Obiektywna analiza publicystyki politycznej Radia Maryja sprzed 5-12 lat.

Rzeczowa argumentacja dotycząca działalności toruńskiej rozgłośni Radia Maryja jest warta zarekomendowania dla ludzi Samodzielnie Myślących. Nie polecamy tej lektury dla ludzi, którzy pozwolili sobie „wyłączyć umysł” i przyjmują na „wiarę” to co mówi się w Radiu Maryja i TV Trwam !!!

Piszący te słowa przez około dziesięć lat życzliwie odnosił się do Radia Maryja, traktując i broniąc je, jako medium narodowe, nawet udzielając znaczącego wsparcia. Najważniejszym argumentem przekonywującym za RM, był jego sprzeciw wobec integracji europejskiej. Piszący ten tekst był uczestnikiem rzeczowej merytorycznie konferencji na temat integracji z UE w 2000 r. w siedzibie RM w Toruniu.

Jednak obserwacja publicystyki RM oraz udział i obserwacja uczestników oraz poruszanych tematów na kilku konferencjach organizowanych przez to środowisko w ostatnich 20 latach pozwoliła dojść do wielu takich samych lub podobnych wniosków, jakie przedstawił w swojej obiektywnej analizie Dariusz Kosiur.

Aby nie rozpisywać się, w uzupełnieniu można jedynie dodać  dwa ważne aspekty działalności RM i Telewizji Trwam:

1) Negatywny stosunek do współpracy, integracji i samoorganizacji społecznej i gospodarczej oraz własności wspólnotowej, w tym zwłaszcza spółdzielczości, którą w tych ośrodkach prezentowano prawie jak własność komunistyczną i powstałą w poprzednim ustroju.  Trudno posądzać, że robiono to nieświadomie, ponieważ wiedza o tym, że spółdzielczość powstała nie w PRL-u, lecz w XIX jako sprzeciw szerokich rzesz społecznych wobec lichwy i spekulacji złodziejskiego kapitalizmu, jest wystarczająco powszechna, aby taki znaczący ośrodek oddziaływania społecznego i sam Kościół Katolicki o tym nie wiedziały.
W tworzeniu spółdzielczości w XIX wieku brali udział księża: np. Wawrzyniak, Samarzewski i inni, ale robili to wbrew hierarchii KK i byli traktowani jak dysydenci.
Jednocześnie RM kreowało postawy egoistyczne: chciwości, rywalizacji i skłócania   m.in. przez tzw. ruchy spółdzielcze w kierunku uwłaszczenia, dzielenia spółdzielni na mniejsze, niekorzystne dla spółdzielców zmiany prawa. Jest to w istocie zakamuflowane lansowanie prymitywnego egoizmu, chciwości, atomizacji, uprzedmiotowienia człowieka, a upodmiotowienia kapitału, czyli neoliberalizmu i wolnego rynku. Personalizm chrześcijański właściwie nie różni się od ideologii neoliberalizmu, a potwierdzają to encykliki papieskie, zwłaszcza Centesimus  Annus JP II. Ale to temat na inne rozważania.
I wielu ludzi, zwłaszcza słuchaczy Radia Maryja i Telewizji Trwam, nie zdaje sobie sprawy, że poprzez UWŁASZCZENIE NA MIESZKANIACH SPÓŁDZIELCZYCH nastąpi ICH WYWŁASZCZENIE Z WŁASNOŚCI. Cały system prawny dotyczący własności i jej pozbawiania za długi, realizowany począwszy od rządów AWS-UW jest obecnie dopięty.
Mieszkania spółdzielczego trudno jest pozbawić, zwłaszcza na podstawie prawa obowiązującego w latach 90-tych. Po uwłaszczeniu  jest to już bardzo łatwe, zwłaszcza na podstawie prawa uchwalonego w ostatnich latach, przy poparciu RM i hierarchii KK.
2)  Negatywny stosunek do partii, frakcji i osób o orientacji narodowej, a nie jedynie udających „narodowców” w: ruchu ludowym i środowiskach robotniczej lewicy. Piszący te słowa próbował to wiele lat temu wyperswadować Ojcu Dyrektorowi. Efekt był, ale krótkotrwały.

Podsumowując, na podstawie obserwacji ostatnich kilku lat, co dokumentują m.in. poprzedzające i załączone na końcu teksty – Radio Maryja i Telewizja Trwam stały się obecnie bardziej Synagogą niż Kościołem Katolickim.

Redakcja KIP

 

Puzzle z obrazkiem Radia Maryja – na jego 23 urodziny
Jeśli RM nie jest dziełem anglosaskiej fartuszkowej braci, to przynajmniej jej się wysługuje i nie interesuje mnie, czy robi to świadomie, czy bezmyślnie.

Pojawiło się w Internecie kilka tekstów, które mój artykuł pt. „Puzzle z obrazkiem Radia Maryja” uznały za bezprzykładny atak na media o. Dyrektora Tadeusza Rydzyka. Niektórzy komentatorzy tych tekstów określili mnie żydowskim pachołkiem i jednocześnie antysemitą, nie obawiając się, że takim jednoczesnym stwierdzeniem dają dowód własnej choroby umysłowej. Nikt natomiast nie próbował podjąć rzeczowej polemiki z moim artykułem. Atakujący mnie nie dysponują żadnymi kontrargumentami, a przecież tylko tak można wykazać słuszność własnych twierdzeń.
Oto te teksty:  //www.prawica.net/node/9653 –  autor Tomasz Behrnd,

//www.polskiejutro.com/art.php?p=12935&m=r#edytor – autor Krzysztof Wojciechowski


Napisano 12.2007r. – tekst jest uzupełniany kolejnymi obserwacjami

         Na 23 urodziny Bogobojnego dzieła

                 Puzzle z obrazkiem Radia Maryja

                   

Nie wszystkie puzzle dają się łatwo i szybko układać. Ta układanka zajęła mi dość dużo czasu, ale wszystkie kawałki zdają się w końcu pasować do siebie idealnie. Tym tekstem nie chciałbym nikogo urazić. Jest to zbiór obiektywnych obserwacji publicystyki politycznej mediów o.T. Rydzyka.

Kiedyś, na początku działalności Radia Maryja, stawałem w jego obronie – wydawało mi się ono narodowe. Dziś już wiem doskonale, że dla Polski i Polaków, media te niczym nie odbiegają od pozostałych powszechnych antypolskich mediów. Różnica między nimi jest tylko taka, że RM prezentuje inną opcję polityczną – jest powiązane z USA (z żydostwem anglosaskim), a przedstawiając siebie jako media katolickie, w perfidny sposób wykorzystuje poczciwych, ale politycznie nieuświadomionych polskich katolików.

Dzisiejszy (Grudzień 2007) sejm RP tworzą wyłącznie partie obcych nam interesów. Udzielenie poparcia którejkolwiek z nich nie może być rozpatrywane w kategoriach politycznego błędu tylko w kategoriach zdrady Narodu. RM ma bardzo wielu (niestety) wiernych słuchaczy, a odpowiedzialność za polityczny błąd przy udzieleniu poparcia jednej z nich ponosi tylko przed Bogiem i historią. Ważą się dziś losy Ojczyzny i Narodu, istnienia naszej państwowości. Jeśli ojcowie Redemptoryści , opiekunowie RM i pozostałych mediów nie chcą realizować medialnej misji politycznej dla dobra Narodu – na pewno nie jest nią polityka wyboru mniejszego zła i popieranie PiS -, nie powinni tą polityką się zajmować, bo kłóci się to z katolicyzmem, na który tak cynicznie się powołują.

Obserwacja I
RM zawsze występowało przeciw UE – i bardzo słusznie – budowanej na antychrześcijańskim fundamencie i jednocześnie niszczącej kulturę i gospodarki narodów. Zdobyło dzięki temu poparcie wielu myślących katolików oraz ludzi niewierzących. Wielu dziś patrzy na totalitarną UE sceptycznie – to bardzo dobrze.
Musimy jednak zauważyć, że budowa UE (UE-państwa = JudeoUE-państwa), a już na pewno zbyt szybka jej budowa jest sprzeczna z interesem USA (JUdeoUSA) – ogólnie judeomasoństwa anglosaskiego. Szybka budowa UE może odbić się bardzo niekorzystnie na przyspieszonym upadku gospodarki amerykańskiej, czyli na interesach światowej oligarchii finansowo-gospodarczej (głównie judeomasoństwa anglosaskiego) – zbyt szybka ucieczka od coraz bardziej pustego $ USA, jako światowej waluty do jej europejskiego konkurenta, € (€ = euro; UE związana jest z judeomasoństwem europejskim i można powiedzieć, w zasadzie lewicowym).

Obserwacja II
W RM bardzo krytycznie ocenia się rolę Żydów w Polsce – i bardzo słusznie. Wystarczy przypomnieć wypowiedzi znakomitego, nieżyjącego już historyka L.A. Szcześniaka. Dotyczyło to jednak zawsze żydostwa, judeomasoństwa europejskiego, od końca XIX w. lewicującego. Nigdy w RM nie wspomniano o inicjatorach i źródłach finansowania I wojny światowej, tzw. rewolucji październikowej (w rzeczywistości był to żydowski zbrojny zamach stanu w Rosji przygotowany w II Rzeszy niemieckiej i współfinansowany przez Żydów z USA), II wojny światowej, które znajdowały się głównie w USA (judeomasoństwo anglosaskie).

Obserwacja III
W RM wyrażają panegiryczny stosunek, wprost uwielbienie dla J. Piłsudskiego (jego koncepcje były najbliższe celom niemieckim, dziś także celom USA), który objął rządy w wyniku przewrotu majowego z inspiracji judeomasoństwa anglosaskiego i w jakiejś części przy udziale masoństwa niemieckiego. (13.12.1927 – rozporządzeniem prezydenta RP usunięto krzyż z korony na głowie Orła Białego; bankierzy z USA podyktowali statut Bankowi Polskiemu uzależniając politykę finansową RP od finansjery światowej – vide rok 1997 wg nowego zapisu w konstytucji NBP stał się niezależny od rządu i sejmu.) Rządy te zaprzepaściły rozwój gospodarczy kraju, odsunęły od wpływu na losy państwa obóz narodowy, który przyczynił się do upadku II Rzeszy niemieckiej.
Współczesne koncepcje polityki narodowej są sprzeczne z celami polityki niemieckiej (lidera UE) oraz celami polityki anglosaskiej. W RM panuje dość alergiczny stosunek do R. Dmowskiego i endecji (?)

Obserwacja IV
Nie pojawiają się w RM ekonomiści o poglądach narodowych. Nie chodzi tu o ideologizację nauki, na to zgody być nie może, tylko o uczciwe podejście do ekonomii, która ma służyć człowiekowi i społeczeństwu. Np. w Naszym Dzienniku nigdy nie pojawił się rzeczowy tekst nt. sytuacji w ochronie zdrowia. Żaden artykuł nie prezentuje tezy, że kwestią podstawową i główną rozwoju kraju jest podporządkowanie polityki pieniężnej rządowi i sejmowi oraz produkcja fizyczna dóbr przez polskie przedsiębiorstwa. Aktualna polityka pieniężna Polski jest analogiczna do prowadzonej po 1926 r., wtedy uzależniona była od USA, dziś uzależniona jest od oligarchii finansowo-gospodarczej z USA i z UE – w RM nie podnoszą tych kwestii.

Obserwacja V
W RM występują publicyści (np. J. Szaniawski) nienawidzący Rosji, fałszujący historię Polski. Przedstawiany jako prof. historii J. Szaniawski (Żyd, były pułk. SB po studiach dziennikarskich). Z okazji rocznicy 17.09.1939 r. wygłosił zdanie: „E. Gierek był członkiem partii bolszewików, choć nie ma na to żadnych dowodów, ale musiał być, W. Gomułka też był.” – tak argumentował historyk (!). Nie wspomniał, że w 1944 komunistyczny Żyd (spadochroniarz z ZSRR), niejaki Kasman (w latach 1960-tych m.in. redaktor naczelny Trybuny Ludu, dyrektor banku itp.) miał rozkaz zamordowania W. Gomułki za jego nacjonalistyczne sympatie.
Publicyści RM (J. Szaniawski, M. Ryba) winą za Katyń obarczają Rosję, a nie rządzących w ZSRR komunistycznych Żydów.
Występowanie przeciw Rosji (za każdym razem z inspiracji judeomasoństwa anglosaskiego i niemieckiej) zawsze kończyło się dla Polski tragicznie.

Obserwacja VI
RM chętnie udziela swoich mikrofonów byłemu premierowi J. Olszewskiemu (były, a może czynny mason?) oraz jego ministrowi A. Macierewiczowi, ministrowi w rządzie PiS, likwidatorowi WSI, które teraz podporządkowano USA (JudeoUSA), Wlk. Brytanii i Izraelowi. A. Macierewicz wielokrotnie w swoich wypowiedziach popierał wojnę przeciw Irakowi i udział Polski w Afganistanie.

Obserwacja VII
RM popiera PiS, które realizuje w Polsce politykę judeomasoństwa anglosaskiego (opóźnianie budowy UE, instalacja tzw. tarczy antyrakietowej wymierzonej w Rosję i Chiny). Tym samym udziela poparcia dla polityki skłócania Słowian.
Publicyści Naszego Dziennika wyrażali się bardzo pozytywnie o Samoobronie i LPR
(jedyne partie nie pochodzące z żydowskiego nadania przy „okrągłym stole”), gdy te służyły PiS-owi w koalicji. Gdy PiS zerwał koalicję i doprowadził do wyborów, żeby usunąć z sejmu Samoobronę i LPR, bo te mogły zakłócić realizację polityki pro JudeoUSA (A. Lepper przeciwny był „tarczy antyrakietowej”) oraz tworzenie UE-państwa, ci sami publicyści zmienili ton wypowiedzi w stosunku do Samoobrony i LPR, zaprzestali ich popierania. Oczywiście media o. Dyrektora są „pluralistyczne” i zamieściły krytyczną opinię o PiS prof. A. Raźny ( //www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20071117&id=my51.txtjuż nie istnieje) . Zrobiło to tylko jeden raz i już po wyborach.

Obserwacja VIII
RM popierało objęcie funkcji Metropolity Warszawskiego przez abpa S. Wielgusa, a co za tym idzie w przyszłości funkcji Prymasa Polski. Wszystkie wypowiedzi arcybiskupa (nie ważne, czy podpisał coś komunistom, czy nie – zdaje się, że IPN nie posiada żadnego dokumentu SB z autentycznym podpisem S. Wielgusa!) świadczą o nim, że jest uczciwym katolikiem i narodowcem. Ten kawałek pozornie nie pasuje do całej układanki, ale zaskoczenie jest tylko chwilowe. Prawdopodobnie judeomasoństwo anglosaskie chroniąc własne interesy zdecydowało się nawet na Prymasa Polski, który może mieć poglądy narodowe, ale za to jest szczerym przeciwnikiem UE. Zawsze później będzie go można jakoś usunąć, gdyby przeszkadzał. Tu warto zauważyć dziwną dwoistość RM: trudno skrywana niechęć do katolika, narodowca R. Dmowskiego i endecji, a manifestowane poparcie dla katolika i narodowca abpa S. Wielgusa (może RM chce wzbudzać zaufanie)?

Obserwacja IX
Ktoś może powie, że jednak w RM red. S. Michalkiewicz piętnuje Żydów zza oceanu, którzy chcą nas okraść na 65 mld $. Tak, to prawda, ale liberalne poglądy na gospodarkę, które prezentuje red. Michalkiewicz (także w RM) prowadzą nas dokładnie tam, czyli w niebyt, gdzie chcieliby nas widzieć Żydzi i światowe judeomasoństwo.

Obserwacja X
RM i media pochodne są wybitnie antyrosyjskie (nie tylko teksty J. Szaniawskiego i M. Ryby), tak samo jak rządzący i wszystkie pozostałe polskojęzyczne media na czele z żydowską Gazetą Wyborczą dla Polaków. Warto się zastanowić, dlaczego RM atakuje Rosję, która odbudowuje chrześcijaństwo – jego odbudowa to fakt niezaprzeczalny, wsparł ją prezydent W. Putin. Czy to, że katolicy rosyjscy są prawosławni uniemożliwia z nimi ekumeniczny dialog, skoro taki dialog prowadzi Kościół z żydami, z którymi dzieli nas wszystko poza Dekalogiem (do którego żydzi i tak się nie stosują – oszustwo na goju to wg nich cnota, poza tym, że nie uznają goja za człowieka). Prawosławni katolicy i my, zresztą wszyscy Słowianie, mamy tego samego wroga – światowe żydostwo, to fakt historycznie oczywisty, którego chyba nie ma potrzeby tu udowadniać.

Obserwacja XI
Krytyczny tekst prof. Anny Raźny (//www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20071117&id=my51.txt), w którym autorka postawiła słuszną tezę, że dla nas Polaków różnice między PO i PiS są w rzeczywistości nieistotne, a działania tych partii są dla Polski tak samo szkodliwe, pojawił się po wyborach i wyborcy zostali pozbawieni ważnych opinii i informacji.

Obserwacja XII
Podobny tekst K. Bedermana, Niemca, byłego doradcy przedakcesyjnego, uczciwie informującego Polaków (to prawda, że w RM) o zagrożeniach ze strony UE i Niemiec w ogóle nie pojawił się w Naszym Dzienniku. Autor mógł go odczytać w Tv- Trwam dopiero 02.11.2007, czyli po wyborach. Ojciec prowadzący program zaraz zresztą dodał, że jest to tylko jedna z interpretacji (tylko subiektywna opinia K. Bedermana), a program w Tv – Trwam ma w ten wieczór inny temat. (Media ojców Redemptorystów, które tak zaciekle krytykowały UE, zgodnym chórem popierały i popierają PiS, które jest prounijne i opowiada się za przyjęciem unijnej konstytucji bez referendum, podobnie jak PO.) Dla K. Bedermana nie ma już miejsca przed mikrofonem RM.

Obserwacja XIII
W jednym ze styczniowych w 2008 r. programów „Rozmowy niedokończone” w RM wystąpił zakonnik o. dr Jerzy Skawroń. Jego zdaniem, Polska w czasach swojej świetności (tzn. obecnie!) powinna ewangelizować Wschód (ewangelizować prawosławnych katolików? – przyp. D.K.). Dalej wg o. doktora, Polska, wzorem mesjanistycznych teorii A. Towiańskiego (masona, który zwiódł A. Mickiewicza – przyp. D.K.), musi dziś przyjąć cierpienie, jak Chrystus na krzyżu, ale jednocześnie otworzyć się na nowoczesność, na dialog z Zachodem (ze zjudaizowanym, okradającym nas Zachodem? – przyp. D.K.). Innymi słowy, Polacy musicie pokornie cierpieć i ze spokojem przyglądać się niszczeniu waszych rodzin, majątku narodowego, Ojczyzny, Bóg Wam to wszystko wynagrodzi powołując Wasze dusze do Nieba. Tak zagajał w Tv -Trwam ten wykształcony zakonnik.

Obserwacja XIV
Kilka dni po tym, jak sejm i senat przegłosowały ustawę upoważniającą prezydenta do przyjęcie unijnej konstytucji, czyli do rozpoczęcia procesu likwidacji Państwa Polskiego w Naszym Dzienniku ukazał się artykuł senatora Z. Romaszewskiego, który jak wielu jemu podobnych dopuścił się zdrady Narodu i Państwa głosując za unijną konstytucją. W Naszym Dzienniku nie pojawiają się natomiast teksty polityków narodowych.
Choć RM zainicjowało akcję zbierania podpisów za przeprowadzeniem referendum w sprawie odrzucenia unijnej konstytucji, nigdy w mediach o. Dyrektora nie pojawiła się najmniejsza wzmianka o trwającej ponad miesiąc narodowej akcji protestacyjnej przed sejmem RP przeciw unijnej konstytucji (?).

Obserwacja XV
RM zainicjowało i udzieliło medialnego wsparcia Ruchowi Przełomu Narodowego, którego głównym ideologiem został prof. J.R. Nowak. Gdy na spotkaniu z profesorem zadałem mu pytanie, dlaczego patriotyzm – Tak, a nacjonalizm – Nie?
No, bo nacjonalizm nie – odparł profesor – i to było sedno jego wypowiedzi.
RPN został pomyślany wyłącznie w celu zagospodarowania po stronie katolickiej i patriotycznej elektoratu, który mógłby udzielić wsparcia jakiejkolwiek inicjatywie narodowej, nacjonalistycznej.

Obserwacja XVI
RM nie wsparło zainicjowanej na portalu ProPolonia w 2009r. akcji protestu przeciw koncertowi „Madonny” wyznaczonego na 15 sierpnia – dzień Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz „Cudu nad Wisłą” z 1920 r.

Obserwacja XVII
Ks. prof. Cz.Bartnik w Naszym Dzienniku w krytycznym artykule n/t UE przed eurowyborami, mimo iż stwierdził, że eroposłowie nie stanowią w parlamencie UE prawa (nie maja takich uprawnień), to na eurowybyry iść trzeba i trzeba wybrać właściwych posłów (dlaczego? spośród kogo wybierać? po co sankcjonować bezprawie? – D.K.)

Obserwacja XVIII
Wykład Christine O’Donnell (USA) wygłoszony w katolickiej uczelni o. Dyrektora w Toruniu: ( //www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100213&typ=my&id=my81.txt)
Cytuję: Zapewnienie indywidualnej wolności dokonywania wyboru czyni nas bardziej bezpiecznym społeczeństwem.(…) Im mniej rządu, tym lepiej.(…) naruszanie tych zasad prowadzi do demograficznej i ekonomicznej katastrofy. Zasady te – chłodne, naukowe, historycznie udowodnione, nie współgrają z zasadami państwa opiekuńczego. takie tezy wygłosiła republikańska kandydatka do senatu USA. Jest to czysty liberalizm zgodny z protestancką, czyli zjudaizowanego katolicyzmu, filozofią społeczną, która poprzez różne organizacje „katolickie” (w tym i RM) szerokim strumieniem wlewa się do Polski.

Obserwacja XIX
W RM, TV Trwam występuje wielu przedstawicieli związków zawodowych reprezentujących różne grupy zawodowe. Nigdy ze strony ojców prowadzących rozmowy nie padło pytanie (nie daj Boże sugestia), dlaczego nie dojdzie do wspólnych wystąpień wszystkich związków w obronie podstawowych praw, nie tylko pracowniczych, ale obywatelskich, narodowych, w obronie niszczonej Ojczyzny?

Oto i wyłonił się cały obrazek, wszystkie kawałki układanki dobrze do siebie pasują.
Żeby złagodzić krytyczny, ale przecież uczciwy, ton komentarzy i opinii nt. żydostwa europejskiego (przeważnie lewicującego, o światowym prawie się nie mówi w RM) wszystkie media o. Redemptorystów nadają, publikują wystąpienia i homilie Jana Pawła II, orędownika dialogu katolików z żydami. Tak o tym dialogu pisze mój ulubiony publicysta ks. prof. Cz. Bartnik:
Jan Paweł II otworzył szeroko cały Kościół na świat żydowski, religijny i świecki, i prywatnie sam był – można powiedzieć – filosemitą, a jednak jego postawa i jego działanie w tym względzie nie przyniosły pożądanych owoców. Wprost przeciwnie, tym śmielej atakuje się Kościół katolicki, w tym i Kościół polski, i Polskę, przeciwstawiając nas pozornie Janowi Pawłowi II. (Nasz Dziennik 22.08.2007, „Rozczarowanie”).

Czasami zastanawiam się, jak to jest możliwe, że w kraju dwukrotnie w ciągu ostatnich 60-ciu lat okradzionym przez żydostwo (nacjonalizacja po 1945 i prywatyzacja po 1989), w którym żydowska mniejszość opanowała władzę ustawodawczą i sądowniczą i zablokowała możliwość rozliczania żydowsko-komunistycznych zbrodni oraz żydowsko-liberalnych afer gospodarczych, opanowała wszystkie media, a nie może dać sobie rady z jakimś radiem zakonników?
Czy w dobie totalnej manipulacji umysłami polskiego społeczeństwa popełniam duży błąd zakładając, że i media o. Dyrektora grają przeciw nam?

Przeciwnicy jego mediów będą popierać filosemitów i żydostwo pro unijne (PO, LiD, SLD). Zwolennicy zaś zagłosują na PiS, czyli na filosemitów i żydostwo pro anglosaskie, ale też i pro unijne (LiD, SLD, PSL mogą zagrać po każdej stronie).

W każdym przypadku antypolskie żydostwo odniesie sukces, bo zmanipulowani Polacy głosując za i przeciw jakiejś opcji zawsze głosują za żydostwem, a przeciw Polsce, choć mają wrażenie obrony narodowego interesu.

Mamy, więc wszystkich polskich gojów, tych „za” i tych „przeciw” JudeoUE-panstwu ugotowanych w jednym kotle. Prawie wszyscy, część świadomie, a część bezmyślnie popieramy międzynarodowy żydowski geszeft, a oni zawsze mają międzynarodowe interesy, teraz jest to tworzenie „jewropejskiego” państwa na wzór USA.

Przedstawione powyżej obserwacje prowadzą mnie do jednego wniosku, że jeśli RM nie jest dziełem anglosaskiej fartuszkowej braci, to przynajmniej jej się wysługuje i nie interesuje mnie, czy robi to świadomie, czy bezmyślnie.
Pozostawiam Państwu ocenę, na ile błędne jest moje wnioskowanie.

Dariusz Kosiur   –   //wiernipolsce1.wordpress.com/

Opublikowano za: https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/116441,puzzle-z-obrazkiem-radia-maryja-na-jego-23-urodziny

Od redakcji KIP. Polecamy dla osób, które nie mają zupełnie „wyłączonego umysłu” i przynajmniej są trochę dociekliwe i Samodzielnie Myślące o przeczytanie i przeanalizowanie, co najmniej zamieszczone na poniższych linkach teksty o  Kościele Katolickim, chrześcijaństwie, judaizmie, islamie, transhumanizmie,  judaizacji Kościoła i teokratyzacji państwa, procesów rozpadu Polski i historii Ziemi, ponieważ te z pozoru odległe tematyki łączą się ze sobą w pełny obraz. Zalecamy czytanie i analizowanie w podanej kolejności.

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/12/gdzie-rzadza-dogmaty-tam-kwitnie-niewolnictwo-oraz-degradacja-moralna-i-duchowa/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/watykan-i-hierarchia-kosciola-katolickiego-wspiera-islamski-multikulturowy-podboj-europy/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/ludobojstwo-indian-w-kanadzie-trwa-do-dzis/

Zielone szaleństwo owładnęło Watykanem. Papież wzywa do utworzenia Nowego Porządku Świata.

LICHWIARSKA ANTYCYWILIZACJA: PAN, czyli żyd i NIEWOLNIK, czyli chrześcijanin i muzułmanin !!!

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/czy-satanizm-jest-promowany-jako-jedyna-swiatowa-religia-xxi-wieku/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/02/niepokojace-zmiany-satanizm-rosnie-w-sile-a-publicznosc-sie-cieszy/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/nowa-globalna-religia-1/

https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/transhumanizm-pulapka-dla-ludzkosci/

Porządek prawny według plemiennego boga starego testamentu

Prof. Shlomo Sand obnaża kłamstwo założycielskie Izraela: Żydzi nie są Semitami, a „antysemityzm” to technika globalnej manipulacji

Zdemaskowany ściśle tajny judaizm…

Szlomo Sand: „Kiedy i jak wynaleziono Naród Żydowski”

Benjamin H. Freedman: O pochodzeniu Żydów

Po której stronie stoi Kościół?

PRAWDA o relacjach POLSKI z WATYKANEM i jego współpracy z HITLEREM

Konkordat Rządu II RP z Watykanem z 10 lutego 1925 r. i analiza korzyści dla stron umowy.

Zerwanie Konkordatu z 1925 r. i Porozumienie zawarte między Rządem RP i Episkopatem Polski z dnia 14 kwietnia 1950 r.

Andrzej Nowicki: CHŁOPI A BISKUPI

LIST BISKUPÓW POLSKICH DO BISKUPÓW NIEMIECKICH Z 1965 r.

STANOWISKO WŁADZ POLSKICH WOBEC ORĘDZIA BISKUPÓW POLSKICH DO NIEMIECKICH I ICH ODPOWIEDZI, styczeń 1966 r.

List Konferencji Episkopatu Polski wybaczający zbrodnie banderowskie, tak jak List Biskupów Polskich wybaczający zbrodnie niemieckie

Na jakim etapie jest proces przekształcania III RP w państwo wyznaniowe (teokratyczne) na wzór takich państw jak: Izrael, Iran i Arabia Saudyjska ?

Żydowski KOR i żydo-katolicki Kościół przeciw Polakom

REKONKWISTA. Jak Niemcy chcą odebrać Polsce Ziemie Zachodnie ?

Czy celem „polskiej” polityki zagranicznej jest powrót do Granic Polskich ustalonych w Traktacie Wersalskim ?

Bogowie To Nie Fikcja cykl 9 odcinków: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/05/bogowie-to-nie-fikcja-8-nie-tylko-piramidy/

Wnikliwe przestudiowanie i przemyślenie zawartych treści zaoszczędzi czytania kilkudziesięciu tysięcy stron, w tym zwłaszcza gazetowej i „świątobliwej” „sieczki”, gdzie ważna prawda ukryta jest w mieszance wielkich kłamstw z mało ważną prawdą.

Comments

 1. marcin says:

  Piszący te słowa przerwał ekspozycję na media pana Rydzyka lata temu. Do wyrażenia okresu abstynencji w latach potrzebna byłaby liczba dwucyfrowa. Dlatego, nieobciążony żadną szczegółową wiedzą, po latach od napisania tekstu przez Dariusza Kosiura, może poczynić świeże uwagi.

  1. W czasach, kiedy Telewizja Trwam była tworzona, autor miał okazję zetknąć się z dziennikarzami Radia Maryja, czy szerzej, mediów katolickich. Wtedy oczywiście tego nie rozumiał, dotarło to po latach, ale było to towarzystwo żydowskie. Wtedy toruńska uczelnia dopiero startowała, ale teraz wyraźnie widać że pan Rydzyk założył sobie szkołę politruków.

  2. Teraz wyraźniej widać globalną politykę tworzoną przez światowy Sanhedryn. Cały pozorowany spór polityczny jest dialektycznie organizowany wokół dwóch obozów politycznych.

  Pierwszy obóz można nazwać komunistyczno-globalistyczno-liberalno-nihilistycznym, w starszej terminologii to obóz lewicowy. Cztery epitety w nazwie są potrzebne dlatego że w różnych krajach obóz ten używa odmiennych akcentów w swojej propagandzie. W bratnich Węgrzech obóz ten symbolizuje zamknięta przez premiera Orbana szkoła politruków ufundowana przez Goerge’a Sorosa, w Polsce to PO, komunistyczni żydzi od Zandberga, itp.

  Drugi obóz polityczny ma charakter tradycjonalistyczno-narodowo-syjonistyczny, według przebrzmiałej terminologii to prawica. We Francji to Front Narodowy Marie Le Pen, w bratnich Niemczech chociażby Alternative für Deutschland, w bratnich Węgrzech to premier Orban, który w walce z Sorosem otrzymał nawet poparcie od żydów z Palestyny.

  Budowa „sceny politycznej” według tego wzoru musiała zabrać dekady. Z całą pewnością rozumieli to pan Michnik czy pan Rydzyk np. w 1995 czy w 2000 roku. Pan Michnik budował pierwszy obóz a pan Rydzyk miał zostać jednym z liderów drugiego obozu, przy czym obaj wzajemnie się wspierali, choćby wzajemnymi atakami mającymi sprawić wrażenie, że reprezentują oni skrajne pozycje rzeczywistego sporu politycznego.

  Kolejne „obserwacje” w komentowanym tekście, które mają wykazać niekonsekwencję czy fałszywość pana Rydzyka w budowaniu obozu patriotycznego, dają się wyraźnie wpisać w plan budowy ośrodka tradycjonalistyczno-narodowo-syjonistycznego. Przyznać należy panu Rydzykowi rozmach i dobrą znajomość ludzkiej natury, która pozwoliła mu zbudować sobie grono setek tysięcy czy milionów fanatycznych zwolenników.

  Imponującym pokazem siły obozu pana Rydzyka była mobilizacja milionów Polaków po śmierci w wypadku lotniczym prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Udało się wtedy zebrać miliony pod antyrosyjskimi hasłami. Gdyby wtedy uzbroić ich w kosy postawione na sztorc, może tak wyekwipowanemu, nakręconemu chęcią zemsty tłumowi udałoby się zdobyć moskiewski Kreml? Czterysta lat wcześniej się udało. Ta para została spuszczona. Czy uda się panu Rydzykowi jeszcze raz przeprowadzić z sukcesem podobną operację?

  Jak to w dialektyce, to ONI (międzynarodowi żydzi) kontrolują oba te obozy, którykolwiek wygra, będzie realizował ich program.

  3. Kościół rzymski zawsze był wrogi Słowianom. To katolicka ideologia została użyta przez niemieckich oligarchów do zniszczenia Wieletów, Obodrzyców czy Serbów (tych z DDR). Prawdziwa chrystianizacja ziem polskich zaczęła się od ludobójstwa Słowian (tłumienie „reakcji pogańskiej”). Przez setki lat katolicka Polska pełniła taką samą rolę wobec Rusi jak dzisiaj żydobanderowska Ukraina wobec Rosji. Rzym przez wieki prowadził wrogą Polsce i szkodliwą dla Słowian politykę. Czesi zorientowali się paręset lat temu i porzucili rzymskie zabobony. A Polacy?

  Od tysiąca lat zniszczenie prawosławnej Rusi/Rosji to mokry sen papieży. Wielokrotnie próbowali, w kontekście przyznanej przez Konstantynopol autokefalii banderowskiej Ukrainie warto wspomnieć unię brzeską z 1596 roku. Wtedy wierzyli, że już im się udało a wywołali w Rzeczypospolitej gorącą czy tylko tlącą się wojnę domową. Teraz chcą wojny na Ukrainie. Pan Rydzyk funkcjonuje w tej „narracji”.
  Zniszczenie prawosławnej Rosji to mokry sen papieży, mogą do tego użyć polskiego i ukraińskiego mięsa armatniego. To najtańsza jucha.

  Cały czas szkolą mięso armatnie, niemalże od kołyski: https://www.youtube.com/watch?v=zZPgFTzyGKg

Wypowiedz się