Głębiej, głębiej, głębiej …

Głębiej, głębiej, głębiej …

Przestań pozwalać, aby ludzie robiący dla ciebie tak mało, mieli tak duży wpływ na twoje życie, myśli, zdrowie i emocje.

W 1996 roku, zaczęto tworzyć komercyjne oprogramowania dla ludzkiego ciała (2), cel był jak zwykle szczytny – ponieważ oprogramowanie miało programować ciało w taki sposób, aby mogło samo się leczyć i regenerować.

Bill Gates sfinansował w owym celu firmę CureVac, będącą własnością Ingmara Hoerra, który wysnuł ideologie mRNA (3), jako oprogramowania dla ludzkiego ciała.

CureVac, jako pierwsze firma na świecie z sukcesem „wydrukowała” mRNA, które w pierwotnej formie, było używane tylko w przemyśle zbrojeniowym i jest odpowiedzialne między innymi, za tak zwany syndrom Zatoki Perskiej i zaburzenia psychiczne oraz uszkodzenia kodu DNA u amerykańskich i irackich żołnierzy i cywilów (3).

Szczepionka, a właściwie toksyczna substancja genetyczna, potrafi naprawić lub zniszczyć ludzki organizm od środka, działając w sposób niekontrolowany i losowy. W produkcji tych strzałów, starano się wybalansować odpowiedź immunologiczną w zestawieniu z jej toksycznością, która przejawia się zaraz po szczepieniu (oraz jest aktywowana przez czynniki zewnętrzne i wewnętrzne do 20 lat po szczepieniu) i jest powodem tysięcy zgonów i zachorowań, spowodowanych szczepieniami zawierającymi, tą substancję bojową (3).

Przypominam wam, że tego typu substancje bojowe, są stosowana w trakcie otwartych wojen i konfliktów militarnych. Czyli człowiek, stający w obliczu segregacji, terroru, przemocy, wojny – otwartego konfliktu z elitami, rządami, nie musi mieć żadnych oporów w podjęciu działań obronnych i wyprzedzających atak, ze strony owych grup przestępczych o charakterze zbrojnym (3).

Toksyczność preparatów genetycznych opartych na mRNA, jest już znana korporacjom zbrojeniowym, farmaceutycznym, a także instytucjom międzynarodowym (WHO, FDA …) oraz rządom finansowanym przez korporacje i banki – które wypowiedziały obywatelom otwartą wojnę pseudo – farmaceutyczną, medyczną i prawną.

Najemnik Gatesa – Ingmar Hoerr, przebywał w Polsce na zaproszeni Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, jako gość specjalny drugiej edycji gali rozdania nagród PSIK.

Hoerr, mówił wprost, że mRNA (3) – koduje zmiany w ludzkim DNA: zaprojektowaliśmy już prototyp platformy do drukowania mRNA, pozwala ona drukować dla naszych komórek swoisty kod, który przeprogramowuje je tak, by pracował inaczej i by ciało, mogło samo leczyć się z danego schorzenia, mRNA jest idealną platformą do tego celu, ale potrzeba wielu danych i badań do rozwinięcia programu na konkretne choroby.

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Rewolucja kryje się w wykorzystaniu danych i kodowaniu ich w mRNA tak, by ciało samo produkowało dla siebie leki, jednak tego musimy się dopiero nauczyć, jak skrócić czas i koszty całego tego procesu, by nie czekać zbyt długo na etap weryfikacji koncepcji na ludziach.

Jednym słowem – ludzka populacja zostanie zniszczona dla dobra wyższego rzędu, jakim jest zdrowie elit przepłacone stanem chorobowym niepotrzebnego już w erze transhumanizmu (4) – społeczeństwa.

Hoerr: Używany sztucznej inteligencji (4/5) do przewidywania, jak dany wirus, będzie mutował w przyszłości, bazując na danych z przeszłości i tworząc w ten sposób uniwersalne szczepionki na raka, alzheimera, czy grypę, które będą działać na 10 lat do przodu.

Analiza danych, odbywa się poprzez sprzedaż i zagospodarowanie danych osobowych i newralgicznych pochodzących od Apple, AliBaby, Amazona, Google, Microsoftu, Facebooka, TikToka, szpitali, ubezpieczalni, ministerstw, banków, i innych korporacji i aplikacji mobilnych (6) …

Wszystkie te dane, zostaną połączone w niedługim już czasie z lekami, w taki sposób, aby firmy technologiczne weszły na rynek medycyny, farmaceutyczny i ochrony zdrowia.

Chiny, poprzez inicjatywy publiczne stały się inkubatorem, który przetwarza i przechowuje tryliony danych, aby jak najszybciej wydrukować leki, które będą w fazie testów, przez następne 10-30 lat, a tym samym, każdy logicznie myślący człowiek, wie już, że żadnego produktu, nie da się wypuścić na rynek przez rok, a nawet 6, czy 7 lat.

Ideologia rządów, które najpierw zatruwają nam jedzenie, wodę, ziemię oraz powietrze (7), aby po fakcie zebrać o nas dane do leczenia wedle ideologii szantażu i podporządkowania wszystkich aspektów życiowych, jest utopią dążąca do kontrolowania czynnika produkcyjnego dla dobra przyszłych pokoleń, tak zwanej władzy.

Nielegalne umowy pomiędzy rządami, a producentami strzałów

Jak już wiemy – cenzurowany i usuwany z internetu Robert Malone – wynalazca metody mRNA (8), jasno określił umowy rządów z korporacjami farmaceutycznymi, jako przestępstwo, wykraczające poza suwerenność państwa, a tym samym poza wolność i suwerenność każdej wolnej istoty …

Dlaczego ?

Według umowy rządu z korporacjami farmaceutycznymi: Ponieważ nabywca (9) strzałów genetycznych, będzie musiał dysponować odpowiednim organem ustawowym lub regulacyjnym i odpowiednim finansowaniem, aby wypełnić zobowiązania dotyczące wcięć i zapewnić odpowiednią ochronę dla firm produkujących dane strzały genetyczne.

Oznacza to działanie przeciw społeczeństwu i przekazanie kompetencji rządu (9), w ręce zewnętrznej sitwy korporacyjnej, której działania są zbieżne z oczekiwaniami firm, będących udziałowcami spółek rządowych (9) notowanych na giełdach papierów wartościowych.

Wgłębiając się dalej w umowę, czytamy: Rząd będzie utrzymywać takie prawa i finansowanie, które pozwolą na dostawę. Wymaga się, aby nabywca wdrożył i utrzymał w mocy takie wymogi ustawowe lub regulacyjne, które wystarczą do spełnienia zobowiązań w umowie (10), utrzyma takie wymogi prawne lub regulacyjne, tak długo, jak będzie to konieczne. Wystarczająca ilość taki wymogów ustawowych i regulacyjnych pozostaje w wyłącznym uznaniu dostawców.

Jest to przekazanie władzy kontrolnej, ustawodawczej w ręce zewnętrznej korporacji, której interesy – nie pokrywają się z interesami obywatela RP, ale są korzystne dla osób z rządu, które otrzymały konkretne rozkazy i łapówki od firm, będących akcjonariuszami Poland Republic of (9/10)

Te nielegalne w świetle prawa klauzule, rodzą następujące pytania:

1. Czy jakikolwiek rząd, ma prawo się komercjalizować bez wiedzy społeczeństwa, czy jakikolwiek rząd, ma prawo nakładać obowiązek ograniczania władzy ustawodawczej parlamentu, jak również ograniczać władze sądów i obywateli ?

Tego tyllu działania, są sposobem uciszenia systemu dla wprowadzenia odgórnie wykreowanego planu przekształceniowego o charakterze globalnym (11), którego zadaniem jest – przekreślenie wpływu instytucji i istoty ludzkiej, na władze korporacyjną w przyszłości.

2. Czy, rząd – może zobowiązać podmioty zagraniczne, do dozorowania, sprawdzania i kreowania decyzji, za władze wykonawczą ?

3. Czy owe podpisywane w ciszy umowy, stanowią zagrożenie dla wolności i właśności społecznej, zwłaszcza jeśli zostały zawarte w tajemnicy i nadal w tej tajemnicy pozostają ? Ciekawe jest także, jakie umowy, porozumienia i zobowiązania podpisał rząd za naszymi plecami, do czego nie został zobowiązany wedle prawa naturalnego (12) i konstytucji !

4. Czy, tego typu umowy – tworzą precedensy niszczące cały otaczający nas świat ?! Te obecne i przyszłe umowy oraz porozumienia zawarte pomiędzy rządem, a korporacjami (9/10), są niezgodne z konstytucją, a przede wszystkim z prawem naturalnym (12), a każdą nielegalność wpływająca na państwo oraz nasze życie i zdrowie, należy zwalczać z całą stanowczością.

5. Rząd kontrolowany przez inwestorów Poland Republic of (9/10), nie sprawuje swej roli względem obywatel i państwa, lecz wykonuje zadania wykonawcze przysyłane z gabinetu pośrednika, pomiędzy inwestorami, a Poland Republic of, tym pośrednikiem jest Anthony Fauci (3b), i temu powinna przypatrzeć się prokuratura i międzynarodowy trybunał …

6. Czy, któraś z instytucji powołanych przez George Sorosa (3b) pośredniczyła w sprzedaży szczepionek, i ile na tej transakcji stracił przeciętny polski podatnik ?

Kłująca prawda

Każdy kraj, który zaszczepił większość swych obywateli boryka się obecnie z nowymi kreacjami wirusowymi, będącymi pokłosiem szczepień genetycznych, ponieważ mutujace dna – zablokowała system odpornościowy każdej ofiary, rozstrzelanej za pomocą iniekcji (3b).

Eksperyment ten, dąży do testowania na chorej i zarażonej populacji – kolejnych leków eksperymentalnych, aby określić, czy uda się doprowadzić ciało ludzkie do stanu samoleczenia, w wyniku tego eksperymentu, może umrzeć od 2,5 do 4,5 miliardów istot ludzkich, w ciągu najbliższych 9 lat.

CDC, stwierdziło jednoznacznie, że eksperymentalne strzały genetyczne – nie zapobiegają roznoszeniu się niewyodrębnionego dotąd wirusa, a dodatkowo – czynią osobę zaszczepioną dystrybutorem innych chorób …

4 200 000 osób, zmarło dotąd na całym świecie, poprzez brak dostępu do lekarzy, w Polsce, było to 310 osób na każde 100 tysięcy osób (ogółem 117 800 zgonów ponad stan (13)).

Czy można milczeć stykając się z nieprawością ?

Artykuł 10 Europejskie Konwencji Praw Człowieka – Wolność wyrażania opinii: Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.

Postępowanie dyscyplinarne pociągające za sobą zakaz wyrażania wszystkich krytycznych opinii w ramach wykonywania zawodu lekarza, nie jest zgodne, z prawem do wolności wyrażania opinii, a tym samy – rząd polski, nie ma prawa cenzurować opinii wolnych lekarzy. Nagana dyscyplinarna udzielona lekarzowi dającemu publiczny wyraz zaniepokojenia decyzjami swego przełożonego i jakością opieki medycznej świadczonej pacjentom, może również prowadzić do naruszania artykułu 10.

Pracodawca, nie ma prawa zmuszać do testów i szczepień swoich pracowników, ta wykładnia obowiązuje Państwową Inspekcję Pracy, więc jeśli jesteś zmuszany, prześladowany lub grożą ci zwolnieniem, czy zawieszeniem, natychmiast wystosuj pismo do Inspekcji Pracy z rządzeniem ukarania pracodawcy.

Kto na dzień dzisiejszy z rządu, sejmu, senatu, i innych jednostek prorządowych i korporacji się zaszczepił – szczepionką, która nie jest kreacją placebo ? W gabinetach lekarskich, mamy strzały dla pospólstwa i dla wybranych, udało nam się zdobyć dwa takie strzały i obecnie badamy je pod kątem ich toksyczności (Moderna i Pfizer) …

Dyrektor laboratorium w Pekinie – został zainfekowany wirusem odzwierzęcym C19 już na początku 2020 roku, ponieważ nastąpił tam kontrolowany wyciek wirusa wykreowanego ludzką ręką, na zlecenie Syndykatu (3), którego wyrobnikiem jest Anthony Fauci.

Demokracja planowana i kapitalizm kognitywny

Już niedługo mechanizm rynkowy, zostanie zastąpiony demokracją planowaną, należy w tym celu przekształcić kapitalizm przemysłowy w kapitalizm kognitywny, aby utowarowić dane i przekształcić pieniądze na informacje …

Polskim głosem tych utopijnych przekształceń, jest kolejna marionetka rządu światowego – Jan Zygmutowski, którego mistrzem jest syjonista Yuval Noah Harari, który w ostatniej wypowiedzi – stwierdził, że: Niektóre rządy i korporacje posiadają zdolność by hackować istoty ludzkie, po to, aby nimi manipulować, twierdzenie, że człowiek – ma wolną wolę, że jest istotą duchową, która wie, co się w niej dzieje, to przeszłość …

Szukasz winnych całej tej sytuacji ?

Urodziliśmy się wolni, umrzemy wolni i żadna cenzura i żadne dążenie do władzy absolutnej psychopatów – tego nie zmieni …

Od eliksirów mRNA (3) – umrze więcej dzieci, niż na jakąkolwiek inną chorobę w historii ludzkości, ci którzy podpisali w naszym imieniu owe umowy, nie mają już prawa rządzić, a nawet żyć, skoro zagrażają życiu całego społeczeństwa !

Kto posiada większość zasobów naszej ziemi, i kto manipuluje całym społeczeństwami ?

Są to 4 korporacje (6), o których pisze notorycznie od ponad 15 lat: State Street Corp., Vanguard Group, BlackRock i FMR (Fidelity), firmy te w swojej sile przekraczają nasze wyobrażenia, ponieważ akcje korporacji państwowych i spółek notowanych na międzynarodowych giełdach papierów wartościowych, należą do tych samych w/w korporacji, a zatem, jak już wspominałem – nie ma czegoś takiego, jak konkurencja, nie ma czegoś takiego, jak niezależne banki i nie ma czegoś takiego, jak państwo, jest tylko naczelny monopol 13 rodzin najwyższego szczebla do których należą w/w korporacje (6/14).

Według Klausa Schwaba (15), człowiek posiada już tylko pracę, ale według mnie człowiek świadomy – posiada cały świat dzieląc się tym światem z innymi, ponieważ wzajemność i świadomość, jest podstawą samostanowienia i samoograniczenia, dla dobra całego świata i przyszłych pokoleń.

Tylko likwidacja pieniądza napędzającego cały ten cyrk relacji hierarchicznych, pozwoli doprowadzić wszystko do pierwotnego ładu społecznego.

Niszczenie prawdy, za pomocą ideologii poprawności politycznej, która naciska na utrwalenie nie istniejących tez

Nigdy nie wyizolowano żadnego nowego wirusa na poziomie zerowym, więc nie mogą istnieć, jego różne odmiany (mutacje), przeniesienie wirusa odzwierzęcego na człowieka zawsze kończy się śmiercią nosiciela, ponieważ natura blokuje choroby pomiędzy gatunkowe, za pomocą śmierci nosiciela owej choroby, jeśli ta zagraża całemu gatunkowi.

Całość ten śmiesznej manipulacji, oparta jest na danych podawanych odgórnie do mediów, za czym stoi agencja Hill+Knowlton Strategies oraz Instytut Tavistock i Open Society Foundation, należące do w/w korporacji: State Street Corp., Vanguard Group, BlackRock i FMR (Fidelity)…

( O wszystkich sztuczkach użytych w owym projekcie przeczytacie w moich poprzednich artykułach (16)).

Budowanie obozów, izolacja zwana kwarantanną osób zdrowych, segregacja negująca prawo do wolności i równości, czy zdalna nauka, to z kolei realizacja protokołu UNESCO z Seoulu z 2012, który wprowadza jednakowy system nauczania, oparty na komputeryzacji oświaty, którego celem jest narażenie oczu dziecka na kontakt z światłem o barwie niebieskiej, które uszkadza nasz narząd wzroku, ministerstwo oświaty się na to zgadza i aprobuje ten systemy uzależnienie dzieci, w celu szerzenia poprawności politycznej, za którą idzie zysk dla wiernych urzędników i propagatorów owej chorej ideologii.

Odra i aborcje

W 1974 roku, przywieziono do polski szczepionki przeciw odrze, a co za tym idzie – obowiązek szczepień – przeciw naturalnej chorobie, spowodował wycofanie się rządu z projekt dobrowolnej aborcji (17), ponieważ kobiety masowo po owych szczepionkach samoistnie traciły płody.

W tym samym roku urodził się 40 milionowy Polak, od tego czasu liczba Polaków spada i obecnie wynosi około 38 milionów, z czego ok. 8 milionów obywateli wyjechało z polski, a na ich miejsce pojawili się syjoniści z całego świata.

Kary i prześladowania, mają odstraszać ludzi takich jak ja, którzy nie przestrzegają ideologii poprawności politycznej, która jest niezgodna z prawem naturalnym, a tym samym z kreacją wolności i równości.

Przestępstwa, o których warto abyście wiedzieli

J&J

Grupa Johnson & Johnson, 21 lipca 2001 roku, została oskarżona o 26 miliardów dolarów odszkodowania, za popełnione przestępstwa, m.in: z powodu wprowadzenia na rynek uzależniających narkotyków, jako środków przeciw bólowych, co finalnie kosztowało tą firmę 5 miliardów dolarów. Środki te uzależniły i zabiły ponad 500 tysięcy osób w ciągu 20 lat. Obecnie opiaty przeciwbólowe, są podawane chorym w poradniach przeciwbólowych, co zmniejsza możliwość wykrycia wielu chorób w odpowiednim czasie.

W 2018 roku, ustalono, iż J&J od dziesięcioleci wiedziało o szkodliwości azbestu na ludzkie zdrowie, a mimo to, ta firma stosowała azbest w talku sprzedawanym dzieciom i kobietom.

Gdzie w tej całej sytuacji, są instytucje powołane do ochrony klienta i obywatela ?!

Pfizer

Pfizer, to firma oszustów, posiadająca najszerszy rejestr udowodnionych szkód, zbrodni, korupcji i fałszerstw.

Pfizer, posiada wrodzony, a raczej przejęty od jej założycieli nawyk przestępstwa, który zmusza tą firmę do udziału w licznych przestępstwach oraz nielegalnych i skorumpowanych praktykach, dążących do korupcji i tłumienia niekorzystnych wyników badań.

Lek na zgagę wyprodukowany przez Pfizer, jest skażony substancją rakotwórczą. Pfizer, otrzymało w 2009 roku, największą w historii grzywnę wynosząca 2,3 miliarda dolarów. Pfizer, przyznał się także do sprzedaży 4 leków, które miały na celu wprowadzić w błąd lekarzy i pacjentów.

Spółki zależne od Pfizera, został zmuszone do zapłaty 142 milionów dolarów odszkodowania i ujawnienia dokumentów korporacji, które wykazały, że firma ta – wprowadziła nielegalnie do obrotu gabapentynę poza rejestracyjnym założeniem.

W 2004 roku, firma zależna od Pfizera, została zmuszona do zapłaty 430 miliardów dolarów, w celu uregulowania zarzutów karnych i odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z oszukańczej praktyki marketingowej w odniesieniu do leków które sprzedawała.

W 2010 roku, ujawniono, że firma zapłaciła 20 milionów dolarów łapówki dla 4,5 tysięcy lekarzy i specjalistów innych dziedzin medycyny, za konsultacje i przemawianie w jej imieniu w okresie 6 miesięcy 2009 roku.

Kiedy łapówka – staje się lobbingiem, to przestępstwo staje się legalnym aspektem prawnym, biuletyny izb lekarskich, są pełne reklam leków i preparatów, które nigdy nie powinny się pojawić na rynku …

Jak już wspominałem – wszyscy eksperci rządowi, są lub byli lobbystami firm farmaceutycznych, a zatem prywatny interes narusza dobro wszystkich obywateli, co jest przejawem rzeczywistego przestępstwa, dążącego do segregacji i ludobójstwa.

Minister sprawiedliwości (18), nie wymaga od lekarzy i urzędników zachowania przyzwoitości, ponieważ sam jest częścią niebezpiecznego systemu lobbowania.

Przez brak zaangażowania prawa naturalnego (12) w proces życia, właściciele korporacji, są prawie nietykalni, ponieważ chroni ich ideologia hierarchicznej blokady, a grzywny, są traktowane jako koszt działania biznesu, co przekłada się na późniejszą cenę leku, czy produktu …

To my jako pacjenci, klienci, czy obywatele, płacimy za odszkodowania, jakimi obciążane są korporacje, firmy, czy rządy (19).

Pfizer, za nadużycia dokonane do 2009 roku, zapłacił prawie 3 miliardy dolarów grzywien i kar, co stanowi 1/3 rocznych przychodów netto tej korporacji. W 2020 roku, firma wyłożyła na lobbing genetycznych strzałów 13150000 dolarów, tylko w amerykańskim kongresie.

Fundacja Gatesów, posiada udziały zarówno w Pfizerze, jako i we wszystkim korporacjach farmaceutycznych, będąc finansowana z pieniędzy State Street Corp., Vanguard Group, BlackRock i FMR (Fidelity).

Moderna

Moderna, to typowa firma krzak, która przez 10 lat swego istnienia nie wyprodukowała żadnego preparatu medycznego lub leku dopuszczonego na rynek sprzedaży. Od 2010 roku, firma walczy o zgodę FDA na wprowadzenie chociażby jednego leku. Firma ta posiada także czerwony neon, czyli konflikt interesów, ponieważ w/w Anthony Fauci, współpracował z firmą w opracowaniu szczepionej wykorzystujących platformę mRNA, teraz ten sam człowiek rozsyła maile do członków rządów narodowych, w celu opracowania wspólnej strategii walki z ludźmi, za pomocą broni genetycznej.

Próby stworzenia strzałów przeciw ideologii Sars i Mers, skończyły się całkowitym niepowodzeniem, ponieważ wyhodowany przez człowieka para-wirus, nie chciał rozniecić się w stadzie. Wszystkie zwierzęta biorące udział w badaniach laboratoryjnych umarły, na skutek nieprzewidzianych zmian w łańcuchu dna, miało to miejsce 5 lat temu.

Ideologia c19, oparta jest na wyżej opisanym eksperymencie medycznym, którego skutki są nieprzewidziane.

Twórcy C19

13 stycznia 2020 roku, firma Moderna i Anthony Fauci, podpisali umowę współpracy, w której zostali opisani, jako współtwórcy i współwłaściciele wirusa C19, opartego na mRNA i sfinalizowali sekwencję dla mRNA – 1273. Inne patenty (np: Pirbright Instytute (23 czerwca 2015)) oparte na mRNA i modyfikowanych korona-wirusach, wskazują bezpośrednio na produkcje broni biologicznej.

Wiadomym jest, że nie można opatentować czegoś, co jest tworem naturalnym (21), a więc mamy do czynienia z mutacją laboratoryjną. Fauci, przerzucił badania nad mRNA do Chin, ponieważ w stanach zjednoczonych odpowiadałby za ten czyn karnie (3b).

W Polsce, nie ma regulacji tego typu, więc tylko prawo naturalne (12), może zatrzymać owy proceder i towarzyszących mu przestępców.

Doskonale wiemy, że rząd polski, za 75 milionów dolarów, pozwoli, aby CIA zbudowała w Polsce nielegalne więzienia, a wiedza o tym oraz o przekręcie FOZZu, kosztowała Leppera – życiem.

Mamy więc jasny obraz sytuacji – osoby przyjmujące strzały genetyczne, są własnością firm farmaceutycznych należących do 13 najbogatszych rodzin na świecie, a tym samym – osoby te – dobrowolnie wyzbyły się swoich praw i prawa naturalnego (12), biorąc udział w eksperymencie społecznym i medycznym, na mocy którego – obywatel staje się produktem modyfikowanym genetycznie, którego życie i zdrowie, zależne jest od państwa i korporacji …

Anthony Fauci, nie jest właścicielem patentu na wirusa, którego nigdy nie wyizolowano, lecz na szczepionkę, przeciw czemuś, czego nie ma, ale ideologia propagandowa pozwala przekształcić człowieka w produkt genetyczny, pozbawiony wszelakich praw wynikających z konstytucji, czy prawa międzynarodowego, będących pokłosiem prawa naturalnego.

Choroby znikąd, czyli dekonstrukcja znanego i bezpiecznego w nieznane i niebezpieczne

Ideologia tworzenia choroby, za pomocą przedefiniowania grypy, to schemat tworzenia i przekształcania prawa, na czym można zbić ogromnego kapitał, a także podporządkować sobie człowieka, za pomocą nowych praw niezgodnych z prawem naturalnym (12) …

Wycieranie danych o jednej chorobie i wstawianie na to miejsce danych o nowo nazwanej – starej chorobie, to stary trick manipulacyjny, oparty na przekształceniu jednego w drugie.

Na ten przykład, w 1992 roku, przekształcono w taki sposób – dwoinkę zapalenia płuc, wykrytą przez George’a Sternberga, w szereg czynników chorobowych, zwanych obecnie pod nazwą pneumokoków. Dwoinka, nie stanowiła dla współczesnej medycyny żadnego problemu, jednak wystarczyło przedefiniować nazwę, aby pneumokoki zaczęły żyć nowym życiem w ustach propagandzistów wynajętych przez koncerny farmaceutyczne.

Przymus szczepienia na chorobę, która już praktycznie nie istnieje, to obraz schematu przekierowania uwagi ludzkiej, na nowy problem, tworzący miliardowy dochód z ludzkiego strachu, niewiedzy i naiwności …

Możemy to porównać do przeobrażenie tyrani religijnej w monarchie oraz monarchii w kolejne utopijne czynniki ustrojowe, w których zawsze istnieje piramida wyzysku i kontroli społecznej (20).

Zaciskającą się pętla

23 stycznia 2020 roku, moderna ogłosiła, że otrzymała dofinansowanie z funduszu utworzonego przez Billa Gatesa w Davos, na opracowanie szczepionki na C19 oraz 600 milionów dolarów od Pentagonu i CIA, na ten sam cel.

Wszystkie te zdarzenia – miały miejsce w styczni 2020 roku, a przypominam, ze epidemie ogłoszono dopiero w marcu ubiegłego roku, więc nad czym pracowali wszyscy ci ludzie, skoro do dziś żadnego wirusa nie wyizolowano ?!

Moderna od 2013 roku, otrzymywała liczne granty od armii najemnej w/w koncernów ( Pentagon ), na opracowanie technologi mRNA, jako broni masowego rażenia, owe granty stanowiły 90 procent przychodu tej firmy z dotacji rządu, czyli z podatków obywateli USA.

Firma krzak, która nigdy nie przynosiła żadnego dochodu, nagle produkuje szczepionkę, na którą otrzymała ponad 700 milionów dolarów. Takie przemieszczanie milionów i miliardów dolarów, dąży do wykreowanego z niczego resetu gospodarczego i finansowego …

15 maja 2020 roku, zostaje ogłoszona przez Trumpa – akcja World Speed, której wynikiem – miało być szybkie stworzenie szczepionki przeciw c19. W owym czasie, jeden z dyrektorów Glaxo Smith Kline – dr. Clown, przeszedł do Moderny, aby zostać w niedługim czasie doradcą Trumpa, w ramach powyższej operacji World Speed.

World Speed, pochłonęło 22 miliardy dolarów, pochodzących z kieszeni podatników, z czego 2 miliardy trafiło do Moderny, co tworzy oczywisty konflikt interesów.

W lutym 2020 Alex Michael Azar II – amerykański polityk związany z Partią Republikańską, sekretarz Zdrowia i Opieki Społecznej USA w gabinecie Donalda Trumpa, powołał się na ustawę o gotowości publicznej i gotowości na wypadek zagrożenia, aby zwolnić firmę Moderna, J&J oraz Pfizer – twórców c19, od wszelkiej, przyszłej odpowiedzialności, za szkodę spowodowaną, przez ich strzały genetyczne.

Jest to swoiste przygotowanie techniczne służb specjalnych do wojny z ludzkością, miało to miejsce także w Polsce, gdzie uchwały rozporządzeń, były przygotowane z wyprzedzeniem, aby weszły w życie, wraz z rozpoczęciem medialnej propagandy.

Od tego czasu – nie przeprowadza się sekcji zwłok, używa się zdyskwalifikowanych przez niezależnym naukowców testów PCR … ta ochrona korporacji farmaceutycznych i rządów, będzie trwała do następnego kryzysu medialnego w 2024 roku.

Pan Azar, zanim stał się doradcą Trumpa, był szefem Eli Lilly and Company, przedsiębiorstwa farmaceutycznego o globalnym zasięgu, a więc mamy kolejny konflikt interesów …

Nie ma tu żadnego działania na korzyść społeczeństwa, jest to jawna kradzież środków publicznych, w celu zmian prawnych, za pomocą których korporacje chciałby kontrolować wszystkie populacje – państw narodowych, których rządy, są uwikłane w spisek o charakterze ludobójstwa i eksperymentu, za którego wynik – nikt nie bierze odpowiedzialności prawnej, moralnej, finansowej i medycznej.

Stąd też wniosek, abyście wy wszyscy odebrali odpowiedzialność za swe życie, z rąk przestępców, ponieważ lepiej jest zlikwidować kilka tysięcy przestępców politycznych i biznesowych, niż poświecić całą populacje ziemi dla wygodnego życia tych pierwszych …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

Zbiórka na działania prawne:

https://zrzutka.pl/8chj5g

PL27 1090 0004 7335 8000 0004 4283

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata | Samostanowienie i Samoograniczenie

https://trueshopl.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/08/20/prawo-oporu-i-proces-tworzenia-drogi-do-kola-wolnosci/

3. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2021/01/08/rzadowi-ludobojcy-gamma-retrowirusy-i-mrna/

4. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/11/16/transhumanizm-czy-transshamanizm/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/04/27/cztery-bestie-czarna-szlachta-i-biale-rekawice-czyli-do-kogo-nalezy-materialny-swiat-fetyszu-pieniadza-i-ludzkiego-kapitalu/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/31/operacja-koronawirus-czyli-transhumanizm-i-test-pcr/

9. https://app.box.com/s/5y2yjr3c7hsa6d72qsayaqg3jieoqxj1

https://app.box.com/s/5y2yjr3c7hsa6d72qsayaqg3jieoqxj1

10. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/12/14/prawie-nietykalni/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/11/12/reset-czyli-zabojstwo-wolnosci-i-wlasnosci-lub-uzdrowienie-kreacji-ekonomicznej/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/06/07/prawo-naturalne-i-prawo-oporu-jednosc-czlowieczenstwa-ponad-prawem-zwierzat/

13. https://wojciechdydymskicytaty.wordpress.com/2021/05/03/smierc-7-milionow/

14. https://iluzjawladzy.wordpress.com/2016/12/14/wielka-13/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/10/prawda-i-strach-czyli-pilny-apel-skierowany-do-swiadomych-jednostek/

16. https://app.box.com/s/kaif4xvlg1fetbhxkw5tfmnrpgx2vmpb

https://app.box.com/s/dvlvqkxvc9b803s77cffww21i2cfvlbe

https://app.box.com/s/ioetokyqegqvh7jxkfj6lwaygz5nmcnk

https://app.box.com/s/agcg5ttc9kt48vkmbc2gv9v7agg5qsuc

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/28/aborcja-abordaz-czyli-dziecko-jako-narzedzie-handlu-i-ludobojstwa/

18. https://dydymuswojciech.wordpress.com/2020/10/30/ostateczne-rozwiazanie-kwestii-terroru-czyli-dzien-niepodleglosci-personalnej/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/08/20/prawo-oporu-i-proces-tworzenia-drogi-do-kola-wolnosci/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/10/09/geneza-przestepstwa/

21. https://app.box.com/s/425nxhy6s8p7va7iu4rent7n10sxlu07

Opublikowano za: https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2021/08/24/glebiej-glebiej-glebiej/

Wypowiedz się