
Ewa Szymańska,  Genowefa Tokarska, Rafał Wójcikowski,
Marek Zagórski, Maria Zuba, Jerzy Żyżyński (aktualnie RPP).

 75 ++  Do wiadomości

– organizacje i stowarzyszenia , w tym np.
Elżbieta Mączyńska – Prezes PTE , Maciej Pawlicki – Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu,  oraz wiele osób zaangażowanych w walkę o normalność w Kraju   +   wszystkie media.

Zobowiązuję Państwa do zajęcia stanowiska w tej sprawie i namawiam do kontaktu, wszystkiego nie da się napisać

Rozmowa o tej sytuacji kredytowej jest dostępna w linku – Kredyty poza kontrolą – GOŚCIE NASZEGO … – YouTube (realizacja – Nawigatorzy Jutra)

Uzupełnienie w sprawie zwiększenia lichwy w kredycie konsumenckim od dnia 11 marca 2016 r

    Banksterzy 7Od wczoraj obowiązuje żałosna nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim, mająca rzekomo ograniczać lichwę w kredytach. Kochani, nie dajcie się oszukiwać, mówcie i piszcie o tym wszystkim. Wprowadzone teraz to ograniczenie tych kosztów pożyczek, to tak, jak by wprowadzić ograniczenie prędkości samochodów 250 km/godz. I mamy dla jednego roku dopuszczalne RRSO = 137%, dla kredytów hipotecznych to 17%, a na jeden miesiąc RRSO = 1889%. I to jest wszystko parokrotnie więcej, niż najgorsze para-banki ośmielają się zaoferować.

    Do 2011 roku to ograniczenie kosztów pozaodsetkowych było w wysokości 5%, po anulowaniu czego, mieliśmy rażące zaniedbanie w skali Unii Europejskiej, że nie ma u nas żadnego limitu lichwy, więc trzeba było to wprowadzić. I teraz ustawa określiła to w wysokości 100% kwoty kredytu. I dziś możemy legalnie dostać pożyczkę z równoważnym oprocentowaniem rzeczywistym (oczywiście w skali roku) ponad 9.000%, przy 10% ustalanych jako maksimum przez RPP i Rząd. Cyrk. I to ograniczenie lichwy dla pożyczki na 1 dzień, daje RRSO = 13.558.885.852.873.160.561.397.911.766.864.235, coznajdzie się w Księdze Guinessa. Nie wiem jak się nazywa liczba mająca 35 przed przecinkiem.

    I TĄ USTAWĘ TRZEBA JAK NAJSZYBCIEJ ZMIENIĆ, bo tylko ośmiesza to nas i Kraj. Praktycznie to potwierdzenie braku ograniczenia lichwy i zupełny skandal. Wzór podany w Ustawie, mający hamować koszty to fikcja. Wymaga on sprawdzenia na przykładzie, ale nikt się nie pofatygował. Ludzie nie rozumieją tego i jest z tym spokój, a banki się cieszą. Posłowie którzy to przyjęli, też nie byli świadomi tego i mi to nawet potwierdzali. Nawet jeden z nich – Profesor ekonomii. Tego dnia było w Sejmie aż 120 głosowań, a Komisja Finansów nad tym nie obradowała. To był podstępny prezent Rządu PO dla banków, by nas śmiało ograbiały. A teraz Rząd PIS, mimo wielu listów i apeli, tego nie rozumie i milczy i hańba. To co tu podaję pisałem wielokrotnie do MF, Kancelarii Premiera, do UOKiK jak i do Posłów i nikt nie reagował. To są też wszyscy adresaci tego emaila (ok. 100 osób). Wstyd. To poza tym, że to wymaga śledztwa w zakresie działalności antypaństwowej, to jest to temat dla historyków i IPN. Tragedia.

 WOJCIECH SAWICKI

p.o. Rzecznika Praw Kredytobiorcy

w.sawicki@op.pl,  tel.  601361861

     www.sawicki.cc/kredyty

Banksterski system

PS.Powyższy tekst Wojciecha Sawickiego dokumentuje jedynie znaczną część “czubka góry lodowej wystającego nad powierzchnię ( 1/8 całej góry) oceanu” obecnego systemu finansowego, w tym monetarnego.  Ukryta pod wodą cześć 7/8 “góry lodowej” jest zawarta w dużym stopniu w poniższych punktach i zamieszczonych linkach do tekstów:

1. WSZYSCY JESTEŚMY POD OKUPACJĄ ŚWIATOWEJ OLIGARCHII FINANSOWEJ, która z pieniądza uczyniła NARZĘDZIE LICHWIARSKIEJ ZBRODNI DOSKONAŁEJ w majestacie parszywego prawa wszelkich konstytucji na świecie, które respektują ATRAPĘ władzy w/g Monteskiusza zwaną trójpodziałem “władzy”. Jedyną i despotyczną władzę nad światem sprawuje oligarchia finansowa, która trzyma w lichwiarskim SZACHU cały świat. Wszelkie tzw. “długi – biorą się z lichwy, na spłatę której bankierzy pieniędzy NIE kreują, ale zmuszają do jej płacenia, co jest ewidentnym ABSURDEM matematycznym, bo nie można zwrócić lichwy, gdyż nie istnieją TE pieniądza w systemie finansowym. A zatem lichwę można płacić tylko z pieniądza wykreowanego przez system. W związku z tym powstaje “dług”, który nie jest możliwy do spłacenia. Gdyby zapłaconą lichwę przez kredytobiorców bankierzy potraktowali jako spłatę wykreowanego kapitału, to by ZNIKŁY NAGLE wszelkie długi bankowe. Wiem, że te długi NIE znikną, dopóki im nie odbierzemy MONOPOLU NA WYŁĄCZNĄ KREACJĘ PIENIĄDZA, bo to obecnie stosowane – parszywe prawo – gwarantuje im – BANKSTEROM – parszywa konstytucja III RP i wszelkie stosowane konstytucje w świecie. Za:www.nowapolska-w-internecie.pl

2. Polecamy wyliczenia ile banksterzy wysysają z Polski pieniędzy z “krwiobiegu” finansowego wykonane przez byłego pracownika NBP zamieszczone w tekście  Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych pt. „Aspiracje gospodarcze Polaków, a terroryzm banksterów w Polsce.” na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/06/korreus-aspiracje-gospodarcze-polakow-a-terroryzm-banksterow-w-polsce/

3.  Ponadto polecamy następujące artykuły omawiające wszechstronnie tą kwestię i wskazujące propozycje wyjścia z obecnej sytuacji m.in. na linkach:

Globalizacja nwo-missA. Świat

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/machinacje-wall-street-film-dokumentalny/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/grzegorz-kolodko-za-kryzys-odpowiedzialna-jest-finansjera/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/politycy-prostytuuja-sie-z-miedzynarodowa-finansjera/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/richard-k-moore-bankowa-okupacja/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/ellen-braun-o-kreacji-pieniadza-biuletyn-kwartalny-banku-anglii/

B. Państwo Polskie

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/dr-ryszard-slazak-eksploatacja-gospodarcza-polski-przez-podmioty-zagraniczne-czesc-xv/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/jan-szewczak-pis-platforma-w-8-lat-zwiekszyla-zadluzenie-o-blisko-100/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/dr-kazimierz-golinowski-zadluzenie-pulapka-rozwoju-polski/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/polska-wsrod-krajow-najbardziej-wyzyskiwanych-przez-korporacje-tracimy-rocznie-ok-100-mld-zl/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/czy-polska-zbankrutuje/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/wskazowki-dla-polskiego-rzadu-co-zrobic-z-dlugiem/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/kto-jest-wlascicielem-nbp-czy-to-nowy-bank-rothschildow-i-jak-to-zmienic/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/janusz-szewczak-bunt-juz-dawno-powinien-nastapic/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/prokuratura-i-policja-na-uslugach-bankow/

C. Polscy kredytobiorcy

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/bankowy-tytul-egzekucyjny-hanba-dla-kolejnych-parlamentow-rzadow-prezydentow-i-trybunalow-konstytucyjnych-od-1997-roku/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/rugi-polakow-z-majatku-za-pomoca-przemocy-finansowo-prawnej-i-immunitetow-bezprawia/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/banki-napuszczaja-spoleczenstwo-i-kredytobiorcow-zlotowych-na-frankowiczow/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/kula-lis-65-banksterzy-grabia-ludzi-franka-najpierw-pokochaly-polskie-banki-dopiero-pozniej-polacy/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/polska-raj-dla-banksterow/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/czy-kredyty-w-polsce-beda-troche-tansze-wsrod-najdrozszych-w-europie/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/koncentracja-systemu-bankowego-poprzez-likwidacje-bankrutow-na-koszt-obywateli/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/wsrod-ludzi-i-malpiatek-tak-samo-czyli-kto-i-po-co-wprowadzil-ludzkosci-pieniadz/

D. Drogi wyjścia

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/06/dr-szczesny-z-gorski-zatamowac-finansowy-krwotok-gospodarki/

http://www.krs.org.pl/images/Media1/konferencja29.pdf

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/zbankrutujmy-zachodnie-banki-w-polsce-izabela-litwin/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/w-szwajcarii-beda-glosowac-czy-odebrac-kreacje-pieniadza-bankom/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/06/bernard-lietaer-gwendolyn-hallsmith-przewodnik-po-walutach-lokalnych/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/06/jaki-system-finansowy-w-polsce/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/nacjonalizacja-pieniedzy-walka-o-suwerennosc-monetarna/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/11/dr-krzysztof-lachowski-rozproszenie-pieniadza-i-wlasnosci-jako-podstawa-budowy-iii-drogi-rozwoju/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/06/korreus-propozycje-pro-obywatelskich-zmian-systemowych-w-polsce/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2014/04/krzysztof-lachowski-zarys-koncepcji-ekonomii-obywatelskiej-i-nowego-ustroju/

Wnikliwe przestudiowanie i przemyślenie zawartych treści zaoszczędzi czytania kilkudziesięciu tysięcy stron, w tym zwłaszcza gazetowej „sieczki”, gdzie ważna prawda ukryta jest w mieszance wielkich kłamstw z mało ważną prawdą, która służy jedynie uwiarygodnieniu wielkich kłamstw.

Bankowa okupacja1

4. “Gdyby zwykły człowiek zaczął drukować pieniądze i puszczać je do obiegu – to byłby przestępcą. A w sytuacji gdyby te pieniądze pożyczał jeszcze na procent i inkasował dodatkowo procenty, to byłby przestępcą do kwadratu. Natomiast gdyby jeszcze za niespłacone należności: kapitału, odsetek, prowizji i innych wydumanych kosztów, przejmował majątek od dłużników i sprzedawał za 1/3 – ½ wartości, obciążając pozostałym długiem kredytobiorcę/pożyczkobiorcę, a nawet jego następne pokolenia – to byłby kosmicznym przestępcą do n-tej potęgi. A gdy to samo robią instytucje całego systemu bankowego, to nie tylko jest to legalne, ale jeszcze rządzący, nauka, edukacja i media nazywają je <instytucjami zaufania publicznego> (sic!!!). Czy można sobie wyobrazić większy szczyt bezczelności? Chyba nie.” ( za: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/rugi-polakow-z-majatku-za-pomoca-przemocy-finansowo-prawnej-i-immunitetow-bezprawia/ )

Ale okazało się, że to jeszcze za mało, więc wymyślono jedynie w Polsce (sic!) w uchwalonej w 1997 r. ustawie prawo bankowe – Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE).

5. Ogromny majątek w Polsce w postaci nieruchomości, ziemi, przedsiębiorstw i innego majątku został wykupiony za fałszywe pieniądze bez pokrycia i będzie musiał być zwrócony Państwu Polskiemu i jego obywatelom, a sprawcy tego przestępczego procederu ukarani tak, jak karze się fałszerzy pieniędzy i karano trzy wieki temu spekulantów.

6. Na podsumowanie przedstawiamy “złote myśli”  na temat pieniądza i całego obecnego systemu – wybitnych osobistości z okresu kilkuset lat:

Kenneth Galbraith – laureat nagrody Nobla z ekonomii:  „Proces przez który powstaje pieniądz jest tak prosty, że ludzki umysł go odrzuca. Naprawdę nie ma potrzeby posiadania więcej, niż się potrzebuje. W gospodarce jest tak, że nie możesz handlować pracownikami, ale możesz ich dzierżawić. Po angielsku: Job – to praca dla pieniędzy; work – to praca, którą robisz bo lubisz, albo jesteś w tym dobry.”

Maurice Allais, profesor ekonomii i laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1988 roku, napisał w swej książce „Les Conditions Monetaires d’une Economie de Marche” („Monetarne uwarunkowania rynku ekonomicznego”, str.2): „W istocie, obecny sposób tworzenia pieniądza z niczego przez system bankowy jest, nie waham się tego powiedzieć, aby pomóc ludziom wyraźnie uzmysłowić sobie, o co tu chodzi, podobny do wytwarzania pieniędzy przez fałszerzy, tak słusznie potępianego przez prawo. Mówiąc konkretnie, daje te same rezultaty”.

Henry Ford: Jeżeli ludzie w kraju zrozumieliby naszą bankowość i system monetarny,  wierzę, że przed jutrzejszym rankiem wybuchłaby rewolucja.”

Lew Tołstoj: Pieniądz to nowa forma niewolnictwa, odróżniająca się od starej tym, że jest niepersonalna – że nie ma relacji międzyludzkiej pomiędzy panem i niewolnikiem.

Pieniądz-pułapka

Św. Tomasz z Akwinu: „Pieniądze  wynaleziono głównie dla ułatwienia wymiany, i dlatego właściwym i głównym użyciem jest ich zużycie, czyli wydanie przy wymianie rzeczy. Dlatego samo przez się jest niedozwolone brać zapłatę za użycie pieniędzy, a na tym polega lichwa.”

Clifford Hugh Douglas założyciel szkoły Kredytu Społecznego: „Władza pieniądza nie chce i nigdy nie chciała ulepszenia systemu pieniężnego. Tarcia społeczne, wojny i sabotaż to jest dokładnie to, czego ona chce.”

Quigley Caroll – profesor historii prezydenta Clintona:  „Potęgi finansowego kapitalizmu mają kolejny, dalekosiężny cel. Jest nim stworzenie światowego systemu finansowej kontroli pozostającego w rękach prywatnych i zdolnego do zdominowania systemu politycznego każdego kraju i ogólnoświatowej gospodarki jako Całości”.

Banknor Kennedy'egoPrezydent USA John Kennedy został zabity za to, że po raz pierwszy od pół wieku postanowił wypuścić do obiegu 4,3 miliarda USD, z pominięciem prywatnego konsorcjum bankierów – FED- spełniającego rolę banku Centralnego USA. Z pieniędzy tych nominały 2$ i 5$ ( na zdjęciu) zostały wypuszczone do obiegu, a nominały 10$ i 20$ jedynie wydrukowane. Banknoty rządowe miały nagłówek “United States Notes”, w odróżnieniu od “Federal Reserve Notes”.

Thomas Jefferson Prezydent USA (1802)”Wierzę, że instytucje bankowe są bardziej niebezpieczne dla naszych swobód niż armie. Jeśli Amerykanie kiedykolwiek pozwolą prywatnym bankom na kontrolę emisji ich waluty najpierw przez inflację, a potem deflację, banki i korporacje, które wyrosną wokół banków zabiorą ludziom wszelką własność, dopóki ich dzieci nie obudzą się bezdomne na kontynencie, który podbili ich ojcowie. Władza emisji powinna być odebrana bankom i odzyskana przez ludzi, do których prawnie należy.

John Perkins, Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), Bank Światowy: “Ekonomiści od brudnej roboty są wysoko opłacanymi profesjonalistami, którzy wyduszają z różnych krajów świata miliardy dolarów. Przelewają pieniądze z Banku Światowego, Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego i innych organizacji ‘pomocy dla zagranicy’ do skarbców olbrzymich korporacji i kieszeni nielicznych bogatych rodzin, które kontrolują naturalne zasoby planety. Narzędzia ich pracy stanowią kłamliwe sprawozdania finansowe, fałszowane wybory, przekupstwo, wymuszenia, seks i morderstwa. Uczestniczą w grze tak starej jak Imperium, lecz takiej, która przybrała nowe i zatrważające wymiary w czasie globalizacji.”

Louis McFadden, dyrektor kongresowej Komisji Walutowej i Kredytowej, 1932: Niektórzy ludzie myślą, że Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych jest instytucją rządową. Ona nie jest instytucją rządową. To prywatny monopol kredytowy, który żeruje na Stanach Zjednoczonych na rzecz siebie i swoich klientów zagranicznych.

Mentor prezydenta USA Billa Clintona Carroll Quigley, profesor historii na Uniwersytecie Georgetown, członek Rady Stosunków Zagranicznych (CFR): Utworzenie Rezerwy Federalnej (1913) sprawiło, że Stany Zjednoczone stały się własnością międzynarodowych bankierów. Rezerwa Federalna warunkowała rolę Stanów Zjednoczonych w I wojnie światowej pod warunkiem kredytowania, co doprowadziło do Wielkiego Kryzysu i masywnych dochodów dla interesów, które są w posiadaniu Rezerwy Federalnej. Następnie warunkowała wkroczenie USA do II wojny światowej (…) CFR (Rada Stosunków Zagranicznych), założona sześć lat po utworzeniu Rezerwy Federalnej USA, pracuje dla promowania internacjonalistycznej agendy w imieniu międzynarodowej elity bankowej. Podczas gdy Rezerwa Federalna przejęła kontrolę nad pieniędzmi i długiem, CFR przejęło ideologiczną kontrolę nad takim imperium obejmując korporacyjną, bankową, polityczną, medialną i akademicką elitę narodu.

globalizacja 5

Josiah Stamp, Gubernator Banku Anglii: “Bankierzy są właścicielami Ziemi. Odbierz im to wszystko, ale pozostaw im moc kreowania pieniędzy, a jednym pociągnięciem pióra stworzą wystarczającą ilość depozytów, aby kupić ją ponownie. Jeśli jednak posiądziesz moc kreowania pieniędzy z dala od nich, wszystkie wielkie fortuny, takie jak moja znikną. Ale jeśli chcesz pozostać niewolnikiem bankierów i opłacać koszty swojego niewolnictwa, pozwól im nadal kreować walutę narodową.

Franciszek Bacon zmodyfikowana myśl: „Pieniądz i własność są   jak nawóz, nie ma z nich pożytku póki się ich  nie rozrzuci”

Mackenzie King  premier Kanady w 1935 r.: „Dopóki kontrola emisji pieniądza (waluty) i kredytu nie zostanie przywrócona rządowi i nie zostanie uznana jako wybitnie wyróżniająca się i nienaruszalna jego powinność, dopóty wszelkie rozważania o suwerenności parlamentu i demokracji są jałowe i bezskuteczne.”

Abraham Lincoln Prezydent USA: Kreowanie i wypuszczanie pieniędzy jest największym przywilejem rządu. Zaadoptowanie tych zasad pozwoli zaoszczędzić bajońskie sumy wydawane przez podatników na odsetki (dla prywatnych banków), zaś pieniądz przestanie być panem, a stanie się sługą ludzkości.

John Adams: „Istnieją dwa sposoby na podbicie i zniewolenie narodu.  Pierwszy to miecz, a drugi to dług.”

Thomas Woodrow Wilson, Prezydent Stanów Zjednoczonych, o wprowadzeniu Banku Centralnego USA (FED – Rezerwa Federalna): “Jestem najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem. Niechcący zrujnowałem swój kraj (…) Nasz wielki przemysłowy naród jest kontrolowany przez swój system kredytu. System, spoczywający w prywatnych rękach (…) Rozwój narodu i cała nasza działalność, jest w rękach kilku osób (…) Staliśmy się jednym z najgorzej rządzonych, jednym z najbardziej kompletnie kontrolowanych i zdominowanych rządów w cywilizowanym świecie. Nie rządem, dysponującym wolnością słowa, nie rządem z przekonania i głosów większości. Za to rządem opinii i przymusu kilku dominujących ludzi.

James Abram Garfield, Prezydent Stanów Zjednoczonych: Ktokolwiek kontroluje ilość pieniądza w naszym kraju jest absolutnym władcą całego przemysłu oraz handlu, a gdy uzmysławiasz sobie, że cały system jest z łatwością kontrolowany, w ten czy inny sposób, przez kilku potężnych ludzi na górze, nie trzeba Ci już mówić skąd biorą się okresy inflacji i kryzysów.

American Mercury Magazine, 1957: Niewidzialna moc pieniądza buduje kontrolę i zniewolenie ludzkości. Finansowała komunizm, faszyzm, marksizm, syjonizm, socjalizm. Wszystkie skierowane w celu utworzenia ze Stanów Zjednoczonych członka Światowego Rządu.

Mayer Amschel Rothschild (1744-1812): Daj mi kontrolę nad podażą pieniądza narodu i nie będzie mnie obchodzić kto tworzy jego prawa.

Nathan Mayer Rothschild:  Nie obchodzi mnie, jaka marionetka zasiada na tronie brytyjskim (…) człowiek, który kontroluje podaż brytyjskiego pieniądza, kontroluje zarówno podaż pieniądza jak i brytyjskie imperium“.

Madame Gutte Rothschild : Gdyby moi synowie nie chcieli wojen, to by tych wojen nie było.

Książę austriacki Von Metternich-Winneburg: “Francuski Dom Rothschildów jest mocniejszy od rządów.

Giuseppe Mazzini: Gdyby Rothschild chciał zostać królem Francji, zostałby nim w każdej chwili.

Kanclerz niemiecki Otto von Bismarck: Podział Stanów Zjednoczonych na federacje północną i południową postanowiono na długo przed wojną secesyjną. Bankierzy obawiali się, że Stany Zjednoczone będą przeciwne ich dominacji nad światem, gdzie Rothschildowie mieli decydujący głos.

globalizacja 1

Curtis Dall, Zięć Prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Delano Roosevelta, “My Exploited Father-in-Law”: Przez długi czas czułem, że Franklin Delano Roosevelt rozwinął wiele własnych myśli i pomysłów na pożytek własnego kraju, Stanów Zjednoczonych. Ale nie robił tego. Większość jego myśli, jego politycznej amunicji, było starannie przygotowane dla niego przez zaawansowaną za sprawą Rady Stosunków Zagranicznych Światową Grupę Pieniężną. Znakomicie, z wielkim rozmachem, zdetonował “amunicję” w sam środek niepodejrzewanego celu, w Amerykanów, co zwróciło i odpłaciło mu jego internacjonalistyczne poparcie polityczne (…) ONZ jest daleko posuniętym, międzynarodowym aparatem bankowym wyraźnie ustawionym dla zysku finansowego i gospodarczego przez małą grupę potężnych światowych rewolucjonistów, głodnych zysku i władzy (…) Wielki Kryzys był wykalkulowanym ‘strzyżeniem’ społeczeństwa przez Moce Światowego Pieniądza…Liderzy Rządu Światowego i grupa bliskich im bankierów sprawują pełną kontrolę nad pieniężną maszynerią kredytową Stanów Zjednoczonych poprzez utworzenie prywatnie posiadanego Banku Rezerw Federalnych.

 John Swinton, były dyrektor New York Times: “W Ameryce nie ma czegoś takiego, w tym rozdziale historii świata, jak niezależna prasa. Wy to wiecie i ja to wiem. Żaden z was nie śmie uczciwie przedstawić swojej opinii. A gdyby spróbował, to wie z góry, że nigdy by się to nie ukazało w druku… Interesem dziennikarza jest zniszczenie prawdy, kłamanie w żywe oczy, perwersja, poniżenie, drżenie u stóp mamony i sprzedawanie swojego kraju i swojej rasy za codzienny chleb. Wy o tym wiecie i ja o tym wiem, i co za szaleństwo wznosić ten toast za niezależną prasę? Jesteśmy narzędziami i wasalami bogaczy za kulisami. Jesteśmy marionetkami, oni pociągają za sznurki, a my tańczymy. Nasze talenty, nasze możliwości i nasze życie są własnością innych ludzi. Jesteśmy intelektualnymi prostytutkami.”

 ( Ilustracje zamieściła redakcja)

Redakcja KIP

 

Wypowiedz się