Przywódca Chabadu, Mesjasz Menachem Mendel Schneerson o swoich planach zniszczenia Ukrainy i Rosji

Opublikowano Sierpień 13, 2022, autor: State of the Nation

Okrucieństwa Zio-nazistów w Noworosji to czystki etniczne / masowe ludobójstwo rdzennej ludności – Rosjan – na ziemi przodków rosyjskich, absolutnie identyczne z okrucieństwami Zio-nazistów w Palestynie, które są czystkami etnicznymi / masowym ludobójstwem rdzennej ludności – Palestyńczyków – na ziemi ich przodków.

Chazarowie aszkenazyjscy (93% światowego “żydostwa”) są fałszywymi “Żydami”. Są to Turcy z rosyjskiej wielkiej matki, zgodnie z ich własnymi badaniami genetycznymi. Nie są nawet Semitami (pół-czarnymi-pół-białymi). Chazarsko-aszkenazyjscy-pseudo-Żydzi nie mają nic wspólnego ani rasowo, ani historycznie z autentycznymi, murzyńskimi Żydami z Tanach / Starego Testamentu Plemienia Seta [Seta] / Plemienia Judy z Ziemi Seta [Set] (Górny Egipt). Ich ojczyzną jest Turkiestan. Ziemia Palestyny i ziemia Rusi (Rosja) nigdy nie należały do nich zgodnie z prawem. Zarówno w Palestynie, jak i w Rosji byli najeźdźcami i właścicielami niewolników.

Nowa Chazaria NIE wydarzy się! Globalny Syjon cyber-właścicieli niewolników nigdy nie nadejdzie!

+++++++++++++++++

PRZYWÓDCA CHABADU, MESJASZ MENACHEM MENDEL SCHNEERSON O SWOICH PLANACH ZNISZCZENIA SŁOWIAN

To przemówienie [list wysłany do gazety] Menachema Mendla Schneersonaprzywódcy Chabadu i Mesjasza (Lubawiczer Rebe), zostało opublikowane w gazecie wołogdzkiej “Slavyanin», N-4 (32), 2001 w Rosji.

Po publikacji sąd nie był w stanie oskarżyć swojego redaktora, V.F. Popova, pod sfingowanymi zarzutami na podstawie artykułu 282, [podżeganie do nienawiści narodowej], ponieważ działał na faktach, a kilku rosyjskich naukowców stanęło w jego obronie, w tym akademik Y. K. Begunov i doktor prawa O.G. Korotayev.

To przemówienie zostało wypowiedziane przez Menachema Mendela Schneersona w 1994 roku. Istnieje wiele dyskusji na temat jego autentyczności, jak kiedyś argumentowano o ważności “Protokołów Mędrców Syjonu”, ale jest niezaprzeczalnym faktem, że prawie wszystkie cele, określone przez Schneersona, zostały już osiągnięte. To przemówienie jest po prostu zastosowaniem Talmudu do Ukrainy i Rosji. Talmud mówi: Żydzi powinni mordować i zniewalać gojów na całym świecie. To przemówienie mówi: Żydzi powinni mordować i zniewalać gojów na Ukrainie i w Rosji. Tak, przemówienie Menachema Mendla Schneersona jest potworne. Normalnemu człowiekowi trudno uwierzyć, że przywódca religijny może być MORDERCĄ, a religia może być IDEOLOGIĄ MORDERSTWA. Dlatego tekst tego eseju zawiera każdy kryminalny fragment z przemówienia obok kryminalnego fragmentu z Talmudu. Twarz syjonistycznego Mesjasza również mówi sama za siebie: jest to twarz TERRORYSTY, pełna nienawiści i zagrożenia.

————————————————–

Rabin Menachem Mendel Schneerson (ur. 5 kwietnia 1902, zm. 12 czerwca 1994, znany jako Lubawicz Rebe lub po prostu Rebe, był siódmym Rebe (chasydzkim przywódcą) Chabadu (zwanego także "ruchem Chabad-Lubawicz"). Był piąty w prostej linii ojcowskiej do trzeciego Chabad Rebbe, Menachem Mendel Schneersohn. Objął przywództwo w Chabadzie w styczniu 1951 roku, rok po śmierci swojego teścia, rabina Josefa Icchoka Schneersohna. Nawet po śmierci jest czczony jako przywódca Chabadu. ---------- Раввин Менахем-Мендл Шнеерсон (5 апреля 1902 - 12 июня 1994, известный как Любавический Ребе или просто Ребе был седьмым Ребе (лидер хасидов) Хабада (так же называемого
Judaizm talmudyczny --------- Талмудический Иудаизм

————————————————

 1. Nasza specjalna taktyka walki ze Słowianami jest wiedzą tajemną, ze względu na jej wyłączność ograniczoną do wybranego ludu bożego. Główną bronią walki będziemy kierować przeciwko Słowianom, z wyjątkiem renegatów, “poślubionych” Żydom przez wspólne interesy. To prawda, że wszystkie te “poślubione nam” zostaną wycofane z naszego społeczeństwa, gdy wykorzystamy je do naszych własnych celów.

Słowianie, a wśród nich Rosjanie – to najbardziej nieugięci ludzie na świecie. Słowianie są nieugięci w wyniku swoich zdolności psychologicznych i intelektualnych, stworzonych przez wiele pokoleń przodków. Niemożliwe jest zmodyfikowanie tych genów. Słowianin, Rosjanin, może zostać zniszczony, ale nigdy nie podbity. Dlatego to ziarno podlega likwidacji, a początkowo gwałtownemu zmniejszeniu ich liczby.

Przywódca Chabad Menachem Mendel Schneerson ---------- Глава Хабада Менахем-Мендл Шнеерсон

Przywódca Chabadu Menachem Mendel Schneerson (siódmy Lubawiczer Rebe). Dniepropietrowsk na Ukrainie jest często nazywany miastem Rebe. To tutaj spędził swoje nastoletnie lata.

Judaizm talmudyczny --------- Талмудический Иудаизм

————————————————

 1. Nasze metody podboju wcale nie będą militarne, ale ideologiczne i ekonomiczne, z wykorzystaniem struktur władzy, uzbrojonych w najnowocześniejsze rodzaje uzbrojenia do fizycznego stłumienia buntu z jeszcze większym okrucieństwem niż miało to miejsce w październiku 1993 r.

Przede wszystkim podzielimy narody słowiańskie (300 milionów, z czego połowa to Rosjanie) na małe kraje o słabych i zerwanych powiązaniach. W tym celu użyjemy naszej starej metody: Dziel i rządź. Spróbujemy nastawić te kraje przeciwko sobie i wciągnąć je w wojny domowe w imię wzajemnego zniszczenia.

schneerson16 powiedział:

Przywódca Chabadu Menachem Mendel Schneerson

————————————————

Ukraińcy myśleliby, że walczą z ekspansjonistyczną Rosją i walczą o niepodległość. Będą myśleć, że w końcu odzyskali wolność, podczas gdy zostają przez nas w pełni pokonani.

To samo pomyślą Rosjanie, jakby bronili swoich interesów narodowych, aby zwrócić swoje ziemie, “nielegalnie” im odebrane i tak dalej.

Judaizm talmudyczny --------- Талмудический Иудаизм

Judaizm talmudyczny

————————————————

Zrobimy to wszystko pod przykrywką różnych suwerenności, walki o ich narodowe ideały. Jednocześnie nie damy żadnej ze stron żadnego samostanowienia, opartego na narodowych wartościach i tradycjach.

W tej wojnie słowiańskie kretyńskie stado będzie się osłabiać i wzmacniać nas, głównych kontrolerów chaosu, udając, że stoimy z boku, nie tylko bez udziału w krwawych wydarzeniach, ale także bez zaangażowania.

Przywódca Chabad Menachem Mendel Schneerson ---------- Глава Хабада Менахем-Мендл Шнеерсон

Przywódca Chabadu Menachem Mendel Schneerson

————————————————

Co więcej, będziemy się w pełni chronić. W świadomości słowiańskich (niewtajemniczonych) ułożymy takie stereotypy myślenia, w których świat antysemita” stałby się najstraszniejszym słowem. Słowo “Żyd” byłoby wymawiane szeptem.

Judaizm talmudyczny --------- Талмудический Иудаизм

————————————————

Przestraszymy bydło kilkoma sprawami sądowymi (takimi jak proces antysemity Ostaszwilego, a następnie jego zniszczenie) i innymi metodami (radio, telewizja – przerażające filmy, takie jak zemsta izraelskich superszpiedzy Mossadu za zabijanie Żydów). Przestraszymy bydło tak źle, że ani jeden włos nie spadnie z głowy Żyda, podczas gdy Słowianie będą rozstrzeliwani w paczkach, zniszczonych przez tysiące – na granicach, gdzie Żydzi nie służą w siłach pokojowych, poprzez akty terrorystyczne oraz przez zbrodnicze i zawodowe zabójstwa [takie jak akty terrorystyczne w szkole w Biesłanie, które pochłonęły setki istnień ludzkich, w moskiewskim metrze i tak dalej].

Przywódca Chabad Menachem Mendel Schneerson ---------- Глава Хабада Менахем-Мендл Шнеерсон

Przywódca Chabadu Menachem Mendel Schneerson

————————————————

 1. Głupi Słowianie nie zdają sobie sprawy, że najgorszymi faszystami są ci, którzy nigdy i nigdzie nie głoszą faszyzmu na głos, ale zamiast tego organizują to wszystko rzekomo według najbardziej demokratycznych standardów. Wręcz przeciwnie, uczynimy samo słowo “faszysta” brzydkim słowem.
Talmudic Judaism --------- Талмудический Иудаизм

————————————————

Wszyscy będą się bać, że przykleimy mu tę etykietkę. Wiemy doskonale, że nacjonalizm wzmacnia naród, czyniąc go silnym. Hasło “internacjonalizmu” jest przestarzałe i nie działa już tak jak wcześniej. Zastąpimy ją “uniwersalnymi wartościami ludzkimi”, czyli tym samym.

Przywódca Chabad Menachem Mendel Schneerson ———- Глава Хабада Менахем-Мендл Шнеерсон

Przywódca Chabadu Menachem Mendel Schneerson

————————————————

Nie pozwolimy na rozwój żadnego nacjonalizmu. I zniszczymy ogniem i mieczem wszystkie te ruchy nacjonalistyczne, które starają się wyprowadzić ludzi spod naszego dyktatu, jak to ma miejsce w Gruzji, Armenii i Serbii. Zamiast tego zapewnimy pełny dobrobyt naszego nacjonalizmu – syjonizmu, a dokładniej: żydowskiego faszyzmu, który w swojej tajemnicy i mocy jest superfaszyzmem.

Nie bez powodu w 1975 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, która zdefiniowała syjonizm jako najbardziej rażącą “formę rasizmu i dyskryminacji rasowej”, ale uchyliło tę rezolucję w 1992 roku, z powodu naszego triumfalnego marszu przez planetę. Uczyniliśmy z ONZ broń dla naszych celów przejęcia władzy nad “wszystkimi królestwami i narodami”.

Przywódca Chabad Menachem Mendel Schneerson ---------- Глава Хабада Менахем-Мендл Шнеерсон

Przywódca Chabadu Menachem Mendel Schneerson

————————————————

 1. Pozbawimy ludność Słowian ich elity narodowej, która decyduje o rozwoju wydarzeń i postępie kraju, a ostatecznie o całym przebiegu historii. Aby to zrobić, obniżymy ich poziom wykształcenia – w ciągu najbliższych 5 lat zamkniemy połowę ich uczelni, a to my będziemy kształcić się w drugiej połowie.

Wpuścimy tam Ormian, Czeczenów, Cyganów i innych. Będziemy pracować nad tym, aby rządy krajów słowiańskich zawierały jak najmniej rdzennej ludności, która zostanie zastąpiona przez naszą żydowską elitę.

Przywódca Chabad Menachem Mendel Schneerson ———- Глава Хабада Менахем-Мендл Шнеерсон

Przywódca Chabadu Menachem Mendel Schneerson

————————————————

W środkach masowego przekazu – radiu, telewizji, prasie, sztuce, literaturze, teatrze, kinie – będziemy stopniowo wypychać kadrę narodową i zastępować ją naszymi pracownikami lub, w skrajnych przypadkach, kosmopolitycznymi.

Judaizm talmudyczny --------- Талмудический Иудаизм

————————————————

Podejmiemy reformę w edukacji i ograniczymy nauczanie przedmiotów wzmacniających i usystematyzujących proces myślowy w lewej i prawej półkuli mózgu:

а) Język i literatura, 6) Fizyka i matematyka.

Przywódca Chabad Menachem Mendel Schneerson ---------- Глава Хабада Менахем-Мендл Шнеерсон

Przywódca Chabadu Menachem Mendel Schneerson

————————————————

Jeśli chodzi o historię, nie ma nic do powiedzenia. Damy naszą własną historię bydłu i pokażemy, żecała ludzka ewolucja zmierzała w kierunku uznania wybranego przez Boga narodu żydowskiego za panów nad całym światem.

Zrzut ekranu 2014-03-28 w 5.50.22 PM

————————————————

Zamiast wartości narodowych damy wam patriotyzm Bałałajki i pijackie łzy. Naszym celem jest zastąpienie słowiańskiej elity naszą własną elitą. Nie pozwolimy na rozwój nauki w krajach słowiańskich. Trzon naukowców (Akademia Nauk) będzie składał się z naszych ludzi.

Przywódca Chabad Menachem Mendel Schneerson ———- Глава Хабада Менахем-Мендл Шнеерсон

Przywódca Chabadu Menachem Mendel Schneerson

————————————————

Nie pozwolimy na żadne zaawansowane technologicznie gałęzie przemysłu, a to doprowadzi do całkowitego upadku branży. Ograniczymy to do produkcji podstawowych przedmiotów dla ograniczonego kontyngentu niewolników, produkujących dla nas surowce.

Wśród obywateli jest wielu inżynierów, wykwalifikowanych pracowników i nauczycieli. Stworzymy im takie warunki przetrwania (brak miejsc pracy, wysoki czynsz, wysokie koszty mediów, transportu itp.), że sami pobiegną do odległych wiosek na północy, dokąd Rosjanie uciekają teraz z krajów byłego Związku Radzieckiego. Pomyśleliby, że może być im łatwiej żyć lepszym życiem. Ale w rzeczywistości będzie to również mistyfikacja.

schneerson7 powiedział:

____________________________________

Skorumpuj młodzież i uczyń z niej zboczeńców – a zdobędziesz naród! To jest nasze motto. Pozbawimy waszą społeczność młodych ludzi, poniżając ją seksem, muzyką rockową, przemocą, alkoholem, paleniem, narkotykami, to znaczy pozbawimy wasze społeczeństwo przyszłości. Uderzymy w rodzinę, niszcząc ją, zmniejszymy wskaźnik urodzeń.

Zrzut ekranu 2014-03-28 w 5.52.50 PM

————————————————

Hitler był chłopcem. Działał bezpośrednio i otwarcie. To była niezwykle ciężka praca – spalić, zastrzelić, pochować miliony i tym podobne. Pozostawił krwawe ślady. Działamy sprytniej: nie pozostawimy żadnych śladów. Zmniejsz wskaźnik urodzeń co najmniej o połowę – a będziesz zabijać 2-3 miliony Rosjan rocznie bez żadnego wysiłku fizycznego. Nie ma potrzeby stosowania pieców, amunicji i grobów. I nie ma już śladów. Nie narodził się – nikt nie jest winny.

Przywódca Chabad Menachem Mendel Schneerson ———- Глава Хабада Менахем-Мендл Шнеерсон

Stworzymy warunki do życia przestępcom lepiej niż pracującemu bydłu. Będziemy wypuszczać przestępców z więzień, aby było więcej morderstw, rabunków, niestabilności. Amnestia będzie miała zastosowanie tylko do złodziei i morderców – krótko mówiąc, wszystkich oprócz tych skazanych za “podżeganie do nienawiści etnicznej”, co w rzeczywistości jest prawem przeciwko antysemityzmowi.

Będziemy siać strach wśród ludzi. Bydło będzie się obawiać o swoje życie, które będzie nic nie warte. Będą obawiać się o miejsce pracy, które w każdej chwili może zostać odebrane. Będą się obawiać o przyszłość swoich … Będziemy rządzić strachem.

Przywódca Chabad Menachem Mendel Schneerson ---------- Глава Хабада Менахем-Мендл Шнеерсон

5. Te wspaniałe cele będą realizowane w kilku etapach. Już 85% szelfu kontynentalnego Oceanu Arktycznego znalazło się w naszych rękach dzięki mylącym umowom. podpisane za Gorbaczowa i Jelcyna i które nie są wyjaśnione ludziom (opinia publiczna nie jest jeszcze tego świadoma).

Już teraz pół miliona Ormian mieszka w południowej Rosji. To jest nasza placówka. Na początku, w celu oszustwa, ogłosimy Republikę Ormiańską na Kubaniu. Następnie, odpędzając Kozaków, przekształcimy go w Chazarię – Izrael. Pomoże nam to, że Kozacy są stale pijani, kochają moc i są gotowi walczyć ze sobą o tę moc.

Przywódca Chabad Menachem Mendel Schneerson ———- Глава Хабада Менахем-Мендл Шнеерсон

Nadal jednak istnieje zorganizowana organizacja – duchowieństwo prawosławne. Wyślemy tam członków naszego żydowskiego duchowieństwa, którzy staną się rosyjskimi kapłanami prawosławnymi. Talmud pozwala im wykonywać rytuały innych religii, zachowując nienaruszony judaizm głęboko w środku.

Resztę przekupimy. I zniszczymy tych, którzy nam nie ulegną. Rosjanie nie mają już mniej lub bardziej zorganizowanych struktur, a bydło nie może ich zjednoczyć i ustanowić, ponieważ rosyjskie bydło już stało się pijakami i uległo degradacji i nie jest w stanie się zbudować.

Przywódca Chabad Menachem Mendel Schneerson ---------- Глава Хабада Менахем-Мендл Шнеерсон

W ubiegłym wieku Stany Zjednoczone kupiły Alaskę od Rosji. W XXI wieku USA kupią całą Syberię, w tym terytorium syberyjskie między rzeką Jenisej na zachodzie a Oceanem Spokojnym na wschodzie i granicą Chin, między Oceanem Arktycznym na północy a Mongolią i Koreą Północną na południu. Ziemie te są dwa razy wyższe niż terytorium Stanów Zjednoczonych. Akr ziemi zostanie zakupiony już za 1000 dolarów, a za całą Syberię USA zapłacą 3 biliony dolarów w ciągu 20 lat. Roczne płatności wyniosą 200 milionów dolarów, z czego połowa zostanie wydana na zakup towarów w Stanach Zjednoczonych .

Syberyjczycy musieliby poddać się obcym wpływom, podczas gdy USA wyglądają ładniej niż azjatyccy sąsiedzi. W końcu Władywostok jest bliżej Los Angeles niż Moskwy …

schneerson13 powiedział:

————————————————

6. Dla wszystkich tych działań najważniejszych dla nas, damy monarchię słowiańskiemu bydłu pod pozorem “demokratycznej transformacji”. Każdy w stadzie dostanie marionetkowego prezydenta. A im więcej brokatu, hałasu, pompy, tym lepiej! Monarchia jest dobra w tym sensie, że kieruje całą energię mas w gwizdek. Monarch odwróci uwagę stada od naszej tajnej aktywnej pracy nad strukturą populacji zgodnie z systemem, niezbędnym dla nas. Prezydent jest ekranem, pozornie wybranym w głosowaniu powszechnym (i będziemy kształtować procedury wyborcze w taki sposób, aby wydawały się tak, że wszystko wydawałoby się uzasadnione) i zamierzamy robić wszystkie nasze niezbędne interesy zza tego ekranu. Prezydent będzie obdarzony nieograniczonymi uprawnieniami. Poprzez zmiany w najwyższych szeregach agencji bezpieczeństwa, ten prezydent wyznaczy naszych ludzi na stanowiska w agencjach bezpieczeństwa. Armia, wszystkie agencje bezpieczeństwa narodowego i wszelkiego rodzaju siły specjalne będą bezpośrednio podporządkowane prezydentowi. A to oznacza, że będą nam podporządkowani. Będziemy mieli w rękach tylko sznurki przywiązane do rąk prezydenta. I pociągniemy za te sznurki w taki sposób, w jaki jest to konieczne do realizacji naszego wspaniałego planu podboju wszystkich plemion i królestw, ich podporządkowania naszemu wyższemu narodowi, wybranemu przez Boga Izraela.

Przywódca Chabad Menachem Mendel Schneerson ---------- Глава Хабада Менахем-Мендл Шнеерсон

7. Ale pieniądze są najważniejsze. Pieniądze robią wszystko. Pieniądze to władza. Pieniądze to siła. Człowiek z pieniędzmi ma broń, najbardziej zaawansowaną broń i armię najemników. Pieniądze są właścicielami mediów, które oszukują miliardy ludzkiego bydła. Pieniądze przekupują ludzi, których potrzebujemy. Pieniądze eliminują tych, którzy nam się nie podporządkowują. Pieniądze bombardują tych, którzy się nam stawiają opór – Irakijczyków, Serbów, a w przyszłości – Rosjan. Kapitał i przejęcie władzy decydują o wszystkim. Ćwiczymy nasze umiejętności w akumulacji kapitału i przejmowaniu władzy przez ponad trzy tysiąclecia i nikt nas w tym nie pokona. Wy [bydło] nie macie pieniędzy. Wy [bydło] nie macie mocy. A wy [bydło] nigdy nie będziecie mieli pieniędzy i władzy. Nie damy ci pieniędzy i władzy!

Przywódca Chabad Menachem Mendel Schneerson ———- Глава Хабада Менахем-Мендл Шнеерсон

Nienawidzimy cię ogromnie! Ta nienawiść daje nam siłę, by uśmiechać się uroczo w Twoją twarz. Nasza nienawiść daje nam siłę, aby zdobyć wasze zaufanie i kontrolować was [bydło] pod pozorem “troski” o was i wasze dzieci, wnuki i wasze prawnuki, które nigdy się nie urodzą.

Ty (stado) jesteś skazany na zagładę. I dopóki nie zrozumiecie tej prostej prawdy, tak długo, jak będziecie się nam opierać, będziecie bici bardziej, niż jest to należne. Jeśli będziecie nam posłuszni, pozostanie was 65 – 70 milionów, w przeciwnym razie – 40-45 mln.

Przywódca Chabad Menachem Mendel Schneerson ———- Глава Хабада Менахем-Мендл Шнеерсон

Najważniejsze dla nas jest teraz utrzymanie się przez co najmniej kolejne 2-3 lata. Potem nie będzie dla nas żadnych problemów w tym kraju (Ukraina i Rosja). Stworzymy takie środki ochronne, że nikt z was nie będzie w stanie się nam przeciwstawić. Wiemy i potajemnie kontrolujemy wszystko, co będzie. I nikt nie może nas powstrzymać!

Przywódca Chabad Menachem Mendel Schneerson ---------- Глава Хабада Менахем-Мендл Шнеерсон

1. Światowe rezerwy surowców przemysłowych są wyczerpane, a na początku następnego tysiąclecia “zachodnie społeczeństwo” nie będzie w stanie utrzymać obecnego poziomu konsumpcji bez uzupełnienia z nowych źródeł – krajów kolonialnych-darczyńców. Dlatego nasze aspiracje są teraz skierowane na Rosję z podwójnym celem: po pierwsze – eliminacją najpotężniejszego i najbardziej niezależnego imperium, które zajmuje jedną szóstą ziemi. Drugim jest nabycie jego bogactwa, które stanowi 60-70% całkowitych światowych rezerw surowców i 75-80% rezerw ropy i gazu ziemnego na otwartym świecie, które koncentrują się na Syberii i szelfie kontynentalnym Oceanu Arktycznego.

Rabin Josef Icchak Schneersohn (1880-1950), jeden z przywódców Chabadu ---------- Раввин Йосеф Ицхак Шнеерсон (1880-1950), один ис лидеров Хабада

2. Planeta jest pod intensywnym globalnym ociepleniem. Pustynia porusza się na północ z prędkością 10 km. rocznie, odwadnianie ziemi wynosi 25 m rocznie. Już dziś starożytne centra świata – Ateny, Rzym i, co najważniejsze, Jerozolima (Izrael) znajdują się w strefie sztucznego nawadniania. Za 20 – 30 lat będziemy musieli pomyśleć o przeniesieniu ogromnych mas cywilizowanych narodów na północ od ich obecnego miejsca zamieszkania. Do tego czasu Kuban, w regionie Rostov i Ukraina będą miały wspaniały klimat subtropikalny, a północ Ukrainy będzie miała klimat Kaukazu.

Frierdige Rebbe, aka Rayatz, aka the 6th Lubavitcher Rebbe ---------- Ребе Фрирдидж, он же Раяц, он же 6-й Любавический Ребе - лидер Хабада

Patrząc wstecz na historię, trzeba przyznać, że ziemie te są starożytnymi ziemiami przodków żydowskiej Chazarii, czyli Izraela, zdobytego przez Ruś Kijowską (starożytne państwo Rosji ze stolicą w Kijowie) w X wieku. Słowianie są tymczasowymi gośćmi na tych ziemiach i podlegają eksmisji. Zwrócimy to terytorium i zbudujemy Wielką Chazarię – państwo żydowskie – na tych żyznych ziemiach w taki sam sposób, jak 50 lat temu stworzyliśmy Izrael, wyciskając Palestyńczyków. Izraelczycy częściowo przeniosą się tutaj, a my wypędzimy słowiańskie bydło daleko na północ, poza Moskwę. Będzie małe Terytorium Północne, rezerwat o zwartej populacji – rezerwat, jak rezerwaty Indian w Ameryce.

Shmuel Bornsztain (1855-1926) również pisane Borenstein lub Bernstein, był drugim rebe chasydzkiej dynastii Sochatchov. Był znany jako Sem Mishmuel pod tytułem swojego dziewięciotomowego dzieła Tory i myśli chasydzkiej. Był czołowym myślicielem chasydzkim w Europie na początku 20 wieku i rebe tysięcy chasydów w polskich miastach Sochaczew (Sochatchov) i Łódź. ---------- Шмуэль Борнстейн (1855-1926) также пишется Боренштейн или Бернштейн, был вторым Ребе из хасидской династии Сохачев. Он был известен как Шем Мишмуэль по названию его девяти томов Торы и хасидской мысли. Он был одним из ведущих хасидов-мыслителей в начале Европе начала 20-го века, и раввином для тысячам хасидов в польских городах Сохачев и Лодзь.

___________________________

____________________________

Źródło: https://irenecaesar.wordpress.com/2014/03/28/chabad-leader-menachem-mendel-schneerson-on-his-plans-for-destorying-ukraine-and-russia/

______________

Powiązane artykuły:

https://piotrbein.wordpress.com/2009/12/28/revisionism-role-reversal-and-restitutions/

___
https://justice4poland.com/2016/05/17/chabad-leader-messiah-menachem-mendel-schneerson-on-his-plans-for-destroying-ukraine-and-russia-reprint/

Opublikowano za: https://stateofthenation.co/?p=128524

Comments

 1. czystesale says:

  Ręka nie zadrży

  „Stworzymy warunki do życia przestępcom lepiej niż pracującemu bydłu.“ w organizacji demokratycznego państwa

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#PPZ

  „Będziemy wypuszczać przestępców z więzień, aby było więcej morderstw, rabunków, niestabilności.“

  Na początku wypuścił żyd Zełenski tych przestępców, aby ich włączyć rzekomo do oddziałów wojskowych, poza tym rozdał broń w tymże celu ludności.

  „Armia, wszystkie agencje bezpieczeństwa narodowego i wszelkiego rodzaju siły specjalne będą bezpośrednio podporządkowane prezydentowi. A to oznacza, że będą nam podporządkowani. Będziemy mieli w rękach tylko sznurki przywiązane do rąk prezydenta. ”, n.p. prezydent Putin:

  https://duckduckgo.com/?q=putin+chabad+lubawitsch&ia=web

  Putin i Zełenski realizują plan wyniszczenia zarówno Ukraińców jak i Rosjan, przygotowując tzw. Lebensraum dla mieszkańców z BW.

  „Pieniądze są właścicielami mediów, które oszukują miliardy ludzkiego bydła.”

  Być może niektóry z czytelników znajdzie sobie miejsce w tej wypowiedzi.

  „Ćwiczymy nasze umiejętności w akumulacji kapitału i przejmowaniu władzy przez ponad trzy tysiąclecia i nikt nas w tym nie pokona.”

  https://pppolsku.wordpress.com/2022/08/07/glob-i-globalizm/#BRVg

  „Nienawidzimy was ogromnie! ”

  Jasny i jednoznaczny stosunek żydów do ludzkości, czy komuś zadrży ręka, gdy będzie mógł znowu wymordować znaczną cześć ludzkości, jak w Hiroszimie ?

  I jaki z tego wniosek ? To jest patogen roznoszący zarazę, który należy zwalczać. Patogen, który nie zalicza się do ludzkości.

 2. makepeace1961 says:

  Podłość nad podłościami, śmierdziele czosnkowe, kokoszkami czy kuropatwami śmierdzące. Naród “wybrany” do czynienia zła na całym świecie

Trackbacks

 1. […] Ideologia talmudyczna jest transmitowana z pokolenia na pokolenie i jako taka stanowi egzystencjalne zagrożenie dla społeczeństw nie-Żydów. W szczególności może być niebezpieczna dla Polaków (w większości chrześcijanie) z powodu zawartych w Talmudzie nakazów zwalczania chrześcijan włącznie z ich mordowaniem. Przywódca radykalnej frakcji judaizmu talmudycznego, zmarły „mesjasz” sekty Chabad Lubawicz, ideologię talmudyczną nazywał „superfaszyzmem”. PRZECZYTAJ […]

Wypowiedz się