Ujawniono tajną historię – Putin odegrał kluczową rolę po wcześniej zaplanowanym rozpadzie ZSRR

Publikujemy ZNAKOMITY, ANALITYCZNO-STRATEGICZNY TEKST, sprzed 8 lat, ze strony amerykańskiej, który pozwala teraz znacznie lepiej zrozumieć to, co się obecnie w świecie dzieje, w związku nie tylko z wojną na Ukrainie. Zawarte w treści kierunki strategiczne rozwoju sytuacji w świecie, potwierdza ostatnie głosowanie w ONZ nad przygotowanym przez Wielką Brytanię oświadczeniem przeciwko Rosji w sprawie sytuacji na Ukrainie. Na 193 kraje głosujące, tylko 54 państwa, w tym USA, Wielka Brytania, Ukraina, Kanada, Australia, Japonia, Korea Południowa, kraje Unii Europejskiej i reszta mało znaczących drobnych krajów, poparły to oświadczenie. To jednoznacznie dowodzi, że świat skupiający 85 % ludności grzebie Ukrainę, a Rosja wygrywa bitwę o serca i umysły ludzi. Tak więc cała Afryka, cały świat arabski jest po stronie Rosji. Cała Ameryka Południowa, z wyjątkiem Kolumbii, i cała Ameryka Środkowa z wyjątkiem Gwatemali. Także Azja Południowa jest po stronie Rosji i Azja Południowo-Wschodnia, z wyjątkiem Singapuru. Podobnie jak Oceania, z wyjątkiem trzech amerykańskich kolonii.

W kontekście zawartego w artykule wątku, należy stwierdzić dziś jednoznacznie, że Projekt Budowy CHAZARII II na Ukrainie i przeniesienia tu całego Izraela, DEFINITYWNIE UPADA!!! Załączone na końcu artykuły opublikowane na naszej stronie od początku jej istnienia, w pełni potwierdzają treści tego poniższego, doskonałego tekstu .

Redakcja KIP

____________________________________

Opublikowano Listopad 5, 2014, autor: State of the Nation

Rosja Władimira Putina: doskonała przeciwwaga dla osi anglo-amerykańskiej i ich nowego “porządku” świata

Władimir-Putin_2856004b

Stan narodu

Dlaczego Oś Anglo-Amerykańska tak bardzo boi się Putina i jest zdeterminowana, by go obalić?

Żaden światowy przywódca nie był tak demonizowany przez Zachód w ciągu ostatniej dekady jak prezydent Rosji Władimir Putin.

Żaden inny prezydent ani premier nie został poddany tak wielu skandalicznym atakom osobistym i nieubłaganym fałszywym oskarżeniom.

Najwyraźniej Władimir Putin stanowi prawdziwe zagrożenie dla Światowego Rządu Cieni (WSG) w sposób, który głęboko denerwuje tych, którzy mieszkają na szczycie globalnej piramidy władzy.

Dlaczego tak się go boją?

Zanim będzie można odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw zrozumieć i właściwie rozważyć ukrytą historię wcześniej planowanego upadku ZSRR. Tylko dzięki zrozumieniu prawdziwego kontekstu historycznego, w którym działał wówczas Władimir Putin, jego dzisiejsze działania i wypowiedzi nabiorą wielkiego znaczenia. Ta nieznana historia jest również dość ważna, jeśli ktoś ma zrozumieć reakcje jego niezliczonych krytyków w całym kierownictwie Osi Anglo-Amerykańskiej (AAA). Przedstawiamy to w następujący sposób:

Ultra-tajna umowa zawarta przed planowanym upadkiem ZSRR po upadku muru berlińskiego

Jedną z najlepiej strzeżonych tajemnic, które przesądziły o nieuniknionym upadku sowieckiego komunizmu i późniejszym rozpadzie ZSRR, jest to, że w rzeczywistości nastąpiło to w sposób podobny do starannie kontrolowanej rozbiórki. Tylko, że w tym przypadku byli to bankierzy i politycy, brokerzy inwestycyjni i brokerzy władzy, którzy faktycznie naciskali przyciski. Wszystkie plany w tym kierunku zostały skrupulatnie ułożone przez tych interesariuszy, z których każdy miał największy interes w eksploatacji ogromnego bogactwa rosyjskiej Ojczyzny.

Upadek muru berlińskiego i upadek ZSRR nie były spontaniczną serią doniosłych wydarzeń, w które media głównego nurtu (MSM) chciałyby, abyśmy uwierzyli. Nie były też wynikiem prośby prezydenta Ronalda Reagana: “Panie Gorbaczow, zburz ten mur“; chociaż jego hollywoodzkie pochodzenie z pewnością przyczyniło się do wielkiego (i przekonującego) teatru politycznego. “Pierestrojka” i “głasnost” były po prostu modnymi słowami, które miały przedstawiać wygląd zasadniczo zmienionego ZSRR. Tak, Rosja została zliberalizowana, szczególnie w przeciwieństwie do sowieckiego komunizmu, ale tylko po to, aby mogła zostać zliberalizowana przez banksterów.

W rzeczywistości cały rozpad ZSRR był wynikiem licznych ściśle tajnych spotkań, które odbywały się z bardzo wysokimi rangą (jak na najwyższym szczeblu) przedstawicielami ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii i innych głównych państw AAA oraz kontrolerami WSG. Ogólnie rzecz biorąc, najważniejsze z tych spotkań dotyczyło skrupulatnie zaprojektowanych aspektów biznesowych i handlowych, bankowych i inwestycyjnych niezbędnych do uporządkowanego rozpadu republik ZSRR i jego wschodnioeuropejskich satelitów.

Do 1989 roku wahadło władzy przesunęło się od tych, którzy chcieli widzieć ZSRR i jego satelity kontrolowane przez komunizm, do tych, którzy chcieli bezpośrednio kontrolować jego wspaniałe bogactwo naturalne, bazę przemysłową i inne aktywa narodowe za pomocą nagiego drapieżnego kapitalizmu. W tym celu wielu osławionych rosyjskich oligarchów zostało wybranych i mianowanych przez zachodnią koalicję bankierów, aby nadzorować jawną kradzież wszystkich głównych aktywów i zasobów naturalnych od narodu rosyjskiego. Ta wyjątkowa forma skorumpowanego drapieżnego kapitalizmu była początkowo ukryta przed opinią publiczną, ponieważ została wdrożona w celu pozbawienia wszystkich wartości: zarówno państwa, jak i obywateli.

Ten wspólnie błogosławiony proces przejściowy był jedynym sposobem, w jaki Związek Radziecki został “dopuszczony” do wyzwolenia od tych, którzy potajemnie kontrolowali jego los przez prawie 75 lat nominalnego sowieckiego komunizmu. Przywódcy tacy jak Michaił Gorbaczow i Borys Jelcyn zostali wybrani, aby przypieczętować całą skoordynowaną przez państwo kradzież przez oligarchów. Ponieważ przywódcy polityczni są zwykle trzymani w ciemności, ani oni, ani ich wewnętrzne kręgi, nie byli wtajemniczeni w szczegóły tego planu kradzieży rosyjskiego bogactwa. Byli jedynie frontmanami, których głównym zadaniem było zapoczątkowanie procesu wraz z fasadą legitymizacji. Jednak ze względu na ich pozycję władzy politycznej i unikalne punkty widzenia, obaj byli ponuro świadomi, że “umowa została zawarta z diabłem” za ich plecami.

Borys Jelcyn poniósł największy ciężar, ze względu na czas swojej kadencji jako prezydenta, gdy patrzył, jak oligarchowie kradną wszystko w zasięgu wzroku. Jego dobrze znany problem z piciem i stan serca były z pewnością wynikiem konieczności pogodzenia się z całą farsą. Wiedział jednak, że w przyszłości zarządzana Władimirem Putinem Rosja będzie “chroniona”. Bo tak jak kapitalistyczne sępy, zarówno z Rosji, jak i z Zachodu realizowali swoje plany (i kontrakty) rozebrania Rosji do nagości, tak też ultratajna grupa rosyjskich patriotów i nacjonalistów, lojalni politycy i urzędnicy państwowi zawarli jeszcze silniejszy pakt, aby to wszystko odzyskać… kiedy pojawił się właściwy czas.

CIA WALLAPER FIRMY STEELGOHST

CIA, znana również jako The Company, była bezpośrednio zaangażowana w ten CON stulecia.

Poniższy nagłówek przedstawia dokładnie to, co nie wydarzyło się tuż przed upadkiem muru berlińskiego i późniejszym upadkiem Związku Radzieckiego.

Reżyser przyznaje, że CIA zawiodła w przewidywaniu upadku Związku Radzieckiego – New York Times

Czy ktokolwiek może uwierzyć, że CIA próbowała przedstawić się jako niewywiązująca się z tego monumentalnego i niezrównanego upadku, szczególnie gdy to Kompania faktycznie pociągnęła za dźwignie i naciskała przyciski tego, co było zasadniczo kontrolowanym wyburzeniem?

CIA posunęła się nawet do tego, że wzięła wiele złej prasy, aby przekonać amerykańską opinię publiczną (i cały świat), że “naprawdę” poniosła sromotną porażkę w tym względzie. Ich zamiar ukrycia faktycznego planu popełnionego przeciwko narodowi rosyjskiemu, a także przeciwko wszystkim byłym republikom, które tworzyły blok sowiecki, był tak wielki, że CIA stała się przedmiotem różnych dramatów politycznych rozgrywanych w całym “waszyngtońskim okręgu teatralnym” w celu ukrycia jakiegokolwiek zaangażowania USA.

Firma ponosi przecież bezpośrednią odpowiedzialność za dopilnowanie, aby wszystkie międzynarodowe umowy Osi Anglo-Amerykańskiej były ściśle przestrzegane. W rzeczywistości egzekwowanie umów tego rodzaju zawsze było głównym obowiązkiem CIA. Jednak w przypadku Rosji ich dalekosiężne oceny i analizy strategiczne nie osiągnęły oczekiwanego poziomu. Byli tak w błędzie, że można teraz bezpiecznie stwierdzić, że to naprawdę CIA ostatecznie została oszukana. Być może byli też ci dobrze usytuowani “demaskatorzy” CIA, którzy grali w tę grę, aby ostrzec swoich rosyjskich odpowiedników o różnych schematach i oszustwach prowadzonych od Sankt Petersburga do Władywostoku przez zachodnich banksterów.

Teraz powinno być jasne, dlaczego wszyscy rosyjscy oligarchowie uciekli do Londynu, Tel Awiwu i Nowego Jorku.

Czy jest lepszy sposób dla oligarchów na ochronę przed rosyjskimi oskarżeniami niż szukanie pełnej ochrony cia, MI6 i syndykatu przestępczego MOSSAD głęboko w trzewiach Osi Anglo-Amerykańskiej (AAA). Nawet niedawno uwolniony były prezydent Michaił Chodorkowski[1] nieistniejącego już Jukos Oil spędza więcej czasu w dobrych Stanach Zjednoczonych, walcząc o nową rosyjską rewolucję. Inny rosyjski zakład polityczny CIA, były mistrz świata w szachach Gary Kasparow, również pracował w nadgodzinach, aby zastąpić Putina jako “Obrońcę Królestwa”, gdy nieustannie głosi amerykańskiemu establishmentowi politycznemu o “poważnym niebezpieczeństwie” prawdziwie oświeconego przywództwa Putina.

Wydaje się, że żaden z tych zachodnich nie rozumie, że to nie jest rok 1917. I że Władimir Putin nie jest carem Mikołajem o sławie Romanowów. Nie zdają sobie również sprawy, że wielu ich kolegów oligarchów za granicą, a także pionków politycznych w kraju, spotkał katastrofalny los; takie są siły z góry, które dostosowały się do głównego planu Putina na rzecz silnej i suwerennej Rosji. Każdy z wielu oligarchów, działając w skrajnym interesie własnym, nie może nawet mieć nadziei na dotknięcie Putina teraz, gdy władza państwowa została nieodwracalnie skonsolidowana w celu administrowania wolą Kremla.

UKRAINA-POLITYKA-NIEPOKOJE

Majdan lub centralny plac w Kijowie na Ukrainie po katastrofalnym zamachu stanu, który był kierowany i finansowany przez USA.

Ukraina: Kolejny skoordynowany przez CIA zamach stanu … dla USA i Izraela

Szczególnie zaskakujące, biorąc pod uwagę bardzo dynamiczne posunięcia rozgrywane na obecnej globalnej geopolitycznej szachownicy, jest to, że Zachód jest tak przejrzysty zarówno pod względem metody, jak i motywu osłabienia Rosji. Niedawny zamach stanu w Kijowie i trwająca rewolucja ukraińska stanowią doskonały przykład kolejnego upadku narodu dokonanego w historycznej orbicie Rosji.

Tutaj znowu syjonistyczni oligarchowie powiązani z USA, Wielką Brytanią i Izraelem zostali mianowani na wszystkie kluczowe krajowe stanowiska przywódcze, a także na gubernatorstwa wszystkich prowincji znanych jako obwody. Po raz kolejny plan gry AAA został zrealizowany zgodnie z tym samym podręcznikiem, który był używany podczas upadku ZSRR, a oligarchowie miliarderzy przejęli całkowitą kontrolę nad bogactwem Ukrainy.

Większość nie wie, ale istnieje plan współczesnego państwa Izrael, aby rozpocząć powrót do swojej pierwotnej ojczyzny na Ukrainie. Wschodnia Ukraina była kiedyś częścią królestwa Chazarii w czasie, gdy judaizm został wybrany przez króla, aby stać się oficjalną religią państwową. Ci chazarscy wyznawcy judaizmu stanowiliby to, co jest obecnie znane jako żydostwo aszkenazyjskie. Przez wieki migracji w całej Rosji, a także emigracji do wszystkich części Europy Wschodniej, Środkowej i Zachodniej, Aszkenazyjczycy przekształcili się w najbogatszą i najpotężniejszą politycznie grupę religijną w Eurazji.

W rzeczywistości Nowoczesne Państwo Izrael (MSI) zostało utworzone przez ruch syjonistyczny, który czerpał swoją władzę i bogactwo od żydów aszkenazyjskich na całym świecie. Jednak eksperyment MSI nie idzie tak dobrze. Większość tych Żydów, którzy wyemigrowali z Rosji i Ukrainy, a także wielu, którzy uciekli z Europy podczas prześladowań przed II wojną światową, chaosu po II wojnie światowej i aż do dnia dzisiejszej niestabilności, teraz rozumieją, że skoczyli prosto z patelni do ognia.

Co więcej, wielu Żydów uświadomiło sobie teraz, że ich kulturowe PTSD[2] wygenerowane zarówno przez I wojnę światową, jak i II wojnę światową zostało celowo zadane, aby byli bardziej skłonni do zamieszkania w obcym skrawku pustynnej ziemi otoczonej przez narody muzułmańskie i arabskie, które zostały zmuszone do oglądania jawnej kradzieży Palestyny w biały dzień od swoich braci. Wcale nie jest to dobry sposób na przeniesienie się do sąsiedztwa, zwłaszcza gdy sąsiedzi mogą bardzo łatwo wbić moździerze i pociski w twoje grono.

Tu właśnie wkracza spisek mający na celu ponowne zaludnienie Ukrainy. Większość Izraelczyków pochodzenia europejskiego czuje się naturalnie bardziej komfortowo na “kontynencie” całkowicie poza zasięgiem takich ataków moździerzowych i rakietowych. Dlatego Ukraina została wybrana przez syjonistyczne przywództwo jako nowa pozycja rezerwowa. Bezczelnie apartheidowy reżim nowoczesnego państwa Izrael jest nie tylko nie do utrzymania w żadnym cywilizowanym świecie, ale pokazał się jako całkowicie zbójecki naród i zbrodnicze państwo, jakim jest dzisiaj. W rzeczywistości współczesne państwo Izrael haniebnie wyróżniło się jako bezprecedensowy i niezrównany międzynarodowy parias.

Szczególnie w świetle niedawnego zniszczenia Gazy, Izrael zasadniczo przypieczętował swój los. W konsekwencji Bliski Wschód przekształcił się w OGROMNĄ beczkę prochu gotową do wybuchu, gdy Izrael zdecyduje się przekroczyć o jedną czerwoną linię za dużo po raz kolejny. Każdy normalny człowiek żyjący w tak niestabilnym środowisku chciałby tylko oddalić się od tak niepewnego stanu rzeczy, dlatego teraz istnieje bardzo cichy ruch Żydów aszkenazyjskich z powrotem na Ukrainę, ich ojczyznę przodków.

Koalicja USA-Wielka Brytania-UE-Ukraina od samego początku telegrafowała swoje błędne intencje

Od samego początku sfabrykowanej wojny domowej na Ukrainie mocarstwa zachodnie ujawniały swoje zamiary stworzenia nowego “europejskiego Izraela”. Usunięcie języka rosyjskiego i zastąpienie go hebrajskim, jako drugim językiem urzędowym Ukrainy jest tylko jednym z dość oczywistych kroków w kierunku ustanowienia nowej enklawy izraelskiej. Przez cały czas Oś Anglo-Amerykańska oskarża Rosję o plany stworzenia nowego regionu – Noworosji – znanego dosłownie jako Nowa Rosja.

Wyciekł raport: Izrael uznaje Żydów w rzeczywistości za Chazarów; Tajny plan odwróconej migracji na Ukrainę

Taki czerwony śledź osiągnął cel, aby nie wzbudzać podejrzeń co do prawdziwego spisku przejęcia Ukrainy, tak jak Palestyna była pod koniec lat 1940. Co więcej, bądźcie świadkami niezwykłego milczenia Izraela w sprawie całej nieudanej przygody AAA na Ukrainie przed i podczas trwającej, sfabrykowanej wojny domowej. Ich milczenie jest jeszcze bardziej ogłuszające, biorąc pod uwagę, że faszystowscy neonazistowscy bandyci są cynicznie wykorzystywani do realizacji ludobójczego programu Kijowa we wschodniej Ukrainie. Oczywiście, ta strategia jest identyczna z izraelskim ludobójstwem Palestyńczyków w zwolnionym tempie, jak również z systematyczną i jawną kradzieżą ich ziemi.

1914

Taki “europejski Izrael” nie tylko zapewniłby wysoce strategiczne położenie geopolityczne, z którego mogliby kontynuować wysiłki na rzecz destabilizacji Rosji, ale AAA wykorzystałaby również Ukrainę do ingerencji w całej Unii Europejskiej. Tak jak Izrael był używany do zakłócania całego Bliskiego Wschodu przez dziesięciolecia, tak nowe państwo ukraińskie tworzone w celu izraelskiego przesiedlenia będzie pełnić podobną funkcję w całej strefie euro, która powoli staje się wroga wobec ludności żydowskiej i ich interesów.

Kiedy neofaszystowska junta w Kijowie odwróciła wojsko do miejskich i wiejskich obszarów wschodniej Ukrainy, stało się jasne, że działa znacznie większy program czystek etnicznych. Wiele autorytatywnych raportów wskazywało na masową rzeź niewinnych cywilów, a także na bezmyślne niszczenie infrastruktury i miejsc kultu, domów, firm ludności rosyjskojęzycznej. Teraz jest jasne, że podstępny plan celowego ludobójstwa został sformułowany w celu zrobienia miejsca dla wkrótce przeszczepionych Izraelczyków, którzy rozumieją, że Izrael jest u progu ich 21-wiecznego Armagedonu.

Stare imperia muszą umrzeć, aby zrobić miejsce dla PRAWDZIWEJ globalnej transformacji, którą promuje Putin

Jeśli Oś Anglo-Amerykańska wyróżnia się przede wszystkim jednym dążeniem, to jest to jej nieugaszone pragnienie ropy naftowej i gazu ziemnego. AAA jest tak uzależnione od paliwa węglowodorowego, że petrodolar szybko stał się światową walutą rezerwową. Siła tak dużego światowego popytu na ropę naftową jako źródło energii osiągnęła jednak punkt krytyczny. Zarówno machina wojenna AAA, jak i ekonomiczny moloch wymagają DUŻO ropy i gazu, aby poprowadzić swoją tyranię po całej planecie. Oś anglo-amerykańska jest nie tylko strasznie marnotrawna i nieefektywna w wykorzystaniu tych zasobów energetycznych, które Rosja posiada w wielkiej obfitości, ale także poświęca znaczne ilości czasu i energii, pieniędzy i kapitału w procesie dalszego nabywania paliwa węglowodorowego potrzebnego do utrzymania statusu jedynego supermocarstwa.

W tym tkwią ziarna własnej destrukcji, ponieważ Oś Anglo-Amerykańska nie może już ponosić kosztów niezbędnych do utrzymania swojego imperium. Stopień, w jakim wojna i inne formy konfliktu zostały wykorzystane do zabezpieczenia dodatkowych źródeł ropy i gazu, nie ma już sensu. Wszystkie narody, które poszły tą drogą nieustannej wojny, zostały zdemaskowane. Niektórzy, jak Izrael, są obecnie uważani za klątwę dla przytłaczającej większości narodów na całym świecie. Podobnie, USA są oczerniane na całym świecie jako łobuz nastawiony na autodestrukcję, tak jak Wielka Brytania jest powszechnie znana przez swojego bankiera City of London MO.

W świetle tych powszechnie przyjętych poglądów, stosunek fortuny do losu zarówno Sojuszu BRICS, jak i Osi Anglo-Amerykańskiej, odpowiednio rośnie i spada. Podczas gdy europejsko-amerykańsko-japoński model gospodarczy nadal upada w czasie rzeczywistym, Sojusz BRICS przynajmniej przygotowuje się na przyszły boom. Najwyraźniej trajektorie krajów BRICS są gotowe strzelać w kierunku gwiazd, podczas gdy mocarstwa zachodnie niepewnie pogrążają się w bezprecedensowej “katastrofie i ogniu”. Jak na ironię, tylko dzięki współpracy i współdziałaniu z państwami sojuszniczymi BRICS, a zwłaszcza z Rosją, strefa euro i amerykańska strefa wpływów mogą zostać uratowane przed niemal pewnym załamaniem gospodarczym i załamaniem finansowym.

Kiedy dym i lustra, które definiują tak wiele zachodniego mirażu gospodarczego, zaczną zanikać, kraje strefy euro będą głęboko żałować nałożenia na Rosję takich kontrproduktywnych sankcji. To oni ponoszą teraz ogromne konsekwencje gospodarcze, w samym środku odradzającej się recesji, z powodu znacznie bardziej wyniszczających sankcji gospodarczych Rosji. Nawet osławiony silnik gospodarczy Europy – Niemcy – stracił zdolność do uruchomienia reszty UE, a wszystko dlatego, że zdecydował się stanąć po stronie prawdziwych sprawców zamachu stanu w Kijowie.

Bitwa o Ukrainę nie tyle dotyczy geopolitycznego gambitu AAA, który się nie powiódł, ale jest papierkiem lakmusowym dla tych, którzy będą mogli dołączyć do autentycznego globalnego ruchu zdefiniowanego przez sprawiedliwość gospodarczą, równość społeczną i uczciwość polityczną. Co więcej, to szacunku dla suwerenności narodowej – przede wszystkim – Rosja Putina, Chiny Jinpinga i Indie Modiego oczekują od świata, tak jak reszta świata powinna otrzymać od wszystkich krajów BRICS.

Władimir Putin

Wejdź do Władimira Putina, idealnego kontrastu dla osi anglo-amerykańskiej

Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, że nie tylko Putin jest człowiekiem, którego się boją. To nawet nie Rosja jako naród przeraża żywe światła dzienne z AAA. Jest to SIŁA stojąca za Putinem, której nie widzieli od czasu zajmującej ważny urząd polityczny, od czasów Johna F. Kennedy’ego. Z pewnością AAA musi się zastanawiać, jak wszyscy zostali tak oszukani, aby uwierzyć, że Putin był jednym z nich. W końcu był funkcjonariuszem KGB ze wszystkimi odpowiednimi referencjami, którym można zaufać, że będzie grał w ich grę, tylko po swojemu, przez cały czas.

Jednak, podobnie jak JFK na początku lat 60., kiedy Putin zobaczył dokładnie, jak gra AAA rozgrywa się na ludziach – WSZĘDZIE – odwrócił się od nich i nigdy nie oglądał się za siebie. Ponieważ jego poprzednik Borys Jelcyn, który biernie pomagał rosyjskim oligarchom w plądrowaniu i gwałceniu rosyjskiej Ojczyzny, udzielił Putinowi stanowczego i szczerego błogosławieństwa, jako politycznemu spadkobiercy, nikt nigdy nie przypuszczał, że Putin dokona tak radykalnego zwrotu o 180°. Zarówno w formułowaniu polityki państwowej, jak i administracji rządu federalnego przystąpił do procesu odbierania Rosji tym, którzy sprzeniewierzyli jej majątek. Jego nawrócenie przeciwko drapieżnej oligarchii było tak dramatyczne, że obecnie mówi się o nim jako o prawdziwej reinkarnacji Piotra Wielkiego, który również uratował Rosję przed wrogami zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Bliskie związki prezydenta Putina z patriarchą Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego – Jego Świątobliwością Patriarchą Cyrylem – stały się przyczyną zakochania się w nim głęboko religijnego i tradycyjnego narodu Rosji. Jego społecznie konserwatywny program jest znacznie bardziej zsynchronizowany z rosyjską wrażliwością, ponieważ chroni wyrafinowaną kulturę, która jest sprzeczna z permisywnością coraz bardziej szorstkiego społeczeństwa zachodniego. W tym szczególnym obszarze rozbieżności Rosja Putina służyła jako siła wyrównawcza wobec modus operandi AAA polegającego na szyciu nasion chaosu społecznego i nieporządku politycznego, gdziekolwiek się skupią. Propagowanie zbyt permisywnych norm społecznych jest ich sztandarową strategią w tym zakresie, z którą Putin wielokrotnie się zderza.

Warto podkreślić, że Rosja, którą odziedziczył Jelcyn, była tą, którą obiecywano całkowicie skorumpowanym oligarchom. Innymi słowy, emancypacja od komunizmu przyszła tylko ze zrozumieniem, że rosyjscy oligarchowie będą mogli kraść aktywa narodu – zasoby naturalne, zakłady przemysłowe i wszystko, co tylko wpadnie im w ręce. Ten mało znany fakt jest powodem, dla którego Borys Jelcyn swobodnie przyznał się pod koniec swojej kariery do pewnych historycznych błędów, zwłaszcza tych związanych z systematycznym przekazywaniem rosyjskiego bogactwa tym niesławnym już oligarchom.

d363b5886796895f4924feff91c46a12

Jelcyn wiedział, że pozwolenie na “nieskrępowany kapitalizm” bankiera było kluczem do ostatecznego uwolnienia Rosji od tych zachodnich mocarstw, które były integralną częścią zaaranżowania upadku muru berlińskiego.

Historia pokazała nam, że Borys Jelcyn (i jego tajna grupa patriotów) mieli wielką dalekowzroczność w wyborze Władimira Putina na premiera. Jego ostatnie słowa do Putina jako prezydenta brzmiały: “Zaopiekuj się Rosją”. Zostały one również przetłumaczone jako Chroń Rosję”Władimir Putin był idealnym naczyniem, które zapewniło, że ostatnie życzenie Borysa Jelcyna zostanie uhonorowane. Sam Putin wypowiedział następujące słowa na kilka dni przed pogrzebem Borysa Jelcyna.

“Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pamięć o Borysie Nikołajewiczu Jelcynie, jego szlachetnych myślach i słowach “dbaj o Rosję” służyła nam jako moralny i polityczny punkt odniesienia”[3].

Oczywiście spełnienie życzenia Jelcyna oznaczało, że niepoprawni oligarchowie albo poszli do więzienia, albo na wygnanie.

To jest dokładnie to, co Putin zamierzał zrobić, niezależnie od reakcji Zachodu i / lub gróźb ze strony wszystkich zwykłych podejrzanych. Putin pod żadnym pozorem nie pozwoliłby drapieżnym kapitalistom zniszczyć Rosji. Całkiem celowo – pod przykrywką “bezpieczeństwa narodowego” – zainicjował cały niezbędny proces prawny i procedurę rządową w celu odzyskania tego, co zostało skradzione narodowi rosyjskiemu. Ta szczególna taktyka była szczególnie skuteczna i niezawodna, ponieważ AAA używała tego samego pretekstu do przejmowania narodów dużych i małych od wieków.

Niemniej jednak Zachód mógł się tylko wycofać w całkowitym szoku, że rosyjski prezydent faktycznie ochroni swój naród w ten sposób. Putin postawił interesy Rosji i jej obywateli przed bankierami… i przemysłowcami … a potężni oligarchowie byli postrzegani jako ostateczna zdrada. W końcu jego działania były sprzeczne z zakulisową umową, która została zerwana przez prawdziwych brokerów władzy, którzy negocjowali “upadek muru”. Komunizm – w stylu sowieckim – miał zostać zakończony TYLKO wtedy, gdy oligarchowie otrzymają nieskrępowany dostęp do bogactwa Rosji. I tak było… … … na razie.

Mało kto wiedział, że Borys Jelcyn – a zwłaszcza Władimir Putin później – oszukał ich wszystkich. Niestety, takie życzliwe oszustwo ostatecznie odbiło się na zdrowiu Jelcyna w postaci śmierci z powodu chorób serca. Jako niezwykle patriotyczny i ofiarny rosyjski przywódca, Borys Jelcyn wiedział, że musi grać miło z zachodnimi przywódcami (i ich oligarchicznymi agentami), jeśli naród ma zostać wyzwolony z ich drapieżnych pazurów. W końcu wykonał znakomitą robotę, szczególnie w zapewnieniu płynnego przejścia do Putina, na którego spadł ciężar wykonania łagodnego podwójnego nelsona.

Putin-e1379021168726-650x487

Głównym powodem, dla którego Władimir Putin jest tak pogardzany przez mocarstwa zachodnie, jest to, że całkowicie oszukał ich dla dobra narodu rosyjskiego.

Nikt nie rozumie rosyjskiej historii 20 wieku lepiej niż słusznie oburzeni obywatele ZSRR. Ci ludzie cierpieli wielkie próby i udręki z rąk komunistycznych bandytów, którzy zostali doprowadzeni do władzy przez zachodnich bankierów i anglo-amerykańską klasę polityczną. Wiedzą dokładnie, co stało się z ich Ojczyzną w następstwie całkowicie oszukańczej rewolucji bolszewickiej. Wiedzą też dokładnie, kto był odpowiedzialny za tak katastrofalny kataklizm społeczny, gospodarczy i polityczny.

“Mówi się, że rosyjskie stepy zrodziły niejednego filozofa. Ta wielka przestrzeń lądu biegnie pozornie wiecznie z szeroko otwartym niebem i nieprzerwanymi wiatrami, które poruszają duszę … poznawania prawdy … i nic poza Prawdą”. [4]

Tylko poprzez zrozumienie temperamentu tych rosyjskich narodów, które przeżyły niepohamowaną katastrofę komunizmu, która została im narzucona przez obcych agentów z ukradkowym programem, siły stojące za Putinem zostaną właściwie zrozumiane. Pod tym względem to nie Putin, prezydent, ma do czynienia z mocarstwami zachodnimi. Jest to dumny i patriotyczny ruch rosyjski, który powstał ze świadomością, że Oś Anglo-Amerykańska była odpowiedzialna za ich stracone stulecie. Tej prawdy nie da się wymazać z historii poprzez chorerografowanie kilku stron internetowych, które są kontrolowane przez CIA. Nie można też wymazać z rosyjskiej psychiki wielu odrażających, a przez to niewygodnych faktów historycznych, gdy tak wielu z nich zadano tyle bólu i cierpienia.

Rzeczywiście, siły, które wspierają Putina w jego dążeniu do prawdziwej suwerenności narodowej, są znacznie większe niż miał jakikolwiek prezydent USA lub premier Wielkiej Brytanii, Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO lub przywódca Unii Europejskiej. W rzeczywistości siłą stojącą za Władimirem Putinem jest sama Rosja, siła dość zdeterminowana, aby nigdy więcej nie być więzionym przez oś anglo-amerykańską. I żadna ilość potrząsania szabelką przez Waszyngton, terroryzmu gospodarczego ze strony Unii Europejskiej czy sabotażu finansowego ze strony londyńskiego City nie zmieni tej determinacji.

Broń nuklearna ma sposób na służenie jako wielki korektor

W przeciwieństwie do każdego innego kraju, który niedawno popadł w nagą anglo-amerykańską agresję, Rosja znacznie rozwinęła wiele technologii broni jądrowej podczas zimnej wojny. Zachód nigdy nie wyobrażał sobie, że Rosja wykorzysta perspektywę nie tylko technologii broni jądrowej, ale także znacznie bardziej zaawansowanej i niszczycielskiej broni, która nigdy wcześniej nie była używana na planecie Ziemia, jako potężny środek odstraszający przed niesprowokowanymi anglo-amerykańskimi aktami wojny Osi.

Ci sami zachodni drapieżni kapitaliści nigdy też nie wyobrażali sobie, że najbogatszy człowiek w Rosji – Michaił Chodorkowski[3] – zostanie uwięziony na 10 lat. Będąc ich głównym celem dalszej grabieży rosyjskich rezerw ropy i gazu oraz związanych z nimi aktywów, cały błędny plan AAA całkowicie upadł. Jednakże, gdy zatwardziali oligarchowie zostali pozbawieni władzy, pieniędzy i wpływów, wszystko, na czym Zachód mógł polegać, to brutalna siła, ponieważ nadal ćwiczą z niezwykłym barbarzyństwem w miejscach takich jak Ukraina. Zastraszanie i grożenie, przymus i wymuszanie to wszystko, co Anglo-Amerykańska Oś wie, jak to zrobić w dzisiejszych czasach, tak skuteczne były te taktyki w podporządkowywaniu sobie całkowicie bezsilnych i / lub bezbronnych narodów na całym świecie przez wiele dziesięcioleci.

Niemniej jednak, teraz, gdy Federacja Rosyjska ponownie oceniła swoje zdolności do posiadania broni jądrowej i przerzuciła krytyczne zasoby na zachodnią granicę, ich taktyczna reakcja i strategiczna gotowość nigdy nie były lepsze. Podczas gdy ten szczególny stan rzeczy stanowi wielką przeszkodę dla dalekosiężnego planu AAA w kierunku Nowego “Porządku” Świata, Rosja i stale rosnący Sojusz BRICS stanowią jeszcze większe wyzwanie dla ich fatalnie wadliwego planu wdrożenia NWO.

923643-foto_brics0003-629x418

Rosyjskie żądanie poszanowania suwerenności narodowej jest reprezentatywne dla znacznie większego światowego ruchu

Rosja nie tylko dołącza do Sojuszu BRICS w jego wysiłkach na rzecz wyrównania globalnych szans, ale jest również wspierana przez wiele innych dużych i małych narodów, a Węgry są jednym z tych, które zerwały szeregi z Unią Europejską. Z pewnością złamana i zbankrutowana Oś Anglo-Amerykańska ma odciętą pracę, gdy walczy z rosnącą liczbą krajów, które nie będą już traktowane jak pasierbowie. Kiedy narody takie jak Chiny i Rosja, Indie i Brazylia, Republika Południowej Afryki i Wenezuela, Boliwia i Ekwador publicznie wyrażają swoje obawy wobec amerykańskiej hegemonii, cały świat zwraca szczególną uwagę. Na tym polega prawdziwa władza stojąca za Władimirem Putinem.

Książki historyczne pewnego dnia pokażą, że światowa wspólnota narodów zgromadziła się wokół moralnego szczytu zajętego przez Władimira Putina w drugiej dekadzie nowego tysiąclecia. Nie tylko naród rosyjski w pełni popiera swojego prezydenta, ale ogromne populacje Chin, Indii i wielu innych narodów stoją solidnie za swoimi przywódcami przeciwko nieustannemu wtrącaniu się Osi Anglo-Amerykańskiej. Wszechobecność Internetu po prostu sprawiła, że zbyt łatwo jest dzielić się tym, co NAPRAWDĘ dzieje się na całym świecie, szczególnie tam, gdzie dotyczy to AAA energicznie działającego przeciwko interesom zwykłych ludzi.

Władimir Putin, bez względu na to, jakie intrygi i machinacje są uruchamiane, aby zakłócić jego najlepsze intencje, został odkryty przez własny naród. Wiedzą, że zrobił wszystko, co w jego mocy, aby chronić Rosję. Wiedzą również, że w swoim postanowieniu troski o naród rosyjski bierze pod uwagę również najlepszy interes obywateli każdego narodu, także tych, którzy nieustannie antagonizują Rosję i prześladują ją przy każdej okazji. Ta niezwykła postawa jest nie tylko dość rzadka wśród światowych przywódców dzisiaj, ale jest godną podziwu cechą w każdym wieku … co jest kolejnym powodem, dla którego szefowie AAA tak nienawidzą mądrego i oświeconego przywództwa Władimira Putina.

Dbaj o Rosję” dosłownie stało się “moralnym i politycznym punktem odniesienia” Putina.

Tylko przez boskie święcenia podpułkownik KGB spełnia ostatnie życzenia swojego poprzednika, służąc na przemian jako prezydent i premier Rosji. Ponieważ jednak Władimir Putin tak poważnie potraktował tę prezydencką dyrektywę, teraz znajduje się na celowniku najpotężniejszej machiny wojskowej i ekonomicznego molocha na Ziemi. Jednak w przeciwieństwie do krótkiej kadencji JFK, która miała miejsce w samym brzuchu bestii, Putin ma niezrównaną zaporę ochronną wzniesioną wokół niego. Wiedział, że jeśli ostatnie życzenie Borysa Jelcyna ma zostać spełnione, on i jego współpracownicy będą musieli być chronieni przed wszelkiego rodzaju krzywdami i psotami. W końcu zespół AAA nigdy nie gra ładnie i zawsze łamie zasady (Zasady, jakie są zasady AAA?!).

W świetle postrzeganego przez Putina odstąpienia od umowy, która została zasadniczo zaakceptowana przez jego poprzedników, nie istniał żaden moralny imperatyw, aby przestrzegał on takiego nielegalnego i nieetycznego porozumienia. Na pierwszy rzut oka mógłby zostać słusznie oskarżony o zdradę najwyższego rzędu, gdyby zastosował się do żądań AAA. Tylko zdrajca mógłby wykonać tak skandaliczny kontrakt, więc Putin wiedział, że zarówno prawo, jak i ludzie będą po jego stronie, gdy przerzuci się na oligarchów i ich zachodnich sponsorów. Niemniej jednak, czyniąc to, sprowadził gniew Rotszyldów i Rockefellerów, Rady Stosunków Zagranicznych i Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Komisji Trójstronnej i Grupy Bilderberg na siebie i Rosję.

Będąc mądrą, starą duszą, jaką jest Putin, wiedział, że jego kadencje będą najbardziej znaczące w epoce nowożytnej … zarówno dla Rosji, jak i dla całego świata. Nie cofnął się przed wymaganiami tak trudnego przedsięwzięcia; w rzeczywistości wydaje się być ośmielony ogromnym wyzwaniem, jakim jest. Ale wtedy ma ludzi Rosji mocno po swojej stronie, a także przytłaczającą większość narodów na Ziemi. Kiedy władza ludzi na całej planecie zacznie się jednoczyć wokół prawdziwych intencji, które Władimir Putin reprezentuje i często wypowiadał, zmiana, na którą wielu czeka, nadejdzie szybko i wściekle. Naprawdę, globalna transformacja leży tuż za rogiem; prawdziwy nowy porządek świata, naznaczony ukrytym szacunkiem zarówno dla suwerenności narodowej, jak i osobistej.

485665618_640

Przyszłość świata leży w rękach Rosji

“Przez Rosję przychodzi nadzieja świata. Nie w odniesieniu do tego, co czasami nazywa się komunizmem lub bolszewizmem – nie! Ale wolność – prawdziwa wolność! Że każdy człowiek będzie żył dla swoich bliźnich. Tam narodzi się zasada. Skrystalizowanie jej zajmie lata; a jednak z Rosji znów wychodzi nadzieja świata”.
~ Edgar Cayce

Najwyraźniej ta prorocza wypowiedź Edgara Cayce’a była zarówno prorocza, jak i spostrzegawcza. Bo nie tylko stepy Azji Środkowej wykuły serca i umysły narodu rosyjskiego na przestrzeni wieków, ale tyrania sowieckiego komunizmu okazała się tyglem jak żaden inny. Rosja zawsze była narodem filozofów z pisarzami takimi jak Tołstoj i Dostojewski kształtującymi świadomość narodową od 19 wieku. Biorąc pod uwagę ich stosunkowo niedawne uwolnienie od narzuconego ateizmu bezbożnego marksizmu, Rosjanie młodzi i starzy ponownie przyjęli mistyczne tradycje Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Biorąc pod uwagę tę bardzo głęboką i trwającą transformację kulturową, wyłania się nowy sposób myślenia narodowego. Niewątpliwie jest to społeczeństwo, które nieubłaganie nagina się w kierunku bardziej konserwatywnego i tradycyjnego społeczeństwa, zwłaszcza takiego, które zmierza w przeciwnym kierunku niż społeczeństwa zachodnie. Putin doskonale zdaje sobie sprawę z wrażliwości, która dominuje w całej Ojczyźnie. Nie chce nikogo urazić, ale jednocześnie nie pozwoli szaleńcom prowadzić azylu, tak jak robią to w całej Osi Anglo-Amerykańskiej. Nie pozwoli też, aby wartości i zasady, zwyczaje i tradycje jakichkolwiek mniejszości zdominowały kulturę rosyjską.

W świetle tego, co jest stawką zarówno dla Rosji Putina, jak i USA Obamy, jest teraz oczywiste, że epicka bitwa szaleje na całej planecie. Ostatnia bitwa na Ukrainie jest tylko jedną z tych toczonych na całym Bliskim Wschodzie i poza nim. Zarówno Rosja, jak i Chiny widziały, jak ich pozycje geopolityczne są atakowane i podważane wszędzie tam, gdzie próbują ustanowić nowe rynki lub zaangażować partnerów handlowych. Szczególnie tam, gdzie zagrożone są zasoby energetyczne, wojny stały się bardziej apokaliptyczne. Do tego stopnia, że wielu zastanawia się, czy kończąca epokę III wojna światowa jest tuż za rogiem. Jednak taki zaaranżowany Armagedon może być narzucony światowej społeczności narodów tylko przy udziale zarówno Wschodu, jak i Zachodu.

Na szczęście Rosja Putina nie zostanie wciągnięta w scenariusz 3 wojny światowej. Ani Chiny Jinpinga, ani Indie Modiego też na to nie pójdą. Z powodu niezachwianej determinacji Putina i silnego przywództwa w sojuszu BRICS, żaden z narodów rutynowo atakowanych przez AAA nie zostanie wywołany wojną na pełną skalę. Cały świat ma Władimirowi Putinowi do podziękowania za jego rozsądną i trzeźwą reakcję na tak wiele konfliktów i potyczek, ataków fałszywej flagi i inwazji zastępczych organizowanych co tydzień na całym świecie przez Oś Anglo-Amerykańską.

Rosjanie zaczęli szanować Putina jako przywódcę, który zaciekle chroni Ojczyznę. Porównania do Piotra Wielkiego, który był chwalony “jako przemysłowiec i wizjoner kultury, który zamienił swój kraj w europejską potęgę” są całkiem zrozumiałe. Pod kierownictwem cara Piotra I “Rosja stała się respektowana, ale także szanowana przez swoich sąsiadów, a on jest oficjalnym carem-bohaterem rosyjskiej historii”. [6] Być może poniższy obraz rozpowszechniany przez media głównego nurtu AAA jako poniżenie odzwierciedla Putina w jego obecnej roli “Protektora Rosji” i moralnego przywódcy wolnego świata.

4e1bbcd2-a224-daec

Stan narodu
5 listopada 2014

Nota autora

W cyberprzestrzeni rozprzestrzenia się ogromna ilość fałszywych informacji dotyczących Władimira Putina. Jedną z głównych kampanii dezinformacyjnych jest powiązanie go z tymi samymi oligarchami, którzy nadal pozostają na stanowiskach władzy w Rosji. Putin odziedziczył bezprecedensowy bałagan gospodarczy i katastrofę finansową po dziesięcioleciach złego zarządzania komunistycznego. Został również zmuszony do radzenia sobie z wszechobecnymi problemami politycznymi i endemiczną korupcją rządową z tej samej epoki. Przez cały czas musiał kierować krajem przez poważną transformację społeczną, filozoficzną i religijną. Czy w tym kontekście nie jest jasne, że musiał – początkowo – zdobyć jak najwięcej przyjaciół, zanim rozpoczęły się wszystkie czystki?

Biorąc pod uwagę te realia, Putin zrobił to, co zrobiłby każdy prawy i pragmatyczny przywódca – zapoczątkował ten proces w sposób tak płynny i bezbolesny, jak to tylko możliwe. Zdecydowana większość Rosjan już strasznie cierpiała… przez wiele dziesięcioleci. Dlatego zawsze starał się współpracować z tymi, którzy współpracowali. Niektórzy oligarchowie zobaczyli napis na ścianie i zrobili uwertury niezbędne do przekonania Putina o ich lojalności wobec odbudowy Rosji. Ci, którzy opuścili Ojczyznę, nie wyrzekliby się swoich złodziejskich dróg. Ci, którzy zostali, są znacznie bardziej zgodni z programem Putina, niż mogłyby wskazywać ich wcześniejsze powiązania i zachowanie. W obliczu wygnania lub przyłączenia się do sprawy stało się to dość łatwą decyzją dla tych oligarchów, którzy cenili swoje rosyjskie korzenie i dziedzictwo.

Jest też sprawa, która dotyczy tych, którzy twierdzą, że Putin musi być w łóżku z Rothschildami, zachodnią elitą, NWO, Iluminatami, Światowym Rządem Cieni, FED (banksterami), Osią Anglo-Amerykańską itp. Jako prezydent i premier niegdyś supermocarstwowego narodu, jak mógłby zakończyć wszystkie normalne stosunki międzynarodowe w trakcie odbudowy narodu? Tylko dzięki żywotnemu handlowi z Europą, a także zaspokojeniu zapotrzebowania energetycznego tych i innych krajów, Rosja miała przepływ gotówki, aby przetrwać całą gehennę. Tak duża część rosyjskiej gospodarki była (i jest) napędzana przez dochody z ropy i gazu; rzeczywistość, z którą Rosja prędzej czy później musiałaby się zmierzyć. W trosce o przetrwanie zawierano umowy zawsze, gdziekolwiek i z kimkolwiek było to konieczne.

Wreszcie, są tacy, którzy deklarują, że Putin jest nieświadomie wykorzystywany jako kontrolowana opozycja. Czy naprawdę myślą, że Putin nie jest świadomy wielu gier rozgrywanych przez rozległą sieć służb wywiadowczych AAA? Był w KGB, robił o wiele więcej, niż MSM kiedykolwiek by przyznał. Jego zaangażowanie na najwyższych szczeblach w grę w wszechobecną już Wielką Grę dało mu wykształcenie, które mógł zapewnić tylko Komitet Bezpieczeństwa Państwowego. W rzeczywistości tylko bezcenne doświadczenie zgromadzone w głównych rosyjskich agencjach bezpieczeństwa (został również mianowany szefem FSB) mogło odpowiednio przygotować go do przyszłych wyzwań. Dlatego, gdy wielu, jak były oficer KGB może zrobić coś dobrego, zastanawiamy się, jak inaczej Putin mógł wykonać herkulesowe zadanie udanej rehabilitacji narodowej od 1999 roku … bez oczyszczenia lub zamordowania!

Morał z tej historii: Tylko bardzo dobrze powiązany były agent KGB i dobrze poinformowany były dyrektor FSB mógł otrzymać niezbędne wsparcie i czujną ochronę, aby trzymać go z dala od niebezpieczeństw przez ostatnie 15 lat, jako główny przywódca Rosji i mąż stanu.

Nota redakcyjna

Ten artykuł jest pierwszym z serii o Rosji Władimira Putina. Część II jest zatytułowana:

PUTIN: Prezydent i władza za nim

Podobnie jak JFK, Putin idzie własną drogą

Nie powinno być żadnych wątpliwości, że Władimir Putin jest Johnem F. Kennedym Nowego Tysiąclecia.

Uzupełnienie

Istnieje bardzo szczególny związek, który istnieje między trzema wielkimi narodami BRICS. Prezydenta Rosji Władimira Putina, prezydenta Chin Xi Jinpinga i premiera Indii Narendry Modiego łączy wyjątkowa więź w postaci wzajemnego szacunku dla głębokiej orientacji religijnej innych. W trakcie swoich kadencji każdy z tych przywódców dość wyraźnie ponownie przyjął dominującą religię (religie) swoich krajów w sposób niewidziany w epoce nowożytnej.

putin valaam
Narendra+Modi+BJP+Leader+Narendra+Modi+Prays+5M341u3FVxul
eca86bd9e3d212a5763617

Jak wcześniej napisano w tym eseju, prezydent Putin poczynił wielkie postępy w przywracaniu stosunków między rosyjskim rządem federalnym a Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. To celowe ponowne zaangażowanie nastąpiło po bardzo osobistej duchowej podróży Putina z powrotem do mistycznych tradycji jego własnej wiary. Podczas pogłębiającego się kryzysu na Ukrainie był znany z wizyty w klasztorze Wałaam, świętym miejscu odosobnienia nad jeziorem Ładoga w pobliżu północno-wschodniej granicy z Rosją.

Podobnie premier Modi był znany z tego, że był bardzo pobożnym ortodoksyjnym hinduistą przez całą swoją karierę polityczną. Wykonał “hinduski rytuał modlitewny Ganga Puja w Dashaswamadeh Ghat nad Świętą Rzeką Ganges dzień po jego miażdżącym zwycięstwie wyborczym 17 maja 2014 r. w Varanasi w Indiach”. Jedną z pierwszych proklamacji Modiego jako premiera było zadeklarowanie zamiaru oczyszczenia najświętszej i najbrudniejszej rzeki Indii w ciągu pięciu lat.

Prezydent Jinping już wyróżnił się jako pierwszy przywódca Komunistycznej Partii Chin, który uznał ważną rolę tradycyjnych religii narodu w odwróceniu jego moralnego upadku. Stwierdził, że “ma nadzieję, że chińskie “tradycyjne kultury” lub religie – konfucjanizm, buddyzm i taoizm – pomogą wypełnić pustkę, która pozwoliła na rozkwit korupcji. Nawet wygnany tybetański przywódca duchowy – Dalajlama – mówił o zmianie morza pod oświeconym przywództwem Jinpinga, szczególnie w odniesieniu do roli buddyzmu w zachowaniu chińskiej kultury.

Oto jak podsumował to niedawno jeden z komentatorów geopolitycznych:

“Trzech potężnych przywódców zdeterminowanych, aby nakreślić nowy porządek świata. Oś anglo-amerykańska może ich demonizować, ale nie może ich powstrzymać. Mogą dołączyć do trzech, a nawet BRICS, ale będzie to na równych warunkach. I ta trójka rzuciła poważne wyzwanie Watykanowi i chrześcijańskim ewangelistom w Europie i Ameryce, o czym szejk Imran wspomniał w kontekście rosyjskim około 4-5 lat temu. Mamy tu trzech światowych przywódców potwierdzających znaczenie tradycyjnej religii, wartości i obyczajów.
~ Wgląd Arun Shrivastavy

Implikacje związane z bardzo publicznym duchowym zachowaniem tych trzech przywódców – wszyscy oni pochodzą ze Wschodu – są tak dalekosiężne, jak wstrząsające ziemią. Szczególnie w przeciwieństwie do niemoralności, bezbożności i /lub ateizmu wykazywanego przez zachodnich przywódców rządowych, Rosja, Chiny i Indie wydają się być na wysoce skoordynowanej misji.

Niewątpliwie wysyłają bezprecedensową wiadomość do całej ludzkości:
świat bez wiary i wiary w Siłę Wyższą jest pozbawiony pokoju i dobrobytu. Wzajemny szacunek dla religii drugiej strony ma zatem ogromne znaczenie. Sprawiedliwe i cywilizowane społeczeństwo pojawi się tylko wtedy, gdy tolerancja religijna (rasowa i kulturowa) stanie się normą. Putin, Jinping i Modi, oferując sobie taki ukryty szacunek, modelują sposób, w jaki ich narody będą zachowywać się wobec siebie nawzajem.

Przy kilku okazjach każdy z tych krajów BRICS publicznie prosił, aby USA przyjęły inną postawę w kontaktach z nimi. Prośba ta została złożona przez przedstawicieli na wszystkich szczeblach, zawsze po obraźliwym i niedopuszczalnym zachowaniu AAA. A jednak nie było zauważalnej zmiany nastawienia, zwłaszcza ze strony USA. Kiedy nie ma szacunku do samego siebie, niezwykle trudno jest szanować innych.

Z ich postępowania, zarówno oficjalnego, jak i osobistego, wynika, że wielu przywódców Osi Anglo-Amerykańskiej[7] działa w bezbożnym wszechświecie. W rzeczywistości wydaje się, że zostali wybrani ze względu na brak duchowości i / lub zaniedbanie praktyk religijnych. Miejmy nadzieję, że nauczą się od swoich braci ze Wschodu zalet utrzymywania zawsze świętego związku z Boskością. W tym tkwi prawdziwa siła stojąca za Sojuszem BRICS. Zaprawdę, przyszłość rasy ludzkiej w dużej mierze zależy od ich spójności, podobnie jak los cywilizacji planetarnej.

Końcowe

[1] Prawdziwa zbrodnia M. Chodorkowskiego F. Williama Engdahla

[2] Naród wybrany: Izrael, “chrześcijański” syjonizm i kryzys na Bliskim Wschodzie przez rewizjonistycznych historyków na rzecz pokoju na świecie

[3] | BBC NEWS Europa | Rosyjski były prezydent Jelcyn umiera

[4] Anonimowy rusofil

[5] Chodorkowski przekazał akcje Jukosu Do Rothschild Bank

[6] Piotr Wielki – Wikipedia, wolna encyklopedia

[7] Oś anglo-amerykańska jest reprezentowana przede wszystkim przez główne anglojęzyczne kraje świata: USA, Wielką Brytanię, Kanadę, Australię, Nową Zelandię i Izrael. Europejskie państwa członkowskie NATO, takie jak Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg i Holandia, są również ściśle powiązane z AAA, podobnie jak wszystkie kraje skandynawskie. Podobnie jak narody Azji i Pacyfiku w Japonii, Korei Południowej, tajwanie i na Filipinach. Arabia Saudyjska, Pakistan, Kuwejt, Jordania, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar również zawdzięczają swoją lojalność AAA, chociaż niektóre z nich mogą się zmieniać. Światowy Rząd Cieni jest tajną, ponadnarodową organizacją, która całkowicie kontroluje Oś Anglo-Amerykańską, a także Unię Europejską, NATO i wiele innych podmiotów instytucjonalnych, które tworzą Globalną Matrycę Kontroli.

Zalecana lektura

Rosja atakowana: podatność na sankcje UE-USA i ingerencje wojskowe

Locus globalnej władzy przesuwa się z Zachodu na Wschód

WOJNA o Ukrainę: Jaka jest prawdziwa historia?

Rosyjska odpowiedź na podwójne wypowiedzenie wojny

Odwołania

Dziesiątki tysięcy maszerują dla Putina w cieniu wojny na Ukrainie

Putin atakuje USA, Zachód za destabilizację świata

Putin oskarża USA o szantaż, osłabianie globalnego porządku

Putin opuszcza rezerwację: wprowadza nowe zasady stosunków międzynarodowych

Władimir Putin jest przywódcą świata moralnego

Ukraina: Obama, NATO błagają o więcej wojny – Putin stara się zaprowadzić pokój

“Cokolwiek zdecydujemy, jest dla nas katastrofą” Francja przyznaje, że Putin wygrywa, Europa “mrugnęła”

Błędem prezydenta Borysa Jelcyna było posłuchanie rady ludzi Zachodu, aby utrzymać władzę

Uwaga specjalna

Dla wielu intuicyjnych dusz, które mogą spojrzeć na zdjęcie i uchwycić ducha fotografowanej osoby, oto wspaniały moment nauczania o prawdziwym Władimirze Putinie.

92

Pierwotnie napisane i opublikowane przez State of the Nation pod następującym linkiem:
Vladimir Putin’s Russia: Perfect Foil To The Anglo-American Axis And Their New World ‘Order’

Opublikowano za: https://stateofthenation2012.com/?p=8159

Od Redakcji KIP:

W uzupełnieniu do powyższego tekstu sprzed 8 lat, ze strony amerykańskiej i kilku poprzedzających ten tekst, załączamy szereg artykułów z naszej strony z całego tego okresu, które to potwierdzają. Adresujemy ten powyższy i poniższe teksty dla różnych domorosłych politykierów zaplatanych w “teorie spiskowe” i własne “miazmaty umysłowe”. Ta uwaga oczywiście nie dotyczy świadomych zaawansowanych dezinformatorów i zwykłych, także płatnych trolli!!!

Czy Prezydent Władimir Putin jest globalistą i marionetką Chabad Lubawiczerów ? Dla domorosłych politykierów zaplątanych w „teorie spiskowe” i własne miazmaty umysłowe !
Tzw. elity obawiają się przebudzenia: tożsamości, świadomości historycznej, narodowej, etnicznej i rodowej dotychczas poróżnionych i skłóconych Narodów Słowiańskich.
Przywódca Chabadu, Mesjasz Menachem Mendel Schneerson o swoich planach zniszczenia Ukrainy i Rosji
Prostowanie żydowskich kłamstw: Putin nie jest marionetką Lubawiczerów (Chabad Lubawicz)
Rozkwit Rosji jest końcem świata żydowskich finansowych elit. „Czego siły ciemności posiąść nie mogą, usiłują zniszczyć”
Obnażanie Matrixa – Zbrodnie Syjonizmu przeciwko Żydom, Słowianom, Semitom..
ROSJA PUTINA: Doskonała przeciwwaga dla osi anglo-amerykańskiej i ich nowego porządku świata
Wojna na Ukrainie jest częścią “Wielkiej Gry Geopolitycznej”
Natarcie Rosji i nowego świata. O co tak naprawdę walczy z „zachodem” Rosja na Ukrainie?
Dlaczego Zachód nienawidzi Putina
Przesłanie Prezydenta – Początek Nowej Ery
Oto najbardziej ocenzurowane przemówienie Putina – KIEDYKOLWIEK!
OPERACJA REWELACJA
Pożegnanie. Putin rozpoczyna masową nacjonalizację
TEKST PRZEMÓWIENIA PREZYDENTA ROSJI WŁADIMIRA PUTINA DO OBYWATELI ROSJI
TO DLATEGO ROSJA ZAATAKOWAŁA UKRAINĘ !!!
Rosja uniemożliwia USA rozpętanie wojny biologicznej
Kto i dlaczego spowodował II wojnę światową oraz planował podział świata na 16 państw po wojnie ?
UKRYTA HISTORIA NIESAMOWITEGO ZŁA CHAZARSKIEJ MAFII The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia
OGROMNY! Rosja stała się “agentem kardynalnej zmiany dla całego świata”
Przeczytaj Koniecznie: Minister spraw zagranicznych Ławrow przemawia do “przywódców Rosji”… Mówi… prawdomówny… genialny (g)
Specjalna operacja Federacji Rosyjskiej wywraca cały świat do góry nogami
Poróżnienie Polaków z Rosjanami, to jest płaszczyzna współdziałania światowego żydostwa, finansowo-politycznych elit anglosaskich oraz watykańsko-jezuickiego ośrodka władzy światopoglądowo-politycznej.
Odwalcie się od Putina… jeśli nie chcecie wywołać z terenu Polski hekatomby III Wojny Światowej !!!

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/uszkujnik-paradoksy-historii-tajna-historia-rosji-europy-i-swiata/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/12/wystapienie-prezydenta-wladimira-putina-na-posiedzeniu-70-sesji-plenarnej-zgromadzenia-ogolnego-organizacji-narodow-zjednoczonych/

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/12/czego-chce-putin/

I tak rozumieć trzeba Jałtę, co zyskała Polska dzięki ZSRR?
Czy można było nie wyzwalać Warszawy w 1945 roku? I wstydliwe tajemnice II wojny światowej.
Władimira Putina wykładnia genezy II wojny światowej i rozbicie propagandowego preludium do wywołania III !!!
Winimy Putina? A kto tak naprawdę zaczął awanturę? I kiedy Polacy wreszcie zmądrzeją ?
Prezydent Władimir Putin w Izraelu…

Comments

 1. adamd says:

  DZIENNIKARZ. Dziennikarstwo jest zawodem ludzi wyspecjalizowanych w tak zwanych
  środkach masowego przekazu, a więc w dziennikach, periodykach, telewizji, radiu
  itp. jak sama nazwa wskazuje, zadaniem środków masowego przekazu jest
  przekazywanie masom informacji. Stąd dziennikarz jest sprawozdawcą i niczym
  innym. Jest specjalistą w zbieraniu, przedstawianiu i podawaniu innym
  informacji. Jak długo pozostaje w tej dziedzinie, jego praca jest pożyteczna i
  nie można mu niczego zarzucić. Ale w ciągu ostatniego wieku dziennikarze
  przywłaszczyli sobie inną funkcję, a mianowicie występują w roli nauczycieli,
  kaznodziei moralności. Nie tylko informują czytelników i słuchaczy o tym, co się
  stało, ale wydaje się im, że mają prawo pouczać ich, co powinni myśleć i czynić.
  A że ich poglądy są rozpowszechniane masowo, dziennikarze zajmują
  uprzywilejowane stanowisko, mają niekiedy istny monopol na pouczanie ludzi, co
  jest dobre, a co niedobre.
  Wiara, że tak ma być, że dziennikarz ma prawo tak się zachowywać, że należy mu
  wierzyć, gdy nas poucza, jest jednym z typowych zabobonów współczesnych. Bo
  jeśli chodzi o pouczanie nas, dziennikarz nie ma żadnego autorytetu. Nie jest,
  jako taki, ani specjalistą w zadnej nauce, ani autorytetem moralnym, ani
  przywódcą politycznym. Jest po prostu dobrym obserwatorem i umie pisać,
  względnie mówić. Co gorzej, sam zawód dziennikarza jest dla niego samego o tyle
  niebezpieczny, że musi pisać o najróżniejszych rzeczach, o których zwykle
  niewiele wie, a w każdym razie nie posiada głębszej wiedzy. Dziennikarz jest
  więc niemal z konieczności dyletantem. Uważać go za autorytet, pozwalać mu
  pouczać innych ludzi, jak to się obecnie stale czyni, jest zabobonem.
  Kiedy szukamy przyczyny szerzenia się tego zabobonu, wypada przyznać ze
  wstydem, że nie ma chyba innej, niż dziecinne wierzenie, że wszystko co
  drukowane jest prawdziwe – a zwłaszcza jeśli jest drukowane pięknymi słowami.
  Patrz: artysta, autorytet, intelektualista

  Tak się składa że należę do grupy zawodowej zwanej artystami.
  Artysta … celna opinia.

 2. makepeace1961 says:

  Putin uratował swoją wielką ojczyznę od chazarskiego bydła, nie wyprzedał majątku ani bogactw naturalnych. Polaków sprzedali takie jak Balcerowicz vel Bucholtz i reszta mośków z 1989r. Niedobitki takie jak kalkstein, morawer kończą niszczyć Polskę. Nie trzeba być wybitnym historykiem aby wiedzieć, że po rozbiorach i I wojnie światowej Polska miała się nie podnieść. Słowianie dla żydostwa to wielki wróg.

 3. czystesale says:

  Propaganda – Edward Bernays

  jako uzupełnienie

  https://wydawnictwowektory.pl/pl/p/file/d164c428745fb3510e1717363da6778d/Propaganda_preview.pdf&usg=AOvVaw1x_ugLb7ZOQk0UhusTDkJS

  maleńkie wprowadzenie do tematu zasad dziennikarstwa i jego podstawowego zadania.

  • Klub Inteligencji Polskiej says:

   Podsyłając ten link jako uzupełnienie sugeruje Pan, że to co jest napisane w tym tekście to jest propaganda według jej “ojca” Edwarda Bernaysa, spokrewnionego z Freudem. W tekście i załączonych linkach jest ogromna ilość faktów i logicznych analitycznych konstrukcji, łączących je w spójny obraz. W związku z tym, czy mógłby Pan podać merytoryczne logiczne argumenty podważające to, co zostało tam napisane, jak również w naszym niedawnym komentarzu w odpowiedzi dla Pana w tym temacie ?
   Dla przypomnienia ten nasz komentarz – odpowiedź dla Pana jest na linku: Klub Inteligencji Polskiej says:
   22/08/2022 at 19:26 (Edit) https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2022/08/putin-atakuje-znikajaca-hegemonie-zachodu-i-nakresla-cele-rosji/

   • czystesale says:

    Błędnie zrozumiane

    “sugeruje Pan, że to co jest napisane w tym tekście to jest propaganda według jej “ojca” Edwarda Bernaysa”, chodzi o co innego, to jest niejako uzupełnienie do tekstu “adamd says:
    27/08/2022 at 20:53 “, wówczas to był ostatni tekst, czytelnik głównego tekstu, też powinien być tego świadom. W zasadzie każdy, kto poważnie chce się zająć tematami politycznymi, powinien zapoznać się z metodami propagandy, gdyż nie są nam dostępne żadne fakty, a jedynie ich cienie w postaci propagandy. Jest taki model poznania Platona, znakomicie pasuje on do tej dziedziny.

    Z mej strony uważam, że moje teksty są propagandą, już choćby z tego względu, że reprezentują pewną pozycję i używam w tym celu figur stylistycznych, które są narzędziem propagandy.

    Odnośnie Pana komentarza w załączonym linku:
    Są pewne relacje, że Putin odebrał wyszkolenie od WEF, Orban też, nie widzę w tym nic złego. Nie gwarantuję że są te ralacje zgodne z prawdą. Zarówno Putin i jego ekipa, jak też Orbana, znakomicie się obracają w obowiązujących zasadach globalnego imperium i realizują pewien model sprawowania władzy. Biorą jednak udział w niektórych globalnych głupstwach, n.p. plandemia covid. Nie oznacza to, że są oni służalczymi wykonawcami poleceń jak n.p. Baerbock, wyznaczona do grania od niedawna dość żałosnej roli MSZ w RFN.

    Oficjalnie są absolwentami WEF:

    https://pppolsku.wordpress.com/2021/10/30/wef-lista-czlonkow-tzw-young-global-leaders/

    Jeśli chodzi o samego Putina, to staram się nie mieć żadnego do niego stosunku, jednakże termin Putin oznacza dla wielu pewną grupę sił i interesów w Rosji, zresztą nie jedyną tam grupę, mającą wpływ na decyzje władz. Personifikacja polityki nie ma żadnego sensu, to bardzo wygodna metoda propagandy.

    Oceniam politykę w Polsce dlatego negatywnie, gdyż postawiła na sojusznika w stanie rozkładu jakim są USA, z kolei czy to się nam podoba, czy nie, Rosja i RFN pozostaną naszymi sąsiadami. Dlatego byłoby lepiej, gdyby Polska nauczyła się inteligentnej polityki, przydatności dla sąsiadów, obecna polityka jest tego przeciwieństwem. Nie twierdzę, że to jest łatwe, ale należy także to uwzględnić:

    https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/17/texnc/#WojEur

    jeśli chce się zrozumieć sytuację Polski, która jest po prostu bardzo trudna, jak też znaczenie I. i II. Wojny, które były tak tragiczne dla Polski a tak wspaniałe dla USA, że można rzec, iż USA jako mocarstwo powstały z piany tych wojen. Naturalnie USA chętnie powtórzyły by ten numer, z Polską znowu w roli głównej.

Wypowiedz się