RAPORT ENERGETYCZNY LUTY 2022 – ŁĄCZENIE ŚWIATA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO. SZYBKA MANIFESTACJA

W niektórych fragmentach tekstu z oczywistych powodów nie piszę wprost. Dla lepszego zobrazowania niektórych zjawisk posługuję się opisem dualnej rzeczywistości. Niektóre zjawiska opisuję w możliwie najprostszy sposób, by były one zrozumiałe. Ci co mają tekst zrozumieć, pojmą bez trudu. Tekst warto czytać Sercem.

W lutym wchodzimy w kilka bardzo interesujących procesów, które przygotowują ludzi i naszą Planetę do kwantowego podniesienia świadomości.

Pierwszy proces to (1) proces łączenia się świata wewnętrznego i zewnętrznego, co dla ludzi skutkuje naprawdę szybkimi manifestacjami w ich życiu. Dla przypomnienia: w Matrycy 3D wyraźnie widoczne było oddzielnie tego co wewnątrz istoty od jej otoczenia. Powodowało to szereg skutków. Po pierwsze poczucie oddzielenia od reszty. A po drugie odroczony w czasie efekt działań, przez co przyczyny nie były łączone ze skutkami. Sprzyjało to nie braniu odpowiedzialności za osobiste wybory i działania oraz wszechobecnie występujący wzorzec „kat-ofiara”.

W tym momencie tego oddzielenia już nie ma. A to powoduje, że każde działanie (wybór) człowieka jest bezpośrednio (i szybko) powiązane z konsekwencjami tego wyboru. Kluczowe znaczenie dlatego mają ukryte w podświadomości programy. Można powiedzieć, że przestrzeń sprzyja weryfikacji tego, co rządzi z poziomu podświadomego. Czas, w którym ludzie generują w sobie destrukcyjne emocje i funkcjonują bez konsekwencji właśnie się kończy. Właściwie to każda osoba działająca w oparciu o ego-umysł (w używając nomenklatury profilowej – działa poza swoją strategią energetyczną) przestanie w najbliższym czasie mieć możliwość dalszego generowania destrukcji (sama staje się autodestrukcją). Dlatego tak istotna jest uważność na własne myśli i emocje oraz uwalnianie destrukcyjnych programów podświadomości (każdy znajdzie tutaj z pewnością najlepsze metody i techniki dla siebie).

Obecnie osoby, które nadal trzymają się podświadomych programów, wzorców, bez gotowości do ich uwalniania i transformacji wchodzą w przestrzeń kompletnych ofiar. Doświadczają własnej sprawczości z poziomu właśnie tych niskowibracyjnych programów.

Przy braku jakiejkolwiek gotowości do wewnętrznej zmiany, w obliczu coraz mocniejszych czynników weryfikujących, w tej grupie ludzi będą nasilały się lękowe mechanizmy obronne utrzymujące strefę komfortu. Klasycznym mechanizm obronnym jest odcinanie się od rzeczywistości i tworzenie „własnego świata”, co jednak powoli powoduje dezintegrację osobowości. Dezintegracja osobowości przejawia się – najogólniej mówiąc – w rozpadzie zdolności poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych. Towarzyszy temu niezdolność do adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia. Zatem w tym przypadku pojawia się zjawisko błędnego koła: dezintegracja powoduje niezdolność do dostosowania się, co z kolei wywołuje powstawanie kolejnych mechanizmów wyparciowych i obronnych oraz dalszą dezintegrację. To równia pochyła.

Jednoczenie osoby, które wykonały pracę z własną podświadomością weszły/wchodzą w przestrzeń dużej lekkości, zaufania do życia, spokoju i łatwości życia. Ich materializacje dzieją się bezwysiłkowo z poziomu serca. Przypomina to dialog z przestrzenią i łagodne płynięcie „na fali”.

Na globalnym poziomie rozpoczął się również (2) proces oczyszczania kolektywnej przestrzeni astralnej. Będzie on trwał kolejne miesiące. Uwolnienie tych niskich wibracji przygotowuje naszą Planetę (zresztą nie tylko ją we Wszechświecie) to skokowego podniesienia częstotliwości. Oczyszczanie to powiązane jest z dopływającymi wiosną (szczególne nasilenie będzie widoczne w marcu i kwietniu 2022) kolejnymi falami światła przenikającego i oczyszczającego wszystko co niskowibracyjne. Przestrzeń będzie więc odczuwalna jako coraz lżejsza i czysta. Jednak u osób, które nie wybrały ścieżki wzrostu świadomości będzie powodować coraz większą niekompatybilność energetyczną i – w konsekwencji także fizyczną. Choć równocześnie będzie to dla nich szansa na wejście na drogę rozwoju (tzw. ścieżka wzrostu przez czakrę podstawy – pisałam o tym zjawisku w jednym z poprzednich raportów).

Te dopływające fale światła spowodują zarówno w odniesieniu do całej Planety, ale także u pojedynczych ludzi dalszy wzrost świadomości. Ale też znaczenie większe przyspieszenie w życiu. Docelowo (choć jeszcze nie teraz) będzie to materializacja natychmiastowa. Żeby jednak było to możliwe potrzebne jest najpierw oczyszczenie przestrzeni kolektywnej, jak i indywidualnych pól energetycznych u ludzi z niskowibracyjnych wzorców. W ten sposób przestrzeń zabezpiecza się przed tym, by nie dochodziło do natychmiastowych manifestacji destruktywnych myśli i emocji generowanych przez pojedynczych ludzi.

Oczyszczanie przestrzeni astralnej otwiera ludzkości dostęp do kolejnego procesu jakim jest (3) pojawianie się przełomowych technologii, jaki uruchamiany jest już w lutym. Szczególnie w zakresie zdrowia, ochrony środowiska i przemysłu. To proces dwupoziomowy. Z jednej strony odnosi się do wszystkiego tego, co już istnieje i działa w przestrzeni materialnej, jednak do tej pory było ukryte przez ludzkością. Czyli ujawnianie ukrytych technologii. A z drugiej strony nawiązuje do otwartej przestrzeni energoinformacyjnej, z której w najbliższym czasie zaczną spływać do ludzi zupełnie nowe pomysły i rozwiązania. Przed nami czas dużych wynalazków i przełomowych rozwiązań technologicznych.

Chodzi konkretnie o otwarcie pola energoinfomacyjnego powiązanego z archetypem idealizmu i światła. Światło to informacje. To przestrzeń, z którą niektóre osoby mają naturalny kontakt z uwagi na osobistą konfigurację energii urodzeniowych (osoby, które robiły u mnie profil psychologiczno-energetyczny lub Osobisty Profil mocy wiedzą o czym piszę). Przestrzeń ta powoduje dostęp do pomysłów i nowatorskich rozwiązań. Co ciekawe – najczęściej na podobne rozwiązania w podobnym czasie „wpada” więcej niż jedna osoba. Jest to zabezpieczenie, by dane informacje dotarły do ludzkości, a jest to bardziej prawdopodobne gdy więcej niż jedna osoba je odbierze.

Czwartym procesem jest dalsze (4) umocnienie energii kobiecej (a raczej powrót do pierwowzoru i energii kobiecej, która zawsze w przestrzeni była wiodąca wobec energii męskiej). Dotyczy to zarówno przestrzeni energetycznej jak i materialnej. To czas intensyfikowania się współpracy (zamiast rywalizacji), bycia (zamiast działania), mądrości Serca i intuicji (zamiast prymatu rozumu). To także przestrzeń, w której szczególnego znaczenia nabierają dzieci i wartości rodzinne. A coraz więcej kobiet jest gotowych do bycia przewodniczkami tego co męskie.

Zaczyna materializować się archetyp Wielkiej Matki (pisałam o tym w raporcie energetycznym z sierpnia 2019). W tym momencie na plan pierwszy wysuwają się dzieci i troska o nie. I znowu – patrząc z perspektywy dualnej – można zaobserwować dwa równoważące się procesy: z jednej strony pogłębiający się chaos zarówno w szkolnictwie, jak i naciski na „ochronę dzieci cudownym preparatem ratującym życie”. A w tle coraz więcej informacji związanych ze światowym procederem używania dzieci na najwyższych szczeblach władz państwowych i kościelnych, czy hodowli (świadomie użyte tutaj słowo) oraz torturowania dzieci celem produkcji substancji na „A”.

Z drugiej zaś strony pojawia się coraz większa świadomość rodziców i chronienie dzieci na wielu płaszczyznach: edukacyjnej, zdrowotnej, itd. W tym kontekście tworzy się coraz mocniejsze zapotrzebowanie na edukację poza systemem, także domowe nauczanie na wszystkich poziomach edukacji. To nowa przestrzeń dla nauczycieli i pedagogów i wszystkich tych, dla których dzieci są priorytetem. To przestrzeń dla ludzi, którzy są gotowi rozpocząć działania poza systemem, w trosce o dzieci, wzmacniając ich unikatowe i jednostkowe talenty. Tym bardziej, iż wiele dzieci to istoty wysokowibracyjne i już w pełni przebudzone. Ta inwestycja to najcenniejsze działanie, jakie teraz można zrobić dla całej ludzkości. Bowiem od tego, jak zadba się o dzieci teraz – zależy, jaką przyszłość będą one tworzyć za kilkanaście lat dla całej Planety. Ta przestrzeń potrzebuje także osób z dobrymi zdolnościami organizatorskimi i zdolnościami komunikowania się (wymiana informacji, upowszechnianie). Jeśli więc ktoś czuje w sobie, że jest to jego droga, warto podjąć działania. Teraz jest ku temu bardzo dobry czas.

Piątym procesem jest (5) przygotowanie do otwarcia świadomości międzyplanetarnej. Chodzi tutaj o uświadomienie sobie (ale na poziomie kolektywnej masy krytycznej), że ludzkość to jedna z wielu grup istot żyjących we Wszechświecie. Poszerzenie tej świadomości kolektywnej będzie w 2027 roku powiązane z mutacjami w obrębie systemu energetycznego człowieka (o tym procesie też pisałam wielokrotnie w poprzednich raportach). Celem tego procesu jest umożliwienie w niedalekiej przyszłości bezpośrednią łączność i kontakty z istotami pozaziemskimi (choć biorąc pod uwagę genotypy duchowe istot wcielonych tutaj na naszej Planecie, to właściwie dzieje się to cały czas…). Przed nami największe zmiany w zakresie wzrostu świadomości międzyplanetarnej. I tutaj cały rok 2022 będzie kluczowy.

Zjawisko które przed nami jest unikatowe. Bo o ile same przeskoki świadomości kosmicznej już zdarzały się w doczesnej historii ludzkości. Miało to miejsce choćby w przypadku odejścia od geocentrycznej koncepcji Ziemi, potem odkrycia kolejnych planet układu słonecznego, czy wreszcie innych galaktyk. W tym jednak przypadku jest to powiązane z otwarciem się na inne formy życia pozaziemskiego.

Wszystkie te procesy powodują, że w przestrzeni wyczuwalne jest napięcie przed czymś nowym. Jedni odczuwają to jako radość i ekscytację, inni odbierają to jako wzmożoną nerwowość i niepokój. Światło już wygrało. Czas, jaki pozostał niskowibracyjnym istotom na naszej planecie wszedł w fazę końcowego odliczania. I obie strony doskonale o tym wiedzą. Choć tworzone przez te istoty pozory mogą sugerować inaczej. To jednak tylko iluzja. Tym bardziej warto mieć do tego dystans, ponieważ w najbliższych miesiącach w przestrzeni materialnej będzie to manifestowało się jako coraz większa huśtawka działań, niezrozumiałych decyzji, często sprzecznych ze sobą, zarówno w jedną, ja i w drugą stronę. Naprzemienne odpuszczanie i następnie „dokręcanie śruby”, nielogiczne zwroty akcji, itp. Czeka nas ciekawy czas. Jednak warto zająć w tylko okresie pozycję obserwatora rozumiejącego cały proces, bez zasilania go niepotrzebnie energią swoich myśli, emocji i uwagi (przypominam początkową część raportu o coraz szybszej manifestacji i odpowiedzialności osobistej).

Jeśli ktoś oczekuje fajerwerków w związku ze zwycięstwem Światła, może poczuć się zawiedziony. Cudowny „raj” wymaga zbudowania do przez samych ludzi. Przez ludzkością otworzyły się miesiące (jeśli nie lata) odbudowy tego, co zostało zniszczone przez niskowibracyjną stronę rękami nieświadomych i/lub zaślepionych na tej Planecie. Teraz wymaga to realnego zaangażowania we wszystkie sfery życia. Jeśli ktoś czuje w sobie gotowość do takich działań, to właśnie teraz jest ten czas.

Zachęcam też do zapoznania się w wcześniejszym cyklem raportów energetycznych dostępnych na stronie  https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ Nie tylko niosą one informacje, ale przede wszystkim kotwiczą u ludzi nowe energie i pozwalają utrzymać wyższy poziom wibracyjny.

KONTAKT do mnie:

www: https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ (formularz kontaktowy)

e-mail: profil.architektura@gmail.com Anna Architektura

Wybrane komentarze

 1. Odbudowywanie, czy też budowanie od nowa, zajmie nam sporo czasu. W styczniu rozpoczęłam coś, co na swoje potrzeby określam jako „program łączenia rodzin”. Mam w sobie całą siatkę osób, większość z nich siebie jeszcze nie zna. Dopiero kilka osób ze sobą zapoznałam. Coś mamy wspólnie zrobić, ma to związek z jedzeniem, zdrowiem i opieką. Ale co to dokładnie ma być? Jeszcze nie do końca wiem.

  Co do niskowibracyjnych. Łatwo poznać, bo kłamią. Z premedytacją ranią innych.

  Musiałam się wczoraj otworzyć, zrobić bezbronną, ponieważ pewien człowiek znalazł się w kryzysie, a chciałam żeby zobaczył mnie prawdziwą. I zobaczył. Zupełnie nieznajome dziecko z gwiazd. Potrafię wypatrzyć gdziekolwiek. Może dlatego, że nie patrzę oczami tylko sercem?

  Potrzebuję, żeby ktoś mnie chronił w takich momentach otwarcia. Staję się łatwym obiektem ataku. A może powinnam się jeszcze czegoś nauczyć?

  • Przede wszystkim dziękuję za raport Pani Anno.

   renisza : ” Co do niskowibracyjnych. Łatwo poznać, bo kłamią. Z premedytacją ranią innych. ” masz absolutną rację. Dzisiaj rano napisałam o tym komentarz na stronie Disclosure News Italy,
   a to jest link do artykułu. https://www.disclosurenews.it/our-vibes-part-3-from-3d-to-4d-and-5d-lev/
   Ja recytuję the Soul Mantra tak często jak czuję potrzebę i za każdym razem kiedy pojawiają sie negatywne myśli, wyczuwam negatywne wibracje lub doswiadczam podlości ze strony innych. I nie, ta podlość nie pojawia się w ślad za negatywnymi myślami. Ta podłość pojawia się ot tak sobie, bo mam np. mam styczność z negatywnymi istotami i jest ich w momi otoczeniu większość. Ja widzę i czuję ich negatywność i ciemną energię i obserwuję je i ich działania. Te istoty nie rozpoznają jednak tego, że ja wiem. I to jest dobra strona tego wszystkiego. Jeśli rozpoznasz z czym, czy kim masz do czynienia będziesz zawsze krok przed nimi.

   Faktem jest, że muszę pilnować samą siebie i moje myśli, bo manifestują się prawie natychmiast. Ale nawet kiedy wysyłam komuś Światło, to i tak otrzymuję w zamian podłość, zło i kłamstwa. Taki czas energetyczny, trudny bo jesteśmy na rozwidleniu dróg i ja osobiście nie jestem już w stanie żyć i pracować z ludźmi o niskich wibracjach. Sporo osób niekompatybilnych ze mną już zniknęło z mojej przestrzeni, ale i też pojawiły się nowe kontakty, a i część starych odnowiła się. Częśc z tych nowych (starych) kontaktów okazała się kompatybilna ze mną, a część tylko potwierdziła, że nie możemy ze sobą współpracować, ani być w kontakcie. To resztki 3D jeszcze wracają do mnie, ale prawie natychmiast widać, że to nie będzie dobrze działać.

   Ostatnio wyczuwam też mocniejsze napięcie w energiach wokół mnie i w całej przestrzeni.. Nie, nie żyję w strachu, po prostu przestrzeń jest mocno napięta.

   Pokój Miłość Harmonia dla Wszystkich

 2. Może że nie jedziemy wszyscy w wagonach tego samego pociągu z jedną lokomotywą i automatycznym maszynistą w niej.
  Każdy prowadzi Swą własną lokomotywę i jest jej maszynistą. Tory ułożył ktoś sprytny w ciemnym tunelu w kółko. Zadaniem każdego z Nas jest zorientowanie się że jeździ w kółko i że jeżdżenie w kółko jest bez sensu. I poinformowanie o tym innych.
  Ale aby wyjechać z tunelu każdy sam musi lokomotywę zatrzymać, wysiąść, poszukać Swojego Zawiadowcy i osobiście poprosić o przestawienie wajchy zwrotnicy. Nigdy nie odmawia tej prośbie.
  Nie da się tego zrobić za kogoś, ani w pełnym biegu, gonitwie.
  Ku Tobie przychodzi to ku czemu idziesz.
  Nie da się zabrać na pakę do wyjazdu ku światłu kogoś innego. Każdy ma własną lokomotywę.
  A potem robisz cuda.

  • komentarze do “Joanna Chołuj – Mitologia porównawcza słowiańska i wedyjska”
   JAN26 stycznia 2022 o 08:40 Odpowiedz
   CZŁOWIEK- WSZECHWYMIAROWA Pełnia – fraktalna Jedność z CAŁOŚCIĄ WSZECHŚWIATA.
   Dziecko nierozłącznej SYNtezy yin-yan. SYN WSZECHŚWIATA jako Całości widzialnej i niewidzialnej. Żyjące Żyjącego. Jedna wielka hARmonia. WSZYSTKIE ENERGIE WSPÓŁISTNIEJĄ TWORZĄC JEDNO ŻYCIE. ŻADNA Z NICH NIE PŁACI INNEJ PODATKÓW, PROWIZJI ANI JEDNA NAD DRUGĄ NIE PANUJE I NIE WYZYSKUJE. NIE UBEZPIECZA SIĘ OD NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW BO TAKIE NIE ISTNIEJĄ. ŻYCIE JEST. TRWA NIEPRZERWANIE I WIECZNIE. WSZYSTKO INNE TO ILUZJA ŻYCIA. TO MARTWOTA KTÓRA PRZESZŁA DO TRADYCJI.CZYLI ZAPISAŁA SIĘ JAK WRZÓD W PODŚWIADOMOŚCI(HYDE Side).
   Joanna porównała. SUPER.
   Może teraz Joanna albo ktoś inny powie w którym momęcie nastąpił zamęt tej KLAROWNOŚCI?. I poszlo to w kierunku opętania maniakalnego tak mętnego że bez kogoś kto został zRODzony bez tych chorych podświadomych zapisów odnalezienie PRAWDY ŻYCIA BYŁOBY NIEMOŻLIWE. CZEMU ODRZUCACIE ISTNIENIE KOGOŚ TAKIEGO? URODZONEGO DOKŁADNIE KIEDYKOLWIEK zamordowanego przez opętanych i włozonego w TRADYCJE takie czy siakie.
   NIC INNEGO ŻYCIEM NAZWAĆ NIE MOŻNA I TYLKO ONO PRAWDZIWIE ISTNIEJE. ŻYCIE OD ŻYCIA NIE POBIERA PODATKÓW ZA TO ŻE ŻYJE.

   Polubienie

 3. Kto uRODził się w świetle poza tunelem(z Ducha)Jest Iskierką Światła jak TY i znajdzie wyjazd. O to chodzi. Urządzanie tunelu na nowo, przystrajanie światełkami, błyskotkami to kolejne iluzje.

 4. Dziękuję Anno.

  Teraz tylko się zastanawiam czy odczuwam pewną lekkość i swego rodzaju uwalnianie, czy to jednak choroba psychiczna wynikająca z kompensowania ?? 🙂 To już kolejny raport podkreślający tą dwoistość..

  Dziękuję po stokroć. Iza

  pon., 24 sty 2022, 20:17 użytkownik Architektura Osobowości napisał:

  > Architektura Osobowości posted: ” W niektórych fragmentach tekstu z > oczywistych powodów nie piszę wprost. Dla lepszego zobrazowania niektórych > zjawisk posługuję się opisem dualnej rzeczywistości. Niektóre zjawiska > opisuję w możliwie najprostszy sposób, by były one zrozumiałe. Ci co m” >

  • Wzrost poziomu świadomości, a już tym bardziej do poziomu niedualnego, następuje wtedy, gdy człowiek najpierw swoją percepcją obejmie całe spectrum swojej istoty. To naturalny proces, jaki teraz u wielu osób zachodzi. A osobną kwestią jest to, że przestrzeń teraz jest mocno zmienna, co również może przekładać się na odczuwalne huśtawki. Żeby konkretnie powiedzieć trzeba spojrzeć natomiast w indywidualną energetykę. Pozdrawiam – Anna

 5. A gdzie mój komentarz? Chyba gady zjadły na obiad😀😛
  Dziękuję z całego ❤️za raport na luty.
  Jak byłam po tamtej stronie, to sobie materializowałam wszystko. Boskie uczucie 👍

Opublikowano za: https://architekturaosobowosci.wordpress.com/2022/01/24/raport-energetyczny-luty-2022-laczenie-swiata-wewnetrznego-i-zewnetrznego-szybka-manifestacja/

Wypowiedz się