Co to jest – i komu służy – ideologia gender?

Rozmowa z Gabriele Kuby, autorką książki:
Rewolucja genderowa. Nowa ideologia seksualności

Gender – narzędzie radykalnego feminizmu i homoseksualizmu

Cel: depopulacja poprzez osłabianie więzi rodzinnej, seksualizację dzieci  (np. nauka masturbacji od 4 roku życia, odgrywanie ról  charakterystycznych dla obu płci, dwukierunkowe ćwiczenia w „poszukiwaniu płci kulturowej i społecznej” przez dzieci.

Metoda działania: totalitaryzm, podporządkowanie większości społeczeństwa poglądom i  interesom nielicznych aktywistów gender.

Droga wyjścia: dawanie świadectwa prawdzie, informacja o naturze i celach ruchu gender.
Gabriele Kuby, niemiecka socjolog i matka trojga dzieci

http://www.pch24.pl/tv,komu-sluzy-ideologia-gender-,16515

Wypowiedz się