Otwarte spotkanie KLUBU na temat: Zamach majowy Józefa Piłsudskiego i jego konsekwencje dla Polski

LOGO KIPZ A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy  na kolejne spotkanie Klubu Inteligencji Polskiej na temat:

“Zamach majowy Józefa Piłsudskiego i jego konsekwencje dla Polski”

Temat  zaprezentują:

Dr Janusz Gmitruk  – Prezes Zarządu Ludowego Towarzystwa

Naukowo –  Kulturalnego

Wiceadmirał (r) Marek J. Toczek – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia

  „Klub inteligencji Polskiej”

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 maja 2016 r. o godz. 17.00, (poniedziałek) w Muzeum Niepodległości w Warszawie, Al. Solidarności 62 (blisko Placu Bankowego).

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, także Państwa Znajomych, zainteresowanych przedstawioną problematyką.

Łączymy Pozdrowienia

Dr Krzysztof Lachowski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia

„Klub Inteligencji Polskiej”

Wypowiedz się