Raport o motywacjach i działalności ras pozaziemskich – typologia najbardziej znaczących ras pozaziemskich wchodzących w interakcje z ludzkością

© Michael E. Salla, PhD
drmsalla@exopolitics.org
www.exopolitics.org
www.galacticdiplomacy.com

 

Ulepszony 1 stycznia 2005 (Opublikowane po raz pierwszy 26 lipca 2004 )

*************

Abstrakt

Istnieje ogromna liczba ras pozaziemskich, o których wiadomo, że obecnie wchodzą w interakcje z Ziemią i populacją ludzką. W wywiadzie z 1998 roku Clifford Stone, emerytowany sierżant armii amerykańskiej army  którzy służyli w armii amerykańskiej przez 22 lata i uczestniczyli w tajnych operacjach odzyskiwania rozbitych statków pozaziemskich i pozaziemskich istot biologicznych (EBE), ujawnili, że armii amerykańskiej znanych było w sumie 57 ras pozaziemskich. Z tej puli ras pozaziemskich pewna liczba jest bardziej aktywna niż inne i można twierdzić, że ma największe znaczenie dla ludzkiej ewolucji i suwerenności. Raport ten opisuje główne rasy pozaziemskie najczęściej przywoływane w literaturze, które wydają się mieć najbardziej strategiczne znaczenie dla ewolucji i suwerenności ludzkości, oraz ich wpływ na szereg systemowych problemów globalnych. Raport rozróżnia te pozaziemskie rasy na podstawie ich przynależności do jednej z dwóch odrębnych grup.Pierwsza grupa obejmuje rasy pozaziemskie, z którymi „rządy cienia” odpowiedzialne za sprawy pozaziemskie osiągnęły porozumienie, a nawet współpracowały przy wielu wspólnych projektach. Obszerny zestaw zazębiających się porozumień między tymi rasami a „rządem cieni” NAS a gdzie indziej sugeruje istnienie militarno-przemysłowo-pozaziemskiego kompleksu interesów. Istnieje również druga grupa ras pozaziemskich, które leżą poza siecią tajnych porozumień między rasami pozaziemskimi a „rządami cienia”/agencjami bezpieczeństwa narodowego. Większość „kontaktowców” zgłasza te rasy jako „przyjazne” dla ludzkich interesów, sugerując bardziej etyczne podejście do wyzwań stojących przed ludzkością, która przygotowuje się na prawdę o pozaziemskiej obecności i wyzwaniach stawianych przez zaawansowaną pozaziemską technologię.

Ten raport najpierw opisze grupę istot pozaziemskich, które są częścią kompleksu wojskowo-przemysłowo-pozaziemskiego, który chociaż jest głównie związany z NAS , ma zasięg globalny. Raport następnie opisze drugą grupę istot pozaziemskich, które odmówiły powiązania z kompleksem wojskowo-przemysłowo-pozaziemskim. Rozróżnianie w ten sposób grup pozaziemskich pomaga wyeksponować złożone wymiary etyczno-prawno-polityczne w zrozumieniu, w jaki sposób różne rasy pozaziemskie decydują się współpracować lub nie z kompleksem wojskowo-przemysłowo-pozaziemskim. Zrozumienie motywacji i działań najważniejszych ras pozaziemskich bardzo pomoże w odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedniej polityki do przyjęcia; a także pomoże osobom prywatnym odpowiednio zareagować na dylemat, w jakim pozaziemskie rasy przyczyniają się do globalnych problemów stojących przed ludzkością,iz którymi rasami pozaziemskimi można pracować dla ewolucji i emancypacji ludzkości.

*************

Raport o motywacjach i działalności ras pozaziemskich – typologia najbardziej znaczących ras pozaziemskich wchodzących w interakcje z ludzkością

 1. Wstęp[1]

Istnieje ogromna liczba ras pozaziemskich, o których wiadomo, że obecnie wchodzą w interakcje z Ziemią i populacją ludzką. W wywiadzie z 1998 roku Clifford Stone, emerytowany sierżant armii amerykańskiej,   który służył w armii amerykańskiej przez 22 lata i brał udział w tajnych operacjach odzyskiwania rozbitych statków pozaziemskich i pozaziemskich istot biologicznych (EBE), ujawnił, że znanych jest łącznie 57 ras pozaziemskich. do armii amerykańskiej. [2] Z tej puli ras pozaziemskich pewna liczba jest bardziej aktywna niż inni w interakcji z ludzkością i można twierdzić, że ma największe znaczenie dla ludzkiej ewolucji i suwerenności. Obszerna liczba raportów i świadectw dotyczących różnych pozaziemskich ras wskazuje, że motywacje i działania pozaziemskich ras znacznie się różnią, a pojęcie tych motywacji można wydestylować z dokładnego zbadania tych raportów i świadectw.

Najbardziej przekonujące świadectwa o różnych pozaziemskich rasach pochodzą od „informatorów”, takich jak sierżant Stone, który służył przez długi czas w wojsku i/lub korporacjach biorących udział w „czarnych projektach”; a także „kontaktowcy”, którzy mieli bezpośredni kontakt fizyczny z istotami pozaziemskimi i komunikowali się z nimi. Obejmuje to zarówno „kontaktowców” w klasycznym znaczeniu tych, którzy dobrowolnie wchodzili w interakcję z rasami pozaziemskimi, jak i „uprowadzonych”, którzy mimowolnie zostali włączeni do programów pozaziemskich. [3] Najpierw odniosę się do niektórych głównych źródeł informacji dla różnych ras pozaziemskich ogólnie działających na Ziemi, a następnie spróbuję dokonać konkretnych opisów motywacji i działań tych ras, korzystając z dostępnych źródeł

Chociaż może toczyć się poważna debata na temat dokładności informacji dostarczonych przez sygnalistów i kontaktowców przedstawionych w tym raporcie, argumentowałem w innym miejscu, że „informatorzy” i „kontaktowcy” stanowią najsilniejsze źródła dowodowe dla zjawiska pozaziemskiego. [4] To, co dodatkowo pomaga we wspieraniu wiarygodności informacji dostarczonych przez tych „informatorów” i „osoby kontaktowe”, to spójność i spójność przedstawionych przez nich zeznań i dowodów, a ostatecznie wiarygodność zaangażowanych osób. W związku z tym ten raport skupi się przede wszystkim na zeznaniach wybranej liczby „informatorów” i „kontaktowców”, których konsekwencja, spójność i wiarygodność sugerują, że dostarczają wiarygodnych informacji na temat motywacji i działań różnych ras pozaziemskich.

Starszy sierżant Bob Dean miał dwadzieścia siedem lat kariery wojskowej i pewnego razu podczas swojej służby pracował w wywiadzie wojskowym w Naczelnej Kwaterze Sił Sojuszniczych w Europie (SHAPE) od 1963 roku. był świadkiem tajnych informacji podczas swojej służby wojskowej. Podczas swojego zadania SHAPE twierdził, że został poinstruowany, aby przeczytać szczegółowe studium działalności UFO/ET i tego, jak mogą one wpłynąć na stosunki ZSRR-NATO, które zostało opublikowane w 1964 roku pod tytułem: „An Assessment: An Evaluation of a Possible Military Zagrożenie dla sił sojuszniczych w Europie. [5] W wywiadzie Dean opisał cztery rasy pozaziemskie opisane w „Ocenie” w następujący sposób:

Grupa w tamtym czasie była tylko cztery, o których wiedzieli na pewno, a Szarzy byli jedną z tych grup. Była tam grupa, która wyglądała dokładnie tak jak my. Istniała grupa ludzi, która wyglądała tak bardzo do nas, że to naprawdę doprowadzało admirałów i generałów do szaleństwa, ponieważ uznali, że ci ludzie i widzieli ich wielokrotnie, mieli z nimi kontakt, były porwania, były Łączność. Ci ludzie byli tak bardzo podobni do nas, że mogli siedzieć obok ciebie w samolocie lub w restauracji i nigdy nie zauważyłbyś różnicy. A bycie wojskowym i bycie przede wszystkim paranoikiem, trochę niepokoiło generałów i admirałów. Że fakt, że te inteligentne istoty mogą być z nami związane, chodząc w górę iw dół korytarzami SHAPE, idąc korytarzami Pentagonu. Mój Boże,paru z nich nawet zaświtało, że ci goście mogą być nawet w Białym Domu! Oczywiście, jak powiedziałem, paranoja w tamtych latach naprawdę trochę wstrząsnęła.

Dwie inne grupy, była bardzo duża grupa, mówię duża, mieli 6-8, czasami 9 stóp wzrostu i byli humanoidalni, ale byli bardzo bladzi, bardzo biali, nie mieli w ogóle żadnych włosów na ciele . A potem była inna grupa, która miała dla nich coś w rodzaju gadów. Spotkaliśmy ich, wojskowi i policjanci na całym świecie wpadli na tych facetów. Mieli pionowe źrenice w oczach, a ich skóra wydawała się mieć cechy bardzo podobne do tego, co znajduje się na brzuchu jaszczurki. Więc to były te cztery, o których wiedzieli w 1964 roku. Ale znajomi, którzy nadal są w służbie wojskowej, powiedzieli mi, że jest ich już kilkanaście. [6]

Innym źródłem „informatorów”, które odnosi się do różnych ras pozaziemskich, jest dr Michael Wolf, który twierdzi, że pracował przez ponad dwie dekady na różnych stanowiskach w tajnych pozycjach zajmujących się obecnością pozaziemską. Pomimo ciągłych kontrowersji dotyczących zeznań i referencji demaskatora Wolfa, wielu badaczy UFO, którzy osobiście z nim rozmawiali, uznało go za spójnego, konsekwentnego i wiarygodnego. [7] W wywiadzie stwierdzono, że:

Według dr Wolfa, kilka konfederacji cywilizacji pozaziemskich odwiedza nas w luźno skoordynowany sposób. To są Sojusz (ludzko wyglądających ET z systemu Altair Aquila), Korporacji (Szarych z systemu Zeta Reticuli), Federacji Światów (nieokreślonych ras z wielu systemów gwiezdnych) oraz Zjednoczonych Ras Oriona (kultury z tych gwiazd). systemy). Ponadto Sojusz jest powiązana z Korporacją i Federacją Światów. Zjednoczone Rasy Oriona są powiązane z Korporacją, a za ich pośrednictwem z Sojusz i Federacja Światów. [8]

Chociaż Wolf twierdził, że większość ras pozaziemskich jest przyjazna, powiedział, że niewielka ich liczba jest wrogo nastawiona i zachowuje się jak międzyplanetarni renegaci. [9] Indywidualnym „kontaktowcem”, który twierdzi, że fizycznie spotkał się z istotami pozaziemskimi i spędził czas na statkach pozaziemskich, jest Alex Collier. [10] Wywiad z Collierem przeprowadziła dziennikarka śledcza i badaczka UFO Paola Harris, która pomimo swoich początkowych zastrzeżeń co do jego przełomowych twierdzeń, uznała go za wysoce wiarygodnego i spójnego, i że wiele z tego, co mówi, jest zgodne z jej własnym niezależnym wyniki badań. [11] Co więcej, niektóre z rzekomych rozmów Colliera z istotami pozaziemskimi doprowadziły do ​​twierdzeń astronomicznych, które później potwierdzają, że są zgodne z najnowszą wiedzą fizyki kwantowej na tematy ezoteryczne, takie jak informacje, które mogą być uwalniane przez czarne dziury. [12] Pomaga to ustalić wiarygodność Colliera jako „prawdziwego kontaktowca” z odpowiednimi informacjami, którymi można się podzielić na temat ras pozaziemskich.

  W wielu artykułach, które zostały zebrane w swojej książce, Defending Sacred Ground , Collier szczegółowo opisuje motywacje i zachowania wielu ras pozaziemskich, czego przykładem jest następujący:

Rozumiem, że ci z systemu Syriusza A starają się być pożyteczni i pomagać, ponieważ czują się odpowiedzialni, ponieważ ci, którzy skolonizowali system Syriusza B, pochodzili z Syriusza A. Ci z Syriusza B przybyli tutaj i naprawdę pomieszali nam w głowach, i to oni pierwotnie dali naszemu rządowi technologię Montauk. Mają takie same wierzenia i wzorce mózgowe jak te z Oriona. Bardzo zaangażowani są również ci z Tau Ceti. Nikt jeszcze nie wie dokładnie, co Pleaidianie zamierzają zrobić, ale podzielę się tym z wami. Ci, którzy żyją w systemie wokół Alcyona – niektórym z nich nie można ufać, ponieważ mają ukryte plany. Powiedziano mi, że ci z Teygety mają bardzo jasny cel: utrzymać ideę wolności. Tylko dlatego, że grupa jest oznaczona jako „Plejdianie” nie oznacza, że ​​są tutaj, aby nam pomóc.Ludzie mylą tę kwestię. Poznaj ich po ich dziełach. Ci z Cygnus Alpha są tutaj. Jest grupa z Arcturus, która próbuje pomóc. Ci z Procyonu, którzy zostali wyzwoleni, starają się pomóc. Oni są bardzo zadziorni. [13]

W niniejszym raporcie opiszę główne rasy pozaziemskie najczęściej przywoływane w literaturze, które wydają się mieć najbardziej strategiczne znaczenie dla ewolucji i suwerenności ludzkości, oraz ich wpływ na szereg ogólnoświatowych problemów systemowych. Rozróżnię te pozaziemskie rasy na podstawie ich przynależności do jednej z dwóch odrębnych kategorii. Pierwsza kategoria obejmuje rasy pozaziemskie, z którymi „rządy cienia” odpowiedzialne za sprawy pozaziemskie osiągnęły porozumienie, a nawet współpracowały przy wielu wspólnych projektach. [14] Obszerny zestaw powiązanych porozumień między tymi rasami a „rządem cieni” NAS a gdzie indziej sugeruje istnienie militarno-przemysłowo-pozaziemskiego kompleksu interesów. Wojskowo-przemysłowo-pozaziemski kompleks (MIEC) interesów kontroluje obecnie większość informacji dotyczących pozaziemskiej obecności; dominuje w instytucjach rządowych na całym świecie, w interesach finansowych, w środkach masowego przekazu i jest odpowiedzialny za systemowe problemy globalne. [15] 

Istnieje również druga grupa ras pozaziemskich, które leżą poza siecią tajnych porozumień między rasami pozaziemskimi a „rządami cienia”/agencjami bezpieczeństwa narodowego. Większość „kontaktowców” zgłasza te rasy jako „przyjazne” dla ludzkich interesów, sugerując bardziej etyczne podejście do wyzwań stojących przed ludzkością, która przygotowuje się na prawdę o pozaziemskiej obecności i wyzwaniach stawianych przez zaawansowaną pozaziemską technologię. To właśnie ta ostatnia grupa może okazać się kluczowa w rozwiązywaniu systemowych problemów globalnych wywołanych przez pierwszą grupę i „shadow government”.

W tym raporcie najpierw opiszę grupę istot pozaziemskich, które są częścią kompleksu wojskowo-przemysłowo-pozaziemskiego, który jest związany głównie z NAS , ma zasięg globalny. Następnie opiszę drugą grupę istot pozaziemskich, które odmówiły powiązania z kompleksem wojskowo-przemysłowo-pozaziemskim. Rozróżnianie w ten sposób grup pozaziemskich pomaga wyeksponować złożone wymiary etyczno-prawno-polityczne w zrozumieniu, w jaki sposób różne rasy pozaziemskie decydują się współpracować lub nie z kompleksem wojskowo-przemysłowo-pozaziemskim. Na przykład, czy rasa istot pozaziemskich jest „nieprzyjazna”, jeśli zdecyduje się stać częścią kompleksu „wojskowo-przemysłowo-pozaziemskiego”, tym samym dzieląc się technologią z narodowymi agencjami bezpieczeństwa w ramach tego, co można określić jako „obustronnie korzystne projekty”, które prowadzą do tajemnicy, łamanie praw człowieka i niszczenie globalnego środowiska w wyniku polityki „rządu cienia”? Również,jest rasą istot pozaziemskich „przyjazną”, gdy odmawia dokooptowania do kompleksu wojskowo-przemysłowo-pozaziemskiego, tym samym decydując się na odgrywanie głównie roli obserwatora, ponieważ większość rasy ludzkiej jest wykorzystywana przez ludzkie elity i istoty pozaziemskie związane z wojskiem -kompleks przemysłowo-pozaziemski? Chociaż można argumentować prima facie, aby odpowiedzieć „tak” na oba pytania, nie powinno to ukrywać głębszych problemów etyczno-prawno-politycznych, które wyłaniają się z istnienia kompleksu wojskowo-przemysłowo-pozaziemskiego i zajmowania się takimi pytaniami.

Zrozumienie motywacji i działań najważniejszych ras pozaziemskich bardzo pomoże w odpowiedzi na powyższe pytania; a także pomoże jednostkom prywatnym odpowiednio zareagować na dylemat, w jaki sposób pozaziemskie rasy przyczyniają się do globalnych problemów stojących przed ludzkością i z którymi pozaziemskimi rasami można pracować dla ewolucji i emancypacji ludzkości.

 1. Rasy pozaziemskie współpracujące z kompleksem wojskowo-przemysłowo-pozaziemskim

Krótkie szarości

Pozaziemskie rasy w tej grupie obejmują wszechobecne Szaraki z systemu gwiezdnego Zeta Reticulum i Konstelację Oriona, które są opisane w większości badań uprowadzeń i które odgrywają znaczącą rolę w raportach o katastrofach UFO. Robert Dean zaliczył Szarych do istot pozaziemskich opisanych w Ocenie NATO. [16] Pułkownik Phillip Corso, który służył w administracji Eisenhowera, a później kierował Działem Technologii Zagranicznych w Departamencie Badań i Rozwoju Armii Stanów Zjednoczonych, twierdzi, że był świadkiem ciała martwego „Szarego” odzyskanego z Roswell w 1947 roku. klasyczny opis istoty pozaziemskiej o wysokości czterech stóp, z dużą głową, dużymi czarnymi oczami w kształcie migdałów, cienkim torsem oraz patykowatymi ramionami i nogami. [17] Klasyczny opis jest autorstwa Travisa Waltona, który miał doświadczenie uprowadzenia z Szarymi:

Byli bardzo niscy, poniżej pięciu stóp i mieli bardzo duże łyse głowy, bez włosów. Ich głowy były wypukłe, bardzo duże. Wyglądały jak płody. Nie mieli brwi ani rzęs. Mieli bardzo duże oczy – ogromne oczy – prawie całe brązowe, bez dużej ilości bieli. Najbardziej przerażającą rzeczą w nich były te oczy. O rany, te oczy po prostu patrzyły przeze mnie. [18]

Wybitni badacze zajmujący się „uprowadzeniami” przez UFO, tacy jak dr David Jacobs, Budd Hopkins i nieżyjąca już dr Karla Turner, przedstawili szczegółowe studia przypadków obraźliwych aspektów „uprowadzeń” przez UFO . [19] Badacze ci znaleźli niepokojące dowody na obraźliwe traktowanie osób zabranych do UFO, kobiet mimowolnie poddawanych programowi genetycznemu mającemu na celu wytworzenie hybryd ludzko-pozaziemskich oraz dorosłych hybryd wykonujących upokarzające czynności seksualne na uprowadzonych kobietach. Wielu badaczy zgadza się, że Szarzy są głęboko zaangażowani w rozwój hybrydowej rasy ludzko-szarej, która byłaby odpowiednim wehikułem dla następnego kroku w ludzkiej ewolucji. Badacze tacy jak Jacobs uważają, że jest to powód do niepokoju i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ludzkiej suwerenności. [20] 

Według pułkownika Corso, Szarzy byli zaangażowani w porozumienia z administracją Eisenhowera, które urzędnicy wojskowi postrzegali jako formę „negocjowanej kapitulacji”, gdzie Szarzy uzyskali pozwolenie na uprowadzanie cywilów i „rozszerzanie” ich programu biologicznego. [21] Clifford Stone rozróżnia „dobrych” i „złych” istoty pozaziemskie i odnosi się do Szarych jako części „złych facetów” popełniających rażące porwania i że NAS rząd nie jest pewien, jak ujawnić to opinii publicznej:

„ Dobrzy faceci [ET] są, cóż, lubię nazywać ich koczowniczymi. To, o czym mówisz, o nieingerencji w inne inteligentne formy życia, jest uniwersalnym prawem. Nomadzi się na to zgadzają. Szarzy pogwałcili uniwersalne prawo…. Myślę, że dobrzy ludzie starają się nawiązać kontakt z ludźmi w naszym rządzie, ale teraz wydaje mi się, że rząd Stanów Zjednoczonych dowiedział się w 1983 r. lub w okolicy, że NIE mają do czynienia z dobrymi ludźmi, ale tak naprawdę nie nie wiem, co z tym zrobić. [22]

Szarzy są bardzo aktywni w ludzkich porwaniach, eksperymentach genetycznych, monitorowaniu ludzi poprzez implanty, kontroli/programowaniu umysłu, klonowaniu i tworzeniu hybrydowych ludzi. Przyczyniają się one do ogólnoświatowych problemów systemowych, takich jak ludzie po traumatycznych doświadczeniach z uprowadzeniami, ludzie genetycznie modyfikowani, implanty do monitorowania ludzi i nadmiernie pasywna populacja spowodowana hipnotyczną kontrolą/programowaniem umysłu .

Wysokie szarości/bieli

Drugą wyróżniającą się rasą w tej grupie istot pozaziemskich są „wysocy Szarzy” opisani przez Roberta Deana jako  „bardzo duża grupa, mówię duża, mieli 6-8, może czasami 9 stóp wzrostu i byli humanoidalni, ale byli bardzo bladzi. , bardzo białe, w ogóle nie miały włosów na ciele.” [23] Opisuje się, że wysokie szaraki pochodzą z konstelacji Oriona i według dr Arthura Horna odgrywają rolę nadzorczą w stosunku do niskich szaraków:

Niskie szarości są nadzorowane we własnych szeregach przez wyższe szarości o wysokości od siedmiu do ośmiu stóp. Ci szarzy są tymi, którzy faktycznie wykonują misje „dyplomatyczne”, takie jak potajemne negocjowanie traktatów z szefami ludzkich rządów. Jak wspomniano, szaraki w ogóle, aw szczególności małe szarości o długości od trzech do pięciu stóp, zostały porównane do najemników. [24]

Poparcie dla dyplomatycznej roli odgrywanej przez „wysokich szaraków” pochodzi od Williama Coopera, byłego doradcy ds. wywiadu marynarki wojennej, który twierdzi, że widział tajne dokumenty, w których „wysocy szarzy” negocjowali porozumienia z administracją Eisenhowera na spotkaniach rozpoczynających się w 1954 roku.

Później w 1954 rasa dużych szarych kosmitów, którzy krążyli wokół Ziemi, wylądowała w bazie sił powietrznych Holloman. Osiągnięto podstawowe porozumienie. Rasa ta zidentyfikowała się jako pochodząca z planety wokół czerwonej gwiazdy w Konstelacji Oriona, którą nazwaliśmy Betelgeuse. Stwierdzili, że ich planeta umiera i że w jakiejś nieznanej przyszłości nie będą już w stanie tam przetrwać. [25]

Spotkanie w bazie sił powietrznych Holloman w Nowy Meksyk podobno było miejscem kolejnych pozaziemskich spotkań z wysokimi Szarymi. Na przykład w latach 1972-73 producentom Robertowi Emeneggerowi i Allanowi Sandlerowi rzekomo zaoferowano i obejrzano rzeczywisty materiał filmowy sił powietrznych ze spotkania z udziałem wysokich Szarych, które miało miejsce w bazie sił powietrznych Holloman w 1971 r. [26] Można wywnioskować że ta „wysoka szara” rasa jest rasą hybrydową, która reprezentuje połączenie ludzi wyglądających na istoty pozaziemskie i „niskiego szarego” materiału biologicznego

Jeśli chodzi o zjawisko uprowadzeń, dr David Jacobs wnioskuje z wyczerpującej analizy sześćdziesięciu studiów przypadków w Secret Life, że wysocy Szarzy odgrywają w nich rolę nadzorczą. [27] Stwierdzono, że wysokie szaraki były obecne w wielu porwaniach, które Jacobs badał poprzez hipnotyczną regresję uprowadzonych, i dowodziły niskimi szarakami, które dokonywały większości uprowadzeń.

Niedawno były żołnierz sił powietrznych USA opublikował swoje wspomnienia, w których ujawnił szerokie interakcje z różnymi „wysokimi szarakami”, których nazwał „wysokimi białymi” ze względu na ich bardzo białą kredową skórę i białe włosy. [28] Hall stacjonował w bazie lotniczej Nellis w latach 1965-67, gdzie jego obowiązkiem było wykorzystanie balonów meteorologicznych dla sił powietrznych z lokalizacji Indian Springs w bazie. Opisuje swoje interakcje z „Wysokimi Białymi” począwszy od 1965 roku i jak on i inni żołnierze poradzili sobie z ich niepokojącą obecnością. Hall opisał katalog incydentów, w których „wysocy biali” terroryzowali innych wojskowych kto ich nie rozumiał, zaskakiwał lub w jakiś sposób im groził. Hall na przykład opisuje pewną „wysoką Białą”, która chciała zabić żołnierza, który przypadkowo uderzył jej dziecko kamieniem i złamał jej rękę. [29] Incydent doprowadził do tego, że „wysoki Biały” groził żołnierzom śmiercią, jeśli natychmiast nie wyjdzie i obieca, że ​​nigdy nie wróci

Inni żołnierze mieli podobne negatywne spotkania z „wysokimi białymi”, gdzie ich życie było zagrożone, jeśli straszyli „wysokich białych” dzieci lub nie wykonywali rozkazów co do joty. [30] Co istotne, te tragiczne konsekwencje zostały zatwierdzone przez Pentagon, który monitorował interakcje wysokich Białych z Hallem i innymi wojskowymi. Tylko Hallowi oszczędzono tego rodzaju zastraszającego traktowania, ponieważ miał inteligencję i odwagę, by w przyjazny sposób współdziałać z „wysokimi białymi”. Co więcej, najwyraźniej uratował życie „wysokich Białych” dziecka, co doprowadziło do tego, że zaprzyjaźnili się z „wysokimi Białymi” i włączyli go do projektu badania interakcji człowiek-wysoki Biały. [31] To tutaj Wysocy Biali wykazują więcej pozytywnych cech, takich jak przyjaźń i doskonała wiedza techniczna w ich interakcjach z Hall

Co istotne, „Wysocy Biali” zaczęli być widywani na obszarze pustyni Mojave w 1954 roku, co wskazuje, że byli związani z porozumieniem (umowami) osiągniętymi między „wysokimi Szarymi” a administracją Eisenhowera w 1954 roku. [32] Hall dalej regularnie opisuje widząc ich w obecności generałów Sił Powietrznych i innych wysokich rangą urzędników, którzy uznali status ambasadora przywódcy Wysokich Białych. [33]

„Wysocy Szaraki” i/lub „Wysocy Biali” reprezentują roboczy model łączenia „ludzkiego” i szarego materiału biologicznego, a zatem odgrywają wiodącą rolę we wspieraniu niskich Szarych w „interakcjach” z ludzkością w celu opracowania odpowiedniego gatunki hybrydowe. „Wysocy Szaraki/Biali” zastraszają ludzi różnymi zgłoszonymi interakcjami i zachowują się w sposób niemal kliniczny, przypominający lekarza prowadzącego eksperyment. Wysocy Szarzy/Biali są najbardziej zaangażowani w eksperymenty genetyczne, tworząc hybrydową rasę ludzko-szarą, kontrolę umysłu i umowy dyplomatyczne z „rządem cieni”. Globalne problemy, na które mają wpływ wysocy Szarzy/Biali, obejmują genetycznie zmodyfikowanych ludzi, implanty do monitorowania ludzi, nadmiernie pasywną populację z powodu hipnotycznej kontroli umysłu, wpływ na elitarnych decydentów,infiltracja narodowych agencji bezpieczeństwa oraz łamanie praw człowieka przez cywilów i personel wojskowy;

Reptilianie

Inna wybitna pozaziemska rasa w tej grupie jest opisana przez Deana jako humanoidy o cechach gadów, które mają 6-8 stóp wzrostu. [34] Reptiliańskie rasy pozaziemskie zostały opisane jako rodzime zarówno na Ziemi, jak i z innych systemów gwiezdnych. RA Boulay, obszernie przeanalizował różne źródła historyczne i argumentował, że istnieją wystarczające dowody na poparcie wniosku, że starożytna pozaziemska rasa Reptilian zamieszkiwała Ziemię i odegrała rolę w stworzeniu ludzkości. [35] Według Thomasa Castello, byłego urzędnika bezpieczeństwa w Dulce, wysoce tajnym podziemnym obiekcie obejmującym wiele pozaziemskich ras współpracujących z wieloma amerykańskimi agencjami i korporacjami bezpieczeństwa narodowego, gadzi rdzenni mieszkańcy Ziemi pracują ramię w ramię z ludźmi i innymi pozaziemskimi rasami

… niektóre ‚reptoidy’ [Reptilianie] pochodzą z tej planety. Rządząca kasta „obcych” SĄ gadami…. Byli starożytną rasą na Ziemi, żyjącą pod ziemią…. Reptoidy słusznie uważają się za „rodzimych Terran”. Być może są to ci, których nazywamy upadłymi aniołami – a może nie. Tak czy inaczej, jesteśmy [uważani] za „squattersów” na Ziemi… Ponieważ byłem starszym technikiem bezpieczeństwa w tej bazie [Dulce], musiałem komunikować się z nimi codziennie. Jeśli były jakieś problemy związane z ochroną lub kamerą wideo, to ja dzwonili. To gadzi „robotnicza kasta” zwykle wykonywała pracę fizyczną na niższych poziomach Dulce. [36]

Według Castello niższe poziomy Dulce obejmowały rozległe naruszenia praw człowieka na uwięzionych cywilach przez wspólnych liderów pozaziemskich projektów. William Hamilton, szanowany badacz UFO, zbadał zarówno bazę w Dulce, jak i twierdzenia i wiarygodność Thomasa Castello, i uznał je za wysoce prawdopodobne:

Przetrawienie lub uwierzenie w historię Thomasa może być niesmaczne. W rzeczywistości wydaje się, że jest to część żywego koszmaru. Istnieją dowody, że w Dulce dzieje się coś dziwnego. Czy Thomas zna odpowiedź? Za ciągłymi zjawiskami obserwacji UFO, uprowadzeń i okaleczeń zwierząt może kryć się straszna prawda. Nasze rządowe agencje wywiadowcze od wielu dziesięcioleci bacznie obserwowały wszelką działalność UFO. To niezwykłe zjawisko musi mieć niezwykłe wyjaśnienie. Możemy być tylko jedną placówką w ogromnym międzygwiezdnym imperium. [37]

Oprócz Hamilton konkluzji na temat twierdzeń i wiarygodności Castello, napisałem obszerny raport bazy Dulce i stwierdziłem, że dowody są bardzo zgodne z twierdzeniami Castello dotyczącymi naruszeń praw człowieka z udziałem różnych istot pozaziemskich, NAS agencje bezpieczeństwa narodowego i korporacje. [38]

Linda Moulton Howe, dziennikarka śledcza i badaczka UFO, przeprowadziła wywiad z „kontaktowcem/uprowadzonym” o imieniu Jim Sparx, który twierdzi, że spotkał się z wieloma rdzennymi gadami na Ziemi. [39] Według Sparxa, rdzenni gady na Ziemi mają swoją własną unikalną kulturę i przez tysiąclecia wchodzili w interakcje z ludzkością i zarówno pomagali ludzkości, jak i wykorzystywali ją jako zasób. Reptilianie powiedzieli Sparxowi, że zawarli szereg tajnych porozumień z rządami krajowymi. [40]  

Twierdzenia Sparxa są bardzo zgodne z doświadczeniem innego „kontaktowca” Ole K., który twierdzi, że spotkał się z samicą Reptilianką, Lacertą, i przeprowadzał z nią wywiady przy wielu okazjach i rozpowszechniał je jako „Archiwum Lacerty”. Według Lacerta, Reptilianie, którzy wyewoluowali na Ziemi, różnią się od Reptilianów „pozaświatowych”, którzy okresowo odwiedzają Ziemię. [41] Chociaż istnieje pewna debata na temat wiarygodności Ole K, zeznanie jest spójne i spójne ze Sparxem i innymi badaniami na temat gatunku Reptilian, i warte rozważenia, aby lepiej zrozumieć działalność Reptilian. [42] Według Lacerty nastawienie Reptilianie do ludzkości jest ostrożne, ponieważ postrzegają ludzi jako prymitywny gatunek, który jest „własnością” innych pozaziemskich ras, które zasiały planetę. Reptilianie na Ziemi, według Sparxa, „zbierają” ludzi w sposób, który nie kwestionuje ludzkiej obecności na planecie. Sugeruje to, że Reptilianie postępują zgodnie z porozumieniami „narzuconymi” im przez potężniejsze pozaziemskie rasy, o których wspomina Lacerta.

Podsumowując, zgodnie z omówionymi do tej pory zeznaniami demaskatorów i kontaktowców, można wywnioskować, że rdzenni Reptilianie na Ziemi są zaangażowani w działania takie jak manipulowanie ludzkimi elitami i instytucjami finansowymi, wpływanie na systemy wierzeń religijnych, militaryzm i zmienianie historii ludzkiej cywilizacji . Systemowe problemy globalne, do których przyczyniają się (rdzenni) Reptilianie, obejmują ukryte naruszenia praw człowieka, korupcję i dominację elit, kontrolę mediów i korporacji, dzielący dogmat religijny, amnezję historyczną i kulturę przemocy.

Drakonianie

Najbardziej kontrowersyjne raporty „informatorów”/„kontaktowców” dotyczą pozaziemskiej „rasy mistrzów gadów” opisanej jako Drako-Reptilianie, którzy rzekomo pochodzą z układu gwiazd Alpha Draconis, który jest odległy o 215 lat świetlnych i był wcześniej gwiazdą polarną . [43] Według Alexa Colliera, Draconianie lub Dracos mają dwie główne kasty, z których pierwsza to kasta wojowników, którzy znajdują się w zasięgu 7-8 stóp, których najwyraźniej obawiają się w całej galaktyce ze względu na ich zdolności bojowe. [44] Druga kasta to „królewska linia” Draco Reptilian, którą opisuje jako „Ciakars”, które z powodu ich rzekomych rozmiarów, zdolności psychicznych i rzekomych skrzydeł mogą być mylone jako przysłowiowy Smok, jeśli Collier ma rację:

Draconianie to bardzo duża rasa gadów, znana również jako „Draci”. Istnieje królewska linia rasy gadów zwana Ciakar. Mają od 14 do 22 stóp wysokości i mogą ważyć do 1800 funtów. Mają skrzydlate wyrostki i są niesamowitymi istotami. Są niezwykle jasnowidzący i niezwykle sprytni, a także mogą być bardzo złowieszcze. [45]

Collier twierdzi, że zgodnie z drakońskim światopoglądem byli pierwszym inteligentnym gatunkiem w galaktyce i zasiali wiele światów swoim biologicznym potomstwem. [46] Dlatego Drako Reptilianie widzą siebie jako naturalnych władców gadów „kontrolowanych” światów, takich jak Ziemia, i postrzegają ludzi jako gorszy gatunek. Draconianie są zainteresowani pozyskiwaniem zasobów Ziemi, jednocześnie zapewniając, że zasoby te są efektywnie eksploatowane.

Wydaje się, że istnieje ścisła hierarchia obejmująca Drako-Reptilian i inne rasy pozaziemskie opisane do tej pory w tej grupie. Według Thomasa Castello, Reptilianie z Alpha Draconis, Draco, dowodzą Reptilianami z Ziemi. [47] Reptilianie na Ziemi dowodzą z kolei „wysokimi Szarymi”, którzy dowodzą niskimi Szarymi. Co ciekawe, Castello opisuje również drakońską kastę rządzącą jako Ciakar, którzy są skrzydlaci i dlatego mogą być łatwo myleni jako smoki. Jefferson Souza, brazylijski badacz UFO, potwierdza istnienie hierarchii obejmującej Szaraki i rasę Mistrzów Gadów. [48]  

Wszystkie rasy pozaziemskie opisane powyżej wydają się mieć szereg powiązanych umów między sobą, które mają wspólny interfejs w umowach między NAS agencje bezpieczeństwa narodowego i Szarzy. Draconianie tworzą (ukryty) wierzchołek kompleksu wojskowo-przemysłowo-pozaziemskiego (MIEC), który kontroluje informacje i technologie związane z pozaziemską obecnością. Draconianie wydają się być bardzo aktywni w kontrolowaniu ludzkich elit, instytucji i systemów finansowych; promowanie militaryzmu; tworzenie klimatu niedostatku, walki i braku bezpieczeństwa; zbieranie ludzi i manipulowanie Szarymi i innymi rasami Reptilian. Dracońskie działania przyczyniają się do problemów globalnych, takich jak koncentracja bogactwa, skorumpowane elity i instytucje, przemoc na tle etnicznym/religijnym, łamanie praw człowieka, kultura przemocy i terroryzmu oraz handel narkotykami i przestępczość zorganizowana.

Syrianie z Syriusza B

Oprócz powyższych istot pozaziemskich, istnieje pewna liczba istot pozaziemskich wyglądających na ludzi z Syriusza B, który jest częścią układu podwójnego gwiazd. Alex Collier opisuje istoty pozaziemskie z Syriusza B w następujący sposób:

Kultury wokół Syriusza B mają bardzo kontrolującą wibrację. Niektórzy ludzie mają czerwoną, beżową i czarną skórę. Planety wokół Syriusza B są bardzo suche i ogólnie zamieszkane przez istoty typu gadów i wodnych… Społeczeństwo ma większą obsesję na punkcie politycznych wzorców myślowych niż atrybutów duchowych. [49]

Co zdumiewające, afrykańskie plemię zwane Dogonami posiadało zawiłe zrozumienie tej eliptycznej orbity Syriusza B wokół głównej gwiazdy, Syriusza A. Wiedzę tę najwyraźniej przekazali ich przodkom zaawansowane istoty pozaziemskie z układu gwiezdnego Syriusza. [50] Dogonowie opisali Syryjczyków jako Płazy z planety wokół Syriusza B, co jest zgodne z twierdzeniem Colliera, że ​​jedna z planet wokół Syriusza B jest „ogólnie zamieszkiwana przez istoty typu gadów i wodnych”. [51] Dane rasowe ludzi z Syriusza B sugerują, że są to potomkowie systemu gwiezdnego Vega, który zostanie opisany później.

Preston Nichols twierdzi, że jest „demaskatorem”, który brał udział w tajnym projekcie w Montauk, w którym uczestniczyło wiele pozaziemskich grup. Niezależny śledczy stwierdził, że Nichols „jest bardzo wiarygodnym i solidnym świadkiem, a dla mnie jego informacje sprawdziły się na wszystkich polach – aż do samego końca; w takim zakresie, w jakim w ogóle można było zweryfikować poszczególne informacje.” [52] Ludzie z Syriusza B, według Nicholsa, odegrali rolę w dostarczaniu egzotycznych technologii, takich jak podróże w czasie/międzywymiarowe, tajnym agencjom rządowym zaangażowanym zarówno w Eksperyment Filadelfia, jak i Projekt Montauk. [53]

Alex Collier wyjaśnia rolę tej grupy istot pozaziemskich w wymianie technologii z narodowymi agencjami bezpieczeństwa: „ci z Syriusza B przybyli tutaj i naprawdę pomieszali nam w głowach i to oni pierwotnie dali naszemu rządowi technologię Montauk”. [54] Ta egzotyczna technologia została dostarczona w celu zachęcenia agencji bezpieczeństwa narodowego do rozwijania ofensywnych zdolności wojskowych w obliczu możliwych zagrożeń pozaziemskich. Ta pomoc technologiczna obejmowała nawet badania nad bronią biologiczną według Colliera, który twierdzi: „materiał biologiczny, który został dodany do [wirusa] Eboli, został przekazany rządowi przez humanoidy z Syriusza B. Nie wiem, czy był jednym z ich wirusy, które gdzieś podchwycili lub czy rzeczywiście pochodzą od nich”. [55]

Według Daniela Saltera, innego demaskatora z długą służbą wojskową, która obejmowała okres w Narodowym Biurze Rozpoznania, kwestie związane z istotami pozaziemskimi napędzają współpracę między ludźmi i pozaziemskimi istotami w tajnej organizacji w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego o nazwie Advanced Contact Intelligence Organization (ACIO). [56] Zgodnie z ujawnionymi informacjami od rzekomego informatora na popularnej stronie internetowej o nazwie Wingmakers, informacji, które Salter potwierdza jako dokładne, ACIO współpracuje z konsorcjum istot pozaziemskich w celu opracowania zaawansowanych technologii podróży w czasie dla przyszłych pozaziemskich zagrożeń. [57] Według portalu Wingmakers:

Technologia Blank Slate lub BST… to forma podróży w czasie, która umożliwia ponowne zapisanie historii w tak zwanych punktach interwencyjnych. Punkty interwencyjne są przyczynowymi centrami energetycznymi, które tworzą ważne wydarzenie, takie jak rozpad związek Radziecki lub program kosmiczny NASA. BST to najbardziej zaawansowana technologia i oczywiście każdy, kto jest w posiadaniu BST, może obronić się przed każdym agresorem. Jest to, jak lubił mawiać Piętnastka [przywódca Labiryntu], klucz wolności. Pamiętaj, że ACIO było głównym interfejsem z technologiami pozaziemskimi i jak dostosować je do głównego nurtu społeczeństwa, jak również do zastosowań wojskowych. Byliśmy wystawieni na kontakt z istotami pozaziemskimi i znaliśmy ich program. Niektórzy z tych istot pozaziemskich wystraszyli ACIO. [58]

Jest prawdopodobne, że to konsorcjum istot pozaziemskich obejmuje osoby z Syriusza B, które rzekomo dostarczyły technologię podróży w czasie/międzywymiarowej dla Projektu Montauk oraz pomoc w badaniu broni biologicznej.

Syrianie nie wydają się być blisko związani z grupami Szarych lub Reptilian, które były głównymi pozaziemskimi grupami zaangażowanymi w transfer technologii. Wydaje się, że interakcja Syriusza z rządem cieni była niezależną inicjatywą mającą na celu zapewnienie alternatywnego źródła pozaziemskiej technologii. Niemniej jednak opis Colliera, że ​​ludzie z Syrian B współżyją ze swoimi światami z Reptilianami, sugeruje głębokie historyczne doświadczenie z Reptilianami. Sugeruje to, że obawy związane z umowami wymiany technologii Reptilian/Gray mogły być głównym czynnikiem w wysiłkach Sirians.

Podsumowując, ta ludzka pozaziemska grupa z Syriusza B jest głównie aktywna w programach wymiany technologii, które pomogły rządowi w pozyskiwaniu różnych technologii, które miały zastosowanie wojskowe. Wydaje się, że ma to na celu promowanie współpracy wojskowej wobec potencjalnych pozaziemskich zagrożeń dla Ziemi, zarówno poprzez działalność wywrotową, jak i zewnętrzną. Globalne problemy, do których przyczyniły się humanoidy z Syriusza B, obejmują: tajne badania nad bronią, stosowanie egzotycznych technologii oraz wykorzystywanie ludności cywilnej w eksperymentach z podróżami w czasie.

Anunnaki

Wreszcie, istnieją doniesienia o rasie gigantycznych humanoidów, które odegrały rolę w obsiewaniu Ziemi ludźmi i które okresowo powracają na Ziemię, aby określić, jak skutecznie zasoby Ziemi zostały wykorzystane przez ludzkość i te pozaziemskie rasy odgrywające rolę w „zarządzanie” ludzkością. Są oni opisywani przez Sumerów jako Anunnaki ze świata „Nibiru” w obszernych tekstach pismem klinowym przetłumaczonych przez Zecharię Sitchina. [59] Te gigantyczne humanoidy najwyraźniej tworzą główną „założycielską” rasę pozaziemską, którą byli bogowie opisywani w starożytnych mitologiach i religiach. [60] Według relacji Sumerów, głównym bogiem Anunnaki jest Anu, a panteon Anunnaki, jak opisał Sitchin, tworzą kluczowe postacie w hierarchii, które potajemnie nadzorują zarządzanie ludzkością i planetą Nibiru, która okresowo powraca w pobliże Ziemi. Według Alexa Colliera w ten sposób Anunnaki lub „Nibiruanie” powstały jako gatunek:

Bardzo dawno temu kolonie na Syriuszu B i Grupie Oriona miały ze sobą problemy. Aby zaprowadzić pokój, członkowie każdej z grup zawierali małżeństwo. Kobieta pochodziła z Grupy Oriona, gdzie w hierarchii znajduje się królowa – paradygmat matriarchalny. Mężczyzna pochodził z Syriusza B. Obaj członkowie byli uważani za członków rodziny królewskiej swojej linii. Kiedy ci dwaj pobrali się w małżeństwie, ich potomstwo miało genetykę z obu linii. Z powodu tej genetyki, nowa rasa, która została stworzona, otrzymała nazwę „Nibiru”, którą Moraney [doradca Andromedy] powiedział mi w języku Oriona, co oznacza „podzielona między dwoje”. Oto kim są dosłownie – skrzyżowaniem tych z Syriusza B i rasy z systemu Orion. Utworzyli nowe „plemię”, które kwitnie przez co najmniej setki tysięcy lat. Więc,są plemieniem, które stało się rasą. [61]

Wygląda na to, że sposób działania Anunnaki polega na pozostawieniu „prymitywnych” gatunków, takich jak ludzkość, aby rozkwitły na powierzchni planety, podczas gdy bardziej zaawansowane rasy, takie jak Reptilianie, tworzą rodzaj „planetarnego zespołu zarządzającego”, aby zbierać ludzkość w sposób, który służy długoterminowe zainteresowanie Anunnaki, którzy powracają okresowo, aby ocenić swój „ludzki eksperyment”. Wydaje się zatem, że Anunnaki tworzą rodzaj organu regulacyjnego, który zapewnia odpowiedzialne „zarządzanie” zasobami Ziemi i ludzkością.

Anunnaki mają relację z Reptilianami na Ziemi w oparciu o wszelkie historyczne porozumienia, jakie osiągnęli w sprawie ludzkości. Jest również prawdopodobne, że Anunnaki mają jakąś formę porozumienia z Draconianami co do tego, jak ci drudzy interweniują w światach, w których Anunnaki ustanowili „ludzkie eksperymenty”. Wreszcie, jest również prawdopodobne, że niektórzy członkowie Anunnaki pozostali potajemnie na Ziemi i dlatego odegrali rolę w tworzeniu elitarnych organizacji ludzkich do zarządzania ludzkimi sprawami. [62] Te „porozumienia” i/lub tajna kontrola ludzkich grup elitarnych pośrednio czynią Anunnaki częścią kompleksu wojskowo-przemysłowo-pozaziemskiego.

Według sierżanta Deana Anunnaki są głównymi graczami w sprawach ludzkich i prawdopodobnie stanie się to bardziej znaczące, gdy ich rodzinna planeta, Nibiru, powróci w pobliże Ziemi. [63] Jest to pozorny powrót Anunnaki, który wydaje się być dziką kartą, która dotyczy agencji bezpieczeństwa narodowego, które nie są świadome tego, jak ta rasa istot pozaziemskich wpłynie na globalną ludzkość i kompleks wojskowo-przemysłowo-pozaziemski, który został stworzony, aby zarządzać sprawami pozaziemskimi. [64] Głównymi działaniami Anunnaki jest wpływanie na długoterminową ewolucję człowieka poprzez elitarne grupy, systemy i instytucje oraz poprzez wpływanie na ludzką świadomość. Wydaje się, że konkurują z Draconiami o kontrolę nad Ziemią. Do głównych problemów globalnych, do których przyczyniają się, należą dominacja elit, fundamentalizm religijny, patriarchalna kultura globalna i kultura przemocy.

Główne działania różnych ras, które współpracują z kompleksem wojskowo-przemysłowo-pozaziemskim, można teraz podsumować w następujący sposób w tabeli 1.

Tabela 1. Rasy pozaziemskie współpracujące z kompleksem wojskowo-przemysłowo-pozaziemskim

Wyścigi ET Główne działania Wynikające z tego problemy globalne
„Krótkie szaraki”

(Reticulum Zeta i Orion)

Porwania cywilów, eksperymenty genetyczne, programowanie umysłu, monitorowanie ludzi poprzez implanty, klonowanie i tworzenie hybryd ludzko-szarych. ·        Traumatyzowani „uprowadzeni”,

·        genetycznie zmodyfikowanych ludzi

·        ludzie monitorowani za pomocą implantów

·        zaprogramowani w umyśle „uprowadzeni”

„Wysocy Szarości-Biali”

 

(Orion)

Eksperymenty genetyczne, tworzenie hybrydowej rasy ludzko-szarej, kontrola umysłu i umowy dyplomatyczne z „rządem cieni”. ·        genetycznie zmodyfikowanych ludzi

·        ludzie monitorowani za pomocą implantów

·        zaprogramowani w umyśle „uprowadzeni”

·        elity polityczne skompromitowane

·        infiltracja agencji bezpieczeństwa narodowego

·        łamanie praw człowieka

Rdzenne gady

 

(Ziemia)

Manipulowanie ludzkimi elitami, instytucjami i systemami finansowymi, wpływanie na systemy wierzeń religijnych, militaryzm i usuwanie historii ludzkiej cywilizacji. ·        łamanie praw człowieka

·        korupcja i dominacja elit

·        kontrola mediów i korporacji

·        dzielący dogmat religijny

·        amnezja historyczna

·        kultura przemocy

Drakońskie gady

 

(Alfa Draconis)

Kontrolowanie ludzkich elit, instytucji i systemów finansowych, militaryzm, tworzenie klimatu niedostatku, walki i braku bezpieczeństwa, zagarnianie ludzi, manipulowanie Szarymi i Ziemskimi Reptilianami. ·        Skoncentrowane globalne bogactwo i ubóstwo

·        Skorumpowane elity i instytucje

·        przemoc etniczna/religijna,

·        łamanie praw człowieka

·        kultura przemocy i terroryzmu

·        handel narkotykami i przestępczość zorganizowana

Syrianie

 

(Syriusz B)

Uczestniczyć w programach wymiany technologii promujących współpracę wojskową wobec potencjalnych zagrożeń pozaziemskich. ·        Badania nad bronią tajną

·        posługiwanie się bronią egzotyczną

·        nadużycia ludności cywilnej w eksperymentach z podróżami w czasie.

Anunnaki

 

(Nibiru)

Kontroluj długoterminową ewolucję człowieka poprzez elitarne grupy, systemy i instytucje oraz manipulując ludzką świadomością. Rywalizuj z Draconiami o kontrolę nad Ziemią. ·        Elitarna manipulacja

·        fundamentalizm religijny

·        patriarchalna kultura globalna

·        kultura przemocy

 

© Copyright, dr Michael E. Salla, lipiec 2004

 1. Rasy pozaziemskie poza kompleksem wojskowo-przemysłowo-pozaziemskim

Na 20 lutego 1954 , delegacja „ludzko wyglądających” ras pozaziemskich spotkała się z administracją Eisenhowera w nieudanym wysiłku, aby osiągnąć porozumienie w sprawie NAS program broni termojądrowej. [65] Oczywistą przeszkodą było to, że te pozaziemskie rasy nie były chętne do dostarczenia technologii, która mogłaby być wykorzystywana przez interesy militarno-przemysłowe, które zdominowały administrację Eisenhowera i nadały ton późniejszemu pozaziemskiemu – ludzkiemu dialogowi. Pryncypialny sprzeciw tej grupy istot pozaziemskich wobec dokooptowania do wyłaniającego się kompleksu wojskowo-przemysłowo-pozaziemskiego (MIEC) stanowi ważny wskaźnik dużej grupy „ludzkich” ras pozaziemskich, które leżą poza siecią powiązanych ze sobą interesów, które sprawiają, że MIEC w Stanach Zjednoczonych i innych miejscach na świecie.

Ta druga kategoria ras pozaziemskich jest przede wszystkim „ludzka” i może łatwo zintegrować się ze społeczeństwem ludzkim w sposób opisany przez Deana i innych, gdzie mogą być nie do odróżnienia od reszty ludzkości. [66] Rasy te są opisane jako pochodzące z systemów gwiezdnych, takich jak Lyra, Vega, Plejady, Syriusz, Procjon, Tau Ceti, Ummo, Andromeda i Arcturus, które dostarczyły część materiału genetycznego do zasiania ludzkości na Ziemi. [67] Według Alexa Colliera, w sumie 22 rasy pozaziemskie dostarczyły materiału genetycznego do „ludzkiego eksperymentu”. Należą do nich rasy Reptilian, Gray i Anunnaki opisane wcześniej, a także rasy z tej drugiej grupy, które Collier określa jako „życzliwe”:

Że my, jako produkt pozaziemskich manipulacji genetycznych, jesteśmy posiadaczami ogromnej puli genów składającej się z wielu różnych banków pamięci rasowych, składających się również z co najmniej 22 różnych ras. Ze względu na
nasze dziedzictwo genetyczne i ponieważ jesteśmy duchem, życzliwe rasy pozaziemskie faktycznie postrzegają nas jako członków rodziny królewskiej. [68]

W wyniku tego genetycznego powiązania istoty pozaziemskie w tej grupie spoza MIEC najwyraźniej postrzegają ludzkość w sposób, w jaki rodzic opiekuńczy mógłby postrzegać dorastającego syna/córkę w niebezpiecznym środowisku. [69] Żywotnymi interesami ras w tej kategorii jest zapewnienie, że globalna ludzkość ewoluuje w sposób odpowiedzialny bez narażania siebie i większej społeczności galaktycznej, której jest częścią.

Ta grupa istot pozaziemskich składa się z dwóch części. Pierwszym z nich są „istoty pozaziemskie”, które historycznie zamieszkiwały podziemne domy na Ziemi i są opisywane jako pozostałości starożytnej cywilizacji ludzkiej, która podążała oddzielną ścieżką ewolucyjną do powierzchni ludzkości. Druga to istoty pozaziemskie, które mają „pozaświatowe” pochodzenie, ale mają cechy humanoidalne do tego stopnia, że ​​niektóre z nich mogą łatwo mieszać się z resztą ludzkości bez łatwej identyfikacji.

Telozjanie

Podziemne istoty pozaziemskie są opisywane jako pozostałości po poprzednich ludzkich cywilizacjach na powierzchni Ziemi, takich jak Lemuria i Atlantyda, a zatem są genetycznie spokrewnieni z ludzkością. Najsłynniejszy opis jednej z tych starożytnych ras znajduje się w opublikowanych pośmiertnie „pamiętnikach” admirała Richarda Byrda, który opisuje tajną ekspedycję na Biegun Północny, gdzie został zabrany do podziemnego mieszkania zaawansowanej rasy o nordyckich cechach fizycznych. Pokazano mu niektóre z cudownych technologii tego społeczeństwa, a także spotkał przywódcę tej zaawansowanej podziemnej rasy, który rzekomo powiedział:

„Wpuściliśmy cię tutaj, ponieważ masz szlachetny charakter i jesteś dobrze znany w Świecie Powierzchni, admirale” … jesteś w domenie Arianni, Wewnętrznego Świata Ziemi…. Admirale, powiem ci, dlaczego zostałeś tutaj wezwany. Nasze zainteresowanie słusznie zaczyna się zaraz po tym, jak twoja rasa eksplodowała po pierwszych bombach atomowych Hiroszima i Nagasaki , Japonia . W tym alarmującym czasie wysłaliśmy nasze latające maszyny, „Flugelrady”, do waszego świata na powierzchni, aby zbadać, co zrobiła wasza rasa…. Widzisz, nigdy wcześniej nie ingerowaliśmy w wojny i barbarzyństwo twojej rasy, ale teraz musimy, ponieważ nauczyłeś się manipulować pewną mocą, która nie jest dla człowieka, a mianowicie energią atomową. Nasi emisariusze już dostarczyli wiadomości do potęg waszego świata, a jednak nie zwracają na to uwagi. Teraz zostałeś wybrany, aby być świadkiem tego, że nasz świat istnieje. Widzisz, nasza Kultura i Nauka jest o wiele tysięcy lat poza twoją rasą, admirale. [70]

Chociaż nadal istnieją kontrowersje dotyczące prawdziwości pamiętników admirała Byrda, istnieje wiele doniesień o spotkaniach z przedstawicielami zaawansowanej podziemnej rasy ludzkiej. Twierdzi się, że duże podziemne miasto zwane Telos leży poniżej Mt Shasta, Kalifornia i została opisana przez osoby, które albo fizycznie podróżowały do ​​tego miasta i były tego świadkami, albo te, które twierdzą, że komunikowały się telepatycznie z mieszkańcami tego miasta. Wybitny badacz UFO, William Hamilton, twierdzi, że spotkał przedstawicieli Telos, którzy opisali mu zaawansowaną technologię i strukturę Telos oraz ich związek z dawną cywilizacją Lemurii. Hamilton opisał Telosian, „Bonnie” i jej rodzinę w następujący sposób:

Bonnie, jej matka (Rana Mu), jej ojciec (Ra Mu), jej siostra Judy, jej kuzyni Lorae i Matox, żyją i poruszają się w naszym społeczeństwie, często wracają do TELOS na odpoczynek i regenerację sił. Bonnie opowiada, że ​​jej ludzie używają maszyn wiertniczych do drążenia tuneli w Ziemi. Te wytaczarki rozgrzewają skałę do stanu żarzenia, a następnie zeszkliją, eliminując w ten sposób potrzebę stosowania belek i podpór. Tunel tranzytowy metra służy do łączenia miast, które istnieją w różnych podziemnych regionach naszej półkuli. Pociągi rurowe są napędzane impulsami elektromagnetycznymi do prędkości 2500 mil na godzinę. Jedna rura łączy się z jednym z ich miast w dżungli Matto Grosso w Brazylia . Hodują żywność hydroponicznie w pełnym spektrum oświetlenia, a ich ogrody są obsługiwane przez automaty. Żywność i zasoby Telos są w obfitości rozdawane półtora milionowej populacji, która żyje w gospodarce bez pieniędzy. [71]

Według Dianne Robbins, która twierdzi, że telepatycznie komunikowała się z Telosianami, są oni pozostałościami starożytnej Lemurii, która uczyniła Mt Shasta swoim domem po zniszczeniu ich kontynentu. [72] Licząca pierwotnie 15 000 lemuryjska pozostałość najwyraźniej rozkwitła w podziemnych jaskiniach Mt Shasta i urosła do populacji 1,5 miliona, gdzie technologie psychotroniczne, obejmujące kryształy i wysoko rozwinięte zdolności umysłowe telosian, są wykorzystywane do utrzymania niezwykle zaawansowanego społeczeństwa, które oddziałuje z istotami pozaziemskimi z wielu systemów gwiezdnych. Podobno Telosianie specjalizują się w utrzymywaniu ludzkiej długowieczności oraz integrowaniu harmonijnych technologii i systemów wierzeń dla ludzi na powierzchni. Telosianie i inni podziemni „istoty pozaziemskie” dążą do ukrócenia najbardziej szkodliwych aspektów porozumień technologicznych między ludźmi a istotami pozaziemskimi, jednocześnie pomagając w ewolucyjnym wzroście ludzkiej świadomości.Można wywnioskować, że główne działania Telosian polegają na pomaganiu ludzkości na powierzchni w poznaniu jej starożytnej historii Ziemi, przywróceniu ludzkiej długowieczności, zmianie niezdrowych systemów wierzeń i ochronie środowiska. Globalne rozwiązania oferowane przez Telosian to: ochrona środowiska; promowanie różnorodności biologicznej; przywracanie ludzkiego zdrowia i długowieczności; i odzyskiwanie utraconej wiedzy historycznej.

Twierdzono, że istoty pozaziemskie, wyglądające na istoty pozaziemskie, dostarczyły części materiału genetycznego do ewolucji człowieka i że wielu z tych istot pozaziemskich pozwoliło niektórym swoim pracownikom wcielić się jako „nasiona gwiazd” na Ziemi w ludzkich rodzinach. Te „gwiezdne nasiona”, „gwiezdne dzieci” lub „gwiezdni ludzie” są opisywani przez Brada i Francie Steiger jako osoby, których „dusze” formalnie inkarnowały się w światach innych systemów gwiezdnych, a następnie podróżowały na Ziemię i zdecydowały się inkarnować tutaj, aby aby pobudzić ewolucyjny rozwój ludzkości. [73] Większość ludzkości uznałaby tę grupę istot pozaziemskich za „życzliwych”, jak opisali „kontaktowcy”, tacy jak George Adamski, Orfeo Angelucci, George Van Tassell, Howard Menger, Paul Villa, Billy Meier i Alex Collier, z których każdy wyjaśnia naturę ich dobrowolne interakcje z tymi istotami pozaziemskimi wyglądającymi na ludzi. [74] Kontakty te często dostarczają fizycznych dowodów w postaci fotografii, filmów i/lub świadków ich kontaktów z rasami pozaziemskimi. Najbardziej szczegółowo udokumentowanym i zbadanym kontaktowcem jest Eduard „Billy” Meier, który dostarczył śledczym wiele fizycznych dowodów. Te pozaziemskie ludzkie rasy wydają się mieć różne „specjalizacje” w wyniku unikalnych historii i migracji planet w wyniku galaktycznych wstrząsów i konfliktów. Warto zbadać główne działania każdej rasy, aby zrozumieć, w jaki sposób obecnie wchodzą w interakcje z ludzkością lub w jaki sposób mogą lepiej współdziałać z ludzkością, aby rozwiązać globalne problemy.

Lyra

Właściwe jest rozpoczęcie dyskusji o tych pozaziemskich rasach pozaziemskich i ich głównych działaniach od skupienia się na systemie gwiezdnym, który został opisany jako źródło rozprzestrzeniania się cywilizacji ludzkiej w galaktyce Wojny Mlecznej, konstelacji Liry. Jednym z pierwszych „kontaktowców” opisujących Lyrę był Billy Meier, który zwrócił na siebie dużo uwagi publicznej w wyniku jego rzekomych wizyt Plejadan/Plejaran w latach 1975-1986, które poparł materialnymi dowodami, które nadal wprawiają w zakłopotanie tych sceptycznych wobec twierdzeń Meiera. [75] Kompleksowe śledztwa przeprowadzone przez wiele osób i organizacji wykazały, że dowody Meiera nie zostały sfabrykowane i dlatego stanowiły znaczące wsparcie dla jego zeznań o pozaziemskim kontakcie. [76] Ze względu na ilość fizycznych dowodów, które dostarczył przez lata, Meier zyskał wielką wiarygodność, a konsekwencja i spójność jego zeznań sugeruje, że jest on rzeczywiście ważnym rzecznikiem pozaziemskiej rasy.

Meierowi powiedzieli jego Plejadanie [Plejadianie] kontakty systemu gwiezdnego Lyry i jej ludzkich mieszkańców:

„Szwajcarscy” Plejadianie opisali swoje starożytne pochodzenie, a w konsekwencji nasze, jako pochodzące (przed Plejadami) z odległego układu słonecznego w grupie gwiazd w pobliżu tego, co obecnie znamy jako Mgławica Pierścień Liry, od której nazwaliśmy ich Lirianie w ten sam sposób, w jaki odnosimy się do istot ludzkich z tego, co nazywamy Plejadami. Ci wcześni Lirianie w swoich licznych migracjach w swoich wielkich kosmicznych arkach udali się do wielu innych systemów gwiezdnych i znaleźli odpowiednie siedliska oraz założyli kolonie, z których takie rozkwitły i ostatecznie wystrzeliły własnych kosmicznych podróżników. [77]

Meier doniósł dalej o fizycznym kontakcie ze statkiem Liran w 1977, gdzie Liranie opisali swój świat i inne systemy gwiezdne, z którymi współpracowali. [78] Alex Collier opisuje początek cywilizacji Lyran, ujawniony mu przez istoty pozaziemskie z Andromedy:

Na podstawie wieku Słońc i planet w naszej galaktyce zdecydowano, że ludzka forma życia ma powstać w systemie Liran. Ludzkość żyła tam przez około 40 milionów lat, ewoluując. Orientacja rasy ludzkiej w Lyrae miała charakter rolniczy. Widocznie byliśmy bardzo liczni i bogaci i żyliśmy w pokoju. [79]

Lyranie mają cechy nordyckie i są całkiem możliwe, że są „Elohimami” opisanymi w tradycjach religijnych zarówno na Ziemi, jak i w całej galaktyce. Ze względu na rolę Liranów w genezie obecności człowieka w galaktyce, można, co zrozumiałe, argumentować, że Liranie mają najbardziej szczegółowe zrozumienie ludzkiego pochodzenia i historii galaktycznej. Można ich opisać jako „Galaktycznych historyków” gatunku ludzkiego. Można wywnioskować, że Liranie pomagają w rozpowszechnianiu prawdy o ewolucji ras ludzkich w galaktyce i mają głębokie zrozumienie galaktycznej kultury ludzkiej i „ludzkiego ducha”. Lyrany zostały dalej opisane w następujący sposób:

Mieszkańcy Lyry mają upodobanie do pochodzenia i starożytnych historii. Przydałyby się więc ci zrozumieć przeszłość, aby ją przekształcić. Kiedy zrozumiesz swoją przeszłość i swoje pochodzenie, możesz być w stanie w świadomości wrócić, ułożyć wzór i wzór, oderwać warstwy cebuli i znaleźć swoją prawdziwą naturę. Byliby doskonałymi przewodnikami w tym procesie, psychologicznym procesie ludzkości, w zrozumieniu jej motywacji, historii i tego, jak powstała. [80]

Podsumowując, główną działalnością Lyran jest rozpowszechnianie unikalnej historii rasy ludzkiej w galaktyce oraz pomoc w zrozumieniu ludzkich motywacji i potencjałów. Globalne rozwiązania, które dostarczają Lyranowie, obejmują dokładne informacje o historii ludzkości, rozumienie historii galaktyki, odkrywanie ludzkiej istoty, dyplomację i rozwiązywanie konfliktów oraz edukację globalną.

Vega

Według Billy’ego Meiera, inna rasa istot pozaziemskich, które fizycznie się z nim skontaktowały, pochodziła z systemu gwiezdnego Vega w konstelacji Lyry. [81] Weganie byli ciemniejszą lub „niebieskoskórą” grupą ludzi i prawdopodobnie byli „niebieską rasą” zaawansowanych ludzi wymienionych w różnych tekstach wedyjskich, od których hinduscy bogowie Wisznu i   Kryszna pochodny. [82] Brazylijski kontaktowiec, Jefferson Souza, twierdzi, że spotkał wegan z Lyry, których opisał jako bardzo podobnych do tubylców z Lyry. Indie . [83] Według Alexa Colliera, Vega była pierwszym systemem gwiezdnym w Lyrze zaludnionym przez ludzi . [84]

Oprócz nordycko wyglądających ludzi z Lyry, weganie odegrali ważną rolę kolonizacyjną w całej Galaktyce.

Pierwszymi istotami pozaziemskimi, którzy przybyli na Ziemię, byli…   ludzie ze światów, które istnieją w innym wymiarze w obszarze systemów Liry i Vega. Pierwsi Lirianie wraz z Weganami przybyli na Ziemię początkowo 22 miliony lat temu. Ich pobyt tutaj był bardzo krótki i kontynuowali podróże do innych gromad gwiazd i planet. Ich historia jest w dużej mierze niejasna, mimo że grupy szturmowe od czasu do czasu wracały na Ziemię. Około 389 000 lat temu kilka milionów Lirian i Wegan ponownie opuściło swoje rodzime światy, weszło w nasz porządek przestrzeni i czasu w tym wymiarze i przybyło na Ziemię, gdzie zmieszali się z Ziemianami. [85] 

Co istotne, wyniki krzyżowania się Wegan i Liran z ludźmi były podobne do wydarzeń opisanych w Księdze Henocha, gdzie „Nefilim” zawierali związki małżeńskie z ludźmi i tworzyli rasę gigantów, która ostatecznie wymarła. [86] Meier opisuje te wydarzenia następująco: 

Rozmnażali się w normalny sposób i poprzez manipulację genami przez inżynierów genetycznych. Wyniki inżynierii genetycznej stworzyły istoty, które były częściowo ludźmi, częściowo zwierzętami i obejmowały olbrzymy, tytanów i inne stworzenia. W ciągu setek i tysięcy lat stworzenia te zostały ponownie przemieszczone i ostatecznie wymarły, ponieważ nie mogły się rozmnażać lub ponieważ warunki dla ich form życia okazały się dla nich fatalne. [87] 

Dalsze równoległe wydarzenia opisane w Księdze Henocha, w których przywódcy Nefilim zostali ukarani za ich działalność na Ziemi, Meier opisuje, w jaki sposób przywódcy Wegan i Liran byli odpowiedzialni za liczne wykroczenia przeciwko rdzennym ludom Ziemi i innych światów:

Na czele wielu milionów Lirian i Wegan, którzy opuścili swoje rodzime światy, stanęło 144 207 przywódców i podprzywódców itd., którzy panowali nad swoimi wyznawcami w dość hierarchiczny sposób. Przywódcy przenieśli to zachowanie również na ludzi na Ziemi, z którymi w przeszłości mieszali się, aby stworzyć ludzkich potomków różnych typów. Tych 144 207 przywódców i ich podwładnych było rzeczywiście prowodyrami, którzy byli zasadniczo odpowiedzialni za złe uczynki, fałszywe nauki i fałszywe religie, które zostały wchłonięte i naśladowane przez ludzi na Ziemi. Jednak nie wszystko, co przywódcy przynieśli na Ziemię, było złe, fałszywe lub przestępcze; wiele cennych przedmiotów i pomysłów zostało przedstawionych Ziemianom w zakresie rzemiosła, zawodów, filozofii, sposobów myślenia, medycyny, techniki i wielu innych rzeczy. [88] 

Według Lyssy Royal Weganie i Lirianie byli strategicznymi konkurentami, jeśli chodzi o kolonizację innych światów, i ostatecznie rozpoczęli wyniszczającą wojnę domową w konstelacji Lyry – wojny Lyran. [89] Alex Collier odnosi się również do niszczycielskiej galaktycznej wojny w Lyrze, ale jej przyczyna była raczej zewnętrzna niż wewnętrzna wojna domowa między Lyranami a Weganami. [90] Według Meiera, weganie powracający na Ziemię w obecnej erze, próbują pomóc ludzkości, zadośćuczynić za błędy z przeszłości i pomóc wegańskim gwiezdnym nasionom. [91] Podobnie jak Lyranowie, globalne rozwiązania, które dostarczają weganie, obejmują dokładne informacje o historii ludzkości i dziedzictwie wegańskim, zrozumienie historii galaktycznej, odkrycie ludzkiej istoty, dyplomację i rozwiązywanie konfliktów oraz edukację globalną.

Plejadanie

Billy Meier opisał dalej, jak Plejadanie, potomkowie nordycko wyglądających Liran, migrowali między wieloma systemami gwiezdnymi, zanim ostatecznie osiedlili się w konstelacji Plejad:

Opisano również starożytną historię wczesnych przodków Plejadan w innym macierzystym układzie słonecznym oraz sposób, w jaki przybyli, aby podróżować do Plejad. Opisana jest również znacznie wcześniejsza migracja do tego układu słonecznego oraz jak i dlaczego się nie powiodła. Jedna trzecia ocalałych z pierwotnej planety przodków Plejadan, po jej zniszczeniu, wyewoluowała nową technologię i zaprojektowała i zbudowała arki ewakuacyjne wielkich kosmosów w zaledwie 900 lat, i zaczęła je wystrzeliwać wszędzie przez wiele setek lat. Odwiedzający istoty pozaziemskie Szwajcaria są potomkami jednej z tych kosmicznych ark, które zajmowały jedną z trzech planet zaprojektowanych do zamieszkania przez ludzi, w jednym z systemów słonecznych w tym, co dzisiaj nazywamy Plejadami. Od tego czasu wielokrotnie doświadczyli wielkich zysków i wielkich strat. W bardzo realnym sensie jesteśmy potomkami ich najwcześniejszych kolonistów, którzy próbują osiedlić się w tym układzie słonecznym, razem z aborygenami i ludzkimi wygnańcami z wielu miejsc. [92]

Szczególnym systemem gwiezdnym, z którego pochodzą Plejadanie Meiera, jest Taygeta, a główną planetą jest Erra. [93] Plejadanie z Taygeta zidentyfikowali Meiera jako jednego ze swoich wybranych „przedstawicieli” z misją niesienia ludzkości prawdy o pozaziemskiej obecności. [94] Semjase, plejadańska kobieta, która nawiązała kontakt z Meierem, opisała Plejadan w następujący sposób:

Nie jesteśmy ani strażnikami istot ziemskich, ani aniołami zesłanymi przez Boga lub podobnymi. Wiele osób sugeruje, że czuwamy nad Ziemią i jej istotami i kontrolujemy ich losy. To nieprawda, ponieważ wykonujemy tylko wybraną przez siebie misję, która nie ma nic wspólnego z nadzorowaniem lub regulowaniem losów Ziemi. Dlatego błędem jest demaskowanie nas jako nadziemskich posłańców i strażników. [95]

Plejadanie zidentyfikowali kluczowy aspekt ich misji, aby ostrzec ludzkość przed Szarymi, które opisali w następujący sposób:

 1. Istnieją również różne formy życia, które zdobyły dużą wiedzę i uwolniły się od swojego środowiska.Podróżują w kosmosie i czasami przylatują na Ziemię.
 2. Wiele z nich jest raczej nieprzyjemnymi stworzeniami i żyje w rodzaju barbarzyństwa, które często jest prawie tak złe jak Ziemianie.
 3. Powinieneś być ich świadomy, ponieważ często atakują i niszczą wszystko, co stanie im na drodze.
 4. Wiele razy niszczyli nawet całe planety lub zmuszali ich mieszkańców do niewoli.
 5. Jedną z naszych misji jest ostrzeganie ludzi na Ziemi przed tymi stworzeniami.
 6. Niech to będzie znane ludziom na Ziemi, ponieważ zbliża się czas, kiedy konflikt z tymi zdegenerowanymi ludzkimi istotami [Szarymi] stanie się nieunikniony.[96]

Według Colliera, Szarzy i Plejadanie są zaangażowani w zbrojne potyczki w Układzie Słonecznym i innych systemach, takich jak Syriusz B. [97] Inne kluczowe aspekty misji Plejadan według Meiera, to pomoc w podnoszeniu ludzkiej świadomości i promować jedność religii. [98] Co znamienne, Plejadanie odrzucili twierdzenia wielu innych kontaktowców, takich jak Adamski, i tym samym sugerowali pewną wyłączność w odniesieniu prawd i dynamiki obecności pozaziemskiej. [99] Co ciekawe, Collier twierdził, że niektóre grupy Plejadan, takie jak te z Alcyone, działają z „ukrytymi programami”, podczas gdy te z Teygety (np. Plejadanie Meiera) są opisywane jako autentycznie pomagające ludzkości. [100]  Pomimo możliwego „ukrytego programu” niektórych Plejadan, większość zeznań i dowodów wskazuje na to, że Plejadanie ogólnie mają pozytywne interakcje z ludźmi i że robią wiele, aby pomóc w podniesieniu ludzkiej świadomości i pomaganiu ludzkości w znalezieniu wolności od wpływu Szarych/Reptilian . [101] Podsumowując, główną działalnością Plejadan wydaje się pomagać ludzkości w znalezieniu wolności od opresyjnych struktur poprzez edukację i podnoszenie świadomości. Plejadanie mogą pomóc w znalezieniu globalnych rozwiązań, takich jak uniwersalne prawa człowieka, systemy demokracji uczestniczącej, ewolucja ludzkiej świadomości i edukacja globalna.

Skandynawscy Rigelians

Jedna z wielu ludzkich kolonii kosmicznych, zrodzonych przez Liran, została ostatecznie założona na planetach Układu Słonecznego Rigel w Konstelacji Oriona. W pewnym momencie swojej historii Rigel wraz ze swoją nordycką populacją prawdopodobnie przeszedł niszczycielską wojnę domową i został przejęty przez Szarych. Według George’a Andrewsa, Nordyka z systemu gwiezdnego Procjonu, Khyla, ujawnił wiele informacji o Rigelianach, Procjonach i Szarych ludzkiemu kontaktowcowi, którego informacje były zgodne z innymi źródłami, a Andrews stwierdził, że są wiarygodne. [102] Kontaktowy opisał Khylę w następujący sposób:

Khyla wyglądała jak wysoki, przystojny człowiek, szczupły, ale muskularny, męski, ale eteryczny. Wydawało się, że naturalnie lub sztucznie ma czerń wokół oczu, prawie jak kohl [węgiel]. Jego twarz była bliska wytwornej, ale zdecydowanie męskiej. Miał wychudzoną twarz z wydatnymi kośćmi policzkowymi i przenikliwymi kobaltowoniebieskimi oczami. Miał delikatne blond włosy, sięgające prawie do ramion. Miał muskularną szyję. Jego skóra była blado cielistego koloru z białawym odcieniem. Trudno oszacować jego dokładną wysokość ze względu na okoliczności, w jakich doszło do naszego spotkania, ale było to od sześciu do siedmiu stóp. [103]

Andrews pisze o historii Rigel ujawnionej kontaktowi przez Khylę:

Przodkowie niskich Szarych byli kiedyś wysokimi Blondynami. Miała miejsce Wielka Wojna…. Przed wielką wojną Rigel było ogromnym imperium, które było źródłem większości galaktycznych zasiewów. Wszyscy Rigeliani byli wysokimi blondynami. Kolonia została już założona na Procjonie. Wielka Wojna była wojną domową Rigelians kontra Rigelians i trwała równowartość trzech ziemskich wieków. Grupa Rigelian, którzy zdali sobie sprawę, że wkrótce wybuchnie Wielka Wojna, wyruszyła do kolonii Procyon na prymitywnych, potajemnie zbudowanych statkach. … Byli jedynymi Rigelianami, którzy uniknęli kataklizmu. Wszyscy, którzy pozostali na Rigelu, zostali przemienieni w niskich Szarych. [104]

Wygląda na to, że Rigel przeszedł ogólnoświatową wojnę nuklearną i załamanie środowiska, które doprowadziły do ​​życia w podziemnych schronach. Jest bardzo mało prawdopodobne, że transformacja nordyckich Rigelian spowodowała, że ​​stali się oni „niskimi Szarymi”, których materiał genetyczny jest ogólnie uznawany za gorszy od ras ludzkich, takich jak Nordycy. Proces mutacji genetycznych trwałby znacznie dłużej niż wspomniane trzy stulecia. Bardziej prawdopodobne jest, że ocaleni nordycy Rigel zostali włączeni do programu hybrydyzacji genetycznej obejmującej całą planetę przez „niskich Szarych” z systemu gwiezdnego, takiego jak Zeta Reticulum, którzy potajemnie infiltrowali i podkopywali Rigel przed i/lub podczas Wielkiej Wojny na Rigel.Niskim Szarym najprawdopodobniej udało się zaprojektować genetycznie „Wysokich Szarych” przy użyciu materiału genetycznego od nordyckich ocalałych, którzy byli zbyt słabi, by oprzeć się planowi hybrydyzacji Szarych. Ci Rigelian „wysocy Szarzy” odgrywają następnie kluczową rolę w dyplomatycznych inicjatywach Szarych i służą jako genetyczny model dla nowych hybrydowych ras ludzko-szarych, które rzekomo reprezentują to, co najlepsze z obu gatunków.

Procjon

Większość Rigelian, którzy uciekli ze swojej planety, udała się do systemu gwiezdnego Procjon, aby zrestartować swoją cywilizację. Procjon jest układem podwójnym gwiazd około 11,4 lat świetlnych od Ziemi i najwyraźniej była to czwarta planeta w tym układzie, na której Rigelowie założyli swoją nową kolonię. [105] Według Andrewsa, kolonia Procyonu rozkwitała, dopóki nie została uwikłana w złowrogie wysiłki Szaraków, którzy teraz zasiedlili Rigel, by obalić Procyon. Khyla opisał proces przyjęty przez Szarych w ich wywracaniu Procjonu: 

Szarzy zaczęli nas odwiedzać, najpierw jako ambasadorowie, potem jako specjaliści z różnych dziedzin, w których ich wiedza może nam się przydać, jako uczestnicy różnych programów, które zakładały wzajemną współpracę, a wreszcie jako turyści. To, co zaczęło się jako strumyk, stało się powodzią, ponieważ przybywali w coraz większej liczbie, powoli, ale pewnie infiltrowali nasze społeczeństwo na wszystkich poziomach, przenikając nawet najbardziej tajne z naszych elitarnych grup władzy…. Tak jak na waszej planecie zaczęli dyskretnie przejąć kontrolę nad kluczowymi członkami CIA i KGB za pomocą nieznanych im technik, takich jak hipnoza telepatyczna, która manipuluje gadzimi poziomami mózgu, tak na Procyonie za pomocą tych samych technik… ustanowili rodzaj telepatycznej i hipnotycznej kontroli nad naszymi przywódcami. Nad naszymi przywódcami i nad prawie wszystkimi z nas,ponieważ było tak, jakbyśmy byli pod wpływem zaklęcia, które prowadziło nas do naszej zagłady, jakbyśmy byli programowani przez rodzaj rytualnej czarnej magii, o której istnieniu nie zdawaliśmy sobie sprawy. [106] 

Khyla opisała ostateczne przejęcie Procjonu przez Szarych i zniewolenie większości Procjonów, którym nie udało się uciec. Stosując zaawansowaną technologię podróży w czasie, która obejmowała „świadomość wielowymiarową”, coś, czego Szarzy najwyraźniej nie mogli powielić ze względu na ich zdegradowane ciała genetyczne, znaczna liczba Procjonów zdołała uciec i rozpoczęła wojnę wyzwoleńczą z „odległych korytarzy czasu”. Co ważne, Procjoni opisują, w jaki sposób niektóre z ich technik oporu byłyby istotne dla sytuacji na Ziemi:

… próba walki bezpośrednio z Szarymi przy użyciu broni, którą masz teraz do dyspozycji, byłaby samobójstwem. Trzeba być racjonalnym, próbując walczyć i rozumieć właściwy sposób postępowania. Twoja własna świadomość jest najpotężniejszą bronią, jaka jest obecnie dostępna. Najskuteczniejszym sposobem walki z Szarymi jest zmiana poziomu swojej świadomości z liniowego myślenia na wielowymiarową świadomość…. Mają technologię, która pozwala wyrzucić twoją planetę z orbity, ale jest jedna kluczowa umiejętność, którą ty posiadasz, a oni nie mają: zdolność utrzymywania w pamięci obrazów, które inspirują jednostkę do uświadomienia sobie jej bezpośredniego, osobistego połączenia ze źródłem wszystko to… To jest twój klucz do zwycięstwa. [107]

Według Alexa Colliera, Procyony niedawno uwolniły swój świat od wpływów Szarych i opisuje Procjonów jako obecnie „gung ho”, jeśli chodzi o radzenie sobie z Szarymi. [108] 

Podsumowując, główną działalnością Procyonów jest skuteczne przeciwstawianie się pozaziemskiej działalności wywrotowej poprzez rozwijanie „wielowymiarowej świadomości”, używanie wyobraźni do ochrony przed pozaziemską kontrolą umysłu i monitorowanie nieprzyjaznej pozaziemskiej aktywności. Globalne rozwiązania, w których Procyony mogą pomóc, obejmują ujawnienie pozaziemskiej działalności wywrotowej, pomoc w zakończeniu globalnej tajemnicy obecności pozaziemskiej, promowanie wielowymiarowej świadomości, przeprogramowanie kontroli umysłu, promowanie uniwersalnych praw człowieka oraz rozwój Internetu i globalnej komunikacji.

Tau Cetian

Inne światy zamieszkane przez ludzi to najwyraźniej układy gwiezdne Tau Ceti i Epsilon Eridani. Badacz, Frank Crawford, przeprowadził wywiady z wieloma osobami, które miały fizyczny kontakt z Tau Cetianami. [109] Pierwszym i najbardziej znaczącym był rzekomy demaskator, który brał udział w wykrywaniu katastrof UFO; żywy okupant został schwytany i przesłuchany przez NAS urzędnicy bezpieczeństwa narodowego z katastrofy w pobliżu Feniks , Arizona w 1961 r. „Oscar”, pseudonim używany przez informatora, opisał Frankowi Crawfordowi pochodzenie schwytanego istoty pozaziemskiej, któremu nadano przydomek „Hank”.

Hank potwierdził później, że gwiazdami pochodzenia jego ludu byli Tau Ceti i Epsilon Eridani. W późniejszych sesjach Oscar omawiał niektóre powody obecności kosmitów. Powiedział, że nie podoba im się sytuacja z niektórymi małymi szarymi kosmitami. Poprawił nas, kiedy użyliśmy terminu „szare” i powiedział, że w rzeczywistości są białe. Tau Cetians czują, że porwania dokonywane przez niektórych Szarych są wielką niesprawiedliwością dla ludzkości. „To rasa pasożytnicza, która żeruje na ludzkich cywilizacjach w całym wszechświecie” – przekazał Oscar. Dodał, że zaangażowanie naszego rządu w szaraków jest bardzo niebezpieczne i wymyka się spod kontroli… Tau Cetianowie byli już wcześniej żerowani przez tych kosmitów i pracują z innymi rasami i społecznościami, które również były ofiarami….(Oscar) chce, aby ludzie wiedzieli, że jeśli skontaktują się z nimi Tau Cetians (ludzie tacy jak opisał), aby się nie bali, ponieważ są tutaj, aby pomóc. [110]

Rewelacje „Hanka” sugerują, że Tau Cetians są obecni, aby pomóc radzić sobie z tajnymi strategiami i działaniami Szarych. W szczególności są bardzo zaniepokojeni charakterem porozumień zawartych z nimi przez NAS „rząd cieni” oraz pomaganie poszczególnym „uprowadzonym”. Według „Oscara” Tau Cetian, „Hank”, był torturowany, co omal nie spowodowało incydentu z innymi Tau Cetianami, którzy chcieli interweniować militarnie na rzecz schwytanego kolegi. [111] Zdarzenia opisane przez Oscara są zgodne z główną działalnością Tau Cetian opisaną w następującym komunikacie telepatycznym: „Jedna z ras pochodzi z Tau Ceti. Są specjalistami od intryg i określania motywacji zamaskowanych społeczeństw. Rozumieją, w jaki sposób podstęp może sparaliżować system. Byliby więc doskonałymi kontaktami do pracy pod przykrywką. [112]   

Drugą osobą, która miała fizyczny kontakt z Tau Cetianami była porwana, Jill Waldport, która opisała Frankowi Crawfordowi, jak skontaktowały się z nią dwa zestawy istot pozaziemskich, Szarzy i ludzka rasa, które próbowały jej pomóc w radzeniu sobie z Szarymi. :

Jill poinformowała mnie, że kosmici powiedzieli jej, że nie podoba im się to, co niektórzy kosmici jej zrobili bez jej zgody. Przybyli, aby pomóc jej nauczyć się, jak przezwyciężyć SZUKANIA Szarych i jak się chronić. Wyjaśnili, że musi psychicznie zbudować wokół siebie tarczę, jak ceglany mur, kiedy po nią przyszli. To pomogłoby jej nie dać się zwieść ich sztuczkom umysłowym. Spróbowała tego następnym razem, gdy przyszli Szarzy i wydawało się, że to zadziałało. [113]

Crawford następnie ujawnił, w jaki sposób Jill opisała pochodzenie życzliwych istot pozaziemskich jako Tau Cetian:

W tym momencie licznik korelacji w moim umyśle pracował w godzinach nadliczbowych, więc postanowiłem pójść po złoto i zapytać ją, czy powiedzieli jej, skąd pochodzą. Wierzcie lub nie, odpowiedziała: „Tau Seat-eye, czy to ma jakiś sens?”. Później wspomniałem Oscarowi, że badam sprawę, która obejmowała intensywną interakcję z Szarymi i Tau Cetianami pojawiającymi się, aby pomóc. Zapytał, skąd pochodzi sprawa, a ja powiedziałem mu w pobliżu Springfield , Illinois . Podał bardzo dokładny opis Jill i powiedział, że zdaje sobie sprawę, że się z nią skontaktowano. [114] 

Podsumowując, główne działania Tau Cetian polegają na podnoszeniu świadomości, jak radzić sobie z wywrotem społeczeństw przez rasy pozaziemskie, identyfikowaniu skorumpowanych elit i instytucji, podnoszeniu ludzkiej świadomości i opracowywaniu strategii negowania zaawansowanych technik kontroli umysłu. Globalne rozwiązania, w których mogą pomóc, obejmują ujawnianie rządowej/finansowej korupcji i manipulacji elit, monitorowanie pozaziemskiej infiltracji, odprogramowywanie kontroli umysłu i usuwanie implantów, promowanie wielowymiarowej świadomości, dyplomację i rozwiązywanie konfliktów.

Andromedanie

Te istoty pozaziemskie z Andromedy zostały również opisane przez Alexa Colliera jako bezpośrednich potomków Liran, którzy mieli pewne trudności, kiedy po raz pierwszy opuszczali system Liran z powodu drapieżnych ras pozaziemskich, ale ostatecznie osiedlili się w konstelacji Andromedy w układzie gwiezdnym „Zenetae”. Collier tak opisuje naturę Andromedan:

Wszystko, co tworzą technologicznie, jest wykorzystywane do rozwoju ich rasy. Służy wyłącznie do celów edukacyjnych. Ale może być używany w obronie. Nie, oni sami nie mają wojska, są naukowcami. To, co robią, to posyłają swoje dzieci do szkoły od 150 do 200 lat, w naszym liniowym czasie. Uczą swoich uczniów wszystkich sztuk i nauk ścisłych. Są dosłownie mistrzami we wszystkim. Wtedy, w tym momencie, mają wybór, co chcą zrobić, i mogą zmienić zdanie w każdej chwili i zrobić coś innego. Dostają więc wszystkie narzędzia. Wszystko służy edukacji. Nic nie jest dla rozproszenia. Nigdy nie pomyśleliby o tworzeniu telewizji jako środka rozpraszającego uwagę. Nigdy. Wszystko ma im pomóc ewoluować, a ich nauka i technologia mogą być wykorzystywane do celów obronnych – głównie holograficznych. [115]

Najważniejszą cechą Andromedan jest to, że odgrywają kluczową rolę w Radzie Andromedy, która jest grupą około 140 systemów gwiezdnych, które obradują nad Ziemią. W wywiadzie z 1997 roku Collier opisał obrady Rady w następujący sposób:

Teraz w naszej galaktyce jest wiele rad. Nie wiem wszystkiego o tych wszystkich radach, ale wiem o radzie Andromedan, która jest grupą istot ze 139 różnych systemów gwiezdnych, które spotykają się i dyskutują o tym, co dzieje się w galaktyce. To nie jest organ polityczny. To, o czym ostatnio dyskutowali, to tyrania w naszej przyszłości, za 357 lat, ponieważ dotyczy ona wszystkich. Najwyraźniej dzięki podróżom w czasie udało im się ustalić, gdzie nastąpiła znacząca zmiana energii, która powoduje 357 lat tyranii w naszej przyszłości. Wyśledzili go z powrotem do naszego Układu Słonecznego i byli w stanie dalej wyśledzić go na Ziemię, Księżyc Ziemi i Marsa. Te trzy miejsca.Pierwsze spotkanie rady Andromedan miało zadecydować, czy bezpośrednio interweniować w to, co się tutaj dzieje. Według Moraneya za pierwszym razem spotkało się tylko 78 systemów. Z tych 78 prawie połowa zdecydowała, że ​​nie chce mieć z nami nic wspólnego, niezależnie od problemów. Myślę, że to naprawdę ważne, żebyś wiedziała, dlaczego nie chcieli mieć z nami nic wspólnego. Mówimy o systemach gwiezdnych, które są od nas oddalone o setki milionów lat świetlnych. Nawet tacy, którzy nigdy nas nie spotkali. Po prostu wiedzieli, że wibracje planety odbijają się na niej. Powodem, dla którego nie chcieli mieć z nami nic wspólnego, jest to, że z ich perspektywy ludzie na Ziemi nie szanują siebie, siebie nawzajem ani planety. Jaka może być wartość ludzi na Ziemi? Na szczęście,większość rady wyraziła opinię, że ponieważ Ziemia była manipulowana przez ponad 5700 lat, zasłużyliśmy na okazję do wykazania się – aby przynajmniej mieć szansę udowodnienia, że ​​druga część rady się myli. [116]

Innym kontaktowcem, który wspomina Andromedan, jest „Adrian”, z którym przeprowadził obszerny wywiad Sean David Morton i który okazał się wiarygodny. Adrian Świadectwo poparto obszernymi zdjęciami, filmem i zeznaniami świadków. [117] Według „ Adrian Andromedanie odgrywają ważną rolę w tworzeniu rad, które rozważają przyszłość Ziemi, tym samym niezależnie potwierdzając świadectwo Colliera. Andromedanie to jedna z głównych pozaziemskich ras najbardziej odpowiedzialnych za kręgi zbożowe. Twierdzi, że kręgi zbożowe mają zarówno inspirować ludzi możliwością komunikacji pozaziemskiej, jak i ostrzegać negatywne istoty pozaziemskie przed konsekwencjami ich działań mających na celu kontrolowanie i manipulowanie ludzkością.

Główną działalnością Andromedan wydaje się ułatwianie decyzji galaktycznej społeczności w rozwiązywaniu trudnych problemów, takich jak aktualna sytuacja na Ziemi, innowacyjne strategie rozwiązywania konfliktów, edukacja młodzieży i inspirowanie ludzkości możliwościami kontaktów pozaziemskich. Globalne rozwiązania, które promują, obejmują wspomaganie rozwoju dzieci psychicznych / kryształowych / tęczowych, edukację pokojową, ujawnianie manipulacji elit, promowanie lepszego globalnego zarządzania oraz dyplomację i rozwiązywanie konfliktów.

Syrianie z Syriusza A

Teraz kolejna grupa istot pozaziemskich została opisana jako pochodząca z Syriusza, który jest układem podwójnym gwiazd, który rzekomo zawiera zaawansowane życie wokół swoich dwóch głównych gwiazd, Syriusza A i B. Syriusz A to niebiesko-biała gwiazda, która znajduje się około 8,6 lat świetlnych od Ziemi. dwadzieścia razy jaśniejsza od słońca i najjaśniejsza gwiazda na nocnym niebie. [118] Dla kontrastu, Syriusz B jest białym karłem, który znajduje się w odległości od 8 do 32 jednostek astronomicznych od Syriusza A na wysoce eliptycznej orbicie. Collier opisuje istoty pozaziemskie z Syriusza A w następujący sposób: 

Na Syriuszu A jest rasa istot, ludzie nazywani są Katayy. Są uważani za życzliwych. … Wiele ras ludzkich ma czerwoną skórę. Ich przodkowie to jedni z pierwszych Lyraen, którzy uciekli z kobietami i dziećmi podczas wojny. W swoich oceanach mają wieloryby, ośmiornice i rekiny. Są rasą artystyczną. Mają muzykę i są związani z naturą. Są budowniczymi i niezbyt politycznymi. Ich rządy opierają się na „technologii duchowej”, która wykorzystuje dźwięk i kolor. [119]

Cechy rasowe Sirian sugerują, że byli oni pierwotnie kolonistami z Vegi. Jeśli Syrianie byli pierwotnie weganami uciekającymi przed kataklizmową wojną międzyplanetarną w konstelacji Liry, to może być zrozumiałe, w jaki sposób rozwinęli zainteresowanie budownictwem, od czasu budowy nowej cywilizacji na nowym świecie w stosunkowo młodym układzie gwiezdnym Syriusza A. byłby pilnym wymogiem.

Collier odnosi się do Syrijczyków, którzy używają dźwięku i koloru jako swego rodzaju „technologii duchowej”, co sugeruje, że specjalizują się w terraformowaniu planet i przygotowywaniu ich do ewolucji życia poprzez zmianę siatki „energii biomagnetycznej”. [120] Poniższy komunikat telepatyczny dostarcza więcej informacji na temat Syrijczyków jako budowniczych nowych struktur planetarnych w zakresie zmiany ‚bio-magnetycznej sieci energetycznej’, która wspomaga ewolucję ludzi i innych form życia:

Są oryginalnymi budowniczymi twojej sieci, architektury, na której opierała się twoja planeta. Dlatego są one przydatne w rozpoznawaniu świętej geometrii i dostrzeganiu fizycznych praw twojego rodzinnego świata. Mogą ci również pomóc w konstruowaniu nowej siatki, w konstruowaniu nowego systemu, który będzie odpowiedni dla twoich kolejnych wyzwań. Powiedzielibyśmy więc, że Syrianie są doskonałymi sojusznikami w nadchodzących strategicznych pracach projektowych. [121]

Alex Collier twierdzi, że interwencja Syriusza A jest spowodowana błędami popełnionymi przez Syriusza B w zakresie transferu technologii i innych form pomocy udzielanej ludzkości:

„Rozumiem, że ci z systemu Syriusza A starają się być pożyteczni i pomagać, ponieważ czują się odpowiedzialni za to, że ci, którzy skolonizowali system Syriusza B, pochodzili z Syriusza A.” [122]

Podsumowując, głównym działaniem, które można przypisać istotom pozaziemskim z Syriusza A, jest pomoc w budowaniu odpowiedniego systemu ekologicznego do (ludzkiej) ewolucji na Ziemi poprzez zmianę „biomagnetycznej sieci energetycznej” planety. Ci z Syriusza A mogą pomóc w globalnych rozwiązaniach, takich jak ochrona środowiska, promowanie bioróżnorodności, pomoc w podnoszeniu świadomości ; i ewolucja biosfery.

Umici

Umici są opisywani jako istoty pozaziemskie z planety Ummo, która, jak się twierdzi, znajduje się 14,6 lat świetlnych od nas i prawdopodobnie znajduje się w układzie gwiezdnym Wolf 424 . [123] Odegrali znaczącą rolę w rozpowszechnianiu literatury naukowo-technicznej i obiektów w Hiszpanii, a następnie przekazywali je reszcie Europy w latach 60. i 70. z ukrytej bazy w pobliżu małego miasteczka we francuskiej prowincji „Dolne Alpy” (Dolne Alpy). Ummici skontaktowali się z wybraną liczbą osób i przekazali im szczegółowe informacje techniczne na temat różnych technologii i rewolucyjnych teorii, które poszerzyłyby wiedzę naukową poza panujące ortodoksje. . Jedynym fizycznym kontaktem, jaki Ummitowie mieli z kimkolwiek, poza telefonami i wysyłaniem informacji technicznych zwykłą pocztą, był wynajęty maszynistka, który opisał, jak pracował i ostatecznie odkrył tożsamość Ummitów:

W latach 1967-1975 członkowie Madryt grupa [hiszpańscy badacze UFO znający Ummitów] otrzymała list od człowieka, który twierdził, że jest maszynistą Ummitów. Najwyraźniej ogłaszał go w gazecie, a następnie odwiedziło go dwóch wysokich, jasnowłosych, porządnie ubranych mężczyzn. Powiedzieli mu, że są duńskimi lekarzami i zapytali, czy mógłby regularnie przepisywać dla nich materiały naukowe. Początkowo wszystko szło dobrze, aż do dnia, w którym przeczytał następujące zdanie: „Pochodzimy z ciała niebieskiego o nazwie Ummo, które znajduje się 14,6 lat świetlnych od Ziemi. – Przyjął to za dobrą monetę i wypytywał lekarzy – w końcu przyznali, że wcale nie byli duńskimi lekarzami, ale przybyszami spoza Ziemi. Aby udowodnić swoją tożsamość, stworzyli maleńką kulę o średnicy około cala, którą jedna z nich umieściła w powietrzu przed maszynistką.Zajrzał do niego i ku swemu zdumieniu zobaczył scenę, która miała miejsce w tym samym gabinecie poprzedniego dnia, gdy jego żona, obawiając się, że duńscy lekarze mogą być szpiegami. [124] 

Było jednak dobrze udokumentowane wydarzenie publiczne w postaci statku kosmicznego Ummo, który wylądował w pobliżu Madryt na 10 czerwca 1967 zostało to ogłoszone przez Ummitów kilka dni wcześniej wybranej grupie badaczy UFO. [125] Podejście Ummitów wydaje się pomagać naukowcom w opracowywaniu innowacyjnych technologii i teorii, które pomagają w rozwiązywaniu globalnych problemów wymagających rozwiązań technicznych. W 1973 roku, z powodu niepewności co do wojny nuklearnej na Ziemi, Ummici zakończyli swój pobyt na Ziemi i odeszli. Następnie wysłali następującą wiadomość w 1980 roku do dr Antonio Ribera, jednego z hiszpańskich badaczy UFO, który zajął się ich sprawą:

Przez 30 lat studiowaliśmy waszą naukę, waszą kulturę, historię i cywilizacje. Wszystkie te informacje przenieśliśmy z waszej Ziemi do Ummo w naszych kryształach tytanu skodyfikowanych danymi. POKAZALIŚMY Wam naszą kulturę i naszą technologię w formie czysto opisowej – więc nie można ich przekonwertować ani zrealizować praktycznie. Zrobiliśmy to, ponieważ ze smutkiem zauważamy, że wykorzystujecie swoje nauki przede wszystkim do wojny i niszczenia samych siebie, co nadal jest waszym głównym celem. Jesteście jak dzieci bawiące się okropnymi i niebezpiecznymi zabawkami, które was zniszczą. NIC NIE MOŻEMY ZROBIĆ! Kosmiczne prawo mówi, że każdy świat musi podążać własną ścieżką, aby przetrwać lub zginąć. Wybrałeś drugi. Niszczysz swoją planetę – unicestwiasz swój gatunek,i skażenie waszej atmosfery i waszych mórz do tej pory jest nieodwracalne. Ze smutkiem kontemplujemy wasze szaleństwo i rozumiemy, że lekarstwo jest tylko w was. Nie możemy patrzeć z dużym dystansem w Twoją przyszłość, ponieważ Twoja psychika jest kompletnie nieprzewidywalna i kapryśna na granicy paranoi. Jako twoi starsi bracia w tym kosmosie, gorąco pragniemy z całego serca Twego zbawienia. Nie niszcz swojej pięknej niebieskiej planety, rzadkiego atmosferycznego świata, który tak majestatycznie unosi się w kosmosie, tak pełen życia. TO JEST TWÓJ WYBÓR.gorąco pragniemy z całego serca Twego zbawienia. Nie niszcz swojej pięknej niebieskiej planety, rzadkiego atmosferycznego świata, który tak majestatycznie unosi się w kosmosie, tak pełen życia. TO JEST TWÓJ WYBÓR.gorąco pragniemy z całego serca Twego zbawienia. Nie niszcz swojej pięknej niebieskiej planety, rzadkiego atmosferycznego świata, który tak majestatycznie unosi się w kosmosie, tak pełen życia. TO JEST TWÓJ WYBÓR. [126]

Chociaż nie można dokładnie wiedzieć, jak wpływowa była pomoc Ummitów, ponieważ była w dużej mierze ukryta, z pewnością wydaje się, że była znacząca w pobudzaniu innowacyjnych inicjatyw naukowych przez szereg kompetentnych technicznie specjalistów i prywatnych obywateli. Można stwierdzić, że główna działalność Ummite polega na dzieleniu się informacjami technicznymi, przekształcaniu kultury naukowej i edukacji globalnej. Umici mogą pomagać w globalnych rozwiązaniach związanych z transformacją paradygmatów naukowych, rozwojem technologii przyjaznych środowisku i reformą edukacji.

Alfa Centaury

Inna pozaziemska rasa, która wydaje się odgrywać znaczącą rolę w ludzkich sprawach, pochodzi z układu gwiezdnego Alfa Centauri. Alex Collier twierdzi, że Alfa Centaurianie są jedną z ras odwiedzających Ziemię. [127] Najbardziej przekonującym świadectwem potwierdzającym obecność Alfa Centaurian jest Elizabeth Klarer, która miała wysokie obowiązki w brytyjskim wojsku za monitorowanie doniesień o UFO. [128] Klarer najwyraźniej skontaktował się z Alfa Centaurionami i ostatecznie został zabrany do Alpha Centauri na kilka miesięcy, aby mieć dziecko spłodzone przez Alpha Centaurianie, Akona. Opis Alfa Centaurianów Klara daje żywy obraz tego, w jaki sposób można mądrze wykorzystać technologię z korzyścią zarówno dla ludzkości, jak i dla ekosystemu. Twierdzono, że Alfa Centaurianie są życzliwi i naprawdę pragną pomóc ludzkości w radzeniu sobie z jej ewolucją.

Domniemany były pracownik tajnego Montauk i Filadelfia projektów, Al Bielek, omówił szereg istot pozaziemskich, w tym Alfa Centaurian. Zeznanie Bielka jest prawdopodobnie jednym z najbardziej dziwacznych i kontrowersyjnych przypadków w badaniach UFO, jednak jego zeznania są spójne i spójne, a według niezależnego śledczego, Johna Quinna, Bielek jest bardzo wiarygodny i istnieje wiele dowodów na poparcie jego twierdzeń. [129] Alfa Centaurianie, według Bielka, najwyraźniej zapewniają formę schronienia i ochrony ludziom, którzy pragną pomocy w radzeniu sobie z represyjną polityką rządu cieni. Bielek w jednym z wywiadów określił charakter tej umowy z Alfa Centaurianami:

AB [Al Bielek]. Regularnie kursują wahadłowce z tej planety do Alpha Centauri 4, która zgodnie z umową jest bezpieczną przystanią dla ludzi poszukiwanych przez rząd USA. Jest traktat. Zdobycie ich zajmuje około 12 godzin. Podobno zabrali ze sobą całą swoją rodzinę, czyli siostry, braci, ojca, matkę, cokolwiek. O ile wiem, nadal tam są.

SS [pytający]: Kto kieruje wahadłowcem?

AB: Przypuszczalnie rząd Alfa Centauri, ale nie wiem. Ale to regularnie dwa razy w tygodniu. Miejsce lądowania Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Oczywiście strzegą tego w tajemnicy.

SS: Jaka jest ich forma ciała?

AR: Alfa Centauri? Jak ludzie, dokładnie tak samo. Na ich planecie jest znacznie mniejsza populacja. Nie są przeludnione. To zaawansowana cywilizacja, trochę przed nami – nie bardzo, ale trochę przed nami. Nie lubią takich rzeczy, jak walenie głową w rząd i tego typu rzeczy, i sposób, w jaki traktują niektórych agentów rządowych, z których już nie mają żadnego pożytku, czy cokolwiek, jeśli się do nich zwrócą, i nie wiem, jak to się robi, jeśli podchodzą do nich i proszą o azyl, jeśli wydadzą kartę, po prostu wsiadasz do promu i to wszystko, jesteś tam. Poza tym nie wiem. Od tamtej pory ich nie widziałem. [130] 

Ta rola zapewnienia schronienia ludziom zagrożonym przez rząd cieni wskazuje, że Alfa Centaurianie są bardzo zainteresowani sprawiedliwością społeczną i pomocą w przejściu Ziemi w kierunku bardziej ufnego i opiekuńczego społeczeństwa globalnego. Jest to temat rozwinięty w następującym komunikacie telepatycznym z niezależnego źródła:  „Ci z [Alfa] Centaurusa mają otwarte społeczeństwo, ufne i kochające, więc będą dla ciebie użyteczni, gdy zaczniesz projektować zasady społeczne dla alternatywa dla wojowniczej lub konkurencyjnej struktury społecznej”. [131] Można zatem wywnioskować, że główną działalnością Alfa Centaurianów jest promowanie sprawiedliwości społecznej i ludzkiej wolności oraz odpowiedzialne korzystanie z zaawansowanej technologii. Globalne rozwiązania, które mogą promować Alpha Centaurianie, obejmują sprawiedliwość społeczną na poziomie globalnym, tworzenie stref lub sanktuariów pokoju lub pokoju, prawa człowieka i zrównoważony rozwój.

Arkturianie

Ostatnią rasą pozaziemską, którą należy zbadać ze względu na ich znaczenie, są Arkturianie, których opisuje się jako zasianych niegdyś na Ziemi swoimi członkami i przypuszczalnie pokojowo koegzystujących z innymi rasami. Według Andrewsa: „W starożytności ta planeta była podzielona na sektory należące do czterech różnych grup: blondynów, szaraków, dużych jaszczurek z systemu Capella i istot z systemu Arcturus”. [132] Andrews dalej opisuje Arkturian jako obecnie odgrywających rolę obserwatora w obecnej bitwie pomiędzy pozaziemskimi grupami na Ziemi i jej populacji. Collier opisuje Arkturian jako jedną z ras wchodzących w interakcje z Ziemią i że „próbują pomóc”. [133] Według kontaktowca „Adriana”, Arkturianie są pozaziemską rasą najbardziej odpowiedzialną za kręgi zbożowe. [134] Twierdzi, że kręgi zbożowe mają na celu zarówno inspirowanie ludzi możliwością komunikacji pozaziemskiej, jak i ostrzeganie negatywnych istot pozaziemskich przed konsekwencjami ich działań mających na celu kontrolowanie i manipulowanie ludzkością.

Bardziej szczegółowy opis Arkturian podaje Collier:

Ta grupa istot osiedliła się w gwiazdozbiorze Arkturiusza. Te rasy ludzkości są bardzo prywatne iz bardzo konkretnych powodów angażują się w Ziemię. Uważają się za uzdrowicieli. Niosą silną dumę z technologii w sztukach uzdrawiania fizycznego oraz ciał emocjonalnych i duchowych. Byli znani z tego, że interweniowali w starożytnej przeszłości, aby pomóc rozwiązać bardzo poważne konflikty w naszym obszarze Wszechświata, dzieląc się swoją wyjątkową umiejętnością pokazywania innym, jak zintegrować swoje systemy wierzeń i uczucia w celu rozwiązania konfliktu. Mogą być bardzo ciche i mogą i będą trzymać bardzo wiele dla siebie. Jako grupa zrobili wiele, aby pomóc podnieść ogólny poziom świadomości w naszym Wszechświecie. [135] 

Większość informacji o Arkturian pochodzi od tych, którzy twierdzą, że komunikowali się z nimi telepatycznie. Na przykład dr Norma Milanovich w swojej książce „My, Arkturianie” opisuje swoją komunikację z Arkturianami poprzez formę pisma automatycznego wspomaganego komputerowo. [136] Twierdzi, że Arkturianie są tutaj, aby:

… pomagać Ziemi, gdy wchodzi w nową erę duchowości. Nie mogą ingerować w wolną wolę ani w proces decyzyjny żadnego Ziemianina, ale są tutaj, aby edukować i pomagać w podnoszeniu wibracji wszystkich, którzy zdecydują się podróżować do nowego wymiaru, w który wkracza Ziemia. [137]

Arkturianie są opisywani jako posiadający wysoko rozwiniętą kulturę duchową i zaawansowanie technologiczne, które dają im wielki wpływ w galaktyce. Inna osoba, która telepatycznie komunikuje się z Arkturianami, twierdzi, że ma na Ziemi następującą misję:

Arkturianie są ogólnymi przewodnikami lub administratorami doświadczenia kontaktu. Generalnie pragną, aby wszystko poszło dobrze. Aby zobaczyć, jak uczysz się jak najwięcej w tym procesie i pomagać ci w każdy możliwy sposób. Jednak ich powinowactwo jest związane z przyszłością planety jako całości i mają tendencję do podejścia bez użycia rąk w jak największym stopniu. Będą mieli tendencję do wykonywania najmniejszej pracy dla najlepszego efektu. Przekonasz się, że są w tym wydajni i dość kreatywni. Mogą ci się przydać w nauce gry, czekania na odpowiedni moment i robienia kilku ważnych rzeczy, które musisz zrobić, aby odnieść sukces. [138]

Wydaje się zatem, że główną działalnością Arkturian jest integrowanie wartości duchowych z zaawansowanymi technologiami, udzielanie strategicznych porad w zakresie przekształcania systemów planetarnych i inspirowanie ludzkości możliwościami kontaktu pozaziemskiego. Globalne rozwiązania, do których przyczyniają się Arkturianie, obejmują przejrzyste i odpowiedzialne globalne zarządzanie; integracja globalnych systemów finansowych, politycznych i społecznych; pomaganie ludzkości w skutecznej koordynacji ze wszystkimi rasami pozaziemskimi oraz w dyplomacji i rozwiązywaniu konfliktów.

Podsumowując, główne działania Arkturian i innych ras pozaziemskich, które leżą poza kompleksem wojskowo-przemysłowo-pozaziemskim, można podsumować w następujący sposób w tabeli 2.

Tabela 2. Rasy pozaziemskie poza kompleksem wojskowo-przemysłowo-pozaziemskim

Wyścigi ET Główne działania Pomoc w globalnych rozwiązaniach
Telozjanie

 

(Ziemia)

Pomaganie ludzkości na powierzchni w poznawaniu jej starożytnej historii Ziemi, przywracanie ludzkiej długowieczności, zmiana niezdrowych systemów wierzeń i ochrona środowiska. ·        Ochrona Środowiska

·        Promowanie bioróżnorodności

·        zdrowie i długowieczność człowieka

·        odzyskanie historii ludzkości

Liranie

 

(Lira)

Rozpowszechnianie unikalnej historii nordyckiej rasy ludzkiej w galaktyce i pomaganie w zrozumieniu ludzkich motywacji i potencjałów. ·        odzyskanie historii ludzkości i dziedzictwa Lyran

·        zrozumienie historii galaktycznej

·        odkrycie istoty człowieka

·        dyplomacja i rozwiązywanie konfliktów

·        edukacja globalna

Weganie

 

(Lira)

Rozpowszechnianie unikalnej historii ciemniejszej/niebieskoskórej rasy ludzkiej w galaktyce i pomaganie w zrozumieniu ludzkich motywacji i potencjałów. ·        odzyskanie historii ludzkości i dziedzictwa wegańskiego

·        zrozumienie historii galaktycznej

·        odkrycie istoty człowieka

·        dyplomacja i rozwiązywanie konfliktów

·        edukacja globalna

Plejadanie

 

(Plejady)

Pomaganie ludzkości w odnalezieniu wolności od opresyjnych struktur poprzez podnoszenie świadomości ·        powszechne prawa człowieka

·        systemy demokracji uczestniczącej,

·        ewolucja świadomości człowieka

·        edukacja globalna

Procjon

 

(Procjon)

Promowanie skutecznego oporu wobec pozaziemskiej działalności wywrotowej, rozwijanie „wielowymiarowej świadomości”, używanie obrazów mentalnych do zapobiegania kontroli umysłu ET, monitorowanie nieprzyjaznej aktywności ET ·        Ujawnianie wywrotu ET

·        zakończenie globalnej tajemnicy ET

·        wielowymiarowa świadomość

·        przeprogramowanie kontroli umysłu

·        powszechne prawa człowieka

·        internet i komunikacja globalna

Tau Cetian

 

(Tau Ceti)

Ujawnianie działalności wywrotowej i kontroli ET, identyfikowanie skorumpowanych elit i instytucji, podnoszenie ludzkiej świadomości, negowanie kontroli umysłu ET i radzenie sobie z militaryzmem. ·        ujawnianie korupcji rządowej/finansowej i manipulacji elit ·        monitorowanie infiltracji ET, ·        wielowymiarowa świadomość ·        przeprogramowanie kontroli umysłu ·        rozwiązywanie konfliktów
Andromedanie

 

(Andromeda)

Ułatwianie decyzji społeczności galaktycznej w radzeniu sobie z obecną sytuacją na Ziemi, innowacyjne strategie rozwiązywania konfliktów, edukacja młodzieży,  kręgi zbożowe

 

·        edukacja dzieci psychicznych/kryształowych

·        edukacja pokojowa

·        ujawnianie manipulacji elity

·        ulepszone globalne zarządzanie

·        dyplomacja i rozwiązywanie konfliktów

·        komunikacja pozaziemska

Syrianie

 

(Syriusz A)

Pomoc w budowaniu odpowiedniego systemu ekologicznego do (ludzkiej) ewolucji na Ziemi poprzez zmianę „biomagnetycznej sieci energetycznej” planety. ·        Ochrona Środowiska

·        Promowanie bioróżnorodności

·        podnoszenie świadomości człowieka

·        ewolucja biosfery

Umici

 

(Ummo)

Udostępnianie informacji technicznych, transformacja kultury naukowej i edukacja globalna.

 

·        Przekształcanie paradygmatów naukowych

·        Rozwój alternatywnych technologii

·        Reforma oświaty

Alfa Centaury

(Alfa Centauri)

Promowanie sprawiedliwości społecznej i wolności człowieka oraz odpowiedzialnego korzystania z zaawansowanych technologii. ·        Sprawiedliwość społeczna na poziomie globalnym

·        strefy pokoju

·        prawa człowieka

·        zrównoważony rozwój

Arkturianie

 

(Arcturus)

Integrowanie wartości duchowych z zaawansowanymi technologiami, udzielanie strategicznych porad w zakresie przekształcania systemów planetarnych i kręgów zbożowych.

 

·        globalne zarządzanie

·        integracja globalnych systemów finansowych, politycznych i społecznych

·        koordynowanie relacji z ET

·        dyplomacja i rozwiązywanie konfliktów

·        komunikacja pozaziemska

© Copyright, dr Michael E. Salla, lipiec 2004

 1. Wniosek

Chociaż istnieje wiele innych ras pozaziemskich, które zostały zgłoszone przez sygnalistów i/lub kontaktowców, dowody wskazują, że rasy zbadane powyżej mają największe znaczenie dla ludzkości. [139] Podstawowym sposobem odróżnienia powyższych ras jest stopień, w jakim uczestniczą one w wymianie technologii i wspólnych projektach z rządami cienia w NAS i gdziekolwiek. Te rasy zgrupowane w pierwszej kategorii są w różnym stopniu częścią kompleksu wojskowo-przemysłowo-pozaziemskiego (MIEC), który potajemnie zużywa ogromne zasoby poprzez czarne budżety w NAS i gdzie indziej oraz inicjuje tajne projekty, które szkodzą prywatnym obywatelom, krajom rozwijającym się i globalnemu środowisku. [140] W przeciwieństwie do tego, te rasy pozaziemskie poza MIEC mają tylko minimalny wpływ na społeczeństwo ludzkie, ponieważ nie mają żadnej interakcji na dużą skalę z powodu umów, które wiążą razem MIEC. Umowy te albo wykluczają, które rasy mogą współpracować z rządami cieni, albo prowadzą do wyścigów poza porozumieniami, które przyjmują politykę nieinterwencyjną.

Systemowe problemy globalne powodowane przez MIEC są coraz większym obciążeniem i bezpośrednim zagrożeniem dla ludzkiej wolności i suwerenności. [141]  Kontynuując obecną strategiczną reakcję na pozaziemską obecność rządów cieni, gra na korzyść tych istot pozaziemskich, które chcą pozbawić ludzkość suwerenności i wolności. Alternatywą jest praca z tymi istotami pozaziemskimi spoza MIEC, którym wydaje się, że leży na sercu dobro ludzkości. Współpraca z pozaziemskimi rasami poza MIEC zapewnia ważną okazję dla tych prywatnych obywateli, którzy są zaniepokojeni tajnymi porozumieniami między agencjami rządowymi a tymi pozaziemskimi rasami, które są częścią MIEC. Praca z pozaziemskimi rasami, których działalność leży w sferze emancypacji ludzi, podnoszenia świadomości i rozwiązywania konfliktów, dostarcza ważnych globalnych rozwiązań szkodliwego wpływu ogromnego MIEC, który nadal pozostaje w ukryciu,nieodpowiedzialny i niereprezentatywny. Możliwość zajęcia się systemowymi problemami globalnymi spowodowanymi przez prawie 50 lat tajnych porozumień z rasami pozaziemskimi stoi przed każdą jednostką zaniepokojoną przyszłością ludzkości i Ziemi. Prywatni obywatele i małe grupy mają zdolność identyfikowania, znajdowania i współpracy z tymi pozaziemskimi rasami, które mogą pomóc w dostarczaniu globalnych rozwiązań prowadzących do wyzwolenia, podnoszenia świadomości i suwerenności ludzkości. Gdy jednostki i małe grupy zastanawiają się nad ogromnymi wyzwaniami pracy z rasami pozaziemskimi poza MIEC, mogą pocieszyć się słowami Margaret Mead:Możliwość zajęcia się systemowymi problemami globalnymi spowodowanymi przez prawie 50 lat tajnych porozumień z rasami pozaziemskimi stoi przed każdą jednostką zaniepokojoną przyszłością ludzkości i Ziemi. Prywatni obywatele i małe grupy mają zdolność identyfikowania, znajdowania i współpracy z tymi pozaziemskimi rasami, które mogą pomóc w dostarczaniu globalnych rozwiązań prowadzących do wyzwolenia, podnoszenia świadomości i suwerenności ludzkości. Gdy jednostki i małe grupy zastanawiają się nad ogromnymi wyzwaniami pracy z rasami pozaziemskimi poza MIEC, mogą pocieszyć się słowami Margaret Mead:Możliwość zajęcia się systemowymi problemami globalnymi spowodowanymi przez prawie 50 lat tajnych porozumień z rasami pozaziemskimi stoi przed każdą jednostką zaniepokojoną przyszłością ludzkości i Ziemi. Prywatni obywatele i małe grupy mają zdolność identyfikowania, znajdowania i współpracy z tymi pozaziemskimi rasami, które mogą pomóc w dostarczaniu globalnych rozwiązań prowadzących do wyzwolenia, podnoszenia świadomości i suwerenności ludzkości. Gdy jednostki i małe grupy zastanawiają się nad ogromnymi wyzwaniami pracy z rasami pozaziemskimi poza MIEC, mogą pocieszyć się słowami Margaret Mead:znaleźć i współpracować z tymi pozaziemskimi rasami, które mogą pomóc w dostarczaniu globalnych rozwiązań, które prowadzą do wyzwolenia, podnoszenia świadomości i suwerenności ludzkości. Gdy jednostki i małe grupy zastanawiają się nad ogromnymi wyzwaniami pracy z rasami pozaziemskimi poza MIEC, mogą pocieszyć się słowami Margaret Mead:znaleźć i współpracować z tymi pozaziemskimi rasami, które mogą pomóc w dostarczaniu globalnych rozwiązań, które prowadzą do wyzwolenia, podnoszenia świadomości i suwerenności ludzkości. Gdy jednostki i małe grupy zastanawiają się nad ogromnymi wyzwaniami pracy z rasami pozaziemskimi poza MIEC, mogą pocieszyć się słowami Margaret Mead: „Nigdy nie wątp, że mała grupa rozważnych, zaangażowanych obywateli może zmienić świat. Rzeczywiście, to jedyna rzecz, która kiedykolwiek zmieniła!”

PRZYPISY KOŃCOWE

[1] Serdecznie dziękuję HM za hojne wsparcie tych badań, pomoc redakcyjną oraz wiele godzin spędzonych na omawianiu i wyjaśnianiu ról różnych ras omawianych w tym artykule. Dziękuję również Angelice Whitecliff za jej hojne wsparcie i pomoc podczas rewizji tego raportu.

[2]   Paola Harris,Łączenie dat… Nadawanie sensu zjawisku UFO(Wildflower Press, 2003) 76

[3] W celu omówienia rozróżnienia kontaktowców i uprowadzonych, zobacz Timothy Good,Alien Base: The Evidence for Extraterrestrial Colonization on Earth(Avon Books, 1998) 1-2.

[4] Szczegółowe badanie siedmiu różnych kategorii źródeł dowodowych obecności pozaziemskich oraz ranking ich wiarygodności można znaleźć w Michael Salla,Exopolitics: Political Implications of the Extraterrestrial Presence(Dandelion Books, 2004) rozdz. 1. Wcześniejsza wersja tego raportu jest dostępna online podadresem:http://exopolitics.org/Study-Paper1.htm

[5]   Bob Hieronimus, „Zapis wywiadu z Bobem Deanem, 24 marca 1996 r. ”, opublikowany w Internecie pod adresem http://www.planetarymysteries.com/hieronimus/bobdean.html

[6]   Bob Hieronimus, „Zapis wywiadu z Bobem Deanem, 24 marca 1996 r. ”, opublikowany w Internecie pod adresem http://www.planetarymysteries.com/hieronimus/bobdean.html

[7]   Zob. na przykład Paola Harris,Łączenie kropek,  94-95.

[8]   Patrz Richard Boylan,Urzędnik w MJ-12 UFO-Secrecy Management Group ujawnia poufne tajemnice”,http://www.swa-home.de/wolfdoc.htm.

[9]   Paola Harris,Łączenie kropek, 98.

[10]   Wywiad z Alexem Collierem znajduje się w Paola Harris,Connecting the Dots, 140-45. Dostępne również online pod adresem: http://utenti.lycos.it/paolaharris/acollier_eng.htm

[11]   Wywiad z Alexem Collierem, patrz Paola Harris,Connecting the Dots, 140-45. Dostępne również online pod adresem:http://utenti.lycos.it/paolaharris/acollier_eng.htm. Innym badaczem UFO, który stwierdził, że Collier jest zgodny z własnymi niezależnymi badaniami i obszerną bazą zeznań demaskatorów, jest John Grace (znany również jako Val Valerian), który napisał serię książek Matrix, które można znaleźć w Internecie pod adresem: www.trufax.org

[12] Zob. Michael Salla, Stephen Hawking, Black Holes i Alex Collier,Rense.com( 21 lipca 2004 r. ) http://rense.com/general54/zlecx.htm

[13] Alex Collier, „Więcej o Sirians”,Defending Sacred Ground: The Story of Alex Collier and his Lifetime Personal Contact with the Zenetaen Culture of Andromeda(Brotherton Press, 1997) rozdz. 5. Cytat online: Alex Collier, Leading Wywiad dotyczący obserwacji krawędzi przeprowadzony przez Val Valeriana, 5 maja 1996 r. , http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099h.html

[14] Aby opisać, jak ten „rząd cieni” ewoluował w latach NAS zob. Salla, Exopolitics: Political Implications of the Extraterrestrial Presence, rozdz. 2.

[15] Zob. Salla, Egzopolityka:Implikacje polityczne obecności pozaziemskiej,rozdz. 2 i 3.

[16]   Bob Hieronimus, „Zapis wywiadu z Bobem Deanem, 24 marca 1996 r. ”, opublikowany w Internecie pod adresem http://www.planetarymysteries.com/hieronimus/bobdean.html

[17]   Zob. Philip Corso,Dzień po Roswell (Książki kieszonkowe, 1997) 34-35.

[18] Cyt. w George C. Andrews,Extraterresrials Among Us(Llewellyn Publications, 1993) 246-47.

[19] Zob. David Jacobs,Zagrożenie(Simon i Schuster, 1998); Budd Hopkins,Intruzi(Ballantine Books, 1987); & Karla Turner,Ujęcie: Wewnątrz programu uprowadzenia przez kosmitów i ludzi(Kelt Works, 1994).

[20] Zob. David Jacobs,The Threat:Revealing the Secret Alien Agenda(Simon i Schuster, 1999).

[21] Corso,pojutrze Roswell , 292.

[22] Robert W. Boyajian, „Ekskluzywny wywiad z sierżantem Cliffordem Stonem, na przydziale w Roswell , Nowy Meksyk ”, UFO UNIVERSE (wiosna 1989) dostępny online pod adresem : http://www.eboards4all.com/866799/messages/23.html

[23] Bob Hieronimus, „Zapis wywiadu z Bobem Deanem, 24 marca 1996 r. ”, opublikowany w Internecie pod adresem http://www.planetarymysteries.com/hieronimus/bobdean.html

[24] Dr Arthur Horn, „The Orion Empire”, dostępny online podadresem:http://www.think-aboutit.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=257Zobacz także Arthur Horn,Humanity’s Extraterrestrial Origins: extraterrestrial Wpływy na ewolucję biologiczną i kulturową ludzkości (A & L Horn, 1994).

[25] Milton WilliamCooper, „Pochodzenie, tożsamość i cel MJ-12”, „Behold a Pale Horse”http://www.geocities.com/Area51/Shadowlands/6583/maji007.htmlRównież w William Cooper, „Behold a Pale Horse(Wydawnictwo Light Technology Publishing 1991).

[26]   „Oferta ujawnienia filmu 1972”,http://www.presidentialufo.com/disclosure_72-75.htm

[27] David Jacobs,Secret Life: Firsthand, Documented Accounts of UFO Abductions(Fireside/Simon & Schuster, 1993).

[28]   Charles Hall,Millenial Hospitality(Authorhouse,2002) tomy 1-3. Hall ma stronę internetową, na której dostępne są przykładowe rozdziały i streszczenia:http://members.lycos.co.uk/Charles_Hall/

[29] SalaTysiąclecia Gościnności,t. 1, 245-48.   Dalszy opis Tall Whites i ich niepokojącego zachowania można znaleźć w Michael Salla, Charles Hall, Tall Whites i Richard Boylan,Exopolitics.Org(27 listopada 2004)http://www.exopolitics.org/Exo-Comment-22. htm

[30] Zobacz Hall,Millennial Hospitality,t.1.,447-49, 469.

[31] Zobacz Hall,Millennial Hospitality,tom 1., 451-54.

[32] Aby uzyskać informacje na temat umowy Eisenhower-Extraterrestrial, zobacz http://www.exopolitics.org/Study-Paper-8.htm. Aby uzyskać informacje o tym, kiedy po raz pierwszy widziano Tall Whites, zobacz Hall,Millennial Hospitality,tom 1., 236.

[33] Hall,Millennial Hospitality,t. 1., 440-54.

[34] Bob Hieronimus, „Transkrypcja wywiadu z Bobem Deanem, 24 marca 1996 r. ”, opublikowany w Internecie pod adresem : http://www.planetarymysteries.com/hieronimus/bobdean.html

[35]   RA Boulay,Latające węże i smoki: historia gadziej przeszłości ludzkości(Drzewo książki, 1999).

[36] Zobacz Brantona „Oficer ochrony bazy Dulce mówi głośno” w „Wojnach Dulce: podziemne bazy obcych i Bitwa dla Planety Ziemi (Wewnętrzne Światło , 199) rozdz. 11. W przypadku wersji online przejdź do http://www.ufoarea.com/government_dulce_branton_ch11.html

[37] Zobacz William HamiltonCosmic ściśle tajne. Wyciąg jest dostępny online podadresem:http://www.crowdedskies.com/files/down/cog.html

[38]   Zob. Michael Salla, „Raport Dulce: Dochodzenie w sprawie domniemanych nadużyć praw człowieka w połączonejbazierządu USA i pozaziemskiej bazy w Dulce, Nowy Meksyk”,www.exopolitics.org(25 września 2003 r.). Dostępne podadresem:http://www.exopolitics.org/Dulce-Report.htm

[39] Linda Moulton Howe, „Meetings with Remarkable Aliens”,Nexus Magazine, tom 7, nr 2(luty-marzec 2000). http://www.nexusmagazine.com/JimSparx.html

[40] Linda Moulton Howe, „Meetings With Remarkable Aliens”,Nexus Magazine, tom 7, nr 2(luty-marzec 2000). http://www.nexusmagazine.com/JimSparx.html

[41] Plik Lacerta, „Wywiad z Reptiloidem”,http://www.sabon.org/reptiloid/index3.html

[42] Omówienie wiarygodności Ole K. patrz „A Swedish Tale Of An Alien Reptile Woman”,http://www.100megsfree4.com/farshores/ufo02c3.htm

[43] Aby uzyskać informacje online na temat konstelacji Draco i Alpha Draconis, przejdź do: http://starryskies.com/The_sky/constellations/draco.html

[44]   Alex Collier, „Zróbmy kilka pytań”, http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099f.html

[45]   Alex Collier, „Zróbmy kilka pytań”, http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099f.html

[46] Zob. Alex Collier, „The Draconians”, Defending Sacred Ground, rozdz. 1, dostępny online pod adresem: http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099e.html

[47] Zobacz Brantona „Oficer ochrony bazy Dulce mówi głośno” wWojnie Dulce: podziemne bazy obcych i Bitwa dla Planety Ziemi, rozdz. 11. W przypadku wersji online przejdź do http://www.ufoarea.com/government_dulce_branton_ch11.html

[48] Zob. Branton,Secrets of the Mojave(Creative Arts & Science Enterprises, 1999), dostępne online pod adresem: http://www.subversiveelement.com/UnderMojave1.html

[49] Alex Collier, „Więcej o cywilizacjach w różnych systemach gwiezdnych”, Defending Sacred Ground, rozdział 6.

[50] Zob. Robert Temple,Tajemnica Syriusza(Destiny Books, 1987) 204-27.

[51] Alex Collier, „Więcej o cywilizacjach w różnych systemach gwiezdnych”, Defending Sacred Ground, rozdział 6.

[52] Jana Quinna, Feniks Nieumarli: Projekt Montauk i Obóz Bohater Dzisiaj

(NewsHawk Inc, 1998) dostępny online pod adresem: http://psychicspy.com/monew.htm

[53] Preston Nichols, Montauk Eksperymenty w czasie (Skybooks, 1999) 65,70

[54] Alex Collier, „Więcej o Sirians”,Defending Sacred Ground,rozdz. 5. Cytat online, patrz: Alex Collier, Leading Edge Followup Interview przeprowadzony przez Val Valerian, 5 maja 1996 r. , http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099h.html

[55] Zob. Collier, „Leading Edge Follow Up Interview, 1996”Defending Sacred Ground, rozdz. 5. Dostępne online podadresem:http://reptile.users2.50megs.com/cont/co121099h.html

[56] Daniel M. Salter,Życie z prześwitem kosmosu(Technologia światła, 2003) 186-88.

[57] Zobacz Salter,Życie z prześwitemkosmosu 181-85.

[58] Zobacz Wywiad nr 1 z Nerudą,http://www.wingmakers.com/neruda1.html

[59]   Zob. Zecharia Sitchin,Dwunasta Planeta(Harper Collins Publishers, 1978).

[60]   Zecharia Sitchin,Genesis Revisited(Hearst Books, 1990).

[61]   Alex Collier, „Natura Nibiru”,Defending Sacred Ground,rozdz. 6.

[62]   Zob. Jim Marrs,Reguła tajności: ukryta historia, która łączy Komisję Trójstronną, masonów i Wielkie Piramidy(Perennial, 2001).

[63] Zobacz Rick Martin, „Wywiad z Robertem Deanem”, „The Spectrum”( 11 grudnia 2001 ) 22; dostępne online pod adresem : http://www.thespectrumnews.com/papers/S0307.pdf

[64]   Aby zapoznać się z opisem systemu polityki władzy stworzonego do radzenia sobie z istotami pozaziemskimi, patrz Michael Salla, „The Failure of Power Politics as a Strategic Response to the Extraterrestrial Presence – Developing Human Capacity as a Viable Global Defense Strategy”, Badanie nr 7 ( 1 stycznia 2004 ) www.egzopolityka.org . Dostępne online pod adresem : http://exopolitics.org/Study-Paper-7.htm

[65] Zob. Michael Salla, „Spotkanie Eisenhowerazistotami pozaziemskimiw 1954 roku: pięćdziesiąta rocznica pierwszego kontaktu?” Exopolitics.Org(12 lutego 2004)

http://www.exopolitics.org . Dostępne online pod adresem: http://exopolitics.org/Study-Paper-8.htm

[66] Zob. Bob Hieronimus, „Zapis wywiadu z Bobem Deanem, 24 marca 1996 r. ”, opublikowany w Internecie pod adresem http://www.planetarymysteries.com/hieronimus/bobdean.html

[67] Zob. Alex Collier, More on The Sirians,Defending Sacred Ground,rozdz. 5,http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099h.html; George Andrews,Pozaziemscy przyjaciele i wrogowie(Illuminet Press, 1993); oraz „Billy Meier Interview” (20 listopada 1988) dostępne podadresem:http://www.geocities.com/Area51/Shadowlands/6583/et066.html. Krótki opis szeregu systemów gwiezdnych z danymi niebieskimi oraz niektóre informacje o rasach pozaziemskich, które rzekomo z nich pochodzą, można znaleźć nastronie http://www.anomalous-images.com/text/starsys.html

[68] Collier, „The ET Global Connection: A Lecture Alex Collier”, „Defending Sacred Ground”, rozdz. 1.

[69] W celu omówienia różnych sposobów postrzegania ludzkości przez istoty pozaziemskie, patrz Michael Salla,Exopolitics: Political Implications of the Extraterrestrial Presence,153-69.

[70]    Richard Byrd,The Missing Diary of Admirał Richard Byrd(Inner Light Publications, 1992). Dziennik Admirała Byrda jest dostępny w Internecie podadresem: http://www.vj-enterprises.com/byrdiar.html.

[71]   Cytowany online nahttp://www.mslpublishing.com/about-mt-shasta.htm, patrz także William Hamilton,Cosmic Top Secret: America’s Secret Ufo Program – New Evidence(Inner Light – Global Communications, 2002).

[72]   Dianne Robbins,Telos: Wezwanie wychodzi z pustej ziemi i Pod ziemią Miasta (Wydawnictwo Onelight.com, 2001).

[73] Brad i Francie Steiger,The Star People(Berkeley Books, 1981).

[74] Zob. np. George Adamski,Inside the Flying Saucers, dostępny online podadresem:http://www.universe-people.com/adamsk_e.htm. Aby omówić doświadczenia dużej liczby kontaktowców, zobacz Timothy Good,Alien Base: The Evidence for Extraterrestrial Colonization on Earth.

[75] Zobacz Kinder,Lata świetlne. Również Michael Horn jest NAS przedstawicielem Meiera i ma stronę internetową, która zawiera szczegóły dialogu między sceptykami a tymi popierającymi twierdzenia Meiera: http://www.andyettheyfly.com/

[76] Zobacz Gary Kinder, Lata świetlne: badanie pozaziemskich doświadczeń Eduarda Meiera (Publisher Group West, 1987).

[77] Wendell Stevens,Kontakt UFO z Plejad,rozdz. 4. Dostępne online pod adresem: http://www.etcontact.net/Other/ContactMeier/MeierChap4.htm

[78] Zobacz Joshua David Stone,Ukryte tajemnice: ET, Starożytny Zagadka Szkoły i Wniebowstąpienie (Wydawnictwo Light Technology, 1995) 38.

[79]   Lyssa Royal i Keith Priest,Prism of Lyra(Wydawnictwo Light Technology, 1993)Zobacz także Alex Collier, „Nasze starożytne dziedzictwo”, wobronie świętej ziemi. Dostępne w Internecie pod adresem: http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099d.html.

[80] „Kanał Arkturian” (   10 stycznia 2004 r. ) dostępne w Internecie pod adresem: http://www.galacticdiplomacy.com/Arcturians.htm. Autor osobiście przeprowadził wywiad, przesłuchał i wysłuchał osoby otrzymującej te telepatyczne komunikaty od Arkturian i stwierdził, że informacje są spójne, spójne i wiarygodne.

[81] Aby uzyskać listę online różnych istot pozaziemskich, które fizycznie kontaktowały się lub komunikowały z Meierem, zobaczhttp://www.figu.org/us/ufology/statistics.htm

[82] Odnośnie do Wed online, przejdź do:http://www.haryana-online.com/History/vedas.htm.

[83] Jefferson Souza jest cytowany w Branton,The Dulce Wars: Underground Alien Bases and the Battle for Planet Earth(Inner Light, 1999),rozdz. 27. Odnośnie do internetowego odnośnika do Souzy, zobaczhttp://www.thewatcherfiles.com/dulce/chapter27.htm

[84] Alex Collier o „Następnym wymiarze” ( 10 października 1998 ) dostępny online pod adresem: http://www.outofthisworldradio.com/written_transscripts-Alex%20Collier%20.html

[85] Wywiad z Billym Meierem – 20 listopada 1988 , dostępny online pod adresem : http://www.figu.org/us/figu/billy_meier/interview.htm

[86] RH Charles, wyd. Księga Henocha(Drzewo Książki, 1998). Aby uzyskać wersję onlineKsięgi Henocha, przejdź do: http://reluctant-messenger.com/enoch.htm

[87] Wywiad z Billym Meierem – 20 listopada 1988 , dostępny online pod adresem : http://www.figu.org/us/figu/billy_meier/interview.htm

[88] Wywiad z Billym Meierem – 20 listopada 1988 , dostępny online pod adresem : http://www.figu.org/us/figu/billy_meier/interview.htm

[89] Lyssa Royal i Keith Priest,Pryzmat Lyry: eksploracja ludzkiego dziedzictwa galaktycznego(Wydawnictwo Light Technology, 1993)

[90] Alex Collier o „Następnym wymiarze” ( 10 października 1998 ) dostępny online pod adresem: http://www.outofthisworldradio.com/written_transscripts-Alex%20Collier%20.html

[91] Aby zapoznać się z opisem gwiezdnych nasion, patrz Brad i Francine Steiger,The Star People(Berkley Books, 1982).

[92] Wendell Stevens,Kontakt UFO z Plejad,rozdz. 4. Dostępne online pod adresem: http://www.etcontact.net/Other/ContactMeier/MeierChap4.htm

[93]   Aby zapoznać się z internetowym opisem Erry, zobaczhttp://www.billymeier.com/Plejarans/PlanetErra.html

[94] Po opis pierwszego spotkania Plejadan z Meierem i szczególnej roli, jaką mu przypisali, zobacz Meier, „Pierwsza rozmowa z osobą UFO”, wtorek, 28 stycznia 1975 , dostępny online pod adresem:

 http://www.figu.org/us/ufology/contact_notes/1.htm

[95] Wendell Stevens,Kontakt UFO z Plejad,rozdz. 4. Dostępne online pod adresem: http://www.etcontact.net/Other/ContactMeier/MeierChap4.htm

[96] Meier, „Pierwsza rozmowa z osobą UFO”, wtorek, 28 stycznia 1975 , dostępny online pod adresem:

 http://www.figu.org/us/ufology/contact_notes/1.htm

[97] Collier, „The ET Global Connection: A Lecture Alex Collier”, „Defending Sacred Ground”, rozdz. 1.

[98] Meier, „Pierwsza rozmowa z osobą UFO”, wtorek, 28 stycznia 1975 , dostępny online pod adresem:

 http://www.figu.org/us/ufology/contact_notes/1.htm

[99] Po opis lekceważących komentarzy Plejadan wielu innych kontaktowców, patrz Meier, „Drugi kontakt”, poniedziałek, 3 lutego 1975 3 , dostępny online pod adresem:

 http://www.figu.org/us/ufology/contact_notes/2.htm

[100] Alex Collier – o Reptilianie: Leading Edge Follow-up Interview, Leading Edge Interview Valerian, 5 maja 1996 r. . Przedruk w Świętej Przestrzeni

[101] Zob. Graham Bethune,Plejadianie z Alcyone(Świadomość Kosmicznej Inteligencji, 1998).

[102] George Andrews,Pozaziemscy przyjaciele i wrogowie, 141.

[103] Andrews,Pozaziemscy przyjaciele i wrogowie,149.

[104]   Andrews,Pozaziemscy przyjaciele i wrogowie,147.

[105] Zob. Andrews,Pozaziemscy przyjaciele i wrogowie,143.

[106] Andrews,Pozaziemscy przyjaciele i wrogowie,153.

[107] Andrews,Pozaziemscy przyjaciele i wrogowie,164.

[108] Alex Collier, „Więcej o Sirianach”,Defending Sacred Ground:rozdział 5. Cytat online zob. Alex Collier, Leading Edge Followup Interview przeprowadzony przez Val Valerian, 5 maja 1996 r. , http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099h.html

[109]   Widzieć Las Crawford, W wydaniu „UFO DZIENNIKA FAKTÓW” ( Pudełko 17206. , Tucson , AZ 85710 ), Wiosna, 1991. Odnośniki internetowe, patrz Branton, Secrets of the Mojave, http://www.subversiveelement.com/underworldMojave2.html

[110]   Forest Crawford, cytat zBranton, „Secrets of the Mojave”,http://www.subversiveelement.com/underworldMojave2.html. Oryginalnym źródłem jest Crawford, „UFO JOURNAL OF FACTS” ( Pudełko 17206. , Tucson , AZ 85710 ), Wiosna, 1991.

[111] Tortury te rzekomo miały miejsce na rozkaz astronoma Franka Drake’a, który miał kierować tajną misją,  patrz Alex Collier, „Galactic Interplay Behind the Scenes”, Defending Sacred Ground, rozdz. 4, patrz także http: //www.reptilianagenda.com/cont/co121099i.html. Zobacz John Lear Briefing, aby potwierdzić, że Frank Drake był zaangażowany, http://www.crowdedskies.com/pages/john_lear.htm

[112]   „Kanał Arkturian” (   10 stycznia 2004 r. ) dostępne w Internecie pod adresem: http://www.galacticdiplomacy.com/Arcturians.htm. Autor tego raportu osobiście przeprowadził wywiady, przesłuchał i wysłuchał osoby otrzymującej te telepatyczne komunikaty od Arkturian i stwierdził, że informacje są spójne, spójne i wiarygodne.

[113] Las Crawford, UFO Journal of Facts (wiosna 1991). Odnośniki online, patrz Branton, Secrets of the Mojave, http://www.subversiveelement.com/underworldMojave2.html

[114] Las Crawford, UFO Journal of Facts (wiosna 1991). Odnośniki online, patrz Branton, Secrets of the Mojave, http://www.subversiveelement.com/underworldMojave2.html

[115]   Alex Collier, „Zróbmy kilka pytań”, http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099f.html

[116]   Alex Collier, „The Andromeda Council”, „Defending Sacred Ground”, rozdz. 1.  Cytat online można znaleźć pod adresem http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099b.html

[117] Zob. wywiad Seana Davida Mortona, „Człowiek, który spadł na ziemię”,http://www.delphiassociates.org. Dostępne również pod adresem: http://www.theuniversalseduction.com/articles/morton.html

[118] Aby uzyskać informacje online na temat systemu gwiazd Sirius, zobacz „Sirius 2”,http://www.solstation.com/stars/sirius2.htm

[119] Alex Collier, „Więcej o cywilizacji w różnych systemach gwiezdnych”,Defending Sacred Ground, rozdz. 6. Dyskusja online na temat możliwości zamieszkania planet wokół Syriusza, patrzhttp://www.exoplaneten.de/sirius/english. html

[120] Byłby to planetarny model systemu biomagnetycznego ludzkiego ciała, patrz Robert O. Becker,The Body Electric:Electromagnetism And The Foundation Of Life(HarperCollins Publishers, 1987). Zobacz także Bruce L. Cathie,The Energy Grid(Adventures Unlimited Press, 1997).

[121] Hugh Matlock, „Kanał Arkturian” (   10 stycznia 2004 r. ) dostępne w Internecie pod adresem: http://www.galacticdiplomacy.com/Arcturians.htm . Autor tego raportu osobiście przeprowadził wywiady, przesłuchał i wysłuchał osoby otrzymującej te telepatyczne komunikaty od Arkturian i stwierdził, że informacje są spójne, spójne i wiarygodne.

[122] Alex Collier, „Więcej o Sirians”,Defending Sacred Ground: The Story of Alex Collier and his Lifetime Personal Contact with the Zenetaen Culture of Andromeda(Brotherton Press, 1997) rozdz. 5. Cytat online: Alex Collier, Leading Wywiad dotyczący obserwacji krawędzi przeprowadzony przez Val Valeriana, 5 maja 1996 r. , http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099h.html

[123] Zobacz Antonio Ribera i Wendelle Stevens,Kontakt z UFO z Planety Ummo (UFO Photo Archives, 1986). Aby uzyskać informacje online na temat Ummitów, zobacz „Sprawa z wysokim poziomem informacji technicznych przekazanych przez UMMO – cywilizacja na pierwszych krokach międzyplanetarnego przemierzania przestrzeni kosmicznej”, dostępna podadresem: http://www.galactic-server. com/rune/ummo.html

[124] Cyt. w „Sprawie o wysokim poziomie informacji technicznych przekazanych przez UMMO – cywilizacja na pierwszych krokach międzyplanetarnego przemierzania przestrzeni kosmicznej”, dostępnej online podadresem:http://www.galactic-server.com/rune /ummo.html

[125] Zobacz Ribera i Stevens,Kontakt z UFO z Planety Ummo. Szczegółowe informacje na temat lądowania online można znaleźć w „Sprawie z wysokim poziomem informacji technicznych przekazanych przez UMMO – cywilizacja na pierwszych krokach międzyplanetarnej przeprawy w kosmosie”, dostępnej podadresem:http://www.galactic-server.com/ runa/ummo.html

[126] Cytowany w  Antonio Ribera, „UMMO EXPEDITION TO EARTHdostępny online podadresem:http://www.galactic-server.com/rune/ummo.html

[127] Zob. Collier, Leading Edge Interviews 1996, Defending Sacred Ground, rozdz. 4. Dostępne online podadresem:http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099i.html

[128] Zob. Elizabeth Klarer,Beyond the Light Barrier(H. Timmins, 1980). Informacje online o Klarerze są dostępne pod adresem: i inspirując ludzkość możliwościami kontaktu pozaziemskiego.

[129] Jana Quinna, Feniks Nieumarli: Projekt Montauk i Obóz Bohater Dzisiaj

dostępne online pod adresem : http://psychicspy.com/monew.htm

[130] Wywiad z Al Bielakiem, 1991. Dostępny nastronie:http://www.freezone.org/mc/e_conv06.htm

[131] Hugh Matlock, Arcturian Channel”(  10stycznia2004 r.) dostępny online pod adresem: http://www.galacticdiplomacy.com/Arcturians.htm. Autor tego raportu osobiście przeprowadził wywiady, przesłuchał i wysłuchał osoby otrzymującej te telepatyczne komunikaty od Arkturian i stwierdził, że informacje są spójne, spójne i wiarygodne.

[132] Andrews,Pozaziemscy przyjaciele i wrogowie, 158.

[133] Alex Collier, „Więcej o Sirians”,Defending Sacred Ground,rozdz. 5. Cytat online można znaleźć w Alex Collier, Leading Edge Followup Interview przeprowadzony przez Val Valerian, 5 maja 1996 r. , http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099h.html

[134] Zob. wywiad Seana Davida Mortona, „Człowiek, który spadł na ziemię”,http://www.delphiassociates.org. Dostępne również pod adresem: http://www.theuniversalseduction.com/articles/morton.html

[135] Collier,Listy z Andromedy, (kwiecień 1996) dostępne podadresem:http://www.elfdata.com/darkside/lfa/newsletters/v2n2universe.html

[136]   Norma J. Milanovich,W,WArkturianie (Prawdziwy doświadczenia)(Athena Publishing, 1990).

[137]   Milanovich,My, Arkturianie,tylna okładka.

[138]   Hugh Matlock, „Kanał Arkturian” (   10 stycznia 2004 r. ) dostępne w Internecie pod adresem: http://www.galacticdiplomacy.com/Arcturians.htm . Autor tego raportu osobiście przeprowadził wywiady, przesłuchał i wysłuchał osoby otrzymującej telepatyczną komunikację od Arkturian i stwierdził, że informacje są spójne, spójne i wiarygodne.

[139] Inne rasy pozaziemskie obejmują Koldasians, patrzhttp://www.galactic-server.com/rune/kold1.html; te z Cygnus Alpha, zob. Alex Collier,http://www.reptilianagenda.com/cont/co121099i.html; i te z Altair Aquila, patrz Michael Wolf,http://www.swa-home.de/wolfdoc.htm

[140]   Zob. Michael Salla, „The Black Budget Report, An Investigation into CIA’s Black Budget” and the Second Manhattan Project”,Scoop( 30 stycznia 2004 r. ) http://www.scoop.co.nz/mason/stories/HL0401/S00151.htm

[141] W przypadku opisu online systemowych problemów globalnych, patrz Richard H. Robbins,globalnych problemów i kultura kapitalizmu, 2ndedition (Alyn i Bacon Publishing, 2001). Aby uzyskać informacje online, przejdź do:http://faculty.plattsburgh.edu/richard.robbins/legacy/default.htm

Opublikowano za: https://www-exopolitics-net.translate.goog/Report-ET%20Motivations.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,se,sc

Comments

 1. adamd says:

  Dobre… kup książkę…. tylko 4$
  Tolken jest dużo lepszy.
  Proponuję zstąpienie na polską ziemię..
  Albin Siwak, nic z fantasy czy SF, zwyczajne pisanie o faktach które nikogo nie interesują. Za darmo! w PDF!
  https://www.google.com/search?client=opera&q=Albin+Siwak+-+Bez+strachu+pdf&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
  Pobrać trzy tomy i PRZECZYTAĆ!
  https://www.youtube.com/watch?v=uv1aF-IU0Jk
  Już nie żyje, co stanowi ulgę dla „polskiej” polityki.
  Ale książki pozostały…

Wypowiedz się