„Made in the USA covid jest częścią diabolicznego systemu kontroli społecznej”.

Wróg ludu

przez Stephena Lendmana

W Stanach Zjednoczonych, na Zachodzie i gdzie indziej rządy są wrogami zwykłych ludzi, zamiast służyć im sprawiedliwie.

Mit Ameryki pięknej, jej rzekomej wyjątkowości, nieodzownego stanu i moralnej wyższości zostały ujawnione i obalone przez jej wojnę z ludzkością w kraju i za granicą. Więcej na ten temat poniżej.

W hollywoodzkim filmie zatytułowanym An Enemy of the People, miejski lekarz ujawnia oszustwo dotyczące pobliskich źródeł o rzekomych właściwościach terapeutycznych, które mają na celu zwiększenie turystyki.

Lekarz odkrywa, że ​​reklamowane źródła są zanieczyszczone toksycznymi odpadami z miejskiej garbarni.

Chcąc, aby wiadomości były szeroko rozpowszechniane, sprzeciwił się burmistrz miasta, chcąc je stłumić, lekarz sygnalizujący nieprawidłowości uciszył.

Kiedyś był szanowany, onieśmielony i traktowany jak parias, jego córka wyrzucona ze szkoły, kamienie rzucane w okna jego domu.

Kwestionowanie potężnych interesów ma swoją cenę.

Istnieje ryzyko, że słono zapłacisz za odwagę swobodnego wypowiadania się w obronie zdrowia i dobrobytu publicznego.

Covid wyprodukowany w USA jest częścią diabolicznego systemu kontroli społecznej.

Jest to połączone z przekazywaniem bezprecedensowych ilości bogactwa od zwykłych ludzi do bogatych i wpływowych w rekordowym czasie.

Niedopuszczalne blokady, kwarantanny, dystans społeczny i noszenie masek – wraz z utratą pracy i dochodów – spowodowały ogromne szkody i nieszczęścia milionów ludzi, więc osoby uprzywilejowane mogą skorzystać.

Spowodowało to największy kryzys na Main Street w historii Stanów Zjednoczonych, który prawdopodobnie będzie się przedłużał.

Najgorsze może być przed nami, ponieważ im dłużej trwają obecne warunki, tym więcej szkód wyrządzi większości ludzi.

Amerykańskie ciemne siły w zmowie z interesami finansowymi i mediami prasowymi są wrogami ludu.

Są odpowiedzialni za to, co się dzieje – elementy w Waszyngtonie za zorganizowanie tego, Pharma za dążenie do maksymalnych zysków kosztem ludzkiego zdrowia i środki masowego przekazu za promowanie oszustwa zamiast ujawniania go i obalania.

Wszystkie szczepionki są niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego. Masowe szczepienia za pomocą szybkich, eksperymentalnych, niedostatecznie przebadanych chorób zakaźnych mogą okazać się najbardziej niebezpieczne ze wszystkich krótko- i / lub długoterminowych.

Ważne jest, aby każdy, kto ceni swoje zdrowie i dobrostan, powiedział NIE fałszywej obietnicy rzekomej ochrony przed wirusem, który jest taki sam jak grypa sezonowa / grypa.

Zdecydowana większość zdiagnozowanych chorób zakaźnych pochodzi z powyższego, które co roku pojawia się na całym świecie jak w zegarku – bez masowej histerii siejącej strach i całej reszty.

Okłamują nas urzędnicy rządowi, Pharma i ich środki prasowe.

Przez większą część 2020 roku tysiące lekarzy, naukowców i innych osób obalało na ratunek fałszywe wiadomości o COVID i szczepionkach.

Zakwestionowali oficjalną sfałszowaną narrację. Postępowanie zgodnie z zaleceniami grozi utratą zdrowia ludzkiego, które jest zbyt cenne, aby je utracić.

Niebezpieczeństwa związane z zakontraktowaniem tak zwanego covid są mocno przesadzone.

Około 99% osób   zapadających na chorobę zwaną COVID – czyli najczęściej grypą sezonową / grypą – wraca do zdrowia normalnie.

Były główny urzędnik naukowy firmy Pfizer, dr Michael Yeadon, wyjaśnił, że „prawie wszystkie” testy PCR na obecność COVID dają fałszywie dodatnie wyniki, co czyni je bezwartościowymi.

Wielu innych ekspertów medycznych i naukowych wyjaśniło to samo.

Badania przeprowadzone przez zastępcę dyrektora programu ekonomii stosowanej Genevieve Briand na Uniwersytecie Johns-Hopkins ujawniły, że odsetek zgonów we wszystkich grupach wiekowych w USA w 2020 roku jest podobny do danych z lat wcześniejszych.

Nie odnotowano wzrostu liczby zgonów starszych Amerykanów.

Jej informacje opublikowane przez studencką gazetę Johns-Hopkins zostały usunięte.

Fałszywe twierdzenie, że zawiera „niebezpieczne nieścisłości” jest częścią diabolicznego planu podsycania strachu, mającego na celu rozpowszechnienie szkodliwej dla zdrowia ludzkiego oficjalnej narracji.

Duża liczba zgonów z różnych przyczyn została błędnie przypisana covidowi – w celu sztucznego zawyżenia liczby zgonów.

Jest to część sponsorowanego przez państwo – promowanego przez środki masowego przekazu – podsycania strachu, aby przestraszyć opinię publiczną, by przestrzegała drakońskiej polityki.

Informacje na temat bezpiecznej, skutecznej i niedrogiej hydroksychlorochiny (HCQ) i iwermektyny stosowanych w leczeniu zakaźnej lub sezonowej grypy / grypy są ukrywane przez urzędników państwowych, farmaceutę i środki masowego przekazu – w celu promowania masowego szczepienia szkodliwego dla zdrowia ludzkiego.

Redaktor Kamran Abbasi publikacji BMJ dla pracowników służby zdrowia poinformował, co następuje:

„Nauka jest tłumiona dla korzyści politycznych i finansowych”.

„Covid-19 wywołał korupcję w państwie na wielką skalę i jest szkodliwy dla zdrowia publicznego”.

„Politycy i przemysł są odpowiedzialni za tę oportunistyczną defraudację”.

„Tak samo są (kupieni i opłacani) naukowcy i eksperci w dziedzinie zdrowia”.

„(Tak zwana) pandemia ujawniła, w jaki sposób można manipulować kompleksem medyczno-politycznym w nagłych przypadkach – w czasie, gdy ochrona nauki jest jeszcze ważniejsza”.

Co najważniejsze w 2020 roku, środki masowego przekazu porzuciły dziennikarstwo takie, jakie powinno.

Ignorując prawdomówne dowody naukowe, konsekwentnie promowali sfałszowaną oficjalną narrację, zamiast opowiadać się za sprawdzonymi skutecznymi dobrymi praktykami zdrowotnymi.

Zgłoszone liczby chorób zakaźnych i zgonów zostały sfałszowane w celu promowania masowego szczepienia.

Nawet WHO z opóźnieniem potwierdziła niedokładność testów PCR – używając terminologii trudnej do zrozumienia dla laików.

Przed zezwoleniem FDA na awaryjne stosowanie eksperymentalnych szczepionek Pfizer i Moderna mRNA, Obrona Zdrowia Dziecka ostrzegła, że ​​ta technologia „ma poważne wady (i nigdy nie powinna być licencjonowana)”, dodając:

„Cząsteczki (L) arge mRNA są„ z natury niestabilne, podatne na degradację ”i mogą nadmiernie aktywować układ odpornościowy.”

„(P) badania przedkliniczne (pokazują, że) szczepionki mRNA wykazują„ wewnętrzny ”składnik zapalny, który utrudnia ustalenie„ akceptowalnego profilu korzyści / ryzyka ”. ”

„(G) szczepionki COVID-19 opracowane metodami inżynierii genetycznej prawdopodobnie zaczną trwale zmieniać geny, wyzwalając autoimmunizację i służąc jako katalizator innych urazów lub zgonów spowodowanych szczepionką”.

Trwa szeroko zakrojony eksperyment wysokiego ryzyka na ludziach, polegający na licencjonowaniu szczepionek Pfizer i Moderna na mRNA, które mogą wyrządzić ogromne szkody niezliczonej liczbie ludzi w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Dla każdego, kto ceni swoje zdrowie, ważne jest, aby nie być świnką morską, która później będzie prawdopodobnie nazywana nieudanym eksperymentem w leczeniu grypy sezonowej / grypy sezonowej, która nie wymaga takiego leczenia.

___
Za: https://stephenlendman.org/2020/12/enemy-of-the-people/

Wypowiedz się