„Koronawirus: walka z wirusem lub prawami ludzi?” List otwarty naukowców i lekarzy do Prezydenta i Rządu Federacji Rosyjskiej

Rosyjscy naukowcy i lekarze do:

Prezydenta Federacji Rosyjskiej V.V. Putina
Rządu Federacji Rosyjskiej
Premiera M. Mishustina
Federalnej Służby Nadzoru Ochrony
Praw Konsumenta i Dobrobytu Człowieka
Ministerstwa Edukacji Federacji Rosyjskiej
Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej

Rezolucja okrągłego stołu:

„Koronawirus: walka z wirusem lub prawami ludzi?”

 

My, rdzenni mieszkańcy Rosji, działacze obywatelscy i zespół lekarzy z wyższym wykształceniem medycznym, uczestnicy okrągłego stołu „Koronawirus: walka z wirusem lub prawami ludzi?”, który odbył się 22 marca 2020 r., domagamy się zaprzestania paniki wśród ludności naszego kraju.

Obecnie we wszystkich centralnych kanałach telewizyjnych i we wszystkich kanałach informacyjnych sieci internetowych 70% wiadomości zawiera przerażające informacje na temat koronawirusa, podczas gdy ani Ministerstwo Zdrowia, ani rząd, ani media nie podały jeszcze prawdziwego wyjaśnienia tej choroby.
Coronavirus COVID-2019 – nie jest szczególnie niebezpieczną infekcją, jest klasyczną ostrą infekcją wirusową dróg oddechowych.

Według statystyk epidemie SARS i grypy występują co dwa do trzech lat, pandemie co dwadzieścia do trzydziestu lat.

Na zapalenie płuc, jako powikłanie ARVI, umierają tylko ludzie o osłabionej odporności.

Zgodnie ze wszystkimi klasycznymi definicjami nauki o epidemiologii i chorobach zakaźnych na świecie nie ma obecnie pandemii i epidemii.

Epidemia to rozprzestrzenienie się choroby zakaźnej na 5% populacji, a pandemia to epidemia choroby zakaźnej, która charakteryzuje rozprzestrzenianie się na terytorium sąsiednich państw i krajów świata.

Eksperci medyczni twierdzą, że obecnie na świecie nie ma epidemii, nie mówiąc już o pandemii! Ale ich głosy są celowo uciszane przez krzyczące i ogarnięte paniką media.

Według statystyk średnio około 30 000 osób umiera rocznie na zapalenie płuc na świecie, zapadalność na zapalenie płuc na świecie wynosi około 445 milionów ludzi rocznie, a śmiertelność z powodu gruźlicy wynosi nawet 1 milion 300 tysięcy rocznie!

Jednak media nie twierdzą, że na świecie istnieje pandemia zapalenia płuc lub gruźlicy.

Wierzymy również, że na całym świecie istnieje oszustwo na najwyższych poziomach władzy. Otwarte źródła podają, że śmierć osób starszych z powodu chorób związanych z wiekiem wydaje się być śmiertelnym skutkiem koronawirusa.

Nie kryje się, że osoby starsze umierają przede wszystkim. Tak więc we Włoszech, gdzie liczba zgonów jest wysoka, ogromna większość zgonów należy do najstarszej populacji, średni wiek zmarłych wynosi 79,4 lat.

Nawet lekarze nie mają jasnych i wiarygodnych informacji na temat tego, czy istnieje test wykrywający koronawirusa.

Immunolodzy potwierdzają, że niemożliwe jest przeprowadzenie testu na nowego wirusa tak szybko i na tak globalną skalę.  Test który faktycznie przeprowadza się chorym, nie został nigdzie potwierdzony, że jest niezawodny.

Zatem na podstawie tego, co diagnoza przedstawia osobom poddanym kwarantannie? To uzasadnione pytanie do organizatorów paniki.

W związku z tym uważamy, że planowana na arenie międzynarodowej kampania paniki ma na celu przygotowanie ziemi do wprowadzenia elektronicznego obozu koncentracyjnego, który wygląda jak rodzaj „nauczania” o podporządkowaniu ludności supresji wojskowej pod pretekstem zagrożenia życia.

A KTO, ogłaszając pandemię, najwyraźniej po prostu zastosował się do porządku światowej elity, która chce podporządkować sobie populację całej planety, jak wymaga teoria „złotego miliarda” do wprowadzenia Nowego Porządku Świata!

Naszym zdaniem ludzie pogrążyli się w grozie śmierci, aby zgodzić się na izolację. Wiadomo, że samotność szkodzi psychice znacznie bardziej niż inne stresy. Sam niezrównoważony umysłowo człowiek traci ostatnią odporność i zdrowy rozsądek.

Bardzo łatwo jest kontrolować potęgę takiego świata, tak brutalnie podzielonego i ogłuszonego przerażeniem. A śmiertelność wynika właśnie z tak stresujących działań i może znacznie wzrosnąć.

Uważamy również, że pod pretekstem kwarantanny i za zasłoną paniki wprowadza się cyfryzację całego społeczeństwa.

Wszystko wskazuje na to, że uczenie się na odległość, telemedycyna, pojedyncza baza danych zawierająca informacje o każdym obywatelu, z którą będą związane kamery z rozpoznawaniem twarzy, to elektroniczny obóz koncentracyjny, o którym oficer wywiadu John Coleman powiedział światu na podstawie archiwów zachodnich agencji wywiadowczych, które badał, które zawierają plany światowego rządu.

Ale ponieważ społeczeństwo protestuje przeciwko takim środkom całkowitej kontroli, są one wprowadzane siłą pod pretekstem epidemii.

Istnieje opinia, że ​​uniwersalna kwarantanna jest pretekstem do wprowadzenia technologii 5G. Podczas kwarantanny ludzie zmuszani są do pracy, nauki, zamawiania produktów online, obciążenie kilkakrotnie wzrosło.

Ale społeczeństwo od dawna protestuje przeciwko wprowadzeniu 5G, ponieważ uważa, że ​​ta technologia jest szkodliwa dla zdrowia obywateli, ponieważ wymaga zwiększenia liczby stacji bazowych łączności komórkowej.

Niezależni naukowcy ostrzegają, że pola elektromagnetyczne stacji bazowych 5G przeprowadzają całkowite napromienianie całego ciała ludzkiego, co doprowadzi do wzrostu zachorowalności, w szczególności onkologii.

Wiadomo, że wraz z technologią 5G opracowano technologię „inteligentnego pyłu” – mikroskopijnych układów scalonych. Można je mieszać z wodą, z jedzeniem, można rozpylać z samolotu w postaci chemtraisów. W ten sposób można niepostrzeżenie wprowadzić opryskiwanie i całkowitą kontrolę nad całą populacją.

I właśnie do połączenia nano-chipów z centrami sterowania potrzebujemy szybkiego połączenia internetowego 5G.

W przypadku codziennych potrzeb superszybkość zapewniana przez 5G nie jest wymagana! Wprowadzenie cyfryzacji we wszystkich obszarach życia wraz z technologią 5G zakończy tworzenie elektronicznego obozu koncentracyjnego.

Wymagamy:

Natychmiast przestać wprowadzać w błąd i traumatyzować psychikę populacji i zakazać wszystkim mediom federalnym rozpowszechniania informacji o koronawirusie przez ponad 20% czasu antenowego.

Podawania konkretnych testów dla COVID-2019 publicznie. Istnieją dowody, że żywy wirus COVID-2019 nie został jeszcze wyizolowany, test na to nie został stworzony, a genom nie został wyizolowany – to znaczy, że społeczeństwo jest wprowadzane w błąd.

Należy zrobić wszystko, aby niezależni naukowcy byli przekonani, że słowa mediów nie odbiegają od rzeczywistości, doświadczyliśmy już zbyt wielu fałszywych mediów.

Zapewnić wszystkim państwowym instytucjom medycznym we wszystkich regionach kraju szczegółowe testy na obecność wirusa COVID-2019, a nie na wirusa covir-SARS lub zwykłych koronawirusów (jak teraz).

Codziennie publikować prawdziwe informacje o liczbie pacjentów, których diagnozy potwierdzają testy na COVID-2019, a nie testy zwykłego koronawirusa, podejrzewanego o to lub ustalonego na podstawie obrazu klinicznego.

Zapewnienie komisji publicznej możliwości monitorowania rzeczywistych statystyk dotyczących chorych i zmarłych właśnie na podstawie wirusa COVID-2019.

Zniesienie niepotrzebnych i bezsensownych środków kwarantanny w placówkach edukacyjnych i nauczaniu na odległość, jako nadmierne i pochopne, naruszające podstawowe prawa nas i naszych dzieci.

Statystyki chorób nie uprawniają do ogłoszenia epidemii ani pandemii!

Utworzenia komisji ratunkowej, w skład której wejdą eksperci niezależni od Rospotrebnadzoru (FEDERALNA SŁUŻBA NADZORU W ZAKRESIE OCHRONY PRAW KONSUMENTA I DOBROBYTU CZŁOWIEKA), tacy jak akademik I. Gundarov, A. Chuchalin, I. Worobyov i inni immunolodzy, wirusolodzy, epidemiolodzy, specjaliści chorób zakaźnych, którzy opracują właściwe środki zapobiegawcze dla tego wirusa, a także wszystkich kolejnych, ewentualnych, zakaźnych epidemii grypy i SARS, a także opracują środki sanitarne i epidemiologiczne, programy edukacji w zakresie zdrowia publicznego wśród ludności oraz taktyki leczenia koronawirusa COVID-2019 lub podobnych wirusów.

Nałożenia specjalnego podatku na walkę z koronawirusem na  wszystkich oligarchów i miliarderów w kraju, w celu ograniczenia niesprawiedliwości społecznej w naszym państwie.

Ludzie poddani kwarantannie przez państwo tracą środki do życia i mogą po prostu głodować. A oligarchowie żyjący kosztem tych ludzi, w których biznesie płyną pieniądze z budżetu państwa, są po prostu zobowiązani zwrócić te pieniądze społeczeństwu w tak trudnym okresie dla wszystkich!

Redystrybucja środków na rzecz biednych jest praktyką każdego rozwiniętego państwa na świecie, ale z jakiegoś powodu tylko nie w Rosji!”

List otwarty lekarzy i naukowców rosyjskich był oficjalnie publikowany na kanale TV Rossija 1 w programie „Wieczór z Solowiowym” o godz. 22 czasu rosyjskiego.

Opublikowano za: http://aurora.network/…/78029-otkrytoe-pis-mo-assotsiatsii-…

Red KIP. Składamy podziękowania dla komentatora 1Polska Limanowa  za nadesłanie tego interesującego listu. List zarekomendowany do publikacji już wcześniej otrzymaliśmy i będzie fragmentem szerszego opracowania.

Wypowiedz się