Globalna petycja: „Nie dajmy się zwariować pandemii”

Pod adresem www.vaccineappeal.com można podpisać petycję skierowaną do rządów i parlamentów wszystkich państw świata.

„Nie chcemy „nowej normalności” i totalnej kontroli wprowadzanej na fali wywołanej przez media paniki!” – apelują autorzy petycji.

Petycja ma sześć punktów. Wśród nich znajdują się między innymi zakaz finansowania WHO przez prywatne podmioty, zakaz wymuszania jakichkolwiek procedur medycznych, w tym szczepień, dochodzenia w sprawie fundacji Billa i Melindy Gatesów, respektowania wolności słowa i prawa do zgromadzeń.

Dotychczas petycję podpisało blisko 2 tysiące osób fizycznych i trzy organizacje: International Revolution for Choice, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP” i Ligue Nationale pour la Liberte des Vaccinations.

Petycję można przeczytać i podpisać tutaj: www.vaccineappeal.com

Za: https://naszapolska.pl/2020/05/24/globalna-petycja-nie-dajmy-sie-zwariowac-pandemii/?fbclid=IwAR0-Nx4tNolACJ6dfr7Evx-Jx9tBU3Eua22AR9DSQZHHWpTOX4lZdjrUbhw

Stop COVID-1984

Petycja do Rządów i Parlamentów wszystkich państw świata

Pod pretekstem epidemii COVID-19 doszło do naruszeń niezbywalnych praw obywateli na skutek nieproporcjonalnego i nieuzasadnionego ograniczania fundamentalnej wolności na całym świecie, w tym dotyczących przymusowych procedur medycznych. Ponieważ z każdą z nich wiąże się ryzyko, od czasu procesów norymberskich, procedur medycznych nie można przeprowadzać bez zgody i przymuszać do ich przeprowadzenia. 

Jest ryzyko, musi być wybór! 

Nie chcemy “nowej normalności” i totalnej kontroli wprowadzanej na fali wywołanej przez media paniki! 

W związku z tym żądamy:

  1. Respektowania prawa do wolnej i świadomej zgody oraz odmowy zgody na leczenie i szczepienia, a także zakazu jakichkolwiek jawnych lub ukrytych form wymuszania procedur medycznych. 
  2. Zakazu finansowania Światowej Organizacji Zdrowia przez prywatne podmioty. Przejrzystości kryteriów ogłaszania pandemii przez WHO i jej działania oraz ujawnienia jaka była rola podmiotów ją finansujących i ich faktyczny wpływ na decyzje. 
  3. Wzywamy do dochodzenia w sprawie „Fundacji Billa i Melindy Gatesów”, powiązanych z nią firm i organizacji oraz jej wpływu na WHO, inne organizacje międzynarodowe oraz na rządy i podejmowane decyzje. 
  4. Wycofania obostrzeń prawa wprowadzonych na fali paniki koronawirusowej, prowadzących do wprowadzenia totalnej kontroli, w tym również zmierzających do likwidacji transakcji gotówkowych.
  5. Wprowadzenia zaleceń, a nie obowiązków związanych z sytuacją epidemiologiczną – wzorem Szwecji.
  6. Respektowania wolności słowa i prawa do zgromadzeń publicznych.
PODPISZ PETYCJĘ!

Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

Wypowiedz się