Zarys prawdziwej historii ludzkości i produkcji energetycznego pożywienia na Ziemi, jako farmie, a rozbłysk słoneczny.

Historia ludzkości, tej bliższej oficjalnie napisanej i tej dalszej, przemilczanej, sięgającej w mroki dziejów, jest bardzo zakłamana. Jest to związane z programowaniem i manipulowaniem rodzajem ludzkim od tysięcy lat, aby nie zorientował się, kto za tym stoi, jaki ma w tym cel i służył jako dostawca energetycznego pożywienia dla bytów nieludzkich. Zaprezentowane poniżej fragmenty książki, łączą Czytaj dalej

ZIEMIA NAGLE KWITNIE W NOCY – Barbara Marciniak.

 Pomoc na Ziemi nie zawsze była łatwa. Jednak, za pomocą hakowania lub oszustwa, pojawiły się energie z gwiazd, które zasiały różne kultury, oferując nauki biogenetycznie przearanżowanym ludziom i kodując ich światłem w celu przechowywania fragmentów wiedzy na planecie przez 500, 5000, a nawet 10 000 lat. Kiedy każda cywilizacja została skończona, jej artefakty zostały przekazane lub zanurzone w Czytaj dalej