Nowa Jałta. Gotujmy się na strategiczny koszmar

„Żadnych złudzeń, panowie!”. To przesłanie skierowane do Polaków przez cara Aleksandra II znów staje się aktualne, w związku z radykalnie zmieniającym się na naszą niekorzyść otoczeniem geopolitycznym. Czytaj dalej

MANIFESTACJA

(V.13.516) MANIFESTACJA Marek Chrapan   Manifestacja o "multiplex" dla TV-Trwam 19.05.2013 godzina 12.00 Plac Zamkowy w Warszawie. Manifestacja w stylu relaksowym z występami zespołów muzycznych itp.. A więc i przynoszone transparenty by mogły być w stylu dowcipnym na temat panującego przy pomocy PO-"dworaków"  stęchłego, żeby nie powiedzieć zgniłego "luftu"  nie tylko w mediach Czytaj dalej

Stalinowscy prokuratorzy awansowani

Parafrazując Słonimskiego – „Sytuacja w Wymiarze Sprawiedliwości nie jest tak zła, jakby się pozornie wydawało. jest znacznie gorsza”. Czytaj dalej

Okupacyjny kodeks moralności

Mottem otwierającym tekst kodeksu było zdanie „Największą klęską dla narodu jest jego spodlenie. Prowadzi ono nieodwołalnie do śmierci” Okupacyjny Kodeks moralności był elementem walki cywilnej prowadzonej przez społeczeństwo polskie z okupantem. Czytaj dalej

Wielka Księga Patriotów Polskich

„Wielka Księga Patriotów Polskich” Takiej publikacji w dziejach polskiej książki jeszcze nigdy nie było! Już sam pomysł Białego Kruka imponuje rozmachem: ukazać sylwetki największych Polaków na przestrzeni ponad tysiąca lat, od czasów Chrztu Polski w 966 r. aż do trudnych chwil Ojczyzny w połowie 2013 r. Ukazać Polaków, którzy szczególnie zasłużyli się dla kraju, tych, którzy mogą i powinni być Czytaj dalej

11 lipca -70 lat od rzezi wołyńskiej

Zbliża się 70 rocznica Rzezi wołyńskiej. Pod tą nazwą kryją się wydarzenia, do jakich dochodziło od lutego 1943 do lutego 1944. Ukraińscy nacjonaliści dopuścili się w tym czasie zbrodni na polskiej mniejszości zamieszkującej istniejące do 1939 r. województwo wołyńskie. Szacuje się, że podczas zbrodniczych działań uskutecznianych przez ukraińskie bojówki mogło zginąć nawet 60 tysięcy Polaków oraz Czytaj dalej

Poszukiwanie prawdy w sprawie utworzenia 1 dywizji piechoty

Był czas, gdy obowiązywała jedna prawda. Przyjmowano ją bez szemrania, a przeciwników wysyłano na zimowe przewietrzenie. Po dwóch dekadach powinniśmy żyć w innych warunkach. Niestety, wciąż nie możemy sobie poradzić z naleciałościami poprzedniego systemu. Z jednej strony mamy do czynienia, tylko z jedyną prawdą serwowaną w mediach publicznych i komercyjnych, a jednocześnie w zamkniętych kręgach Czytaj dalej