Zachodnia demokracja = prawo legalnej korupcji dla władzy

Korupcja jest nieodłącznym elementem kapitalizmu, bez której nie mógł by istnieć. Dopiero później zaadoptowano do kapitalizmu demokrację, a raczej taki jej typ, który bogatym poprzez legalną korupcję pozwala ją kontrolować. Jednak najważniejszym elementem kapitalizmu i tzw. demokracji jest pieniądz odsetkowy, czyli lichwa oraz możliwość sterowania emisją pieniądza w dowolnej ilości, przez nielicznych bankierów. Publikujemy interesujący tekst Dariusza Kosiura, potwierdzający temat film pt. „8 minut które zabiło Andrzeja Leppera” i wybrane komentarze.

Na podsumowanie dwie kluczowe myśli:

Jak ważną sprawą jest emisja pieniądza powiedział dwa wieki temu Meyer Amschel Rothschild [Cytat z filmu „Money as Debt”]: „Daj mi kontrolę nad podażą pieniądza narodu i nie będzie mnie obchodzić, kto tworzy ich Prawa”

Natomiast Gutle Schnaper, żona tegoż Mayera Amschela Rothschilda i matka jego pięciu synów stwierdziła: „Gdyby moi synowie nie chcieli wojen, to by żadnych nie było.

Redakcja KIP

Temida 1Oprócz przestępstw gospodarczych mamy do czynienia z całym szeregiem przestępstw przeciw moralności …

Ignorantia legis non eximit celebrataque – głosi łacińska maksyma, co po polsku znaczy: nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania.

Ta znana powszechnie zasada dotyczy obywatela. Czyli w rzeczywistości obywatel winien nie tylko to prawo znać, ale także je rozumieć, ponieważ z pewnością sądy wyegzekwują prawo z całą premedytacją.

W o wiele bardziej uprzywilejowanej sytuacji od obywatela znajdują się sejm, rząd i prezydent. Mają oni do dyspozycji Trybunał Konstytucyjny (TK), który orzeka, czy dana ustawa uchwalona przez sejm, a zgłoszona przez rząd lub prezydenta – i rząd i prezydent posiadają uprawnienia do zgłaszania inicjatywy ustawodawczej –, jest lub nie jest zgodna z konstytucją.
Przy czym, za niezgodność ustawy z konstytucją, czyli za jej niekonstytucyjność, ani tym, którzy dopuścili do jej stosowania, czyli TK, ani jej autorom, ani tym bardziej tym, którzy ją uchwalili, włos z głowy nie spadnie.
A zatem, wobec najwyższych władz w państwie – wobec sejmu, prezydenta i rządu -, nie obowiązuje zasada, że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. Mogą je łamać do woli i całkowicie bezkarnie, bez najmniejszej odpowiedzialności. Nie ma znaczenia także i to, czy złamanie prawa nastąpiło w wyniku błędu – errare humanum est (łac. z gr.)błądzić jest rzeczą ludzką -, czy w wyniku świadomej i celowej działalności. Krzywdy i szkody wyrządzone społeczeństwu złą, wadliwą, ustawą są równie nie istotne – tzn. nie skutkują konsekwencjami prawnymi.

Brak odpowiedzialności dotyczy także podejmowania błędnych decyzji przez obieralne władze wszystkich szczebli administracji państwa, nawet jeśli decyzje te skutkują poważnymi stratami gospodarczymi, społecznymi, czy szerzej politycznymi. Ujmując rzecz dokładniej trzeba dodać, że nie istnieje wobec tych władz za ich błędne, w tym także i celowo szkodliwe, decyzje odpowiedzialność karna i skarbowa. O tę zmianę w kodeksie zadbał już żydo-rząd M.F.Rakowskiego w 1988r., likwidując jednocześnie specjalne komórki milicji do ścigania tego typu przestępstw. – Czyż ta decyzja nie nosiła znamion wizji przyszłej, zachodniej demokracji i żydowskiego kapitalizmu?

Wobec polityków, wobec władzy, istnieje tylko odpowiedzialność polityczna. Polega ona na tym, że delikwent może utracić swoje stanowisko, co należy rozumieć, iż na odcinku budowy i rozwoju zachodniej demokracji obejmie inne, cokolwiek może mniej odpowiedzialne, ale także z politycznego nadania ważne stanowisko. W przypadku władz pochodzących z wyboru może się zdarzyć, że nieudacznik nie zostanie wybrany na kolejną kadencję. Jednak z dwudziestopięcioletniego doświadczenia budowy zachodniej demokracji dobrze wiemy, że zdarza się to nader rzadko.

Trzeba przyznać, że różnice w traktowaniu przez prawo oraz prawne instytucje obywatela i władzy są rażąco niesprawiedliwe względem obywatela. Można powiedzieć, że za to samo przestępstwo – np. za kradzież – zwłaszcza małą, o czym dalej -, obywatel jest ścigany i karany, a władza – nagradzana finansowo i prestiżowo (ordery, odznaczenia).
To jednak nie wszystko. Obywatel zostaje sam na sam z prawnym przepisem, czy z ustawą. I mimo braku prawniczego wykształcenia, a także często wobec nieodgadnionej interpretacji sądu, urzędu skarbowego, wreszcie samego ustawodawcy, musi postąpić zgodnie z wykładnią egzekutora prawa.

Wydaje się, że tak funkcjonujące  prawo jest dyscypliną najtrudniejszą w świecie – w świecie zachodniej (żydowskiej) demokracji. Pod względem trudności może z nim konkurować jedynie ekonomia – w tym samym, zachodnim świecie oczywiście. Nie powinno, więc nikogo zaskakiwać, że najwybitniejsi prawnicy i ekonomiści wywodzą się z wybranego narodu, bo tylko on obfituje w tego rodzaju geniuszy i talenty.
W żydowskich demokracjach stopień skomplikowania prawa jest tak znaczny, że nawet interpretacje przepisów, czy ustaw dokonywane przez wyborne prawnicze autorytety mogą się ze sobą różnić diametralnie. Jestem przekonany, iż właśnie to jest zasadniczym powodem, że PO miało swoich interpretatorów prawa w TK, a PiS chce mieć swoich.
Ktoś może spytać: a litera prawa? A konstytucja?
A czort z nimi, przecież ostatecznie liczy się ich interpretacja. Znaczy się: każdy ma prawo do swojego własnego rabina – i do swojej racji.

Żydowski reżim IIIŻydo-RP, tak jak pozostałe żydo-reżimy Zachodu, zarzuca państwom niedemokratycznym – wyższości zachodniej demokracji podważać nie należy i trzeba przyjmować ją jak dogmat i wzorzec -, czyli np. Białorusi, Rosji itp., korupcję na wszystkich szczeblach administracji państwa.
Niestety nie ma takich mediów w IIIŻydo-RP, w których można byłoby postawić żydo-reżimowej władzy pytania:
czy nie jest dowodem totalnej korupcji swoboda interpretacyjna prawa w państwie, czego np. dowodzą żydowskie harce wokół składu TK?
– czy nie jest dowodem totalnej korupcji likwidacja odpowiedzialności karno-skarbowej dla władz wszystkich szczebli w IIIŻydo-RP? Podobnych pytań mogłoby być jeszcze wiele.

A oto wybrane tylko przykłady zalegalizowanej korupcji żydo-reżimowych władz i żydowskich, światowych korporacji finansowych

1. Żydo-rząd T.Mazowieckiego w 1990r. wprowadził jednorazowym aktem* (tzw. Plan Balcerowicza), przyjętym przez sejm IIIRP, wobec polskich przedsiębiorstw, rolników i osób prywatnych wsteczną zmianę treści umów kredytowych z bankami. Na mocy tego aktu banki drastycznie zwiększyły wstecznie oprocentowanie zaciągniętych przed 1990r. kredytów czyniąc z kredytobiorców niewypłacalnych dłużników. Ten bezprecedensowy w skali świata przestępczy akt żydo-rządu Mazowieckiego doprowadził do upadłości wiele polskich przedsiębiorstw państwowych, spółdzielczych, komunalnych i prywatnych, wielu rolników oraz osoby prywatne. Ten przestępczy akt wymuszał także zgodę przedsiębiorstw na prywatyzację, co praktycznie oznaczało ich fizyczną likwidację.

* Ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych (Dz.U. 1989 nr 74 poz. 440) – zmieniała warunki zawartych wcześniej umów kredytowych – część tzw. Planu Balcerowicza (w rzeczywistości planu Sorosa-Sachsa, przyjętego i zatwierdzonego jeszcze przez żydo-rząd M.F.Rakowskiego).

2. Żydo-reżim i banki nie gardzą nawet małym łupem – afera z udzielaniem kredytów we frankach szwajcarskich. W rzeczywistości banki sprzedawały kredytobiorcom franki, których nie posiadały pobierając tzw. spread – różnicę między ceną sprzedaży, a ceną kupna walut.

3. E-sądy – elektroniczne postępowanie egzekucyjne bez udziału osób zainteresowanych, przeważnie oszukanych przez zagraniczne firmy i dodatkowo okradzione przez żydo-reżimowe państwo, które pobiera opłaty egzekucyjne.

4. Bankowy tytuł egzekucyjny, który wystawia bank bez udziału sądu i oczywiście bez uwzględnienia racji dłużnika – liczy się wyłącznie interes banku.

5. Dziedziczenie długów

6. Przyzwolenie dla zagranicznych (żydowskich lub przez żydowską finansjerę kontrolowanych) instytucji finansowych na kreację pieniądza wirtualnego, która wielkością wielokrotnie przekracza emisję pieniądza rzeczywistego. Jest to równoznaczne z okradaniem państwa i jego obywateli na niespotykaną w dziejach skalę.

Oprócz przestępstw gospodarczych mamy do czynienia z całym szeregiem przestępstw przeciw moralności, przeciw obyczajom, przeciw rodzinie, znajdujących umocowanie prawne w nowo wprowadzanym ustawodawstwie spowodowanym członkostwem w UE oraz tzw. standardami zachodniej cywilizacji, którym Polskę i Polaków podporządkowywały wszystkie siły polityczne z Kościołem Katolickim (KK) włącznie.
A chodzi o takie przestępstwa jak: promocja depopulacji, eufemistycznie określana zrównoważonym rozwojem, promocja zboczeń, aborcji, eutanazji, ideologii gender, wprowadzanej już od wieku przedszkolnego, promocja jednopłciowych związków partnerskich, odbieranie rodzicom dzieci – np. z powodu ich ubóstwa – niezawinionego przez rodziców tylko przez żydo-reżimowy system żydowskiego kapitalizmu! Są to przestępstwa wynikające z przekształcania zachodniej (chrześcijańskiej) cywilizacji w tzw. liberalny model zintegrowanego (bez państw narodowych!) społeczeństwa otwartego.

Przeciw tego rodzaju przestępstwom – przeciw liberalizmowi obyczajowemu, etycznemu, protestują otwarcie tzw. partie i organizacje prawicowe oraz KK. I oto mamy do czynienia z oczywistym paradoksem, ponieważ te same partie prawicowe oraz KK opowiadają się zdecydowanie po stronie tzw. zachodniej demokracji, której światowi decydenci świadomie realizują model liberalnego społeczeństwa otwartego, czyli realizują wszelkie procesy degenerujące ludzką cywilizację.
A zatem, czy prawica i KK uprawiają swoisty obyczajowy pure nonsense, świadomie uczestnicząc w zbrodni przeciw narodom, czy są tylko bandą nieświadomych tych przestępstw i zbrodni głupców?
25 lat doświadczeń z zachodnią demokracją pozwala na stwierdzenie, że powyższe pytanie jest czysto retoryczne, a każde świństwo ma swój wymiar finansowej korupcji, od której nie jest wolny nawet KK – a precyzyjnie: jego hierarchia.

JP II

Ale jak widać KK oraz jego sternikom liberalizm gospodarczy, którego immanentną cechą jest mityczny „wolny rynek”, wcale już nie przeszkadza.

Możemy tak sobie oczywiście pisać przez następne 25 lat i nic z tego nie wyniknie, jeśli nie zaczniemy się oddolnie organizować w silny ruch narodowy. Nie znaczy to, że taki ruch będzie w stanie zaraz zlikwidować żydo-system władzy i ustanowić polskie rządy narodowe – taka zmiana systemu będzie zależała przede wszystkim od sprzyjającej politycznej sytuacji zewnętrznej. Nie mniej jednak autentyczny silny ruch narodowy, nawet jeśli nie będzie miał możliwości parlamentarnego działania, będzie stanowił dla żydo-reżimu dość skuteczną zaporę w jego destrukcyjnych działaniach, może także zebrać środki na uruchomienie tak bardzo potrzebnych własnych narodowych, polskich mediów – a taka narodowa medialna pała może skutecznie grzmocić syjonistyczne, żydo-reżimowe łby.

Dariusz Kosiur

Poniższy film z sejmową wypowiedzią A.Leppera, w której podaje nazwiska żydo-reżimowych przestępców, złodziei, można znaleźć pod linkiem:

WYBRANE KOMENTARZE

Od siebie dodam

Jajwajce z PO i ZSL/PSL wywaliły w 2010r.z Kodeksu Spółek Handlowych bardzo istotny art.585
“Art. 585. § 1. Kto, biorąc udział w tworzeniu spółki handlowej lub będąc członkiem jej zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo likwidatorem, działa na jej szkodę – podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto osobę wymienioną w § 1 nakłania do działania na szkodę spółki lub udziela jej pomocy do popełnienia tego przestępstwa.”
Dzięki temu można kraść i oszukiwać bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności .

kfakfa 29.12.2015 14:00:18

—łapówki przyszły z Niemiec

–obserwowaliśmy zachodzące zmiany będąc w wirze zdarzeń !. Łapówki w branży budowlanej przyszły z Niemiec.

ninanonimowa 29.12.2015 17:42:45

Zachodnia demokracja = SOCJALIZM, prawie w całej swojej rozciągłości.
Pozostaje tylko mordowanie Chrześcijan. Prześladowania już są.

PS:
“Z polskiego narodowego punktu widzenia, z punktu widzenia interesu Państwa Polaków, należy żałować, że żydo-bolszewia okresu PRL (1944-56) nie zlikwidowała Kościoła w Polsce.” –
Dariusz Kosiur 24.08.2015 16:00

Zdzich 29.12.2015 17:42:56

@Zdzich 17:42:56

“Zachodnia demokracja = SOCJALIZM”

Panie Zdzichu,
powtarza Pan ten slogan za częścią żydo-mediów, a może spróbowałby go Pan uzasadnić -?

Nie potrzebnie Pan mnie cytuje – ja wiem, co napisałem i zdania nie zmieniam -, bo to cytat nie na temat postu, może poza jedną refleksją.

Otóż nie udało się żydo-bolszewii zlikwidować Kościoła – o ile w ogóle miała taki zamiar -, za to Kościół działa wespół z tymi, którzy likwidują Naród i Państwo Polskie.

Rzeczpospolita 29.12.2015 18:27:45

szach mat

Już dłużej nie dało się kamuflować fikcji. Wszystko w ostatnich kilku latach wylazło na wierzch; mianowicie że rządy większości krajów przepoczwarzyły się stopniowo w organizacje przestępcze mające na swych usługach również mafie i kartele narkotykowe. Ojcem chrzestnym ich wszystkich jest Rothchild. I choćbyśmy się zadyskutowali na śmierć, próbowali “własnemy rencamy” naprawiać te fasadowe systemy społeczno gospodarcze to i tak jesteśmy ujajeni.

Nibiru 29.12.2015 21:00:43

@Rzeczpospolita 18:27:45

Panie Dariuszu, gołym okiem widać, że są dwa kościoły RK. Jeden, to ten wierny Jezusowi Chrystusowi z którym, jak właśnie gołym okiem widać – nazwijmy ich- sataniści walczą na każdym kroku. To właśnie ten Kościół, ogólnie rzecz ujmując, który broni Nauk Chrystusa.
Drugi kościół (niby)RK, to ten bardzo głośny, wszędzie widoczny, można powiedzieć hałaśliwy, pełny fałszywych słów (i czynów). To właśnie tam dzieją się np te słynne już np zlizywania bitej śmietany z gołych kolan księdza(?). Jak możemy właśnie zobaczyć gołym okiem, ten kościół jest hołubiony, pokazywany przez media, co już samo w sobie powinno być podejrzane.
Nie ulega wątpliwości, że ten kościół pełni fałszywą, satanistyczną misję i jest wykorzystywany instrumentalnie, tak właśnie jak Pan to opisuje.
Jak możemy się domyślać i jeden kościół i drugi mają swoją siłę.
Siła tego drugiego kościoła z całą pewnością jednak nie pochodzi od Pana Boga.
I tutaj, Panie/Pani Nibru, upatrywałbym naszej siły, Siły w tym pierwszym Kościele, Kościele Jezusa Chrystusa, Siły pochodzącej od Pana Boga.
Któż przeciw nam, gdy Bóg z nami…

Jan Paweł 29.12.2015 22:12:54

@Jan Paweł 22:12:54

Bardzo potrzebna i doskonała analiza anomalii celowej w systemie Politycznego zniewolenia Polski i zamiany Polaków w niewolników!
Dzięki panie Dariuszu ! TO powinno dotrzeć do wszystkich Polaków , którzy są w stanie rozumieć pisane.

Kościół Panie Janie Pawle jest od urządzania nas po śmierci…i tego bym się trzymał, załatwiając sam swoje sprawy póki żyje….i panu też radzę: nie mieszać jednego z drugim.
Patrząc na elegancką rezydencje biednego proboszcza na zapyziałej polskiej wsi z 75 % bezrobociem, dotarło do mnie – jako wiedza objawiona w sposób nadprzyrodzony, że …..przecie nie od standardu wysokiego życia codziennego, proboszcza parafii Św. Małgorzaty zależy nasze zbawienie.

RomanKa 29.12.2015 22:31:40

@Jan Paweł 22:12:54

“I tutaj, Panie/Pani Nibru, upatrywałbym naszej siły”.
Chłopcem jestem od urodzenie (przed chwilą się upewniłem :-)). To w kwestii formalnej.
Ponieważ Bóg jakoś do tej pory nie interweniował bezpośrednio, aby zastopować zło panoszące się po Ziemi, to jest mała szansa, że teraz to uczyni. Ale może natchnie poczciwych ludzi nadzieją i ideą rozwiązania tej matni. Może też bestiom w ludzkiej skórze przywrócić empatię w jakimś zakresie, aby odstąpiły od czynienia zła. Modlitwa w połączeniu z rozważnym działaniem dają pewną szansę na wyzwolenie.

Nibiru 29.12.2015 22:32:30

@Nibiru 22:32:30

Panie Nibiru, interweniował bezpośrednio i to wiele razy. Bo np. interwencję Matki Boskiej w czasie Bitwy Warszawskiej, możemy uznać za bezpośrednią interwencję Pana Boga.
Oczywiście okupant nie chce byśmy o tym wiedzieli, więc nie przeczyta Pan o tym np. w podręczniku do historii.
Ale i tutaj nikt nikogo nie będzie zbawiać na siłę

Jan Paweł 29.12.2015 23:18:47

@RomanKa 22:31:40

Także uważam, że analizy Pana Dariusza Kusiora są bardzo ciekawe.

Jan Paweł 29.12.2015 23:20:27

@RomanKa 22:31:40

Kościół ma nam pomóc urządzić się po śmierci. W pełni się z tym zgadzam.

Jan Paweł 29.12.2015 23:28:34

Minimum egzystencji jest to linia ubóstwa ekonomicznego wyznaczająca poziom życia, poniżej którego występuje biologiczne zagroż.

Minimum biologicznej egzystencji
http://balcerowicz.com/

PontoSarmata 30.12.2015 00:58:53

@Rzeczpospolita 18:27:45

 1. Nie powtarzam “za częścią żydo-mediów”, tylko za ofiarami, którym przyszło żyć w socjalistycznej demokracji. Jeśli chodzi o “żydo-media”, to wręcz przeciwnie! Ze wstydem i w strachu przed gniewem publiki, ukrywają fakt, że demokratyczny socjalizm jest ich systemem politycznym.2. Ukazanie Pan hipokryzji krytykowania socjalistycznej demokracji na zachodzie podczas promowania jej w Polsce jest jak najbardziej na temat postu.3. Kościół NIE działa wespół z tymi, którzy likwidują Naród i Państwo Polskie. To Pan likwiduje Naród i Państwo Polskie poprzez zachęcanie do wymordowania polskich Katolików, którzy stanowią 88% narodu polskiego. I Kościół z pewnością z Panem nie dziala, ani Pan z Kościołem.

Zdzich 30.12.2015 03:04:32

@Zdzich 03:04:32

A gdzie Pan tu widzi jakiś socjalizm? Bo ja niestety nie widzę. Widzę za to krwiożerczy kapitalizm, że wszystkimi klasycznymi skutkami, czyli bezrobociem, biedą, walką o byt i związanymi z tym patologiami, zepsucie moralne elit itd itp.
Gdzie Pan tu widzi chociaż jeden przejaw działania socjalistycznego państwa opiekuńczego? Tak jak to np. było kiedyś w Libii, ale i w jakimś tam stopniu w Polce.
pomyślcie zanim coś napiszcie.

Jan Paweł 30.12.2015 05:41:51

@Zdzich 03:04:32

Proszę Pana a ja mam poważne obawy, czy ten kościół rozrywkowy nie współdziała z okupantem, nie do końca jestem pewien czy te rozrywkowe modlitwy mimo, że czasami masowe są TAM wysłuchiwane

Jan Paweł 30.12.2015 05:49:48

P P Z – czyli państwo jako organizacja przestępcza
„wobec najwyższych władz w państwie – wobec sejmu, prezydenta i rządu -, nie obowiązuje zasada, że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania “ dodajmy przy tym, że w/w organach jest największa możliwa koncentracja wykształconych prawników, co prowadzi do wniosku, iż największym zagrożeniem dla praworządności są właśnie juryści. Znakomitą ilustracją tez autora jest przypadek budżetu w roku 2013, szukaj (“przesunął” i “zawiesił”):

http://wyborcza.biz/biznes/1,147752,14465099,Rzad_przyjal_projekt_nowelizacji_budzetu_na_2013_r_.html?t=1377003964615&v=1&pId=23678817&send-a=1&disableRedirects=true#opinion23678817

który był z punktu widzenia prawa wielkim przestępstwem, ale dokonanym przy współdziałaniu WSZYSTKICH partii reprezentowanych w sejmie/senacie

http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html#Partia

Szotowicz odpowiada na pytanie: „Kto nami rządzi ?” tak:

http://drnowopolskiblog.neon24.pl/post/127796,bez-oslonek-turcja-zachod-i-iii-rp#comment_1253239

I tu przechodzimy do z a s a d n i c z e g o pytania odnośnie państwa demokratycznego:

Co jest podstawą funkcjonowania takiego państwa demokratycznego ?

Wnikliwsza obserwacja prowadzi do wniosku, że jest nią organizacja państwa PPZ:

http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html#PPZ

Uświadomienie sobie tej podstawy państwa demokratycznego wyjaśnia, dlaczego w pierwszej fazie demokratyzacji Polski po „okrągłym stoliku nakryj się” pojawiło się tyle grup gangsterskich ?

http://wiadomosci.onet.pl/forum/,1,2079306,184792242,czytaj.html

Zjawisko polityczne, które my w Polsce określamy mianem demokracji, nie potrafi się obejść bez zorganizowanej przestępczości, jak wiadomo, „UE nie zadaje sobie nawet trudu, aby udawać, że jest demokracją”, jest po prostu tyranią

http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html#PEU

„KK oraz jego sternikom liberalizm gospodarczy, którego immanentną cechą jest mityczny „wolny rynek”, wcale już nie przeszkadza. ”

http://pppolsku.blogspot.com/2011/12/cc.html#Usmiech

Nasz kochany papież i jego następca z RFN dokonali nawet w tym celu rewolucji w kanonie wiary.

„I oto mamy do czynienia z oczywistym paradoksem, ponieważ te same partie prawicowe oraz KK opowiadają się zdecydowanie po stronie tzw. zachodniej demokracji ”

To nie jest żaden paradoks, tylko teza – antyteza -synteza

http://pppolsku.blogspot.com/2011/12/fa.html#Chomsky_2

czyli rząd – opozycja – PO-PiS demokracji, do którego w Polsce należy doliczyć: SLD, PSL, SP, … aż do zjawisk rozrywkowych w rodzaju Palikokotek, Kikizków i.t.p.

No cóż, Lepper mówił o dyspozycyjnych sędziach, inna ofiara też

http://pppolsku.blogspot.com/2012/01/kiedy-przestepczosc-zorganizowana-jest.html#Kiedy

Polacy, przynajmniej ta część świadoma, muszą sobie postawić pytanie, czy chcą nadal wspierać swym udziałem w wyborach rządy zorganizowanej przestępczości ? Gdziekolwiek pojawią się „starsi bracia naszego kochanego papieża”, tam w pierwszym rzędzie organizują swą siatkę przestępczą, której synagoga jest ważnym węzłem.

Laznik 30.12.2015 17:45:53

@PontoSarmata 00:58:53 oraz @ Laznik 17:45:53

Bardzo dziękuję za interesujące linki
Dariusz Kosiur

Rzeczpospolita 30.12.2015 18:16:51

Opublikowano za: http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/128449,zachodnia-demokracja-prawo-legalnej-korupcji-dla-wladzy

PS. Polecamy obejrzeć lub przeczytać, dociekliwie przeanalizować i zestawić w pełny obraz myśli zawarte w materiałach poniższego zestawienia . Przykłady ze Szwecji są ostrzeżeniem, co nas czeka, jeśli nie „wyskoczymy z garnka”. Kolejne teksty pokazują multikulturalizm, którego elementem jest też obecna intensywna imigracja, jako narzędzie podboju Europy. Następne teksty objaśniają, kto tym steruje i prezentują kierunki uniknięcia tego podboju oraz skutków upadku zdegenerowanej cywilizacji Zachodu. Mądra myśl Konfucjusz sprzed 2500 lat mówi, że „ Kto nie myśli daleko, ma kłopoty blisko”. Zalecamy więc czytanie i analizowanie w podanej kolejności i to nie raz.

 1. Krzysztof Jackowski: Programowanie umysłów i „gotowanie żaby” – PRZESŁANIE NA 2016 r. : https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/12/krzysztof-jackowski-programowanie-umyslow-i-gotowanie-zaby-przeslanie-na-2016-r/
 2. POSTĘP CZY PODSTĘP PO SZWEDZKU : https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/postep-czy-podstep-po-szwedzku/
 3. Samozagłada Szwecji i Europy: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/samozaglada-szwecji-i-europy/
 4. DLACZEGO ŻYDZI CHCĄ MIESZAĆ RASY (MULTIKULTURALIZM): https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/dlaczego-zydzi-chca-mieszac-rasy-multikulturalizm/
 5. MULTIKULTURALIZM jako nowoczesne narzędzie destrukcji państw narodowych, oraz ras !: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/multikulturalizm-jako-nowoczesne-narzedzie-destrukcji-panstw-narodowych-oraz-ras/
 6. Rozumiecie teraz dlaczego nazywam ich ścierwo-mediami? Bo kreują wojnę i ludobójstwo : https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/rozumiecie-teraz-dlaczego-nazywam-ich-scierwo-mediami-bo-kreuja-wojne-i-ludobojstwo/
 7. Watykan i hierarchia Kościoła Katolickiego wspiera islamski, multikulturowy podbój Europy: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/watykan-i-hierarchia-kosciola-katolickiego-wspiera-islamski-multikulturowy-podboj-europy/
 8. Dyktat Rotszyldów: „Co najmniej milion ludzi rocznie – to koniec waszej Europy!!!” cześć 1 i 2 na linku: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/dyktat-rotszyldow-co-najmniej-milion-ludzi-rocznie-to-koniec-waszej-europy/
 9. Dyktat Rotszyldów (3) – “Precz z tymi granicami!!!”: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/dyktat-rothschildow-czesc-3-precz-z-tymi-granicami/
 10. Przywódca Iranu obnaża obłudę Zachodu: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/przywodca-iranu-obnaza-oblude-zachodu/
 11. Ponadczasowa twórczość Dmowskiego jest bronią wobec żydomasońskiego multikulturalizmu i globalizmu: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/ponadczasowa-tworczosc-dmowskiego-jest-bronia-wobec-zydomasonskiego-multikulturalizmu-i-globalizmu/
 12. Zachodnia demokracja = prawo legalnej korupcji dla władzy: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/zachodnia-demokracja-prawo-legalnej-korupcji-dla-wladzy/
 13. Dokąd zaprowadzi nas Waszczykowski ?: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/dokad-zaprowadzi-nas-waszczykowski/
 14. Anna Raźny: Polska na peryferiach Europy: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/prof-anna-razny-polska-na-peryferiach-europy/
 15. Komisja Europejska finansuje podbój multikulturowy Europy: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/komisja-europejska-finansuje-aktywistow-proimigranckich/
 16. III RP – perspektywy roku 2016 i dalszych: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/iii-rp-perspektywy-roku-2016-i-dalszych/
 17. Jacek Andrzej Rossakiewicz: WOJNA CZY POKÓJ W EUROPIE? : https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/jacek-andrzej-rossakiewicz-wojna-czy-pokoj-w-europie/
 18. Głos Winnetou: Los Indian – przestroga. Odwróćmy się od Zachodu – ratunek na Wschodzie: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/glos-winnetou-los-indian-przestroga-odwrocmy-sie-od-zachodu-ratunek-na-wschodzie/
 19. Czy konsument jest jeszcze człowiekiem, czy już biorobotem ?: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/czy-konsument-jest-jeszcze-czlowiekiem-czy-juz-biorobotem/
 20. dr Krzysztof Lachowski: Przemiany świadomości i paradygmatów: https://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/dr-krzysztof-lachowski-przemiany-swiadomosci-i-paradygmatow/

Wnikliwe przestudiowanie i przemyślenie zawartych treści, zaoszczędzi czytania co najmniej kilku tysięcy stron, w tym zwłaszcza gazetowej „sieczki”, gdzie ważna prawda ukryta jest w mieszance wielkich kłamstw z mało ważną prawdą, która służy jedynie uwiarygodnieniu wielkich kłamstw.

Więc trzeba czytać i analizować, analizować, analizować… i wydobywać ważną prawdę na powierzchnię oraz … realizować według zasady australijskich Aborygenów: „Musisz stać się tą zmianą, którą chcesz widzieć w świecie.”

Redakcja KIP

Wypowiedz się