Ostatnie pożegnanie Doc. dr Rudolfa Jaworka

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W piątek 1 marca 2013 r. o godz. 14.00 pożegnamy naszego Kolegę,Założyciela i  Honorowego
Prezesa Klubu Inteligencji Polskiej, śp. doc. dr Rudolfa Jaworka. Nabożeństwo
żałobne za duszę naszego Prezesa będzie odprawione w Kaplicy Halpertów na
Cmentarzu Ewangelicko – Augsburskim przy ul. Młynarskiej 54 w Warszawie.

Dariusz Grabowski- Prezes KIP 
Marek Toczek, sekr. gen. KIP.