POWSTANIE 1863 ROKU POTRZEBNE BYŁO BARDZO … BISMARCKOWI

Mija 153 - ta rocznica wybuchu najdłuższego i najbardziej niepotrzebnego, bezsensownego z punktu widzenia polskiego interesu narodowego powstania. Specjalnie zaznaczyłem tę bezsensowność dla Polski i Polaków, a takim ono na pewno nie było dla naszych sąsiadów    i zapewne dlatego ono rozpoczęło się. Warto też zwrócić uwagę kiedy zaczęło się - w czasie gdy ani Rosja, ani Prusy nie były zaangażowane Czytaj dalej