MECHANIKA RZECZYWISTOŚCI

Publikujemy naukowe dowody funkcjonowania rzeczywistości w której żyjemy, z udziałem świadomości, której współczesna nauka, w tym psychologia nie potrafi wyjaśnić, ponieważ opiera się na fałszywym dogmacie materialistycznym: mózgu, neurologii, fizjologii, metabolizmu i nie bierze pod uwagę bioelektroniki. Najbardziej zaawansowany w tej dziedzinie wiedzy był jej twórca,  polski genialny uczony ks. Czytaj dalej