Oto niektóre mechanizmy zgonów i obrażeń wywołanych szczepionką Covid

Mechanizmy urazów / zgonów wywołanych szczepionką COVID-19

Maggie Zhou, PhD

Aktualizacja 3 : Recenzowany artykuł z MIT opublikowany w kwietniu 2021 r. [20] potwierdził ich wcześniejszą wersję przed drukiem opublikowaną 13 grudnia 2020 r. [21], że „Odwrotna transkrypcja RNA SARS-CoV-2 może integrować się z genomem hodowanych komórki ludzkie i mogą ulegać ekspresji w tkankach pochodzących od pacjentów ”. Ich wyniki są „zgodne z mechanizmem odwrotnej transkrypcji i retropozycji, w którym pośredniczy LINE1, w którym pośredniczy retrotranspozon, inicjowany przez cel”. Mimo infekcji wirusem SARS-CoV-2, wykryli tylko sekwencje subgenomowe pochodzące głównie z końca 3 ‚genomu wirusa zintegrowanego z DNA komórki gospodarza, w przypadku szczepionek mRNA, biorąc pod uwagę, że powiedziano nam, że Gen białka S jest jedynym genem kodowanym przez mRNA, który domyślnie znajduje się blisko końca 3 ‚, i otrzymał ogon poli (A) i różne inne cechy stabilizujące go, a biorąc pod uwagę, że dziesiątki miliardów kopii tego mRNA są wstrzykiwane w jednej dawce, wydaje mi się, że istnieje duża szansa na podobną odwrotną transkrypcję i retrotranspozycję gen białka S – NAJBARDZIEJ PATOGENICZNY gen całego wirusa – może naprawdę wystąpić, jak ostrzegało wielu naukowców od samego początku.  Po zintegrowaniu z genomem gospodarz mógłby długookresowo wyrażać białko S, co spowodowałoby trwałą odpowiedź autoimmunologiczną , powodując atak na komórki , z którymi się zintegrował.

Aktualizacja 2:  Oto kolejny sposób, w jaki wywołanie w naszych własnych komórkach ekspresji białka kolca za pomocą szczepionek genetycznych może doprowadzić do katastrofy: spowodować konglomerację komórek z ekspresją białka kolców i komórek, które mają receptor ACE2 na powierzchni, tworząc coś, co nazywa się „wielojądrzastą syncytią ”:

„Białka, które pośredniczą w fuzji między błonami wirusowymi i komórkowymi, mogą w niektórych przypadkach tak samo postępować między komórkami, które wyrażają wirusowe białko fuzyjne, a tymi, które wyrażają wirusowy receptor. Na przykład, komórki eksprymujące glikoproteinę otoczki HIV-1 gp160 mogą tworzyć wielojądrowe syncytia z komórkami wyrażającymi receptory HIV-1 CD4 i CCR5 ”. W artykule Nature z 2003 roku wykazano, że „komórki 293T transfekowane ACE2, ale nie te transfekowane receptorami ludzkiego wirusa niedoboru odporności-1, tworzyły wielojądrowe syncytia z komórkami wyrażającymi białko S (z SARS-CoV-1)”. [ 19 ]

AKTUALIZACJA: Rozszerzyłem drugą połowę artykułu o wiele innych mechanizmów, o których wiem, ale których nie umieściłem w oryginalnej wersji.

Badanie na stronie internetowej brytyjskiego rządu z dnia kwietnia 2021, przeprowadzonego przez  ISARIC4C  konsorcjum, znaleziono , że wśród pacjentów hospitalizowanych COVID które już zostały zaszczepione, początek objawów jest najczęściej od dnia szczepienia do 3 dni po tym. Początek jest 5 razy częstszy W dniu szczepienia niż w dniu PRZED szczepieniem! [1]

Preferowanym głównym wytłumaczeniem jest obwinianie zmiany zachowania – zakładają, że ci, którzy zostali zaszczepieni, byli mniej chronieni i izolowani. Jednak nie mają na to dowodów. Co najważniejsze: „Nikt nie sugeruje, że nastąpiła zmiana zachowań w domach opieki, z wyjątkiem zaproszenia ludzi do wykonania szczepień. Jednak domy opieki w każdym zakątku kraju były świadkiem wybuchów epidemii od grudnia ”, napisano w obaleniu opublikowanym w British Medical Journal . [2]

Innym pomysłem proponowanym przez niektórych akademików z głównego nurtu jest to, że chodzenie do ośrodków szczepień może być „wydarzeniem o dużym zasięgu” – ale znowu domy opieki nie pasowały do ​​tego rachunku.

Ponadto, nawet jeśli osoby te zaraziły się wirusem w dniu szczepienia, dlaczego u większej liczby z nich objawy wystąpiły tego dnia i 3 dni bezpośrednio po nim, zamiast zwykłego 5-dniowego okresu inkubacji?


O WIELE BARDZIEJ PRAWDOPODOBNE są następujące wzajemnie niewyłączne mechanizmy:

 1. Obalenie w BMJ wspomnianym powyżej [2] wskazało, że zarówno badania Pfizer, jak i AstraZeneca wykazały zmniejszenie liczby białych krwinek w ciągu pierwszych 3 dni po szczepieniu. Zjawisko to jest również znane w przypadku innych szczepionek i istnieją przynajmniej dowody u dzieci, że takie przemijające zmniejszenie liczby białych krwinek skutkuje podatnością na infekcje wirusowe. [3] W tym scenariuszu infekcja, która wcześniej była kontrolowana przez układ odpornościowy, mogłaby się uaktywnić, gdy odpowiedź na szczepionkę wyczerpała krążące białe krwinki.
 2. Szczepionki mRNA i DNA wykorzystują nanocząsteczki do zamykania kwasów nukleinowych. Odnotowano narastającą liczbę badań, które wykazały, że różne rodzaje nanocząstek mogą zakłócać działanie naszych komórek krwi i układu krzepnięcia, zmieniając równowagę hemostatyczną, powodując zakrzepicę żył głębokich (DVT) i rozsianą koagulopatię wewnątrznaczyniową (DIC), wśród innych poważnych komplikacji. [8,9] Ponadto, nanocząsteczki mRNA szczepionki zawierają PEG-lipid , a nanocząsteczki DNA szczepionki zawierają polisorbat 80 , oba były znane jako alergizujące i odpowiedzialne za reakcje anafilaktyczne w przeszłości. [10 ]
 3. Wykazano , że samo białko wypustowe SARS-CoV-2 , wprowadzone dotchawiczo, a także w doświadczeniach in vitro , uszkadza komórki śródbłonka naczyniowego płuc poprzez regulację w dół ACE2, a w konsekwencji hamuje funkcję mitochondriów , wyzwalając produkcję reaktywnych form tlenu, zwiększając glikolizę, i zakwaszenie zewnątrzkomórkowe. [11,4]
 4. 9 grudnia 2020 r., PRZED wprowadzeniem szczepień w większości krajów, dr J. Patrick Whelan uprzednio ostrzegł FDA, że zgodnie z wieloma liniami dowodów, szczepionki wykorzystujące białko SARS-CoV-2 (w tym mRNA i wektor DNA szczepionki) mogą powodować uszkodzenia mikronaczyniowe odległych narządów, w tym mózgu, serca, wątroby i nerek. [5]

Przytoczył dowody, że podczas gdy „koronawirus replikuje się prawie wyłącznie w komórkach śródbłonka naczyń włosowatych przegrody płucnej i nosogardzieli”, „liza wirusów i niszczenie immunologiczne tych komórek uwalnia wirusowe białka kapsydu (lub pseudowiriony), które przemieszczają się przez krążenie i wiążą się z Receptory ACE2 w tych innych częściach ciała …… które nie tylko uszkadzają śródbłonek mikronaczyniowy, ale także indukują produkcję wielu cytokin prozapalnych ”. Przytoczył dowody na to, że tkanki mózgowe osób zmarłych z powodu COVID miały pseudowiriony (białka kolca, otoczki i błony) bez wirusowego RNA w śródbłonku mikronaczyń mózgowych oraz że wstrzyknięcie myszy tylko podjednostki kolców S1 doprowadziło do objawy neurologiczne. [5]

 1. W dniu 26 stycznia 2021 r. Dr Hooman Noorchashm wysłał e-mail do organów regulacyjnych FDA, liderów firmy Pfizer i prasy, aby dostarczyć „ostrzeżenie i prawie pewną prognozę” , że każdy, kto miał niedawno zakażenie COVID (niezależnie od tego, czy jest objawowych lub rekonwalescencyjnych) mogą mieć antygeny wirusowe w wyściółce śródbłonka ich naczyń krwionośnych i że wyzwalana przez szczepionkę specyficzna odpowiedź immunologiczna na antygen będzie celować w te antygeny, a zatem w te tkanki, i spowoduje zapalenie i uszkodzenie tkanek. [6] Innymi słowy, szczepionki spowodują uszkodzenie naczyń krwionośnych i skrzepy krwi w płucach, a także uszkodzenie układu naczyniowego mózgu, serca, wątroby, nerek itp. Wszędzie tam, gdzie można znaleźć pozostałości antygenów wirusowych z niedawnej infekcji.

Jest to istotne w odniesieniu do tego, przed czym ostrzega dr Noorchashm, aby zauważyć, że protokół badań klinicznych firmy Pfizer (na stronie 41) wyraźnie wykluczał z rejestracji każdego, kto miał COVID-19. [7]

 1. Inną kwestię dotyczącą szczepionek mRNA i DNA kodujących białko kolca poruszył dr Sucharit Bhakdi, który przez ponad 20 lat był szefem Instytutu Mikrobiologii Medycznej i Higieny Uniwersytetu w Moguncji oraz redaktorem naczelnym mikrobiologii medycznej. i Immunology.

On ostrzegł , że duża część wstrzyknięta zawierającą DNA lub mRNA pakiety nanocząstek kodujące białko wypustek wyniesie lokalnych węzłów chłonnych , a także poprzez Tam do krwioobiegu . W węzłach chłonnych, gdy są one wchłaniane przez limfocyty, które następnie wyrażają białko kolca, te komórki zostaną zniszczone przez inne limfocyty (prawdopodobnie odpowiadające za zubożenie białych krwinek, o którym mowa w punkcie 1 powyżej). Aktywowane w ten sposób limfocyty będą się namnażać i rój z węzłów chłonnych w poszukiwaniu więcej antygenu białka S. Zaatakują wszystkie komórki mięśniowe, w których jest prezentowane białko S (obrzęk mięśni, ból). [12]

Nanocząsteczki, które dostaną się do krwiobiegu, zostaną tam uwięzione . Niektóre zlewają się z krwinkami, ale większość zostanie wchłonięta przez komórki śródbłonka wyściełające najmniejsze żyły, w których krew przepływa bardzo wolno. Ekspresja i prezentacja białka S przez te komórki śródbłonka mikronaczyniowego przyciąga i aktywuje płytki krwi , które indukują krzepnięcie. Komórki te wytwarzają również śmieci podczas produkcji białka kolca, który, jak mówi, zostanie umieszczony na zewnątrz komórki i przyciąga limfocyty zabójców, aby zaatakować obecne komórki śródbłonka, uszkadzając wyściółkę naczyniową, powodując stan zapalny i krzepnięcie. [12]

 1. Wiele osób od samego początku wskazywało na bardzo realne zagrożenie związane ze wzmocnieniem choroby zależnym od przeciwciał (ADE) , które może spowodować każda szczepionka na SARS-CoV-2. Wszystkie próby opracowania szczepionki przeciwko najbliższemu ludzkiemu koronawirusowi, SARS-CoV, zakończyły się niepowodzeniem w ciągu ostatnich dwudziestu lat, kiedy zaszczepione modele zwierzęce zachorowały na cięższą chorobę i umierały po kontakcie z rzeczywistym wirusem. Wszystkie badania kliniczne szczepionek SARS-CoV-2 po prostu nie miały wystarczająco dużo czasu na obserwację, aby pozwolić na ujawnienie się tak śmiertelnych konsekwencji, zanim szczepionki zaczęły być rozpowszechniane na całym świecie – a już widzimy początek ataku! [13–15]
 2. Stwierdzono również, że białko wypustkowe SARS-CoV-2 zawiera wysokie podobieństwo sekwencji do 4 ludzkich białek niezbędnych do rozwoju embrionalnego , w tym Syncytin-1 i Syncytin-2, od lutego 2020 r. [16] To skłoniło dr Wolfganga Wodarga i dr Michaela Yeadona (byłego dyrektora naukowego firmy Pfizer) do napisania 1 grudnia 2020 r. Pilnej petycji do Europejskiej Agencji Leków w celu wstrzymania wprowadzania szczepionek ze względu na możliwość, że przeciwciała przeciwko białku S u zaszczepionych kobiet może atakować te białka, zapobiegając tworzeniu się łożyska i czyniąc je bezpłodnymi . [17] Podobnie jak wszystkie inne ostrzeżenia, zostało to całkowicie zignorowane.
 3. Jeszcze inną zdradą związaną z białkiem kolczastym jest jego potencjalna zdolność do wywoływania choroby prionowej, zarówno przez białko, jak i przez jego mRNA zawarte w szczepionkach Pfizer i Moderna. Zrobię osobny wpis o tym.
 4. Jakby tego było mało, niektórzy naukowcy (np. Dr Judy Mikovits) stwierdzili, że zaszczepieni ludzie mogą wydalać mikroRNA (miRNA) pochodzące ze szczepionek genetycznych, co może wyjaśniać wiele niekorzystnych skutków zdrowotnych, jakie nieszczepione osoby wokół nich zaszczepionych (szczególnie wiele kobiet zgłasza nieprawidłowe i bardzo obfite miesiączki, a nawet poronienia samoistne). Mówi, że te miRNA mogą rozprzestrzeniać się w powietrzu i łatwo przyjmowane przez inną osobę, ponieważ pracowała nad sformułowaniem terapeutycznego miRNA do dostarczania w aerozolu. [18]

Tak więc, białko kolca, które zawierają lub kodują szczepionki, jest samo wystarczające, aby wywołać objawy COVID (i zgony w ciężkich przypadkach) i mieć wiele średnio- i długoterminowych potencjalnych poważnych konsekwencji. Tylko rządy przestępcze pospieszyłyby z tym i narzuciłyby to światu z całkowitym oszustwem.


[1] https://lockdownsceptics.org/2021/05/01/major-study-finds-abundance-of-patients-admitted-to-hospital-with-covid-within-seven-days-of-vaccination/

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/982499/S1208_CO-CIN_report_on_impact_of_vaccination_Apr_21.pdf

[2] https://www.bmj.com/content/372/bmj.n783/rr

[3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29525279/

[4] https://medicalxpress.com/news/2021-04-sars-cov-spike-protein-lung.html

https://www.eventscribe.net/2021/EB2021/index.asp?presTarget=1644160

[5] https://www.regulations.gov/document/FDA-2020-N-1898-0246

[6] https://www.lifesitenews.com/opinion/cardiothoracic-surgeon-warns-fda-pfizer-on-immunological-danger-of-covid-vaccines-in-recently-convalescent-and-asymptomatic-carriers

[7]  https://media.tghn.org/medialibrary/2020/11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020_Pfizer_BioNTech.pdf

[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6829615/

[9] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6289228/

[10] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra2035343

[11] https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902

[12] https://www.goldegg-verlag.com/goldegg-verlag/wp-content/uploads/corona_unmasked_engl_leseprobe.pdf

Wywiad wideo: https://beforeitsnews.com/us-politics/2021/04/german-microbiologist-to-reduce-the-worlds-populationthey-are-killing-people-with-these-covid-vaccines-video-2582255 .html

[13] https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0035421

[14] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3209347/

[15] https://www.bulatlat.com/2020/08/21/hazards-of-the-covid-19-vaccine/

[16] https://virological.org/t/response-to-ncov2019-against-backdrop-of-endogenous-retroviruses/396

[17] https://2020news.de/wp-content/uploads/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf

[18] https://jermwarfare.com/blog/judy-mikovits-viruses

[19] https://www.nature.com/articles/nature02145

[20] https://www.pnas.org/content/pnas/118/21/e2105968118.full.pdf

[21] https://21a86421-c3e0-461b-83c2-cfe4628dfadc.filesusr.com/ugd/659775_265cb97bf3bc4d25927f8c074ca6b51d.pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Maggie Zhou  uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Wisconsin – Madison w 1997 roku i przez kilka lat pracowała jako biolog obliczeniowy. Obecnie jest niezależnym poszukiwaczem prawdy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___
https://cyprusindymedia.blogspot.com/2021/05/mechanisms-of-covid-vaccine-induced.html

Comments

 1. krnabrny1 says:

  Bardzo nieprzyjemna sprawa z Panem Trumpem, relacjonowana przez zwykłego Amerykaninia.

  Trump ma kłopoty. Najwyraźniej go dopadli.
  Wygląda na zniszczonego, miał na sobie pieluchę i założyli mu spodnie tyłem, a on nie zauważył. Jest głupcem słownym jak Biden, jest MARJONETKĄ.
  Nie ma mowy, żeby taki upadek nastąpił normalnie tak szybko, albo został zniszczony przez zastrzyk, albo przez coś w rodzaju polonu.

  Oto on, ubrany w pieluchę ze spodniami założonymi do tyłu:
  https://twitter.com/Gedsudski/status/1401390547844149257

  Wyraźnie zrobili mu to celowo. To dowodzi sabotażu, nawet jeśli musiał nosić teraz pieluchę, to fakt, że jego spodnie są założone tyłem, jest dowodem na to, że ci, którzy go teraz mają, niszczą go. Gdyby był w dobrych rękach, złapaliby to. Zamiast tego prawdopodobnie jest odurzony narkotykami i zrobili to celowo. To nigdy nie powinno się wydarzyć. Prawdopodobnie jest już za późno.

  Jeśli Trump ponownie przejmie władzę, stanie się tak dlatego, że wiedzą, że wystarczająco go zniszczyli. Smutna droga.

 2. adamd says:

Wypowiedz się