Ekonomia pozytywna

CO TO JEST EKONOMIA POZYTYWNA? Ekonomia w systemie nauk Jacek Andrzej Rossakiewicz   Błędów ekonomii ortodoksyjnej trzeba szukać w niedostatecznej jasności i ogólności jej przesłanek a nie w nadbudowie, która została wzniesiona z wielką dbałością o poprawność logiczną [...] postulaty teorii klasycznej dają się zastosować nie w ogóle, lecz jedynie w przypadku szczególnym, gdyż sytuacja Czytaj dalej

Naprawa RP

                                             Polska droga            Dr Ryszard Opara.                            Aby dokonać uzdrowienia Polski działać należy zdecydowanie, rzeczowo, radykalnie i w sposób przemyślany. Inne postępowanie będzie tylko ugładzaniem skompromitowanego systemu. „Zadania administracji kraju na bieżący rok to: Zbilansować Budżet - uzupełnić Skarb Państwa. Zredukować Czytaj dalej

Zmiana sposobu emisji pieniądza

  Pieniądz oparty na parytecie gospodarczym. Zasady monetyzacji społecznej gospodarki rynkowej.   Jacek Andrzej Rossakiewicz   Jeśli ekonomia ortodoksyjna jest na fałszywej drodze, to błędów trzeba szukać w niedostatecznej jasności i ogólności jej przesłanek, a nie w nadbudowie, która została wzniesiona z wielką dbałością o poprawność logiczną. [i] John Maynard Czytaj dalej

Suwerenność Narodu i emisja pieniądza

    Zdolność do emisji pieniądza jako podstawa suwerenności i rozwoju Narodów   Jacek Andrzej Rossakiewicz   Ludzie inteligentni i myślący samodzielnie, żyjący w Polsce, wiedzą jak trudna jest obecna sytuacja większości Polaków oraz jak bardzo niekorzystne a wręcz niebezpieczne jest kontynuowanie obecnej polityki bierności. Ludzie rozsądni nie wierzą w samorzutną Czytaj dalej

Przedsiębiorcy i inteligencja

     Ich dwoje i Polskie jutro            PRZEDSIĘBIORCY I INTELIGENCJA POLSCE              POLSKA PRZEDSIĘBIORCOM I INTELIGENCJI   Dr Dariusz Grabowski             Pieniądz, zysk – kategorie ekonomiczne dominują myślenie narodów i ich elit. Jako Polacy nie mamy wyboru. Albo w tym wyścigu o miejsce w gospodarce światowej przyspieszymy, zaczniemy odrabiać utracony dystans, Czytaj dalej

Strategia dla Polski

                               STRATEGIA PRZETRWANIA   dr Dariusz Grabowski     Uwarunkowania globalne                        Od kilku lat jesteśmy świadkami bardzo głębokich, brzemiennych w skutki procesów ekonomicznych, którym towarzyszą nie mniej radykalne w swej treści przemiany polityczne. Europa staje się kontynentem na którym walka o dominację ekonomiczną i Czytaj dalej

Gospodarka rynkowa w Polsce?

                        Trzecia droga między dzikim kapitalizmem a komunizmem Prof.Włodzimierz Bojarski                 Powojenny okres Polski Ludowej i hegemonii sowieckiej zniszczył nasz dorobek ustrojowy okresu międzywojennego. Obfitował w wiele dramatów i złych doświadczeń, ale także w szereg godnych uwagi osiągnięć i pozytywów. Było z czego korzystać; złe eliminować a dobre należało Czytaj dalej

Finanse Polski cz. II

                                           Kryzys; rewolucja, rozwój czy zniewolenie ? Prof. Włodzimierz Bojarski   Od kilku lat wielki kryzys finansowy rozlewa się na świecie, ale nie wszędzie jednakowo. Jedne kraje są nim silniej zaatakowane, inne mniej. Wiele państw próbuje też bardziej skutecznie mu się przeciwstawiać, aniżeli władze w Polsce. Nasza sytuacja w zakresie skutków kryzysu Czytaj dalej