Kto i dlaczego spowodował II wojnę światową oraz planował podział świata na 16 państw po wojnie ?

Powszechnie znana historia przyczyn spowodowania i przebiegu II wojny światowej jest jak bajka dla małych dzieci. Historię piszą bowiem zwycięzcy. Ale zapewne wielu dorosłych odrzuci poniższą prawdę historyczną i zachowa się jak małe dzieci, które nie chcą zburzyć swojej „betonowej kapliczki” światopoglądowej.

Skuteczność zafałszowania przyczyn, faktycznych programatorów i sprawców II wojny światowej, zaowocowała wykorzystywaniem tych samych metod propagandowych i politycznych do rozprawiania się z niepokornymi krajami w czasach współczesnych.

Na początek należy postawić kilka pytań i udzielić syntetycznych odpowiedzi, aby rozbić stereotypy stworzonych przez mendia Zachodu legend ( czyli bajek) historycznych:

 • Dlaczego Hitler doszedł do władzy w Niemczech ?

W rezultacie uznania Niemców za jedynego winnego wybuchu wielkiej wojny zw. później I wojną światową i nałożenia na nich gigantycznych kontrybucji wojennych, nastąpiła w Republice Weimarskiej wielka hiperinflacja oraz kryzys gospodarczo-społeczny.  

Sytuacja ta doprowadziła do zniszczenia niemieckiej klasy średniej i pozbawienia 90 % Niemców posiadanego majątku. Mniejszość żydowska  opanowała urzędy.  

Żydzi stanowiąc zaledwie ok. 1 % populacji całych Niemiec zajmowali: ok. 50 %  stanowisk lekarzy i prawników w całych Niemczech, w tym w Berlinie  ponad 90%. Żydzi stali się  właścicielami 80% akcji na giełdzie berlińskiej i 150 banków, podczas gdy w rękach  niemieckich było ich  tylko 11.

Żydzi kontrolowali także główny Bank Reichsbank, byli dyrektorami  w 50% niemieckich teatrów,  w tym w  80 %  w samym Berlinie.  Kontrolowali większość wydawnictw, gazet i kinematografii.

Berlin stał się w tym czasie światową stolica homoseksualizmu, prostytucji, narkomanii, pedofilii i innego rodzaju patologii i demoralizacji. W administracji centralnej  liczebność żydów wzrosła 20 krotnie w stosunku do 1918 r.

To nie Aryjczycy dyskryminowali w tym czasie mniejszość żydowską , to mniejszość żydowska, bez używania przemocy, stosowała skrajnie rasistowską dyskryminację Niemców. To było przyczyną dojścia Adolfa Hitlera do władzy.

Podobną sytuację jak w Republice Weimarskiej mamy obecnie w Polsce.

 • Dlaczego Niemcy poparły Hitlera ?

Ponieważ odsunął od władzy większość żydów, zwłaszcza w administracji rządowej, w sferze finansowo bankowej, wymiarze sprawiedliwości, mediach i innych dziedzinach oddziaływania na opinię publiczną. 

A jednocześnie tworząc własny system pieniądza, w oparciu o nieoprocentowane bony pracownicze, niezależny od wielkiej finansjery,  spowodował szybki rozwój gospodarczy,  co bardziej szczegółowo omawiają poniższe teksty.

 • Dlaczego Hitler ma stworzony wizerunek największego zbrodniarza wszechczasów ?

Hitler i Niemcy, a także Japonia są odpowiedzialni za miliony ofiar wojny, tylko że współodpowiedzialność za jej zaplanowanie ( jeszcze podczas Traktatu Wersalskiego) i doprowadzenie do jej wybuchu ponoszą żydo-anglosasi ( USA i Wielka Brytania). Wyjaśniają to poniższe teksty.

Największą „zbrodnią” jaką popełnił Adolf Hitler, było uniezależnienie systemu pieniądza w Niemczech od globalnych bankierów ( po dojściu do władzy, wcześniej był przez nich finansowany) i spowodowanie gwałtownego rozwoju gospodarczego w ciągu kilku lat.

To było wielkim zagrożeniem i gdyby się upowszechniło w innych krajach odebrałoby władzę nad nimi globalnym banksterom.

Podobnie największą „zbrodnią” Japonii było zastosowanie doktryny kredytu społecznego Duglasa co spowodowało gwałtowny rozwój Japonii w latach 30-tych.

Te „zbrodnie” musiały spowodować wojnę i zniszczenie tych krajów wraz z nowatorskimi prospołecznymi rozwiązaniami finansowymi w zakresie pieniądza.  

 • Dlaczego Stalinowi stworzono wizerunek największego obok Hitlera zbrodniarza wszechczasów odpowiedzialnego z eksterminację kilkudziesięciu milionów Rosjan i innych narodowości ?

To, że żydo-Zachód, w tym głównie żydowska finansjera przygotowała rewolucje żydo-bolszewicka w Rosji, powodując od 1917 r wymordowanie 66 milionów ludzi, głównie Rosjan, (według Aleksandra Sołżenicyna obywatela rosyjskiego pochodzenia żydowskiego), nie ma znaczenia.

Odpowiedzialność za to próbuje się przypisać Stalinowi, który wbrew żydowskim plotkom, żydem nie był, a był Gruzinem, lub Rosjanom. To fałszowanie historii  usilnie realizowała i realizuje  w Rosji organizacja „Memoriał” ( zdelegalizowany niedawno za realizacje tych działań ze środków pochodzących od ośrodków prowadzących dezinformację i przeinaczanie faktów historycznych dotyczących Rosjan i Rosji ).

„Memoriał” w Rosji  podobnie jak w Polsce państwowa Instytucja – IPN, fałszują historie przypisując zbrodnie żydowskie Rosjanom i Polakom.

IPN czyli Instytut NiePamięci Narodowej  za fałszowanie historii, powinien mieć wymieniony cały skład osobowy na Polaków.

Podobnie powinien być wymieniony cały skład osobowy Muzeum Oświęcimskiego, łącznie ze sprzątaczkami i ochroną oraz przywrócony Klasztor Karmelitanek. Odwołanie dyrektora tego Muzeum to o wiele za mało. To jest terytorium Polski, a nie Izraela i powinni tam pracować wyłącznie Polacy, a nie prawie wyłącznie żydzi udający Polaków !!!

Największą „zbrodnią” Stalina było systematyczne wprowadzanie Rosjan i obywateli innych rodzimych narodowości w miejsce żydów do wszelkich szczebli władzy i uniezależnienie systemu bankowego od międzynarodowej finansjery.

 • Dlaczego Sadamowi Husainowi w Iraku stworzono wizerunek tyrana i zbrodniarza, posiadającego broń masowego rażenia i porównywanemu z Hitlerem i Stalinem ?

Sadam Husain bardzo rozwinął gospodarczo Irak, wprowadził równe obywatelskie prawa dla kobiet, świeckie państwo i przede wszystkim miał niezależny Bank Centralny kraju od Rothschildów.

Dla przykładu Husain w Iraku zbudował więcej autostrad niż polskie władze. Inwestycje te prowadził bez kredytów zagranicznych.

Irak za Husaina był obok Libii najbardziej rozwiniętym krajem arabskim,  o najwyższej stopie życiowej.

Do tego odmówił udostępnienia terytorium Iraku dla działalności, jak i finansowania organizacji AL-Kaida,  założonej,  finansowanej i wspieranej przez CIA za aprobatą Prezydenta Reagana   i kolejnych Prezydentów USA.

To były „zbrodnie” nie do wybaczenia. Irak musiał być „rzucony o ścianę” zgodnie z doktryną neokonserwatystów (kryptożydów) w USA, sformułowaną przez żyda Wolfowitza.

To, że później okazało się , że oskarżenie Sadama o posiadanie broni masowego rażenia było kłamstwem, nie miało już żadnego znaczenia.  

Prezydent USA George Busch i Sekretarz Stanu USA oraz inni ważni funkcjonariusze Federalnych władz USA,  nadzorowali wykonanie egzekucji na Saddamie Husajnie, prowadząc i wspierając równocześnie ludobójcze działania wobec Irakijczyków oraz  eksterminację chrześcijan w Iraku.

Działania te są kontynuowane przez założoną, finansowaną i wspieraną przez USA i jej sojuszników organizację tzw. “Państwa Islamskiego”.

 • Dlaczego Muammarowi Kaddafiemu w Libii stworzono wizerunek tyrana i zbrodniarza, porównywanemu z Hitlerem i Stalinem ?

Muammar Kaddafi niezwykle rozwinął gospodarczo Państwo Libijskie,  dzięki eksploatacji posiadanych złóż ropy, ale przede wszystkim dzięki niezależności własnego banku centralnego i systemu finansowego z niezależnym pieniądzem od Finansjery Wall Strett z Nowego Jorku  i Londyńskiego City.

Libia stała się najlepiej rozwiniętym krajem i o najwyższej stopie życiowej w Afryce i wśród krajów Arabskich. Więcej na ten temat na linku https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/03/testament-kadafiego/ .

Imigracja Kadafi ostrzegał

Ale Kaddafi popełnił niewyobrażalną „zbrodnię” – wprowadził dla Libijczyków powszechny dobrobyt -bezpłatną oświatę, lecznictwo i użytkowanie mieszkań,  zrealizował program samodzielnego mieszkania dla każdej rodziny.

Jednocześnie przystąpił  do realizacji  niewyobrażalnej „superzbrodni” w postaci Unii Walutowej dla kontynentu Afrykańskiego  i wspólnej waluty dla Afryki w oparciu o nową walutę – dinara – opartego na złocie.

To  uniezależniło by ludność Afryki od finansowej kolonialnej eksploatacji przez system oparty na dolarze i dominacji rynków finansowych.

 • Dlaczego Prezydentowi Baszar Al-Assadowi w Syrii usilnie tworzy się wizerunek tyrana i zbrodniarza, porównywanemu z Hitlerem i Stalinem ?

Syria była kolejnym krajem na liście do „rzucenia o ścianę”. Podobnie jak Irak i Libia nie chciała oddać na własność i zarządzanie swojego Banku Centralnego oraz podporządkować całego systemu finansowego Finansjerze z Wall Street z Nowego Jorku  i  Londyńskiego City.

Ponadto Syria  posiadała wśród krajów arabskich wysoki poziom rozwoju gospodarczego i życia, jak i też wielowyznaniowe i bezkonfliktowe społeczeństwo, oraz ogólnodostępny system oświatowy.

Syria nie poddawała się Izraelskiemu dyktatowi, terrorowi politycznemu  i militarnemu,  żądając  realizacji Rezolucji Narodów Zjednoczonych nakazującej zwrot terytorium określanego Wzgórzami Golan, zagrabionemu przez Izrael przy Wsparciu USA i Wielkiej Brytanii .

Toteż Prezydentowi Baszar Al-Assadowi  stworzono wizerunek tyrana i zbrodniarza.

 • Dlaczego wreszcie Prezydentowi Władimirowi Putinowi usilnie próbuje się stworzyć wizerunek despoty, tyrana porównywalnego z Hitlerem i Stalinem ?

Z tworzeniem Putinowi wizerunku despoty, a wręcz tyrana porównywalnego z Hitlerem i Stalinem jest ten sam problem co z Husainem, Kaddafim, czy Assadem.

Putin podniósł Rosję z upadku w okresie rządów pijanicy Borysa Jelcyna – kiedy władze sprawowała finansjera z Wall Street i Londyńskiego City za pośrednictwem wszelkiego rodzaju liberałów,  jak i neoliberałów,  oraz struktur tzw NGO -realizując wobec Obywateli Rosyjskich pochodzenia nie żydowskiego, program ludobójstwa instrumentami ekonomicznymi.  

Celem tego programu było zmniejszenie populacji tych narodowości poprzez ograniczenie lub pozbawienie dostępu do żywności.  Efektem tego ludobójczego procederu była śmierć z głodu w ilości co najmniej  15 milionów obywateli Rosji, wskutek nie płacenia przez ponad dwa lata wynagrodzeń, rent i emerytur.

Prezydent Putin systematycznie rozwijał kraj, podnosząc stopę życiową i popełnił niewybaczalną „zbrodnię” odebrał zarządzanie Centralnym  Bankiem Rosji najważniejszej Rodzinie Banksterskiej – Rotschildom.

Tylko, że Rosja to nie Irak czy Libia, którą można „rzucić o ścianę” ale jest supermocarstwem jądrowym i posiada inne rodzaje broni, których nie ma nikt na świecie, co oświadczył Władimir Putin kilka lat temu na Krymie.

Arcymistrz heksagonalnych szachów politycznych Władimir Putin wraz z rozwijającą się Rosją i przy wsparciu krajów BRICS z Chinami na czele, stanowi największą przeszkodę w budowie Nowego żydowskiego Porządku Świata i to jest niewyobrażalną “arcyzbrodnią” !!!

Na podsumowanie należy stwierdzić, że ludobójstwo dokonane w ciągu 5 wieków podbojów kolonialnych w: Ameryce, Afryce, Azji i Australii  przez kraje europejskie: Portugalię, Hiszpanie, Włochy,  Niderlandy (Holandię), Belgię, Francję, Watykan, a w szczególności Wielką Brytanię i USA, wyniosło co najmniej kilkaset milionów istot ludzkich. Dokumentują to m.in. książki Noama Chomsky’ego pt. „ Rok 501. Podbój trwa. Na przełomie wieków.” I Williama Bluma „PAŃSTWO ZŁA. Przewodnik po mrocznym imperium.”

W zestawieniu z ludobójstwem krajów kolonialnych, w szczególności żydo-anglosasów, dokonania Niemiec i ZSRR są nieporównywalne, tym bardziej, że planistami i współsprawcami zarówno I  i II wojny światowej oraz rewolucji bolszewickiej w Rosji były: żydo-Anglia i żydo-USA.

Ale w czasach współczesnych ludobójstwo na wielką skalę jest bez przerwy kontynuowane, tylko ukrytymi metodami:  zatrutą żywnością, w szczególności GMO ( jako bronią biologiczną), chemtrails, farmaceutykami i konwencjonalną medycyną oraz wieloma innymi sposobami. OSKARŻENIE W IMIENIU NARODÓW ŚWIATA O ZBRODNIE LUDOBÓJSTWA SETEK MILIONÓW LUDZI POPEŁNIONE W ZWIĄZKU Z FARMACEUTYCZNYM PROCEDEREM ROBIENIA INTERESÓW NA CHOROBACH złożył  dr med. Matthias Rath, Fundacja Zdrowia dra Ratha i inni do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w dniu 14 czerwca  2003 r. Zbrodnie ludobójstwa nie ulegają przedawnieniu. Więcej na ten temat na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/10/oskarzenie-w-imieniu-narodow-swiata/

W związku z powyższym wstępem polecamy przeanalizowanie poniższych tekstów, które m.in. wskazują na konieczność napisania historii II wojny światowej i okresu do chwili obecnej od nowa.

Redakcja KIP

Dlaczego Niemcy poparły Hitlera ? Komentarz  jacek38

Przypuszczam ze dla wielu Polaków to co mówisz to swego rodzaju nowość.  Twoja wypowiedz sugeruje ze Hitler współpracował z żydami jako krypto żyd.

Otóż należy to wyraźnie skorygować. Bogaci żydzi również ginęli w obozach koncentracyjnych byli pozbawiani majątków. I bynajmniej nie lądowali w Izraelu.

Należy rozróżnić w Historii Narodowego Socjalizmu 2 etapy, jeden do lat 40 tych i drugi od roku 40 tego.

Pierwszy etap był taki jak mówisz. W Niemczech na fali Narodowego Socjalizmu odrodzenia narodowego powstała ideologia rasistowska doskonale współpracująca z rasizmem żydowskim.

Te dwie ideologie świetnie się uzupełniały, ale siebie wzajemnie wykluczały. Hitler nie miał zamiaru wszystkich żydów eksterminować.

W zasadzie chciano rozwiązać problem w sposób humanitarny. Wysłać żydów z Niemiec do Izraela czy na Madagaskar. Powstał bank niemiecko żydowski w Haifie.

Udzielano kredytów, wspomagano emigrantów w narzędzia rolnicze prowadzono obozy instruktażowe dla młodzieży. Tolerowano ośrodki nacjonalistów żydowskich w Niemczech. Eichman wyjeżdżał do Palestyny prowadził rozmowy.

Wrogiem tych rozwiązań była żydo-Anglia i USA. Powody były takie jak podajesz. Niechęć do żydowskiej biedoty podtrzymywana przez warstwę oświeconych Żydów i finansjerę. Powstał problem dla samych Niemiec. Skoro zaczęto na wszelkie sposoby utrudniać  emigrację Żydów z Niemiec (utrudnienia stwarzane przez Anglików kierujących podówczas protektoratem Palestyny).

Mało tego żydzi zadeklarowali oficjalnie wojnę przeciwko Niemcom. Oficjalnie ogłosiła ją prasa angielska w 1933 roku.

Nie była to tylko wojna papierowa, ale konkretna wojna gospodarcza w postaci narzucanych embargo na handel.

Za ta wojną gospodarczą stało dążenie Anglii do zniszczenia Niemiec konkurenta gospodarczego.

Niemcy Hitlera odniosły w ciągu dosłownie kilku lat niebywały na skale światową sukces gospodarczy. Za tym sukcesem stanęło publiczne poparcie partii hitlerowskiej.

Żeby tylko wymienić kilka elementów tej potęgi gospodarczej wystarczy powiedzieć:

 • zlikwidowano bezrobocie,
 • zlikwidowano element kryminalny – po wielu latach Niemiec mógł czuć się bezpiecznie na spacerze;
 • udzielono bezprocentowych kredytów na budowę domków jednorodzinnych,
 • określono 8 godzinny dzień pracy,
 • ustalono obowiązkowe  urlopy pracownicze,
 • opracowano powszechnie dostępny samochód dla świata pracy,
 • Niemcy Narodowego Socjalizmu zbudowały statki pasażerskie dla świata pracy ( m. innymi Gustloff),
 • po raz pierwszy Niemiec – pracownik mógł jechać na wczasy zagraniczne,
 • wskutek współpracy z Palestyną na stołach Niemca pojawić się mogły pomarańcze z Haiffy,
 • wprowadzono powszechną opiekę lekarską dla świata pracy,
 • stworzono szkoły młodzieży Hitler Jugend w której młodzież korzystała z parków i natury na obozach harcerskich podejmując się nauki zawodów praktycznych,
 • dziewczynki uczyły się opieki nad dziećmi, gotowania krawiectwa;
 • chłopcy uczyli się zawodów praktycznych męskich,
 • proszę zrozumieć to stało się w ciągu…3 lat od objęcia władzy przez Hitlera,
 • Niemcy wystąpiły z Banku centralnego i stworzyły własna monetę niezależną od giełdy w Londynie i Nowym Yorku. To ostatnie stało się przyczyna wojny,
 • Churchill podziwiał Hitlera. Anglicy byli przerażeni tym sukcesem, który zagrażał wyzyskowi ich klasy robotniczej,
 • do tego stopnia byli tym przerażeni że…. zakazali wpływania Gustloffa do portów brytyjskich – nie chcieli aby robotnik widział jak można wprowadzić reform pracownicze w kraju bez kliki żydowskiej,
 • Hitler zdecydowanie odsunął żydów od banków, sektora finansowego i od prasy,
 • odpowiedzią na blokadę gospodarczą Anglików i finansjery żydowskiej wobec Niemiec była tzw. Noc Kryształowa jako reakcja na te wrogie posunięcia,
 • Narodowym socjalistom zarzuca się “palenie książek” mój Boże, jakie to były książki niech raczą wspomnieć propagandziści lewaccy – była to literatura propagandy bolszewickiej, która rujnowała Niemcy Republiki Weimarskiej, dziela Marxa; pornografia, która zalewała Niemcy. Bibuła partii bolszewickiej; sztuka tzw. dekadencka, w której celowali Żydzi rujnując tkankę społeczna.
 • zakazano aborcji, prostytucji, marksizm był tępiony, jako ideologia nihilistyczna społecznie,
 • przede wszystkim Narodowi Socjaliści znieśli “walkę klas” rdzeń ideologii Marksa.
 • przeciwnie NSDAP zmusiła pracodawców kapitalistów do przestrzegania praw pracowniczych,
 • skończyło się utrapienie ery współczesnej – rozwarstwienia społecznego,
 • kapitaliści mieli obowiązek współpracować z robotnikami dla wspólnego dobra jakim było DOBRO KRAJU……
 • Niemcy stały się w ciągu kilku lat krajem ludzi autentycznie szczęśliwych – czego nie mogą  Niemcom wybaczyć do obecnych czasów wszelkiej maści propagandowe urzędasy..
 • powstawały ośrodki wypoczynkowe nie dla elity, ale świata pracy.
 • młodzież z ubogich rodzin otrzymała szanse darmowej edukacji na uczelniach ze statusem akademickim.
 • w domach robotniczych pojawiły się pralki…lodówki.
 • Standardu życia w Niemczech mogli pozazdrościć Anglicy i Amerykanie nękani kryzysem i głodem połączonym z brakiem pracy. Tak było do lat 40.
 • Żydów nie aresztowano pozwalano im emigrować, mogli wywozić swoje rzeczy i zachować… swoje konta bankowe nawet na emigracji,
 • niestety wojna na kontynencie, która w rzeczywistości sprowokowali Anglicy stała się główna przeszkodą wobec “rozwiązania kwestii żydowskiej”.
 • Palestyna stała się zamknięta, USA zablokowały możliwość imigracji Żydów z Niemiec.
 • Warunki wojny spowodowały, że większość młodzieży męskiej została powołana do wojska. Nie miał kto pracować w przemyśle.
 • Stworzono wiec Obozy Koncentracyjne celem zatrudnienia ich pensjonariuszy w przemyśle. Taka była idea. Ale realia życia nie są idealne. Pojawiły się nadużycia dowództwa w tych obozach, początkowo surowo karane. W każdym razie sadyści jacy stanowią zawsze pewien procent społeczeństwa znaleźli obszar na którym mogli się wyżywać.
 • To że były to początkowo Obozy Pracy stanowił napis na bramach obozowych “Arbeit macht  Frei”.
 • Okrucieństwa wojny, braki w zaopatrzeniu, ruina systemu transportu, doprowadziły do tego, że obozy stały się obozami śmierci – z powodu braku żywności; leków; środków higieny.
 • Większość ofiar śmiertelnych zbierała zaraza  tyfusu z powodu wszy.
 • Trzeba wspomnieć ze  istniały różne klasy obozów. Obozy pracy tzw. korekcyjne – wychowania przez prace, ale także obozy zagłady, gdzie prace stosowano jako środek wyniszczenia biologicznego. Do takich należał Mauthausen (kamieniołom w Austrii)
 • Liczba ofiar żydów zamordowanych w obozach jest znacznie przesadzona przez propagandę.
 • Istniały zbiorowe mordy; rozstrzeliwania ale…. nie było nigdzie na terenie 3 Rzeszy komór gazowych, w których by truto ludzi. Cyklon B był stosowany do odwszawiania ubrań i rzeczy więźniów. Załogi obozów bały się zarazy tyfusu.

Opublikowano za: jacek38 1 dzień temu (edytowany)

 

Plan podziału świata na 16 państw – a mit drugiej wojny światowej

gomberg mapa - świat po II Wojnie 2Mapa Gomberga z 1941 r.

Interesujący tekst, jaki podział świata planowano po wywołanej II Wojnie Światowej. Jednak nie podzielamy dychotomicznego oglądu świata ( czarne albo białe), że to wszystko obecnie to jest socjalizm, a kapitalizm daje możliwość, że „Kowalski jest kowalem swego losu”. To jest niestety istotne zniekształcenie, ponieważ jest bardzo wiele możliwości w zależności od ludzkiej kreatywności skondensowanej wśród dużych grup narodowych i ponadnarodowych, aby zaistniały możliwości wielu systemów ustrojowych. Tym nie mniej tekst wart zainteresowania, ponieważ pokazuje ukryte planowanie geostrategiczne, które na szczęście nie udaje się zrealizować. Ale obecnie mamy ciąg dalszy realizacji tego planu i od zmiany świadomości ludzi w dużej światowej skali zależy, czy one będą zrealizowane. Analizę tego tekstu należy połączyć z dokładnym przestudiowaniem, co najmniej dwóch następujących publikacji na naszej stronie:

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/prawda-o-wielkiej-zydowskiej-rewolucji-pazdziernikowej-w-rosji/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/uszkujnik-paradoksy-historii-tajna-historia-rosji-europy-i-swiata/

Redakcja KIP

Ten artykuł powstaje jako zemsta za zablokowanie mojego artykułu o holokauście (tutaj jego wznowienie: Holokaust – blokada).

Z tego artykułu dowiesz się, że:

 • W szkole Cię okłamano: To nie Stalin wymyślił, że Polska będzie komunistyczna, a USA.
 • USA planowało, by Polska była częścią ZSRR (jak np. Litwa czy Ukraina).
 • W szkole Cię okłamano: Na konferencjach w Teheranie, Jałcie i Poczdamie nic nie ustalano, a już na pewno nie ustalano, że Polska będzie w obozie wschodnim.
 • W szkole Cię okłamano: To nie Izrael powstał w konsekwencji Holokaustu, a Holokaust wymyślono po to, by powstało państwo Izrael.
 • W szkole Cię okłamano: To nie atak na Pearl Harbor spowodował przystąpienie USA do wojny, a USA planowało udział w wojnie wcześniej. Pearl Harbor to tylko pretekst sprowokowany przez USA.
 • USA zaplanowały światowy komunizm jeszcze przed wojną, dlatego teraz prawie cały świat jest komunistyczny.
 • USA zaplanowały rozbrojenie społeczeństw, by zapobiec buntom, dlatego w większości państw świata posiadanie broni jest nielegalne. Posiadać broń po wojnie mogły tylko USA, BCN/UK i ZSRR. W efekcie wynalezienia broni atomowej, układ ten zmodyfikowano. Po prostu uznano, że Ci co nie posiadają takiej broni w konsekwencji są zdemilitaryzowani.

Nie będę tu knuł różnych teorii spiskowych, bo po co. Dowody są jawne, tylko po prostu przemilczane. Nie dowiesz się o nich w szkole, gazecie czy telewizji. Po prostu tak, jak do polskich kronik, tak i do amerykańskich bibliotek nikt nie zagląda.

Komu zależy na prawdzie, może wybrać się do Biblioteki Kongresu USA i odszukać tam tzw. Mapę Maurycego Gomberga (Żyda z pochodzenia). Komu nie chce się chodzić, może tę mapę obejrzeć online na stronie Library of Congress (www.loc.gov). A link do samej mapy to: https://www.loc.gov/resource/g3200.ct001256/. ( druga mapa powyżej)

Mapa nazywa się: Outline of Post-war new world map (Schemat powojennej mapy nowego świata).

Aleosohozi?

Dlaczego ta mapa jest tak ważna? Otóż mapa powstała około października 1941, a opublikowano ją 25 lutego 1942. Na mapie widnieje data publikacji (25 lutego 1942) oraz pieczątka “COMPLETED OCTOBER 1941″.

No i co to ma do rzeczy?

Otóż to, że:

 1. Powstała PRZED atakiem na Pearl Harbor (7 grudnia 1941)!
 2. Powstała PRZED powstaniem tzw. Endloesung den Judenfrage (Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej) (20 stycznia 1942). Z Wikipedii: “Wykonywanie tego zbrodniczego planu rozpoczęło się w tym obozie na wiosnę 1942 r.”
 3. Powstała kiedy Niemcy i Japończycy wygrywali wojnę. Zaczęli przegrywać dopiero w zimie 1942-1943.

Wojna II 1942 r.Europa 1942

Co z tego wynika?

Pewnie pamiętacie szkolną propagandę, że biedne USA zostały wciągnięte do wojny przez złych Japończyków, którzy zaatakowali bazę biednych Amerykanów, więc Amerykanie musieli przystąpić do wojny przeciwko Japonii, a później Hitler wypowiedział wojnę USA.

Otóż z mapy Gomberga wynika, że USA już w październiku 1941 planowały, że będą brać udział w wojnie. Mało tego wiedziały już, że będą walczyć przeciw Niemcom i Japonii. A do tego wiedziały już, że wygrają.
Na mapie wyraźnie widać, że zaplanowano istnienie tylko 16 powojennych państw. Wśród tych państw nie ma np. Polski, Niemiec czy Francji, ale jest… Izrael!
Na mapie nazywa się on Hebrewland i zajmuje terytorium współczesnego Izraela, Jordanii/Palestyny i skrawków Arabii Saudyjskiej czy Syrii. Jak to się ma w takim razie do retoryki, że państwo Izrael powstaje dlatego, by Holokaust nigdy się nie powtórzył? Holokaust zaczął się na wiosnę 1942 (czyli już po powstaniu mapy) i dotyczył przede wszystkim Słowian (ponad 1/3 ofiar) i Chińczyków (prawie 1/3 ofiar), Żydów w holokauście zginęło stosunkowo niewielu (1-2mln z 73mln, w tym Słowian 30 mln – szczegóły w artykule o Holokauście).

To nie koniec państw żydowskich na mapie. Otóż Mandżuria (dziś Chiny) według mapy miała zostać wcielona do ZSRR, ale część tej Mandżurii miała zostać Birobidżańskim Dystryktem Żydowskim! (Zobacz też: Birobidżan)

Na mapie wyraźnie również widać Stany Zjednoczone Ameryki Południowej (obecnie Unia Narodów Południowoamerykańskich), Stany Zjednoczone Europy (obecnie Unia Europejska), Unię Republik Afrykańskich (obecnie Unia Afrykańska), Sfederowane Republiki Arabskie (obecnie Liga Arabska).

Z ciekawszych smaczków najbardziej zwracają uwagę: Kanada i Ameryka Środkowa w USA, Indonezja w BCN/UK (w tym czasie podlegała pod Holandię), Iran i Mongolia w ZSRR (rewolucja islamska nastąpiła tam dopiero w 1979 r.), Niemcy, Włochy i Japonia to strefy kwarantanny odpowiednio ZSRR, Unii Europejskiej i USA. Niepodległe: Turcja, Grecja czy Irlandia. Europejska część Turcji w ZSRR. Ciekawe są też Kuryle leżące w ZSRR!!! A to z ich powodu Rosja i Japonia są nadal w stanie wojny (Rosja zajęła je dopiero we wrześniu 1945).

Co ciekawe, nie przewidziano rozpadu Hindustanu (na Indie, Pakistan, Bangladesz itd.) czy powstania ASEAN (na mapie rozdzielone między Chiny i BCN/UK).

Na mapie widać wyraźnie, że USA planowały Polskę jako jedną z sowieckich republik z obwodem królewieckim po stronie polskiej, ale zachodnimi ziemiami po stronie niemieckiej.

Nie planowano też rozdziału Niemiec i Austrii. Tak, więc pitolenie o złym Stalinie i dobrym wujku Samie (w tym kontekście) jest wyssaną z palca propagandą.
Wywołanie ataku na Pearl Harbor

Ach te biedne USA, prawda? Tyle okrętów, tyle samolotów i tyle żołnierzy zamordowanych bestialsko przez Japończyków… Hollywood jest bezwzględne… ale po kiego grzyba Japończyki miałyby ten Pearl Harbor atakować? Przecież to jasne jak słońce, że przegrają, prawda? Byli niespełna rozumu, czy jak?

Otóż odpowiedź jest i prosta i skomplikowana na raz… tą odpowiedzią jest geografia… generalnie jest to temat na zupełnie inny wykład/artykuł. W skrócie: Japońce dokonały samobójczego ataku na USA z dokładnie takiej samej przyczyny z jakiej Niemce zaatakowały ZSRR. Embargo i blokada morska.

W wielkim skrócie:

Świat dzieli się na jeden superkontynent (Eurazja i Afryka) i wyspy okalające (większe nazywane są dla prestiżu kontynentami). Dzieciom naszym nawet się wciska, że Europa to oddzielny kontynent, a przecież to półwysep.

Gdyby to był kontynent to Hindustan i Turkoarabia też powinny być kontynentami, bo też są oddzielone od Azji tak samo jak Europa. Ale propaganda to propaganda i albo się pewnie rzeczy widzi, albo jest się lemingiem :).

Kontrolę nad światem ma ten, kto rządzi superkontynentem.

Ten superkontynent dzieli się na tych co mają brzeg i tych, co nie mają brzegu.

Ci co mają brzeg – kontrolują morza. Ci co nie mają brzegu – kontrolują lądy i powietrze (bo latać trzeba nad nimi).

Transport morski jest najtańszy na świecie i to kilkukrotnie albo kilkudziesięciokrotnie od każdego innego – czyli ten kto kontroluje morze, ten ma kasę. Najbogatszym krajem świata zawsze będzie potęga morska i ona zawsze rozdaje karty:

Kolejno odkąd znamy historię:

 1. Sumerowie
 2. Egipt
 3. Grecja
 4. Rzym
 5. Arabia
 6. Francja
 7. Anglia
 8. USA
 9. ~Chiny

Wszystkie pozostałe państwa na brzegu muszą się dostosować do mocarstwa morskiego, bo jak nie, to się nakłada embargo (blokuje wybrzeże) i mają pozamiatane, aż się nie dostosują. Które z nich zostanie potęgą decyduje również geografia np. Klimat, Demografia itd.

Państwa bez brzegu lub odcięte cieśninami rządzą się innymi prawami. One zawsze są biedniejsze, ale mają podstawową zaletę – nie można im narzucić embargo – idealny przykład: Rosja. Możesz nałożyć im embargo na wszystko, ale ich to nie rusza, bo i tak są biedni i i tak sobie poradzą.

Embargo na taki kraj jak Francja spowodowałby jego bankructwo praktycznie natychmiastowe. Rosja, Kazachstan czy Turkmenistan przeżyją nawet jak wstrzymasz z nimi handel całkowicie, bo one po prostu z handlu nie żyją.

Z tego też wynika, że wszystkie centra finansowe świata położone są w zasadzie nad morzem: Londyn, Nowy Jork, Tokio, Pekin, Sydney, Rio de Janeiro itd.

W efekcie – w przypadku wojny między państwami morskimi nie ma znaczenia ilość czołgów. Tylko statki się liczą. Co z tego, że masz milion czołgów, jak żarcie/ropa/złoto nie przypłynie? A jak nimi się dostaniesz do wroga skoro on ma więcej statków? Sterowcem przewieziesz?

W drugiej wojnie światowej, co z tego, że Niemcy miały czołgi i armie jak na morzu królowała Wielka Brytania i mogli jej naskoczyć.

Nie przewiozą czołgów na wyspę, bo zostaną zatopione, stąd cyrki z rakietami.

Kiedy Wielka Brytania zrobiła embargo na Niemcy, te musiały zaatakować ZSRR, by mieć dostęp do surowców. Nie ma bata.

Amerykanie wiedzieli, że jeśli nałożą embargo na Japonię, to ma ona zasadniczo dwa wyjścia:

 1. Poddać się
 2. Zaatakować USA
W obu przypadkach USA wygrywa, więc postanowiło wprowadzić embargo.

Z Wikipedii:

“The United States embargoed scrap metal shipments to Japan and closed the Panama Canal to Japanese shipping.[7]

“The U.S. froze Japanese assets on July 26, 1941, and on August 1 established an embargo on oil and gasoline exports to Japan.[11][12] The oil embargo was an especially strong response because oil was Japan’s most crucial import, and more than 80% of Japan’s oil at the time came from the United States.[13]

W skrócie: ponad 80% ropy w Japonii pochodziło z USA. 26 lipca 1941 USA zamroziło japońskie środki, a 1 sierpnia nałożyło embargo na ropę. Jakiś czas Japonia negocjowała, ale negocjacje nie przyniosły rezultatu, a Amerykanie celowo zostawili Pearl Harbor odsłonięte, by je zaatakować (by mieć pretekst do wojny). Nie trzeba było długo czekać: 7 grudnia 1941 doszło do zaplanowanego przez USA ataku. Amerykanie nawet odebrali informacje od szpiegów, że atak nastąpi, ale nic nie zrobili:

Wikipedia: “Only one message from the Hawaiian Japanese consulate (sent on 6 December), in a low level consular cipher, included mention of an attack at Pearl; it was not decrypted until 8 December.[54]

Atak na Pearl Harbor był już planowany wcześniej:

Wikipedia: “In 1924, General William L. Mitchell produced a 324-page report warning that future wars (including with Japan) would include a new role for aircraft against existing ships and facilities. He even discussed the possibility of an air attack on Pearl Harbor, but his warnings were ignored. Navy Secretary Knox had also appreciated the possibility of an attack at Pearl Harbor in a written analysis shortly after taking office. American commanders had been warned that tests had demonstrated shallow-water aerial torpedo attacks were possible, but no one in charge in Hawaii fully appreciated this.”

No to jak? Biedne Amerykany zostały zaatakowane i MUSIAŁY przystąpić do wojny, czy może Amerykany planowały przystąpić do wojny, ale potrzebna była wersja dla podręczników. No bo jak to tak, wojna bez obrony demokracji?

Globalny Komunizm

Jak jeszcze nie macie dość, to pod mapą można znaleźć bardzo ciekawe dalekosiężne plany dla świata.

Przypis zaczyna się od standardowego pitolenia o miłosierdziu USA czyli: My USA, we współpracy z naszymi sojusznikami…

 1. W punkcie piątym jest napisane, że wszystkie państwa poza USA, BCN/UK i ZSRR zostaną po wojnie zdemilitaryzowane.
 2. W punkcie szóstym jest napisane, że po wojnie nastąpi ~Pax Americana.
 3. W punkcie siódmym jest napisane, że cała zachodnia półkula będzie pod całkowitą kontrolą USA.
 4. W punkcie dwunastym jest napisane, że wszystkie państwa mają się wyrzec kolonii i wysp strategicznych (oczywiście poza USA, BNC/UK i ZSRR)
 5. W punkcie piętnastym jest napisane, że powstanie Światowa Liga Narodów (obecnie ONZ).
 6. W punkcie szesnastym jest napisane, że powstanie Sąd Światowy (obecnie Rada Bezpieczeństwa ONZ oraz Trybunały w Hadze i Kuala Lumpur)
 7. W punkcie osiemnastym jest napisane, że powstaną Zdemilitaryzowane Stany Zjednoczone Europy (obecnie mamy zdemilitaryzowaną Unię Europejską)
 8. W punkcie dziewiętnastym jest napisane, że powstaną Zdemilitaryzowane Stany Zjednoczone Skandynawii (dziś są częścią UE/UZE)
 9. Punkt dwudziesty szósty wymiata i mówi wprost: Teren ziemi świętej antycznych Hebrajczyków znany dziś jako Palestyna i Transjordania (…) ze względów historycznych i BEZWGLĘDNEJ KONIECZNOŚCI ZŁAGODZENIA POWOJENNEGO PROBLEMU UCHODŹCÓW będzie zjednoczony jako zdemilitaryzowana niepodległa republika hebrajska. – Wyraźnie zakładano emigrację Żydów do Palestyny z powodu Holokaustu, który jeszcze się NIE ZACZĄŁ!
 10. W punkcie trzydziestym trzecim jest napisane, że imigracja z Niemiec, Japonii i Włoch na zachód zostanie wstrzymana.
 11. W punkcie trzydziestym czwartym jest napisane, że Nadrenia i Prusy Wschodnie (województwo Warmińsko Mazurskie i obwód królewiecki) zostaną opróżnione z Niemców i permanentnie zdegermanizowane. – Co faktycznie się stało!
 12. W punkcie trzydziestym piątym – dedykowanemu pani Eryce Steinbach – jest napisane, że wszystkie osoby narodowości niemieckiej, włoskiej i japońskiej zostaną permanentnie wypędzone z podbitych terenów, a ich majątki skonfiskowane na poczet reparacji wojennych.
 13. Punkt 39 jest absolutną gwiazdą i błyszczy nam po dziś dzień. To ten punkt zmienił wiek XX w wiek niekończącego się komunizmu światowego. Podpunkty idą tak:
 • Nacjonalizacja wszystkich zasobów naturalnych
 • Nacjonalizacja bankowości, inwestycji, kolei i elektrowni na całym świecie
 • Nacjonalizacja fabryk broni
 • Rządowa kontrola handlu i dostaw
 • Ustanowienie globalnego systemu monetarnego
 • Światowy limit odsetek do 2% rocznie (tu chyba chodzi o inflację, bo wszystkie państwa sztucznie kreują ją do 2,5% rocznie)

Więcej na linku: http://wspanialarzeczpospolita.pl/2016/04/11/mit-drugiej-wojny-swiatowej/

II wojna światowa – odwrotna strona medalu
Prawdziwy powód ataku Japończyków na Pearl Harbour
Gigantyczny łańcuch zbrodni amerykańskich

 

Wstęp

W wielu wydaniach MICHAELA publikowaliśmy artykuły objaśniające, w jaki sposób Międzynarodowi Bankierzy podżegają do wojen, finansując obie strony tej samej wojny. W rzeczywistości to oni osiągają z tych wojen korzyści w postaci oprocentowania długu narodowego wszystkich państw wmieszanych w wojnę. Wojny nie wybuchają same. Są zaplanowane wiele lat wcześniej przez tych, którzy mają nadzieję na zysk.

W czasopiśmie „The Journal of Historical Review”, w artykule „Pearl Harbour Attack No Surprise” („Atak na Pearl Harbour nie był żadną niespodzianką”) autorstwa Rogera A. Stolley’a, (vol. 12, nr 1, wiosna 1992 r., s. 119-121) natrafiłem na szereg informacji na temat ataku na Pearl Harbour. Autor cytuje wypowiedzi LTC[1] Cliforda M. Andrew, byłego oficera wywiadu wojska amerykańskiego (US Army), tymczasowego zastępcy szefa wywiadu wojskowego sztabu generalnego armii USA.

Relacjonuje on, jak kapitalne znaczenie miało niedopuszczenie informacji do lokalnych dowódców, aby „niespodziewany” atak miał charakter możliwie najbardziej spektakularny. Oto jak Roger Stolley cytuje LTC Andrew:

Za to, co stało się w Pearl Harbour odpowiedzialnych jest pięciu mężczyzn. Ja jestem jednym z nich… Wiedzieliśmy dużo wcześniej, że Japończycy nas zaatakują. Wiedzieliśmy to przynajmniej dziewięć miesięcy przed atakiem na Pearl Harbour. Zostałem wyznaczony, żeby się do tego przygotować.

Działałem na bezpośredni rozkaz prezydenta Stanów Zjednoczonych i dostałem rozkaz nie przekazywania ważnych informacji dotyczących miejsca stacjonowania japońskiej floty naszym dowódcom polowym.

Złamaliśmy japoński kod… Monitorowaliśmy całą ich łączność na wiele miesięcy przed atakiem. To kłamstwo, że nie mieliśmy bezpośredniej łączności z Waszyngtonem”.

W konkluzji Stolley powiedział: „Myślę z żalem o ludziach w Stanach Zjednoczonych, tych obecnych i tych w przeszłości, że byli tak wprowadzani w błąd, że byli tak okłamywani i że tak wierzyli w te kłamstwa”.

Wojna 5

Nikt nie zaprzeczy, że czasami bardzo trudno odróżnić prawdę od fikcji, że mamy kontrolowane media, jak również kontrolowany jest system edukacyjny, w którym prawda jest wielokrotnie poważnie zniekształcana. Ale pytanie jest wciąż aktualne: Co skłoniło Japończyków do ataku na Pearl Harbour?

Interesujący artykuł Stephena M. Goodsona zatytułowany „II wojna światowa – odwrotna strona medalu. Prawdziwy powód ataku Japończyków na Pearl Harbour” rzuca światło na rzeczywisty powód wybuchu II wojny światowej. Artykuł został opublikowany w wydaniu Barnes Review z listopada/grudnia 2008 r., P.O.Box 15877, Washington, D.C. 20003 (www.barnesreview.org).

Poniższy tekst jest przewodnim wątkiem artykułu Goodsona. Nasi Czytelnicy, a zwłaszcza Kredytowcy Społeczni, którzy pracują nad reformą monetarną, po przeczytaniu tego artykułu będą mogli przyznać, że Międzynarodowi Bankierzy są odpowiedzialni za wiele zła istniejącego w obecnych czasach.

Melvin Sickler

 

Geneza konfliktu

Stephen M. Goodson

Pogląd kół rządzących, że Stany Zjednoczone zostały wplątane w II wojnę światową wskutek niespodziewanego ataku na Pearl Harbour 7 grudnia 1941 r. jest odrzucany przez poważnych historyków. Nowe informacje wskazują, że źródło konfliktu sięga daleko głębiej.

W latach 1930-tych nastąpił gwałtowny rozwój przemysłu w Japonii, podczas gdy reszta świata, z wyjątkiem Niemiec, pozostała w tyle.

W 1941 r. Japonia stała się ekonomiczną siłą przewodnią w Azji Wschodniej, z rosnącym eksportem wypierającym produkty Ameryki i Anglii.

Japonia ma bardzo niewielkie zasoby naturalne. Jaki był więc sekret tego sukcesu?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wrócić do roku 1929, kiedy to jeden z największych reformatorów monetarnych XX wieku, major Clifford Hugh Douglas, pojechał do Japonii z serią wykładów.

Tajemnica sukcesu Japonii

Ekonomiczna teoria Douglasa zalecała przeniesienie procesu kreowania pieniędzy z banków prywatnych, które tworzą pieniądze z niczego, jako dług obciążony procentem, w ręce rządu. Pieniądze tworzone przez rząd nazwał on Kredytem Społecznym. Douglas proponował także wypłacanie każdemu mieszkańcowi podstawowego dochodu – dywidendy narodowej, która wzmacniając siłę nabywczą konsumentów, pomogłaby zakupić dobra pochodzące z całej bieżącej produkcji, w sposób eliminujący inflację.

Finansowe propozycje Douglasa utworzenia uczciwego systemu monetarnego, opartego na rządowej emisji nieoprocentowanego narodowego pieniądza i kredytu zostały entuzjastycznie przyjęte przez japońskich przemysłowców i rząd. Wszystkie książki i broszury Douglasa zostały przełożone na język japoński. W Japonii sprzedano więcej ich egzemplarzy niż we wszystkich krajach świata razem wziętych.

Od założenia Banku Japonii (Nippon Ginko) w 1882 r., największym jego akcjonariuszem był Japoński Dwór Cesarski. Jego przekształcenie w bank państwowy, co zostało zarządzone wyłącznie dla realizacji narodowego interesu, dokonało się w 1932 r.

Ustawa o Reichsbanku w Niemczech z 1939 r.

Reforma banku centralnego została zakończona w lutym 1942 r., kiedy prawa Banku Japonii zostały przerobione według ustawy z 1939 r. o Reichsbanku w Niemczech.

Stwierdzono, że bank był specjalną korporacją o charakterze narodowym. Bank „bierze na siebie zadanie kontroli waluty i finansów oraz będzie popierać i promować system kredytowy w zgodzie z polityką państwa, aby zapewnić całkowite wykorzystanie potencjału narodowego”. A następnie „kierować realizacją narodowych celów, co jest jego wyłączną przewodnią zasadą” (artykuł 2).

Jeśli chodzi o obowiązki banku, prawo zniosło starą zasadę dotyczącą pierwszeństwa finansowania handlu, upoważniając bank do nadzorowania udogodnień dla finansowania przemysłu. Prawo upoważniało również bank do nieograniczonych pożyczek dla rządu bez poręczenia, a także do subskrypcji i absorbcji rządowych obligacji. Co do emisji banknotów, zatwierdzono prawnie system limitu maksymalnych emisji. W ten sposób bank mógł wprowadzić nieograniczone emisje pieniędzy, odpowiednie dla zaspokojenia potrzeb przemysłu zbrojeniowego i rządu.

Z drugiej strony, nadzór rządu nad bankiem został wyraźnie wzmocniony. Rząd mógł nominować, kontrolować i dawać instrukcje prezesowi i dyrektorom.

Była także klauzula dająca rządowi więcej uprawnień do wydawania bankowi tzw. „zleceń funkcjonalnych”, skierowanych na wykonywanie różnych zadań niezbędnych do realizacji celów banku.

Co więcej, prawo zagwarantowało szeroki zakres spraw bankowych do zatwierdzenia przez rząd, włączając takie kwestie jak zmiana stóp bankowych, emisja pieniędzy i konta bankowe.

Postępy w ekonomii japońskiej

Kiedy jarzmo lichwy zostało zdjęte, Japonia zaczęła się rozwijać ekonomicznie.

W latach 1931-41, produkcja fabryczna i przemysłowa wzrosły kolejno o 140% i 136%, podczas gdy dochód narodowy i Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrosły kolejno o 241% i 259%.

Ten nieprawdopodobny przyrost znacznie prześcignął rozwój ekonomiczny reszty świata przemysłowego.

Na rynku pracy bezrobocie zmalało z 5,3% w 1930 r. do 3% w 1938 r. Przemysłowe spory zmalały wraz z liczbą przestojów z 998 w 1931 r. do 159 w 1941 r.

Bank Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych

W odróżnieniu od Japonii, Ameryka miała prywatny, w większości mający właścicieli zagranicznych, bank centralny zwany Bankiem Rezerwy Federalnej.

Od jego założenia, 23 grudnia 1913 r. w nader podejrzanych okolicznościach, bank ten ciągle naruszał konstytucję Stanów Zjednoczonych i niszczył wolność i dobrobyt mieszkańców Ameryki.

Ówczesne oskarżenie Rezerwy Federalnej USA możemy znaleźć w cytacie ze wstępnego paragrafu przemówienia wygłoszonego przez Louisa T. McFaddena, przewodniczącego Komisji Bankowości i Waluty Izby Reprezentantów (1920-1931). Przemówienie to zostało wygłoszone w Kongresie USA 10 czerwca 1932 r. i przyjęte hucznymi oklaskami obecnych na sali kongresmenów.

Przemówienie Louisa T. McFaddena
Louis McFadden: „Panie Przewodniczący, mamy w kraju jedną z najbardziej skorumpowanych instytucji na świecie. Mówię o Radzie Rezerwy Federalnej i bankach Rezerwy Federalnej. Rada Rezerwy Federalnej, ministerstwo rządowe, oszukała rząd Stanów Zjednoczonych i ich mieszkańców na sumę wystarczającą, aby spłacić narodowy dług. Grabież i nikczemność Rady Rezerwy Federalnej i banków Rezerwy Federalnej wspólnie działających, kosztowały ten kraj sumy pieniędzy mogące kilkakrotnie spłacić dług narodowy. Ta szkodliwa instytucja zubożyła i zrujnowała mieszkańców Stanów Zjednoczonych, sama zbankrutowała i praktycznie zbankrutowała nasz rząd. Zrobiła to poprzez defekty prawa, na podstawie którego funkcjonuje, przez błędne zastosowanie tego prawa przez Radę Rezerwy Federalnej i poprzez skorumpowane praktyki bogatych sępów, którzy kontrolują tę instytucję.”

Niektórzy myślą, że banki Rezerwy Federalnej są instytucjami rządowymi Stanów Zjednoczonych, a one są prywatnymi monopolami kredytu, żerującymi na mieszkańcach USA dla własnych korzyści i swoich zagranicznych klientów: zagranicznych i krajowych spekulantów i złodziei oraz bogatych i grabieżczych lichwiarzy.

„Gigantyczny łańcuch zbrodni”

Następnie Louis McFadden ukazał, w jaki sposób Bank Rezerwy Federalnej kupuje głosy w poszczególnych stanach, aby kontrolować prawodawstwo stanowe oraz, w jaki sposób korzystają oni z olbrzymich zasobów finansowych, aby utrzymać „międzynarodową propagandę”, kryjącą ich przestępstwa, przygotowując jednocześnie grunt pod przyszłe okazje do ich „gigantycznego łańcucha zbrodni”.

Według niego, tych 12 prywatnych monopoli kredytowych było „oszukańczo i nielojalnie” podrzuconych niczego nie podejrzewającemu społeczeństwu przez zagranicznych bankierów, którzy w 1904 r. dali Japonii olbrzymie sumy pieniędzy na prowadzenie wojny z Rosją.

Ci sami bankierzy sfinansowali w 1917 r. polityczny program Trockiego w Ameryce, płacąc także za jego podróż do Rosji.

Międzynarodowi bankierzy, z pomocą ich banków w Szwecji, „podżegali i podjudzali do rosyjskiej rewolucji”, której rezultatem był „upadek imperium rosyjskiego”.

Jak widzimy, Bank Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych był bezpośrednio zaangażowany w ukartowanie i sfinansowanie upadku imperium rosyjskiego. Kneblując media i stanowiąc większość na najwyższych szczeblach władzy państwowej w 1941 r., bank miał idealne warunki do prowokacji i manipulacji wojną z Japonią.

Powstrzymać rząd od emisji nieoprocentowanego pieniądza

Bank Japonii i niemiecki Reichsbank, przyjmując system rządowej emisji pieniędzy z zerowym procentem – a system ten byłby niechybnie zaadoptowany przez inne kraje, zwłaszcza te w proponowanej Wielkiej Wschodnioazjatyckiej Strefie Wspólnego Dobrobytu – stanowiły tak wielkie niebezpieczeństwo dla prywatnych inwestorów banku Rezerwy Federalnej USA, że zadecydowano, iż jedynym sposobem przeciwstawienia się temu będzie wojna światowa.

W lipcu 1939 r. Stany Zjednoczone jednostronnie zniosły porozumienie handlowe z 1911 r., powodując restrykcje w japońskim imporcie podstawowych surowców. Te poczynania były jawne z powodu wojny w Chinach.

Następnie, w czerwcu 1940 r. zostało nałożone embargo na paliwo do samolotów oraz zakaz eksportu żelaza i stali w listopadzie 1940 r.

W lipcu 1941 r. wszystkie japońskie aktywa w Anglii, Holandii i Ameryce zostały zamrożone wskutek pokojowej okupacji Indochin przez Japonię (za zgodą francuskiego rządu Vichy). Celem okupacji było zablokowanie południowych szlaków zaopatrzenia Chin. W tym samym czasie nałożono embargo na ropę naftową, bez której byt Japonii był zagrożony.

Stany Zjednoczone udaremniają plany Japonii

Generał Hideki Tojo, premier Japonii (październik 1941 – lipiec 1944), wyjaśnia w swoim dzienniku jak Stany Zjednoczone ustawicznie udaremniały wysiłki Japonii w utrzymaniu pokoju.

Pokojowe handlowe relacje Japonii były stale podkopywane przez rząd Stanów Zjednoczonych i stanowiły poważne zagrożenie dla przyszłego jej istnienia. Ekonomiczne blokady Japonii były stryczkiem na jej szyi. Presję ekonomiczną wywierały nie tylko Stany Zjednoczone, Anglia, Chiny i Holandia.

Także siły marynarki wojennej w regionie Filipin, Singapuru i Malajów były przerzucane i wzmacniane. Amerykański admirał twierdził, że flota japońska może być zatopiona w ciągu kilku tygodni, podczas gdy premier Churchill deklarował, że Anglia dołączy do Ameryki w ciągu 24 godzin.

Japonia starała się wydostać z zastawionej na nią zasadzki drogą negocjacji dyplomatycznych i mimo, że czyniła wiele koncesji w nadziei znalezienia rozwiązania na drodze obustronnego kompromisu, jej starania nie przynosiły żadnych rezultatów wskutek nieprzejednanego stanowiska Stanów Zjednoczonych.

W końcu Stany Zjednoczone postawiły żądania, których Japonia nie mogła zaakceptować: kompletnego wycofania wojsk z Chin, nieuznawania rządu Nanking i wycofania się z Paktu Trójstronnego.

Japonia straciła nadzieję na rozwiązanie problemu drogą negocjacji dyplomatycznych. Było oczywiste, że ewolucja wydarzeń prowadzi do katastrofy. W obronie narodu i w celu likwidacji przeszkód, jakie stanęły na jej drodze, Japonia odwołała się do walki zbrojnej.

Wojna została wypowiedziana

O rozpoczęciu działań wojennych zadecydowano na Konferencji Imperialnej 1 grudnia 1941 r. Ale nawet przygotowując się do wojny, plany operacyjne były tak prowadzone, że pozwalały na ewentualne kontynuowanie negocjacji dyplomatycznych i Japonia była przygotowana do odwołania działań w ostatnim momencie, na jaki pozwala technologia komunikacyjna.

Innym bodźcem dla pozbawionych skrupułów liderów amerykańskich do podżegania do wojny z Japonią był Pakt Trójstronny z 21 września 1940 r.

Było to defensywne militarne przymierze, zobowiązujące związanych nim kontrahentów do udzielenia pomocy zaatakowanej stronie. W tym przypadku Niemcy powinny wypowiedzieć wojnę Stanom Zjednoczonym.

Po wielu dyplomatycznych zabiegach, włączając propozycje konferencji na szczycie z 8 sierpnia 1941 r., która się nie powiodła, Japonia była zmuszona zaatakować Amerykę, aby zapewnić pomyślność i zabezpieczyć suwerenność swojego kraju.

W wyniku tej rzezi 2,3 miliona Amerykanów i Japończyków straciło życie. Dziesiątki tysięcy sprzymierzonych żołnierzy – jeńców wojennych – było poddanych w obozach zniewagom i cierpieniom.

Szczytem hipokryzji był sąd nad najwyższym dowództwem japońskim pod zarzutem dokonania „zbrodni wojennych”. Te trybunały oparte były na prawie ex post facto i obaliły 2000-letnie prawodawstwo zachodnie.

Zasada „tu quoque” („ty też” – obłudne oskarżenie) była cynicznie zignorowana, pomimo brutalnego ataku nuklearnego na Hiroszimę i Nagasaki, gdzie zginęło 239 000 mieszkańców.

Restrukturyzacja japońskiego systemu bankowego

Jedno z pierwszych działań amerykańskich sił okupacyjnych we wrześniu 1945 r. dotyczyło restrukturyzacji japońskiego systemu bankowego, naginając go do norm Międzynarodowych Bankierów, tj. lichwy. Zniesiono nieograniczone finansowanie rządu przez Bank Japonii, a wielkie przemysłowe kartele, zaibatsu[2], zostały zdemontowane. Finansami kierował Joseph Dodge, bankier z Detroit, finansowy doradca najwyższego sprzymierzonego dowódcy, generała Douglasa MacArthura.

Podczas 50. i 60. rocznicy, upamiętniających koniec II wojny światowej, japońscy dygnitarze wraz z premierem Junichiro Koizumi, prosili o przebaczanie. A przecież nie mieli za co przepraszać.
To my [Amerykanie] powinniśmy przeprosić Japończyków za sprowokowanie ich do bezsensownej i niepotrzebnej wojny, w której – według alianckiej propagandy – walczono o bezpieczeństwo świata i demokrację.
W rzeczywistości II wojna światowa była walką o świat bezpieczny dla lichwy, dla zagwarantowania trwałego zniewolenia ludzkości poprzez dług i oprocentowane pieniądze.

Stephen M. Goodson

[1]              LTC – lieutenant colonel – w armii amerykańskiej stopień podpułkownika (przyp. red.).

[2]           zaibatsu – japoński termin oznaczający „rodzinny kartel finansowy”, syndykat, konglomerat. Zaibatsu często są określane jako plutokracja (przyp. red.).

Od Redakcji KIP na podsumowanie trzy komentarze z youtube: 

monika zalewska Zalewska

Żyd który był dyrektorem obozów przesiedleńczych po wojnie w Niemczech – dla żydów mówił że zginęło ich 826 tys. ! on był w tej” komisji” wyliczał ile zginęło!

Władymir Władymirowicz

Ciekawe cytaty o żydach:

 «… Państwo pan-żydowskie jest jedynym państwem, które może praktykować światowe rządzenie, podczas gdy wszystkie inne państwa mogą praktykować tylko rządzenie narodowe … Pan-judaizm jest tutaj. Przedsiębiorstwa się zmieniają. Żyd jest taki sam przez wieki … »

Henry Ford

«… Z pewnością Żyd jest wcieleniem diabła …»

William Shakespear

«Żydzi są naszym nieszczęściem.»

Heinrich Van Treitschke

«Żyd jest z natury odporny na działanie …»

Pierre Proudhon

«Marks jest Żydem i jest otoczony tłumem małych, mniej lub bardziej inteligentnych, sprytnych, zwinnych, spekulujących Żydów, tak jak Żydzi są wszędzie, agentami komercyjnymi i bankowymi, pisarzami, politykami, korespondentami w gazetach wszystkich odcieni; krótko mówiąc, brokerzy literaccy, podobnie jak brokerzy finansowi, z jedną nogą w banku, a drugą w ruchu socjalistycznym, a ich osły siedzą w prasie niemieckiej. Złapali wszystkie gazety i można sobie wyobrazić, co jest z tego powodu mdłą literaturą. »

Mikhail Bakounin

« Jaka jest świecka podstawa judaizmu? Praktyczna potrzeba, własny interes. Jaki jest światowy kult Żydów? Targować się. Jaki jest jego światowy bóg? Pieniądze! … Co jest zawartego abstrakcyjnie w żydowskiej religii – pogarda dla teorii, dla sztuki, dla historii, dla człowieka jako celu samego w sobie. »

Karol Marks

Jaroslaw Czujko

Watykan to okupant ma we władzy 3 religie katolicyzm judaizm i islam TO POTERZNE NARZEDZIĄ.

W 966 narzucili nam ta religie, kto się nie podporządkował był palony i mordowany.

Teraz w kościele jest pedofilia, korupcja, geje, ciemne interesy i inne.

Ludzie dają na tace zapominając o inkwizycji – MASAKRA.

Katolicyzm to kult solarny – od 24 grudnia do 27 grudnia słońce znajduje się najniżej, 27 grudnia wstaje po roku wędrówki, tak Jezus zmartwychwstaje po 3 dniach, trzej królowie to gwiazdy na niebie, do tego w kościele je się jego ciało odprawiający pije jego krew, czy wino oj ALKOCHOL????

Kurwa toż to okultyzm kanibalizm potem zakładają pieczęcie: chrzest, komunia, bierzmowanie, ślub, namaszczenie – blokując każdego.

Mamy nic nie robić i czekać, a czemu, bo oni wykonają swój plan wcześniej.

Do tego franko całuje żydów po rękach i nachodźców po nogach, masakra, profanacja.

Bóg jest energią, którą ma każdy człowiek, Bóg jest wszędzie.

To my możemy świadomie kreować rzeczywistość, jeśli oglądasz tel… to robią to za ciebie np. przeludnienie, a wyjedź za miasto o kurde ile miejsca.

Umiemy wiele rzeczy, ale ludzie są ograniczani przez kościół i szkołę, wszystko jest pod kontrolą, każdy musi się nauczyć myśleć SAMODZIELNIE, a nie wierzyć w kościelnego boga, sami nimi jesteśmy. Nie ma na co czekać . Trzeba działać

Opublikowano za: https://www.youtube.com/watch?v=lXSgM6srV3k

Comments

 1. Mnie także oburza głupota rynsztokowa wojny i jej załganego celu, podłej wyniosłości. Cieszę się jednak niezmiernie,że są tacy mądrzy ludzie jak Wy,którzy pracujecie nad publikacją tych niewątpliwie drogocennych tekstów,cieszę się,że dzięki wam mogę pochłonać tą wiedzę,że są wśród was ludzie pełni empatii dla naszej historii i naszej teraźniejszości. Boże,jaka to ulga,że są tacy ludzie którzy pragną pisać i czytać.Tacy,którzy nie są ignorantami.

 2. To wielka radość dla mnie,że są ludzie z wielkimi wartościami.

 3. nanna says:

  Kto i dlaczego spowodował II wojnę światową oraz planował podział świata na 16 państw po wojnie ?

  – istnieje na to nawet bardzo prosta odpowiedź, i co ciekawe, ona jest prawdziwa. Otóż, II. wojnę zrobił ten, kto mógł to zrobić!
  – Więc dla nas istotne jest zrozumieć, kto miał takie możliwości.
  – Dlaczego to zrobił, nie ma znaczenia, jako że jest to dla tych owych tylko gra. Powód może być więc dowolny, choć my zawsze dostaniemy jakieś „naukowe uzasadnienie” dla naszych skołowanych mózgów.

  Natomiast hitler nie doszedł do żadnej władzy, hitler został do władzy wyniesiony, to sobie należy zakonotować poważnie.

  „Podobnie powinien być wymieniony cały skład osobowy Muzeum Oświęcimskiego, łącznie ze sprzątaczkami i ochroną oraz przywrócony Klasztor Karmelitanek. „

  – z tym przywróceniem klasztoru to chyba żart?

  Komentarz jacek38

  – Wszystko co piszesz, to prawda, ale przeoczyłeś zasadniczy element: cel tego wszystkiego!
  – Nie dla dobrego humoru Niemców budowano im autostrady, obozy wypoczynkowe dla dzieci, powszechną naukę i dawano im chleba pod dostatkiem.
  – Plan przewidywał zorganizowanie masy ludzkiej zdolnej do wojny. Niemieckie, niedożywione dziady do żadnej wojny by się nie nadały, to chyba jasne.
  – Co do rozwoju gospodarczego, to byłby on w Niemczech przedwojennych niemożliwy, gdyby nie współpraca banków „żydowskich”. To one wszystkim kierowały, a że banki zwały się „niemieckimi”? a co to za różnica, jeżeli pomaga to osiągnąć cel?
  – Zobacz sam: dzisiejsza Rosja. Ma niby wszystko, bo i ziemie, surowce, ludzi wykształconych, a jednak musi zabiegać o kontakty handlowe. Dlaczego? Ponieważ inaczej żadne państwo nie może się rozwijać i trwać w jakimś oderwaniu od reszty świata.
  – Kontakty handlowe to także jakiś rodzaj zabezpieczenia politycznego, jako że gdy np. mercedes ma firmę w Rosji to w interesie również tego mercedesa jest żeby w Rosji nie było wojny.
  – Więc nie kto inny ale zachód dostarczał „hitlerowi” wszystkiego, co było potrzebne do rozbudowy PRZEMYSŁU WOJENNEGO, a inne gałęzie to tylko z konieczności były wspierane.
  – To, że się przy tym Niemcom podniósł standard życia było tylko efektem ubocznym, którego nie dało się uniknąć i który musiał być w to przedsięwzięcie wkalkulowany.
  – Natomiast hitler był u tybetańskich lamów gdzie przeszedł „kursy” manipulowania świadomością mas. Stąd jego takie a nie inne gesty, taki a nie inny głos odpowiednio modulowany.
  – Nie wiemy (ja nie chcę nawet tego wiedzieć! ) jak się pod dany wyraz podpina znaczenia o szerszym zasięgu, korelujące tak z ludzkim mózgiem, że być może wyłączane są pewne sekwencje kontrolujące a na ich miejsce wgrywane są te od kolektywnego postrzegania mogącego być sterowanymi zdalnie.
  – Tybetańscy lamowie potrafią ponoć opuszczać swoje ciała fizyczne jako forma energii w jakimś tam stopniu skupiona tak, że mogą być na świecie w każdym miejscu dowolnie i po powrocie do ciała „czekającego” na nią w Tybecie mają możliwość korzystania z wiedzy zdobytej przez sama tą, harcującą po świecie energię; a więc mogą być na „nowojorskiej giełdzie” nie ruszając ciała fizycznego z miejsca. Poziomów równoległych i przecinających poziom ludzkiej egzystencji jest ponoć bardzo wiele. Są one dla ludzkich zmysłów niedostępne, ale to nie oznacza, że pewne kreatury nie mogą z nich korzystać. W tym przypadku skorzystały z tego robiąc wojnę.
  – Mordowanie ludzi to nie tylko koniec ich życia. To także „energia resztkowa”, która nie została zużyta w ziemskim życiu danego człowieka. I taką energię można ponoć wykorzystać np. do wszczepiania jej ludziom podatnym na np. hipnozę. Oni wówczas mając zmienioną świadomość sami nie zdają sobie z tego sprawy, nie mają algorytmów kontrolnych i robią rzeczy jakich normalnie by nie zrobili będąc świadomi. Co więcej! Ludzie ci uważają, że to nie oni dokonali tego czynu i czują się niesłusznie oskarżeni.
  – Są to poważne sprawy i choć dobrze jest o nich wiedzieć, że w ogóle są, to jednak zajmować się nimi nie należy, jako że nie wiemy, kiedy i kto może wejść nam na system i go pod swoim kątem opanować.
  – Więc należy zajmować się życiem „doczesnym”, czyli rozwijaniem własnych zdolności i pracą nad udoskonalaniem własnego charakteru. Wówczas umierając odejdziemy jako człowiek kompletny, a nie zombi którym mogą się posługiwać różni szatani.
  – Niemcy tak zostali wykorzystani jako twór kolektywny i dlatego możliwe było zrobienie takiej wojny i na taką skalę. Nie było konieczne z punktu widzenia powojennych realiów po I. wojnie wpędzać Niemców w masowy głód i masowe bezrobocie, a jednocześnie wskazując im jako wyjście z biedy praktykowanie wszelkich form degeneracji oparte głównie na rozwiązłości.
  – Nasze mądre „mohery” własnymi ciałami zasłaniały plejboje w kioskach, wystawiane na widok publiczny, w których to plejbojach pokazane dziwki rozkraczone wchodziły w świadomość przeważnie mężczyzn i tym rujnowały życie polskich rodzin. Chłop tak zepsuty chciał, by jego żona albo stała się dziwką i robiła mu usługi jakie robią dziwki, albo po prostu chodził na dziwki. Potem w takiej rodzinie nie ma jedności, nie ma szacunku, nie ma zdrowych psychicznie dzieci.
  – Wszędzie i zawsze demony zaczynają od zniszczenia moralności i deprawacji społeczeństwa. Potem to już łatwa gra, bo ludzie nie mają rozróżnienia.
  – Można za to winić żydów, można winić kogo się chce. Ale to nic nie daje.
  – Bóg w swojej Nieskończonej Mądrości dal ludziom wolną wolę. Jeżeli ktoś woli umrzeć jako najedzony bandyta to jego sprawa. Są tacy, którzy wolą umrzeć z głodu jako ludzie uczciwi. I to jest jeden z elementów Gry Kosmicznej. Wygrany jest oczywiście zawsze i wszędzie człowiek uczciwy.
  – Indianie w Ameryce Północnej woleli dać się zabić ale nie stać mordercami. Teraz przychodzi Czas Ich Odnowy. Żadna bomba atomowa nie pomoże amerykańskim oprawcom ani żadne pieniądze. To się musi dokonać i to się dokona. A dla ludzi jest to dodatkowa możliwość zajęcia odpowiedniej pozycji w Ewolucji. I wcale nie musi się to koniecznie wiązać ze śmiercią głodową. A umrzemy przecież kiedyś i tak wszyscy.
  – Tak samo jak reszta ludzi również żydzi są rozgrywani na różne sposoby. My tego nie rozumiejąc widzimy tylko skutki i walczymy ze skutkami, ale nie usuwając przyczyn możemy z tymi skutkami walczyć i walczyć, i nic z tego nie wyniknie na dłuższą metę. Zmiana musi być szerszego zasięgu. I ona musi dokonać się W NAS.
  – Niemcy uczestniczyli w tej wojnie (II. wojnie) dlatego tak intensywnie, ponieważ mieli czego bronić: tych wczasów dla dzieci, tych dobrych miejsc pracy, tej beztroski życia zapewnianego przez „dobrego hitlera”… Więc to wszystko dane im było tylko po to, żeby byli gotowi do wojny, a nie po to, żeby było im lepiej i to jest ta cała perfidia.

  Co ciekawe, to Polacy po II. wojnie dźwignęli się jak wcześniej Niemcy po I. wojnie: też z ruin, z bezrobocia i głodu.
  Ale widzimy tu różnice w mentalności Słowian i innych ibermenszów. Słowianie sami oddali wszystko wypracowane po II. wojnie za obiecanki cacanki. Dlaczego? Ponieważ Słowianom ważna jest DUSZA.
  A kto zawiadował słowiańskimi duszami, szczególnie intensywnie, w trakcie „transformacji”?

  „Okrucieństwa wojny, braki w zaopatrzeniu, ruina systemu transportu, doprowadziły do tego, że obozy stały się obozami śmierci – z powodu braku żywności; leków; środków higieny.
  Większość ofiar śmiertelnych zbierała zaraza tyfusu z powodu wszy. „

  – i tu konieczne jest sobie to uświadomić: LUDZIE ROBILI SOBIE NAWZAJEM TO WSZYSTKO!!! A „oni” się tylko temu przyglądali!

  „Mapa Gomberga z 1941 r.”

  – mogło tak być, ale nie musiało tak być. Nie wiemy, ile innych map zrobił ten Gomberg.
  – Kierując naszą uwagę tylko w tę stronę możemy nie zauważyć innych istotnych elementów i będziemy w błędzie.
  – Każdy z nas może wziąć jakąś mapę i ją dowolnie podzielić na kawałki. To jeszcze nic nie znaczy.
  – A więc to nie „ussa wymyśliły, że Polska będzie komunistyczna”, ponieważ gdy mierzono siły to wyszło z tego coś takiego. I Polska wcale nie była komunistyczna, od tego należy zacząć. Gdyby była, to żaden numer z późniejszą „transformacją” by nie przeszedł.
  – No i jaki interes miało by ussa w tym, żeby zostawiać „Stalinowi” polskie ziemie? Nie bądźmy naiwni! Nie mogli ich sobie zabrać, no to „zostawili Stalinowi”, bo widać Stalin miał mocne argumenty na to, by tak się stało. Stalin uratował Słowian Bałtyckich; pod butem ussa wyzdychalibyśmy w rezerwatach jak Indianie. Ale z jakiegoś powodu Polacy przecząc faktom (po II. wojnie przybyło nas ok. 14 milionów!) uważają, że pod okupacją ussa czekały na nas same miody. A dlaczego tych miodów nie mamy dziś, gdy się przymusowo przyjaźnimy z ussa, co?
  – Więc ussa mogło sobie planować dowolnie, ale i tak było istotne, co można przeforsować a z czego konieczne jest zrezygnować.
  – I tak przecież ussa nie dotrzymało ustaleń ani z Jałty ani z Teheranu! I gdy tylko było możliwe to najpierw oderwali część Niemiec by się nimi posiłkować w swojej agresywnej polityce, a potem zaraz z niedobitków „hitlerowskiego aparatu” zrobili nato!
  – ZSRR i Słowianie odpowiedzieli założeniem Bloku Wschodniego i Układem Warszawskim. Ale Polacy zdradzili sojuszników, przeszli do obozu wroga i teraz się z nim bratają liżąc, co nam do lizania podstawią bez względu na to, co to jest. Taki los zdrajców.

  „USA zaplanowały światowy komunizm jeszcze przed wojną, dlatego teraz prawie cały świat jest komunistyczny.”

  – wcale nie! Etykietkowanie to może być nawet i fajne zajęcie, ale nic poza tym. Zawartość pod etykietką wcale nie jest tym, co na etykietce stoi.
  – Gdy w ussa, w latach pięćdziesiątych, w ciągu kilku miesięcy do partii komunistycznej zapisało się ponad 40 milionów amerykanów, to natychmiast zrobiono makkartego!!! Wymordowano wówczas bardzo wielu ludzi, także „prewencyjnie”!!!

  „Otóż z mapy Gomberga wynika, że USA już w październiku 1941 planowały, że będą brać udział w wojnie. Mało tego wiedziały już, że będą walczyć przeciw Niemcom i Japonii. A do tego wiedziały już, że wygrają.”

  – wcale to nie wynika z tej mapy!
  – Czym innym są plany, czym innych ich realizacja.
  – Przecież ussa nie planowały, że przez 45 lat będą się musiały użerać ze Związkiem Radzieckim! Robiąc różne żelazne kurtyny i inne szykany.
  – Poza tym ussa wcale nic nie wygrały, jako że gra była o całość, o Związek Radziecki, a tego im się nie udało podbić, stąd zrobienie z „hitlerowskich struktur” (ratowanych usilnie przez służby watykańskie jak karitasy itp.) organizacji zbrodniczej nato, która do dziś sieje na świecie spustoszenie.
  – Należy pamiętać, że po II. wojnie złożono „bauernopfer”, czyli na szubienicę poszli jasie a janów oszczędzono robiąc właśnie z nich nowe powojenne struktury przeróżnych organizacji do dziś trzymających świat za twarz.
  – Nie mogąc wziąć całości odgrodził się zachód właśnie „żelazną kurtyną” mówiąc „swoim ludziom”, że to ZSRR się odgradza. I ZSRR udowadniał nieustannie, że „nie jest wielbłądem”.
  – Dziś robią to z Rosją a to bojkotując olimpiady a to poprzez „afery dopingowe”, „trucie różnych skrypałów” i inne „napaści na Krym” – choć to nie Rosja Krym do siebie przyłączyła ale to KRYM PRZYŁĄCZYŁ SIĘ DO ROSJI, co jest zasadniczą różnicą!!!

  „Na mapie widać wyraźnie, że USA planowały Polskę jako jedną z sowieckich republik z obwodem królewieckim po stronie polskiej, ale zachodnimi ziemiami po stronie niemieckiej.”

  – no więc choćby to jest niezbitym dowodem, iż światły Józef Stalin był niezaprzeczalnie przyjacielem Słowian, gdy przeforsował granicę Polski na Odrze i Nysie.

  „Kiedy Wielka Brytania zrobiła embargo na Niemcy, te musiały zaatakować ZSRR, by mieć dostęp do surowców. Nie ma bata.”

  – no to jest przekłamanie, albo poważne uproszczenie.
  – Szukanie uzasadnienia dla dokonania agresji nie jest żadnym rzeczywistym powodem, lecz pretekstem. To jest przecież różnica.
  – Warunkiem rozwoju Niemiec po I. wojnie była napaść na ZSRR i to zostało zrealizowane. Niemcy nie miały żadnego powodu gospodarczego, by na ZSRR napadać. Na terenie Niemiec jest dość różnych surowców by móc utrzymać przemysł na potrzeby ludności. „Chcieli” zrobić więcej i mieć więcej, no to i potrzebowali więcej. Ale nie była to żadna obiektywna konieczność.

  Ci „owi” robią różne plany, bo i czego by nie?
  Ale to tylko od ludzi zależy, czy i na ile będą one realizowane.
  Zamiast oglądać gołe dupy w internecie, ludzie mogą właśnie czytać różne ciekawe rzeczy, analizować je i wyrobić sobie koniecznie własne zdanie. Jakie by ono nie było, ale WŁASNE.

  Problemem jest, że ludzie przyjmują cudze zdanie za własne i nie rozumieją, lub też nie chcą rozumieć, jakie to ma konsekwencje. Mało tego, każdy, kto ma zdanie odmienne jest traktowany jak wróg! Ludzie myślą stadnie i to jest poważne zagrożenie świata wojną. Ludzie powinni myśleć indywidualnie, a działać wspólnie ustalając wspólne cele, służące rozwojowi.

  Czy chodzi o pieniądze, czy o cokolwiek innego, nie gra roli.

  Mamy wgrane algorytmy pierwotne, takie jak SUMIENIE regulujące nasze postępowanie, mówiące nam, co robimy dobrze, a co nie.

  I dopiero doklejenie na algorytm pierwotny dotyczący sumienia algorytmu maskującego, przy pomocy którego TLUMACZYMY sami przed sobą nasze postępowanie powoduje, że jesteśmy zakłóceni i zdolni do popełniania czynów nawet zbrodniczych. Jest to bardzo łatwe usprawiedliwić się samemu przed sobą, dlaczego „musimy” kogoś okraść albo wręcz zabić i już sumienie mamy oszukane.
  Ale tu nie są także winni żadni „żydzi”!

  Mając świadomość siebie samego przestaniemy być pionkami dla rozgrywających te światowe, przeważnie wojenne gry.

  Co to jest ta świadomość?

  Jeżeli ktoś jest chętny się tego dowiedzieć, to znaczy, że osiągnął poziom, na którym może świadomość poznać, zrozumieć.
  Proces ten musi zajść w każdym człowieku indywidualnie, więc nie można tego komuś opowiedzieć. Co z tego, że się on od kogoś o tym dowie, jeżeli nie będzie to „jego własne” a o to przecież chodzi!!!

  Nie możesz być mądry czyjąś mądrością.

  I nie możesz być uczciwy czyjąś uczciwością.

  Nie możesz być odważny czyjąś odwagą.

  Bo wówczas nie jesteś sobą.

  Możesz być mądry sobą, odważny sobą i uczciwy sobą samym. I dla siebie samego. Tak naprawdę żyjesz też sam dla siebie, dlatego nie najesz się za kogoś ani nie wyśpisz.

  Zrozumienie swojej własnej ISTOTY to zrozumienie CAŁOŚCI.

  Dla siebie możesz się realizować jedynie poprzez całość. Jeżeli robisz odwrotnie, żyjesz w oderwaniu od całości, a więc całość jest ci obca i może być przez dowolnych macherów przedstawiona ci jako wroga. I wtedy jesteś już gotowy do wojny.

  Żadna wojna sama z siebie się nie zrobiła.

  Także ta, grożąca nam III. wojna światowa nie zrobi się sama.
  Nie będzie jej, jeżeli ludzie nie zechcą w niej uczestniczyć.
  Ale jeżeli zechcą, dostaną to, na co zasłużyli nawet, gdy będzie to unicestwienie całej nasze Planety.

  Czy naprawdę to, co było kiedyś, czyli to, czego już teraz nie ma! powinno być dla nas powodem do nowej wojny?

  Czy aż tak głupi stał się człowiek, by walczyć z przeszłością w teraźniejszości i zrujnować przyszłość?

 4. czystesale says:

  Po sprawdzeniu dokumentu

  „Powszechnie znana historia przyczyn spowodowania i przebiegu II wojny światowej jest jak bajka dla małych dzieci. Historię piszą bowiem zwycięzcy. “

  I tu już pierwsza trudność, kim są ci „zwycięzcy” ? Voltaire:

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/gadz/#Histo

  Uznanie dla redaktora tego portalu, trzeba niemało wiedzy i zdolności umysłowych, aby dojść do takiego wniosku, jeśli uwzględnić, jak mizerna jest wiedza alternatywna o II. Wojnie, jak zamulona jest wiedza o niej przez masową, prymitywną ale zręczną propagandę. Istotnie opublikowana tzw. „historia” II. Wojny jest fikcją wymyśloną przez usłużnych propagandzistów, nazywanych „historykami”. Niestety dotyczy to także I. Wojny, i to pomimo że cały wiek przeminął.

  „Plan podziału świata“

  „mapa powstała około października 1941, a opublikowano ją 25 lutego 1942. Na mapie widnieje data publikacji (25 lutego 1942) oraz pieczątka “COMPLETED OCTOBER 1941″. “

  https://www.loc.gov/resource/g3200.ct001256/

  Na opublikowanym dokumencie nie ma pieczątki “COMPLETED OCTOBER 1941″ jest datownik z datą „FEB 25 1942”, jak też pieczątka „Division of Maps, MAR 31 1942, Library of Congress”. Z tego można wnioskować, że 25.2.1942 przeszła mapa przez jakiś punkt kontrolny a już 31.03.1942 została zarejestrowan w Bibliotece Kongresu. Chodzi o projekt struktury 16 nie zawsze większych jednostek administracyjnych zarządzania globalnym imperium.

  https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/globa/

  Jeśli uwzględnić ówczesne techniki graficzne i wagę przedmiotu, to można przyjąć, że Maurice Gombert musiał otrzymać zadanie opracowania mapy przynajmniej na trzy miesiące na przód, a więc najpóźniej w grudniu 1941, wraz z wytycznymi MSZ lub urzędu prezydenckiego, których przygotowanie rozpoczęto co najmniej w połowie roku 1941 tzn. w dwa lata po napadzie Niemiec na Polskę postanowiono ponownie zetrzeć Polskę z kart historii 1)

  Znamiennym jest, że Polska została przez pełniących funkcję władz w USA przewidziana jako „Polska Socjalistyczna Radziecka Republika (P.S.S.R.) w ramach ZSRR zrzeszającego kraje po Finlandię, Jugosławię, Iran i Mongolię.

  Niemcy i Japonia miały zostać przeniesione do stanu kwarantanny, co ten termin oznacza, wyjaśnił chyba Morgenthau

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_Morgenthaua#Za%C5%82o%C5%BCenia

  niech nikomu nie przeszkadza, że mapa odbiega od projektu z roku 1942, Morgenthau zakładał, że więcej uda się wydrzeć ZSRR niż było możliwe w 1945. Nie jest wykluczone, że śmierć Stalina miała związek z tą jego niesubordynacją.

  Na mapie jest już plan powstania UE jako „Stany Zjednoczone Europy” obok „Stanów Zjednoczonych Skandynawii” do których chciano dobić Irlandię. W strefie śródziemnomorskiej miały powstać trzy karłowe jednostki „Federacyjne Republiki Arabskie”, Turcja, „Federacja Grecka” i naturalnie Hebralia (większa nieco niż obecny Izrael). Poza tym planowano powstanie „Brytyjskiej Wspólnoty Narodów”, okrojonej z jej kolonii, co zresztą po 1945 nastąpiło w szybkim tempie, zresztą także inne kolonie otrzymały „samodzielność” przy pomocy agentów głównie USA i ZSRR, poza tym na liście życzeń były „Zjednoczone Republiki Chińskie”, „Federacyjne Republiki Indii” na Dekanie, „Stany Zjednoczone Ameryki Południowej”, USA obejmujące poza tym Kanadę, Meksyk i inne kraje łacińskie, Grenlandię i liczne wyspy. Miało powstać 14 jednostek prawa międzynarodowego.

  Cały projekt globalnego imperium, nazwany zabawnie „Nowy Światowy Moralny Porządek” z ambitnym ale zabawnym celem „pokoju, wolności, sprawiedliwości, bezpieczeństwa i odbudowy świata” ma charakter wstępnej analizy sytuacji powojennej, przygotowany został przez jakiegoś urzędnika średniej rangi, naturalnie pod wytycznymi kierownictwa ministerstwa czy urzędu prezydenta. Już w roku 1941, ale moim zdaniem już w roku 1938, ludzie obdarzeni zadaniami polityków w USA rozważali, że wojna przyniesie wiele zniszczeń i szacowali, że „odbudowa świata” będzie znakomitą okazją, aby rozszerzyć wpływ politycznych aktorów USA na cały świat i dyktować mu warunki „sprawiedliwości, bezpieczeństwa, wolności” a nawet „pokoju”.

  Plan Morgnethau jest planem późniejszym, ale wykazuje nie mniej marzycielski cechy. Ocena realistów polityki USA była, że nie nadaje się on wóeczas do realizacji, choć nie oznacza to, że ten plan nie jest realizowany, a nawet rozszerzony na państwa ościenne.

  1) Podobne określenie użył Achmdinedjad w odniesieniu do przyszłości Izraela, co spowodowało natychmiast wściekły klangor mendiów gównego nurtu w wielu krajach świata, będących na pasku żydowskiej lichwy, jak choćby Polska, uważana przez wielu za Wolną, ciekawe jak oni na to wpadli, czy są to ciemni marzyciele, czy pospolite szubrawcy ?

 5. mario42 says:

  Artykuł i komentarze jak zwykle pobudzające zwoje do myślenia, a jak wiemy myślenie ma przyszłość.

  Od siebie dodam kilka wrzutek
  Zakłamanie historii, czasem robię taki prosty 2pytaniowy test w rozmowie ze zdawałoby się inteligentnymi ludźmi. Chodzi mi o to jak postrzegają historię i jak są zamknięci w schematach wbitych im do głowy.
  1) Kto pierwszy opłynął kulę ziemską odpowiedź zawsze ta sama Magellan, ale przecież on został zabity w połowie drogi na Filipinach i dalsza cześć ekspedycji odbyła się bez niego. Odpowiedzią jest Ci co dotarli do Hiszpani na Victorii pod dowództwem nawigatora Sebastiana del Cano
  2) Ile wież runęło podczas “zamachu” na WTC tu już się patrzą jak na idiotę cedząc przez zęby 2, a przecież oprócz 2 głównych wież runeła także wieża nr 7.
  Budynek mający 47 pięter i 186 metrów wysokości. Jak można przeoczyć taki szczegół. Odpowiedź jest prosta w telewizji o tym nie mówili.

  Strzeżcie się mędrców z tekstem “no przecież w telewizji o tym mówili” to nie mędrcy, a papugi powtarzające wyuczone teksty.

  Na mapie Gomberga jest dla mnie jeden obszar, który nie bardzo pasuje do innych,
  Skandynawia. O ile turcy mają bilansować arabów czy hebrajczyków.
  Irlandia ma obniżać potęgę Brytyjczyków to Skandynawia pełni tu jakąś bliżej nieokreśloną funkcję.

  Odnośnie Stalina to dziadek mojego kolegi stary piłsudczyk, który mówił że józef to stara k…, dodatkowo zawsze powtarzał szanuję Stalina za 3 rzeczy wymazanie prus, nowe polskie granice i za ten czekan w Meksyku.

  To są właśnie kamyki historii plaża na Filipinach, czekan w Meksyku, przemilczenie w TV.

  Czytamy, oglądamy, dyskutujemy wiedza przyjdzie sama.

  • krnabrny1 says:

   “2) Ile wież runęło podczas „zamachu” na WTC tu już się patrzą jak na idiotę cedząc przez zęby 2, a przecież oprócz 2 głównych wież runeła także wieża nr 7.
   Budynek mający 47 pięter i 186 metrów wysokości. Jak można przeoczyć taki szczegół. Odpowiedź jest prosta w telewizji o tym nie mówili.”

   ha ah tam było coś jeszcze ciekawszego!:)

   Jednak ten rodzaj przypomina mi ataki z 11 września, kiedy zgłoszono, że budynek 7 zawalił się dwadzieścia minut ZANIM faktycznie się zawalił!

   https://youtu.be/M26-B44qQIs

  • czystesale says:

   Ile mamy teorii spiskowych o 911 ?

   Przynajmniej trzy oficjalne:

   https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#911

   • mario42 says:

    Przepraszam ale nie nic nie pisałem o żadnych teoriach spiskowych.
    Koledze też nie radzę w to wchodzić bo to karty które chcą nam rozdać, a przecież to szulerzy trzeba powiedzieć na chwilę przed rozdaniem przepraszam ale ja jeszcze przełożę, a najlepiej wyjąć swoje karty lub przynajmniej dopraszać się możliwości rozdanie samemu.

    Fakty są niepodważalne można zobaczyć na filmie poleconym przez kolegę Krnąbnego lub na filmiku do którego link udostępniłem powyżej.
    Ubezpieczenie budynków na niedługo przed zaplanowaną operacją, zwiększona gra na spadek akcji spółek lotniczych, “wyłączenie” systemu NORAD itd to nie są przypadki to tylko znaki.

    To nie teorie spiskowe, a praktyki. Nie dajmy się wmanewrować w ograniczone słownictwo bo stawiamy się na z góry przegranej pozycji.

 6. krnabrny1 says:

  Jak już zacytowałem Hala Turnera, to wrzucę cały jego interesujący artykuł:-)

  https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/bloomberg-accidentally-reports-russia-invades-ukraine

  Bloomberg ***przypadkowo*** donosi, że „Rosja najeżdża Ukrainę”

  05 LUTEGO 2022

  Bloomberg Business News przypadkowo poinformował, że Rosja najechała Ukrainę w piątek po południu z nagłówkiem „Na żywo: Rosja najeżdża Ukrainę” na stronie głównej Bloomberga około godziny 16:00.

  Oto jak to wyglądało na zrzucie ekranu strony głównej Bloomberga:

  https://pbs.twimg.com/media/FKyCoWTXIAkZbJT?format=jpg&name=medium

  Według Olgi Lautman, rosyjskiej analityki, która opublikowała wiadomość w mediach społecznościowych, trwało to około 30 minut.

  Użytkownikom, którzy kliknęli przykuwającą wzrok historię — która pojawia się, gdy rosyjskie wojska gromadzą się na granicy z Ukrainą, a amerykańscy urzędnicy ostrzegają przed potencjalną inwazją — wyświetlała się strona błędu.

  Bloomberg powiedział, że przypadkowo opublikował wcześniej napisany nagłówek.

  „Przygotowujemy nagłówki dla wielu scenariuszy, a jeden z tych nagłówków został nieumyślnie opublikowany około godziny 16:00 czasu wschodniego na naszej stronie internetowej” – napisał w e-mailu rzecznik Bloomberg News. „Głęboko żałujemy błędu”.

  Opinia redakcyjna Hala Turnera

  Czy „oni” próbują coś rozpocząć, ale zostali zamknięci? Wiele osób myśli, że „oni” spróbują rozpocząć ww3. Potrzebują rozrywki.

  Za kulisami dzieje się coś wielkiego. W końcu ich fałszywa narracja o COVID rozpada się w szwach na całej planecie, więc potrzebują nowej błyszczącej rzeczy, za którą mogliby gonić ogół społeczeństwa.

  Wojna z Rosją byłaby dobrym sposobem na ukrycie nadchodzących bardzo szybko zaszczepionych zgonów. Wiadomości już nadeszły z firm ubezpieczeniowych, które obserwują wzrost o 258% zgonów wszystkich śmiertelności w trzecim kwartale ubiegłego roku w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 roku.

  Czy Bloomberg liczy się teraz jako witryna wprowadzająca w błąd? Czy będą wezwania do jego zamknięcia przez reżim Bidena?

  A może Bloomberg zacznie otrzymywać e-maile z napisem „Kurczak Mały, niebo spada?”

  Zastanawiam się, co myślą czytelnicy Bloomberga. Och, czekaj, ludzie, którzy czytają Bloomberga, generalnie wydają mi się niezdolni do myślenia, ponieważ najwyraźniej nigdy nie kwestionują niczego, co czytają lub słyszą.

  Zobaczmy, jak szybko to powoduje dziurę w pamięci. Odziedziczone środki masowego przekazu to kłamcy. Dezinformacja to produkt, który sprzedają.

  Jednak ten rodzaj przypomina mi ataki z 11 września, kiedy zgłoszono, że budynek 7 zawalił się dwadzieścia minut ZANIM faktycznie się zawalił! Myślę, że to BBC poinformowało, że:

  https://youtu.be/M26-B44qQIs

  Przynajmniej jeśli dojdzie do faktycznej inwazji, wszyscy zobaczycie, z jak dużym wyprzedzeniem wiedzieli . . .

  i tak to idzie. . .

 7. jedensam says:

  Bardzo ważny materiał. Podziękowania dla redakcji KIP za opublikowanie go.
  Jak daleko posuną się angloamerykanie w obecnej sytuacji. Rosja ostrzega “Rosja określa warunki, na jakich dokona inwazji na NATO
  Pomimo ciągłych kłamstw drużyny amerykańskiej, Rosja nie ma żadnego interesu w podboju amerykańskiego imperium (ani jakiejkolwiek jego części), chyba że władcy Ameryki nigdy nie przestaną realizować swojego celu, jakim jest dodanie Rosji do swojego imperium.”
  https://www.vtforeignpolicy.com/2024/06/russia-states-the-conditions-under-which-it-will-invade-nato/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=russia-states-the-conditions-under-which-it-will-invade-nato

 8. jedensam says:

  Bardzo ważny materiał. Podziękowania dla redakcji KIP za opublikowanie go.
  Jak daleko posuną się angloamerykanie w obecnej sytuacji. Rosja ostrzega: “Rosja określa warunki, na jakich dokona inwazji na NATO
  Pomimo ciągłych kłamstw drużyny amerykańskiej, Rosja nie ma żadnego interesu w podboju amerykańskiego imperium (ani jakiejkolwiek jego części), chyba że władcy Ameryki nigdy nie przestaną realizować swojego celu, jakim jest dodanie Rosji do swojego imperium.”
  https://www.vtforeignpolicy.com/2024/06/russia-states-the-conditions-under-which-it-will-invade-nato/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=russia-states-the-conditions-under-which-it-will-invade-nato

Wypowiedz się