Oparty na sztucznej inteligencji program do analizy danych DoD o nazwie „Project Salus” SHATTERS oficjalna narracja szczepionkowa, pokazuje A.D.E. przyspieszający u w pełni zaszczepionych z każdym mijającym tygodniem

przez: Mike Adams

(Naturalne wiadomości) Program Departamentu Obrony oparty na sztucznej inteligencji o nazwie„Project Salus”,prowadzony we współpracy z JAIC(Joint Artificial Intelligence Center),przeanalizował dane dotyczące 5,6 miliona beneficjentów Medicare w wieku 65 lat lub starszych. Dane zostały zagregowane z Humetrix, platformy danych i analiz w czasie rzeczywistym, która śledzi wyniki opieki zdrowotnej. Analiza prawna Thomasa Renza z Renz-Law.com jest zawarta w przełomowym wywiadzie wideo poniżej.

Alarmujące wyniki pokazują, że zdecydowana większość hospitalizacji covidowych występuje wśród osób w pełni zaszczepionych, a wyniki wśród w pełni zaszczepionych pogarszają się z każdym mijającym tygodniem. Wydaje się, że pasuje to do wzorca tak zwanego wzmocnienia zależnego od przeciwciał, w którym interwencja terapeutyczna (szczepionki mRNA) pogarsza wyniki zdrowotne i prowadzi do nadmiernych hospitalizacji i zgonów.

Dane te, przedstawione tutaj, rozbijają oficjalną narrację Bidena / Fauciego, która fałszywie twierdzi, że Ameryka doświadcza „pandemii nieszczepionych”. Dane pokazują, że pandemia faktycznie wydaje się być przyspieszona przez szczepionki przeciwko Covid-19, podczas gdy osoby nieszczepione mają znacznie lepsze wyniki niż zaszczepione.

Ponadto, zgodnie z tymi danymi (pokazanymi poniżej), najlepszą strategią unikania zakażeń poszczepiennych i hospitalizacji jest naturalna odporność pochodząca z poprzedniej infekcji covidowej.

Pełna analiza nosi tytuł „Skuteczność szczepionek mRNA COVID-19 przeciwko wariantowi Delta wśród 5,6 mln beneficjentów Medicare w wieku 65 lat i starszych” i jest datowana na 28 września 2021 r. Prezentacja tych danych składa się z 17 slajdów, które są dostępne na stronie internetowej Humetric w formie slajdów, również zamieszczonych na serwerach Natural News w tej wersji PDF, która jest wygodniejsza do przeglądania i drukowania.

Z dokumentu JAIC Project Salus:

W tej 80% zaszczepionej populacji 65+ szacuje się, że 60% hospitalizacji z powodu COVID-19 miało miejsce u w pełni zaszczepionych osób w tygodniu kończącym się 7 sierpnia.

Do 21 sierpnia 71% „przypadków” Covid-19 występowało wśród osób w pełni zaszczepionych:

W tej 80% zaszczepionych populacji 65+ szacuje się, że 71% przypadków COVID-19 wystąpiło u osób w pełni zaszczepionych.

Dane te ujawniają, że gdy wariant Delta zbliżył się do 97% wskaźnika infekcji, „przypadki” i hospitalizacje wśród w pełni zaszczepionych osób wykazywały uderzający wzrost z każdym mijającym tygodniem.

Kluczowe wnioski z analizy DoD / JAIC / Project Salus / Humetrix

Na slajdach „VE” odnosi się do skuteczności szczepionki. „Przełom” oznacza nieudaną szczepionkę, w której u w pełni zaszczepionej osoby zdiagnozowano covid. Wiele z tych osób wymaga hospitalizacji i leczenia na OIOM-ie (patrz slajdy poniżej).

Niektóre z kluczowych wniosków z analizy Projektu Salus obejmują:

  • Potwierdzono, że skuteczność szczepionek mRNA z czasem słabnie.
  • Z każdym mijającym tygodniem osoby zaszczepione szczepionkami mRNA wykazują zwiększone ryzyko niepowodzenia szczepionki / zakażeń covidowych wymagających hospitalizacji. Z analizy: „Iloraz szans wzrasta do 2,5 po 6 miesiącach od szczepienia”.
  • Naturalna odporność działa: Wcześniejsza infekcja covidowa znacznie zmniejsza szanse na to, że zaszczepiona osoba będzie wymagała hospitalizacji z powodu późniejszej infekcji.

Niepowodzenie szczepień dramatycznie pogarsza się w ciągu 5-6 miesięcy po szczepieniu

Jeden slajd z analizy ujawnia, że tak zwane „przełomowe” infekcje – niepowodzenia szczepionek – rosną z czasem, pokazując prawie podwojenie przełomowych zakażeń wśród osób zaszczepionych 5-6 miesięcy temu w porównaniu z tymi zaszczepionymi zaledwie 3-4 miesiące temu.

Dane te kończą się 21 sierpnia 2021 r., ale trend nie wydaje się spłaszczać. Ponieważ każdego tygodnia do tej analizy dodaje się więcej danych, wydaje się prawie pewne, że wskaźniki przełomowych zakażeń będą nadal rosły z czasem u zaszczepionych osób. Nie wiemy jeszcze, co stanie się za 9 miesięcy po szczepieniu, ale dane te pokazują powód do poważnego niepokoju.

Poniższy wykres pokazuje, że zarówno szczepionki Pfizer, jak i Moderna wykazują ten sam wzorzec pogarszania się „przełomowych” wskaźników infekcji w czasie. Zwróć uwagę na trend wzrostowy wszystkich słupków na tym wykresie, co oznacza, że obie szczepionki mRNA wytwarzają taki sam wzrost zakażeń wśród w pełni zaszczepionych:

Po wprowadzeniu wariantu Delta 71% „przełomowych” przypadków COVID-19 wystąpiło wśród w pełni zaszczepionych

Jak pokazuje poniższy wykres, 71% „przypadków” COVID-19 było przełomowymi przypadkami (niepowodzenia szczepionek), gdy wariant Delta osiągnął 90% rozprzestrzeniania się wśród zakażonych.

Zrozum, że autorzy tego dokumentu stwierdzają, że ci, którzy są szczepieni, nie są uważani za „zaszczepionych” aż do dwóch tygodni po otrzymaniu zastrzyków, co oznacza, że infekcje, hospitalizacje i zgony, które wystąpiły od 0 do 14 dni, są ignorowane w tym zestawie danych.

W rzeczywistości oznacza to, że odsetek „w pełni zaszczepionych” osób odpowiedzialnych za przełomowe infekcje, hospitalizacje i zgony jest znacznie wyższy niż to, co pokazują te dane. Jeśli twierdzą, że wskaźnik ten wynosi 71%, może to być w rzeczywistości bardziej jak 80% lub nawet 90%, ale nie wiemy na pewno, ponieważ ukrywają wszystkie negatywne skutki zdrowotne przez pierwsze dwa tygodnie po podaniu szczepionek (twierdząc, że ci ludzie są „niezaszczepieni”, co jest celowym oszustwem używanym do ukrywania szkodliwych skutków szczepionek).

Grupy etniczne dotknięte najbardziej: rdzenni Amerykanie, Latynosi i Czarni

Wreszcie, przerażający slajd w zestawie danych ujawnia, że jednym z najwyższych czynników ryzyka hospitalizacji po szczepieniu jest po prostu pochodzenie rdzennych Amerykanów. Zgodnie z danymi na tym slajdzie, rdzenni Amerykanie mają około 50% wyższe szanse na hospitalizowanie po szczepieniu, w porównaniu z innymi grupami etnicznymi, takimi jak biali.

Latynosi stoją w obliczu nieco niższego ryzyka, które wydaje się być o około 40% wyższe. Czarni mają około 25% wyższe szanse.

Dlaczego tak się dzieje? Właściwości wzmocnienia funkcji, które zostały zaprojektowane w broni biologicznej SARS-CoV-2 – za pośrednictwem Fauci, Daszak i NIH – celują w receptory ACE2, które istnieją w większych gęstościach w docelowych układach narządów wielu grup mniejszościowych, takich jak rdzenni Amerykanie, Latynosi i Czarni. Doprowadziło to wielu obserwatorów do wniosku, że białko skoku covidowego – które jest generowane w ciałach osób, które przyjmują szczepionki mRNA – jest specyficzną dla rasy białej, odpowiedzialną za cel osiągnięcia wyludnienia grup mniejszościowych. Louis Farrakhan, przywódca Narodu Islamu, zaangażował się w wiele wysiłków, aby na przykład zwrócić na to uwagę swoich zwolenników. Te dane dostarczone przez pokazany tutaj dokument DoD / JAIC / Project Salus wydają się potwierdzać wiarygodność takich teorii.

Inne czynniki, które znacznie zwiększają szanse osoby na hospitalizowanie po otrzymaniu szczepień, obejmują niewydolność nerek (ESRD), chorobliwą otyłość, przewlekłą chorobę wątroby lub chemioterapię.

Naturalna odporność zapewnia udokumentowaną ochronę przed przyszłą hospitalizacją

Wreszcie, dane przedstawione w tym dokumencie pokazują, że naturalna odporność – wymieniona jako „wcześniejszy covid-19” znacznie zmniejsza ryzyko hospitalizacji po otrzymaniu szczepionek przeciwko Covid-19. (Zobacz slajd powyżej).

Oznacza to, że najlepszym sposobem na zapewnienie najbezpieczniejszego wyniku szczepionki covidowej jest doświadczenie infekcji covid przed zaszczepieniem się. To radykalnie zmniejsza ryzyko negatywnych skutków zdrowotnych.

Z drugiej strony, jeśli ktoś już miał covid, dlaczego miałby potrzebować szczepionki w pierwszej kolejności? Jeśli już, dane te pokazują, że każdy, kto decyduje się na szczepionki przeciwko Covid-19, dokonuje złego wyboru, jeśli chce uniknąć infekcji, hospitalizacji lub zgonów.

Naturalna odporność, po raz kolejny, ujawnia się jako najskuteczniejszy status, który zmniejsza negatywne wyniki.

Konkluzja

Podsumowując, te dane z DoD / JAIC absolutnie rozbijają fałszywą narrację Bidena, Fauciego, Walensky’ego i innych „autorytetów”, które wciąż próbują zagazować naród amerykański, aby myślał, że szpitale są wypełnione nieszczepionymi ludźmi. W rzeczywistości zdecydowana większość hospitalizacji i zgonów występuje wśród osób, które zostały w pełni zaszczepione, zgodnie z 5,6 milionami osób badanych w tym konkretnym zestawie danych (Medicare).

Co ważne, wyniki zdrowotne po szczepieniu pogarszają się z czasem, co oznacza, że szczepionki wydają się stopniowo uszkadzać układ odpornościowy w ciągu kolejnych miesięcy, czyniąc zaszczepione osoby znacznie bardziej podatnymi na kolejne infekcje.

Jest to właśnie definicja ADE (Antibody Dependent Enhancement), przed którą ostrzegało wielu analityków, takich jak dr Sherri Tenpenny. Teraz wydaje się, że ADE nie jest już tylko teorią, ale raczej potwierdzonym zjawiskiem odzwierciedlonym w oficjalnych danych Medicare.

Adwokat Thomas Renz powiedział dziś Natural News, że dane te powinny natychmiast doprowadzić nie tylko do cofnięcia przez FDA szczepionki mRNA EUA i statusu zatwierdzenia, ale że FDA, Fauci i najwyżsi menedżerowie Big Pharma powinni zostać pozwani na mocy naruszeń ustawy RICO za ściąganie haraczy i przestępczość zorganizowaną.

Pełny wywiad z Thomasem Renzem dostępny jest tutaj:

Brighteon.com/c3c52dd7-7db9-4e1c-b386-58b9a6c97f5b

Źródła tego artykułu obejmują:

www.naturalnews.com/files/Salus_Humetrix_VE_study_2021_09_28.pdf dodcio.defense.gov/About-DoD-CIO/Organization/JAIC/ www.humetrix.com/powerpoint-vaccine.html

www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2269200/

___
https://www.naturalnews.com/2021-10-01-ai-powered-dod-data-analysis-program-project-salus-shows-ade-accelerating-fully-vaccinated.html

Wypowiedz się