Za zabicie świni trzy lata więzienia lub zabranie gospodarstwa – projektuje Ministerstwo NieSprawiedliwości

Rolnictwo CATA i sad arbitrażowy

Za zgwałcenie kobiety otrzymuje gwałciciel 6 miesięcy więzienia, a za gwałt ze szczególnym okrucieństwem 12 miesięcy. Natomiast za zabicie świniaka przez rolnika projekt Ministerstwa (Nie-) Sprawiedliwości ministra Ziobro przewiduje 1-10 tysięcy kary lub 3 lata więzienia ( zwiększył z dwóch lat poprzedni przepis PO), albo zabranie przez sąd gospodarstwa, czyli warsztatu pracy, utrzymania i zamieszkania.

Tego nie robił nawet okupant niemiecki w czasie wojny, a Prawo i Sprawiedliwość robi to w „podzięce” za duże poparcie wsi, w tym rolników, tej partii w ostatnich wyborach, co przesądziło o zwycięstwie.

Ludzie, w tym na wsi, mają krótką pamięć i dali się po raz kolejny oszukać obietnicami wyborczymi kolejnej partii i namową Hierarchii Kościelnej oraz wielu księży, do popierania kolejnych partyjnych  klonów posolidarnościowych, a nie partii rdzennie polskich.   

Celem tego przedsięwzięcia – jako kolejnego z wielu kroków prawnych, w tym bardziej restrykcyjnych norm sanitarnych, niż w innych krajach UE – jest ograniczenie obrotu własną polską żywnością prosto od producenta, co gwarantuje pewność, że nie jest zatruta przy przerobie w zagranicznych zakładach przetwórczych, głównie we własności kapitału niemieckiego lub pod jego szyldem, albo innymi szyldami obcych państw.

Do Polski jest sprowadzana za zgodą kolejnych władz zatruta i przeterminowana żywność z Zachodu, pasze i zboża genetycznie zmodyfikowane, które są bronią masowego rażenia działającą na ludzi w dłuższym okresie czasu, powodując zwiększoną zachorowalność i bezpłodność. Ziarno na mąkę jest w dużym stopniu mielone w Niemczech lub w  zakładach niemieckich w Polsce, a badania mąki są fałszowane lub utajniane, tak jak wielu innych produktów żywnościowych.

Ostatnio państwa Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polska, zwróciły się z postulatem do Komisji Europejskiej, aby pozwoliła nie sprowadzać zatrutej żywności  do tych krajów.

Tym samym oficjalnie potwierdzono, że ta zatruta żywność jest do tych krajów, w tym Polski sprowadzana i że na to władze Polski wyraziły zgodę !!!

Pytanie kiedy to się stało:
  • czy w czasie negocjacji wejścia do UE ?
  • czy później ?
  • i jaki rząd wyraził  zgodę na ludobójstwo własnego narodu ?
  • Kto imiennie z władz lub negocjatorów polskich wyraził na to zgodę ?

Tylko dlaczego te państwa nie zażądały kategorycznie zerwania wcześniejszych umów o zgodzie na import zatrutej żywności. Dowodzi to jednoznacznie, że skolonizowane kraje i zdradzieckie władze, są jak niewolnicy, którzy odważą się jedynie prosić.

Systematyczne niszczenie polskiego rolnictwa od początku transformacji jest przygotowaniem, w chwili obecnej pod dyktando żywnościowych firm kanadyjskich, do realizacji podpisanej przez Polski Rząd i Komisję Europejską umowy CETA o tzw. „wolnym handlu”.

Konsekwencje tej umowy dla Polski, Polaków, w tym rolników będą katastrofalne.

Ta umowa jest ważniejsza niż Konstytucja, która straci zupełnie swoje znaczenie i groźniejsza w skutkach niż umowa stowarzyszeniowa z UE i Traktat Lizboński. Umowa ta zlikwiduje państwa narodowe, a rządy i wybierane parlamenty nie będą już miały jakiegokolwiek znaczenia. Będą rządzić niepodzielnie wielkie korporacje, a sadzić arbitraże opanowane przez te korporację.

Konsekwencje dla społeczeństwa będą takie, że  sprowadzana żywność będzie bardziej intensywnie truta, rośliny genetycznie zmanipulowane będą intensywnie w Polsce uprawiane, i zachwaszczą polskie pola na dziesiątki lat.

W konsekwencji zachorowalność i śmiertelność oraz bezpłodność będzie systematycznie rosnąć, czyli będzie to systemowe ludobójstwo w makroskali całej populacji.

Drugim najważniejszym co do zagrożenia procesem będzie przejmowanie, w tym wywłaszczanie z ziemi polskich chłopów stawiających największy opór: kolonialnej transformacji i niszczącej dla rolnictwa integracji.

Jak wygląda polska wieś i rolnictwo po 28 lata grabieżczej kolonizacji dowodzi znakomite opracowanie wybitnego znawcy spraw wsi i rolnictwa dr Ludwika Staszyńskiego ( byłego żołnierza AK i członka honorowego Klubu Inteligencji Polskiej) na linkach:

Wielki krok wstecz. Restrukturyzacja polskiego rolnictwa, część I
Wielki krok wstecz. Restrukturyzacja polskiego rolnictwa część II
Wielki krok wstecz. Restrukturyzacja polskiego rolnictwa część III  – ostatni

Polecamy obejrzenie poniższego filmu, nagranego z wielką pasją przez chłopa i działacza społecznego, który nie przebierając w słowach, nazywa te zamierzenia Ministerstwa (Nie-) Sprawiedliwości adekwatnie do skutków jakie spowodują.

Redakcja KIP

https://youtu.be/07LBHLRldds


Od redakcji KIP:

Polecamy dla Dociekliwych i Samodzielnie Myślących przeczytanie  i przeanalizowanie, co najmniej zamieszczone na poniższych linkach teksty o zjawiskach gospodarczych, a w konsekwencji społecznych jakie przyniosła Polsce kolonialna transformacja ustrojowa.  Obraz, który się pojawi z połączenia wielu „puzli” w całość, będzie szokujący, zwłaszcza dla tych, którzy wierzą w kłamstwa  mendiów ( jako instrumentu w „zorkiestrowanej” propagandzie globalistów NWO), polityków, edukacji na wszystkich szczeblach. Zalecamy czytanie i analizowanie w podanej kolejności.

Wnikliwe przestudiowanie i przemyślenie zawartych treści zaoszczędzi czytania co najmniej kilkunastu tysięcy stron, w tym zwłaszcza gazetowej „sieczki”, gdzie ważna prawda ukryta jest w mieszance wielkich kłamstw z mało ważną prawdą, która służy jedynie uwiarygodnieniu wielkich kłamstw.

Więc trzeba czytać i analizować, analizować, analizować… i wydobywać ważną prawdę na powierzchnię oraz … realizować według zasady australijskich Aborygenów: „Musisz stać się tą zmianą, którą chcesz widzieć w świecie.”

Redakcja KIP

Wypowiedz się