Prof. Anna Raźny: Cywilizacyjne problemy polskiej polityki zagranicznej

anna_razny

Prof. Anna Raźny: Cywilizacyjne problemy polskiej polityki zagranicznej

Referat prof. Anny Rażny przedstawiony w Krakowie dnia 26.09.2014 roku,

podczas konferencji „Nie ma ludzi niepotrzebnych

Wypowiedz się