OCZYSZCZENIE ROSJI ZE ZŁYCH KANTORÓW ROTHSCHILDÓW

Poniższy tekst sprzed 6 lat pokazuje bardzo złożoną sytuację w Rosji, w “uścisku” finansowo-monetarnym globalnych banksterów z dynastią Rothschildów na czele. Ostrożne w tym zakresie działania jej Prezydenta Władimira Putina i realizacja szeroko zakrojonych planów zbrojeniowych, w tym w unikalne rodzaje broni, oraz unikanie jak to możliwe nieuchronnej konfrontacji z Zachodem, dopiero w tym roku weszło w fazę otwartej konfrontacji, poprzez konieczną, bo wyprzedzającą operację wojskową na Ukrainie. Rosja i Władimir Putin dobrze wykorzystali ten czas, w warunkach przyśpieszającego procesu rozpadu globalnego systemu monetarno-finansowego i jego dyrygenta – Zachodu, w tym USA, Izraela, Wielkiej Brytanii i UE. Rosnąca pozycja rubla jako waluty, mała skuteczność sankcji dla rosyjskiej gospodarki i ich wielka szkodliwość dla samego Zachodu, stopniowe, lecz bardzo skuteczne operacje militarne na Ukrainie, zmuszające ten zarządzany przez USA/NATO kraj do kapitulacji, wskazują, że Rosja zaczęła przyśpieszać porządkowanie spraw wewnętrznych, w tym odzyskiwanie niezależności Centralnego Banku Rosji i usuwanie agentury 5 kolumny ze wszystkich struktur państwa. Ogromne poparcie w Rosji dla tej operacji specjalnej na Ukrainie i samego Prezydenta Władimira Putina, stwarza dopiero teraz warunki dla radykalnych działań naprawczych Państwa Rosyjskiego.

Redakcja KIP

EKONOMIAEURAZJA

19.08.2016RosjaAleksander Azadgan

“Wojna jest kontynuacją polityki innymi środkami”. Carl von Clausewitz (pruski generał i teoretyk wojskowości)

Z powyższego cytatu Von Clausewitza możemy dalej wywnioskować, że polityka jest kontynuacją ekonomii innymi środkami. Dlatego można argumentować, że wojna jest zawsze kontynuacją ekonomii innymi środkami.

Przyjrzyjmy się teraz pokrótce obecnej sytuacji w Rosji. Prezydent Putin znajduje się pod silną presją z zewnątrz i wewnątrz: zachodnie sankcje i planowany krach cen ropy. Pomimo wysiłków kontrolowanego przez Rotszyldów Centralnego Banku Rosji (zwanego dalej CBR) i wykorzystania dziesiątek miliardów rezerw walutowych – wartość rubla w stosunku do dolara spadła o 39% w ciągu ostatnich kilku lat.

Pojawiło się wiele spekulacji, że prezydent Putin może wkrótce znacjonalizować CBR i rubla według jego starszego doradcy i przewodniczącego komitetu polityki gospodarczej rosyjskiego parlamentu Jewgienija Fiodorowa w celu zebrania pieniędzy na niezbędne obecnie rosyjskie projekty zbrojeniowe w tym, co wydaje się być narzuconą Wojną przeciwko Rosji przez Waszyngton i NATO.

Zgodnie z konstytucją CBR należy do obcego państwa – londyńskiego City – i przyjmuje rozkazy od Londynu i kontrolowanego przez Waszyngton MFW. CBR może drukować tylko pieniądze odpowiadające jego gotówce w obcej walucie, czyli dolarze, który nie jest wystarczający dla celów Rosji. CBR musi nawet kupować bezwartościowe obligacje skarbowe USA za dolary zapłacone za rosyjską ropę – przy czym dolary są zwracane do Banku Rezerwy Federalnej. To jeden z największych napadów wszech czasów!

Co więcej, prezydent Putin znajduje się pod presją Zachodu, który chce go obalić i zastąpić marionetkowymi oligarchami o zachodnich poglądach. Tak więc ambasador USA w Moskwie, John F.Tefft, powiedział bardzo wyraźnie w tym oświadczeniu: “Usuniemy Putina z urzędu i zainstalujemy naszych własnych ludzi jako przywódców rosyjskiego rządu”. Doniesiono, że Tefft wymienił nawet mianowanych ministrów z nazwiska! Dlatego stało się logiczne [i konieczne], aby prezydent Putin wzmocnił rosyjską armię i wzmocnił już istniejący sojusz z SCO (Szanghajską Organizacją Współpracy), aby zapobiec podporządkowaniu się Rosji Waszyngtonowi i woli NATO. Niestety, do tego doszło.

Jewgienij Fiodorow powiedział w wywiadzie, że w ciągu ostatnich kilku lat doszło do rozłamu w rosyjskiej elicie, ponieważ część elit zdecydowała się pozostać z prezydentem Putinem, który następnie podjął decyzję, która określa wydarzenia, które mają nastąpić. Ponadto logika:

1) Stan wyjątkowy, lub

2) Wojna geopolityczna weszła w życie, podczas gdy Rosja czuje się pod presją.

Oznacza to, że:

1) Waszyngton nie może [i nie będzie] zmniejszać swojej presji, zwłaszcza jeśli podżegacz wojenny Hillary Clinton zostanie zainstalowany na stanowisku, podczas gdy

2) Presja wywierana na Rosję zmusza ją do technologicznej ewolucji w ruch narodowowyzwoleńczy. Na przykład przez wiele lat Rosja nie mogła uzyskać technologii de-offshoringu, ale dzięki naciskom ze strony sankcji Waszyngtonu Rosja jest teraz w stanie udomowić to zadanie.

Co dalej? Prezydent Putin musi teraz metodycznie czyścić 5Th kolumna. Oznacza to zatrutych zachodem liberałów w CBR, Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Gospodarki.

Ale przede wszystkim prezydent Putin postrzega Zachód jako wielkiego spekulanta przeciwko rublowi. Aby uprościć plan:

1) Rozłam w rządzie,

2) Identyfikacja 5Th kolumna w różnych gałęziach rządu,

3) Identyfikacja 5Th w mediach,

4) Równoległa i aktywna pozycja na Ukrainie, ponieważ Ukraina i okręty Rosji muszą płynąć w tym samym kierunku dla dobra wszystkich.

Nacjonalizacja CBR byłaby pierwszym sygnałem i środkiem do wdrożenia ostatecznego naruszenia z gangsterami z Londyńskiego City Rotszylda i jego ramieniem wykonawczym, Waszyngtonem. Stosunki te są napięte od czasu przejęcia przez prezydenta Putina akcji Jukosu Rothschildów / Chodorkowskiego. Dlatego prezydent Putin waha się przed nacjonalizacją. Nadal potrzebuje również upoważnienia do egzekwowania swojego planu jako prezydent Federacji Rosyjskiej. W tym celu potrzebuje “wielkiej konieczności”, która jest najwyraźniej nieuchronna z powodu agresji Waszyngtonu za pośrednictwem NATO.

Wracając ze spotkania G20 w Brisbane w 2014 r., prezydent Putin powiedział: “USA chcą podporządkować sobie Rosję, ale nikt nigdy tego nie zrobił i nigdy by tego nie zrobił”. Wydaje się, że to stwierdzenie ma znacznie głębszy, egzystencjalny wymiar – nie tylko dla Rosji, ale dla całego świata!

Moscow Times został zacytowany, stwierdzając, że prezydent Putin był pod ogromną presją wewnętrzną i zewnętrzną do tego stopnia, że musi stać się “kolejnym Stalinem”, aby on i Rosja mogli przetrwać zachodnie wysiłki izolacji i wojnę gospodarczą prowadzoną obecnie z Rosją. Oznacza to ostateczne (zainscenizowane) naruszenie syndykatu przestępczego Rothschildów za pośrednictwem Waszyngtonu – po pierwszej schizmie z powodu konfiskaty udziału Chodorkowskiego – Jukosu przez prezydenta Putina.

Jest teraz oczywiste, że CBR jest szczypcami Rothschilda na Rosję i przywództwo prezydenta Putina per se.CBR jest członkiem BIS (Bank of International Settlements) Rothschilda, który jest bankiem centralnym banków centralnych z siedzibą w Bazylei w Szwajcarii – oczywiście.

Bankowa struktura władzy Rothschildów kontroluje CBR za pośrednictwem amerykańskiego Banku Rezerwy Federalnej, tj. czyniąc CBR niezdolnym do drukowania większej ilości rubli niż odpowiada to podaży waluty. Rosja sprzedaje ropę za dolary. Za dolary Rosja kupuje amerykańskie obligacje, przy czym dolary wracają do amerykańskiego Fed. To naprawdę jest kradzież! W związku z tym Fed ściska rosyjską gospodarkę w wielkiej grze występku i iluzji.

Polityka pieniężna Rosji była do tej pory ustalana wspólnie przez Fed i Ludowy Bank Chin (PBC). Oznacza to, że CBR nigdy tak naprawdę nie kontrolował ani rubla, ani niezależnej rosyjskiej polityki pieniężnej. CBR może bronić się przed tymi podmiotami tylko poprzez ograniczenie swoich rezerw walutowych, które są ograniczone.

Pomimo oświadczenia Jewgienija Fiodorowa o nacjonalizacji prywatnego CBR, prezydent Putin jest ostrożnie niechętny ingerowaniu w uścisk CBR Rotszylda nad Rosją – przynajmniej na razie.

Dyrektor generalna CBR Elvira Nabiullina, lat 49, pełni funkcję ministra rozwoju gospodarczego i handlu kraju od września 2007 r., zanim została doradcą Władimira Putina w maju 2012 r. Teraz prezydent Putin żąda od niej niemożliwego: powstrzymania upadku rubla.

Zawsze ośmielony całkowicie nielegalną polityką zmiany reżimu w Iraku, Egipcie, Libii, Syrii, na Ukrainie itd., Waszyngton i jego sojusznicy teraz głupio dążą do tego samego w Rosji. Michaił Fradkow, szef Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR), ostrzegł, że Moskwa jest świadoma działań USA w celu odsunięcia prezydenta Putina od władzy. Rubel stracił około 40% swojej wartości w stosunku do dolara w ciągu ostatnich kilku lat. (Business Insider, 2 maja 2016 r.). Niemniej jednak prezydent Putin nadal czuje się pod silną presją Zachodu, ponieważ Zachód wydaje się nie cofać przed niczym.

Deutche Welle poinformował 6 grudnia 2015 r.: Władimir Putin chce podjąć działania przeciwko spekulantom rubla: “Wrogowie zewnętrzni” próbowaliby “rzucić Rosję na kolana. Poprosiliśmy bank centralny o podjęcie działań w celu zapewnienia, że spekulanci nie będą już mogli czerpać korzyści” – cytuje rosyjskiego prezydenta Financial Times. “Wiemy, kim są ci ludzie”. Klasyfikuje cały Zachód jako autora działań antyrosyjskich. “Tak było przez wieki.”

Russia Insider zacytował prezydenta Putina z 5 grudnia 2015 r., mówiąc: “Ci, których uważaliśmy za naszych przyjaciół zza stawu, chętnie pozwoliliby Rosji podążać za jugosłowiańskim scenariuszem rozpadu. To nie zadziałało. Tak jak to nie zadziałało w przypadku Hitlera, który postanowił zniszczyć Rosję i odepchnąć nas poza Ural. Każdy powinien pamiętać, jak to się skończyło”.

“Nikt nigdy nie osiągnie militarnej przewagi nad Rosją. Mamy nowoczesną i gotową do walki armię, potężną armię. Mamy siłę, wolę i odwagę, by chronić naszą wolność. Niektóre rządy próbują stworzyć nową żelazną kurtynę wokół Rosji” (Wielka Szachownica).

Moim zdaniem to, co widzimy, to wielki “coming out”. Jest boleśnie jasne, że Rosja uważa Waszyngton za aroganckiego tyrana, którego Rosja może powstrzymać, i że Rosja uważa reżimy u władzy w UE za pozbawione głosu kolonie. Waszyngton jest zbyt arogancki, a Europejczycy są zbyt pozbawieni kręgosłupa.

Kreml porzucił wszelką nadzieję na osiągnięcie czegokolwiek poprzez jakikolwiek dialog.

Od teraz Rosja będzie polegała głównie na jednostronnych działaniach. Działania te zawsze będą szokiem i zaskoczeniem dla zachodnich plutokracji. To będzie długa zimna wojna i zakończy się tylko wtedy, gdy jedna z dwóch stron w zasadzie się załamie i upadnie. Teraz Rosja przygotowuje się do wojny, ale nie chce tej wojny; to jest jej narzucane!

CNN Money poinformowało 3 grudnia 2015 r.: Jewgienij Fiodorow, wysoki rangą członek partii prezydenta Władimira Putina i przewodniczący komitetu polityki gospodarczej rosyjskiego parlamentu, oskarżył bank centralny o sabotaż, mówiąc lokalnym mediom, że jest “instytucjonalnym wrogiem kraju”.

W związku z tym bank jest obecnie badany przez prokuratorów stanowych. Największą zbrodnią banku jest niezapobieganie spadkowi rubla – pomimo wydawania dziesiątek miliardów rezerw walutowych na próby jego podtrzymania.

Zachodnie sankcje zamroziły inwestycje i podniosły koszty finansowania. Kryzys wywołał ucieczkę kapitału – oczekuje się, że w tym roku kraj opuści około 150 miliardów dolarów. Kolejne 80 miliardów dolarów może nastąpić w 2017 roku.

Rosja w ciągu ostatnich kilku lat po raz kolejny pobiła gwałtowny spadek cen ropy. Dochody z ropy i gazu stanowią blisko połowę rosyjskiego budżetu państwa. Wraz ze spadkiem przychodów waluta dalej słabnie. To napędza inflację, zmuszając CBR do podniesienia stóp procentowych, zaostrzając tym samym przygnębiającą aktywność.

Ale Jewgienij Fiodorow ma więcej do ujawnienia: Wiki Spooks 3 września 2015: Przytoczył nieubłaganą agresywną postawę i działania Zachodu jako osiągające etap, w którym niektórzy na Kremlu i innych instytucjach państwowych, którzy odmawiają zademonstrowania odpowiedniej lojalności narodowej, będą musieli zostać usunięci ze stanowisk przywódczych – alternatywą jest kapitulacja wobec Zachodu.

“Nasz Bank Centralny, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki prowadzą nas drogą do zniszczenia rosyjskiej gospodarki, ponieważ wykonują rozkazy Waszyngtonu i Londynu”, Jewgienij Fiodorow powiedział.

Rosja musi powrócić do klasycznej gospodarki, nacjonalizacji rubla, zaprzestać praktyki rezerw walutowych i przeprowadzić przyspieszony de-off-shoring. Oznacza to zamrożenie aktywów tych, którzy nie chcą de-offshore, co oznacza wszystkie główne zagraniczne firmy [wrogich krajów] w Rosji, niestety, do tego doszło.

Następnie, to tylko kwestia tego, kiedy prezydent Putin zdobędzie rewolucyjną władzę do czystki. To jest władza, której obecnie nie ma. Mówimy o ustawie bezpośrednio sprzecznej z Konstytucją. To jest coś, co będzie musiało zostać zalegalizowane na mocy ustawy, która zostanie uchwalona przez Dumę, dając prezydentowi Putinowi specjalne uprawnienia. Albo może dojść do referendum, w którym ludzie dadzą mu te uprawnienia, jeśli tak zdecydują. Ale trzeba to zrobić i to wkrótce.

Zdajemy sobie sprawę, że rozpocznie się czystka. Nie wiąże się to z wyrzucaniem ludzi. Czystka ta nie ma na celu usunięcia Aleksieja Simanowskiego (po lewej – pierwszy wiceprezes Banku Centralnego) z CBR. Zostanie jednak wypędzony kijami, gdy poważnie zaszkodzi interesom rosyjskiej ludności i rosyjskiej gospodarki.

Ponownie ambasador USA w Rosji John Tefft wyraźnie stwierdził: “Zamierzamy zmusić Putina i mianować naszych ludzi przywódcami rządu i ministrów”. Taki był scenariusz w Kijowie”.

Prezydent Putin zebrał deputowanych w Jałcie i spojrzał każdemu z nich w oczy, aby upewnić się, że nie dostaną zimnych stóp. A tym samym wzmocniona decyzja prezydenta Putina przesądza o późniejszych wydarzeniach.

Następnie Amerykanie próbowali przełamać sytuację za pomocą incydentu z Boeingiem – ale nie udało im się. Wręcz przeciwnie, rosyjska ścieżka narodowa zaczęła się wzmacniać. W tym momencie dla wszystkich było jasne, że:

1) Albo prezydent Putin musiał udać się do Hagi, gdzie Amerykanie przeprowadziliby siłowy proces, prowadzący do zniszczenia Rosji i dalszego ubezwłasnowolnienia ludności rosyjskiej,

2) Albo powstanie system oporu wobec faktycznej obcej inwazji. Teraz rozpoczęła się dynamika, która popycha prezydenta Putina w tym kierunku:

a) Czystka,

b) Budowanie gospodarki narodowej

c) Reindustrializacja.

To prowadzi nas z powrotem do CBR, która nie pozwoli na pożyczenie pieniędzy na wyżej wymienione trzy cele prezydenta Putina. Gdy tylko CBR i rubel zostaną znacjonalizowane, przedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczki biznesowe.

Jak wspomniano wcześniej, zgodnie z Konstytucją, CBR (dla wszystkich praktycznych celów) działa dla obcego państwa, tj. Rezerwy Federalnej, City of London i innych podmiotów Rothschildów.

Tymi słowami prezydent Putin określił swoje stanowisko i strategię Rosji. Wszystko zacznie się od pewnych mechanizmów, takich jak nacjonalizacja CBR z powodu konieczności, która nie musi być odległa, ponieważ Waszyngton szarżuje z przerażającą siłą. Amerykanie nikogo nie uratują. Potrzebują tylko oligarchów, podczas gdy Rosja jest dla nich ogromnym wyzwaniem, które zamierzają rozwiązać przez rozpad państwa – w stylu Jugosławii. Potem stało się jasne, że Waszyngton w pełni zamierza zbudować absolutnie brutalny, nie tylko kolonialny, ale zniewolony świat!

Opublikowano za: https://www.geopolitika.ru/en/article/purging-russia-evil-rothschild-money-changers

Wypowiedz się